title

Items where Division is "Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Microbiology " and Year is 1394

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ت | ح | د | ر | ز | ص | ف | ق | م | ن | پ | ک
Number of items: 21.

ا

ارزنلو, محسن (1394) مهار اگزوتوکسین تبزای Bاسترپتوکوکوس پیوژنز توسط آلیسین از سیر. Microbial Pathogenesis ــ 93 . pp. 166-171. شاپا 0882-4010

ارزنلو, محسن and پیری دوگاهه, هادی and دلسوزی, رحیم (1394) تعيين عوامل اتيولوژيک عفونت هاي ادراري و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي آن ها در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام (ره) در سال هاي 92و93. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ارزنلو, محسن and بهلولی, شهاب and رنجبر امید, مهسا (1394) خالص سازی آلیسین از عصاره سیر با استفاده از روش HPLC نیمه کمی. Jundishapur Journal of Natural Pharmaceutical Products ــ 10 (2). e17424. شاپا 1735-7780

ب

براک, منوچهر and پیری دوگاهه, هادی and نقی زاده باقی, عباس and امانی, مجتبی and پیرایش, زهرا (1394) میزان شیوع روتاویروس و آدنوویروس در گاستروانتریتهای عفونی کودکان بستری بیمارستان بوعلی شهرستان اردبیل. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر and ارزنلو, محسن and قربانی, لیدا (1394) بررسی فراوانی دیسانتری باکتریایی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی شهرستان اردبیل در سال 1393. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باغانی, اکرم and یوسفی, مسعود and صفدری, یوسف and تیمورپور, رقیه and مشکات, زهرا (1394) طراحی و ساخت Pcdna3.1وکتور کد کننده ژن Cfp10 از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. Jundishapur Journal of Microbiology ــ 8 (10). pp. 1-5. شاپا 2008-3645

ت

تیمورپور, رقیه and مشکات, زهرا and قلوبی, آیدا and نومانی, حسین and رستمی, سینا (1394) بررسی لود ویروسی هپاتیت C در سیستم کشت سلولی Huh7.5. jundishapur journal of microbiology ــ 8 (5). شاپا 2008-3645

تیمورپور, رقیه and صادقیان, علی and مشکات, زهرا and اسمعیلی زاد, مجید and سنکیان, مجتبی and جباری, احمد رضا (1394) ساخت DNAواکسن کد کننده ژنهای Mtb32C and HBHA Genes از Mycobacterium tuberculosis. Jundishapur Journal of Microbiology ــ 8 (8). pp. 1-7. شاپا 2008-3645

ح

حبیب زاده, شهرام and عدالتخواه, حسن and پیری دوگاهه, هادی and شیخ رحیمی, مهدی (1394) تعيين ميزان اثر دوز يادآور واكسن دوگانه بالغين بر عود و بهبود آفت راجعه دهاني مينور. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

د

دانش فر, ندا and پیری دوگاهه, هادی and قیامی راد, مهدی (1394) بررسی مولکولی فراوانی ژن هاي بتالاکتاماز طیف گسترده تیپ TEM-1 درانتروباکتریاسه هاي جداشده از نمونه هاي ادراري در شهر اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 15 (2). pp. 144-153. شاپا 7280-2228

ر

رحیمی, گیتی and پیری دوگاهه, هادی and خدابخش, مهنوش (1394) بررسی میزان بیان ژنهای Drosha,Dicer and DGCR8 در بیماران مبتلا به Gestational diabetes mellitus. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رنجبر امید, مهسا and ارزنلو, محسن and امانی, مجتبی and شکری آل هاشم, سیده خدیجه and امیر مظفری, نور and پیری دوگاهه, هادی (1394) آلیسین از سیر تشکیل بیوفلیم و فعالیت آنزیم اوره آز پروتئوس میرابلیس را در شرایط آزمایشگاهی مهار می کند. FEMS Microbiology Letters ــ 362 (9). pp. 1-9. شاپا 1097-0378

ز

زند, ساره and کرمی, چیمن and حسین زاده عدلی, احمد and تبرائی, علیجان and خدابخشی, بهناز and مرادی, عبدالوهاب (1394) ارتباط بین موتاسیون G1896A ویروس هپاتیت B و HBeAg در بیماران مبتلا به هپاتیت B مزمن. Jundishapur Journal of Microbiology ــ 8 (2). شاپا 2008-3645

ص

صالح پور, معصومه and طیبی میبد ی, ناصر and تیمورپور, رقیه and قرآنی اعظم, عادل and سپاهی, سمانه and رستمی, سینا and مشکات, زهرا (1394) فراوانی پاپیلوماویروس انسانی ژنوتیپ های 6و11و16و18وو31از نمونه های بافتی کارسینومای مهاجم پستان ،شمال شرق ایران. Iranian Journal of Pathology ــ 10 (3). 192 - 198. شاپا 1735-5303

ف

فرید, سمیه and پیری دوگاهه, هادی and قیامی راد, مهدی (1394) بررسی فراوانی ژن‏های بتالاکتاماز وسیع‏الطیف نوع SHV-1 در انتروباکتریاسه‏های جدا شده از نمونه‏های ادراری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‏های شهر اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 15 (3). pp. 311-319. شاپا 7280-2228

فولادی, نسرین and امانی, فیروز and صادقی موحد, فریبا and علیمحمدی, حسین and پورفرضی, فرهاد and پرویزی, فرهاد (1394) عملکرد شناختی درک شده و فاکتورهای مرتبط در زنان بدنبال جراحی سرطان پستان(2016). Middle East Journal of Cancer ــ 7 (1). pp. 41-45. شاپا 2008-6687

ق

قاسمی, کامران and بلند نظر, صاحبعلی and طباطبایی, سید جلال and پیردشتی, همت اله and ارزنلو, محسن and ابراهیم زاده, محمد علی and فتحی, حامد (1394) تاثیر سلنیوم و هومیک اسید بر خواص آنتی اکسیدانی سیر. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science ــ 43 (3). pp. 173-181. شاپا 8783-1175

م

محمدی قلعه بین, بهنام and ارزنلو, محسن and جوان پور هروی, حنانه (1394) بررسی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های کاندیدیای جدا شده از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ن

نجف زاده, نوروز and مأذنی, محمد and ارزنلو, محسن and سرخانی, الهام (1394) اثرات ضدسرطانی آلیسین و متیل سولفونیل متان(MSM) بر روی سلول‏های ±44CD مشتق از رده سلولی سرطان سینه (MCF7). Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پ

پزشکی, علی and محمدی قلعه بین, بهنام and هانیلو, علی and آل جعفر, اصغر and میرزانژاد اصل, حافظ (1394) آلودگی خاک با تخم گونه های توکسوکارا در مکان های عمومی شهر اردبیل. در: 2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran - NICOPA9 Guilan – Iran, 20-22 May 2015, Guilan – Iran.

ک

کارجو, زهرا and فولادی, نسرین and علیمحمدی, حسین and احمد علیپور, شیرین (1394) بکارگیري تست HPSAELISA براي اثبات عفونت هلیکوباکترپیلوري در کودکان با درد شکمی راجعه و مقایسه علائم بالینی بین کودکان با و بدون عفونت هلیکو باکتر پیلوري. در: هشتمین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران, 2-5 اردیبهشت, ایران - تهران.

This list was generated on 18 / 3 / 1402.