title

Items where Division is "Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health " and Year is 1381

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ب | ر | م | ک
Number of items: 8.

ب

براک, منوچهر and میرزا رحیمی, مهرداد and عباسقلی زاده, ناطق and امانی, فیروز (1381) بررسي عوارض آندوکرينولوژيک تالاسمي در بيماران تالاسميک مراجعه کننده به درمانگاه تالاسمي اردبيل. [ research project ]

براک, منوچهر and عباسقلی زاده, ناطق and مدبر رز, نادر (1381) بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مادران داراي كودك زير دو سال تحت پوشش مراكز بهداشتي – درماني شهر اردبيل در خصوص درمان سرپايي در منزل در سال 79. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر and عباسقلی زاده, ناطق and میرزا رحیمی, مهرداد and مهاجری, بابک (1381) بررسي الگوي فراواني انواع بيماريها در 1000 CASE بستري شده در بخش اطفال مركز آموزشي - درماني علي اصغر اردبيل در سال 1380. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر and عباسقلی زاده, ناطق and جوانبخت, زهرا (1381) بررسي ارتباط فاصله گذاري بين مواليد بارشد جسمي كودكان زير دو سال. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ر

رستمی, خلیل and اعظمی, احد and براک, منوچهر and عباسقلی زاده, ناطق and خیاطی شال, اسماعیل (1381) بررسي علل ايجاد پريتونيت چركي دربيماران بستري دربيمارستان پورسينای رشت بين سالهای 80- 1373. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

م

مجیدپور, علی and ادهم, داود (1381) ارزیابی مقایسه ای درآمد اختصاصی بیمارستان های آموزشی اردبیل در 6 ماهه اول سالهای 1380 و 1381 و ارایه الگوی مناسب. در: اولین همایش کشوری مدیریت منابع در بیمارستان, 1381, وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ک

کهنمویی, فریبا and مردی, افروز and فاضلی, رویا (1381) بررسی ميزان آگاهی دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهی اردبيل از روشهای پيشگيری از بارداری. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کهنمویی, فریبا and عباسقلی زاده, ناطق and ابوالفتحی, سحر (1381) بررسی علل خونريزی سه ماهه سوم در مراکزآموزشی - درمانی علوی اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

This list was generated on 13 / 5 / 1400.