title

Items where Division is "Faculty of Health > Department of Environmental health" and Year is 1389

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ج | ح | د | ر | س | ع | ف | ق | م | ن | گ
Number of items: 23.

ا

الماسی, علی and هاشمیان, امیرحسین and امیرپور, احسان and درگاهی, عبداله and محمودی, مجتبی (1389) برآورد میزان سرانه مصرف آب، تولید سرانه فاضلاب و غلظت اکسیژن مورد نیاز تجزیه زیست شیمیایی آن بر مبنای متغیرهای درآمد و دمای هوای شهر کرمانشاه. سلامت و محیط ــ 3 (1). pp. 103-110. شاپا 2008-2029

ب

باقری اردبیلیان, پری and صادقی, هادی and نبئی, امير and باقری اردبیلیان, مریم (1389) ارزیابی کارآیی تصفیه خانه فاضلاب: مطالعه موردی شهر زنجان. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 1 (3). pp. 67-75. شاپا 2228-7183

ج

جاهد خانیکی, غلامرضا and زارعی, احمد and کامکار, ابوالفضل and فضل زاده دویل, مهدی and قادرپوری, منصور and زارعی, اسما (1389) ارزیابی باکتریولوژیکی آبهای بطری شده مارک های خانگی سوپر مارکت های تهران. World Applied Sciences Journal ــ 8 (3). pp. 274-278. شاپا 1818-4952

ح

حضرتی, صادق and هاراد, استوارت and عالیقدری, مرتضی and صادقی, هادی and مختاری, سیداحمد and قراری, نورالدین and رحیم زاده, سهیلا (1389) مطالعه دی فنیل اترهای پلی برمه به روش نمونه برداری پاسیو در خودروهای شخصی. Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering ــ 7 (2). pp. 157-164. شاپا 1735-1979

حمیدزاده اربابی, یوسف and نعمتی, علی (1389) مقایسه تاثیر روشهای آموزش حضوری و غیرحضوری رابطان و کارکنان بهداشتی بر آگاهی مادران و تغییرات آنتروپومتریک شیرخواران. [ research project ]

حمیدزاده اربابی, یوسف and صادقی, هادی and عالیقدری, مرتضی and حضرتی, صادق and مختاری, سیداحمد and سروی, فریده and صدیق, انوشیروان and تفرجی, رقیه and شاهی, رضا (1389) ارزیابی درونی مشخصات فردی و وضعیت آموزشی دانشجویان کاردانی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. سلامت و بهداشت ــ 1 (2). pp. 42-51. شاپا 2382-9710

حمیدزاده اربابی, یوسف and فولادی, نسرین and مردی, افروز and گله دار, داود and صادقی, هادی (1389) بررسی تجارب و رضایتمندی جنسی بعد از وازکتومی در مردان وازکتومی شده شهر اردبیل سال 87. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (2). pp. 114-120. شاپا 1735-2452

حمیدزاده اربابی, یوسف and فولادی, نسرین and صادقی, هادی and ستوده, محمد حسین and محمدی, کامل (1389) ابعاد سلامت از دیدگاه قرآن کریم. گاهنامه علمی پژوهشی و فرهنگی اجتماعی نسیم دانش ــ (1). pp. 4-13.

د

درگاهی, عبداله and شرفی, کیومرث and فرخی, مهرداد and پارسی, سعید and صادقی, هادی (1389) بررسی عملکرد برکه های تثبیت در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب شهر گیلان غرب. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ (2). pp. 29-36. شاپا 1735-2584

درگاهی, عبداله and پیرصاحب, مقداد and الماسی, علی and صادقی, هادی and شرفی, کیومرث (1389) بررسی کارایی برکه تثبیت بی هوازي در حذف ترکیبات آلی از فاضلاب پالایشگاه نفت. در: دومین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی غرب کشور دانشگاه علوم پزشکی کردستان سنندج, 21-19 آبان 1389, ایران - سنندج.

ر

رستمی, روح اله and نبئی, امير and اسلامی, اکبر and نجفی, حسین and فضل زاده دویل, مهدی (1389) بررسی تغییرات شاخص های کمّی و کیفی کمپوست در فرآیند تولید ورمی کمپوست. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 1 (3). pp. 16-22. شاپا 2228-7183

س

سهرابی, جمال and عزیزی, اکبر and شاکر, مهدی and عالیقدری, مرتضی (1389) بررسی مسایل ایمنی و بهداشت کارگران شاغل در امر جمع آوری، حمل و دفع مواد زاید جامد شهری اردبیل. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 1 (2). pp. 10-15. شاپا 1735-2584

ع

عالیقدری, مرتضی (1389) بررسي فرايند جمع آوري پسماندهاي عادي ازمنطقه تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيتي شهراردبيل. [ research project ]

عالیقدری, مرتضی and پاست, ویدا (1389) بهینه سازی فرآیند تصفیه فاضلاب شهر خلخال. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ (1). pp. 13-18. شاپا 1735-2584

عالیقدری, مرتضی and حضرتی, صادق and صادقی, هادی and مختاری, سیداحمد and قراری, نورالدین and مشعوفی, مهرناز and رفاهی, سهیلا (1389) فرايند جمع آوري پسماندهاي عادي ازمنطقه تحت پوشش پايگاه تحقيقات جمعيتي شهراردبيل. در: سیزدهمین همایش بهداشت محیط ایران, 13-11آبان 1389 , دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

عالیقدری, مرتضی and آرویش, الهام (1389) ارزیابی اثرات زیست محیطی بازیافت پسماندهای شهری اردبیل به روش صورت ریزها. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ (1). pp. 25-37. شاپا 1735-2584

ف

فهیمی نیا, محمد and پاکسا, عظیم and زارعی, احمد and شمس, محمود and فضل زاده دویل, مهدی and نوروزی, مهدی (1389) بررسی روشهای بهینه مبارزه با سوسریهای شبکه های جمع آوری فاضلاب (مطالعه موردی شبکه فاضلاب شهر قم). فصلنامه علمي پژوهشي سلامت ومحیط ــ 3 (1). pp. 19-26. شاپا 2008-2029

ق

قوچانی, محبوبه and شکوهیان, سکینه and محوی, امیرحسین and هیبتی, بهزاد and نوروزی, مهدی (1389) تعیین دترجنت در آب سطحی و زیرزمینی تهران. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences ــ 10 (3). pp. 464-469. شاپا 1818-6769

م

محوی, امیرحسین and هیبتی, بهزاد (1389) ارزیابی کربن فعال تهیه شده از چوب درخت گردو در حذف رنگ های آزو در پساب های نساجی و تعیین ایزوترم های Acid Red 18. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 1 (3). pp. 7-15. شاپا 2228-7183

مختاری, سیداحمد and غلامی, میترا and شاکر خطیبی, محمد and میرحسینی, سیدحامد (1389) تاثیر پارامترهاي غلظت، pH، دما و فشار بر حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از فرآیند اسمز معکوس. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (3). pp. 261-269. شاپا 1735-2452

مختاری, سیداحمد and عالیقدری, مرتضی and حضرتی, صادق and صادقی, هادی and قراری, نورالدین and قربانی, لقمان (1389) ارزیابی وضعیت خورندگی و رسوبگذاری شبکه توزیع آب شرب شهر اردبیل با استفاده از شاخصهای Langelier و Ryznar. مجله علمی و پژوهشی سلامت و بهداشت اردبیل ــ 1 (1). pp. 14-23.

ن

ندافی, کاظم and فضل زاده دویل, مهدی and محوی, امیرحسین and یونسیان, مسعود and نبی زاده, رامین and مظلومی, سجاد (1389) اندازه گيري غلظت سولفيد هيدروژن و ظرفيت اكسيداسيون و احياء در خط اصلي انتقال فاضلاب شهر ري. مجله علمی و پژوهشی آب و فاضلاب اصفهان ــ 21 (76). pp. 13-19. شاپا 1024-5936

گ

گلستانی فر, حافظ and جاهد خانیکی, غلامرضا and هیبتی, بهزاد and دارابی, علی (1389) نگرش زنان روستایی منطقه کوهدشت چهارمحال بختیاری نسبت به جمع آوری زباله. در: همایش سراسری سبک زندگی , 12-10 اسفند 1389, دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

This list was generated on 14 / 5 / 1400.