title

Items where Author is "شرفی, کیومرث"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | No Grouping
Number of items: 27.

Article

شرفی, کیومرث and درگاهی, عبداله and عزیزی, ناهید and امینی, ژیلا and غایب زاده, مهدی and رضایی, زهرا and مرادی, مسعود (1397) بررسی تاثیر اسید نیتریک با نرمالیته های مختلف بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل، ایزوترم و سینتیک واکنش. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست ــ 20 (3). pp. 47-64. شاپا 1563-4809

عزیزی, اسماعیل and فضل زاده دویل, مهدی and غایب زاده, مهدی and همتی, لیدا and بیک محمدی, معصومه and غفاری, حمیدرضا and ذاکری, حمیدرضا and شرفی, کیومرث (1396) کاربرد فرایند اکسیداسیون پیشرفته (H2O2/UV) برای حذف مواد آلی از فاضلاب صنعت داروسازی. Environment Protection Engineering ــ 43 (1). pp. 183-191. شاپا 0324-8828

پیرصاحب, مقداد and شرفی, کیومرث and مرادی, مسعود and فضل زاده دویل, مهدی and ادهم, داود (1396) ارزیابی تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت دوره های آموزش بهداشت بر نگرش، آگاهی و رفتار ارائه دهندگان مواد غذایی. Annals of Tropical Medicine and Public Health ــ 10 (6). pp. 1649-1655. شاپا 1755-6783

گودینی, حاتم and درگاهی, عبداله and تابنده, لیلا and محمدی, میترا and وزیری, یاسر and حسینی آهق, میر محمد and شرفی, کیومرث and جلیلیان, زهرا (1396) کارایی کربن فعال پودری در حذف نیتروژن آمونیاکی از محلول های آبی. فرایند بهینه سازی با RSM، مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب. Journal of Advances in Environmental Health Research ــ 5 (3). pp. 172-182. شاپا 2345-3990

پیرصاحب, مقداد and خسروی, طوبی and فضل زاده دویل, مهدی and شرفی, کیومرث (1396) تاثیر میزان بارگذاری، ارتفاع رزین و حجم بستر بر حذف نیترات از آب اشامیدنی با استفاده از رزین تبادل یون آنیونی قوی غیر انتخابی. Desalination and Water Treatment ــ 89 . pp. 127-135. شاپا 1944-3994

شرفی, کیومرث and پیرصاحب, مقداد and داودی, رضا and غفاری, حمیدرضا and فضل زاده دویل, مهدی and کریمایی, مصطفی and میری, محمد and دیندارلو, کاووس and آذری, علی and ارفعی نیا, حسین (1396) ارزیابی کمی ریسک میکروبی تخم آسکاریس و کیست ژیاردیا در پساب تصفیه خانه فاضلاب استفاده شده برای آبیاری کشاورزی: مطالعه موردی. Desalination and Water Treatment ــ 80 . pp. 142-148. شاپا 1944-3994

شرفی, کیومرث and فضل زاده دویل, مهدی and پیرصاحب, مقداد and مرادی, مسعود and آذری, علی and هوشمند, شرفی and دیندارلو, کاووس and غفاری, حمیدرضا (1396) گندزدایی فاضلاب با استفاده از دی کلروایزوسیانات سدیم و هیپوکاریت سدیم:مدل سازی، بهینه سازی و آنالیز مقایسه ای. Desalination and Water Treatment ــ 66 . pp. 221-228. شاپا 1944-3994

مرادی, مسعود and فضل زاده دویل, مهدی and پیرصاحب, مقداد and منصوری, یداله and خسروی, طوبی and شرفی, کیومرث (1395) روش سطح-پاسخ و کاربرد آن برای بهینه کردن حذف یون های آمونیوم از محلول های آبی با استفاده از پامیس به عنوان یک جاذب ارزان قیمت و طبیعی. Archives of Environmental Protection ــ 42 (2). pp. 33-43. شاپا 4810-2083

عزیزی, اسماعیل and غایب زاده, مهدی and درگاهی, عبداله and همتی, لیدا and بیک محمدی, معصومه and شرفی, کیومرث (1395) تعیین پارامترهای موثر در حذف مواد آلی از فاضلاب صنایع داروسازی توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته(H2O2/UV). Archives of Hygiene Sciences ــ 5 (2). pp. 69-74. شاپا 2251-9203

شرفی, کیومرث and پیرصاحب, مقداد and خسروی, طوبی and درگاهی, عبداله and مرادی, مسعود and سوادپور, محمدتقی (1394) نوسانات مواد آلی، جامدات، کیست پروتوزآها، و تخم انگل در واحدهای مختلف برکه تثبیت. Desalination and Water Treatment ــ 57 (11). pp. 4913-4919. شاپا 3994-1944

پیرصاحب, مقداد and شرفی, کیومرث and همتی, لیدا and فضل زاده دویل, مهدی (1394) ارزیابی غلظت رادون در آب آشامیدنی و ارزیابی متوسط دوز موثر سالیانه در مناطق غربی ایران. Fresenius Environmental Bulletin ــ 24 (10b). pp. 3515-3519. شاپا 4619-1018

شرفی, کیومرث and فضل زاده دویل, مهدی and پیرصاحب, مقداد and شرفی, هوشمند and خسروی, طوبی (1394) تعیین وجود انگل در فاضلاب خام شهری بوسیله روش بیلنجر در کرمانشاه، ایران. Water Quality, Exposure and Health ــ 7 (4). pp. 525-530. شاپا 1658-1876

شرفی, کیومرث and فتاحی, نظیر and پیرصاحب, مقداد and یارمحمدی, حمید and فضل زاده دویل, مهدی (1394) تعیین سرب در رژ لب و رنگ های مو با استفاده از استخراج مایع - مایع با کمک میکرو ویو و اسپکترسکوپی جذب اتمی با کوره گرافیتی. International Journal of Cosmetic Science ــ 37 (5). pp. 489-495. شاپا 2494-1468

شرفی, کیومرث and پیرصاحب, مقداد and فضل زاده دویل, مهدی and درایت, جمشید (1394) مقایسه آلودگی انگلی در جامعه بر اساس اندازه گیری آلودگی فاضلاب خام و مراجعات کلینیکی. Research Journal of Environmental Sciences ــ 9 (4). pp. 200-205. شاپا 3412-1819

درگاهی, عبداله and مرادی, مسعود and سوادپور, محمدتقی and شرفی, کیومرث (1393) بررسی عملکرد فرایند انعقاد در حذف کدورت متوسط از آب آشامیدنی. Archives of Hygiene Sciences ــ 4 (3). pp. 192-200. شاپا 2251-9203

الماسی, علی and شرفی, کیومرث and حضرتی, صادق and فضل زاده دویل, مهدی (1393) بررسی نسبت غلظت BOD جلبکی خروجی به غلظت BOD خام ورودی در برکه های اختیاری اولیه و ثانویه. Desalination and Water Treatment ــ 53 (13). pp. 3475-3481. شاپا 1944-3994

مرادی, مسعود and فضل زاده دویل, مهدی and پیرصاحب, مقداد and شرفی, کیومرث (1393) چالش های بهداشت محیط استان کرمانشاه در طی یک دوره 13 ساله (2000-2012). Middle-East Journal of Scientific Research ــ 21 (9). pp. 1460-1465. شاپا 1990-9233

پیرصاحب, مقداد and مرادی, مسعود and درگاهی, عبداله and رضا خانی مقدم, حامد and شرفی, کیومرث (1393) ارزیابی تاثیر آموزش با پیگیری دو ساله بر آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آموزش دیده مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی کرمانشاه. فصلنامه نسیم تندرستی ــ 3 (1). pp. 42-48. شاپا 245x-2322

پیرصاحب, مقداد and فضل زاده دویل, مهدی and حضرتی, صادق and شرفی, کیومرث and خدادادی, تارخ and صفری, یحیی (1393) بررسی فرایند تغییرات ترکیبات نیتروژون و فسفر در برکه های تثبیت فاضلاب. Polish Journal of Environmental Studies ــ 23 (3). pp. 831-834. شاپا 1230-1485

شرفی, کیومرث and رحیمی, شعیب and درگاهی, عبداله and رضیئی, محمد and مرادی, مسعود and مرادی, شعبان (1393) بررسی نقش آموزش در تغییر آگاهی و نگرش مرتبط با مباحث زیست محیطی در دانش آموزان روستایی پایه اول دبیرستان حومه شهر ماهیدشت کرمانشاه(1393). فصلنامه نسیم تندرستی ــ 2 (4). pp. 52-59. شاپا 2322-245x

درگاهی, عبداله and اسدی, فاطمه and هاشمیان, امیرحسین and شرفی, کیومرث and امیریان, طاهره and محمدی, میترا (1392) آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در رابطه با بهداشت و ايمني مواد غذايي: یک مطالعه مقطعی. فصلنامه نسیم تندرستی ــ 2 (3). pp. 1-8. شاپا 2345-6191

شرفی, کیومرث and فضل زاده دویل, مهدی and حیدری, محسن and الماسی, علی and طاهری, حسین (1391) مقایسه سیستم لجن فعال متداول و برکه تثبیت در حذف پارامترهای بیولوژیکی و شیمیایی. International Journal of Environmental Health Engineering ــ 1 (5). pp. 38-42. شاپا 2277-9183

شرفی, کیومرث and فضل زاده دویل, مهدی and پیرصاحب, مقداد and درایت, جمشید and حضرتی, صادق (1391) مقایسه کارایی سیستم های طبیعی(برکه تثبیت و نیزار مصنوعی) و مکانیکی (لجن فعال) تصفیه فاضلاب در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل. Ecological Engineering ــ 44 . pp. 244-248. شاپا 0925-8574

پیرصاحب, مقداد and شرفی, کیومرث and درگاهی, عبداله (1391) بررسی میزان کارائی کربن فعال گرانولی در حذف سم 2-4-دی کلرو فنوکسی استیک اسید از محیط های آبی. مجله سلامت و محیط ــ 5 (1). pp. 21-28. شاپا 2008-2029

درایت, جمشید and الماسی, علی and شرفی, کیومرث and مسکینی, حبیبه and درگاهی, عبداله (1390) مقایسه کارایی سیستم لجن فعال متعارف و برکه تثبیت فاضلاب در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل- مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه و گیلانغرب. مجله سلامت و محیط ــ 4 (2). pp. 181-188. شاپا 2008-2029

درگاهی, عبداله and شرفی, کیومرث and فرخی, مهرداد and پارسی, سعید and صادقی, هادی (1389) بررسی عملکرد برکه های تثبیت در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب شهر گیلان غرب. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ (2). pp. 29-36. شاپا 1735-2584

Conference or Workshop Item

درگاهی, عبداله and پیرصاحب, مقداد and الماسی, علی and صادقی, هادی and شرفی, کیومرث (1389) بررسی کارایی برکه تثبیت بی هوازي در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب پالایشگاه نفت. در: دومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی غرب کشور دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج, 21-19 آبان 1389, ایران - سنندج.

This list was generated on 12 / 3 / 1399.