title

Items where Division is "Faculty of Health > Department of Environmental health" and Year is 1385

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ح | ص | ع | ه
Number of items: 18.

ا

ایبارا, کاتالینا and حضرتی, صادق and هاراد, استوارت (1385) دي فنيل اترهاي پلي برومه و بي فنيلهاي پلي كلره در گردوخاك خانگي بيرمينگهام انگلستان. در: Dioxin 2006, 20-25 2006 August, Norway.

ح

حسام, موسی and مختاری, سیداحمد and اسماعیل زاده, نادیا and قیطانچی, زهرا (1385) تحلیلی بر وضعیت آلاینده های هوای شهر تبریز در سال 1384. در: نهمین همایش ملی بهداشت محیط, 16-18 آبان 1385, اصفهان - ایران.

حضرتی, صادق and هاراد, استوارت (1385) علت تغییرات غلظت PCB وPBDE در هوای داخل. Environmental Science and Technology ــ 40 (24). pp. 7584-7589. شاپا 0013-936X

حضرتی, صادق and هاراد, استوارت (1385) کالیبراسیون نمونه بردارهای پاسیو برای اندازه گیری کمی PCB و PBDE فاکتورهای تاثیر گذار در میزان نمونه برداری. Chemosphere ــ 67 (3). pp. 448-455. شاپا 0045-6535

حضرتی, صادق and استوارت, هاراد (1385) PBDE وPCB در محيط داخل و فاكتورهاي تاثير گذار بر غلظت آنها. در: International Symposium on halogenated organic pollutants:Dioxin 2006, 2006, Oslo, Norway.

ص

صادقی, هادی and عالیقدری, مرتضی (1385) تعیین میزان كلیفرم آب های آشامیدنی روستاهای شهرستان اردبیل. در: نهمین همایش ملی بهداشت محیط, 16-18 آبان 1385, اصفهان - ایران. (Submitted)

ع

عوض پور, موید and غلامی, میترا and مختاری, سیداحمد (1385) ارزیابی کیفیت آب سد مخزنی ایلام، شناخت منابع آلوده کننده و رفتارسنجی آلاینده ها. در: نهمین همایش ملی بهداشت محیط, 16-18 آبان 1385, اصفهان - ایران.

عالیقدری, مرتضی and حسنی, امیرحسام and قنبری, محسن (1385) بررسي غلظت فلزات سنگين در منابع آب آشاميدني شهر اردبيل. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاداسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران.

عالیقدری, مرتضی and صادقی, هادی (1385) آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماندهای عادی شهر اردبیل جهت بررسی ضوابط مربوط به تفکیک مواد از مبدا. در: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری, 2 اردیبهشت 1385, ایران - تهران.

عالیقدری, مرتضی and صادقی, هادی and زعفری, سمیه (1385) بررسي وضعيت بهداشتي آرايشگاههاي زنانه شهر اردبيل در سال 85-1384. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی and مصباح, اشرف السادات and غیاثی نژاد, مهدی and ناصری, سیمین and محوی, امیرحسین (1385) زادیش اورانیوم ازآب با کربن فعال. در: اولین کنگره ملی محیط زیست، شغل و سرطان در ایران, 6-8 خرداد 1385, تهران - ایران.

عالیقدری, مرتضی and مصباح, اشرف السادات and غیاثی نژاد, مهدی and ناصری, سیمین and محوی, امیرحسین (1385) اندازه گیری غلظت اورانیم منابع تامین کننده آب آشامیدنی شهر اردبیل. در: اولین کنگره ملی محیط زیست، شغل و سرطان در ایران, 6-8 خرداد 1385, تهران - ایران.

عالیقدری, مرتضی and فریدی, المیرا and انوش, گلنوش (1385) بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر اردبیل در سال 1385. در: اولین همایش سراسری بهداشت و تغذیه دانشجویان, 9-10 شهریور 1385, کرمانشاه - ایران.

عالیقدری, مرتضی and غیاثی نژاد, مهدی and مصباح, اشرف السادات and ناصری, سیمین and محوی, امیرحسین and گرشاسبی, حمید and علیرضازاده, نوربخش (1385) مقایسه كارآیی فرآیندهای تبادل یونی و حذب سطحی در زدایش اورانیم از آب. در: نهمین همایش ملی بهداشت محیط, 16-18 آبان 1385, اصفهان - ایران.

عالیقدری, مرتضی and غیاثی نژاد, مهدی and مصباح, اشرف السادات and ناصری, سیمین and محوی, امیرحسین and گرشاسبی, حمید and علیرضازاده, نوربخش (1385) اندازه گیری غلظت اورانیم منابع آب استان اردبیل. در: نهمین همایش ملی بهداشت محیط, 16-18 آبان 1385, اصفهان - ایران.

عالیقدری, مرتضی and بوستانی, رافت and سلیمی اصل, رقیه and عباس زاده, شیرین and موسوی, مریم (1385) بررسی وضعیت بهداشتی آرایشگاه های زنانه شهراردبیل در سال 1385. در: اولین همایش سراسری بهداشت و تغذیه دانشجویان, 9-10 اسفند 1385, کرمانشاه - ایران.

ه

هاراد, استوارت and رن, جیان زیانگ and حضرتی, صادق and رابسون, متیو (1385) ترکیبات کایرال بی فنیل های پلی کلره 95 و 149 در هوای داخل، گیاهان و نمونه های غذا و مدفوع. Chemosphere ــ 63 (8). pp. 1368-1376. شاپا 0045-6535

هاراد, استوارت and حضرتی, صادق and ایبارا, کاتالینا (1385) غلظت بی فنیل های پلی کلره در هوای داخل/دی فنیل اتر پلی برمه در هوای داخل و گردوخاک داخل ساختمانها در بیرمینگهام انگلستان: مواجهه انسانی. Environmental Science and Technology ــ 40 (15). pp. 4633-4638. شاپا 0013-936X

This list was generated on 8 / 5 / 1400.