title

Items where Division is "Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Biochemistry " and Year is 1394

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ح | ر | ش | ع | ق | م | ن
Number of items: 25.

ا

اعلم الهدی, سید یاشار and نعمتی, علی and علی پناه مقدم, رضا and ملک زاده, ودود and میکائیل پور اردبیلی, فرید and ملک زاده, داود and نقی زاده باقی, عباس (1394) تاثیر مكمل اسید لینولئیک مزدوج بر فعالیت آنزیمهای آنتي اکسیداني در مردان جوان سالم. در: اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین, 17-15 مهر 1394, مشهد - ایران.

ب

براک, منوچهر and پیری دوگاهه, هادی and نقی زاده باقی, عباس and امانی, مجتبی and پیرایش, زهرا (1394) میزان شیوع روتاویروس و آدنوویروس در گاستروانتریتهای عفونی کودکان بستری بیمارستان بوعلی شهرستان اردبیل. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بهلولی, شهاب and محمدی, پرهام سعداله and مأذنی, محمد and رضایی, نریمان (1394) مطالعه اثر ضد سرطانی عصاره گیاه آگروستماجیتاگو بر روی مدل حیوانی سرطان معده و اندازه گیری مارکرهای نترین 1 و سایتوکراتین های M30 و M65. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بهلولی, شهاب and محمدی, پرهام سعداله and مأذنی, محمد and مصطفی پور, سامان (1394) مطالعه ی اثر ضد سرطانی عصاره ی خشک شده ی میوه ی گیاه اکبالیوم الاتریوم بر روی مدل حیوانی سرطان معده در موش بزرگ آزمایشگاهی. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ح

حیدری, کبری and مأذنی, محمد and نقی زاده باقی, عباس and نعمتی, علی and علی پناه مقدم, رضا and امانی, مجتبی and ملک زاده, ودود and میکائیل پور اردبیلی, فرید and ملک زاده, داود (1394) تاثیر مصرف ماست پروبیوتیک بر عوامل التهابي در زنان جوان سالم. در: اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین, 17-15 مهر 1394, مشهد - ایران.

حسینی نیا, سعید and حبیب زاده, شهرام and خلیل پور, مریم (1394) بررسی ارزش تشخیصی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در تشخییص پنومونی ناشی از ونتیلاتور. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ر

رضایی مقدم, عادل and توتونچی, سهیل and ناموران عباس اباد, علی and یزدی, مینا and بنیادی, فاطمه and مهاجری, داریوش and مأذنی, محمد and مرزبان, حسن and مارک, جی لوس and قوامی, سعید (1394) پیش تجویز زردچوبه از استرس اکسیداتیو و آسیب کبدی القاء شده توسط متوترکسات محافظت می کند. BMC Complementary and Alternative Medicine ــ 15 (246). pp. 1-13. شاپا 6882-1472

رضاقلی زاده, لطف اله and پورفرجام, یاسین and نوروزی, آذین and نخجوانی, منوچهر and میثمی, علی پاشا and ضیامجیدی, نسرین and نوروزی, پیمان (1394) تاثیر عصاره بذر کاسنی (.Chicurium intybus L) بر بیان NF-κB و IKKβ هپاتوسیت ها و TNF-α سرمی در رت های دیابتی القاء شده با STZ و STZ + Niacinamide. Diabetology & Metabolic Syndrome ــ 8 . pp. 1-11. شاپا 1758-5996

رحمانی کوکیا, نسیم and دلیرژ, نوروز and علی پناه مقدم, رضا (1394) تولید بهینه سلول های دندریتیک رت از مونوسیت های خون محیطی به صورت In Vitro. در: 13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Apr 26-29, 2016, Tabriz - Iran.

ش

شریفی پاسندی, مرضیه and مأذنی, محمد and نیاپور, علی (1394) سد خونی عصبی و نورو پاتی دیابتی:ارتباطات آناتومیکی و بیوشیمیایی. در: هشتمین کنگره بین المللی نوروریستوراتولوژی, 7-9 اردیبهشت 1394, تهران- ایران.

ع

علی پناه مقدم, رضا and نعمتی, علی and امیریانی, تقی and حسین زاده, سارا (1394) بررسی مقایسه‌اي‌ سطوح سرمی ‏پروتئین p53 و عوامل خطرزای تغذیه‌اي‌ درژنوتیپ‏های مختلف ‏هاپتوگلوبین در بیماران مبتلا به سرطان مری و افراد سالم در استان گلستان. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

علی پناه مقدم, رضا and قربانی حق جو, امیر and ارگانی, حسن and نعمتی, علی and امانی, فیروز and بشردوست, بهمن (1394) بررسی ارتباط سطوح سرمی هپسیدین، وضعیت آهن و سطح هموگلوبین در بیماران با مرحله چهارم نارسایی مزمن کلیوی مبتلا به کم خونی. JPMA )Journal Of the Pakistan Medical Association) ــ 65 (4). pp. 354-357. شاپا 0030-9982

عباسی, اسدالله and مأذنی, محمد and نجف زاده, نوروز and امانی, مجتبی and شیخکانلوی میلان, حمید (1394) افزایش سمیت داروهای شیمی درمانی با رتینوئیک اسید تمام ترانس بر روی سلول‌های CD44. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل ــ 18 (3). pp. 25-32. شاپا 1561-4107

ق

قبادی مراللو, حسن and نعمتی, علی and علی پناه مقدم, رضا and متین, سمیه (1394) بررسی تاثیر مکمل اسید لینولئیک مزدوج (CLA) بر وضعیت تغذیه ای و استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به COPD. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن and باقری, ابوالفضل and نقی زاده باقی, عباس and جواهری, نازلی (1394) بررسی رابطه وضعیت پریودنتال با بیماری انسدادی مزمن ریوی(COPD). PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

م

مأذنی, محمد and علی پناه مقدم, رضا and حیدریان, اسفندیار and موسوی اضماره, سیده فاطمه (1394) بررسی اثر عصاره هيدروالكلي گياه چویل (Ferulago angulata) بر شاخص‌هاي بیوشیمی و عملکرد كبد در موش‌هاي صحرايي نر ديابتي. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مهدوی فرد, سیدسینا/ صفدر and بطحایی, سیده زهرا and نخجوانی, منوچهر (1394) کروستین، ان استیل سیستئین و ترکیب آنها با گلیسین از اختلالات دیابتی با القا سیستم گلی اوکسیلاز در رتهای دیابتی-آتروسکلروزی پیشگیری نمودند. در: هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین, 19-17 بهمن 1394, مرکز همایش های بین المللی رازی.

مهدوی فرد, سیدسینا/ صفدر and بطحایی, سیده زهرا and نخجوانی, منوچهر and تقی خانی, محمد (1394) مقایسه اثر کروستین و ان استیل سیستئین بر مهار گلیکه شدن ، بد چین خوردگی و تجمع آلبومین سرم رت در شرایط برون و درون تنی. در: هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین, 17-19 بهمن 1394, مرکز همایش های بین المللی رازی.

مهدوی فرد, سیدسینا/ صفدر and احمدوند, حسن (1394) اثر پیشگیرنده آلفا-لیپوئیک اسید برابر استرس اکسیداتیو در رتهای مدل ایسکمی رپرفیوژن کلیوی. در: هشتمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین, 17-19 بهمن 1394, مرکز همایش های بین المللی رازی.

میرزا رحیمی, مهرداد and مأذنی, محمد and نقی زاده باقی, عباس and عسکری مقدم, راحله (1394) بررسی تغييرات سطح سرمی مس و روی به دنبال تعويض خون در نوزادان مبتلا به هيپربيلی روبينمی. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

موسوی اضماره, سیده فاطمه and مأذنی, محمد and حیدریان, اسفندیار and علی پناه مقدم, رضا and رفیعیان کوپایی, محمود and ابراهیمی, مرضیه and شاهین فرد, نجمه and قزل سفلی, اسلام (1394) بررسی اثر عصاره هيدروالکلی گياه چويل (Ferulago angulata) بر قند و چربی موش های صحرايی نر ديابتی. مجله‌ی غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران ــ 17 (3). pp. 230-237. شاپا 4844-1683

ن

نجف زاده, نوروز and مأذنی, محمد and عباسی, اسدالله and فراستی, فریس and امانی, مجتبی (1394) دوز پایین رتینوئیک تمام ترانس اثرات سمیت سلولی سیس پلاتین و 5 فلوئورواوراسیل را در سلولهای بنیادی CD44 مثبت افزایش می دهد. Biomedicine & Pharmacotherapy ــ 74 . pp. 243-251. شاپا 0753-3322

نجف زاده, نوروز and مأذنی, محمد and ارزنلو, محسن and سرخانی, الهام (1394) اثرات ضدسرطانی آلیسین و متیل سولفونیل متان(MSM) بر روی سلول‏های ±44CD مشتق از رده سلولی سرطان سینه (MCF7). Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نقی زاده باقی, عباس and مأذنی, محمد and نعمتی, علی and امانی, مجتبی and اعلم الهدی, سید یاشار and علی پناه مقدم, رضا (1394) اثرات ضد التهابی اسید لینولئیک مزدوج در مردان جوان ورزشکار. Journal Of The Pakistan Medical Association ــ 66 (3). pp. 280-284. شاپا 9982-0030

نیاپور, علی and امانی, مجتبی and گل محمدی, محمد قاسم and شکری, سمیرا (1394) اثر رتینوئیک اسید بر بقا سلولی و بیان ژنهای notch1 , hes1در سلول های سرطان معده رده ی سلولی MKN-45. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

This list was generated on 8 / 5 / 1400.