title

اسنادی که موضوع آنها "WC بیماریهای واگیر"است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: ا | ب | ت | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ع | غ | ف | ق | ل | م | ن | ه | و | پ | ژ | ک | گ | ی
تعداد اسناد در این سطح 185.

ا

ابراهیمیان, همایون ، جلیلی ایرانی, امیر ، بایرامی, سعید ، دشتی, احمد (1394) مدل هوشمند توسعه زیر ساختهای فنی مراکز ICT روستایی جهت افزایش بهره وری کشاورزی. در: اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین, 18 شهریور 1394, اردبیل - ایران.

احدی, عادل ، صادقی, پیمان ، احدی, رویا ، براک, منوچهر ، گسیلی, رامین (1392) بررسی شيوع مولکولی بلاستوسيستيس هومينيس در کودکان مراجعه کنندگان به بیمارستان. در: هشتمین همایش بیماری های شایع گوارش و کبد کودکان, 1 لغایت 3 خرداد 1392, انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور.

احمدی, اعظم ، وحیدی, وحیده ، ارجمندزادگان, محمد (1391) بررسی پدیده رقابت پرایمری در روش نوین تشخیص سریع مقاومت داروئی به فلوروکینولونها به کمک MAS-PCR در سویه های کلنیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ارسنگ, شهرام ، کاظم نژاد, انوشیروان ، امانی, فیروز (1390) اپيدميولوژی بيماری سل در ايران (87-1380). مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ــ 13 (3). ص.ص.78-86. شاپا 1562-4765

ارسنگ, شهرام ، کاظم نژاد, انوشیروان ، امانی, فیروز (1390) تحلیل روند میزان بروز سل با استفاده از مدل رگرسیون قطعه‌ای خطی در ایران طی سال‌های 87-1343. مجله اپيدميولوژی ايران ــ 7 (3). ص.ص.6-12. شاپا 1735-7489

اعظمی, احد ، پایداری, کوشا ، لادی سیدیان, صنم ، عمادی کوچک, حمید ، خلوت, علی ، نجفی زاده, سیدرضا ، سید علی نقی, سید احمد (1391) یافته های روماتولوژیک در بیماران HIV مثبت، تهران، ایران. Thrita ــ 1 (4). ص.ص.145-148. شاپا 2322-2689

اله یار ترکمن, محمدرضا ، شیخ الاسلام, فاطمه مریم ، فرنیا, پریسا ، شاه حسینی, محمدحسن ، درخشانی نظهد, زهرا ، ولایتی, علی اکبر (1391) شیوع بیماری سل MDR در میان جمعیت ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

اله یار ترکمن, محمدرضا ، شیخ الاسلام, فاطمه مریم ، فرنیا, پریسا ، شاه حسینی, محمدحسن ، مظفری, محدثه ، ولایتی, علی اکبر (1391) برآورد سرعت انتقال مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در میان جمعیت ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

امانی, فیروز ، ذاکری, آناهیتا ، صادق نژاد, مهین ، عباسی, وحید ، محمدشاهی, جعفر (1397) اپیدمیولوژی سل در استان اردبیل طی سالهای 1390-1396. Journal of Health Science Research ــ 3 (1). ص.ص.33-38. شاپا 2456-2688

امانی, فیروز ، شمخالی, رعنا ، علی آبادی, زهرا ، فاضلی علی آباد, فریده ، محمدی, مینا (1392) بررسی آگاهی دانشجویان رشته های علوم پزشکی شهرستان خلخال نسبت به هپاتیت های ویروسی. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امدادی, داريوش ، براک, منوچهر ، سیف نژاد, شهرام ، گروسی, بابك (1392) گزارش وقوع اپيدمي و حذف انتقال محلي بيماري مالاريا در مناطق آندميك استان اردبيل (شهرستان پارس آباد). در: بیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران, 5 تا 9 بهمن 1392, تهران ـ انستیتو مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.

امدادی, داريوش ، براک, منوچهر ، مدرس صدرایی, نگار ، زکی پور, قادر ، سيف نژاد, شهرام (1391) تاثير برنامه مداخله اي در كنترل تب مالت در شهرستان پارس آباد استان اردبيل در سال 1389. در: بيستمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران, 10 لغايت 14 دي ماه سال 90, تهران ـ نياوران ـ مركز پژوهشهاي وزارت امور خارجه .

امدادی, داريوش ، براک, منوچهر ، گروسی, بابك ، سيف نژاد, شهرام ، زکی پور, قادر ، مدرس صدرایی, نگار (1391) بررسی روند 11 ساله انتقال محلی بیماری مالاریای ویواکس در مناطق آندمیک استان اردبیل (شهرستان پارس آباد) از سال 1380 لغایت 1390. در: بيست و يكمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران, 30 دي ماه لغايت 4 بهمن ماه سال 1391, تهران ـ نياوران ـ سازمان ايراني مجامع بين المللي.

انتظاری, مسعود (1382) بررسی میزان شیوع سپسیس و شوک سپتیک وسیر بالینی آن در بیماران بستری در ICUبیمارستان فاطمی اردبیل در سال 1379. در: سومین همایش مراقبتهای ویژه پزشکی ایران, 30 مهرو2-1 آبان 1382, اصفهان.

ب

بابایی, مهدی ، علیزاده, حافظه ، مصوری, نادر ، کریمایی, مهناز (1391) شناسایی پروتئین های توبرکولین تهیه شده از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس سویه AN5 به روش ترسیب با آمونیوم سولفات. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

براک, منوچهر ، احدی, عادل (1393) تب راجعه کنه ای. در: دهمین همایش سالیانه انجمن علمی پزشکان عفونی اطفال و ششمین بزرگداشت استاد دکتر سید احمد سیادتی, 28-30 آبان ماه 1393, دانشکده علوم بهزیستی و توانبخشی در ولنجک خیابان کودکیار در تهران.

براک, منوچهر ، امدادی, داريوش ، زکی پور, قادر ، سيف نژاد, شهرام ، مدرس صدرایی, نگار (1390) بررسي وضعيت اپيدميولوژيك بيماري تب مالت در استان اردبيل در سال 1388. در: همايش كشوری بروسلوز, 17 لغايت 18 شهريور 1390, دانشگاه علوم پزشكي اراك.

براک, منوچهر ، امدادی, داريوش ، زکی پور, قادر ، سيف نژاد, شهرام ، مدرس صدرایی, نگار ، گنجی, اکبر (1390) تاثير برنامه مداخله اي در كنترل تب مالت در شهرستان مشگين شهر استان اردبيل در سال 1389. در: همايش كشوري بروسلوز, 17 لغايت 18 شهريور 1390, دانشگاه علوم پزشكي اراك.

براک, منوچهر ، امدادی, داريوش ، زکی پور, قادر ، سیف نژاد, شهرام (1392) بررسي وضعيت حيوان گزيدگي استان اردبيل در سال 1391. در: نهمین همایش سالانه انجمن عفونی اطفال, 15 -13آذر ماه سال 1392, تهران ـ ولنجک ـ بلوار دانشجوـ سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

براک, منوچهر ، امدادی, داريوش ، سلطان محمدزاده, محمد صادق ، سيف نژاد, شهرام ، مدرس صدرایی, نگار (1390) گزارش شيوع اپيدميك و ريشه‌كني انتقال محلي مالاريا در منطقه اندميك استان اردبيل (شهرستان پارس‌آباد). در: كنگره بين المللي حذف مالاريا, 5 تا 7 بهمن سال 1390, استان هرمزگان - جزيره كيش. (ثبت شده )

براک, منوچهر ، امدادی, داريوش ، مدرس صدرایی, نگار (1390) بررسي وضعيت اپيدميولوژيك بيماري كالاآزار در استان اردبيل از سال 1380 لغايت 1389. در: بيستمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران, 10 لغايت 14 دي ماه سال 90, تهران ـ نياوران ـ مركز پژوهشهاي وزارت امور خارجه .

براک, منوچهر ، امدادی, داريوش ، مدرس صدرایی, نگار (1390) گزارش درمان موارد مثبت بيماري كالاآزار(نوع اينفانتوم) با گلوکانتیم در استان اردبيل از سال 1380 لغايت 1389. در: هفتمين همايش سالانه انجمن عفوني اطفال, 2 و 3 و 4 آذر ماه سال 1390, تهران ـ اوين ـ بلوار دانشجو ـ خيابان كودكيار ـ دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي.

براک, منوچهر ، امدادی, داريوش ، مدرس صدرایی, نگار ، زکی پور, قادر (1391) بررسي اپيدميولوژيک روند 15 ساله تب بازگرد آندميك در استان اردبيل از سال 1376 لغايت 1390. در: بيست و يكمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران, 30 دي ماه لغايت 4 بهمن ماه سال 1391, تهران ـ نياوران ـ سازمان ايراني مجامع بين المللي.

براک, منوچهر ، امدادی, داريوش ، مدرس صدرایی, نگار ، زکی پور, قادر (1392) بررسي اپيدميولوژيک روند 15 ساله تب بازگرد آندميك در استان اردبيل از سال 1376 لغايت 1391. در: بیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران, 5 تا 9 بهمن 1392, تهران ـ انستیتو مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.

براک, منوچهر ، صبری, مسعود ، امدادی, داريوش ، زکی پور, قادر (1392) بررسی5 ساله موارد گزارش شده فلج شل حاد استان اردبیل از سال 1387 لغایت 1391. در: بیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران, 5 تا 9 بهمن 1392, تهران ـ انستیتو مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.

براک, منوچهر ، متقي نيا, ليلا ، امدادی, داريوش ، گروسی, بابك ، سيف نژاد, شهرام ، مدرس صدرایی, نگار (1390) بررسي روند ده ساله انتقال مالاريا (پلاسموديوم ويواكس) در منطقه اندميك استان اردبيل (شهرستان پارس‌آباد) از سال 1380 لغايت 1389. در: كنگره بين المللي حذف مالاريا, 5 تا 7 بهمن سال 1390, استان هرمزگان - جزيره كيش.

براک, منوچهر ، معینی, آرزو ، امدادی, داريوش ، مدرس صدرایی, نگار (1392) بررسي وضعیت اپيدميولوژيک بيماران مسلول استان اردبيل از سال 1384 لغايت 1390. در: بیست و دومین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران, 5 تا 9 بهمن 1392, تهران ـ انستیتو مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.

براک, منوچهر ، معینی, آرزو ، امدادی, داريوش ، مدرس صدرایی, نگار (1391) روند تغييرات شاخصهای برنامه كشوري سل در استان اردبيل از سال 1383 لغايت 1389. در: بيست و يكمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران, 30 دي ماه لغايت 4 بهمن ماه سال 1391, تهران ـ نياوران ـ سازمان ايراني مجامع بين المللي.

براک, منوچهر ، میرزا رحیمی, مهرداد (1379) بررسي ميزان هپاتيت C در دريافت كنندگان خون و محصولات خوني مراجعه كننده به درمانگاه تالاسمي مجتمع بيمارستاني بوعلي – علي اصغر( ع) در سال 1379. [ طرح تحقیقاتی]

براک, منوچهر ، میرزا رحیمی, مهرداد ، امدادی, داريوش ، حکمت, شراره ، مدرس صدرایی, نگار (1389) بررسي وضعيت اپيدميولوژيك بيماري كالاآزار (نوع اينفانتوم) در استان اردبيل از سال 1380 لغايت 1387 با روش تشخيص آزمايشگاهي DAT. در: ششمين همايش سالانه انجمن عفوني اطفال, 26، 27، 28 آبان ماه 1389, تهران، خيابان اوين، خيابان كودكيار، دانشگاه بهزيستي و توانبخشي، سالن آمفي تئاتر.

براک, منوچهر ، میرزا رحیمی, مهرداد ، خلیل زاده, سمیه (1391) بررسی بیماران بستری با تشخیص اولیه آنفلوانزا بر اساس علایم بالینی در بیمارستان بوعلی از نظر علایم بالینی- آزمایشگاهی، اپیدمیولوژی و عوارض آن در سال 1388. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر ، نعمتی, علی ، احدی, پریسا (1392) تاثیر اسيد لينولئيك مزدوج بر میزان بهبود عفونت تنفسی در کودکان 5- 1 سال بستری در بیمارستان بوعلی اردبیل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، حبیب زاده, شهرام ، شرقی, افشان ، اسکندری, راحله ، ملکی, نصراله (1396) استفاده از استرپتوکیناز برای بازکردن مجدد کانال کلتترهای عروقی دیالیز،یک روش کم هزینه وبی خطر وموثر. The Journal of Vascular Access ــ 18 (5). ص. 70. شاپا 1129-7298

بهزادی, محمدامین ، حسینی, ارسلان ، دادرس, حبیب اله (1391) کلونینگ و انتقال ژن Cleavage site پروتئین هماگلوتینین ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت تیپ H9N2 به باکتری Ecoli BL21. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ت

توفیقی زواره, حسن ، قربانی, مظاهر ، اخلاقی, میترا ، یغمائی, اسدلله ، مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، محقق, علیرضا (1389) بررسی شیوع هپاتیت-ب و اچ ای وی در اجساد معتادان تزریقی در تهران. Acta Medica Iranica ــ 49 (1). ص.ص.59-63. شاپا 0044-6025

ح

حبیب زاده, شهرام ، آقابالايی, محرم ، محمدشاهی, جعفر ، ملکی, نصراله (1396) آبسه طحالي ناشي از بروسلوز ودرمان آن.گزارش يك مورد نادر ومرور مختصري بر متون. Archives of Clinical Infectious Diseases ــ 12 (2). ص.ص.1-5. شاپا 2008-1081

حبیب زاده, شهرام ، ارزنلو, محسن ، جنتی, الهام ، آسمار, مهدی ، آذری, مهناز ، فردی آذر, زهرا (1389) بررسی میزان شیوع ناقلین استرپتوکوک گروه B در دوره پري ناتال زنان شهرستان اردبيل و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (1). ص.ص.14-20. شاپا 1735-2452

حبیب زاده, شهرام ، امانی, فیروز ، عرب زاده, امیر احمد (1382) ميزان آگاهی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اردبيل در مورد بيماری ايدز در سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، تذکری, زهرا ، امانی, فیروز ، ششگلانی, یونس ، خداپناهی, خدیجه (1383) ميزان تماس كاركنان خدمات بهداشتي درماني بيمارستان بوعلي با مايكوباكتريوم توبركلوزيس،‌ 1383. [ طرح تحقیقاتی]

حبیب زاده, شهرام ، تذکری, زهرا ، امانی, فیروز ، ششگلانی, یونس ، خداپناهی, خدیجه (1384) ميزان تماس كاركنان خدمات بهداشتي درماني بيمارستان بوعلي با مايكوباكتريوم توبركلوزيس،‌ 1383. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (4). ص.ص.321-326. شاپا 1735-2452

حبیب زاده, شهرام ، حسینی اصل, سید سعید ، صادقیه اهری, سعید ، صدیقی, علیرضا (1391) تعیین میزان واقعی هپاتیت C در افراد اهداء کننده خون با HCVAb مثبت. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، درگاهی, فرامرز ، یزدانبد, عباس ، حسینی اصل, سید سعید ، قزلباش, بهروز ، چوخاچی زاده, عذرا ، صدیقی, علیرضا (1394) میزان واقعی هپاتیت C فعال در داوطلبان بی علامت اهداءکننده خون اردبیل. فصلنامه بيماری هاي عفونی و گرمسيری ــ 69 (20). ص.ص.17-22. شاپا 0192-1680

حبیب زاده, شهرام ، صادقی, همایون ، سلطان محمدزاده, محمد صادق ، گنجی, اکبر (1384) مطالعه برخي ابعاد اپيدميولوژيك حمله اخير حيوان گزيدگي اهالي روستاهاي مشكين شهر توسط يك گرگ آلوده به ويروس هاري اثبات شده. [ طرح تحقیقاتی]

حبیب زاده, شهرام ، صادقی, همایون ، گنجی, اکبر ، محمدزاده, سلطان (1388) 24 مورد گاز گرفتگي ناشي از حمله يك گرگ هار به اهالي روستاهاي مشگين شهر (جنبه هاي اجتماعي و رواني- طبي). مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 9 (1). ص.ص.44-49. شاپا 1735-2452

حبیب زاده, شهرام ، صادقیه اهری, سعید ، صادقی, میثم (1397) بررسي موارد اسمیر مثبت سلی در نمونه خلط های گرفته شده در بیماران مبتلا به سرفه مزمن در پروتکل کشوری مراقبت از بیماران سلی طی دو سال اخیر در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، صمد زاده, رسول ، شکراللهی, محسن (1396) بررسی تراکم اپیدمیولوژیک وجغرافیایی بيماري سل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS) در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، عرب زاده, امیر احمد ، امانی, فیروز (1382) آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی پیرامون بیماری ایدز. در: دوازدهمین کنگره بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران, 1-27 دی و بهمن 1382, ایران.

حبیب زاده, شهرام ، فتحی, افشین ، صادقی, همایون ، امانی, فیروز ، قمری, مهیار (1385) مقايسه تاثير كلاريترومايسين و آموكسي سيلين در درمان كودكان مبتلا به سينوزيت باكتريايي حاد. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (1). ص.ص.7-13. شاپا 1735-2452

حبیب زاده, شهرام ، قاسمی, احمد ، آقابالايی, محرم ، محمدشاهی, جعفر ، شهباززادگان, بیتا ، محمودی, ناصر ، حسینی, جعفر ، ششگلانی, یونس ، پورمحمد جان, ناهید (1392) پیامد بیماران بستری شده با تشخیص احتمالی آنفلوانزای H1N1 نوپدید در جریان پاندمی سال 2009 در بیمارستان ارجاعی شهر اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 13 (2). ص.ص.188-194. شاپا 2228-7280

حبیب زاده, شهرام ، قاسمی, احمد ، آقابالايی, محرم ، نوروزی, ودود ، دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، دارسرايي, شراره ، معرفت, فاطمه ، حسينی, جعفر ، ششگلانی, یونس (1389) عفونت هاي بيمارستاني و عوامل همراه آن در بيماران دچار تروماي بستري در بخش مراقبت هاي ويژه. فصلنامه بيماری هاي عفونی و گرمسيری ــ 15 (48). ص.ص.43-47. شاپا 1580-0192

حبیب زاده, شهرام ، قاسمی, احمد ، اصغری, بهنام (1389) بررسی اندیکاسیون‌های مصرف وانکومایسین در بیمارستان امام خمینی اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، قاسمی, احمد ، باقربندی, سعيده (1388) متابوليسم ويتامين D در بيماران مسلول تحت درمادن با ايزونيازيد و ريفامپين. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

حبیب زاده, شهرام ، قاسمی, احمد ، سلیمانی, نوا ، باقربندی, سعيده ، پورمحمد جان, ناهید (1392) سطح سرمی ویتامین د به عنوان نشانه ای از کاهش ویتامین در جریان درمان ضد سل. Archives of Clinical Infectious Diseases ــ 8 (3). e18271. شاپا 2641-2345

حبیب زاده, شهرام ، قاسمی, احمد ، صالح زاده, فرهاد ، معصومی مقدم, ثمر ، بالاخانی, شهریار (1387) فاكتورهاي زمينه اي همراه با آبسه مغز در اردبيل. Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases ــ 3 (4). ص.ص.199-203. شاپا 1735-5109

حبیب زاده, شهرام ، قاسمی, احمد ، محمودی, ناصر (1390) بررسي بيماران بستري شده با شک به آنفلوانزاي H1N1 نوپديد در بيمارستان امام خميني (ره) اردبيل در پاييز و زمستان سال1388 (علائم باليني- آزمايشگاهي-پيامد). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، قبادی مراللو, حسن ، خانجانیان, گیتا (1390) بررسي علت و ميزان تاخير در تشخيص سل در استان اردبيل طي سالهاي 89-88. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، قبادی مراللو, حسن ، پورفرضی, فرهاد ، براک, منوچهر ، حضرتی, صادق ، معینی, آرزو ، خلیق, نغمه ، صالح زاده, فرهاد ، آقابالايی, محرم ، اناری, حسن ، قاسمی, احمد ، مؤیدنیا, ناصر ، میرزا آقازاده, محمد ، صادقی, اکرم ، بهبودی, صائمه ، غریبانی, مجید محمد ، مهرپور, روشنک ، علاف اصغری, امین ، رفیعی, مهدی ، کمال نیا, فرنگیس ، جمالی, اسماعیل ، خانجانیان, گیتا ، پورمحمد جان, ناهید (1391) عوامل همراه با تاخیر تشخیصی در بیماران مسلول استان اردبیل. فصلنامه بيماری هاي عفونی و گرمسيری ــ 17 (59). ص.ص.17-21. شاپا 1580-0192

حبیب زاده, شهرام ، محمدشاهی, جعفر ، قبادی مراللو, حسن ، ملکی, نصراله (1396) اولین گزارش از دو مورد هپاتیت منتهی به مرگ در بیماران مسلول مبتلا به کمبود آلفا 1 آنتی تریپسین. The International Journal of Mycobacteriology ــ 6 (2). ص.ص.187-190. شاپا 2212-5531

حبیب زاده, شهرام ، محمدشاهی, جعفر ، لطفی آذر, مریم (1396) بررسی میزان عوارض دارویی دربیماران مبتلا به سل تحت درمان رژیم استاندارد باقرص های ترکیبی در سال های 1394 و 1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، پیرزاده, اکبر ، ملک محمدی, رعنا (1392) بررسی شاخص‌های مربوط به روند تغییرات سل از سال 1384-1391 در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، پیری دوگاهه, هادی ، محمدشاهی, جعفر ، مبینی, الهام (1393) بررسی شیوع آلودگی سرمی پاروویروس B19 در زنان باردار شهرستان اردبیل در سال 92. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، پیری دوگاهه, هادی ، محمدشاهی, جعفر ، مبینی, الهام ، شهباززادگان, سمیرا (1395) شیوع عفونت پارو ویروس ب 19 در میان زنان حامله در اربیل. Iranian Journal of Microbiology ــ 8 (3). ص.ص.214-218. شاپا 3289-2008

حبیب زاده, شهرام ، یزدانبد, عباس ، امانی, فیروز ، رجبی اصل, رامین (1383) بررسی ميزان پاسخ به واکسن هپاتيت "ب" در پرسنل پرستاری بيمارستان بوعلی – علی اصغر. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینی, سیده سمیه ، امامزادگان, بهزاد ، جماعتی, حمیدرضا ، رودباری, فاطمه (1391) بررسی عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی در بیماران با تشدید علائم انسداد مزمن ریوی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

حسینی آهق, میر محمد (1378) آموزش بهداشت برای پیشگیری از بیماری ایدز. بولتن علمی -خبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 2 (8 و9). ص.ص.34-37.

حسینی آهق, میر محمد (1377) آموزش بهداشت برای پیشگیری از بیماری ایدز. در: همایش ایدز، روشهای پیشگیری و کنترل, 26 آذرماه 1377, ابهر - دانشگاه آزاد اسلامی -سالن همایش ها.

حسینی آهق, میر محمد (1377) آگاهي و عملكرد كاركنان مراكز پزشكي خلخال در ارتباط با پيشگيري از هپاتيت B (ب). [ طرح تحقیقاتی]

حسینی آهق, میر محمد (1380) آگاهی وعملکرد کارکنان مراکز پزشکی خلخال در ارتباط با پیشگیری از هپاتیت ب. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 1 (1). ص.ص.1-6. شاپا 1735-2452

حسینی آهق, میر محمد (1389) اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها برای پرستاران. اصول اپید میولوژی و مبارزه با بیماریها برای پرستاران . نشر علوم پزشکی, تهران. شابک 964-3990-74-5

حسینی آهق, میر محمد (1377) تاثیر اجرای مدل آموزشی بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 1 (1). ص.ص.5-7.

حسینیان, عدالت ، حبیب زاده, شهرام ، صادقیه اهری, سعید ، مختارپور, اکبر (1384) بررسي ارتباط بين سابقه ابتلا به عفونت كلاميدياپنومونيه با بروز انفاركتوس حاد ميوكارد در شصت بيمار بستري در CCU بيمارستان بوعلي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حضرتی, صادق ، امدادی, داريوش ، زکی پور, قادر ، سیف نژاد, شهرام ، مدرس صدرایی, نگار (1393) بررسي وضعیت اپیدمیولوژيك بیماري تب مالت در استان اردبیل در سال 1392. در: بیست و سومین كنگره بیماريهای عفوني و گرمسیری ايران, 22-26 دی ماه 1393, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

حضرتی, صادق ، خلیق, نغمه ، معینی, آرزو ، امانی, فیروز ، براک, منوچهر ، رحیمی, گیتی ، قیوم امانی, سعیده (1392) بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سل در شهرستان اردبیل طی سال های 1384-89. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 4 (2). ص.ص.103-109. شاپا 2228-7183

حضرتی, صادق ، مدرس صدرایی, سید نگار ، امدادی, داريوش (1395) سرواپیدمیولوژی بیماری کالاآزار و تشخیص آزمایشگاهی به روش DAT استان اردبیل از سال 1380 لغایت 1393. در: The 9th International & 14th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories, Apr 19-22 , 2016, Tehran - Iran.

حمیدزاده اربابی, یوسف (1378) بررسي مقايسه اي تاثير آموزش حضوری و غير حضوري بر آگاهي و عملكرد آرايشگران شهر خلخال راجع به پيشگيري از هپاتيت ب. [ طرح تحقیقاتی]

حمیدزاده اربابی, یوسف ، آخربین, کاظم ، فیضی, فاطمه (1390) بررسی ميزان دانش دانشجویان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل راجع به راههای ابتلا به تب مالت. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حمیدزاده اربابی, یوسف ، رضا خانی مقدم, حامد ، سوادپور, محمدتقی ، نخستین, بابک ، حاج قهرمانی, منصور ، بابایی, یوسف ، علیزاده, امین ، حضرتی, صادق (1392) تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر میزان بروز حیوان گزیدگی و سطح آگاهی از ماهیت بیماری و رفتارهای پیشگیری کننده از هاری در روستاهای منتخب شهرستان اردبیل. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 4 (1). ص.ص.84-93. شاپا 2228-7183

حمیدزاده اربابی, یوسف ، میرزاپور, عادل ، عمری , سلام ، محرمی, ناصر ، ویسی, دانا (1390) بررسی آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده دانش آموزان مدرسه امام صادق (ع) شهر اردبيل در باره بیماری آنفلوانزا. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

حکمت فر, سمیه ، اصدق, سعیده ، مجلسی, پرگل (1392) بررسی ميزان آگاهی نگرش و عملکرد دندانپزشکان شهر اردبيل از نحوه انتقال و کنترل عفونت هپاتيت B و C در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حکمت فر, سمیه ، اصدق, سعیده ، گلشاهی, علی (1392) بررسی میزان آگاهی و عملکرد دستیاران دندانپزشکی نسبت به کنترل عفونت هپاتیت B و HIV در شهر اردبیل در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

خ

خدامی, اسماعیل ، معززی, زلیخا ، خدامی, سینا ، حاجی احمدی, محمود (1391) مقایسه عفونت ویروسی هپاتیت C در میان بیماران دیابتی نوع دو و افراد بدون دیابت. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

خواجوی, رضوان ، رفیعی, علیرضا ، قانع, مسعود ، حسینی خواه , زهرا (1391) ارزیابی ارتباط اینترلوکین 28B با پاسخ ویروسی پایدار در بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن در استان مازندران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

د

درگاهی, عبداله ، خاموطیان, راضیه (1392) اپیدمیولوژی بیماری های سل در شهر پارس آباد طی سالهای 1384-89. در: The 6th international congress on pulmonary diseases intensive care and tuberculosis, 15-18october 2013, Tehran.

درگاهی, فرامرز ، امانی, فیروز ، حبیب زاده, شهرام ، عزتی, مریم ، صدری, زهره (1391) بررسی میزان شیوع HIV,HBV,HCV در اهدا کنندگان خون استان اردبیل طی سال 1389. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (1). ص.ص.31-38. شاپا 1735-2584

درگاهی, فرامرز ، امانی, فیروز ، حبیب زاده, شهرام ، محمدی, کرامت ، عزتی, مریم ، صدری, زهره (1390) بررسی میزان شیوع HIV,HBV,HCV در اهدا کنندگان خون استان اردبیل طی سال 1389. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

دریانی, احمد ، برمکی, نرگس ، اتحاد, غلامحسین ، شریف, محمد ، نعمتی, علی ، ضیایی, هاجر (1385) مطالعه مقطعی بلاستوسیتیس هومینیس در کودکان ابتدایی شمال غرب ایران. International journal of tropical medicine ــ 1 (2). ص.ص.53-57. شاپا 1816-3319

دهقانی, بهزاد ، رسولی, ایرج (1391) ارزيابي حفاظت فعال بر عليه سالمونلا انتريتيديس و سالمونلا تيفي در موش هاي ايمن شده با پروتئين InvH. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ديدار شتابان, مجتبي ، محمدشاهی, جعفر ، حبیب زاده, شهرام ، پورحلاجي, مريم ، ديدار شتابان, محمدباقر (1393) ارزيابي فراواني عفونت هاي باكتريال جدا شده از بيماران بستري شده در بخش هاي ويژه در بيمارستان هاي اردبيل و فاكتور هاي مرتبط با آن. International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research ــ 2 (9). ص.ص.2562-2565. شاپا 2762-2383

دژبرد, مهرانگیز ، خاکی, پژواک ، سلطانی مجد, ناهید ، فتوحی, فریبا ، اسمعیلی زاد, مجید (1391) آنالیز مولکولی ژن ompL1 در سرووارهای واکسینال لپتوسپیرا اینتروگانس در ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ذ

ذاکری, آناهیتا ، اصلانیان, رقیه ، عباسی, وحید ، محمدشاهی, جعفر (1397) بررسی میزان آگاهی درباره هپاتیت در بین دانشجویان علوم پزشکی اردبیل سال 2016. Journal of Community and Preventive Medicine ــ 2 (1). ص.ص.1-4. شاپا 2638-7719

ر

رستمی مقدم, مجید ، انعام زاده, فرناز (1388) بررسي ارتباط هپاتيت C و بيماري ليكن پلان در مراجعين به كلينيك پوست بيمارستان امام(ره) اردبيل. Journal of Pakistan Association of Dermatologists ــ 20 (1). ص.ص.19-22. شاپا 1560-9014

ز

زاد فتاح, فیروز ، بلوریان, مهرداد ، صادقیه اهری, سعید ، صادق, اعظم (1394) بررسی تیتر آنتی بادی هپاتیت ب در دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده دندان پزشکی اردبیل در سال تحصیلی 94-93. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زارع بیدکی, مجید ، موبدی, ا ، صادقیه اهری, سعید ، حبیب زاده, شهرام ، نداف, س ، سیاوشی, محمد رضا (1389) شيوع كرمهاي روده اي زونوتيك در سگ سانان دشت مغان در شمال غربي ايران. Iranian Journal of Parasitology ــ 5 (2). ص.ص.42-51. شاپا ISSN: 1735-7020

زهرایی, سیدمحسن ، عشرتی, بابک ، گویا, محمد مهدی ، محمد بیگی, ابولفضل ، کامران, عزیز (1393) آیا هنوز هم شکاف ایمنی در سطوح بالای پوشش ایمن سازی ملی درایران وجود دارد؟. Archives of Iranian Medicine ــ 17 (8). ص.ص.698-701. شاپا 1029-2977

س

سعیدی, رضا ، محمدزاده, اشرف ، میرزا رحیمی, مهرداد ، سنگ سفیدی, زهره سادات ، فاکهی, فاطمه ، سعادتی, حکیمه (1389) تاثير سوکروز خوراکي 25% بر درد ناشي از واکسيناسيون هپاتيت ب در نوزادان: کارآزمايي باليني تصادفي شده. مجله دانشگاه علوم پزشكي قم ــ 4 (1). ص.ص.20-23. شاپا 7799- 1735

سلیمی, سوسن ، نخستین, بابک ، عالی جهان, راحله ، حضرتی, صادق (1393) بررسی شيوع موارد مثبت آنتي‏ژن سطحی هپاتيت B و عوامل مرتبط با آن در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبيل در سال 1388. مجله سلامت و بهداشت ــ 5 (3). ص.ص.248-253. شاپا 2228-7183

ش

شمشیری, محمود ، Fuh Suh, Boudouin ، محمدی, نورالدین ، نبی امجد, رضا (1395) مطالعه تبعیت پرسنل بهداشتی از گایدلاین های پیشگیری از عفونت در بخش های مراقبت ویژه ایران. Iranian Red Crescent Medical Journal ــ 18 (6). ص.ص.1-8. شاپا 2074-1804

شهباززادگان, سمیرا (1397) هرپس سیمپلکس نوزادی. در: پنجمین کنگره سلامت نوزادان ایران, 1-3 آذر 1397, تهران - ایران.

ص

صادق نژاد, مهین ، امانی, فیروز (1396) بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سل دراستان اردبیل طی سالهای 1390-95. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

صادقی, هادی ، مرادی اصل, اسلام ، محبعلی, مهدی ، حضرتی, صادق ، عین اله زاده, فتح اله ، زارعی, ذبیح اله (1391) تاثیر سم فایکام (بندیوکارب) برروی ناقلین لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) در شهرستان مشکین شهر سال 1389. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (2). ص.ص.140-148. شاپا 2228-7280

صالح زاده, فرهاد ، حبیب زاده, شهرام ، قیطاسی, اصغر (1390) بررسی مقایسه ای سیما و سیر بالینی تب مدیترانه ای فامیلیال بر حسب شروع علائم بالینی در دهه اول زندگی ودهه های بالاتر. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، وحیدی, مریم ، حسینی اصل, سید سعید ، جهانگیری, سپیده ، حبیب زاده, شهرام ، حسینی, مهسا (1392) PFAPA و دوازده MEFV ژن شايع ،تجربه كلينيكي بيماران ما. Iranian Journal of Pediatrics ــ 24 (1). ص.ص.64-68. شاپا 2008-2142

صالحی, فاطمه ، احمدی, اعظم ، شجاع پور, مانا ، رحیمیان ظریف, بهاره ، پولاد, توکتم ، ارجمندزادگان, محمد (1391) طراحي و بررسي مقايسه اي روشهاي مولكولي تشخيص سريع مقاومت به داروهاي تزريقي ضد سل در سويه هاي كلينيكي مقاوم به داروهاي تزريقي. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ط

طاهر احمدی, معصومه ، ارجمندزادگان, محمد ، نظری, راضیه ، شجاع پور, مانا ، احمدی, اعظم ، مودب, سید رضا (1391) تشخیص سریع حساسیت به اتامبوتول در سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایزوله شده از بیماران مسلول با استفاده از روش PCR-RFLP. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ع

عباسقلی زاده, ناطق ، حبیب زاده, شهرام ، عرشی, شهنام ، یوسفی سادات, محرم ، عالی مراد, محرم ، صادقی, حسین ، جعفرزاده, حمید ، بشیری, جعفر ، صادقیه اهری, سعید ، امانی, فیروز ، تفرجی, رقیه ، امینی ثانی, نیره ، محمدی, سعداله ، شمشیرگران, سید مرتضی ، یوسفی, عالیه ، ایرانپور, صفر ، خیرخواهی, الناز ، لطف اله زاده, رسول (1383) ارائه وارزشيابي مدلي براي تحقق بسيج جامعه در مركز توسعه اجتماعي وارتقاي سلامت اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

عبدلی, اصغر ، سلیمان جاهی, حوریه ، توسطی خیری, معصومه ، جمال, عباس ، جماعتی, اعظم (1391) بررسی تولید پروژنی ویروس آنفلوانزا در فواصل زمانی مختلف در سلول های لاین کلیه سگ. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

عرب زاده, آیدین ، عرب زاده, امیر احمد ، حبیب زاده, شهرام (1382) آگاهی دانشجویان علوم پزشکی اردبیل پیرامون بیماری ایدز. در: Leiden International Medical Student Congress, April 7-9 , 2005, Leiden, Netherlands.

عرشی, شهنام ، عباسقلی زاده, ناطق ، جوان روزگار, آرمان (1380) بررسي شيوع مالاريا در دشت مغان در سالهاي 1379- 1378. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرشی, شهنام ، مجیدپور, علی ، منوچهری, شقایق (1382) بررسی اپيدميولوژيک بيماری کالاآزاری در استان اردبيل در سال 80 و81. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرشی, شهنام ، محبعلی, مهدی (1379) بررسي سرواپيدميولوژي ليشمانيوز احشائي در روستاي ثمرين شهرستان اردبيل در سال 1380 - 67. [ طرح تحقیقاتی]

عرشی, شهنام ، میرزا رحیمی, مهرداد ، مدنی, علیرضا (1380) بررسي اپيدميولوژيك بيماري تب راجعه كنه اي در استان اردبيل از اول سال77 لغايت 79. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرشی, شهنام ، وطن دوست, حسن ، صادقی, همایون (1380) سنجش خصوصيات اپيدميولوژيك و ظرفيت ناقلين مالاريا در كانونهاي استان اردبيل و ارزيابي روشهاي كنترل غير شيميائي. [ طرح تحقیقاتی]

عزیزپور, آیدین ، بکائی, سعید ، شیخی, نریمان ، حبیب زاده, شهرام (1391) بررسی حضور آنتی بادي هاي سرمی ضد ویروس آنفلوانزاي مرغی تحت تیپ H9N2 درجمعیت انسانی منطقه اردبیل. مجله علمی پژوهشی پاتوبیولوژی مقایسه ای ــ 9 (1). ص.ص.619-628. شاپا 2228-5962

عزیزپور, آیدین ، عزیزپور, یاشار ، حبیب زاده, شهرام ، فرجی, پرویز ، تموک, افشار ، وثوقی, ابراهیم (1391) مطالعه سرولوژی آنتی بادیهای ضد ویروس آنفلوانزای مرغی تحت تیپ H9N2 درجمعیت انسانی منطقه اردبیل. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

علیزاده, صفرعلی ، اشراقی, سعید ، علایی, پرویز ، حسینی, سیمین ، رضوانی, محمود ، رسایی, علیرضا ، کرامتی, علیرضا (1391) شيوع بيماري لپتوسپيروز انساني در استان گيلان در طي سه ماه ارديبهشت تا مرداد سال 1390. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

غ

غلامی, مریم ، فتحی نژاد, محسن ، ربانی, محمد ، مجیدی, بهجت (1391) بررسی تولید قطعات نوترکیب ژن بتا توکسین کلستریدیوم پرفرنژنس. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ف

فاطمی, سارا ، موسوی, سید فضل الله ، شقاقی, بهاره ، سیادت, سیدداور (1391) بهینه سازی یک روش الایزای غیر مستقیم برای تشخیص عفونت های هموفیلوس آنفلوانزا تایپ b در کودکان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

فتح الهی, مریم ، بوذری, مجید (1391) فراوانی ویروس TTMDV/SAV در سرم افراد با عفونت HIV دراستان لرستان با روش PCR آشیانه ای. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

فتوحی, فریبا ، خاکی, پژواک ، پیله چیان لنگرودی, رضا ، صالحی, بهزاد ، دژبرد, مهرانگیز ، سلطانی مجد, ناهید ، مرادی بیدهندی, سهیلا (1391) طراحي يک کنترل مثبت در تست PCR بر مبناي ژن ligB به منظور افتراق سرووارهای بيماريزا از غير بيماريزاي لپتوسپيرا. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

فردی آذر, زهرا ، حبیب زاده, شهرام ، عبدالهی فرد, صدیقه ، تلو, مهشید (1386) آزولهای واژینال در مقایسه با فلوکنازول خوراکی در درمان ولووواژینوز راجعه. Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases ــ 1 (2). ص.ص.17-22. شاپا 1735-5109

فلاح خوش خلق, ابراهیم ، میکاییل پور اردبیلی, بهروز ، حبیب زاده, شهرام ، امانی, فیروز ، سید هاشمی, عفت ، مملوکی, معصومه ، بخشنده, زهرا (1395) ارزیابی پاسخ ایمنی مشاهده شده بر علیه واکسیناسیون هپاتیت ب در میان دانشجویان واکسینه شده دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. Infection, Epidemiology and Medicine ــ 2 (4). ص.ص.24-28. شاپا 2322-2298

ق

قاسمی, احمد ، اعتماد, الهام ، پورمحمد جان, ناهید ، بشیری, جعفر ، حبیب زاده, شهرام (1388) جراحت ناشي از نيدل استيك شدن و عوامل همراه آن در دو گروه پرسنل پرستاري و كارگران خدماتي بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. فصلنامه بيماری هاي عفونی و گرمسيری ــ 14 (46). ص.ص.27-32. شاپا 1580-0192

قاسمی, احمد ، حبیب زاده, شهرام ، بخشپوری, پریا (1387) بررسي فراواني پنوموني مايکوپلاسمايي در بيماران بستري شده باتشخيص پنوموني اكتسابي ازجامعه در بخش عفوني بيمارستان امام خميني اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قاسمی, احمد ، حبیب زاده, شهرام ، بخشپوری, پریا (1388) فراواني پنوموني مايكوپلاسمايي در بيماران بستري شده با تشخيص پنوموني اكتسابي از جامعه در بخش عفوني بيمارستان امام خميني اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 9 (4). ص.ص.307-314. شاپا 1735-2452

قبادی مراللو, حسن ، حبیب زاده, شهرام ، علیمحمدی, حسین ، درختی, فروغ (1390) بررسی عفونت حاد کلامیدیا و مایکوپلاسما پنومونیه در تشدید حملات COPD. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، حبیب زاده, شهرام ، کریمی, امیرحسین (1391) بررسی سطح سرمی پروکلسی تونین در بیماران مبتلا به سل فعال ریوی و مقایسه آن با گروه کنترل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، محمدزاده لاری, شهرزاد ، امانی, فیروز ، حبیب زاده, شهرام ، کریمی, امیرحسین ، پورفرضی, فرهاد (1393) تاثیر درمان بر سطح سرمی پروکلسیتونین در بیماران با سل فعال ریوی. Journal of Cardio-Thoracic Medicine ــ 2 (4). ص.ص.238-242. شاپا 2345-2447

قهفرخی, شمس ، محمدی قلعه بین, بهنام ، رزاقی ابیانه, مهدی ، امانی قیوم, سعیده (1397) بررسی فراوانی و تایپینگ ملکولی پنوموسیستی سژایرووس یدر مونه های بالینی لاواژ ریوی بیماران مبتلا به توبرکلوز در شهرستان اردبیل با استفاده از تکنیک های Nested-PCR ، RFLP ، CSGE. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه تربیت مدرس.

ل

لولایی, معصومه ، روحوند, فرزین ، هاشمی, عطیه ، متولی, فاطمه (1391) فعال سازی ژن MxA توسط پروتئین F ویروس هپاتیت C. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

لیوانی, صدیقه ، نعمتی شجاعی, الناز ، جاوید, سیده ناعمه ، رفیعی, سهیل ، قائمی, عزت اله (1391) اهمیت تغییرات در کدون 305 ژن katG مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بروز فنوتیپ مقاومت به ایزونیازید. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

م

مأذنی, محمد ، آصغر زاده, محمد ، مؤدب, سیدرضا ، امانی, مجتبی ، راشدی, جلیل (1392) بررسی پلی مورفیسم ژنی گیرنده ویتامین D و ارتباط آن با غلظت این ویتامین در حساسیت به توبرکلوزیس. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

متین, سمیه ، شهبازی, غلامرضا ، تبریزیان نمین, شروین ، مرادپورحصاری, روح اله ، فیضی, فریده ، پیری دوگاهه, هادی (1396) مقايسه PCR جفت و سرولوژی مادران باردار سقط کرده برای تشخيص توکسوپلاسما گوندی در اردبيل، ايران. Korean Journal of Parasitology ــ 55 (6). ص.ص.607-612. شاپا 0023-4001

متین, سمیه ، شهبازی, غلامرضا ، پیری دوگاهه, هادی ، مدنی, رسول ، کهنمویی, فریبا ، جنگجو, امیر حسین ، باقری, امين ، متین, المیرا ، سیدصادقی, زیبا (1394) بررسی مولکولی توکسوپلاسما در نمونه های جفتی سقط شده به روش pcr در اردبیل. International journal of biology ,pharmacy and allied sciences ــ 4 (11). ص.ص.6386-6396. شاپا 4998-2277

متین, سمیه ، متین, سمیرا ، متین, المیرا (1389) بررسی آگاهی و عملکرد زنان آرایشگر شهر اردبیل در رابطه با بیماری های ایدز و هپاتیت 1388. در: اولین همایش ملی سلامت شهری, 5-4 اردیبهشت 1389, تهران- ایران.

مجیدپور, علی ، امانی, فیروز ، همتی, فاطمه (1381) بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دوره دبيرستان شهرستان اردبيل در مورد بيماري ايدز. [ طرح تحقیقاتی]

مجیدپور, علی ، عرشی, شهنام ، سوادی اسکویی, داریوش ، عدالتخواه, حسن ، حبیب زاده, شاهین (1379) بررسي ميزان شيوع حيوان گزيدگي در استان اردبيـل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مجیدپور, علی ، فولادی, نسرین ، فقیه زاده, سقراط (1382) بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد مردم شهرستان اردبيل در مورد پيشگيري و كنترل سل در مقايسه با بيماران مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت. مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران ــ 21 (2). ص.ص.137-142. شاپا 1073-1562

مجیدپور, علی ، مصطفی زاده, داود (1379) بررسي ميزان بروز بيماري كالا آزار در استان اردبيـــل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محبعلی, مهدی ، مرادی اصل, اسلام ، راثی, یاور (1397) پراکندگی جغرافیایی و آنالیز مکانی لیشمانیا اینفانتوم در مخازن اهلی و وحشی در ایران ( مطالعه مروری سیستماتیک). Journal of Vector Borne Diseases ــ 55 (3). ص.ص.173-183. شاپا 0972-9062

محمدشاهی, جعفر ، ایرانپرور, منوچهر ، نبی زاده, یاشار (1395) مقایسه میکروارگانیسم‏های جدا شده از کشت ادرار بیماران دیابتی و غیر دیابتی و الگوی مقاومت آنتی‏بیوتیکی آنها در بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل از ابتدای سال 1391 تا پایان سال1393. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدشاهی, جعفر ، حبیب زاده, شهرام ، حسین زاده, محمد (1393) بررسی عوامل خطر و سیر باليني مبتلایان به عفونت HIV شناخته شده در استان اردبیل طی سال های 1383 تا 1393. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدشاهی, جعفر ، حبیب زاده, شهرام ، حسین زاده, محمد ، شهباززادگان, بیتا (1396) ویژگیهاي بالینی و اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به HIV در شهر اردبیل درطی سالهاي 93-1383. دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 17 (2). ص.ص.221-229. شاپا 7280-2228

محمدشاهی, جعفر ، حبیب زاده, شهرام ، دیدار شتابان, مجتبی (1393) ارزیابی مقایسه ای عفونت های باکتریال جداشده از کشت های بالینی بیماران بستری در بخشهای مراقبتهای ویژه مختلف در بیمارستانهای آموزشی شهر اردبیل (بیمارستان های فاطمی، علوی و امام خمینی (ره) ) درطی سال 1392 و بررسی فاکتورهای مرتبط وهمراه آن. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدشاهی, جعفر ، حبیب زاده, شهرام ، فریدون زاده, خدیجه (1392) میزان انتشار سل در تماس‌های نزدیك خانوادگی در یك دوره 8 ساله در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدشاهی, جعفر ، حبیب زاده, شهرام ، نیکبخت دانا, فاطمه (1394) بررسی موضوع مشاوره ‏های درخواست شده از متخصصین عفونی و مشکلات پاسخ دهی به آن. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی قلعه بین, بهنام ، امدادی, داريوش ، براک, منوچهر (1391) سرواپيدميولوژي ليشمانيوز احشايي در استان اردبيل از سال 1379 لغايت 1389. در: سيزدهمين كنگره سراسري و دومين كنگره بين المللي ميكروب شناسي ايران, 24 تا 26 تير ماه سال 1391, دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

محمدی قلعه بین, بهنام ، حاتم, غلامرضا ، سرکاری, بهادر ، محبعلی, مهدی ، زارعی, ذبیح اله ، جبیری پور, منصوره ، بهلولی, شهاب (1390) روش FML-ELISA مخصوص لیشمانیا اینفانتوم برای تشخیص لیشمانیای احشایی سگ با و یا بدون علامت در نواحی اندمیک ایران. Iranian journal of immunology ــ 8 (4). ص.ص.244-50. شاپا 1735-1383

محمدی نسب, سیده مریم ، خسروانی, سید عبدالمجید ، کفیل زاده, فرشید ، جهانگیری سیسخت, البرز ، شرافتی, نگین ، جعفرپور, لیلا (1391) بررسی شیوع بوردتلا پرتوسیس بوسیله PCR و در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

محمدی کبار, سوسن ، حسینی نیا, سعید ، محمدی کبار, یوسف ، برومند داشقاپو, محمد (1397) بررسی اثربخشی واکسیناسیون هپاتیت بی در بیماران دیالیزی شهرستان اردبیل. Journal of Renal Injury Prevention ــ 8 (1). ص.ص.6-10. شاپا 2345-2781

مدرس صدرایی, سید نگار ، حضرتی, صادق ، امدادی, داريوش (1395) بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز در استان اردبیل در سال 1394. در: The 17th International and Iranian Congress of Microbiology, Aug 23-25 , 2016, Tehran - Iran.

مدرس صدرایی, سید نگار ، حضرتی, صادق ، خلیق, نغمه ، امدادی, داريوش (1395) بررسي وضعیت اپيدميولوژيک بيماران مسلول استان اردبيل در سال 94. در: The 17th International and Iranian Congress of Microbiology, Aug 23-25 , 2016, Tehran - Iran.

مدرس صدرایی, نگار ، حضرتی, صادق ، امدادی, داريوش (1394) نقش گزارش دهی آزمایشگاههای خصوصی در مورد گزارش تب مالت شهرستان اردبیل در 5 ماهه سال 94. در: دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز, 22-20 آبان 1394, تهران - ایران.

مدینه ای, سید محمد علی ، اتحاد, غلامحسین (1381) عفونت های مجاری ادراری تناسلی و ایدز. در: عفونت های مجاری ادراری تناسلی و ایدز. Microbiology and Infectious Diseases, اول (ویرایش). انتشارات باغ اندیشه, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, ص.ص.1-78. شابک 964-5854-25-3

مرادی اصل, اسلام ، حنفی بجد, احمدعلی ، راثی, یاور ، وطن دوست, حسن ، محبعلی, مهدی ، یعقوبی ارشادی, محمد رضا ، حبیب زاده, شهرام ، حضرتی, صادق ، رفیع زاده, ساینا (1396) آنالیز مکانی لیشمانیوز احشایی در مهمترین کانون بیماری در ایران. Journal of Arthropod-Borne Diseases ــ 11 (4). ص.ص.482-496. شاپا 1735-7179

مرادی اصل, اسلام ، راثی, یاور ، حنفی بجد, احمدعلی ، وطن دوست, حسن ، ثقفی پور, عابدین ، ادهم, داود ، عباسقلی زاده, ناطق ، امیدی اسکوئی, علیرضا ، صادقی, هادی (1396) رابطه بین عوامل زیست محیطی و شيوع لیشمانیوز احشایی در شمال غرب ایران. International Journal of Pediatrics ــ 6 (2). ص.ص.7169-7178. شاپا 2345-5047

مرادی اصل, اسلام ، صادقی, هادی ، محبعلی, مهدی ، عین اله زاده, فتح اله ، زارعی, ذبیح اله (1390) بررسی تاثیر سم فایکام (بندیوکارب ) برروی ناقلین لیشمانیوز احشایی در شهرستان مشکین شهر سال 1389. در: پنجمین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث و بلایا, بهمن 1390 5-7, تهران، ایران.

مرادی اصل, اسلام ، محبعلی, مهدی ، محمدی قلعه بین, بهنام ، گنجی, اکبر ، مولایی, سهیلا ، مهریور, روشنک ، زارعی, ذبیح اله (1392) بررسی شاخصها و الگوی تغييرات اپيدميولوژيکی در بيماران مبتلا به ليشمانيوز احشايی در مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان مشکين شهر طی سال های 1380 تا 1391: (يک مطالعه گذشته نگر). مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 14 (1). ص.ص.63-70. شاپا 2228-7280

معینی, آرزو ، امانی, فیروز ، صادقی, اکرم ، فیضی, فاطمه (1392) بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سل در شهرستان پارس آباد طی سالهای 89-1384. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

معینی, آرزو ، صادقی فرد, وحید ، امانی, فیروز ، براک, منوچهر ، کرامتی, حسین (1392) روند تغييرات شاخصهای برنامه كشوري سل در استان اردبيل از سال 1383 لغايت 1389. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مهرشاد, سمیرا ، درخشنده, عبداله ، فیروزی, رویا (1391) تعیین ژنوتیپی سالمونلاهای جدا شده از نمونه‌های بالینی دامی به روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR). در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

موسوی, سید فضل الله ، جلالی, پانته آ ، سیادت, سیدداور ، رضایی, نیما ، زهرایی, سیدمحسن ، پارسا, هادی (1391) بررسی فراوانی ناقلین هموفیلوس آنفولانزا و استرپتوکوکوس پنومونیه در نمونه های نازوفارنکس کودکان زیر 6 سال در شهر تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

مولایی, سهیلا ، محبعلی, مهدی ، گنجی, اکبر ، پورفرضی, فرهاد ، امدادی, داريوش ، مدرس صدرایی, نگار ، نصیری, مهراب ، سلیمان زاده, قشم ، فرج زاده, محمد ، زارعی, ذبیح اله (1389) سرواپيدميولوژی ليشمانيوز احشايی(كالاآزار) در استان اردبيل طی سال‌های 1388-1365. ارمغان دانش (فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج) ــ 15 (3). ص.ص.262-272. شاپا 1728-6506

میرزا رحیمی, مهرداد ، فراستی, بهنام (1393) بررسی میزان آگاهی و نگرش آرایشگران شهر اردبیل در خصوص راه های انتقال و نحوۀ پیشگیری از هپاتیت. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرنژاد, رضا ، پیرانفر, وهاب ، مرتضوی, سیدمجتبی ، محمدی, مظفر (1391) مقایسه روش کشت با تکنیک Multiplex PCR برای تشخیص بروسلا آبورتوس و ملی تنسیس از نمونه خون انسان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ن

نادری, ملیحه ، سعیدی, عاطفه ، ذولفقاری, محمدرضا ، تبرائی, علیجان ، مرادی, عبدالوهاب ، قائمی, امیر (1391) ارزیابی ایمنولوژیکی واکسن DNA ای بیان کننده ی ژن NS3 ویروس هپاتیت C در مدل موشی C57BL/6. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

نریمانی, شیما ، اصدق, سعیده ، شریفی, حسین (1392) بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مورد راههای انتقال و پیشگیری از هپاتیت B در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نقشگر, ناهید ، نام آوری, محمد مهدی ، رحیمیان, عبدالله ، اژدهاکش پور, شمسی ، منصوریان, مریم ، مشکور, نرگس (1391) استفاده از سلول رازی2 جهت تکثیر ویروس آ بله پرندگان (FPV). در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

نقیلی, بهروز ، محمدشاهی, جعفر (1391) بررسی شیوع عفونت ویروس هپاتیت C و عوامل خطر مرتبط با آن در میان زندانیان شهر تبریز. مجله بیماریهای عفونی و گرمسیری ایران ــ 17 (58). ص.ص.25-30. شاپا 1680-0192

نوبخت, حسین ، یزدانبد, عباس ، محمدزاده, زهرا (1389) بررسی علائم بالینی بیماران مبتلا به تب مدیترانه ای فامیلیال (FMF) با شروع در بزرگسالی (بالای 20 سال) در استان اردبیل (سالهای 87-1383). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نیکنامی, شمس الدین ، حمیدزاده اربابی, یوسف (1380) بررسی میزان تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری هپاتیت ب در آرایشگرهای مرد شهر اردبیل. دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد ــ 9 (35). ص.ص.79-84. شاپا 1028-3188

ه

هاشمی تبار, غلامرضا ، محسن زاده, محمد ، رحمتیان, الهام (1391) بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و تشخیص ژنهای کدکننده انتروتوکسین در سویه های استافیلوکوکوس کوآگولاز منفی جدا شده ازشیر مخازن تعدادی از گاوداریهای صنعتی مشهد. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

هاشمی زاده, زهرا ، بازرگانی, عبدالله ، قهرمانی کندکار, محمد (1391) شیوع مننژیت بعد از عمل جراحی با عامل اسینتو باکتر بومانی مقاوم به کارباپنم در بیمارستان نمازی 1390 – 1388. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

هوایی, سیداصغر ، کربلایی زاده بابکی, محسن ، پیشوا, ابتهاج ، مقیم, شراره ، نریمانی, تهمینه ، عظیمیان, امیر ، حسینی, نفیسه سادات ، اکبری, مجتبی (1391) مقایسه روش های اگزاسیلین آگار با روش حاصل از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) در تعیین مقاومت به متی سیلین برابر استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیمارستان الزهرا (س) اصفهان،ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

هوشيار, افشين ، حبیب زاده, شهرام ، قاسمی, نسرین ، یزدانبد, عباس ، ملکی, نصراله ، سهرابی, سیروس ، امانی, فیروز (1392) زن های مبتلا به هپاتیت B مزمن HBeAg منفی امتیاز پایین تری از هیستولوژی کبدی نسبت به مردان دارند. Archives of Clinical Infectious Diseases ــ 8 (4). ص.ص.1-5. شاپا 2345-2641

هوشيار, افشين ، حبیب زاده, شهرام ، یزدانبد, عباس ، قاسمی, نسرین (1391) بررسی وضعیت هیستوپاتولوژیک کبد در بیماران مبتلا به هپاتیتB مزمن HBe-Ag منفی با سطح DNA ویروسی سرم بیشتر از 10 هزار کپی در میلی‌لیتر. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

و

وحیدی, وحیده ، ذوالفقاری, محمدرضا ، احمدی, اعظم ، ارجمندزادگان, محمد (1391) طراحی روش Multiplex Allele Specific PCR برای تعیین سویه های مقاوم به افلوکساسین مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و مقایسه آن با سایر روشهای مولکولی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

پ

پارسا, هادی ، سيادت, سید داور ، موسوی, سید فضل الله ، رضایی, نیما ، شاپوری, رضا ، مشیری, ارفع ، جلالی, پانته آ ، مکرمی, پیمان (1391) بررسی شيوع گونه های نایسریا در نمونه های نازوفارنکس کودکان زیر 5 سال شهر تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

پوئیده, محمد ، سیفی, مهناز (1391) تنوع ژنتیکی سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس به روش پالسد فیلد ژل الکتروفورزیس در ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

پوراحمد, فاضل ، نعمتی, مصطفی (1391) جداسازی و تشخیص بیوشیمیایی باکتری های تهدید کننده بهداشت انسانی از ماهیان آکواریومی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ژ

ژند, ساره ، مرادی, عبدالوهاب ، قائمی, امیر ، بازوری, مسعود ، جاوید, سیده ناعمه ، تبرائی, علیجان (1391) بررسی ژنوتایپ ویروس هپاتیت B و موتاسیون درنوکلئوتیدهای 1762 و 1764 ژن X در افراد مبتلا به هپاتیت B مزمن در استان گلستان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ک

کاظم نژاد, انوشیروان ، ارسنگ, شهرام ، امانی, فیروز ، امیدی, علیرضا (1393) روند کلی اپیدمی سل در سالهای 1990 تا 2010. Journal of Research in Health Sciences (JRHS) ــ 14 (2). ص.ص.115-121. شاپا 2228-7795

کنده کار قهرمان, محمدرضا ، هاشمی زاده, زهرا ، معتمدی فر, محمد (1391) بررسی شیوع ناقلان بینی استافیلوکوک طلائی و تعیین حساسیت میکروبی استافیلوکوک های طلائی جدا شده از بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان نمازی, شیراز 1391-1390. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

گ

گلمغانی, صغری ، جعفری, ایراندخت (1386) آنفلوانزای مرغی. گنجینه (بولتن علمی ، فرهنگی ، خبری) ــ (10). ص.ص.19-22.

ی

یزدانبد, عباس ، شهباززادگان, بیتا ، دیندار اسکویی, امین ، پورمحمد جان, ناهید ، حبیب زاده, شهرام (1391) فراوانی عفونت اچ پیلوري در مبتلایان به دیس پپسی هاي فاقد نشانه هاي خطر با استفاده ازآنتی ژن باکتري در مدفوع. فصلنامه بيماری هاي عفونی و گرمسيری ــ 17 (59). ص.ص.37-40. شاپا 1580-0192

یعقوبی, سجاد ، مصوری, نادر ، کوثرزاده, حنا (1391) مطالعه گونه های مختلف بیماری سل به روش انگشت نگاری ژنتیکی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

فهرست در تاریخ 3 / 12 / 1397ایجاد شده است.