title

Items where Division is "Faculty of Health > Department of Environmental health" and Year is 1397

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ح | خ | د | ر | ش | ع | غ | ف | ل | م | ن | و | پ | ی
Number of items: 47.

ا

امین, محمد مهدی and ابراهیم پور, کریم and پرستار, سعید and شوشتری یگانه, بهاره and هاشمی, مجید and منصوریان, مرجان and پورصفا, پریناز and فلاح, زهرا and رفیعی, نسیم and کلیشادی, رویا (1397) بررسی غلظت ادرار متابولیتهای فتالات با عوامل خطر قلبی عروقی و چاقی در کودکان و نوجوانان. Chemosphere ــ 211 . pp. 547-556. شاپا 0045-6535

افشین, شیرین and حقیقی, محسن and رشتبری, یوسف and مختاری, سیداحمد (1397) بهینه سازی شرایط جذب رنگ بر روی جاذب کم هزینه با استفاده از روش شناسی سطح - پاسخ. در: The 3rd International and 21st National Conference on Environmental Health, Feb 26-28, 2019, Zanjan - Iran.

افشین, شیرین and مختاری, سیداحمد and وثوقی, مهدی and صادقی, هادی and رشتبری, یوسف (1397) داده های جذب رنگ Basic Blue 41 از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال تهیه شده از جلبک رشته ای. Data in Brief ــ 21 . pp. 1008-1013. شاپا 2352-3409

اشرفی فرد, آذر and عالیقدری, مرتضی and رحمانی, کوروش (1397) بررسی استراتژی های بهینه ی فرآیند بازیافت و بازیابی پسماند شهری اردبیل باآنالیز SWOT و ماتریس QSPM. مهندسی بهداشت محیط ــ 6 (2). pp. 165-174. شاپا 2383-3211

ارفعی نیا, حسین and فضل زاده دویل, مهدی and تقی زاده, فرهاد and سعیدی, رضا and Spitz, Jörg and دوبرادران, سینا (1397) تجمع استرهای اسید فتالات در رسوبات ساحلی مناطقی با کاربری متفاوت در خلیج فارس. Ecotoxicology and Environmental Safety ــ 169 . pp. 496-506. شاپا 0147-6513

الماسی, علی and درگاهی, عبداله and امرانه, عبدالطیف and فضل زاده دویل, مهدی and سلطانیان, محمد and هاشمیان, امیرحسین (1397) تاثیر اضافه کردن مولاس به عنوان ماده قابل تجزیه بیولوژیک بر روی حذف فنل تحت شرایط بی هوازی. Environmental Engineering and Management Journal ــ 17 (6). pp. 1475-1482. شاپا 1582-9596

الماسی, علی and امیریان, فرهاد and محمدی, میترا and یاری, احمدرضا and درگاهی, عبداله and احمدی دوست, قباد (1397) ارزیابی کارایی جاذب ارزان قیمت گرانول پوست گردو در حذف رنگ متیلن بلو از محیط های آبی. Archives of Hygiene Sciences ــ 7 (2). pp. 113-118. شاپا 2251-9203

ب

بیگلری, حامد and رودریگز, کوتو and خانی آبادی, یوسف and نورمرادی, حشمت الله and خوش گفتار, محمد and امرانه, عبدالطیف and وثوقی, مهدی and اسماعیلی, شیرین and حیدری, روح اله and محمدی, محمدجواد and رشیدی, رجب (1397) خاک رس اصلاح شده کربنات سدیم به عنوان یک جاذب برای حذف رنگ های مصنوعی از محلول های آبی. International Journal of Chemical Reactor Engineering ــ 16 (5). pp. 1542-6580. شاپا 2194-5748

ح

حضرتی, صادق and فضل زاده دویل, مهدی and علیزاده, بابك (1397) بررسی میزان و عوامل موثر در تشکیل تری هالومتان ها در آب آشامیدنی شهر اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدری, غلامرضا and تقی زاده, فرهاد and فضل زاده دویل, مهدی and جنیدی جعفری, احمد and اسدگل, زهرا and ابوئی, احسان and مرادی, مسعود and ارفعی نیا, حسین (1397) غلظت و ارزیابی ریسک سلامتی ذرات معلق در هوای داخل و بیرون قهوه خانه های تهران، ایران. ٍEnvironmental Science and Pollution Research ــ 26 (7). pp. 7205-7215. شاپا 0944-1344

حیدرنژاد, زوها and رحمانیان, امید and فضل زاده دویل, مهدی and حیدری, محسن (1397) جذب متیلن بلو بر روی کربن فعال تولید شده از تفاله خرما بوسیله اولتراسوند با فرکانس پایین. Journal of Molecular Liquids ــ 264 . pp. 591-599. شاپا 0167-7322

خ

خسروی, رسول and زارعی, احمد and حیدری, محسن and احمد فاضلی, علی and وثوقی, مهدی and فضل زاده دویل, مهدی (1397) کاربرد نانو ذرات ZnO و TiO2 کوت شده بر روی خاک مونت موریلونت در حضور H2O2 برای حذف موثر سفالکسین از محلول های آبی. Korean Journal of Chemical Engineering ــ 35 (4). pp. 1000-1008. شاپا 0256-1115

خسروی, رسول and اسلامی, هادی and زارعی, احمد and حیدری, محسن and نوروزیان باقانی, عباس and صفوی, نوید and مکمل, عادل and فضل زاده دویل, مهدی and ادهمی, شهین (1397) ارزیابی مقایسه ای جذب نیترات از محلول های آبی با استفاده از جاذ مونت موریلونت محلی سبز و قرمز. Desalination and Water Treatment ــ 116 . pp. 119-128. شاپا 1944-3994

د

دلیخون, مهدیه and فضل زاده دویل, مهدی and سروشیان, آرمین and نوروزیان باقانی, عباس and قلاکی, محمد and آشورنژاد, قدیر and برخورداری, عبداله (1397) ویژگی ها و اثرات بهداشتی فرم آلدئید و استالدئید در یک منطقه شهری ایران. Environmental Pollution ــ 242 (part A). pp. 938-951. شاپا 0269-7491

دهقانی, منصوره and فضل زاده دویل, مهدی and سروشیان, آرمین and طباطبایی, حمیدرضا and میری, محمد and نوروزیان باقانی, عباس and دلیخون, مهدیه and محوی, امیرحسین and رشیدی, مجید (1397) ویژگی ها و اثرات بهداشتی BTEX در یک محیط آلوده برای جمعیت شهری. Ecotoxicology and Environmental Safety ــ 155 . pp. 133-143. شاپا 0147-6513

دهقانی, منصوره and سروشیان, آرمین and قربانی, محمد and فضل زاده دویل, مهدی and میری, محمد and بادئی, پریسا and پرویزی, علی and انصاری, مرضیه and نوروزیان باقانی, عباس and دلیخون, مهدیه (1397) تغییرات فصلی بیوآئروسل های قابل کشت در یک تصفیه خانه فاضلاب. Aerosol and Air Quality Research ــ 18 (11). pp. 2826-2839. شاپا 1680-8584

ر

رشتبری, یوسف and حضرتی, صادق and افشین, شیرین and فضل زاده دویل, مهدی and وثوقی, مهدی (1397) داده حذف سفالکسین با استفاده از کربن فعال پودری تولد شده بوسیله پوست انار. Data in Brief ــ 20 . pp. 1434-1439. شاپا 2352-3409

رحمانی, کوروش and عالیقدری, مرتضی and مختاری, سیداحمد and امینی, صابر (1397) بررسی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی UV/TiO2 در حذف آنتی بیوتیک سولفاتیازول از محیط های آبی. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رحمانی, کوروش and عالیقدری, مرتضی and مختاری, سیداحمد and داداش خواه بین کلایه, زینب (1397) بررسی مدیریت پسماند شهری با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات (مطالعه موردی: شهر رشت). Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رحمانی, علیرضا and شعبانلو, امیر and فضل زاده دویل, مهدی and پورعشق, یوسف (1397) بهینه سازی تجزیه سونوشیمیایی آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین در فرآیند US/PS/nZVI با روش CCD-RSM. Desalination and Water Treatment ــ 145 . pp. 300-308. شاپا 1944-3994

ش

شیخ محمدی, امیر and دهاژین, زهره and محسنی, سید محسن and سرخوش, مریم and آذر پیرا, حسین and عطافر, زهرا and ابطحی, مهرنوش and رضایی, سهیلا and سردار, مهدیه and مسعودی, حسن and فرجی, مجید and نظری, شهرام and حسینی پویا, رکسانه and الماسیان, محمد (1397) سنتز و کاربرد نانوکامپوزیت SiO2 @ Fe3O4 @ MBT به عنوان یک جاذب جدید مغناطیسی برای جذب آرسنات از محلول های آبی: مطالعات مدل سازی، بهینه سازی و جذب. Journal of Molecular Liquids ــ 255 . pp. 313-323. شاپا 0167-7322

شرفی, کیومرث and درگاهی, عبداله and عزیزی, ناهید and امینی, ژیلا and غایب زاده, مهدی and رضایی, زهرا and مرادی, مسعود (1397) بررسی تاثیر اسید نیتریک با نرمالیته های مختلف بر کارایی اسکوریا در حذف رنگ مالاشیت از محیط های آبی: تعیین مدل، ایزوترم و سینتیک واکنش. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست ــ 20 (3). pp. 47-64. شاپا 1563-4809

شکوهی, رضا and صمدی, محمد تقی and امانی, مجتبی and پورعشق, یوسف (1397) بهینه سازی حذف آموکسی سیلین از محلول های آبی توسط لکاز با استفاده از طرح Box-Behnken. Desalination and Water Treatment ــ 119 . pp. 53-63. شاپا 1944-3994

شکوهی, رضا and صمدی, محمد تقی and امانی, مجتبی and پورعشق, یوسف (1397) مدلسازی و بهینه‌سازی حذف سفالکسین از محلول‌های آبی توسط اکسیداسیون آنزیمی با استفاده از طراحی آزمایش. Brazilian Journal of Chemical Engineering ــ 35 (3). pp. 943-956. شاپا 0104-6632

شکوهی, رضا and پورعشق, یوسف and پرستار, سعید and احمدی, ستار and شبانلو, امیر and رحمانی, زهرا and بهرامی اصل, فرشاد and ونایی تبار, محمد (1397) مقایسه کارایی فرایندهای فتوکاتالیتیکی UV/ZrO2 و UV/H2O2/ZrO2 در حذف فورفورال از محلول های آبی. Applied Water Science ــ 8 (6). pp. 1-8. شاپا 2190-5487

ع

علیزاده متبوع, سودابه and نظری, شهرام and محمدی, لیلا and باقری, سوسن and اکبری دورباش, فخرالدین and یاری, احمدرضا and مختاری, سیداحمد and نیاپور, علی and محسنی, سید محسن (1397) بررسی اثر ضدباکتریایی نانودندریمر پلی‌آمیدوآمین نسل پنجم در محیط کشت. کومش ــ 21 (1). pp. 171-180. شاپا 1608-7046

عالیقدری, مرتضی (1397) طرح جامع مدیریت پسماندشهری اردبیل. [ research project ]

عالیقدری, مرتضی and رحمانی, کوروش and لک, سعید (1397) ارزیابی‌اثرات زیست‌محیطی فرآیند تغییر و تبدیل پسماند شهری تبریز. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی and رحمانی, کوروش and محمدی, ندا (1397) مقایسه وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی و سطوح محیطی شبه خانگی در بخش‌های بستری بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل به روش مشاهده‌ای (ICNA) و میکروبی (ACC) در سال 1396. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی and رحمانی, کوروش and اشرفی فرد, آذر (1397) بررسی استراتژی های بهینه ی مدیریت پسماند شهری اردبیل با آنالیز SWOT و ماتریس QSPM. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

غ

غلامی, میترا and وثوقی, مهدی and مختاری, سیداحمد (1397) ارزیابی و مطالعه عملكرد سيستم اکسیداسیون پیشرفته (پراکسید هیدروژن و سدیم پرسولفات) درتصفیه لجن فاضلاب شهری آلوده به PAHs. در: The 3rd International and 21st National Conference on Environmental Health, Feb 26-28, 2019, Zanjan - Iran.

ف

فلاحی زاده, سعید and کرمی, نصرالله and منگلی زاده, نظام الدین and هاشمی, مجید and پرستار, سعید and پارسه, ایمان (1397) بررسی وضعیت پسماندهای تولید شده در مراکز بهداشتی و درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1394. مجله تحقیقات نظام سلامت ــ 14 (2). pp. 153-158. شاپا 1735-2363

ل

لک, سعید and عالیقدری, مرتضی and رحمانی, کوروش and سربازان, محمدحسن (1397) ارزیابی اثرات زیست محیطی فرآیند تغییر و تبدیل پسماند جامد شهری تبریز. فصلنامه علمی و پژوهشی مهندسی بهداشت محیط ــ 6 (1). pp. 1-15. شاپا 2383-3211

لیلی, مصطفی and فضل زاده دویل, مهدی and باتانگار, آمیت (1397) سنتز سبز نانو ذرات اهن صفر ظرفیتی از عصاره برگ گزنه و آویشن و کاربردشان برای حذف آنتی بیوتیک سفالکسین از محلول های آبی. Environmental Technology ــ 39 (9). pp. 1158-1172. شاپا 0959-3330

م

مدبر, بهاره and عالیقدری, مرتضی and رحمانی, کوروش (1397) بررسی کیفیت آب های زیرزمینی اطراف ایستگاه انتقال پسماندشهری اردبیل. مجله علمی و پژوهشی مهندسی بهداشت محیط ــ 5 (3). pp. 277-285. شاپا 2383-3211

ملماسی, سعید and عالیقدری, مرتضی and مرادی, محمد (1397) ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی کارخانه سیمان اردبیل به روش FMEA و AHP. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

مختاری, سیداحمد and وثوقی, مهدی and صادقی, هادی and افشین, شیرین (1397) بررسی کارایی کامپوزیت کربن فعال تهیه‌شده از جلبک رشته‌ای مغناطیس شده با نانو مگنتیت Fe3O4 در حذف رنگ بازیک بلو 41 از محلول‌های آبی. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدرضا, مسجدی and فرهاد, تقی زاده and ساناز, حمزعلی and سونیا, غفاری and فضل زاده دویل, مهدی and جنیدی جعفری, احمد and نیازی, صادق and ابوئی, احسان and مرادی, مسعود and پاسالاری, حسن and ارفعی نیا, حسین (1397) آلاینده های هوای ناشی از قلیان کشیدن در قهوه خانه های شهر تهران، ایران: غلظت ها، فاکتورهای تاثیر گذار و ارزیابی ریسک بهداشتی. Scientific Reports ــ 9 (3110). pp. 1-11. شاپا 2045-2322

ن

نظری, شهرام and کامران, عزیز and جدی, زهرا and ناصری, خالده and جوانمردی, زهرا and صادقی, طیبه and محسنی, سید محسن and رحمتی نیا, معصومه and علیزاده متبوع, سودابه (1397) حذف باکتری‌های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس آرئوس از آب شرب با استفاده از انعقاد الکتریکی- شناورسازی الکتریکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد ــ 20 (2). pp. 59-77. شاپا 1735-1448

نیسی, عبدالکاظم and افشین, شیرین and رشتبری, یوسف and بابایی, علی اکبر and امیدی خانی آبادی, یوسف and اسدی, انور and شیرمردی, محمد and وثوقی, مهدی (1397) کارایی راکتور دسته بندی توالی برای حذف مواد آلی در پساب فاضلاب نفت. Data in Brief ــ 19 . pp. 2041-2046. شاپا 2352-3409

نیسی, عبدالکاظم and ایدنی, اسماعیل and وثوقی, مهدی and حضرتی, صادق and بابایی, علی اکبر and تکدستان, افشین and امیدی خانی آبادی, یوسف (1397) پاسخ به نظرات آلودگی هوا، نشانگر بیولوژیکی و عملکرد ریه کودکان. Environmental Science and Pollution Research ــ 25 (27). pp. 27669-27671. شاپا 0944-1344

نوروزی, سمیرا and حیدری, محسن and علیپور, ولی and رحمانیان, امید and فضل زاده دویل, مهدی and محمدی مقدم, فاضل and نورمرادی, حشمت الله and گودرزی, بابک and دیندارلو, کاووس (1397) آماده سازی، ویژگی ها و ارزیابی جذب کروم شش ظرفیتی بوسیله کربن فعال شده با هیدروکسید سدیم تولیدی از تفاله فشرده خرما. Bioresource Technology ــ 258 . pp. 48-56. شاپا 0960-8524

نوروزیان باقانی, عباس and رستمی, روح اله and ارفعی نیا, حسین and حضرتی, صادق and فضل زاده دویل, مهدی and دلیخون, مهدیه (1397) غلظت BTEX در هوای داخل سالن های آرایشگاه زنانه : ارزیابی خطر، سوح و فاکتورهای تاثیر گذار بر روی غلظت شان. Ecotoxicology and Environmental Safety ــ 159 . pp. 102-108. شاپا 0147-6513

و

والدینی اصل, فرناز and حضرتی, صادق and ارزنلو, محسن and فضل زاده دویل, مهدی (1397) بررسی نوع وتراکم بیوآئروسول های باکتریایی در هوای داخل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 139. بهداشت و ایمنی کار ــ 8 (1). pp. 15-28. شاپا ۲۲۵۱-۸۰۷X

پ

پرستار, سعید and ابراهیمی, افشین and محمدی, حامد and منگلی زاده, نظام الدین and پارسه, ایمان and رفیعی, نسیم and باقری, ریحانه and هاشمی, مجید (1397) حذف BPA از محلول های آبی با استفاده از روش انعقاد الکتریکی با الکترودهای آهن و بهینه سازی آن. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط ــ 5 (3). pp. 264-276. شاپا 3211-2383

پورزمانی, حمیدرضا and هاشمی, مجید and بینا, بیژن and رشیدی, علیمراد and امین, محمد مهدی and پرستار, سعید (1397) حذف تولوئن از محلول های آبی با استفاده از جاذب نانوکامپوزیت هیبرید نانولوله های کربنی تک دیواره و نانوذرات مغناطیسی. Journal of Environmental Engineering ــ 144 (2). pp. 1-10. شاپا 0733-9372

ی

یاری, احمدرضا and محمدی, محمدجواد and گراوندی, سحر and دوستی, زهره and علیزاده متبوع, سودابه and ارسنگ, شهرام and نظری, شهرام (1397) ارزیابی کیفیت میکروبی آب خروجی از دستگاه های آب شیرین کن خانگی با روش شمارش بشقابی هتروتروفیک. Journal of Water and Health ــ 16 (6). pp. 930-937. شاپا 1477-8920

This list was generated on 8 / 5 / 1400.