title

Items where Year is 1399

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: J | L | W | ا | ب | ج | ح | خ | ر | ز | س | ص | ع | ف | ق | ل | م | ن | و | پ | ی
Number of items: 59.

J

J L Murray, Christopher and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما (1399) بار جهانی 369 بیماری و آسیب در 204 کشور و سرزمین ، 1990-2019: یک تحلیل سیستماتیک برای مطالعه بار جهانی بیماری 2019. The Lancet ــ 396 (10258). pp. 1204-1222. شاپا 0140-6736

L

Lozano, Rafael and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما (1399) اندازه گیری پوشش بهداشت جهانی بر اساس شاخص پوشش موثر خدمات بهداشتی در 204 کشور و سرزمین ، 1990-2019: تجزیه و تحلیل سیستماتیک برای بار جهانی تحقیقات بیماری 2019. The Lancet ــ 396 (10258). pp. 1250-1284. شاپا 0140-6736

W

Wang, Haidong and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما (1399) باروری، مرگ و میر، امید به زندگی سالم(HALE) و تخمین جمعیت در 204 کشور و سرزمین، 1950–2019، مخصوص جنسیت سن: یک تجزیه و تحلیل جمعیتی جامع برای مطالعه بار جهانی بیماری 2019. The Lancet ــ 396 (10258). pp. 1160-1203. شاپا 0140-6736

ا

اطهر, محدثه and اباذری, مالک and فیض عارفی, مریم and کریمی, عظیم and علی نیا, مهدی and حسین زاده, صبا and بابایی پویا, امین (1399) بررسی ارتباط فرسودگی شغلی و شکست های شناختی کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1397. [ research project ]

احدی, حمیده and شکرزاده, محمد and حسینی خواه, زهرا and قاسمی برقی, نسرین and قاسمیان, مجید and عمادی, الناز and زرگری, مهریار and رزاقی اصل, نیما and امامی, سعید (1399) سنتز و ارزیابی بیولوژیک 1و3و4-تیادیازول های مشتق از سیپروفلوکساسین به عنوان عاومل ضد سرطان. Bioorganic Chemistry ــ 105 . p. 104383. شاپا 0045-2068, 1090-2120

اجری خامسلو, مهدی and نصیری, الهامه and ایرانپور, سهراب and اسدی, اسما (1399) بررسی تاثیر خنده درمانی بر اضطراب بیماران تحت شیمی درمانی در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اناری, حسن and یزدانبد, عباس and صادقیه اهری, سعید and رحیم پور میر علی لو, علی (1399) بررسی نتایج (Colon Transit Time (CTT در بیماران با یبوست مزمن مقاوم به درمان. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اباذری, مالک and فیض عارفی, مریم and آتشی, زهرا and صادقی, هانیه and کریمی, عظیم and بابایی پویا, امین (1399) بررسی ارتباط استعداد خستگی ذهنی و بار کار ذهنی در مراقبین سلامت مرکز بهداشت شهرستان اردبیل سال 1397. [ research project ]

اسمعیلی, هدیه and نوروززاده, سمیه and محمدی قلعه بین, بهنام and موسوی, سیدمحمد and نیاپور, علی (1399) تاثیر ترانکسامیک اسید بر توانایی مهاجرت و سطح ماتریس متالوپروتئینازهای 2 و 9 سلول‌های T98G و HUVEC در شرایط همکشتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل ــ 22 (1). pp. 402-411. شاپا 1561-4107

ابراهیمی, حسینعلی and دسینه, سمیه (1399) تهیه و ارزیابی فیزیکوشیمیایی یک سامانه دارورسانی خوراکی تاکرولیموس با استفاده از حامل های لیپیدی نانوساختار پوشش دار شده با کیتوزان. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ابراهیمی, حسینعلی and امیرشاهرخی, کیوان and دسینه, زهرا (1399) تهیه و ارزیابی برون تن یک سامانه دارورسانی خوراکی رپاگلینید با استفاده از نانوذرات جامد لیپیدی پوشش دار شده با کیتوزان. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانخواه, شبنم and حسینی اصل, سید سعید (1399) بررسی فراوانی چند شکلی های RDB,RSa, Hinc و Xmn و هاپلوتایپ های HBBS11D در مبتلایان به بیماری بتا تالاسمی مینور در استان اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ب

بهلولی, شهاب and نجات خواه, نگین and سپهری, ساقی and دوست کامل, دنیا and رزاقی اصل, نیما (1399) سنتز و ارزیابی سمیت سلولی N-آریل اِن آمینو آمیدهای حلقوی و غیر حلقوی در برخی از رده های سلول های سرطانی انسانی. Research in Pharmaceutical Sciences ــ 15 (6). pp. 563-570. شاپا 1735-9414

بابایی پویا, امین and نقی زاده, لیلا and اعتماد, مژگان and رحیمی, الناز and سرانجام, بهزاد (1399) مقایسه نتایج 4 روش ارزیابی ریسک، ردیابی انرژی و آنالیز موانع ETBA ، فرآیند مدیریت خطرات و اثرات آنها HEMP ، شاخص ارزیابی ریسک ایمین و بهداشت شغلی در بیمارستان ها HOSHRA ، و روش فرآیند سلسله مراتبی تجزیه و تحلیل AHP با نتایج روش مرسوم FMEA در شناسایی و رتبه بندی ریسک خطرات در بیمارستان های ایران در سال 1398. [ research project ]

بابایی پویا, امین and کریمی, عظیم and برخورداری, عبداله and سرانجام, بهزاد (1399) بررسی تاثیر استقرار سیستم مدیریتی ISO45001:2018 بر شاخص های عملکردی ایمنی و بهداشت حرفه ای در صنعت ریخته گیری. [ research project ]

بابایی پویا, امین and اباذری, مالک and خضری, ابراهیم (1399) بررسی ارتباط اختلالات اسکلتی عضلانی و سطح فعالیت بدنی شاغلین کارخانه سیمان اردبیل در سال 1397. [ research project ]

بابایی پویا, امین and موسویان اصل, علویه زینب and کوهنورد, بهرام and سرانجام, بهزاد and نقی زاده, لیلا and رحیمی, الناز and اعتماد, مژگان (1399) ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در بیمارستان های آموزشی اردبیل با استفاده از شاخص HOSHRA در سال 1398. [ research project ]

ج

جلیل وند, فرانک and هوشمندی, سوسن and فرضی پور, شهلا and امانی, فیروز and نعیمی, سجاد (1399) مقایسه تاثیر دو داروی کالسی تراپین و متفورمین به عنوان درمان کمکی در درمان نازایی زنان مبتلا به PCOS مراجعه کننده به بیمارستان علوی شهر اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جواهری, نازلی and متین, سمیه and نقی زاده باقی, عباس and باقری, ابوالفضل and اندرسیان, انی and قبادی مراللو, حسن (1399) وضعیت پریودنتال، نیاز های درمانی و ارتباط آن با شدت انسداد راه هوایی و کیفیت زندگی در بیماری انسدادی مزمن ریوی. The Eurasian journal of medicine ــ 52 (3). pp. 259-264. شاپا 1308-8734

ح

حاج محمدی, عمران and کامران, عزیز (1399) آموزش دندانپزشکی در زمان پاندمی کووید-۱۹: کی میتوانیم شروع کنیم؟. SRM Journal of Research in Dental Sciences ــ 11 (4). pp. 236-237. شاپا 0976-433X

حاج محمدی, عمران and میکاییلی خیاوي, حسام and نقی زاده باقی, عباس and ظهوری, شیدا (1399) بررسی الگوی نهفتگی کانین‌های ماگزیلا در شهر اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدری, زهرا and محمدی قلعه بین, بهنام and شریعت زاده, حامد (1399) بررسي سرواپيدميولوژي کيست هيداتيك انساني با استفاده از روش الايزا و آنتی ژن B در استان اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حمیدوند, عدیل (1399) نداهای خداوند در قرآن کریم جلد اول «نداهای عام». نداهای خداوند در قرآن کریم, 1 . انتشارات محقق اردبيلی, اردبیل. شابک 9786003447028

خ

خادمی, فرزاد and صاحبکار, امیر حسین (1399) شیوع گونه های کمپیلوباکتر مقاوم در برابر فلوروکینولون در ایران: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز. International Journal of Microbiology ــ 2020 (886819). شاپا 1687-918X

ر

رستمی, فاطمه and بابایی پویا, امین and جهانگیری مهر, اعظم and فیض عارفی, مریم (1399) نقش میانجی‌گری کنترل شغلی در تبیین ارتباط بین رضایت شغلی و بار کار ذهنی در پرستاران. مجله آرگونومی ــ 8 (2). pp. 1-7. شاپا 2345-5365

رنجبر روغنی, آرش and نعمتی, رضا and فتحی, یگانه and شیخنواز جاهد, ساینا and اجری خامسلو, فرامرز and اجری خامسلو, مهدی (1399) آگاهی و نگرش دانشجویان علوم پزشکی نسبت به کوید-19. پرستاري ايران ــ 33 (126). pp. 45-57. شاپا ۲۰۰۸-۵۹۳۱

رضایی شیرمرد, لیلا and بهلولی, شهاب and شهسواری, شاداب and ترابی, پگاه (1399) فرمولاسیون و ارزیابی پچ های دهانی بتامتازون با استفاده از روش چاپ سه بعدی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ز

زاد فتاح, فیروز and معصومی, آی سان (1399) بررسی دیدگاه بیماران مراجعه‌کننده به کلینیک آموزشی دندانپزشکی اردبیل در مورد رعایت اخلاق حرفه‌ای دانشجویان دندانپزشکی در حوزه بالینی در سال 1398. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی, بیژن and قبادی مراللو, حسن and عیسی زاده فر, خاطره and قنبرپور, امید (1399) مطالعه پیامدهای حاصل از تعبیه فیلتر وناکاوا در بیماران ترومبو آمبولی بیمارستان امام خمینی شهرستان اردبیل از سال 1396-1395. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زندیان, حامد and صادقیه اهری, سعید and ظهیریان مقدم, تلما and شیرین بنیاد, هادی (1399) بررسی احساس نیاز، جستجو و بهره مندی از خدمات سلامت در سالمندان شهرستان اردبیل- 1398. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

س

سید صادقی, میرسلیم and زندیان, حامد and کریمی, ساناز and نوتاش, مهدی (1399) تعیین اثربخشی هیدروکورتیزون موضعی در درمان فیشر مقعدی بیماران تحت درمان دارویی مراجعه کننده به بیمارستان فاطمی و درمانگاه کوثر علوم پزشکی اردبیل در سال 1399. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سپهری, ساقی and بهلولی, شهاب and آشام, هیلا (1399) سنتز و بررسی اثر سمیت سلولی مشتقات جدید تترا هیدروپیریمیدین-5-کربوکسیلات بر روی رده سلول های سرطانی AGS ،HepG2 ،MCF-7. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سلیمی, احمد and سابوجی, مژده and صیدی, عنایت اله (1399) اثرات هم افزایی الاژیک اسید و سورافنیب بر روی سلولهای کبدی و میتوکندری جدا شده از مدل سرطان هپاتوسلولار موش صحرایی. Nutrition and Cancer ــ . شاپا 0163-558 (In Press)

سرانجام, بهزاد and فیض عارفی, مریم and اباذری, مالک and عابدی وکیل آباد, پریسا and نژاد محمد, مسعود and قاسمی, روح اله and بابایی پویا, امین (1399) بررسی ارتباط بین وضعیت سلامت عمومی با نگرش ایمنی و مشخصات دموگرافیکی شاغلین کارگاه های خدمات خودرو در شهر اردبیل در سال 1398. [ research project ]

ص

صادق زاده, فرشید and سخایی, نونا and دهقانی, راضیه and اداک, امید and سعادتی, حکیمه (1399) بررسی اثرات مصرف فلوکستین در دوره نوجوانی بر حافظه، رفتارهای شبه اضطرابی و سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در هیپوکامپ. Life sciences ــ 260 (2020). p. 118338. شاپا 0024-3205

ع

عبدی, عصمت and لطیفی نوید, سعید and ظهیری, صابر and خلقی اسکویی, وحید and مستفیری, بهداد and یزدانبد, عباس and پورفرضی, فرهاد (1399) اثرات SNP-SNP بر روی RNA های سرطان زای درازغیر کدکننده HOTAIR و HOTTIP دراستعداد ابتلا به سرطان معده. Scientific Reports ــ 10 (16763). pp. 1-11. شاپا 2045-2322

عابدی, علی and سعادتی, حکیمه and امانی, محمد and نورانبخش, بهروز (1399) بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی دانه رازیانه(Foeniculum Vulgare) بر حافظه، یادگیری، رفتار شبه اضطرابی وتعیین بیان ژن BDNF درهیپو کمپ رتهای اوارکتومی شده. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عنصری, حبیب and پولادی, داود and ولیزاده, مهدی and فتحی, افشین and مرادپور, روح اله (1399) تشخیص مولکولی گلوکز 6 فسفات دهیدروژناز چاتام در شمال غربی ایران. Jorjani Biomedicine Journal ــ 8 (3). pp. 27-35. شاپا 2645-3509

ف

فیضی, ایرج and کریمی, ساناز and زندیان, حامد and فولادی, نسرین and دلشاد, سحر (1399) بررسی فاکتورهای محافظتی مرتبط با شیردهی در بیماران مبتلا به کانسر پستان در استان اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرضی پور, شهلا and جلیل وند, فرانک and شبانی شجاعی, شایان (1399) بررسی میزان هورمون آنتی‌مولرین در بیماران نازایی IVF مراجعه کننده به مرکز نازایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و عوامل موثر برآن در سال 1398. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرهنگ, رباب and زمانی اهری, اولدوز and قاسمی, سمیرا and کامران, عزیز (1399) ارتباط سبک یادگیری با خودکارآمدی تصمیم گیری حرفه ای در دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. Education Research International ــ 2020 (666263). pp. 1-6. شاپا 2090-4002

ق

قنبری, فهیمه and واعظ, حمید and طاهری, رمضانعلی and صاحبکار, امیر حسین and بهشود, پریسا and خادمی, فرزاد (1399) هلیکوباکتر پیلوری در آب، سبزیجات و مواد غذایی با منشا حیوانی: یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز روی شیوع، مقاومت آنتی بیوتیکی و وضعیت ژنوتیپ در ایران. Gene reports ــ 21 . شاپا 2452-0144 (In Press)

قبادی مراللو, حسن and حسینی نیا, سعید and عاملی, سیداصلان and پورفرضی, فرهاد and اصلانی, محمدرضا (1399) بررسی سطوح سرمی سرتوئین 1 در بیماران با کانسر ریه. در: Virtual ERS International Congress, 7-9 september - 2020, Vienna.

ل

لبنی, جواد یوسف and تقرلی, راضیه and عباس, جعفر and کیانپور, ندا and نژاددادگر, نازیلا and سلحشور, محمدرضا and چابکسوار, فخرالدین and مرادی, فریده and ضیاپور, آرش (1399) کیفیت زندگی پرستاران در بیمارستانهای دولتی غرب ایران. International Quarterly of Community Health Education ــ 12 . pp. 9-1. شاپا 0272-684X (In Press)

م

مظفر, محمد and شهرباف, محمدامین and عرب زاده, امیر احمد and شجاعی, رضا and عظیمی, بهزاد (1399) خونریزی در مجاری ادراری به عنوان تظاهر نادر شبه آنوریسم شریان رحم. Annals of Vascular Surgery ــ 68 (2020). pp. 5705-5708. شاپا 0890-5096

محمدی کبار, سوسن and زارع نوقابی, جواد and حسینی نیا, سعید and محمودی, داود (1399) بررسی آنالیز ادراری در کودکان بدون علامت مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان اردبیل از نظرشیوع مشکلات کلیوی ، 96-95. International Surgery Journal ــ 7 (11). pp. 3643-3646. شاپا 2349-2902

مولایی, مهسا and برجی, زهرا (1399) بررسی خصوصیات الاستومریک چهار نوع چین الاستومری در بازه های زمانی مختلف. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ملاطفی, رسول and احدی, عادل and صالح زاده, حسین and صفرزاده, الهام and عباسی, هادی (1399) شیوع آلرژنهاي تنفسی در بیماران آسم و رینیت آلرژیک در استان اردبیل. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 78 (8). pp. 537-546. شاپا ۱۶۸۳-۱۷۶۴

ملاطفی, رسول and زندیان, حامد and روح اللهی, نسرین (1399) بررسی معیارهای کیفیت زندگی در بیماران آسمی بالای 12 سال تحت نظر کلینیک آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از تیر تا مرداد ۱۳۹۹. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدشاهی, جعفر and حبیب زاده, شهرام and تیمورپور, رقیه (1399) تتانوس جنرالیزه در یک بیمار : گزارش یک مورد. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research ــ 28 (131). pp. 346-349. شاپا 2676-6264

ن

نکته سنج, رضا and اصلانی, حمیدرضا and حسین نژاد, سیدمحسن and اصلانی, محمدامین (1399) علامت Burstدر متافیز (دیستال فمور)اولین گزارش مورد بیماری شکستگی ناشی از استخوان زیر غضروفی مفصل زانو، در ایران. Iranian Red Crescent Medical Journal ــ 22 (10). pp. 1-4. شاپا 2074-1804

نوری مطلق, زهرا and کرمی, چیمن and میرزایی, سید عباس and کفاشیان, محمد رضا and مامی, ساناز and عزیزی, مهدیه (1399) آنالیز بیوانفورماتیکی اپی توپ های سلول های B,T پروتئین های ساختاری سارس کرونا ویروس 2. International Immunopharmacology ــ . شاپا 1567-5769 (In Press)

نژاددادگر, نازیلا and ضیاپور, آرش and زکی پور, قادر and عباس, جعفر and ابوالفتحی, میترا and شعبانی, مسعود (1399) تاثیر غربالگری تلفنی و تریاژسیستم بهداشتی در اپیدمی کرونادر اردبیل. Journal of Public Health ــ 28 (5). pp. 1-6. شاپا 2198-1833

نورالعیونی, احمد and میکاییلی خیاوي, حسام and نقی زاده باقی, عباس and مرادی, ندا (1399) بررسي ميزان شيوع كانالهاي C-shaped در مولرهاي اول و دوم منديبل با استفاده از CBCT. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

و

ولی زاده حقی, هاله and اباذری, مالک and احمدیان, زهرا (1399) بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان متخصص شهر اردبیل از مسئولیت مدنی در سال1398 و تولید محتوای آموزشی در این زمینه. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

واحدی, پرویز and حسین زاده گان, حسن and برازوان, بلال and روشنگر, لیلا and شفایی, هاجر and سلیم نژاد, رامین (1399) درمان نقص غضروفی توسط سونوگرافی پالسی با شدت کم در مدل گوسفند. Cell and Tissue Banking ــ . شاپا 1389-9333 (In Press)

پ

پهلوان, یاسمین and محمدی نصر, مینا and دلیر عبدالهی نیا, الهه and پیردل, زهرا and رازی صوفیانی, سعیده and سیاهپوش, سمانه and نجاتی, کاظم (1399) نقش های برجسته میکرو آر ان ای- 142 در سرطان. Pathology - Research and Practice ــ 216 (11). p. 153220. شاپا 0344-0338

پورداوود, پیمان and پاکزاد, بهرام and مصلایی, میثم and سعادتیان, زهرا and اسماعیل زاده, عمران and علی مولایی, اسما and شایگان نژاد, علیرضا (1399) ارائه اهراف بالقوه درمانی جدید و بیو مارکر در سرطانهای کلورکتال. Molecular Biology Reports ــ 47 (12). pp. 9913-9920. شاپا 0301-4851

ی

یوسفیان, مهزاد and عیسی زاده فر, خاطره and محمدیان اردی, علی and بادامچی, فاطمه (1399) ارزیابی تاثیر(National Early Warning Score (NEWS در پیش بینی مرگ و میر بیماران سکته مغزی پذیرش شده در بخش مراقبت های ویژه. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

This list was generated on 14 / 5 / 1400.