title

Items where Division is "Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of physiology " and Year is 1401

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ج | ر | س | ع | ف | ق | م | ن | پ
Number of items: 39.

ا

امانی, محمد and عابدی, علی and محمدی, پرهام سعداله and منثوری, ثریا (1401) تاثیر ملاتونین بر روی عملکردهای شناختی و فاکتور BDNF و TNF-alpha در موش های مبتلا به چاقی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, محمد and محمدیان, فروزان and گلی طبری, نسترن and سالاری, علی اکبر (1401) فعال‌سازی گیرنده گاباA پس از تولد، انعطاف سیناپسی و شناخت را در موش‌های صحرایی بالغ ویستار تغییر می‌دهد. Molecular Neurobiology ــ 59 (6). pp. 3585-3599. شاپا 0893-7648

امانی, مجتبی and قبادی مراللو, حسن and اصلانی, محمدرضا and بگلری, فرزین (1401) بررسی میزان بیان ژنی سوبسترای -1 گیرنده انسولین در لکوسیت های تک هسته ای خون در بیماران مبتلا به COPD و مقایسه با گروه کنترل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, مجتبی and اصلانی, محمدرضا and جدی, فرهاد and عابدی, علی and بردبار آذر, محمدعلی (1401) اثر کروسین بر میزان بیان ژن های Nrf2،IL-17 و NF-kB در ریه موش های حساس شده با اوآلبومین. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اصلانی, محمدرضا and جعفری, زهرا and رهبرقاضی, رضا and رضایی, جعفر and دلخوش, عارف and احمدی, مهدی (1401) تاثیرات کروسین بر نسبت T-bet/GATA-3 و سطوح بیان miR-146a و miR-106a در بافت ریه موش های حساس شده با اوآلبومین. Iranian Journal of Basic Medical Sciences ــ 25 (10). pp. 1267-1274. شاپا 2008-3866

اصلانی, محمدرضا and امانی, مجتبی and مقدس, فرانک and قبادی مراللو, حسن (1401) سطوح سرمی آدیپولین و IL-6 در بیماران با مزمن انسدادی ریوی. Advances in Respiratory Medicine ــ 90 (5). pp. 391-398. شاپا 2543-6031

ایرانی جم, عفت and داننده مهر, امین and اصلانی, محمدرضا and علی عسگرزاده خیاوی, شفق and موسوی, سید رضا (1401) بررسی فراوانی اختلالات هموستاتیک در بیماران کووید - 19 بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی اردبیل از فروردین 1399 تا فروردین 1400. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانی جم, عفت and پورقاسمیان, مهدی and اصلانی, محمدرضا and پناهپور, حمداله and قلی نیا, علیرضا (1401) بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی در بیماران با کانسر هماتولوژیک مبتلا به کووید 19 بستری در بیمارستان امام خمینی از اسفند 1398 تا اسفتد 1399. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ب

بنی محمّد, مجید and پازکی طرودی, حمیدرضا and عابدی, علی and فردین, مسعود (1401) بررسی اثر درمان ترکیبی موضعی با پیوگلیتازون (Pioglitazone) و مینوکسیدیل (Minoxidil) بر میزان بقاء، استرس اکسیداتیو و تغییرات هیستوپاتولوژیکی فلاپ پوستی در رت. MD (پایان نامه) دانشگاه آزاد اردبیل.

بنایی, شکوفه and سعادتی, حکیمه and گل محمدی, محمد قاسم and رضائی, فردین (1401) تاثیر ساپونین بر آسیب کلیه ناشی از ایسکمی-رپرفیوژن در موش های صحرایی نر. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن and اناری, حسن and اصلانی, محمدرضا and رفاهی, سهیلا and قاسمی, زهرا (1401) بررسی یافته های سی تی اسکن در بیماران همودیالیزی مبتلا به COVID-19 بستری در بیمارستان امام خمینی اردبیل از فروردین تا شهریور ماه 1399. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن and اصلانی, محمدرضا and محمدشاهی, جعفر and جهانبانی, زینب (1401) بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی در بیماران همودیالیزی مبتلا به COVID-19 در بیمارستان امام خمینی اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ج

جعفری زارع, محمدعلی and یوسفیان, مهزاد and پورفرضی, فرهاد and پناهپور, حمداله and تقوی, مریم (1401) بررسی تاثیر ترانکسامیک اسید داخل مفصلی در دو روش قبل و بعد از باز کردن تورنیکه در عمل جراحی تعویض مفصل زانو. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جعفری زارع, محمدعلی and پناهپور, حمداله and پورفرضی, فرهاد and عبادی, سحر (1401) بررسی تاثیر ترانکسامیک اسید وریدی و موضعی در مقایسه با روش ترکیبی آن در جراحی های تعویض مفصل زانو. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ر

رضاقلی زاده, لطف اله and آقامحمدیان, مریم and علومی, محیا and بنایی, شکوفه and مأذنی, محمد and اجارودی, مسعود (1401) اثرات مهاری انجیر و زیتون بر سایتوکاینهای پیش التهابی. Iranian Journal of Basic Medical Sciences ــ 25 (3). pp. 268-275. شاپا 2008-3866

س

سعادتی, حکیمه and عیسی زاده فر, خاطره and صادق زاده, فرشید (1401) مقایسه اثر فلوکسیتین و محیط غنی شده بر رفتار شبه اضطرابی، یادگیری، حافظه و آستانه درد در موش های ماده بالغ به دنبال استفاده از مهارکننده تریپتوفان هیدروکسیلاز در اوایل زندگی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سعادتی, حکیمه and عیسی زاده فر, خاطره and سخائی, نونا (1401) مقایسه اثر فلوکسیتین و محیط غنی شده بر رفتار شبه اضطرابی، یادگیری، حافظه و آستانه درد در موش های نر بالغ به دنبال استفاده از مهارکننده تریپتوفان هیدروکسیلاز در اوایل زندگی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سعادتی, حکیمه and قاهری, صفا and صادق زاده, فرشید and سخایی, نونا and عبداله زاده, مریم (1401) اثرات مفید محیط غنی شده بر رفتار، عملکردهای شناختی و سطح BDNF هیپوکامپ به دنبال کاهش سروتونین در اوایل زندگی در موش های صحرایی نر. International Journal of Developmental Neuroscience ــ 83 (1). pp. 67-79. شاپا 0736-5748

ع

علاف اصغری, اتابک and محمدشاهی, جعفر and اصلانی, محمدرضا and علوی, سیده کوثر (1401) بررسی یافته های رادیولوژیک در افراد سالمند و غیرسالمند مبتلا به COVID-19 بستری در بیمارستان امام خمینی اردبیل از فروردین تا شهریور 1399. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عابدی, علی and قبادی مراللو, حسن and شرقی, افشان and ایرانپور, سهراب and فضل زاده دویل, مهدی and اصلانی, محمدرضا (1401) اثر مکمل سافرون بر مارکرهای استرس اکسیداتیو (MDA, TAC, TOS, GPx, SOD, and pro-oxidant/antioxidant balance): یک مطالعه سیستماتیک و متاآنالیز بروز شده از مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی کنترول شده. Frontiers in Medicine ــ 10 (107151). pp. 1-13. شاپا 2296-858X

عابدی, علی and سعادتی, حکیمه and سیف الهی, حامد (1401) بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه مخلصه (Scrophularia Striata) بر یادگیری ، حافظه و آستانه درد در موشهای صحرایی ماده مواجهه با دیازینون. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عبداله زاده, مریم and پناهپور, حمداله and قاهری, صفا and سعادتی, حکیمه (1401) کلسیتریول از طریق تنظیم افزایشی BDNF در موش‌های صحرایی نر، اختلالات رفتاری و شناختی ناشی از سیس پلاتین را کاهش می‌دهد. Brain Research Bulletin ــ 181 . pp. 21-29. شاپا 0361-9230 (Submitted)

ف

فیضی, ایرج and اصلانی, محمدرضا and خلیلی, علیرضا and شهباز دشتی, مینا (1401) بررسی درگیری توموری در فواصل 10 ، 15 و 30 میلی متری از محل تومور در بیماران با کانسر برست بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرضی پور, شهلا and حبیب زاده, شهرام and شهباززادگان, سمیرا and اصلانی, محمدرضا and شجاعی, فرانک (1401) بررسی یافته‌های آزمایشگاهی، بالینی و مرگ‌ومیر در خانم‌های باردار مبتلا به کووید بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) در زمان شیوع واریانت دلتا (تابستان و پاییز 1400). PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ق

قوامی, مریم and اصلانی, محمدرضا and محمدشاهی, جعفر and حسینی, سیدامیرحسین (1401) بررسی یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی در بیماران دیابتیک مبتلا به کووید19 دربیمارستان امام خمینی اردبیل از فروردین تا شهریور1399. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن and حسینی نیا, سعید and اصلانی, محمدرضا and گرجانی, کارا (1401) بررسی یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی در بیماران COPD مبتلا به کووید19 دربیمارستان امام خمینی اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن and محمدشاهی, جعفر and جواهری, نازلی and فولادی, نسرین and میرزازاده, یاسمن and اصلانی, محمدرضا (1401) نقش لکوسیت ها و التهاب سیستمیک بد بستری در پیش گویی مرگ و میر داخل بیمارستانی در افراد سالمند و غیر سالمند. در: دومین کنگره ملی رصد اجتماعی کووید 19, 15و 16 آبان 1401, دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی- تهران.

م

متین, سمیه and دادخواه, معصومه and قربانزاده, کبری and ترابی مرجین, لیلا (1401) بررسی علایم بالینی، یافته های آزمایشگاهی و یافته های رادیولوژیک بیماران بستری مبتلا به کووید 19 در بیمارستان امام خمینی اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میران, منصور and اصلانی, محمدرضا and جدی, فرهاد and ظاهرتر, سارا (1401) اثر کروسین بر میزان بیان ژنهایNrf2 و HO-1 در ریه موش‌های حساس شده با اوآلبومین. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا رحیمی, مهرداد and انتشاری مقدم, افسانه and عابدی, علی and محمدی, علی (1401) بررسی بروز هیپوتیروئیدی مادرزادی در شهر اردبیل بر اساس سن حاملگی و وزن تولد در طول سال 1399. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

منصوری, ثریا and سالاری, علی اکبر and عابدی, علی and محمدی, پرهام سعداله and امانی, محمد (1401) درمان ملاتونین نقص شناختی را با تغییر عوامل التهابی و عصبی در هیپوکامپ موشهای چاق بهبود می بخشد. Physiology & Behavior ــ 254 . p. 113919. شاپا 0031-9384

محمدیان, فروزان and گلی طبری, نسترن and عابدی, علی and سعادتی, حکیمه and شیخکانلوی میلان, حمید and سالاری, علی اکبر and امانی, محمد (1401) مهار گیرنده های GABAA در اوایل زندگی باعث تغییر شکل پذیری سیناپسی و عملکردهای شناختی در موش های صحرایی نر و ماده می شود. European Journal of Pharmacology ــ 925 (174992). pp. 1-11. شاپا 0014-2999

محمدیان اردی, علی and عابدی, علی and امانی, محمد and فولادی, شهناز and ذکوی, مینو (1401) مطالعه تظاهرات بالینی درد در بیماران مبتلا به کووید ۱۹ مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال 1400. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدشاهی, جعفر and نجاتی, افشین and گل محمدی, محمد قاسم and اصلانی, محمدرضا and صفروند, وحید (1401) مقایسه یافته های بالینی و آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به کووید 19 با تروپونین بالا و بدون تروپونین بالا بستری در بیمارستان امام خمینی اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدشاهی, جعفر and قبادی مراللو, حسن and متین فر, گلچین and بسکابادی, محمد حسین and اصلانی, محمدرضا (1401) نقش پروفایل چربی و نسبت های مرتبط با آن در بدو پذیرش (Cholesterol/HDL-C, Triglyceride/HDL-C, LDL-C/HDL-C, WBC/HDL-C, and FBG/HDL-C)در پیش گویی مورتالیتی بیماران کوید 19 در بیمارستان. Journal of Lipids ــ 2023 . p. 6329873. شاپا 2090-3030

محمدشاهی, جعفر and اصلانی, محمدرضا and شیرزاده, ویدا (1401) بررسی فراوانی اختلالات آنزیم های کبدی، CRP و Ferritin در بیماران مبتلا به 19-COVID. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدشاهی, جعفر and محمدزاده, بهمن and اصلانی, محمدرضا and فولادی, نسرین and کاظمی, ماهور (1401) بررسی سی تی اسکن ریه بیماران مبتلا به کووید 19 بستری در بیمارستان امام خمینی به تفکیک جنس از فروردین تا شهریور 1399 و تاثیر آن بر شدت و پیامد بیماری. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ن

ندرمحمدی مقدم, مهریار and مهدوی, عبدالله and عابدی, علی and دهقانی, افشین (1401) بررسی ارتباط افکار خودکشی با کارکردهای شناختی در بیماران با سابقه اعتیاد به متامفتامین مراجعه کننده به درمانگاه های ترک اعتیاد اردبیل از زمستان 1399 تا زمستان 1400. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پ

پناهپور, حمداله and سعادتی, حکیمه and امانی, محمد and نیلاش, شقایق (1401) بررسی اثرات فعالیت ورزشی با تردمیل بر ادم وازوژنیک مغزی و آسیب سد خونی - مغزی ناشی از سکته ایسکمیک مغزی در مدل آزمایشگاهی موش صحرایی. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

This list was generated on 11 / 7 / 1402.