title

Items where Division is "Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Microbiology " and Year is 1397

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: آ | ا | ت | ح | خ | د | ص | ط | ف | ق | م | ن | و | پ | ی
Number of items: 39.

آ

آقایی پور, خسرو and تیمورپور, رقیه (1397) بیان بالای fragmentC توکسین کزاز در اشرشیا کلی. Archives of Razi Institute ــ 73 (1). pp. 27-38. شاپا 0365-3439

ا

ارزنلو, محسن and پیری دوگاهه, هادی and حبیب زاده, شهرام and منوچهری فر, میثم (1397) بررسي فراوانی مقاومت به ماکرولیدها و مقاومت القائی به کلیندامایسین در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های بالینی در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1396. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ارزنلو, محسن and پیری دوگاهه, هادی and محمدشاهی, جعفر and هوشیار, سمیرا (1397) بررسی فراوانی مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه‌های کلینیکی در بیمارستان‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1396. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اسماعیل زاده, نسترن and حسنی, آلکا and پیرزاده, طاهره and آهنگر سکوئی, مهین and لاگوسی, دلارا and دهقانی, لیلا and سیدموسوی, میرناصر and صادقی, جاوید (1397) فراوانی ژن های mecA ، PVA ، arcA ، speG در استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از زخمهای سوختگی در تبریز ، ایران. Journal of Biochemical Technology ــ Specia (2). pp. 54-59. شاپا 0974-2328

احمدیان شهانقی, میلاد and ارزنلو, محسن and نقی زاده باقی, عباس and ایمانی راد, حامد and حکمت فر, سمیه (1397) مقایسه خاصیت ضدمیکروبی سه نوع ماده زینک اکساید اوژنول تقویت شدهCem cement و MTA مورد استفاده در پالپوتومی دندان شیری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ــ 23 (6). pp. 37-46. شاپا 1560-652X

ت

تیمورپور, رقیه and ارزنلو, محسن and اسمعیلی زاد, مجید and برزگر, سهیلا (1397) بررسی فراوانی اینتگرون های کلاس 1و2 در اشریشیاکلی های مقاوم به چند دارو جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری و بررسی تنوع ژنتیکی ایزوله ها با استفاده از روش ERIC-PCR. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ح

حسین زاده عدلی, احمد and کرمی, چیمن and باغبان رحیمی, ساناز and میر عرب, اعظم and تبرایی, علیجان (1397) چرا باید پزشگان در مورد ویروس سایتومگالوویروس آگاهی داشته باشند ، مطالعه ای منطقه ای در ایران. Italian journal of pediatric ــ 44 (31). pp. 1-5. شاپا 1824-7288

خ

خادمی, فرزاد and طاهری, رمضانعلی and یوسفی اوروند, ارشید and واعظ, حمید and ممتازی بروجنی, امیر عباس and سلیمان پور, سامان (1397) آیا پلیمرهای طبیعی کیتوزان سیستم های ادجوانتی/دلیوری مناسبی برای واکسن های ضدتوبرکلوزیس هستند. Microbial Pathogenesis ــ 121 . pp. 218-223. شاپا 0882-4010

خادمی, فرزاد and طاهری, رمضانعلی and ممتازی بروجنی, امیر عباس and فرنوش, غلامرضا and جانسون, توماس and صاحبکار, امیر حسین (1397) پتانسیل لیپوزوم های کاتیونی به عنوان سیستم های حویل/ادجوانتی برای واکسن های واکسن های زیرواحدی سل. در: Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology. Potential of Cationic Liposomes as Adjuvants/Delivery Systems for Tuberculosis Subunit Vaccines, 175 . Springer, Switzerland AG, pp. 47-69. شابک 978-3-319-95288-8

خادمی, فرزاد and یوسفی اوروند, ارشید and واعظ, حمید (1397) شیوع بیماری وبا در یمن: یک بحران بهداشتی منطقه ای یا جهانی؟. International Journal of Infection ــ 5 (2). pp. 1-2. شاپا 2383-1413

خادمی, فرزاد and یوسفی اوروند, ارشید and درخشان, محمد and عباسپور, محمدرضا and صدری, کیوان and تفقدی, محسن (1397) فرمولاسیون و بهینه سازی یک نانوذره جدید PLGA تغییر یافته با لیپید کاتیونیک به عنوان سیستم دلیوری پروتئین فیوژن HspX/EsxS مایکوباکتریوم توبرکلوزیس: یک طراحی آزمایشگاهی. Iranian Journal of Pharmaceutical Research ــ 18 (1). pp. 446-458. شاپا 1735-0328

خادمی, فرزاد and یوسفی اوروند, ارشید and صاحبکار, امیر حسین and قنبری, فهیمه and واعظ, حمید (1397) عفونت های باکتریایی همزمان در افراد HIV / ایدز مثبت: مطالعه مروری و متا آنالیز. Folia Medica ــ 60 (3). pp. 339-350. شاپا 0204-8043

خادمی, فرزاد and یوسفی اوروند, ارشید and صاحبکار, امیر حسین and محمدی قلعه بین, بهنام and ارزنلو, محسن and پیری دوگاهه, هادی (1397) مقاومت دارویی ایزوله های بالینی و محیطی گونه های بروسلا در ایران: یک متاآنالیز. Reviews in Medical Microbiology ــ 29 (4). pp. 166-172. شاپا 0954-139X

خادمی, فرزاد and درخشان, محمد and یوسفی اوروند, ارشید and نجفی, عادل and تفقدی, محسن (1397) یک آنتی ژن جدید از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و ادجوانت انکپسوله شده به داخل نانوذره هیبرید PLGA:DDA پاسخ های ایمنی مخاطی و سیستمیک را تحریک می کنند. Microbial Pathogenesis ــ 125 . pp. 507-513. شاپا 0882-4010

خادمی, فرزاد and ممتازی بروجنی, امیر عباس and Reiner, Željko and Banach, Maciej and Al-Rasadi, Khalid and صاحبکار, امیر حسین (1397) PCSK9 و عفونت: یک ارتباط بالقوه مفید یا خطرناک؟. Journal of Cellular Physiology ــ 233 (4). pp. 2920-2927. شاپا 0021-9541

خادمی, فرزاد and صاحبکار, امیر حسین (1397) مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های نیسریا در ایران. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine ــ 12 (1). pp. 8-13. شاپا -1995-7645

خادمی, فرزاد and صاحبکار, امیر حسین and فصیحی رامندی, مهدی and طاهری, رمضانعلی (1397) القا پاسخ ایمنی قوی در برابر یک آنتی ژن چند جزئی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در موش BALB/c با استفاده از PLGA و ادجوانت. APMIS ــ 126 (6). pp. 509-514. شاپا 0903-4641

د

دلارام پور (1397) ژن متالو بتالاکتاماز دهلی نو سویهB1-38 کلبسیلا پنومونیه. GenBank: MH102401.1.

دلارام پور (1397) ژن متالو بتالاکتاماز دهلی نو سویه A1-35 کلبسیلا پنومونیه. GenBank: MH102400.1.

ص

صبور, سحر and ارزنلو, محسن and واعظ, حمید and رحیمی, گیتی and صاحبکار, امیر حسین and خادمی, فرزاد (1397) شیوع واژینوز باکتریایی در زنان باردار و غیر باردار ایرانی : مطالعه مروری و متاآنالیز. Archives of Gynecology and Obstetrics ــ 297 (5). pp. 1101-1113. شاپا 0932-0067

صادقی, جواد and علیزاده, ناصر and آهنگر سکوئی, مهین and لاگوسی, دلارا and سوادی اسکویی, داریوش and نیکانفر, مسعود and سیدموسوی, میرناصر (1397) بررسی فراوانی ژن های کدکننده سوپرآنتی ژنی در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جمع آوری شده از بیماران مالتیپل اسکلروزیس (MS) و ناقلین بینی. Microbial Pathogenesis ــ 127 . pp. 316-319. شاپا 0882-4010

صفرزاده, الهام and هاشم زاده, شهریار and Duijf, Pascal H.G and منصوری, بهزاد and خاضع, وحید and محمدی, علی and کاظمی, توحید and یوسفی, مهدی and اسدی, میلاد and محمدی, حامد and بابایی, فرهاد and برادران, بهزاد (1397) سلول های سرکوبگر مشتق از رده میلوئیدی بواسطه القای بیان ژن STAT3 باعث مهار سیستم ایمنی ضد توموری می شوند. Journal of Cellular Physiology ــ 234 (4). pp. 3515-3525. شاپا 0021-9541

صفرزاده, الهام and اورنگی, مونا and محمدی, حامد and بابایی, فرهاد and برادران, بهزاد (1397) سلول سرکوب گر از رده مایلوییدی: سلول های مهم در پیشرفت و متاستاز تومور. Journal of Cellular Physiology ــ 233 (4). pp. 3024-3036. شاپا 0021-9541

ط

طبسی, مریم and مکوندی, منوچهر and تیموری, علی and دستورپور, مریم and مرادزادگان, حمید and پارسانهاد, مهدی and پیرمرادی, رویا and کرمی, چیمن (1397) اپیدمیولوژِی و شناسایی مولکولی هپاتیت های HAV, HBV, HCV در بیماران با عفونت حاد در اهواز. Jundishapur Journal of Microbiology ــ 11 (5). e63317. شاپا 2008-3645

ف

فولادی, نسرین and حبیب زاده, شهرام and براری, سمیه and علیمحمدی, حسین and همايونفر, نسرین and نعمتی, علی (1397) بررسی عوامل موثر بر سفر درمانی به ایران از دیدگاه گردشگران آذربایجانی در سال 1395. مجله سلامت و مراقبت ــ 20 (3). pp. 252-260. شاپا 6799-2228

فراهانی, ا and بیرامی, علی and پیری دوگاهه, هادی and نقی زاده باقی, عباس and ایمانی راد, حامد and فراهانی, محمد حسین (1397) بررسی خواص ضداسترپتوکوک موتانس کامپوزیت های حاوی نانو ذرات نقره. Journal of Dentistry and Oral Health ــ 5 . pp. 1-6. شاپا 2332-4856

ق

قوی فکر, مهرداد and رضایی, کلثوم and شانه بندی, داریوش and فرش دوستی حق, مجید and ذره دار, حبیب and صفرزاده, الهام and عبدالرحیمی ویند, مینا and برادران, بهزاد (1397) اثر عصاره اسکروفولاریا اتروپاتانا بر روی بیان ژن TP53 و ژن آنتی آپوپتوتیک Survivin در سلول های سرطانی سینه. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ــ 19 (9). pp. 2599-2605. شاپا 1513-7368

م

مشکات, زهرا and تیمورپور, رقیه (1397) حامل هرپس، پاکس ویروس و ویروس های انکولیتیک. در: ژن درمانی مفاهیم ، روش ها و کاربردها. نوردانش, تهران. شابک 978-964-413-304-6

محمدی قلعه بین, بهنام and حبیب زاده, شهرام and ارزنلو, محسن and تیمورپور, رقیه and امانی قیوم, سعیده (1397) کلونیزه شدن پنوموسیستیس جیرووسیی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در دو گروه دریافت کننده و غیر دریافت کننده کورتیکوستروئیدها:با رویکرد انتقال از طریق هوا. Iranian Journal of Pathology ــ 13 (2). pp. 136-143. شاپا 1735-5303

محمدی جوبنی, بهاره and نجف زاده, نوروز and مأذنی, محمد and ارزنلو, محسن and محمدزاده وردین, محمد (1397) مکانیسم مولکولی و اثرات سمی آلیسین و رتینوئیک اسید تمام ترنس بر روی سلولهای CD44 و CD117 مثبت جدا شده از سلولهای ملانوما. Phytomedicine ــ 48 (15 Sep). pp. 161-169. شاپا 0944-7113

محمدشاهی, جعفر and رفاهی, سهیلا and یوسفی پور, بهاره and سرداری, مهران and تیمورپور, رقیه (1397) عفونت هپاتیت b. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 76 (9). pp. 576-587. شاپا 1683-1764

ن

نظری, شهرام and غلامی, میترا and فرزادکیا, مهدی and اکبری دورباش, فخرالدین and ارزنلو, محسن and رضایی کلانتری, روشنک (1397) سنتز و ارزیابی اثر ضدمیکروبی نانوذرات مغناطیسی تغییر یافته poly-(amidoamine) G5 بر اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس. Journal of Molecular Liquids ــ 276 . pp. 93-104. شاپا 0167-7322

نیکخواه, حسین and صفرزاده, الهام and شمس اسنجان, کریم and یوسفی, مهدی and لطفی نژاد, پریسا and طالبی, مهدی and محمدیان, مژده and گل افشان, فرهود and موثق پور, علی اکبر (1397) اثر سلول های بنیادی مزانشیمال مغز استخوان بر تمایز سلول های HL-60. Turkish Journal of hematology ــ 35 (1). pp. 42-48. شاپا 1300-7777

و

واعظ, حمید and خادمی, فرزاد and صالحی ابرقوئی, امین and صاحبکار, امیر حسین (1397) سودوموناس آئروژینوزا های تولید کننده متالو بتالاکتاماز در ایران: بررسی سیستماتیک و متا آنالیز. Le Infezioni in Medicina ــ 26 (3). pp. 216-225. شاپا 1125-9390

واعظ, حمید and صالحی ابرقوئی, امین and رشکی قلعه نو, زهرا and خادمی, فرزاد (1397) مقاومت چند دارویی سودوموناس آئروژینوزا در ایران: مرور سیستماتیک و متا آنالیز. Journal of Global Infectious Diseases ــ 10 (4). pp. 212-217. شاپا 0974-777X

واعظ, حمید and صاحبکار, امیر حسین and خادمی, فرزاد (1397) کلبسیلا پنومونیه مقاوم به کارباپنم در ایران: مرور سیستماتیک و متا آنالیز. Journal of Chemotherapy ــ 31 (1). pp. 1-8. شاپا 1120-009X

پ

پیری دوگاهه, هادی and ارزنلو, محسن and حبیب زاده, شهرام and نقی زاده باقی, عباس and طهماسبی, سحر (1397) بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های اشرشیاکلی تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از عفونت ادراری از بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مقابل نیتروفورانتوئین و فسفومایسین. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی and ارزنلو, محسن and خاوندی, شبنم (1397) شناسايي فنوتيپيک و ژنوتيپيک آنزيم هاي کارباپنماز در E. coli‌ های ايزوله شده از عفونت‌های ادراری بدست آمده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، سال 1396. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ی

یوسفی اوروند, ارشید and تفقدی, محسن and سلیمان پور, سامان and خادمی, فرزاد (1397) پروتئین HspX به عنوان یک کاندید واکسن برای میکوباکتریوم سل: یک مرور کلی. Frontiers in Biology ــ 13 (4). pp. 293-296. شاپا 1674-7984

This list was generated on 18 / 3 / 1402.