title

اسنادی که موضوع آنها "WX بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی"است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: آ | ا | ب | ت | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | غ | ف | ق | م | ن | ه | و | پ | ژ | ک | ی
تعداد اسناد در این سطح 134.

آ

آخربین, پیمان ، زاهد بابلان, عادل ، نقی زاده باقی, عباس (1393) رابطه سبک رهبری خدمتگزار و يادگيری سازمانی با اشتياق شغلی پرستاران. مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامائی ــ 11 (1). ص.ص.91-98. شاپا 1735-868X

آقامحمدی, معصومه ، کریم اللهی, منصوره (1380) بررسی مشکلات پرسنل پرستاری بخشهای ویژه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامائی اردبیل ــ 4 (1). ص.ص.21-26.

آقامیری, سیده سمیرا ، امیر مظفری, نور ، فلاح مهرآبادی, جلیل ، ملا آقامیرزایی, هدروشا ، فولادتن, بابک ، صمدی کفیل, حسین (1391) بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های بیمارستانی سودوموناس آئروژینوزا. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

آهنگرزاده رضایی, محمد ، عبدلی اسکویی, شهرام ، آژنگ, علی ، عبدی نیا, بابک ، حسنی, اکبر (1391) بررسي ميزان مقاومت به وانکومايسين در ميان انتروکوک‌ها و استافيلوکوک‌هاي ايزوله شده از بيماران مراجعه‌ کننده به بيمارستان کودکان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ا

ابراهیمی, کمال ، تسبیحی, غلامحسین ، حبیبی, شفیع (1389) مقایسه‌ی وضعیت نیروی انسانی، مجموعه، فضا و بودجه‌ی کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. مدیریت اطلاعات سلامت ــ 7 (2). ص.ص.187-198. شاپا 7853- 1735

ابراهیمی, کمال ، رود باری, مسعود ، صدوقی, فرحناز (1395) اقتصاد اطلاعات سلامت:مرور نظامند. Global Journal of Health Science ــ 7 (6). ص.ص.257-250. شاپا 9736-1916

ابراهیمیان, همایون ، جلیلی ایرانی, امیر ، بایرامی, سعید ، دشتی, احمد (1394) مدل هوشمند توسعه زیر ساختهای فنی مراکز ICT روستایی جهت افزایش بهره وری کشاورزی. در: اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین, 18 شهریور 1394, اردبیل - ایران.

ابراهیمیان, همایون ، جلیلی ایرانی, امیر ، بایرامی, سعید ، رحمانی, روزبه (1394) استفاده از کاربردهای تشخیصی- درمانی واقعیت مجازی در مراکز ICT جهت ارتقاء سطح سلامت. در: اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین, 18 شهریور ماه 1394, اردبیل - ایران.

ابراهیمیان, همایون ، درستی, حسن ، عابد, وجیهه ، تدین, لعیا (1394) بهینه سازی شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتمهای ICA و PSO جهت پیش بینی سیگنالهای حیاتی قلب ECG. در: دومین کنفرانس رویکردهای نوین مهندسی پزشکی در حوزه بیماریهای قلب و عروق, 2-1 بهمن 1394, تهران - ایران.

ابراهیمیان, همایون ، رحیمی گلو, عباس ، بایرام زاده, فرشاد ، رحیمی, علی (1394) استابلایزر سیستمهای قدرت چند ماشینه بر اساس کنترل کننده PID چند مرحله ای فازی و بهینه سازی جفتگیری زنبور عسل. Complexity ــ online . شاپا 2787-1076

ابراهیمیان, همایون ، عرب زاده, حامد (1395) کنترلر بر اساس سیستمهای نروفازی برای تحلیل فیلترهای فعال سیستمهای قدرت. International Journal of Advanced Biotechnology and Research ــ 7 (2). ص.ص.205-214. شاپا 2612-0976

ابراهیمیان, همایون ، مهمان نواز, شادی (1394) لغت نامه تخصصی مهندسی پزشکی. مهدی(ع), تهران. شابک 1-3709-04-600-978

ابراهیمیان, همایون ، میر کاظمی, سید مهدی ، آقازاده, عبدالله (1393) تکنیک هیبریدی جدید psotvac/bfa برای جایابی و تنظیم upfc بر اساس روش فازی چند هدفه. International Journal of Review in Life Sciences ــ 4 (8). ص.ص.42-45. شاپا 2935-2231

ابراهیمیان, همایون ، همت علیزاده, روزبه ، ارشادی فر, بهروز (1394) تحلیل آنتن های مایکروویوی با ساختار آرایه دایروی در بهبود پرتودرمانی تومورهای سرطانی. در: اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین, 18 شهریور 1394, اردبیل - ایران.

احمد کیادلیری, علی اصغر ، نجفی, بهزاد ، حق پرست بیدگلی, حسن (1390) توزیع جغرافیایی نیاز و دسترسی به مراقبتهای سلامت در جمعیت روستایی. International Journal for Equity in Health ــ 10 (39). ص.ص.1-7. شاپا 1475-9276

ادهم, داود ، دلگشائی, بهرام ، سیدین, سید حسام ، صالحی, مسعود (1391) اثربخشی تیمی در مدیریت بیمارستان: یک مطالعه مروری. HealthMED ــ 6 (6). ص.ص.2164-2170. شاپا 1840-2291

ادهم, داود ، سیدین, سید حسام (1391) انواع تعارض و اثربخشی تیمی در بیمارستان. در: 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management, 10 October, Istanbul, Turkey.

ادهم, داود ، پناهی, محمد ، طهماسبی, علی ، عامری, حسین ، صادقی, قربان (1392) علل انتخاب بیمارستان های خصوصی توسط بیماران. HealthMED ــ 7 (5). ص.ص.1629-1633. شاپا 1840-2291

ارزنلو, محسن ، پیری دوگاهه, هادی ، بحرینی, بهرنگ (1393) تعیین فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های استافیلوکوکوس کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیماران بیمارستان امام خمینی(ره) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ارسنگ, شهرام ، امانی, فیروز ، جعفری کوشکی, توحید ، مظفریان پور, الهام ، جعفری کفاش, کریم ، سجادی منش, مصطفی ، رحمانی, سعیده (1394) بررسی میزان دسترسی و استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان و ارتباط آن با سلامت دهان و دندان کودکان 7-6 ساله در استان قم. مجله دانشگاه علوم پزشكي قم ــ 9 (4). ص.ص.55-63. شاپا 7799- 1735

اسدزاده, فيروزه (1378) بررسي ميزان آگاهي مادران در ارتباط با تغذيه كمكي دوران شيرخوارگي و منحني رشد در مادران مراجعه كننده به درمانگاههاي بهداشتي سطح استان اردبيل سال 79- 78. [ طرح تحقیقاتی]

افراخته, مریم ، ایمان‌زاده, فرید ، حليمي, اصغر ، فرسار, احمدرضا ، فریور, خلیل ، درخشانفر, حجت ، راوری, محمود ، کاظمیان, محمد ، کلانتری, ناصر ، مظفری, هرمز ، خداکرمی, ناهید (1391) حمايت و ترويج تغذيه با شير مادر در بيمارستان‌هاي دوستدار كودك دوره آموزشي 20 ساعته براي كاركنان بيمارستان‌ها. حمايت و ترويج تغذيه با شير مادر در بيمارستان‌هاي دوستدار كودك دوره آموزشي 20 ساعته براي كاركنان بيمارستان‌ها (2). ايرانا رسانه, تهران، ایران. شابک 978-600-9299-09-6

افضلیان, عصمت ، قاسمی, یونس ، کارگر, محمد ، آرچین, طلیعه ، هاشمی زاده, زهرا (1391) بررسی اپیدمیولوژی مولکولی و حساسیت ضد میکروبی گسترده طیف بتالاکتاماز تولید شده توسط سویه های بالینی اشریشیاکلی بیماران بستری در ICU شیراز، ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

اكبر بگلو, معصومه ، بایرامی, رقیه ، همايونفر, نسرین (1388) کیفیت محیط های بالینی بیمارستان های خوی در خصوص حمایت از دانشجویان تازه فارغ التحصیل سال 1387. در: همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری ومامایی 15-14 مرداد ماه 88, 15-14 مرداد 1388, اردبیل.

امانی, فیروز ، رسولی, فاطمه ، فتحي, سولماز ، ستاری, ذکراله ، کریمی, فاطمه (1392) ميزان رعايت اصول آسپتیک توسط كاركنان اتاق عمل در بيمارستان هاي آموزشي و درماني اردبيل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, فیروز ، فیروزی, پریسا ، فکرت, رامین ، صفری, حسن ، اسکندری, فرید (1391) برآورد هزینه های بیمارستانی بیماران سرطانی بستر شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل در سال 1389. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (1). ص.ص.1-6. شاپا 1735-2584

امانی, فیروز ، فیروزی, پریسا ، فکرت, رامین ، صفری, حسین ، اسکندری, فرید (1390) برآورد هزینه های بیمارستانی بیماران سرطانی بستری شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, فیروز ، محرمی, فاطمه ، سیفی, صبا ، معظمی, رعنا ، صادقی فرد, وحید (1391) بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران در بیمارستانهای آموزشی شهر اردبیل. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (2). ص.ص.27-37. شاپا 1735-2584

امانی, فیروز ، مهدوی, عبدالله ، حامدی, بتول ، زارع رسولی, سولماز ، کارگر, زهرا ، محمدزاده, المیرا (1390) نحوه اخذ رضايت از بيماران در بيمارستان‌های شهر اردبيل (1389). مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ــ 13 (3). ص.ص.108-113. شاپا 1562-4765

امانی, مجتبی ، قدیمی, نعیمه ، اصلانی, محمدرضا ، قبادی مراللو, حسن (1396) همبستگی پروتئین و چسبندگی عروق سرم 1 با محدودیت جریان هوا و کیفیت زندگی در بیماری انسداد مزمن ریوی. Respiratory Medicine ــ online . شاپا 0954-6111

انتظاری, مسعود ، اخوان اکبری, قدرت (1386) بررسي يك ساله مرگ و مير ناشي از تروما در بيماران بستري در بخشهاي ICU بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. در: پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی, 4-2 آبان 1386, تهران.

انتظاری, مسعود ، معتمدی, فریبا (1382) ميزان‌ رضايتمندي‌ مراجعه‌ كنندگان‌ به‌ بخش‌ فوريت هاي‌ پزشكي‌ بيمارستان هاي ‌دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ اردبيل،‌. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (2). ص.ص.20-27. شاپا 1735-2452

اژدری, افشین ، جوادپور, صدیقه ، انصاری, مریم ، تمدنی, سعید (1391) ژنوتایپینگ استافیلوکک های کواگولازمنفی جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس با سکانس نمودن ژن tuf. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

اکبری, مهدی ، ملکی, محمدحسین ، محمدی داربیدی, ستار ، اسداللهی, خیرالله ، بسطامی نژادی, صیاد ، نظری, محمدرضا ، طاهری کلانی, مروت ، سرو, ستاره ، عینی, محمد ایمان (1391) تنوع ژنی آنزیم های تغییر دهنده آمینوگلیکوزید در میان ژنوتایپ های آسینتوباکتر بومانی با مقاومت چندگانه جدا شده از عفونت های بیمارستانی در بیمارستان های تهران و ارتباط آن ها با اینتگرون کلاس 1. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ب

بابایی, غلامرضا ، امانی, فیروز ، مشعوفی, مهرناز (1383) برآورد تعداد مناسب تختهای بیمارستانی برای بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -1380. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 62 (9). ص.ص.749-755. شاپا 1683-1764

براک, منوچهر ، ممیشی, ستاره ، سیادتی, سید احمد ، سلامتی, پیمان ، خطائی, قمرتاج ، میرزا رحیمی, مهرداد (1390) بررسي ريسك فاكتورها و علل باكتريال عفونتهاي بيمارستاني در NICU و PICU دربيمارستانهاي مركز طبي كودكان و بهرامي از مهر ماه 1386 تا پايان شهريور 1387. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (2). ص.ص.113-120. شاپا 2228-7280

براک, منوچهر ، پورفرضی, فرهاد ، جیرودی, شیما (1390) فراوانی عفونتهای بیمارستانی و علل مرتبط با آن در بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1389. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر ، پورفرضی, فرهاد ، جیرودی, شیما ، رحیمی, گیتی ، پهلوان, یاسمین (1391) بررسی اتیولوژی و تظاهرات بالینی عفونتهای بیمارستانی در بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1389. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (suppl). ص.ص.33-39. شاپا 2228-7280

بهادر, عباس ، هرزندی, ناصر ، علائی, آزاده ، رئوفیان, رضا ، طاهری, محمد ، هاشمی زاده, زهرا ، بختیاری, امیر ، علائی, نجمه (1391) بررسي ارتباط ژنتيكي ايزوله هاي اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم در نمونه های بالینی بدست آمده از بخشهای مراقبتهای ویژه بیمارستان نمازی شیراز به روش Modified AFLP analysis. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ت

ترابی, پریسا ، عظیمی راد, معصومه ، حسنی, زهرا ، آل بویه, مسعود ، ناظم الحسینی مجرد, احسان ، زالی, محمدرضا (1391) تعیین میزان باکتریهای آلوده کننده اندوسکوپ٬ کولونوسکوپ، و واحدهای اندوسکوپی و کولونوسکوپی پرسنل در یک بیمارستان در تهران، ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

تنومند, اصغر ، افتخاری وش, لیدا ، فرج نیا, صفر ، نجار پیرایه, شهین ، رهبرنیا, لیلا (1391) تخلیص و ارزیابی خصوصیات ایمونولوژیک دومينهاي I وII اگزوتوكسينA سودوموناس آئروژينوزا. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

تنومند, اصغر ، فرج نیا, صفر ، نجار پیرایه, شهین ، افتخاری وش, لیدا (1391) Over Lapping PCR به عنوان روش سریع در تهیه ژن فیوژن اگزوتوکسین A-فلاژلین سودوموناس آئروژینوزا به عنوان كانديد واكسن. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ح

حاتمی, رقیه ، جعفری, نسرین ، اخوان اکبری, پوران ، کاظم زاده, رأفت ، حاجی آقامحمدی, پریسا ، عالی, عدیله ، پورقهرمان, شهلا ، مشعوفی, مهرناز (1388) علل صدمات در نوجوانان (19-15 سال) مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان شفیعیه زنجان. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 11 (1). ص.ص.23-27.

حبیب زاده, شهرام ، عینی, تقی ، صادقیه اهری, سعید ، صادقی, همایون ، مشعوفی, مهرناز ، یوسفی سادات, محرم ، سید حاتمی, سارا ، خدنگی, رامین ، اسکندری, بهناز ، صادقی, حسین (1384) ارائه وارزشيابي مدلي براي توانمند سازي مردم تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيت اردبيل جهت انجام نياز سنجي اساسي خود. [ طرح تحقیقاتی]

حسینی آهق, میر محمد (1377) آگاهي و عملكرد كاركنان مراكز پزشكي خلخال در ارتباط با پيشگيري از هپاتيت B (ب). [ طرح تحقیقاتی]

حسینی آهق, میر محمد (1380) آگاهی وعملکرد کارکنان مراکز پزشکی خلخال در ارتباط با پیشگیری از هپاتیت ب. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 1 (1). ص.ص.1-6. شاپا 1735-2452

حسینی جزنی, نیما ، زاهدی, افشین (1391) تعیین فراوانی ایزوله های مولد MBLs) Metalo Beta-lactamase) در بین سودوموناس آئروجینوزاها ی جداسازی شده از نمونه هاي باليني در شهرستان ارومیه. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

حضرتی, مریم ، عالیقدری, مرتضی (1391) تاثیر تغییرات pH درکارآیی ازن زنی برای کاهش بارآلودگی فاضلاب بیمارستانی. در: پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط, 9-11آبان ماه1391, دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

حمیدزاده اربابی, یوسف (1380) بررسي تاثير محل نصب پوستر بهداشتي بر آگاهي مراجعين به مركز بهداشتي – درماني شهيد قنادي امامي اردبيل در سال 1381. [ طرح تحقیقاتی]

خ

خوشباطن, منوچهر ، انتظاری, مسعود ، عیسی زاده فر, خاطره ، غفاری فر, سعیده (1388) تعیین نقش آموزش مجدد اساتید و دانشجویان در بهبود وضعیت ثبت داده های پزشکی پرونده ها. در: دهمین کنگره آموزش علوم پزشکی, 17-15 اردیبهشت ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

د

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر (1393) میزان احترام به محدوده قلمرو و حقوق بیماران در بیمارستانهای شهر اردبیل. در: همایش ملی ارتقای کیفیت خدمات پرستاری بهبود تعامل با بیمار و جامعه, 14-12 ،اسفندماه 1393, مجتمع آموزش عالی سلامت خوی.

دزفولی منش, ژاله ، روشن پور, فرح ، پورمیرزاکلهر, رضا ، جلیلیان, ناهید (1391) الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیا کلی تولید کننده بتا لاکتامازهای وسیع الطیف درنمونه های بالینی بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه 1389. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

دلگشائی, بهرام ، سیدین, سید حسام ، صالحی, مسعود ، ادهم, داود (1391) مدیریت تعارض و اثربخشی تیم های مدیریتی در بیمارستان های تهران: ارائه الگو. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تهران.

دهقان نیری, ناهید ، محمدی فیروزه, منا ، سیلانی, خاطره (1393) تبیین تجربیات پرستاران از سیستم اطلاعات بیمارستانی. حیات ــ 20 (4). ص.ص.1-14. شاپا 1735-2215

ر

رستم نژاد, معصومه ، مصطفی زاده, فریده (1380) بررسي وضعيت خدمت رساني به بيماران در مركز فوريتهاي پزشكي 115 اردبيل سال 80-1379. [ طرح تحقیقاتی]

رضایی, ستار ، حاجی زاده, محمد ، زندیان, حامد ، فتحی, افشین ، نوری, بیژن (1397) کیفیت خدمات در بیمارستان های ایران: مرور نظامند و متاآنالیز. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran ــ 32 (1). ص.ص.1-8. شاپا 1016-1430

رضایی, ستار ، فلاح, راضیه ، کاظمی, علی ، دارودی, رجبعلی ، زندیان, حامد ، حاجی زاده, محمد (1394) Determinants of healthcare expenditures in Iran: evidence from a time series analysis. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran ــ 30 (1). ص.ص.6-14. شاپا 1430-1016

رضوی داودی, ندا ، وند یوسفی, جلیل ، سیادت, سیدداور ، هرزندی, ناصر (1391) تشخیص سریع استافیوکوک های مقاوم به متی سیلین جدا شده از بیمارستان های شهر تهران به روش multiplex PCR. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

رواقی, حمید ، گوهری, محمدرضا ، ادهم, داود ، مهرتک, محمد ، جعفری عوری, مهدی ، آذری, آرزو ، سلیمی نژاد, مسلم ، شمسی, محمدعلی (1395) آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر وﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ از رﻋﺎﯾﺖ آن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان. سلامت و بهداشت ــ 7 (1). ص.ص.26-34. شاپا 2382-9710

ز

زارع, زینب ، صلح جو, کاوس ، نوروزنژاد, محمدجواد ، کاظمی, اکبر ، عرفانیان, سعیده (1391) شناسایی سویه هایاستافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از پرسنل بیمارستان به روش E-test. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

زارعی کوشا, روح اله ، ایمانی فولادی, عباسعلی ، رنجبر, رضا (1391) فراوانی ژن های اکسفولیاتیوتوکسین A و B در استافیلوکوکوس های جدا شده از نمونه های بالینی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

زندیان, حامد ، چمنیان, یلدا ، ظهیریان مقدم, تلما ، فرزانه, اسماعیل (1397) ارتباط یادگیری سازمانی و اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی: مطالعه موردی استان اردبیل. Evidence Based Health Policy, Management & Economics ــ 2 (2). ص.ص.100-108. شاپا 2538-5070

زوارقی, رسول ، ابراهیمی, کمال (1387) دانش نامه های پویا: بستری مناسب جهت استفاده از خرد جمعی در دانشنامه نویسی. فصلنامه کتاب ــ 19 (4). ص.ص.193-210. شاپا 0503-2252

س

سبحانی پور, محمدحسین ، منصوری, شهلا ، صادقی, جاوید ، رجایی, حامد (1391) بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها، در بینی سربازان آموزشی شهر کرمان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ستاریان, فرشته ، ایمانی فولادی, عباسعلی ، موسوی, سید فضل الله ، صدیقیان راد, حمید (1391) بررسی مولکولی آنزیم های β – لاکتاماز طیف گسترده(PER-1 (ESBL ، GES-1و CTX-M در سویه های پسودوموناس آئروژینوزا جداشده ازنمونه های بالینی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

سعیدی, سعیده ، فروتن, مسیح ، صبوری رباط, الهام (1391) بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره اتانولی و اسانس گیاه مورد (Myrtus communisl) علیه استافیلوکوکوس آورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

سیدجوادی, سیما سادات ، آل بویه, مسعود ، ناظم الحسینی مجرد, احسان ، زالی, محمدرضا (1391) شیوع بالای ژن های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از یک ICU در تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ش

شاهنده, زهرا ، صدیقیان, فرحناز ، رکاب پور, خدیجه بیگم (1391) مطالعه فنوتیپی اشریشیاکلی مولد ESBL، Amp C و کارباپنماز در نمونه های بالینی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی بابل. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

شاهینی, نرگس ، اعلا, شهرام ، شاهینی, جواد (1391) الگوی مقاومت و حساسیت آنتی بیوتیکی پسودوموناس آئروژینوزا در شهر های ایران در سال های 1387-1389. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

شمشیری, محمود ، محمدی, نورالدین ، محمدی, محمدعلی ، حیدرزاده, مهدی ، مظفری, ناصر ، کریمی پور, سکینه ، عباسی, محمد (1395) تجربه زیسته مراقبت از خود افراد تابینا: یک مطالعه پدیده شناسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ــ 10 (3). ص.ص.28-37. شاپا 7799-1735

ص

صادقی خانقاه, رقیه ، حق پرست, مجید (1394) طراحی مدار شمارنده برگشت ‌پذير نانومتری. Research Journal of Recent Sciences ــ 4 (7). ص.ص.112-118. شاپا 2502-2277

صادقیه اهری, سعید ، حبیب زاده, شهرام ، یحیوی, اکتای (1391) بررسي ميزان رعايت حقوق بيماران مطابق با منشور کشوري حقوق بيماران و انتظارات آنها در اين رابطه در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل در سال 1391. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صداقت, مجتبی ، انتظاری, مسعود ، عیسی زاده فر, خاطره (1387) بررسی میزان تأثیر گذراندن بخش بیهوشی بر روی میزان آگاهی و عملکرد کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مورد احیای قلبی ریوی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تهران.

صدوقی, فرحناز ، ابراهیمی, کمال (1393) تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مجلات مدیریت اطلاعات و انفورماتیک سلامت در پایگاه اطلاعاتیWeb of Science. مدیریت اطلاعات سلامت ــ 11 (5). ص.ص.581-592. شاپا 7835-1735

صدوقی, فرحناز ، ابراهیمی, کمال (1394) عزت نفس و تعهد سازمانی کارکنان بخش فناوری اطلاعات سلامت در بیمارستان های آموزشی شهر تهران. Global Journal of Health Science ــ 7 (2). ص.ص.328-334. شاپا 9736-1916

صفری, مژده ، ابطحی, حمید ، شجاع پور, مانا (1391) بررسی فراوانی و الگوی مقاومت انتروباکتریاسه مولد بتالاکتامازاز نظر فنوتیپی و ژنوتیپی از نمونه های جدا شده در بیمارستان های آموزشی اراک به روش PCR. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

صمدی, رقیه ، اسلامی, گیتا ، طاهری, سودابه ، باصری, ندا ، خوشرو, فاطمه (1391) بررسي شيوع عوامل باکتريايي ايجاد کننده عفونت ملتحمه در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان فارابي تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

صمدی, نسرین ، مهرنوش, نسرین (1387) بررسی علل مسمومیت وویژگیهای دموگرافیکی بیماران بستری در بخش مسمومیت بیمارستان امام(ره)شهراردبیل در سال1384-86. در: دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران , 1387, تهران.

ع

عالیقدری, مرتضی ، حضرتی, مریم (1391) تاثیر پس ازن زنی بر عملکرد فرآیند انعقاد و لخته سازی با منعقد کننده آلوم در کاهش بار آلودگی فاضلاب بیمارستانی. در: پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط, 9-11آبان ماه1391, دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

عالیقدری, مرتضی ، صادقی, هادی ، ادهم, داود ، عطایی, سید ناصر (1387) بررسي شاخص هاي سلامت محيط در بيمارستانهاي شهر اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عامری, حسین ، ادهم, داود ، پناهی توسنلو, محمد ، خلیلی, زیبا ، فصیحی, آذر ، مروجی اتهرآبادی, مینا ، کریمی, صغری (1394) پیش بینی کننده‏های مدت اقامت بیمار در بیمارستان. سلامت و بهداشت ــ 6 (3). ص.ص.256-265. شاپا 2382-9710

عباسی منتظری, عفت ، دربان, داوود ، آذردخت, خسروی ، گودرزی, حامد (1391) تعيين فراواني ژن‌هاي مقاومت آنتی بیوتیکی به متي‌سيلين و موپيروسين در سويه‌هاي استافيلوکوک اورئوس مقاوم به دو آنتي‌بيوتيک ذکرشده در بيمارستان طالقاني با استفاده از روش Multiplex-PCR. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

عثمانی, علی ، سیدجوادی, مهری (1391) بررسی میزان تنیدگی شغلی در کارکنان شاغل 115استان اردبیل در سال 1390. [ طرح تحقیقاتی]

عرشی, شهنام (1378) بررسي علل مرگ و مير كودكان زير يكسال فوت شده در سال 1377 در روستاهاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت استان اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

عرشی, شهنام (1378) بررسي ميزان آگاهي و عملكرد پرسنل مراكز بهداشتي ، درماني شهرستان اردبيل در زمينه كارت پايش رشد. [ طرح تحقیقاتی]

عظیمی, زهرا ، قانع, مسعود ، حشمتی پور, زهیر ، قربانی معین, فهیمه ، نامور, سمیه (1391) شناسایی گونه های مختلف سودوموناس از بخش های مختلف بیمارستان شهید رجائی تنکابن و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

غ

غزنوی راد, احسان الله ، آموزنده, علیرضا ، بنیادی, مهتاب ، طبیب نژاد, مهسا ، طاهری, نونا ، فرد موسوی, نسیمه ، رنجبران, مرضیه ، صرافیان, مسعود (1391) بررسی فراوانی عوامل ایجاد کننده باکتریمی در بیمارستان مرکزی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ف

فتحی, افشین ، چمنیان, یلدا ، افضلی فرد, حبیب ، خسروانی, شهریار ، نوری, عارف (1394) مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان. International Journal of Review in Life Sciences ــ 5 (4). ص.ص.383-389. شاپا 2231-2935

فتحی, افشین ، چمنیان, یلدا ، افضلی فرد, حبیب ، خوسروانی, شهریار ، نوری, عارف (1394) ارتباط بین اجزای یادگیری سازمان یافته با ابداعات سازمانی در بین کارکنان. International Journal of Review in Life Sciences ــ 5 (4). ص.ص.323-327. شاپا 2231-2935

فرزانه, اسماعیل ، صادقیه اهری, سعید ، ولی زاده, بهزاد ، نظم فر, حسین ، نورزاد, سعید (1392) بررسی پراکندگی جغرافیایی و علل فوت و عوامل موثر در آن در حوادث جاده ای منجر به فوت در استان اردبیل از تیرماه 1391 الی 1392 (یک تحلیل GIS). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادتن, بابک (1391) تعیین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های آسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیمارستان های تهران به روش آنتی بیوگرام و MIC. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، برقی, امیر ، کارجو, رضا (1390) بررسی وضعیت فضای حاکم بر محیط آموزشی بخش های اصلی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دیدگاه دانشجویان کارورزی و کارآموز بر اساس مدل DREEM. در: کنگره علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19 آبان 1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، مظاهری, عفت (1378) مقايسه فعاليتهاي كنترل عفونت در مراكز آموزشي ، درماني دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

ق

قبادی مراللو, حسن ، مهرنوش, نسرین ، حمید خلق, غلامرضا ، امانی, فیروز (1393) بررسی کیفیت ارائه خدمات در کلینیک ویژه کوثر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل براساس الگوي سروکوآل در سال 1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 14 (4). ص.ص.379-387. شاپا 2228-7280

قلی پور, ابوالفضل ، موسویان, سید مجتبی ، گله داری, حمید ، مکوندی, منوچهر ، مرد, علی ، رجبی معماری, حمید ، ایمانی, رضا ، سلیمانی, ندا ، الوندی, امیر هوشنگ (1391) بهینه نمودن بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب لیپوپروتئین مرتبط با پپتیدوگلیکان لژیونلا پنوموفیلا. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

م

مجیدپور, علی ، ادهم, داود (1381) ارزیابی مقایسه ای درآمد اختصاصی بیمارستان های آموزشی اردبیل در 6 ماهه اول سالهای 1380 و 1381 و ارایه الگوی مناسب. در: اولین همایش کشوری مدیریت منابع در بیمارستان, 1381, وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

محمدشاهی, جعفر ، حبیب زاده, شهرام ، دیدار شتابان, مجتبی (1393) ارزیابی مقایسه ای عفونت های باکتریال جداشده از کشت های بالینی بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه مختلف در بیمارستانهای آموزشی شهر اردبیل (بیمارستان های فاطمی، علوی و امام خمینی (ره) ) درطی سال 1392 و بررسی فاکتورهای مرتبط وهمراه آن. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی, راحله ، اللهیاری, ایراندخت ، پناهی, اكرم ، مستعلی زیبا, مهران (1392) بررسی فراوانی و علل ترخیص با رضایت شخصی در بخش عفونی بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1390. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی داربیدی, ستار ، طاهری کلانی, مروت ، اکبری, مهدی ، ملکی, محمدحسین ، محمدزاده, رضا ، محمدزاده, دلبر ، سروش, ستاره ، اسدالهی, پریسا ، اسداللهی, خیرالله ، ایمان عینی, محمد (1391) انتشار اینتگرون های کلاس 1، 2 و 3 در میان ایزوله های آسینتو باکتر بومانی با مقاومت چند گانه در بیمارستان های تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

محمدیان اردی, علی ، جهانگیری, سیف اله ، نقی زاده باقی, عباس ، پورفرضی, فرهاد (1385) مطالعه مهارت هاي مديريت زمان به وسيله مديران دانشگاه علوم پزشکي اردبيل. مدیریت سلامت ــ 9 (2). ص.ص.59-66. شاپا 2008-1200

مرادپورحصاری, روح اله ، دمندان, مهشید ، حسینی اصل, سید سعید (1394) بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم pre-mir-146a G/C و خطر سرطان معده در بيماران مبتلا به سرطان معده در استان اردبيل. International Journal of Advances in Medicine ــ 2 (3). ص.ص.223-226. شاپا 3925-2349

مشعوفی, مهرناز ، سعید مهدوی, اکرم السادات (1388) بررسی وجود زمینه های اجرائی مدیریت کیفیت جامع (TQM) در بیمارستانهای آموزشی اردبیل در سال 1386. [ طرح تحقیقاتی]

مصطفوی, حکیمه ، عقلمند, سیامک ، زندیان, حامد ، علیپوری, مینو ، بیاتی, محسن ، مصطفوی, سحر (1394) بررسی توزيع پزشکان متخصص و تخت‌های بيمارستانی در بيمارستان‌های دولتی استان آذربايجان غربی. پیاورد سلامت ــ 9 (1). ص.ص.55-66. شاپا 8132-1735

مظفری, ناصر ، دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی (1388) بررسي میزان رضایتمندي مراجعین از خدمات ارایه شده در اورژانس بیمارستانهاي اردبیل -1387. [ طرح تحقیقاتی]

معتمدی, فریبا ، انتظاری, مسعود ، هاشمی قربانلو, مهناز ، امانی, فاطمه ، عیسی زاده فر, خاطره ، تبریزیان نمین, شروین ، اوستا, لیلی ، نصرتی ارشاد, محمدرضا ، دهقانی, علی (1379) بررسي ميزان رضايتمندي مراجعه كنندگان به بخش فوريتهاي پزشكي بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در پاييز و زمستان 1379. [ طرح تحقیقاتی]

منصوری, نورمحمد ، خالدی, آزاد ، هیزمی, علی ، محمدزاده, مریم آنه (1391) بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بومانی با استفاده از روش دیسک دیفیوژن در بخش های مختلف بیمارستان مطهری استان گلستان، 2011-2012. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

منصوری جمشیدی, ندا ، پاکزاد, ایرج (1391) بررسی فراوانی ژن های qur مقاومت به سیپروفلوکساسین در ایزوله های E.coli جدا شده از نمونه بالینی بیمارستان های ایلام و میلاد تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

مهرتک, محمد ، حبیب زاده, شهرام ، فرزانه, اسماعیل ، رجایی خیاوی, عبداله (1396) اثربخشی آموزش تکینیک های شناختی- رفتاری روی مکان کنترل بیماران همودیالیزی. Electronic Physician ــ 9 (10). ص.ص.5631-5637. شاپا 2008-5842

مهرتک, محمد ، حبیب زاده, شهرام ، وطن خواه, سودابه ، جعفری عوری, مهدی ، دلگشائی, بهرام ، آذری, آرزو (1395) ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮوري: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ. مدیریت سلامت ــ 19 (63). ص.ص.91-100. شاپا 2008-1200

مهرتک, محمد ، خیری, فاطمه ، قارداشی, افسانه (1395) پیامد درمان و اپیدمیولوژی بیماران ترومایی ناشی ازسوانح موتورسیکلت بستری شده در بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل در سال 1394. در: هفتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی،چالش ها و راهکارهای پیش رو حوادث ترافیکی دوچرخه و موتور سیکلت, 27-28 بهمن 1395, شیراز - ایران.

مهرتک, محمد ، فرزانه, اسماعیل ، حبیب زاده, شهرام ، کامران, عزیز ، زندیان, حامد ، مهدوی, عبدالله (1396) فرهنگ سازمانی و جانشین پروری در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. Electronic Physician ــ 9 (11). ص.ص.5806-5813. شاپا 2008-5842

مهرتک, محمد ، وطن خواه, سودابه ، دلگشائی, بهرام ، قلی پور, آرین (1393) جانشین پروری درنظام سلامت ایران: مطالعه موردی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. Global Journal of Health Science ــ 6 (5). ص.ص.174-183. شاپا 9736-1916

مولوی, پرویز ، کریم اللهی, منصوره (1378) بررسي عوامل تنش زاي پرستاران شاغل در بخش هاي اورژانس بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

میرنژاد, رضا ، دهقانی, مریم ، مسجدیان, فرامرز ، میرکلانتری, شیوا (1391) بررسی انتشار ژن KPC در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران در بیمارستانهای شهر تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ن

نصیری, محمدجواد ، زمانی, ثمین ، نورآذر خشگناب, بهشاد ، رضاقلی زاده, فرشته ، زمانی, آذین ، عبداللهی, علیرضا (1391) افزایش شیوع مقاومت دارویی در میان گونه های بالینی Alcaligenes جداشده از بیمارستان امام خمینی (ره) تهران، ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

نقی زاده باقی, عباس ، زاهد بابلان, عادل ، آخربین, پیمان (1393) بررسی رابطه بین سبک رهبری معنوي با اشتياق شغلي پرستاران. در: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی, 20 خرداد 1393, تهران- مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما.

نقی زاده باقی, عباس ، سلیمانی, سلیمان ، حسن زاده, محمد ، خدابخشی هفشجانی, نسرین (1394) بررسي تأثير اجراي حسابداري تعهدي بر پاسخ گويي مديران دانشگاه هاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شمال غرب ايران. فصلنامه حسابداري سلامت ــ 4 (1پ11). ص.ص.81-94. شاپا 0473-2252

نقی زاده باقی, عباس ، عزیزی دمیرچلو, ناصر (1395) اثر سطح نیازهای سلسله مراتبی بر خلاقیت دبیران تربیت بدنی استان اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان.

نورآذر خشگناب, بهشاد ، عبداللهی, علیرضا ، نصیری, محمدجواد ، زمانی, ثمین ، اشرفی, عباس ، محمدزاده, مریم (1391) بررسی الگوی مقاومت پسودوموناس آئروژینوزا جدا شده از عفونت های بالینی مختلف، در بیمارستان امام خمینی (ره)، تهران، ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

نوروزی, معصومه ، فاضلی, حسین ، احدی, علی محمد ، سلگی, حمید (1391) شناسایی متالوبتالاکتاماز ها در کلبسیلا پنومونیه های مقاوم به کارباپنم و نقش آنها در عفونت های بیمارستانی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

نیاکان, محمد ، حنفی, مجتبی ، مرادی, محمد ، وحدانی, مسعود ، صبوری, محمد ، نیاکان, سارا (1391) تشخیص مولکولی ژن های کد کننده TEM,VEB,SHV بتالاکتاماز های وسیع الطیف کد کننده مقاومت آنتی بیوتیکی عفونت های بیمارستانی در آسینتو باکتر های ایزوله شده از بیمارستان های شهر تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

نیکوکار, ایرج ، مصطفایی, علی ، گنجیان, هاله ، کیانی, سارا ، تیشه یار, آزیتا ، امیر مظفری, نور (1391) تغییر در الگوی الکترفورز دوبعدی پروتئین و مقاومت آنتی بیوتیکی استافیلوکوک اورئوس به دنبال استرس با پویدین- آیودین (بتادین). در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ه

همایون فر, مهدی ، رضایی دیزگاه, مراد ، مهرابیان, فردین ، رشیدی, فاطمه ، همایونفر, نسرین (1397) ارزیابی کارکرد بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی گیلان با رویکرد DEA و در حضور عوامل ناپسند، پیش و پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت. مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان ــ 27 (107). ص.ص.1-9. شاپا ۲۰۰۸-۴۰۴۸

هوایی, سیداصغر ، کربلایی زاده بابکی, محسن ، پیشوا, ابتهاج ، مقیم, شراره ، نریمانی, تهمینه ، عظیمیان, امیر ، حسینی, نفیسه سادات ، اکبری, مجتبی (1391) مقایسه روش های اگزاسیلین آگار با روش حاصل از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) در تعیین مقاومت به متی سیلین برابر استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیمارستان الزهرا (س) اصفهان،ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

و

ورشوچی, مجتبی ، محمدشاهی, جعفر (1391) بررسی وضعیت کارکنان بهداشتی-درمانی که به واکسیناسیون روتین هپاتیت ب پاسخ نداده اند. Life Science Journal - Acta Zhengzhou University Overseas Edition ــ 9 (4). ص.ص.4551-4554. شاپا 1097-8135

پ

پرهیزگاری, سیده نجمه ، موسویان, سید مجتبی (1391) بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس های مقاوم به متی سیلین دارای ژن mecA درنمونه های بدست آمده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی شهر اهواز، ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

پورجعفر, مژگان ، قانع, مسعود ، گلیجانی مقدم, رضا ، شرق, شهره ، عظیمی, زهرا ، غفاری, هدی (1391) بررسی میزان فراوانی ژن های مقاومت نسبت به آمینوگلیکوزید و بتالاکتام های وسیع الطیف در سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بخش های مختلف بیمارستان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

پیرزاده, طاهره ، اخی, محمدتقی ، آقازاده, محمد ، قدرتی, مجید ، حاجی بنابی, فرید (1391) بررسی تنوع مولکولی کلستريديوم ديفيسيل های جداشده از منابع مختلف با روش AP-PCR. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

پیمانی, امیر ، نهایی, محمدرضا ، فرج نیا, صفر ، سهرابی, نصرالله ، عباسی, لاله (1391) بررسی انتشار ایزوله های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کرباپنم وابسته به کلون بین المللی تیپ I در شمالغرب ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ژ

ژاپونی نژاد, علیرضا ، غزنوی راد, احسان الله ، آموزنده, علیرضا ، صوفیان, معصومه (1391) الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اسینتو باکتر بومانی های جدا شده ازعفونت های بیمارستانی در اراک- ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ک

کریم اللهی, منصوره (1378) بررسی نحوه مصرف آنتی بیوتیکها در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامائی اردبیل ــ 2 (3). ص.ص.1-9.

کریم اللهی, منصوره ، عابدی, حیدر علی (1388) نمودهای مراقبت معنوی در پرستاری ایران. در: دومین همایش سراسری تحقیقات کیفی در علوم سلامت, 28-30 بهمن 1388, کرمان.

کریم اللهی, منصوره ، مظاهری, عفت (1379) بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامائی اردبیل ــ 3 (3). ص.ص.24-30.

ی

یعقوبی امام چایی, آنیتا ، ابراهیمیان, همایون ، مشکار, بهبود (1394) طراحی و ساخت سیستم های تشخیص برای حرکتهای ناخواسته بیمار در طی رادیولوژی و سی تی اسکن. در: 17th International Conference on Electrical, Computer, Electronics, June 21-22, 2015, Vienna - Austria.

فهرست در تاریخ 28 / 12 / 1397ایجاد شده است.