title

اسنادی که یکی ازنویسندگان آن "عرشی, شهنام"می باشد.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نوع سند | تاریخ | بدون گروه بندی
تعداد اسناد: 31.

مقاله

دلجوان, رضا ، صادقی, همایون ، فولادی, نسرین ، عرشی, شهنام ، محمدی, رضا (1391) كاربرد ماتريكس هادون در متدلو‍ژي تحقيق كيفي: تجربه اي در اپیدمیولوژی سوختگی ها. International Journal of General Medicine ــ 5 . ص.ص.621-627. شاپا 7074-1178

صادقی, همایون ، محمدی, رضا ، اسواناسترم, لیف ، اکمن, رابرت ، عرشی, شهنام ، حکمت, شراره ، ملکپور, نیلوفر ، مشعوفی, مهرناز (1389) بررسی اپیدمیولوژیک سوختگی های کوچک ومتوسط در مناطق روستایی اردبیل. Burns ــ 36 (6). ص.ص.933-937. شاپا 0305-4179

صالح زاده, فرهاد ، عرشی, شهنام ، حبیب زاده, شهرام (1387) تغییر تست توبرکولین در کودکان سنین مدرسه در فاصله یک سال. International journal of tropical medicine ــ 4 (1). ص.ص.37-40. شاپا 1816-3319

عرشی, شهنام ، صادقی بازرگان, همایون ، اوجاقی, حبیب ، سوادی اسکویی, داریوش ، حکمت, شراره ، جستان, مارینا ، مجیدپور, علی ، شاهی زاع, فرج (1383) گزارش اولین مورد نوریت اپتیک بدنبال واکسیناسیون سرخک - سرخجه. Vaccine ــ 22 (25-26). ص.ص.3240-3242. شاپا 0264-410X

ملک زاده, رضا ، ستوده, مسعود ، درخشان, محمدحسین ، یزدانبد, عباس ، میکاییلی, جواد ، مرآت, شاهین ، یونسی, علی ، توانگر, سید محمد ، عابدی اردکانی, بهنوش ، ستوده منش, رسول ، پورشمس, اکرم ، اصغری, علی عسگر ، دولتشاهی, شهاب ، علیزاده, زیاد ، عرشی, شهنام ، مجیدپور, علی ، میرمومن, شهرام ، فلشر, دیوید (1382) شیوع ضایعات پیش سرطانی در اردبیل, استانی با شیوع بالای آدنوکارسینوم معده. Journal of Clinical Pathology ــ 57 (1). ص.ص.37-42. شاپا 0021-9746

ملک زاده, رضا ، مرآت, شاهین ، درخشان, محمدحسین ، سیاوشی, فریده ، یزدانبد, عباس ، میکاییلی, جواد ، ستوده منش, رسول ، ستوده, مسعود ، فره وش, محمد جعفر ، ناصری مقدم, سیاوش ، پورشمس, اکرم ، دولتشاهی, شهاب ، عابدی اردکانی, بهنوش ، بابایی, مسعود ، عرشی, شهنام ، مجیدپور, علی (1382) میزان پایین ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری با رژیمهای چهار و هفت روزه در جمعیت ایرانی. Journal of Gastroenterology and Hepatology ــ 18 (1). ص.ص.13-17. شاپا 0815-9319

مجیدپور, علی ، عدالتخواه, حسن ، سزاوار, سید هاشم ، امینی ثانی, نیره ، شعبانی, مسعود ، نعمتی, علی ، عباسقلی زاده, ناطق ، میرزا رحیمی, مهرداد ، عرشی, شهنام ، صادقی, همایون ، سوادی اسکویی, داریوش ، شمشیرگران, سید مرتضی ، حبیب زاده, شهرام ، مولوی, پرویز ، پورفرزان, ایرج ، محمدی, سعداله ، یزدانبد, عباس ، صالح زاده, فرهاد ، رحیمی, گیتی ، رستمی, خلیل ، پیرزاده, اکبر ، امانی, فیروز ، صادقیه اهری, سعید ، یوسفی سادات, محرم ، محمدی, حکمت ، عیسی زاده, رئوف ، حامدی, رضا ، شفیعی, شفیع ، درخشنده, رقیه ، ادیانی, شهروز ، اقاجانی, علیرضا ، مینایه, خدامراد زاده ، بابایی, مسعود ، حاجی جباری, منصور ، بشرخواه, سعید ، نیرومند, بابک ، عبدالله زاده, فرشته ، حقی مقدم, علی ، باقری, منصور (1382) تعيين اولويت هاي پژوهشي حوزه سلامت در استان اردبيل: به عنوان يك تجربه. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (3). ص.ص.8-21. شاپا 1735-2452

سجادی, علیرضا ، ملک زاده, رضا ، درخشان, محمدحسین ، سپهر, علیرضا ، نورایی, مهدی ، ستوده, مسعود ، یزدانبد, عباس ، شکوهی گوگانی, بهروز ، مشایخی, افشین ، عرشی, شهنام ، مجیدپور, علی ، بابایی, مسعود ، موسوی, علیرضا ، محققی, محمدعلی ، علیمحمدیان , معصومه (1382) وقوع سرطان در اردبیل: نتایج یک سیستم ثبت سرطان مبتنی بر جامعه از ایران. international journal of cancer ــ 107 (1). ص.ص.113-118. شاپا 0020-7136

عدالتخواه, حسن ، عرشی, شهنام ، صادقی, همایون ، سپهرام, وحيد ، محمود زاده, بهرخ ، مرتضی زاده, اکبر ، شعبانی, مسعود (1381) شيوع پديکولوز سر در دانش آموزان مدارس شبانه روزی دخترانه استان اردبيل در سال تحصيلی 81-1380. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (4). ص.ص.36-45. شاپا 1735-2452

سعیدی, فرخ ، ملک زاده, رضا ، ستوده, مسعود ، درخشان, محمدحسین ، فره وش, محمد جعفر ، یزدانبد, عباس ، مرآت, شاهین ، میکاییلی, جواد ، ستوده منش, رسول ، ناصری مقدم , سیاوش ، مجیدپور, علی ، عرشی, شهنام ، عابدی اردکانی, بهنوش ، یونسی, علی ، صدر, فرهاد ، سپهر, علیرضا ، فلشر, دیوید ، فهیمی, سامان (1381) بررسی آندوسکوپیک سرطان مری در قسمت غربی حاشیه دریای خزر. Diseases of the Esophagus ــ 15 (3). ص.ص.214-218. شاپا 1442-2050

یزدانبد, عباس ، عرشی, شهنام ، درخشان, محمدحسین ، سجادی, علیرضا ، ملک زاده, رضا (1381) سرطان کاردیای معده شایع ترین نوع سرطان دستگاه گوارش فوقاني در اردبیل, ایران: تجربه آندوسکوپیک یک کلینیک. Archive of Iranian Medicine ــ 4 (2). ص.ص.76-79. شاپا 1029-2977

طرح تحقیقاتی

عرشی, شهنام ، صادقی, همایون ، بی ریا, مهرداد ، سیف نژاد, شهرام ، شعبانی, مسعود ، امینی ثانی, نیره (1387) مطالعه مورد شاهدي تعيين عوامل موثر بر بروز سوختگي در کودکان زير 6 سال مناطق روستائي استان اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

عباسقلی زاده, ناطق ، حبیب زاده, شهرام ، عرشی, شهنام ، یوسفی سادات, محرم ، عالی مراد, محرم ، صادقی, حسین ، جعفرزاده, حمید ، بشیری, جعفر ، صادقیه اهری, سعید ، امانی, فیروز ، تفرجی, رقیه ، امینی ثانی, نیره ، محمدی, سعداله ، شمشیرگران, سید مرتضی ، یوسفی, عالیه ، ایرانپور, صفر ، خیرخواهی, الناز ، لطف اله زاده, رسول (1383) ارائه وارزشيابي مدلي براي تحقق بسيج جامعه در مركز توسعه اجتماعي وارتقاي سلامت اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

عرشی, شهنام ، محمدی, محمدعلی ، نعمتی, علی ، جعفرزاده, حمید ، صادقی, همایون ، سلیمی, فرشید (1383) بررسي الگوي توزيع و مصرف روغن نباتي در شهرستان اردبيل و آگاهي و نگرش مردم در خصوص روغن مصرفي و غني سازي آن. [ طرح تحقیقاتی]

صادقی, همایون ، محمد, کاظم ، عرشی, شهنام (1381) طراحي نرم افزار كمكي پژوهشي و نمونه گيري در پژوهشهاي پزشكي و ارزيابي سودمندي آن از ديدگاه اعضاء هيات علمي. [ طرح تحقیقاتی]

صادقی, همایون ، عرشی, شهنام (1381) بررسي شيوع سرولوژيك ليشمانيازيس در سگهاي گله و خانگي عشاير استان اردبيل در سال 1381 با استفاده از روش DAT. [ طرح تحقیقاتی]

شعبانی, مسعود ، عرشی, شهنام ، سزاوار, سید هاشم (1381) بررسي ابعاد كيفيت ، رضايتمندي مشتريان و فرآيندهاي كليدي مرتبط با آن در سطح خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي استان اردبيل در سال 82. [ طرح تحقیقاتی]

عدالتخواه, حسن ، عرشی, شهنام ، صادقی, همایون (1380) بررسي شيوع پديكلوز سر بين دانش آموزان مدارس شبانه روزي دخترانه استان اردبيل در سال 1381. [ طرح تحقیقاتی]

عرشی, شهنام ، وطن دوست, حسن ، صادقی, همایون (1380) سنجش خصوصيات اپيدميولوژيك و ظرفيت ناقلين مالاريا در كانونهاي استان اردبيل و ارزيابي روشهاي كنترل غير شيميائي. [ طرح تحقیقاتی]

عرشی, شهنام ، محبعلی, مهدی (1379) بررسي سرواپيدميولوژي ليشمانيوز احشائي در روستاي ثمرين شهرستان اردبيل در سال 1380 - 67. [ طرح تحقیقاتی]

عرشی, شهنام (1379) بررسي مهارت كادر بهداشت خانواده مراكز و پايگاههاي بهداشت شهري استان اردبيل در مورد تكميل صحيح فرمهاي آمار ماهانه تنظيم خانواده و مراقبت مادران. [ طرح تحقیقاتی]

عرشی, شهنام (1378) بررسي ميزان آگاهي و عملكرد پرسنل مراكز بهداشتي ، درماني شهرستان اردبيل در زمينه كارت پايش رشد. [ طرح تحقیقاتی]

عرشی, شهنام (1378) بررسي علل مرگ و مير كودكان زير يكسال فوت شده در سال 1377 در روستاهاي تحت پوشش خانه هاي بهداشت استان اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

پایان نامه

حبیب زاده, شهرام ، صادقی, همایون ، عرشی, شهنام ، دلیری کاویجانی, آذین (1386) بررسي اپيدميولوژيک بيماران سوخته بستري در بخش سوختگي بيمارستان فاطمي اردبيل (سال 1385تا 1386). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرشی, شهنام ، میرزا رحیمی, مهرداد ، سیفی, پریسا (1382) بررسی اپيدميولوژيکی تب راجعه کنه ای در استان اردبيل در سال 1380 (هـ.ش). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرشی, شهنام ، مجیدپور, علی ، منوچهری, شقایق (1382) بررسی اپيدميولوژيک بيماری کالاآزاری در استان اردبيل در سال 80 و81. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرشی, شهنام ، میرزا رحیمی, مهرداد ، براک, منوچهر ، مهربان, کمال (1382) بررسی ميزان آگاهی ، نگرش و عملکرد دانش آموزان مقاطع راهنمايی و دبيرستان شهرستان پارس آباد در مورد بيماری مالاريا در سال 1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرشی, شهنام ، عباسقلی زاده, ناطق ، جوان روزگار, آرمان (1380) بررسي شيوع مالاريا در دشت مغان در سالهاي 1379- 1378. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مجیدپور, علی ، عرشی, شهنام ، حافظی, شهرام (1380) بررسي آماري كليه بيماران بستري شده در مركز آموزشي و درماني بوعلي اردبيل در سال 1379. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرشی, شهنام ، میرزا رحیمی, مهرداد ، مدنی, علیرضا (1380) بررسي اپيدميولوژيك بيماري تب راجعه كنه اي در استان اردبيل از اول سال77 لغايت 79. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مجیدپور, علی ، عرشی, شهنام ، سوادی اسکویی, داریوش ، عدالتخواه, حسن ، حبیب زاده, شاهین (1379) بررسي ميزان شيوع حيوان گزيدگي در استان اردبيـل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فهرست در تاریخ 4 / 2 / 1397ایجاد شده است.