title

Items where Division is "Faculty of Medicine > Department of Pediatrics , Community Medicine " and Year is 1383

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ح | س | ص | ع | ف | م | پ
Number of items: 17.

ا

امانی, فیروز and صادقیه اهری, سعید and مشعوفی, مهرناز (1383) بررسي شيوع افسردگي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل، 1382. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 4 (1). pp. 7-11. شاپا 1735-2452

اهدایی وند, فرناز and چینی فروش, میرمهدی and امینی ثانی, نیره and نیک نژاد, محمد تقی (1383) بررسی ميزان و انواع ديسپلازی سرويکس در 5000 مورد پاپ اسمير. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر and بشردوست, بهمن and امینی ثانی, نیره and علومی, بابک (1383) بررسی شيوع ميکروآلبومينوری در بيماران ديابتی کلينيک ديابت بيمارستان بوعلی در سال 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ب

براک, منوچهر and نعمتی, علی and آروین, جلال (1383) بررسی ميزان شيوع آنمی فقر آهن در دانش آموزان دختر پايه پنجم شهر اردبيل در سال 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر and صادقیه اهری, سعید and عباسقلی زاده, ناطق and شکیبا, آرش (1383) بررسی شاخصهای باروری در روستاهای تحت پوشش گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبيل و مقايسه آن با شاخصهای استانی و کشوری در سال 1382 بر اساس زيج حياتی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ح

حبیب زاده, شهرام and فتحی, افشین and صادقی, همایون and امانی, فیروز and قمری, مهیار (1383) مقايسه تاثير كلاريترومايسين و آموكسي سيلين در درمان كودكان مبتلا به سينوزيت باكتريايي حاد. [ research project ]

س

سوادی اسکویی, داریوش and هاشمیلر, مازیار and امینی ثانی, نیره and زارع, لیلی (1383) بررسی ويژگيهای بالينی و پاراکلينيکی بيماران مبتلا به سندرم گيلن باره بستری شده در مراکز آموزشی درمانی علوی و علی اصغرشهرستان اردبيل از مهر ماه 80 تا خرداد ماه 83. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سزاوار, سید هاشم and امینی ثانی, نیره and علویزاده, سید علیرضا (1383) بررسی شيوع عوامل خطر سکته قلبی در افراد زير 45 سال بستری در بخش CCU بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل در سال 83-82 هـ.ش. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ص

صادقیه اهری, سعید and اعظمی, احد and براک, منوچهر and امانی, فیروز and صدیق, انوشیروان (1383) علل موثر بر بازگشت به اعتياد در بيماران مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد خود معرف وابسته به بهزيستی تهران،1379. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (2). pp. 36-40. شاپا 1735-2452

صادقیه اهری, سعید and نعمتی, علی and تذکری, زهرا and کنشلو, فرزانه (1383) بررسی ميزان آگاهی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهری شهرستان اردبيل از بيماريهای منتقله جنسی در سال 83. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ع

عباسقلی زاده, ناطق and حبیب زاده, شهرام and عرشی, شهنام and یوسفی سادات, محرم and عالی مراد, محرم and صادقی, حسین and جعفرزاده, حمید and بشیری, جعفر and صادقیه اهری, سعید and امانی, فیروز and تفرجی, رقیه and امینی ثانی, نیره and محمدی, پرهام سعداله and شمشیرگران, سید مرتضی and یوسفی, عالیه and ایرانپور, صفر and خیرخواهی, الناز and لطف اله زاده, رسول (1383) ارائه وارزشيابي مدلي براي تحقق بسيج جامعه در مركز توسعه اجتماعي وارتقاي سلامت اردبيل. [ research project ]

ف

فتحی, افشین and پوستی, علیرضا and حسینی, وحیده (1383) بررسی تاثير شير مادر در پيشگيری از عفونت ادراری کودکان زير 2 سال در سال 83 در شهرستان اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

م

میرزا رحیمی, مهرداد and پوستی, علیرضا and براک, منوچهر and معماری, احد (1383) بررسی اتيولوژی تشنج نوزادی در بيمارستان های علی اصغر و علوی اردبيل در سال 1381. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مظاهری, عفت and صادقیه اهری, سعید (1383) بررسي وضعيت رواني اجتماعي افراد 6-16 سال شهر اردبيل وآپگار خانواده آنها در سال 1382. [ research project ]

معصومی, رحیم and اوجاقی, حبیب and امینی ثانی, نیره and موسوی, زینت السادات (1383) بررسی اپيدميولوژيک موارد جراحی شده کاتاراکت در بيمارستان علوی اردبيل از فروردين ماه 82 تا دی ماه 82. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پ

پوستی, علیرضا and رضوی, مریم السادات (1383) تعيين فراوانی علل شيوع ترومبوسيتوپنی در نوزادان و اطفال بستری در بيمارستان بوعلی – علی اصغر اردبيل در سال 1381. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پوستی, علیرضا and اناری, حسن and صادقیه اهری, سعید and فرهودیزاده, بابک (1383) بررسی علايم بالينی، آزمايشگاهی و راديولوژيکی ريکتز در بيماران زير 2 سال بستری در بيمارستان علی اصغر(ع) اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

This list was generated on 18 / 3 / 1402.