title

آگاهي و عملكرد كاركنان مراكز پزشكي خلخال در ارتباط با پيشگيري از هپاتيت B (ب)

حسینی آهق, میر محمد (1377) آگاهي و عملكرد كاركنان مراكز پزشكي خلخال در ارتباط با پيشگيري از هپاتيت B (ب). [ طرح تحقیقاتی]

[img] PDF - نسخه چاپ شده
محدود به فقط پرسنل سامانه

287kB

آدرس اینترنتی رسمی : http://lib.arums.ac.ir

خلاصه فارسی

مقدمه : در حال حاضر ميليون ها نفر از مردم جهان ناقل ويروس هپاتيت (ب) مي باشند و ساليانه صدها هزار نفر در اثر ابتلا به اين بيماري مي ميرند . در كشور ما نزديك به دو ميليون نفر ناقل ويروس اين بيماري مي باشند. با توجه به تماس مكرر كاركنان مراكز بهداشتي و درماني با خون و فراورده هاي آن ، آنها بيشتر در معرض آلودگي و ابتلا به اين بيماري مي باشند . و بر طبق آمارهاي موجود همه ساله تعداد زيادي از آنها به علت ابتلا به اين بيماري مي ميرند تنها راه مبارزه بااين بيماري پيشگيري است و آگاهي و عملكرد مناسب اهميت بسيار زيادي در پيشگيري از اين بيماري دارد. اهداف: اين مطالعه به منظور تعيين آگاهي و عملكرد كاركنان مراكز پزشكي خلخال در ارتباط با پيشگيري از هپاتيت (ب) انجام شده است. روش تحقيق : بر اي انجام اين پژوهش محقق در شيفت هاي مختلف در مراكز بهداشتي و درماني شهر خلخال حاضر و بعد از دادن توضيحات ضروري ، پرسشنامه هاي بررسي ميزان آگاهي و عملكرد توسط كاركنان اين مراكز تكميل شده است. نتايج : 68% از پاسخ دهندگان سابقه برخورد با بيمار مبتلا به هپاتيت (ب)، عدم شركت در دوره هاي بازآموزي در ارتباط با هپاتيت (ب) را ذكر كرده ، ميانگين نمرات آگاهي 6/61% پاسخ دهندگان در سطح متوسط و نمرات عملكرد 75/93% در سطح ضعيف بوده است و 8/57% عنوان طرح كرده اند كه واكسن نزده اند. با توجه به يافته ها اجراي دوره هاي بازآموزي ، واكسيناسيون رايگان كاركنان و فراهم كردن وسايل حفاظت فرد ضروري مي باشد.نوع سند : طرح تحقیقاتی
زبان سند : فارسی
وضعیت پروژه : اتمام یافته
مجری اصلی :میر محمد حسینی آهق
کلید واژه ها:آگاهي ، عملكرد ، كاركنان مراكز پزشكي ، پيشگيري از هپاتيت (ب)
موضوعات :WX بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی
WC بیماریهای واگیر
WY پرستاری > WY.18 آموزش پرستاری
بخش های دانشگاهی :دانشکده پرستاری و مامایی > بخش پرستاری
معاونت تحقیقات و فناوری > مديريت تحقیقات و فناوری و اطلاع رساني > طرح هاي تحقيقاتي اتمام يافته
کد شناسایی :441
ارائه شده توسط : خانم صغری گلمغانی
ارائه شده در تاریخ :02 آبان 1388 09:40
آخرین تغییر :15 شهریور 1391 07:28

فقط پرسنل کتابخانه صفحه کنترل اسناد

Document Downloads

More statistics for this item...