title

Items where Division is "Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious " and Year is 1383

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ح | خ | د | ر | س | ص | ظ | ع | ی
Number of items: 22.

ا

اعظمی, احد and دوستکامی, حسین and حبیب زاده, شهرام and اجری خامسلو, فرامرز (1383) بررسی تطبيقی مشخصات بالينی و پاراکلينيکی بيماران مبتلا به پريکارديال افيوژن در بيمارستان بوعلی – علی اصغر طی سه سال (82 - 80 ). MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اناری, حسن and دوستکامی, حسین and مهدوی, عبدالله and عشایر, مهرداد (1383) مقايسه يافته های راد يوگرافيک و اکوکارديوگرافيک مبتلايان نارسايی قلبی بستری در بخش قلب بيمارستان بوعلی اردبيل در شش ماه اول سال 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر and مهاجری, سراج and رستمی, خلیل and ظریفی, مهران and اعظمی, احد and موسوی جولندان, نسیم (1383) بررسی شیوع آمپوتاسیون عضو در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل از سال 1375 تا 1382. در: هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز, 18-20 مهرماه 1383, تهران - مرکز همایشهای رازی .

ایرانپرور, منوچهر and بشردوست, بهمن and امینی ثانی, نیره and علومی, بابک (1383) بررسی شيوع ميکروآلبومينوری در بيماران ديابتی کلينيک ديابت بيمارستان بوعلی در سال 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ب

بشردوست, بهمن and جستان, مارینا and فعالپور, زیبا and خاتمی, فرناز and امانی, فیروز (1383) بررسي اثر vit C بر روي سطح سرمي فريتين در بيماران همودياليز مزمن. [ research project ]

ح

حبیب زاده, شهرام and فتحی, افشین and صادقی, همایون and امانی, فیروز and قمری, مهیار (1383) مقايسه تاثير كلاريترومايسين و آموكسي سيلين در درمان كودكان مبتلا به سينوزيت باكتريايي حاد. [ research project ]

حبیب زاده, شهرام and تذکری, زهرا and امانی, فیروز and ششگلانی, یونس and خداپناهی, خدیجه (1383) ميزان تماس كاركنان خدمات بهداشتي درماني بيمارستان بوعلي با مايكوباكتريوم توبركلوزيس،‌ 1383. [ research project ]

حبیب زاده, شهرام and یزدانبد, عباس and امانی, فیروز and رجبی اصل, رامین (1383) بررسی ميزان پاسخ به واکسن هپاتيت "ب" در پرسنل پرستاری بيمارستان بوعلی – علی اصغر. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت and نقوی نیا, اشکان and امانی, فیروز (1383) بررسي ميزان مرگ و مير شش ماهه در 200 بيمار مبتلا به سكته قلبي حاد. [ research project ]

حسینیان, عدالت and دوستکامی, حسین and عابدی, علی and شیخم, سوره (1383) بررسی ميزان شيوع تغييرات الکتروکارديوگرام در 50 مورد پرولاپس دريچه ميترال زير 30 سال و مقايسه با تغييرات الکتروکارديوگرام در 50 فرد سالم. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

خ

خوشباطن, منوچهر and حکمت دوست, آزیتا and قاسمی, حمزه and انتظاری, مسعود (1383) شيوع نشانه‌ها و علايم گوارشي در منطقه شمالغرب تبريز. Indian Journal of Gastroenterology ــ 23 (5). pp. 167-170. شاپا 0254-8860

د

درخشان, محمدحسین and یزدانبد, عباس and سجادی, علیرضا and شکوهی گوگانی, بهروز and مک کول, کیل and ملک زاده, رضا (1383) بروز بالای آدنوکارسینوم برخاسته از سمت راست کاردیای معده در شمال غرب ایران. Gut ــ 53 (9 ). pp. 1262-1266. شاپا 0017-5749

دوستکامی, حسین and سزاوار, سید هاشم and دریانی, احمد and ملاجوادی, رئوف (1383) بررسی وضعيت درمانی و شيوع عوامل خطر در بيماران مبتلا به فشار خون بالا در مراجعه کنندگان به مجتمع درمانی آموزشی بوعلی در سال 83-82. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ر

رستمی, خلیل and یزدانبد, عباس and محرمی, فرانک (1383) بررسی ريسک فاکتورهای سنگهای صفراوی در 150 بيمار مبتلای بستری شده در بيمارستانهای شهرستان اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

س

سیدی, میرصادق and پیل افکن, نسرین and لطف اله زاده, رسول and حبیب زاده, شهرام and محمدی, پرهام سعداله and پیل افکن, پروین and سیدی, شهناز (1383) بررسي كيفي علل تمايل به خوددرماني در ميان جمعيت شهري وروستايي اردبيل. [ research project ]

سزاوار, سید هاشم and امینی ثانی, نیره and علویزاده, سید علیرضا (1383) بررسی شيوع عوامل خطر سکته قلبی در افراد زير 45 سال بستری در بخش CCU بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل در سال 83-82 هـ.ش. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ص

صادقیه اهری, سعید and اعظمی, احد and براک, منوچهر and امانی, فیروز and صدیق, انوشیروان (1383) علل موثر بر بازگشت به اعتياد در بيماران مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد خود معرف وابسته به بهزيستی تهران،1379. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (2). pp. 36-40. شاپا 1735-2452

ظ

ظریفی, مهران and عابدی, علی and سزاوار, سید هاشم and تیمورزاده, بابک (1383) ارزيابی تستهای عملکرد ريوی در مصرف کنندگان قليان در شهرستان اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ع

عرب زاده, آیدین and عرب زاده, امیر احمد and حبیب زاده, شهرام (1383) آگاهی دانشجویان علوم پزشکی اردبیل پیرامون بیماری ایدز. در: Leiden International Medical Student Congress, April 7-9 , 2005, Leiden, Netherlands.

عرشی, شهنام and محمدی, محمدعلی and نعمتی, علی and جعفرزاده, حمید and صادقی, همایون and سلیمی, فرشید (1383) بررسي الگوي توزيع و مصرف روغن نباتي در شهرستان اردبيل و آگاهي و نگرش مردم در خصوص روغن مصرفي و غني سازي آن. [ research project ]

عباسقلی زاده, ناطق and حبیب زاده, شهرام and عرشی, شهنام and یوسفی سادات, محرم and عالی مراد, محرم and صادقی, حسین and جعفرزاده, حمید and بشیری, جعفر and صادقیه اهری, سعید and امانی, فیروز and تفرجی, رقیه and امینی ثانی, نیره and محمدی, پرهام سعداله and شمشیرگران, سید مرتضی and یوسفی, عالیه and ایرانپور, صفر and خیرخواهی, الناز and لطف اله زاده, رسول (1383) ارائه وارزشيابي مدلي براي تحقق بسيج جامعه در مركز توسعه اجتماعي وارتقاي سلامت اردبيل. [ research project ]

ی

یزدانبد, عباس and ناصری مقدم, سیاوش and ملک زاده, رضا (1383) کانسر فوقانی گوارش در اردبیل, شمال غربی ایران: مقاله مروری. Archives of Iranian Medicine ــ 7 (3). pp. 173-177. شاپا 1029-2977

This list was generated on 9 / 5 / 1400.