title

Items where Year is 1397

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ع | ق | م | ن | ه | و | پ | ک | گ
Number of items: 50.

ا

احدی, عادل and براک, منوچهر and امانی, فاطمه (1397) مقايسه اثربخشي 7٪، 5٪ هيپرتونيک سالين و 0.9٪ نرمال سالين در برونشيوليت حاد: يک مطالعه کنترل شده تصادفي. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ــ 7 (5). pp. 819-823. شاپا 2319-2003

ایزدی, وحید and زمان زاده, وحید and سیدجوادی, مهری and محمدی, راحله and مظاهری, عفت (1397) بررسی عوامل موثر بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های شهر اردبیل در سال 1396. Journal of Family Medicine and Primary Care ــ 7 (2). pp. 406-413. شاپا 2249-4863

اخوان اکبری, پوران and ازگلی, گیتی and سیمبر, معصومه and بشارت, محمد علی (1397) درک و احساسات زنان نسبت به از دست رفتن میل جنسی : یک مطالعه کیفی در ایران. International Journal of Community Based Nursing and Midwifery ــ 6 (2). pp. 167-174. شاپا 2322-2476

انتظاری, مسعود and عیسی زاده فر, خاطره and حسنی, زینب (1397) مقایسه تأثیر منیزیوم سولفات با لیدوکایین در تغییرات همودینامیک به دنبال لوله گذاری تراشه و دمیدن گاز CO2 در بیماران تحت جراحی کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک. Biomedicine and Nursing ــ 4 (1). pp. 27-31. شاپا 2379-8211

ب

بصیری, عباس and نجفی سمنانی, محمد and محسنی راد, حامد (1397) سنگ کلیوی خارجی در کلیه پیوندی:گزارش موردی و مرور مفالات. Urology Journal ــ 15 (2). pp. 58-60. شاپا 1735-1308

بهاری جوان, نیکا and جعفری امید, نرسی and موسوی حصب, نگار and رضایی شیرمرد, لیلا and رفیعی تهرانی, مرتضی and درکوش, فرید (1397) تهیه، بهینه سازی و ارزیابی آزمایشگاهی سیستم آهسته رهش پرامی پکسول با استفاده از نانوذرات پلی هیدروکسی بوتیرات والرات. Journal of Drug Delivery Science and Technology ــ 44 . pp. 82-90. شاپا 1773-2247

بشرپور, سجاد and مظفری, سید صغری and جعفری, عیسی and مولوی, پرویز (1397) تاثیر ابعاد دموگرافیکی و شخصیتی در پیش بینی اضطراب وضعیتی در دانش آموزان دبیرستان. Journal of Research & Health ــ 8 (2). pp. 116-122. شاپا 2423-5717

بابایی, نصیب and رحمانی, آزاد and آوازه, مرضيه and محجل اقدم, علیرضا and زمان زاده, وحید and داداش زاده, عباس (1397) تعیین و مقایسه دیدگاه پرستاران، بيماران و بستگان آنها نسبت به خشونت محل كار عليه پرستاران. journal of nursing management ــ 26 (5). pp. 563-570. شاپا 0966-0429

بابایی, فرهاد and حسن خانی, میلاد and محمدی, حامد and صفرزاده, الهام and رضائی منش, علیرضا and سلیمی, رضا and برادران, بهزاد and بابالو, زهره (1397) نقش میکروبیوتای دستگاه گوارش و مسیر اینترلوکین 23 و 17 در ایمونوپاتوژنز بیماری اسپوندیلیت انکیلوزان. Immunology Letters ــ 196 . pp. 52-62. شاپا 0165-2478

ج

جلیل وند, فرانک and قاسم زاده, عالیه and حمدی, کبری and نوالی, نازلی and پیا, هلن and فرزدی, لعیا (1397) اثر تزریق داخل رحمی فاکتور محرک گرانولوسیت بر میزان لانه گزینی و بارداری بالینی در بیماران با شکست لانه گزینی مکرر. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ــ 40 . pp. 16-21. شاپا 1608-5671

جهانی, زیبا and حسینی اصل, سید سعید and اخوان, هما (1397) بررسی ناهنجاريهاي کروموزومی در زوجهاي واجد سقطهاي مکرر خودبخودي در استان اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 18 (1). pp. 91-107. شاپا 2228-7280

جعفری کفاش, کریم and نعمتی, رحمن and نقی زاده باقی, عباس and همتی, علی (1397) بررسی ارتباط خط میانی صورت و دندان‌ها با برخی از شاخص‌های آناتومیک صورت وحفره دهان. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ح

حکمت فر, سمیه and باقری, ابوالفضل and جعفری کفاش, کریم and زارعی, سارا and حیدرزاده, زهره (1397) شیوع انومالی های دندانی در سیسنم دندانی دائمی در شهر اردبیل در سال 94-95. Journal of Oral Health and Oral Epidemiology ــ 7 (2). pp. 64-68. شاپا 2322-1372

حبیب زاده, شهرام and باباپور, بهزاد and عبداله زاده, آیسان (1397) اپيدميولوژي اندوكارديت عفوني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اردبيل از 1395 - 1390. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدری, زهرا (1397) بررسی انگلهای روده ای بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل، استان اردبیل. در: 2nd International Congress on Prevention Strategies for Healthcare-associated Infections on, Apr 17-19, 2018, Mashhad - Iran.

خ

خیام, لیلی and ولی زاده حقی, هاله and شرقی, افشان and حاجی زاده, عاطفه (1397) نیازسنجی از بیماران بزرگسال مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی اردبیل در زمینه ی زیبایی دندانی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

خسروی, رسول and زارعی, احمد and حیدری, محسن and احمد فاضلی, علی and وثوقی, مهدی and فضل زاده دویل, مهدی (1397) کاربرد نانو ذرات ZnO و TiO2 کوت شده بر روی خاک مونت موریلونت در حضور H2O2 برای حذف موثر سفالکسین از محلول های آبی. Korean Journal of Chemical Engineering ــ 35 (4). pp. 1000-1008. شاپا 0256-1115

خادمی, فرزاد and طاهری, رمضانعلی and ممتازی بروجنی, امیر عباس and فرنوش, غلامرضا and جانسون, توماس and صاحبکار, امیر حسین (1397) پتانسیل لیپوزوم های کاتیونی به عنوان سیستم های حویل/ادجوانتی برای واکسن های واکسن های زیرواحدی سل. Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology ــ online . شاپا 0303-4240

خادمی, فرزاد and یوسفی اوروند, ارشید and واعظ, حمید (1397) شیوع بیماری وبا در یمن: یک بحران بهداشتی منطقه ای یا جهانی؟. International Journal of Infection ــ 5 (2). pp. 1-2. شاپا 2383-1413

خادمی, فرزاد and ممتازی بروجنی, امیر عباس and Reiner, Željko and Banach, Maciej and Al-Rasadi, Khalid and صاحبکار, امیر حسین (1397) PCSK9 و عفونت: یک ارتباط بالقوه مفید یا خطرناک؟. Journal of Cellular Physiology ــ 233 (4). pp. 2920-2927. شاپا 0021-9541

خاوندی زاده اقدم, سیما and کاظم زاده, رأفت and محفوظی, یلدا (1397) بررسی تاثیر آموزش بر سبک زندگی زنان یائسه. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ــ 26 (1). pp. 43-51. شاپا 4728-1563

خدامرادی, مهدی and قزوینی, حامد and اسماعیلی ماهانی, سعید and شاه ویسی, کاوه and فرنیا, وحید and ژاله, حسین and عبدلی, نسرین and اکبرنژاد, زینب and سعادتی, حکیمه and شیبانی, وحید (1397) جنیستئین از افزایش بیان ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻣﺸﺘﻖ از ﻣﻐﺰدر هیپوکمپ موشهای فاقد تخمدان تشنجی جلوگیری می کند. Journal of Chemical Neuroanatomy ــ 89 . pp. 43-50. شاپا 0891-0618

د

دهقان, حمیدرضا and میرزایی, مسعود and میرزایی, ابراهیم and مرادی اصل, اسلام and عطائی, امین and میرزایی, محبوبه (1397) مقایسه اثرات درمانی داروی لیناگلیپتین با متفورمین در درمان دیابت نوع 2: مرور سیستماتیک و متاآنالیز. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 18 (1). pp. 21-33. شاپا 2228-7280

دوستکامی, حسین and صادقیه اهری, سعید and ایرانی جم, عفت and حبیب زاده, افشین (1397) دوز Eptifibatide بولوس در طی انتخابی Percutaneous مداخلات کرونری. Cardiology Research ــ 9 (2). pp. 107-110. شاپا 1923-2829

ر

رحیمی, گیتی and فولادی, نسرین and زینی زاده جدی, سمیه and دماری یام, فرشته and شهباززادگان, سمیرا (1397) بررسی ارزش تشخیصی ضخامت سگمان تحتانی رحم با سونوگرافی شکم در میزان از هم گسیختگی حین سزارین و تعیین فاکتورهای مرتبط با آن. مجله زنان مامایی و نازایی ایران ــ 21 (1). pp. 22-31. شاپا 1680-2993

رضازاده, امين and فیضی, ایرج and عیسی زاده فر, خاطره and شریفی, افشین (1397) بررسی بیان E-cadherin در نمونه بافتی بیماران مبتلا به کانسر معده در بیمارستان فاطمی. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ز

زمانی, بیژن (1397) پرونده خانم 67 ساله. در: 3rd Congress of Clinical Cases in Complex CardiovascularTherapeutics, Apr 12-13, 2018, Shiraz - Iran.

زمانی, بیژن and عبدالهی, اصغر and مردی, افروز (1397) تاثیر هپارین قبل از pci اولیه روی نتایج کلینیکی و پاراکلینیکی دراز مدت و کوتاه مدت و مرگ ومیر بیماران با سندرم کرونری. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ــ 7 (4). pp. 748-752. شاپا 2003-2319

س

سالم, مریم and بایرامی, ابوالفضل and میرزاپور, طوبی and سقا, محسن (1397) بررسی تأثیرات غلظت هاي مختلف رتینوئیک اسید بر روي بقاي سلول هاي بنیادي مزانشیمی مغز استخوان. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک ــ 21 (1). pp. 40-51. شاپا ۱۷۳۵-۵۳۳۸

ش

شیخ محمدی, امیر and دهاژین, زهره and محسنی, سید محسن and سرخوش, مریم and آذر پیرا, حسین and عطافر, زهرا and ابطحی, مهرنوش and رضایی, سهیلا and سردار, مهدیه and مسعودی, حسن and فرجی, مجید and نظری, شهرام and حسینی پویا, رکسانه and الماسیان, محمد (1397) سنتز و کاربرد نانوکامپوزیت SiO2 @ Fe3O4 @ MBT به عنوان یک جاذب جدید مغناطیسی برای جذب آرسنات از محلول های آبی: مطالعات مدل سازی، بهینه سازی و جذب. Journal of Molecular Liquids ــ 255 . pp. 313-323. شاپا 0167-7322

ص

صور آذر, گلثوم and توسلی, حبیب and فرضی پور, شهلا and جعفری, بهبود and نعمتی عطار, مسعود (1397) مقایسه روش تشخیصی کشت با معیار آمسل در تشخیص عفونت گاردنرلا واژینالیسواژن در بیماران داراي عفونت دستگاه تناسلی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 18 (1). pp. 62-69. شاپا 2228-7280

صادقیه اهری, سعید and صیاد رضایی, ایرج and ندرمحمدی مقدم, مهریار and نعیم, رویا (1397) بررسی انواع خشونت علیه کودکان ارجاعی به پزشکی قانونی شهرستان اردبیل طی سالهای 95-90. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صفرزاده, الهام and اورنگی, مونا and محمدی, حامد and بابایی, فرهاد and برادران, بهزاد (1397) سلول سرکوب گر از رده مایلوییدی: سلول های مهم در پیشرفت و متاستاز تومور. Journal of Cellular Physiology ــ 233 (4). pp. 3024-3036. شاپا 0021-9541

ع

عینی, ساناز and نریمانی, محمد and عطادخت, اکبر and بشرپور, سجاد and صادقی موحد, فریبا (1397) اثربخشی درمان شناختی- تحلیلی بر قدرت ایگو و روابط موضوعی افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزي. مجله پزشکی ارومیه ــ 29 (1). pp. 1-11. شاپا ۱۰۲۷-۳۷۲۷

عیسی زاده فر, خاطره and قاضی, احمد and انتظاری, مسعود and حضرتی نوین, محمد (1397) بررسی مقایس های دگزامتازون و اوندانسترون با دگزامتازون و متوکلوپرامید بر روی تهوع، استفراغ و لرز بیماران تحت کله سیستکتومی لاپاروسکوپیک. فصلنامه بيهوشی و درد ــ 9 (1). pp. 19-30. شاپا 2228-6659

عباسی, وحید and امانی, فیروز and فرجی الموتی, آمنه (1397) تاثیر متفورمین بر شدت و نتایج استروک. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ــ 7 (4). pp. 744-747. شاپا 2003-2319

علایی, محمدرضا and جعفری, نرجس and روحانی, فرزانه and احمدآبادی, فرزاد and آزادی, رضوان (1397) آیا علائم نورولوژیک در گوشه تیپ 1 دیده میشود؟. Iranian journal of child neurology ــ 12 (2). pp. 99-106. شاپا 2008-0700 , 1735-4668

علیمحمدی, حسین and قبادی مراللو, حسن and حبیب زاده, شهرام and درختی, فروغ and فولادی, نسرین (1397) بررسی عفونت حاد کلامیدیا و مایکوپلاسما پنومونیه در تشدید حملات COPD. در: یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی, 30 فروردین الی 2 اردیبهشت 1397, تهران - ایران.

ق

قاسمی, روح اله (1397) تهویه صنعتی. تهویه در محیط کار, اول (512379). دایره دانش, تهران. شابک 9756007111611

م

ممی زاده, رضا and حسین زاده, زهرا and رزاقی اصل, نیما and رمضانی, علی (1397) آنالیز محاسباتی برخی از ترکیبات طبیعی خوراکی به عنوان عوامل افزاینده حساسیت سلول های توموری در برابر داروهای ضد سرطان. Structural Chemistry ــ 24 (4). pp. 1-13. شاپا 1040-0400

موسوی, سحر and امانی, فیروز and صمدی, پویا (1397) ارزیابی مشکلات و عملکرد پروتزهای کامل دندانی در سطح شهرستان اردبیل در سال 1396. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ن

نیکخواه, حسین and صفرزاده, الهام and شمس اسنجان, کریم and یوسفی, مهدی and لطفی نژاد, پریسا and طالبی, مهدی and محمدیان, مژده and گل افشان, فرهود and موثق پور, علی اکبر (1397) اثر سلول های بنیادی مزانشیمال مغز استخوان بر تمایز سلول های HL-60. Turkish Journal of hematology ــ 35 (1). pp. 42-48. شاپا 1300-7777

ه

همایونی راد, عزیز and عزیزی, اصلان and درگاهی, رقیه and بختیاری, امید and چوادی, مینا and جعفرزاده مقدم, مینا and همایونی راد, حمیده and میرتجدینی, سید باقر and مبارکی, نوشین and طیب علی, مریم and رسولی پیروزیان, هانیه (1397) تولید شکلات شیري سینبیوتیک غنی شده با لاکتوباسیلوس پاراکازئی وز و -D ، گالاکتوالیگوساکارید. Applied Food Biotechnology ــ 5 (2). pp. 59-68. شاپا 2345-5357

و

والدینی اصل, فرناز and حضرتی, صادق and ارزنلو, محسن and فضل زاده دویل, مهدی (1397) بررسی نوع وتراکم بیوآئروسول های باکتریایی در هوای داخل بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 139. بهداشت و ایمنی کار ــ 8 (1). pp. 15-28. شاپا ۲۲۵۱-۸۰۷X

پ

پات راد, الهام and نیاپور, علی and فراستی, فریس and امانی, مجتبی (1397) تیمار ترکیبی رتینوئیک اسید تمام تذانس و گاما سکرتاز موجب مهار رشد و آپوپتوزیس در رده سلولهای سرطان معده انسان می شود. Cytotechnology ــ 70 (2). pp. 865-877. شاپا 0920-9069

پرستار, سعید and ابراهیمی, افشین and محمدی, حامد and منگلی زاده, نظام الدین and پارسه, ایمان and رفیعی, نسیم and باقری, ریحانه and هاشمی, مجید (1397) حذف BPA از محلول های آبی با استفاده از روش انعقاد الکتریکی با الکترودهای آهن و بهینه سازی آن. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط ــ 5 (3). pp. 264-276. شاپا 3211-2383

پورمحمد, پیروز and علی پناه مقدم, رضا and امانی, فیروز and نعمتی, علی and ملک زاده, ودود (1397) تاثیر نانوذرات اکسید روي بر سطوح پروفایل لیپیدي خون در موشهاي نر نژاد ویستار. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 18 (1). pp. 34-42. شاپا 2228-7280

پوررشید, محمدحسن and داستان, فرزانه and سلام زاده, جمشید and اسلام نژاد, علیرضا and عدالتخواه, مریم (1397) نقش جایگزینی ویتامین د بر کیفیت زندگی مربوط به سلامت در بیماران بستری شده تشدید حاد بیماری انسداد مزمن ریوی. Iranian Journal of Pharmaceutical Research ــ 17 (2). pp. 801-810. شاپا 1735-0328

ک

کریم زاده, پروانه and نجم آبادی, حسین and طبرستانی, سپیده and احمدآبادی, فرزاد and آهنگری, اف and فدایی, ام and فرخ آشتیانی, تی (1397) جهش جدید PEX12:گزارش موردی یک دختر ایرانی با اختلال پروکسیزومال کودکی:ALDکاذب. research in pediatrics &neonatology ــ 1 (5). pp. 1-3. شاپا 2576-9200

گ

گازر, روح اله and اسکندری, مژگان and شرف شاه, علیرضا and بهادری, محمد هادی and گل محمدی, محمد قاسم and کشاورز, پروانه (1397) ارزیابی بیان ژن EGFR در جنین های دو سلولی و بلاستوسیست موش آزمایشگاهی بدنبال انجماد سریع یا ویتریفیکیشن. Avicenna Journal of Medical Biotechnology ــ 10 (2). pp. 120-122. شاپا 2008-2835

This list was generated on 14 / 5 / 1400.