title

Items where Division is "Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Anatomy " and Year is 1390

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: آ | ا | ب | ت | ر | س | ص | م | ن | و | پ | ک | گ
Number of items: 24.

آ

آذری, حسن and اوزبورن, جفری and یاسودا, تاکاهیرو and گل محمدی, محمد قاسم and رحمان, مریم and دلی رول, لوئیک and اسفندياري, ابراهيم and آدامز, دیوید and شفلر, جورن and استیندلر, دنیس and رینولدز, برنت (1390) تخلیص و جداسازی سلولهای عصبی نابالغ از رده های سلولهای بنیادی عصبی. PloS ONE ــ 6 (6). e20941. شاپا 1932-6203

ا

ایلیو, دوبرومیر and مین, تان هویی and گریزباخ, جولیا and سقا, محسن and پرا, ادگار (1390) چگونه شیبهای مرفوژنی مربوط به سیگنالهای FGF مانند سرین پروتئاز ترشحی و یک مهار کننده فیدبکی پروتئاز ایجاد می شوند. در: Joint Meeting of the German and Japanese Societies of Developmental Biologists, 3-6 فروردین 1390, Germany, Dresden.

اسمعیل زاده, بنفشه and نوبخت, ملیحه and جغتایی, محمد تقی and رهبر روشندل, ناهید and رسولی, هما and صمدی کوچک سرایی, علی and حسینی, سید محمد and نجف زاده, نوروز and آسالگو, سارا and بیگم حجازیان, لیلا and مغنی غروغی, فاطمه (1390) پيوند سلولهای بنيادی مشتق از ستيغ عصبی (EPI-NCSC) در هيپو کمپ مدل حيوانی بيماری آلزايمر. Iranian Biomedical Journal ــ 16 (1). pp. 1-9. شاپا 1028-852X

ب

بیدو, مارینا and نیاپور, علی and صالحی, حسین and دی آمیچی, النا and ورچلی, الساندرو (1390) تاثیرات درماتی پیوند همزمان سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های پیش ساز عصبی و تقویت فعالیت حرکتی ضمن نگهداری در ضایعات نخاعی مدل موشی. در: کنگره نوروساینس2011 وابسته به SFN , 21-25 آبان 1390 , واشنگتن- امریکا.

بلکمور, دانیل and رینولدز, برنت and گل محمدی, محمد قاسم and لارج, بیترس and آگیلار, روبرتو and هارو, لوئیس and واترز, م-جی and ریتز, رادنی لی (1390) وجود سلولهای پیش ساز عصبی حساس به هورمون رشد در مغز پستانداران بالغ. scientific reports ــ 2 (250). شاپا 2045-2322

ت

تقی پور, زهرا and کربلایی, خدیجه and کیانی, عباس and نیاپور, علی and بهرامیان, حمید and نصر اصفهاني, محمد حسين and بهاروند, حسين (1390) سلولهای بنیادی استخراج شده از پالپ دندان شیری بصورت تمایز نیافته و القا شده سبب بهبودی حرکتی دررت های ضایعه نخاعی از نوع کوفتگی می گردد. Stem Cells and Development ــ 21 (10). pp. 1794-1803. شاپا 1547-3287

ر

رهبری, رزگار and متین, مریم and پیرموذن, الناز and گل محمدی, محمد قاسم and سقا, محسن (1390) جداسازی و کشت اولیه مناطق سری و دمی لوله عصبی در حال تکوین جنین جوجه. در: دوازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی , 15-16 شهریور 1390, اصفهان.

س

سقا, محسن and چینی فروش, میرمهدی and شکوهی گوگانی, بهروز and گل محمدی, محمد قاسم (1390) مبانی بافت شناسی. مبانی بافت شناسی . انتشارات خسروی, تهران. شابک 978-600-209-057-7

سقا, محسن and مأذنی, محمد and گل محمدی, محمد قاسم and رهبری, رزگار (1390) بررسی تغییرات برخی از فاکتورهای آپوپتوتیک در سلول‌های سومایت جنین جوجه به دنبال هم‌کشتی با نوتوکورد. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سقا, محسن and اقوامی تهرانی, آزاده and گل محمدی, محمد قاسم and نجف زاده, نوروز and نیاپور, علی (1390) جنین شناسی انسان از دیدگاه قرآن. در: همایش قرآن پژوهی و طب (انسان سالم), 22 آبان ماه 1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سرایی, فرنوش and محسنی کوچصفهانی, هما and ملکی, مسعود and خاتمی, مهسا and سقا, محسن (1390) سلولهای بنیادی بندناف انسان: اهمیت و کاربردآن در سلول درمانی. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم .

سرایی, فرنوش and محسنی کوچصفهانی, هما and ملکی, مسعود and نیاپور, علی and خاتمی, مهسا and سقا, محسن (1390) تاثیر اسید رتینوئیک بر سلولهای بنیادی مزانشیمی بند ناف انسان. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

ص

صالحی, حسین and کربلایی, خدیجه and رضوي, شهناز and تنهايي, سميه and نعمت الهی, مرضیه and سقا, محسن and نصر اصفهاني, محمد حسين and بهاروند, حسين (1390) القای نورونی و هویت مکانی سلولهای بنیادی جنینی انسانی به دنبال هم کشتی با نوتوکورد و سومایت جنین جوجه. International Journal of Developmental Biology ــ 55 (3). pp. 321-326. شاپا 1696-3547

م

میرنژاد, رضا and جدی, فرهاد and کیانی, جلال and خوبدل, مهدی (1390) بررسی عوامل اتیولوژیک پریتونیت خودبه خودی باکتریایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها. Asian Pacific Journal of Tropical Disease ــ 1 (2). pp. 116-118. شاپا 2222-1808

محمدزاده وردین, محمد and حلبیان, راحله and قره باغیان, احمد and امیری زاده, ناصر and جهانیان نجف آبادی, علی and محمدی روشنده, آمنه and حبیبی رودکنار, مهریار (1390) افزایش بیان Nrf-2 در سلولهای بنیادی مزانشیمی، سیتوتوکسی سیته و آپوپتوز ناشی از استرس اکسیداتیو را کاهش می دهد. Cell Stress and Chaperones ــ 17 (5). pp. 553-565. شاپا 8145-1355

محمدزاده وردین, محمد and حلبیان, راحله and محمدی پور, مهشید and کیانی, علی اصغر and قره باغیان, احمد and امیری زاده, ناصر and حبیبی رودکنار, مهریار (1390) دست‌ورزی سلول‌های بنيادی مزانشيمی با استفاده از سيستم بيانی آدنو ويروس حاوی ژن حفاظت‌کننده سلولی NRF2. فصلنامه پژوهشی خون ــ 8 (4). pp. 272-285. شاپا 1027-9520

ن

نجف زاده, نوروز and تاتا, نسرین and مأذنی, محمد and سقا, محسن and گل محمدی, محمد قاسم (1390) تاثیر روزه و محدودیت دریافت غذایی بر روي بدن. در: همایش قران پژوهی و طب (انسان سالم), 1390/8/22, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نوبخت, ملیحه and نجف زاده, نوروز and پورحیدر, باقر and گل محمدی, محمد قاسم (1390) جداسازی سلول های بنیادی فولیکول موی موش صحرایی و بررسی فاکتورهای سلول بنیادی آن. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (2). pp. 176-185. شاپا 2228-7280

نیاپور, علی and کرمعلی, فرشته and نعمتی, شیوا and تفی پور, زهرا and مردانی, محمد and نصر اصفهاني, محمد حسين and بهاروند, حسين (1390) پیوند سلول های پیش ساز عصبی مشتق از سلول های جنینی انسانی سبب بهبودی حرکتی در رت های ضایعه نخاعی می شود. در: نخستین کنفرانس و کارگاه سالیانه سلولهای بنیادی عصبی, آبان 1390 6-5, تهران- ایران.

نیاپور, علی and کرمعلی, فرشته and نعمتی, شیوا and تقی پور, زهرا and مردانی, محمد and نصر اصفهاني, محمد حسين and بهاروند, حسين (1390) پیوند همزمان سلول های پیش ساز عصبی مشتق از سلول بنیادی جنینی انسانی و سلول های شوان درآسیب طناب نخاعی موش صحرايى از نوع کوفتگی، سبب افزایش مشخص تمایز سلول های پیش ساز عصبی به سمت نورون و بهبودی حرکتی حیوان می گردد. در: هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی سلول های بنیادی و فناوری رویان, شهریور 1390 16-18, تهران- ایران.

و

وظیفه شیرانی, نادر and آبرون, سعید and امیری زاده, ناصر and ابوالقاسمی, حسن and پورفتح الله, علی اکبر and چگینی, روزبه and حاج فتحعلی, عباس and حمید پور, محسن and ذاکر, فرهاد and رخشان, محمد and سلیمانی, مسعود and طبرستانی, مجتبی and قره باغیان, احمد and کاظمی, احمد and کاویانی, سعید and گل افشان, حبیب الله and مرتضوی, یوسف and مهبد, سید علی and نوروزی نیا, مهرداد and علیزاده, شعبان and کمالی, مهین and عبدالحسینی, شبنم and فولادی, پریسا and پازوکیان, مهدیه and روشندل, الهام and مینایی, ندا and ملکی, علی and شهرابی, سعید and نیکنام, بهاره and بشیری, حامد and پرویز, فلاح and ملک زاده, ودود and محمد زاده, سمیرا and یوسفیان, ابوالفضل and مقدسی, محمد حسین and محمد علیخانی, میلاد and راد, فریبا and قزلباش, بهروز and قربانی, محمد and محمدی, بهاره (1390) هماتولوژی سلولی و مولکولی. هماتولوژی سلولی و مولکولی . انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی, تهران.

پ

پورحیدر, باقر and جغتایی, محمد تقی and بختیاری, مهرداد and مهدی زاده, مهدی and یکتا, زهرا and نجف زاده, نوروز (1390) پیوند همزمان سلولهای بنیادی استرومای مغز قرمز استخوان با سلولهای شوان در مدل ضایعه نخاعی Contusion، آلودینای مکانیکی را کاهش می دهد. Yakhteh Medical Journal ــ 13 (4). pp. 213-222. شاپا 1561-4921

ک

کریم فر, محمد حسن and کلارستاقی, حسین and فرجاه, غلامحسین (1390) يک مورد وارياسيون نادر سر فرعی عضله دو سر بازويی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام ــ 19 (2). pp. 66-70. شاپا 1563-4728

گ

گل محمدی, محمد قاسم and سقا, محسن and آذری, حسن and نجف زاده, نوروز (1390) جداسازي سلولهاي بنیادي و پیش ساز عصبی از مغز موش بالغ با روش ایجاد نوروسفر. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (3). pp. 246-258. شاپا 2228-7280

This list was generated on 6 / 7 / 1402.