title

Items where Division is "Faculty of Health > Department of Environmental health" and Year is 1395

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ت | ح | خ | د | ر | س | ع | غ | ف | ق | م | ن | ه | و | پ | گ
Number of items: 55.

ا

اشرفی فرد, آذر and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1395) ارزيابي اثرات زيست محيطي فرآیند تغییر و تبدیل پسماند شهري اردبيل. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

الماسی, علی and درگاهی, عبداله and حسینی آهق, میر محمد and جانجانی, حسنا and محمدی, میترا and تابنده, لیلا (1395) کارایی نیزار مصنوعی در حذف آلاینده های آلی، نیتروژن و فلزات سنگین از فاضلاب. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences ــ 9 (4). pp. 2924-2928. شاپا 0974-2115

ایروانی, حسن and سرانجام, بهزاد and محمدپور, حسن and نوریان, روح الله and کنگاوری, مهدی and شجاعی, حسین (1395) کاهش صدا با استفاده از اقدامات فنی –مهندسی در واحد جوشکاری یکی از کارخانجات تولید آبگرمکن شهر تهران. فصلنامه سلامت ومحیط کار ــ 2 (2). pp. 108-115. شاپا 7450-2423

امیدوار برنا, محمد and پیرصاحب, مقداد and وثوقی, مهدی and خسروی, رضا and کاکاوند, بابک and زارع, محمدرضا and اسدی, انور (1395) مطالعات دسته ای و ستونی برای جذب کروم (VI) با هزینه کم. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers ــ 68 . pp. 80-89. شاپا 1876-1070

ب

بابایی, علی اکبر and لیما, ادر سی and تکدستان, افشین and علوی, نادعلی and گودرزی, غلامرضا and وثوقی, مهدی and حسنی, قاسم and شیرمردی, محمد (1395) حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از رسانه های آب آلوده توسط نانولوله های کربنی چندسانی: متغیرهای عملیاتی، جنبشی و تعادل . Water science and technology ــ 74 (5). pp. 1202-1216. شاپا 0273-1223

ت

تکدستان, افشین and محوی, امیرحسین and لیما, ادر سی and شیرمردی, محمد and بابایی, علی اکبر and گودرزی, غلامرضا and نیسی, عبدالکاظم and حیدری فارسانی, محمد and وثوقی, مهدی (1395) آماده سازی، مشخص کردن و کاربرد فعال شده کربن از مواد کم هزینه برای جذب آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی. Water Science and Technology ــ 74 (10). pp. 2349-2363. شاپا 0273-1223

تکدستان, افشین and فرهادی, مجید and سالاری, ژیلا and کایدی, ندا and هاشم زاده, بایرام and محمدی, محمدجواد and رحیمی, سمیه and امیدی, یوسف and وثوقی, مهدی and زاهدی, امیر (1395) فرایند الکتروکواگولاسیون در درمان مواد شوینده و فسفات. Archives of Hygiene Sciences ــ 6 (1). pp. 65-73. شاپا 2251-9203

ح

حضرتی, صادق and رستمی, روح اله and فضل زاده دویل, مهدی and پورفرضی, فرهاد (1395) غلظت بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در هوای آزاد ایستگاه های پمپ بنزین و CNG. Air Quality, Atmosphere & Health ــ 9 (4). pp. 403-409. شاپا 9318-1873

خ

خسروی, رسول and زارعی, احمد and فضل زاده دویل, مهدی (1395) بررسی کارایی پامیس اصلاح شده با نانو ذرات TiO2 و ZnO در حذف اتیدیوم بروماید از محلول های آبی. Fresenius Environmental Bulletin ــ 26 (2a). pp. 1352-1358. شاپا 1018-4619

خسروی, رسول and حضرتی, صادق and فضل زاده دویل, مهدی (1395) رنگ زدائی محلول رنگی AR18 بوسیله انعقاد الکتریکی: تولید لجن و کاهش الکترودها در اثر دانسیته های جریان مختلف. Desalination and Water Treatment ــ 57 (31). pp. 14656-14664. شاپا 3994-1944

د

داودی, رضا and الماسی, علی and حسینی آهق, میر محمد and درگاهی, عبداله and کرمی, امیر (1395) مدل ریاضی برای حذف مواد آلی از فاضلاب توسط نیزار مصنوعی. مطالعه موردی: تصفیه خانه قصر شیرین. International Journal Of Pharmacy & Technology ــ 8 (2). pp. 13155-13167. شاپا 0975-766X

داداش خواه بین کلایه, زینب and افشین, شیرین and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1395) ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید کود ازپسماند شهری رشت با روش ماتریس لئوپولد. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

دهقانی, روح اله and چرخلو, اسماعیل and وثوقی, مهدی and مصطفایی, غلامرضا and محمدیان, مصطفی and ضاربی, منصور and امرانه, عبدالطیف (1395) مطالعه بندپایان مرتبط با دسته دسته کردن کمپوست زباله شهری. Entomology and Zoology Studies ــ 4 (5). pp. 1034-1039. شاپا 2349-6800

درگاهی, عبداله and عطافر, زهرا and کرمی, امیر and حسینی آهق, میر محمد and ذائبی, یحیی and امیریان, فرهاد and بیدقی, سمیه (1395) آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در زمینه بهداشت و ايمني مواد غذايي. International Journal Of Pharmacy & Technology ــ 8 (2). pp. 13877-13890. شاپا 0975-766X

درگاهی, عبداله and امیریان, فرهاد and کرمی, امیر and جلیلیان, زهرا and حسینی آهق, میر محمد and محمدی, میترا (1395) بررسی وضعیت خطرات ناشی از بلایا در تسهیلات بهداشتی. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences ــ 2016 (7). pp. 5-9. شاپا 0974-2115

ر

رضا خانی مقدم, حامد and درگاهی, عبداله and عزیزی, علی and امیریان, فرهاد and صحرایی, سمیه (1395) نگرش دانشجویان رشته بهداشت محیط و حرفه اي نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دوفصلنامه آموزش پزشکی : مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل ــ 4 (2). pp. 47-52. شاپا 2322-4940

رضایی, محسن and فضل زاده دویل, مهدی and حاجی زاده, یعقوب (1395) تعیین میکروارگانیسم غالب در فرایند بیواکسیداسیون هوازی نمونه‬ای از ماده آلی فرار در محیط گازی. مجله سلامت و بهداشت ــ 7 (2). pp. 178-195. شاپا 9710-2382

رحیمی, سجاد and مکمل, عادل and رضائی, مینا (1395) تصفیه فاضلاب شهری با بررسی عملکرد فرآیندهای هوازی و بی هوازی فیلم ثابت. فصلنامه سلامت محیط و کار ــ 2 (3). pp. 168-180. شاپا 7450-2423

رحمانی, علیرضا and شعبانلو, امیر and فضل زاده دویل, مهدی and پورعشق, یوسف and رضائی وحیدیان, هادی (1395) تجزیه اسید بلو 113 در محلول های آبی با استفاده از اکسیداسیون پیشرفته الکتروشیمیایی در حضور پرسولفات. Desalination and Water Treatment ــ 59 . pp. 202-209. شاپا 1944-3994

س

سرخوش, مریم and عطافر, زهرا and احمدی, احسان and نظری, شهرام and فخری, یداله and رضایی, سهیلا and محسنی, سید محسن and ساقی, محمد حسین and ترکاشوند, مجید (1395) تصفیه کروم شش ظرفیتی از آب کاری الکتریکی به منظور حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از فرآیند انعقاد الکتریکی در یک راکتور با جریان پیوسته. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences ــ 5 (4). pp. 615-625. شاپا 7692-2319

سرخوش, مریم and عطافر, زهرا and احمدی, احسان and رضائی, سهیلا and وثوقی, مهدی and نظری, شهرام and فخری, یداله and محسنی, سید محسن and ساقی, محمد حسین (1395) تصفیه شیرابه ناشی از مواد زاید جامد شهری محل دفن بهداشتی با استفاده از صافی درشت دانه با جریان افقی. International Journal Of Pharmacy & Technology ــ 8 (2). pp. 12629-12637. شاپا 0975-766X

سالاریان, امیراحمد and حامی, زهرا and میرزایی, نظام and محسنی, سید محسن and اسدی, انور and بهرامی, حمیده and وثوقی, مهدی and علی نژاد, عبدالعظیم and زارع, محمدرضا (1395) نانوذرات TiO2 N-Doped برای تخریب فتوکاتالیتی و کانی سازی دیازینون تحت تابش خورشید شبیه سازی شده: بهینه سازی و مدل سازی با استفاده از روش سطح پاسخ. Journal of Molecular Liquids ــ 220 . pp. 183-191. شاپا 0167-7322

ع

عزیزی, اسماعیل and غایب زاده, مهدی and درگاهی, عبداله and همتی, لیدا and بیک محمدی, معصومه and شرفی, کیومرث (1395) تعیین پارامترهای موثر در حذف مواد آلی از فاضلاب صنایع داروسازی توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته(H2O2/UV). Archives of Hygiene Sciences ــ 5 (2). pp. 69-74. شاپا 2251-9203

عبدیلی, ترکان and حقیقی, زهرا and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1395) بررسی عوامل خطرساز سرطان دستگاه گوارش(مطالعه موردی:بیمارستان امام خمینی اردبیل). در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

عبداله زاده, حسین and فضل زاده دویل, مهدی and حضرتی, صادق (1395) بررسی کارایی فرایند ازن زنی کاتالیزوری در حذف اسید هیومیک در حضور خاک سبز و قرمز. مجلـه دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 26 (143). pp. 187-200. شاپا 1735-9260

عبداله زاده, حسین and علیزاده, بابك and خسروی, رسول and فضل زاده دویل, مهدی (1395) بررسی کارایی نانورس اصلاح شده با EDTA در حذف هیومیک اسید از محلول های آبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 26 (139). pp. 111-125. شاپا 9260-1735

غ

غلامی, میترا and نظری, شهرام and فرزادکیا, مهدی and محسنی, سید محسن and علیزاده متبوع, سودابه and اکبری دورباش, فخرالدین and حسن نژاد, میثم (1395) سنتز نانو دندریمر پلی‌آمیدوآمین- G7 و ارزیابی تاثیر ضد باکتریایی آن بر روی باکتری‌های مختلف در محیط آزمایشگاهی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 74 (1). pp. 25-35. شاپا 1764-1683

غلامی, میترا and نظری, شهرام and فرزادکیا, مهدی and مجیدی, غریب and علیزاده متبوع, سودابه (1395) ارزیابی تاثیر ضد باکتریایی نانو دندریمر پلی‌آمیدوآمینG7- در محیط آبی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 74 (3). pp. 159-167. شاپا 1764-1683

غلامی, میترا and رحمانی, کوروش and رحمانی, آیت and رحمانی, حسن and اسرافیلی, علی (1395) تجزیه اکسیداسیونی کلیندامایسین در محیط آبی با استفاده از فرایند نانوذرات آهن صفر/پراکسیدهیدوژن/اولتراسونیک. Desalination and Water Treatment ــ 57 (30). pp. 13878-13886. شاپا 3994-1944

ف

فضل زاده دویل, مهدی and گلشن, سیاوش and بهلول, ابراهیم and رضایی, محسن (1395) ارزیابی کاربرد فرآیند الکتروفنتون در حذف آموکسی سیلین از محلول‬های آبی. مجله سلامت و بهداشت ــ 7 (3). pp. 276-287. شاپا 9710-2382

فضل زاده دویل, مهدی and رستمی, روح اله and حضرتی, صادق (1395) بررسی غلظت‌ منواکسیدکربن در هوای آزاد شهری و هوای داخل ساختمان‌های مسکونی شهر اردبیل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ــ 23 (1). pp. 161-168. شاپا 7487-1606

فضل زاده دویل, مهدی and فاضلی, علی احمد and انتظاری, اطهر and شایقی, علی and خسروی, رسول (1395) بررسی حذف سفالکسین از محیط‌های آبی با استفاده از مونت موریلونیت سبز بارگذاری شده با نانوذرات TiO2 در حضور پرمنگنات پتاسیم. کومش ــ 18 (3). pp. 388-396. شاپا 1608-7046

فضل زاده دویل, مهدی and صادقی, هادی and باقری اردبیلیان, پری and پورعشق, یوسف and رستمی, روح اله (1395) کیفیت میکروبی و ویژگی های فیزیکوشیمیایی چشمه های آب گرم. Environmental Geochemistry and Health ــ 38 (2). pp. 413-422. شاپا 4042-0269

فضل زاده دویل, مهدی and رحمانی, آیت and ناصحی, حمیدرضا and رحمانی, حسن and رحمانی, کوروش (1395) تجزیه آنتی‌بیوتیک سولفاتیازول در محیط‌های آبی با استفاده از نانوذره آهن صفر و پراکسیدهیدروژن. کومش ــ 18 (3). pp. 350-356. شاپا 1608-7046

فضل زاده دویل, مهدی and رحمانی, کوروش and زارعی, احمد and عبداله زاده, حسین and نصیری, فخرالدین and خسروی, رسول (1395) سنتز سبز نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی با استفاده از عصاره 3 نوع گیاه و کاربرد آنها برای حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی(2017). Advanced Powder Technology ــ 28 (1). pp. 122-130. شاپا 0921-8831

فضل زاده دویل, مهدی and عبداله زاده, حسین and خسروی, رسول and علیزاده, بابك (1395) بررسی حذف رنگ اسید بلاک از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتیت. مجلـه دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 26 (143). pp. 174-186. شاپا ۱۷۳۵-۹۲۶۰

فهیمی, الناز and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1395) تعیین استراتژی های بهینه درحوزه اقتصادی و اجتماعی مدیریت پسماندشهری اردبیل. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

فرزانه, اسماعیل and حیدری, حشمت اله and شکارچی, علی اکبر and کامران, عزیز (1395) غربالگری سرطان سینه و گردن رحم در زنان اردبیل، شمالغرب ایران: یک مطالعه مبتنی بر جامعه(2017). OncoTargets and Therapy ــ 2017 (10). pp. 985-992. شاپا 1178-6930

فروزنده, حسین and وثوقی, مهدی and کلانتر, مجتبی and آزادی, محمد and صمدانی, مهشید (1395) اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی مریم گلی بر سمیت حاد کبدی ناشی از استامینوفن در موش سوری. فصلنامه افق دانش ــ 22 (3). pp. 185-191. شاپا 1735-1855

ق

قائد رحمت, زینب and وثوقی, مهدی and علوی, نادعلی and گودرزی, غلامرضا and بابایی, علی اکبر and بابلی, زینب and حسین زاده, محسن (1395) انتخاب محل دفن زباله با استفاده از GIS و AHP: مطالعه موردی: بهبهان، ایران. KSCE Journal of Civil Engineering ــ 21 (1). pp. 111-118. شاپا 1226-7988

م

مرادی, مسعود and فضل زاده دویل, مهدی and پیرصاحب, مقداد and منصوری, یداله and خسروی, طوبی and شرفی, کیومرث (1395) روش سطح-پاسخ و کاربرد آن برای بهینه کردن حذف یون های آمونیوم از محلول های آبی با استفاده از پامیس به عنوان یک جاذب ارزان قیمت و طبیعی. Archives of Environmental Protection ــ 42 (2). pp. 33-43. شاپا 4810-2083

محسنی بندپی, انوشیروان and محسنی, سید محسن and شیخ محمدی, امیر and سردار, مهدیه and سرخوش, مریم and الماسیان, محمد and عوض پور, موید and مصلا نژاد, زهرا and عطافر, زهرا and نظری, شهرام and رضایی, سهیلا (1395) بهینه سازی حذف آرسنیک از طریق جذب بر روی رس مونتموریلونیت اصلاح شده: روش های آزمایشگاهی و تئوری. Korean Journal of Chemical Engineering ــ online . pp. 1-8. شاپا 0256-1115

مختاری, سیداحمد and فرزادکیا, مهدی and اسرافیلی, علی and رضایی کلانتری, روشنک and جنیدی جعفری, احمد and کرمانی, مجید and غلامی, میترا (1395) حذف بیفنل آ از محلولهای آبی با استفاده از سیستم UV/persulfate/H2O2/Cu: بهینه سازی و مدل سازی با طراحی central composite و روش سطح - پاسخ. Journal of Environmental Health Science & Engineering ــ 14 . pp. 1-15. شاپا 2052-336X

ن

نظری, شهرام and کرمانی, مجید and فضل زاده دویل, مهدی and علیزاده متبوع, سودابه and یاری, احمدرضا (1395) منشا و منابع ذرات گرد و غبار، اثرات بر روی محیط و سلامتی و استراتژی های کنترل: مقاله مروری. Journal of Air Pollution and Health ــ 1 (2). pp. 137-152. شاپا 3071-2476

نظری, شهرام and رستگار, ایوب and دهقان, سمانه and کوهساری, ابراهیم and آذغانی, پیمان and علیزاده متبوع, سودابه and نظری, زهره (1395) بررسی خواص ضد باکتریایی نانو دندریمر پلی‌آمید و آمینG5- بر روی باکتری های باسیلوس سوبتیلیس، سالمونلا تیفی، شیگلا دیسانتری و اشرشیاکلی در محیط آبی. مجله علوم پزشکی رازي ــ 23 (150). pp. 46-56. شاپا 2228-7043

نیسی, عبدالکاظم and وثوقی, مهدی and اسدی, انور and محمدی, محمدجواد and شیرمردی, محمد and فضل زاده دویل, مهدی and زاهدی, امیر (1395) مقایسه کارایی پودر نانوآلومینا و میکروآلومینا در حذف رنگ اسید رد 14 از محیط­‌های آبی. مجله علمی ‌پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ــ 23 (3). pp. 479-489. شاپا 1606-7487

نیسی, عبدالکاظم and وثوقی, مهدی and موسویان, غزال and شکوهی, الهام and مرادی, مهسا and متولیان, علیرضا (1395) شناسایی و شمارش جلبکهاي شایع موجود در رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز. فصلنامه سلامت محیط و کار ــ 2 (3). pp. 191-200. شاپا 2423-7450

نیسی, عبدالکاظم and بابایی, علی اکبر and وثوقی, مهدی and مظفری, صفیه (1395) ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ زﺋﻮﻟﯿﺖﻫﺎي ﮐﻠﯿﻨﻮﭘﺘﯽ ﻟﻮﻻﯾﺖ اﺻﻼحﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻮرﻓﮑﺘﺎﻧﺖﻫﺎي ﻫﮕﺰادﺳﯿﻞ ﺗﺮي ﻣﺘﯿﻞ آﻣﻮﻧﯿﻮم ﮐﻠﺮاﯾﺪ و ﺳﺘﯿﻞ ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻨﯿﻮم ﺑﺮوﻣﺎﯾﺪ در ﺣﺬف n ﻧﯿﺘﺮات از ﻣﺤﻠﻮلﻫﺎي آﺑﯽ. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان ــ 15 (4). pp. 343-354. شاپا 1735-3165

نیسی, عبدالکاظم and فرهادی, مجید and تکدستان, افشین and بابایی, علی اکبر and یاری, احمدرضا and محمدی, محمدجواد and وثوقی, مهدی (1395) حذف آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین از آب آشامیدنی بیمارستان. Fresenius Environmental Bulletin ــ 26 (3). pp. 2422-2429. شاپا 1018-4619

نیسی, عبدالکاظم and گودرزی, غلامرضا and بابایی, علی اکبر and وثوقی, مهدی and هاشم زاده, حسن and نعیم آبادی, ابوالفضل and محمدی, محمدجواد and هاشم زاده, بایرام (1395) بررسی سطح فلزات سنگین در گرد و غبار داخلی و ارزیابی خطر سلامت آنها در کودکان شهر اهواز - ایران. Toxin Reviews ــ 1-2 (35). pp. 16-23. شاپا 1556-9543

ه

هاشم زاده, بایرام and ایدنی, اسماعیل and گودرزی, غلامرضا and احمدی آنکالی, کامبیز and زارع سخویدی, محمدجواد and بابایی, علی اکبر and هاشم زاده, حسن and وثوقی, مهدی and محمدی, محمدجواد and نیسی, عبدالکاظم (1395) اثر PM2.5 و NO2 در 8 ایزوپروستان و شاخص های عملکرد ریه FVC و FEV1 در دانش آموزان شهرستان اهواز، ایران. Saudi Journal of Biological Sciences ــ online . شاپا 1319-562X

هاشمی, مجید and پورزمانی, حمیدرضا and فدایی, سعید and حیدری, فائزه and صفا, گلناز and پارسه, ایمان and محمدی, حامد and پرستار, سعید (1395) مکان یابی محل دفن زباله های صنعتی با استفاده از روند سلسله مراتبی تحلیلی (AHP) (مطالعه موردی: حومه صنعتی نطنز-اصفهان). Journal of Advances in Environmental Health Research ــ 4 (4). pp. 182-189. شاپا 2345-3990

و

وثوقی, مهدی and زاهدی, امیر and محمدی, محمدجواد and شکوهی, الهام and مکاری یامچی, ابوالفضل and سلامی, مژگان and عبدی, سینا and محمدیان گراوند, پویا (1395) بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد مدیریت پسماندهای بیمارستانی در سال 1393. مجله تحقیقات نظام سلامت ــ 12 (4). pp. 460-465. شاپا 1735-2363

پ

پیرزاده, اکبر and حضرتی, صادق and شرقی, افشان and ظهیرنژاد, بابک (1395) بررسی وضعیت شنوایی کارگران شاغل در یکی از کارخانه‌های ابزارسازی اردبیل در سال 1395. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

گ

گودرزی, غلامرضا and گراوندی, سحر and ایدنی, اسماعیل and حسینی, سیداحمد and بانشی, محمدمهدی and یاری, احمدرضا and وثوقی, مهدی and دوبرادران, سینا and شیرعلی, سعید and باقریان مرزونی, محمد and قمیشی, علی and علوی, نادعلی and علوی, سیده شقایق and محمدی, محمدجواد (1395) ارزیابی بیماری های تنفسی بیماران بستری در بیمارستان نسبت به گوگردو غلظت دی اکسید محیط در اهواز از سال 2011 تا 2013. Environmental Science and Pollution Research ــ 23 (21). pp. 22001-22007. شاپا 0944-1344

This list was generated on 8 / 5 / 1400.