title

Items where Division is "Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Parasitology " and Year is 1397

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ب | ت | ح | ز | ق | م | ن | پ
Number of items: 18.

ب

بیگم کیا, عشرت and شربت خوری, میترا and حیدری, زهرا and توحیدی, فریده and کامران رشانی, بهاره and زهابیون, فرزانه (1397) اولین گزارش مولکولی Hydatigera krepkogorski (Schulz and Landa, 1934)در حفره شکمی ژربیل (Rhombomys opimus)در ایران. Veterinary Research Forum ــ 9 (4). pp. 367-371. شاپا 2008-8140

ت

تیمورپور, رقیه and ارزنلو, محسن and اسمعیلی زاد, مجید and برزگر, سهیلا (1397) بررسی فراوانی اینتگرون های کلاس 1و2 در اشریشیاکلی های مقاوم به چند دارو جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری و بررسی تنوع ژنتیکی ایزوله ها با استفاده از روش ERIC-PCR. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ح

حکمت فر, سمیه and ارزنلو, محسن and نقی زاده باقی, عباس and احمدیان شهانقی, میلاد (1397) مقایسه خاصیت ضدمیکروبی سه نوع ماده (زینک اکساید اوژنول تقویت شده، MTA و Cem Cement) مورد استفاده در پالپوتومی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدری, زهرا (1397) بررسی انگلهای روده ای بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل، استان اردبیل. در: 2nd International Congress on Prevention Strategies for Healthcare-associated Infections on, Apr 17-19, 2018, Mashhad - Iran.

حیدری, زهرا and محمدی قلعه بین, بهنام (1397) بررسی انگلهای روده ای در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه های بیمارستان های اردبیل در سال 2018. در: 11th International Congress of Laboratory and Clinic, Jan 16-18, 2019, Tehran - Iran.

حیدری, زهرا and محمدی قلعه بین, بهنام and سیدهاشمی, رقیه (1397) بررسي مقایسه ای نتایج ارزیابی عفونت های انگلی تک یاخته ای و کرمی با روش های مستقیم، تغلیظ و کشت در نمونه های مدفوع بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه های بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1397. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدری, زهرا and سیدهاشمی, رقیه and محمدی قلعه بین, بهنام (1397) بررسی فراوانی انگلهاي روده اي در بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاههاي دو بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1397. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 18 (4). pp. 463-469. شاپا 7280-2228

حیدری کرجی, مریم and فلاح عمرانی, وحید and بدیرزاده, علیرضا and محمدی قلعه بین, بهنام and نیلفروش زاده, محمد علی and ماسوری, لیلا and منتخب یگانه, حسین and زارع, مهراک (1397) عصاره آقطی پاسخ های سلولی را در لیشمانیوز جلدی تحریک می کند. Parasite Immunology ــ 41 (1). pp. 1-11. شاپا 0141-9838

ز

زارعی, ذبیح الله and محبعلی, مهدی and خانعلیها, خدیجه and کیا, عشرت بیگم and متولی حقی, افسانه and حیدری, زهرا and رضائیان, طاهره and رضائیان, مصطفی (1397) تشخیص اشکال سودوکیست تریکوموناس موریس در جوندگان ایران. Iranian Journal of Public Health ــ 47 (5). pp. 729-734. شاپا 2251-6085

ق

قهفرخی, شمس and محمدی قلعه بین, بهنام and رزاقی ابیانه, مهدی and امانی قیوم, سعیده (1397) بررسی فراوانی و تایپینگ ملکولی پنوموسیستی سژایرووس یدر مونه های بالینی لاواژ ریوی بیماران مبتلا به توبرکلوز در شهرستان اردبیل با استفاده از تکنیک های Nested-PCR ، RFLP ، CSGE. PhD (پایان نامه) دانشگاه تربیت مدرس.

م

محمدی قلعه بین, بهنام and حبیب زاده, شهرام and ارزنلو, محسن and تیمورپور, رقیه and امانی قیوم, سعیده (1397) کلونیزه شدن پنوموسیستیس جیرووسیی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در دو گروه دریافت کننده و غیر دریافت کننده کورتیکوستروئیدها:با رویکرد انتقال از طریق هوا. Iranian Journal of Pathology ــ 13 (2). pp. 136-143. شاپا 1735-5303

محمدی قلعه بین, بهنام and امیرشاهرخی, کیوان and نیاپور, علی and آذری راد, محمد (1397) بررسی اثر ضد لیشمانیایی پاراکوات (Paraquat) روي پروماستيگوت هاي ليشمانيا ماژور به روش شمارش سلولی و MTT. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزانژاد اصل, حافظ (1397) آنالیز ریسک فاکتورهای بیماری سیستیک اکینوکوکوزیس در منطقه مغان (یک منطقه اندمیک) استان اردبیل - ایران. در: The19th International and Iranian Congress of Microbiology, Sep 4-6 , 2018, Tehran - Iran.

میرزانژاد اصل, حافظ (1397) انالیز فاکتورهای خطر مرتبط با اکینوکوکوزیس کیستی در منطقه مغان، یک منطقه اندمیک در استان اردبیل. در: Iran's 19th International Congress of Microbiology, Sep 4-6, 2018, Tehran- Iran.

ن

نیاپور, علی and بهلولی, شهاب and شریفی پاسندی, مرضیه and محمدی قلعه بین, بهنام (1397) بررسی اثر ضد لیشمانیایی عصاره سیاه تخمه روی پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور در شرایط آزمایشگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 28 (165). pp. 13-23. شاپا 9279-1735

پ

پیری دوگاهه, هادی and ارزنلو, محسن and حبیب زاده, شهرام and نقی زاده باقی, عباس and طهماسبی, سحر (1397) بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های اشرشیاکلی تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از عفونت ادراری از بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مقابل نیتروفورانتوئین و فسفومایسین. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی and ارزنلو, محسن and خاوندی, شبنم (1397) شناسايي فنوتيپيک و ژنوتيپيک آنزيم هاي کارباپنماز در E. coli‌ های ايزوله شده از عفونت‌های ادراری بدست آمده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، سال 1396. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی and تیمورپور, رقیه and مرادی, باقر and یوسفی پور, مهدی and قلوبی, آیدا and باغانی, اکرم and مشکات, زهرا (1397) بررسی پاسخ های ایمنی حاصل از DNAواکسن کد کننده Ag85a-Cfp10 از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در مدل حیوانی. Jundishapur Journal of Microbiology ــ online . شاپا 2008-3645

This list was generated on 13 / 5 / 1400.