title

Items where Division is "Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health
Faculty of Health > Department of Public health " and Year is 1380

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ح | ع | م | ن | ی
Number of items: 18.

ا

انتظاری, مسعود and عباسقلی زاده, ناطق and اسلام مدد, وحید (1380) سنجش ميزان آگاهی و عملكرد كارورزان دانشگاه علوم پزشكی اردبيـل در مورد احيای قلبی – ريوی در سال 80. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ب

براک, منوچهر and عباسقلی زاده, ناطق and محمدی, بهزاد (1380) بررسی ايتولوژی و علائم بالينی و آزمايشگاهی و اقدامات درمانی تشنج نوزادی از پايان شهريور 77 تا آذر 79. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر and عباسقلی زاده, ناطق and هاشمی قربانلو, مهناز (1380) بررسي ميزان شيوع بيماريهاي بدخيم در كودكان بستري در بيمارستان حضرت علي اصغر (ع) اردبيل در سالهاي 79- 77. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر and عباسقلی زاده, ناطق and نوجوان طالش میکائیل, شاپور (1380) بررسي ميزان آگاهي و عملكرد مادران كودكان بستري در مركز آموزشي – درماني علي اصغر (ع) اردبيل در خصوص نحوه تغذيه كودك درهنگام اسهال در 6 ماه اول سال1380. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ح

حسینیان, عدالت and عباسقلی زاده, ناطق and سینایی نژاد, حمید (1380) بررسي ميزان شيوع هيپرتروفي بطن چپ در الكتروكارديوگرام 250 بيمار ديابتي مراجعه كننده به بيمارستان بوعلي اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حمیدزاده اربابی, یوسف (1380) بررسی میزان شیوع استعمال دخانیات در بین دانش آموزان پسر دبیرستانهای شهر خلخال. مجله پژوهش در علوم بهداشتی ــ 1 (1). pp. 49-55.

حمیدزاده اربابی, یوسف and حسینی آهق, میر محمد (1380) بررسی شیوع استعمال سیگار در دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستانهای شهر خلخال سال 1378. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 4 (1). pp. 47-51.

ع

عرشی, شهنام and عباسقلی زاده, ناطق and جوان روزگار, آرمان (1380) بررسي شيوع مالاريا در دشت مغان در سالهاي 1379- 1378. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عباسقلی زاده, ناطق and براک, منوچهر and امامی, محمد (1380) بررسي ميزان رضايت مندي مادران داراي كودك زير 2 سال تحت پوشش خانه بهداشت هير از خدمات ارائه شده. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عباسقلی زاده, ناطق and براک, منوچهر and نوروزی, علی (1380) بررسي ميزان رضايت شغلي بهورزان خانه هاي بهداشت شهرستان اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عباسقلی زاده, ناطق and میرزا رحیمی, مهرداد and صمدزاده, مهدی (1380) بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي زنان واجد شرايط (49-15 ساله ) تحت پوشش مراكز بهداشتي، درماني شهر اردبيـل در خصوص روشهاي تنظيم خانواده قبل و بعد از مطالعه جزوه آموزشي در سال 80 - 79. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

م

مردی, افروز (1380) بررسي چگونه ارايه خدمات تنظيم خانواده به زنان بالاي 35 سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي، درماني شهر اردبيل در سال 1380. [ research project ]

مردی, افروز (1380) بررسي تاثير ورزش بر افسردگي خفيف بعد از زايمان در زنان مراجعه كننده به مركز بهداشتي ، درماني شهر اردبيل در سال 81. [ research project ]

میرزا رحیمی, مهرداد and براک, منوچهر and عباسقلی زاده, ناطق and اعظمی, احد (1380) بررسي ميزان بروز و علل تولد نوزاد كم وزن در بيمارستانهاي شهر اردبيل. [ research project ]

میرزا رحیمی, مهرداد and عباسقلی زاده, ناطق and فیروزی, الهام (1380) بررسي ارتباط دور بازو با وضعيت تغذيه در كودكان زير پنج سال. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ن

نخستین روحی, پروین and عباسقلی زاده, ناطق and محمودی, معصومه (1380) بررسي علل سزارين در نيمه اول سال 1380 در بيمارستان علوي اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نیکنامی, شمس الدین and حمیدزاده اربابی, یوسف (1380) بررسی میزان تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری هپاتیت ب در آرایشگرهای مرد شهر اردبیل. دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد ــ 9 (35). pp. 79-84. شاپا 1028-3188

ی

یزدانبد, عباس and عباسقلی زاده, ناطق and کریمی, آتوسا (1380) بررسي فراواني ضايعات موجود در كولونوسكوپي هاي انجام شده در مركز آموزشي – درماني بوعلي شهر اردبيل از آبان 77 تا اسفند 79. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

This list was generated on 13 / 5 / 1400.