title

Items where Subject is "QV pharmacology > QV 704 Pharmaceutics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | ر | ز | ش | غ | ن | ک
Number of items at this level: 45.

آ

آردی, بیتا and رضایی شیرمرد, لیلا and رحیم پور, الهه and فتحی آذربایجانی, آناهیتا and جویبان, ابوالقاسم (1401) اثر کمک حلال ها و سورفکتانت ها بر محلولیت سولفاسالازین. Physics and Chemistry of Liquids ــ 60 (6). pp. 922-930. شاپا 1029-0451

ا

اللهیاری, سعیده and خاتمی, محمد مروری بر پیشرفت های پرینت سه بعدی جهت تجویز از راه های مختلف دارورسانی. [ research project ]

اللهیاری, سعیده and زاهدنژاد, فهیمه and خاتمی, محمد and هاشم زاده, نسترن and ذاکری میلانی, پروین and Trotta, Francesco (1401) بررسی کارایی حامل های دارویی سیکلودکسترین نانواسپانج ها در مقایسه با لیپوزوم ها در دارودرمانی سرطان. [ research project ]

اللهیاری, سعیده and زاهدنژاد, فهیمه and خاتمی, محمد and هاشم زاده, نسترن and ذاکری-میلانی, پروین and Trotta, Francesco (1401) سیکلودکسترین های نانواسپانجی به عنوان سیستمی جهت دارودرمانی که در مقایسه با لیپوزوم هامی توانند به بازار دارویی معرفی شوند. Journal of Drug Delivery Science and Technology ــ 67 (102931). شاپا 1773-2247

ابراهیمی, حسینعلی and نقی زاده, سارا and امیرشاهرخی, کیوان (1398) دیوار بی اعتمادی میان بیماران و داروسازان همچنان بلند است، مطالعه ای جهت گشودن این کلاف سردرگم. در: Pharmacy Updates 2019, Feb., 6-8, 2019, Tehran, Iran.

ابراهیمی, حسینعلی and جوادزاده, یوسف and حمیدی, مهرداد and برزگر جلالی, محمد (1395) تهیه و ارزیابی یک نانوحامل لیپوهیدروژلی نوین: رپاگلینید به عنوان یک داروی مدل لیپوفیل. Journal of Pharmacy and Pharmacology ــ 68 (4). pp. 450-458. شاپا 2042-7158

ابراهیمی, حسینعلی and جوادزاده, یوسف and حمیدی, مهرداد and برزگر جلالی, محمد (1394) نانوذرات لیپیدی جامد بارگذاری شده با رپاگلیناید: تاثیر استفاده از سورفکتانتها/پایدارکننده های مختلف بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی نانوذرات. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences ــ 23 (1). p. 46. شاپا 2008-2231

ابراهیمی, حسینعلی and اسماعیلی, سمیرا and خضری, صالح and سلیمی, احمد (1401) تهیه نانوذرات کیتوزان بارگذاری شده با کورکومین و اثرات محافظت کنندگی آن بر سمیت اقا شده با سلکوکسیب بر سلولهای قلبی و میتوکندریهای جدا شده از رت. Drug Research ــ 73 (3). pp. 125-136. شاپا 2194-9379

ب

باقری, نگین and شهسواری, شاداب and ایمان, اکبری and رضایی شیرمرد, لیلا (1401) طراحی سیستم داروسازی آهسته رهش از داروی متوتروکسات با استفاده از نانوذرات مغناطیسیس پلی هیدروکسی بوتیرات والرات و ارزیابی سمیت آنها. Journal of Drug Delivery Science and Technology ــ 77 . شاپا 1773-2247 (In Press)

بهاری جوان, نیکا and جعفری امید, نرسی and موسوی حصب, نگار and رضایی شیرمرد, لیلا and رفیعی تهرانی, مرتضی and درکوش, فرید (1397) تهیه، بهینه سازی و ارزیابی آزمایشگاهی سیستم آهسته رهش پرامی پکسول با استفاده از نانوذرات پلی هیدروکسی بوتیرات والرات. Journal of Drug Delivery Science and Technology ــ 44 . pp. 82-90. شاپا 1773-2247

بهاری جوان, نیکا and منتظری, حامد and رضایی شیرمرد, لیلا and جعفری امید, نرسی and بربری, غلام رضا and امینی, محسن and رفیعی تهرانی, مرتضی and عابدین درکوش, فرید (1396) تهیه و ارزیابی درون تن فرمولاسیون آهسته رهش نانوکامپوزیت تریپاراتاید با استفاده از نانوذرات پخش شده در بستر هیدروژل (هیالورونیک اسید- جفامین). European Journal of Pharmaceutical Sciences ــ 101 . pp. 167-181. شاپا 0928-0987

بهلولی, شهاب and فتحی, پریسا (1393) فرمولاسیون نانولیپوزمی عصاره آبی آگروستماگیتاگو اثرسمی بیشتری بر روی رده سلولی سرطان معده دارد. Nanomedicine Journal ــ 2 (1). pp. 21-28. شاپا 2322-5904

برآبادی, حامد and حسینی, امید and کمالی, کاوه and جزایری شوشتری, فرشته and رشیدی, معصومه and حقی امین جان, حامد and متوپاندیان, سراوانان (1398) ظهور نقش نانومتریال های نقره در مبارزه با سرطان ریه: مطالعه مروری سیستماتیک. Journal of Cluster Science ــ 31 (1). شاپا 1572-8862

ت

تفقدی, محسن and خادمی, فرزاد and شیعه زاده, فریده and فیروزی, زهره (1399) نانوذرات مبتنی بر پلیمر به عنوان سیستم های دلیوری برای درمان و واکسیناسیون سل. در: Nanotechnology Based Approaches for Tuberculosis Treatment. Chapter 8 - Polymer-based nanoparticles as delivery systems for treatment and vaccination of tuberculosis, 1 . Elsevier, India, pp. 123-142. شابک 978-0-12-819811-7

ج

جویبان, ابوالقاسم and پارسا خانکندی, حامد (1390) ناخالصی های ژنوتوکسیک در فراورده های دارویی. در: Toxicity and Drug Testing. Genotoxic Impurities in Pharmaceuticals . IntechOpen, UNITED KINGDOM, pp. 387-414. شابک 978-953-51-4363-5

جهانشاهی, جوانه and پذیرا, سارا and فراهانی, فرهاد and هاشمیان, فرناز and شکری, نرگس and کارخانه ای, بهروز and پورالعجل, جلال (1393) اثر سوکرالفیت موضعی نسبت به کلیندامایسین بر روی درد پس از جراحی لوزه در کودکان 6 تا 12 ساله. JAMA Otolaryngology-Head & neck surgery ــ 140 (8). pp. 698-703. شاپا 2168-6181

ح

حسینی نسب, سارا and امانی, امین and ابراهیمی, حسینعلی and حمیدی, علی اصغر (1399) طراحی و تهیه یک سامانه نوین دارورسانی چند هدفی با استفاده از نانوذرات چندکاره برای دارورسانی همزمان siRNA و پاکلیتاکسل. Journal of Pharmaceutical Analysis ــ 11 (2). pp. 163-173. شاپا 2095-1779 (In Press)

حسینی اقدم, شقایق and اللهیاری, سعیده (1402) افزایش محلولیت فلوتامید با کمک بتاسیکلودکسترین از طریق روش فوق اشباعیت: یک راه قابل اعتماد جهت افزایش محلولیت داروهای کم محلول در آب. Journal of Pharmaceutical Innovation ــ . شاپا 1872-5120 (In Press)

خ

خاکی, صدف and هادی زاده, نسترن and رضایی شیرمرد, لیلا (1401) ساخت و ارزیابی فیلمهای دهانی بتامتازون به روش قالب گیری حلال به عنوان یک سیستم دارورسانی نوین در لیکن پالن و آفت های دهانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 22 (4). pp. 393-408. شاپا 2228-7280

خباز مافی نژاد, محبوبه and هادی زاده, نسترن and دوست کامل, دنیا and سیاری فرد, آزاده and رضایی شیرمرد, لیلا (1401) درک تحلیلی از بینش دانشجویان داروسازی نسبت به الگوهای خود و صلاحیت های اصلی آنها. Pharmacy Education ــ 22 (1). pp. 856-865. شاپا 1477-2701

خاتمی, محمد and دنیوی, علی and اللهیاری, سعیده and فیض الهی, مهسا and اباذری, امیرموسی and فتوحی, محمد (1401) کاربرد پرینت سه بعدی در علوم دارویی و ارزیابی مسیرهای مدیریتی برای کامپوزیت های حاوی دارو. Pharmaceutical Sciences ــ 29 (3). pp. 283-297. شاپا 1735-403X

خادمی, فرزاد and طاهری, رمضانعلی and ممتازی بروجنی, امیر عباس and فرنوش, غلامرضا and جانسون, توماس and صاحبکار, امیر حسین (1397) پتانسیل لیپوزوم های کاتیونی به عنوان سیستم های حویل/ادجوانتی برای واکسن های واکسن های زیرواحدی سل. در: Reviews of Physiology, Biochemistry and Pharmacology. Potential of Cationic Liposomes as Adjuvants/Delivery Systems for Tuberculosis Subunit Vaccines, 175 . Springer, Switzerland AG, pp. 47-69. شابک 978-3-319-95288-8

خادمی, فرزاد and یوسفی اوروند, ارشید and درخشان, محمد and عباسپور, محمدرضا and صدری, کیوان and تفقدی, محسن (1397) فرمولاسیون و بهینه سازی یک نانوذره جدید PLGA تغییر یافته با لیپید کاتیونیک به عنوان سیستم دلیوری پروتئین فیوژن HspX/EsxS مایکوباکتریوم توبرکلوزیس: یک طراحی آزمایشگاهی. Iranian Journal of Pharmaceutical Research ــ 18 (1). pp. 446-458. شاپا 1735-0328

ر

رضایی شیرمرد, لیلا and بهاری جوان, نیکا and خوشایند, محمدرضا and کبریایی زاده, عباس and دیناروند, رسول and درکوش, فرید (1396) طراحی و ارزیابی برون تن نانوپارتیکل های زیست تخریب پذیر حاوی فینگولیمود. Pharmaceutical Development and Technology ــ 22 (7). pp. 860-870. شاپا 1083-7450

رضایی شیرمرد, لیلا and غفرانی, مهدیه and بهاری جوان, نیکا and بایرامی, سمانه and توسلی, عبدالله and رضایی, امیر and امینی, محسن and کبریایی زاده, عباس and رویینی, محمدرضا and دیناروند, رسول and رفیعی تهرانی, مرتضی and درکوش, فرید (1399) بهبود عملکرد بیولوژیکی فینگولیمود بارگزاری شده در نانوپارتیکلهای پلی هیدروکسی بوتیرات والرات با استفاده از مشتقات لیوفیل آلژینات سدیم. Drug Development and Industrial Pharmacy ــ 46 (2). pp. 318-328. شاپا 0363-9045

ز

زیبانژاد, مهسا and رضایی شیرمرد, لیلا and دیده ور, آیناز (1398) فرمولاسیون و ارزیابی لیپوزوم موضعی دوکسپین در درمان اگزمای پوستی. در: شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران, 15 آبان 1398, ایران-کرمانشاه.

زیبانژاد, مهسا and رضایی شیرمرد, لیلا and دیده ور, آیناز (1398) فرمولاسیون و ارزیابی اسکفلد آهسته رهش تتراسایکلین در عفونت های پریودنتال. در: شانزدهمین همایش علوم دارویی, 15-17 سال 1398, ایران-کرمانشاه.

ش

شکری, نرگس (1393) زینک اکساید و نانوذرات زینک اکساید به عنوان نفوذ دهنده های پوستی داروها در فرآورده های دارویی و آرایشی بهداشتی. در: Asian Nano forum Conference, march, 8-11 2015, Iran-Kish.

شکری, نرگس (1393) ارزیابی برون تنی و درون تنی نانوذرات پلیمری زیست تخریب پذیر. در: Asian Nano forum Conference, march, 8-11 2015, Iran-Kish.

شکری, نرگس and عزیزی, ابراهیم and اکبری جور, حمید (1393) تعیین توزیع نانوذرات پلیمری فلورسنت در بدن موش با استفاده از روش تصویرگیری درون تن. در: کنگره نانوپزشکی در تشخیص و درمان بیماری های صعب العلاج, 93/11/30, دانشگاه شهید بهشتی- پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی-ابن سینا.

شکری, نرگس and عزیزی, ابراهیم and اکبری جور, حمید and فولاددل, شمیله and خلج, علی and دیناروند, رسول (1391) ارزیابی برون تنی و درون تنی نانوذرات پلیمری پلی کاپرولاکتون فومارات. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research ــ 3 (9). pp. 3106-3115. شاپا 2320-5148

شکری, نرگس and اکبری جور, حمید (1393) نانو ذرات زینک اکساید به عنوان تسریع کننده نفوذ پوستی حلال ها و سرفکتنت ها. Journal of pharmaceutical research ــ 13 (3). pp. 85-91. شاپا 7200-0937

شکری, نرگس and اکبری جور, حمید (1394) مقایسه نانوذرات کلسیم و روی به عنوان تسهیل کننده نفوذ پوستی. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences ــ 77 (6). pp. 694-704. شاپا 0250-474X

شکری, نرگس and اکبری جور, حمید (1393) استفاده از ترکیب سینرجیستی دو ماده تسریع کننده نفوذ داروی پوستی کلاژن در فرآورده های دارویی و آرایشی بهداشتی. Journal of pharmaceutical research ــ 14 (1). pp. 1-6. شاپا 7200-0973

شکری, نرگس and اکبری جور, حمید and خلج, علی (1393) اثر حلال های آبدوست بر روی تسهیل دارورسانی پوستی آلبومین. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research ــ 5 (8). pp. 3175-3182. شاپا 2320-5148

شکری, نرگس and اکبری جور, حمید and قادرمزی, روژین (1393) اثر تسریع کننده های نفوذ پوستی در فرآورده های ضدچروک موضعی حاوی آلفا-هایدروکسی اسیدها و هیالورونیک اسید. Avivenna journal of medical biochemistry ــ 2 (2). pp. 18611-18617. شاپا 2345-4113

شکری, نرگس and اکبری جور, حمید and فولاددل, شمیله and خلج, علی and خوشایند, محمدرضا and دیناروند, رسول and اطیابی, فاطمه and نعمانی, علیرضا and عزیزی, ابراهیم (1389) تهیه و ارزیابی نانوذرات پلیمر پلی کاپرولاکتون فومارات حاوی داروی ضد سرطان دوکسوروبیسین. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences ــ 19 (1). pp. 12-22. شاپا 1560-8115

شکری, نرگس and اکبری جور, حمید and فولاددل, شمیله and خلج, علی and دیناروند, رسول and عزیزی, ابراهیم (1390) تهیه و ارزیابی نانوذرات پلیمری کراس لینک شده و نشده حاوی داروی دوکسوروبیسین. African journal of pharmacy and pharmacology ــ 5 (7). pp. 797-805. شاپا 1996-0816

شکری, نرگس and گودرزی, محمدتقی and اکبری جور, حمید and سلطانی, یاسمن (1393) زینک اکساید و نانوذرات زینک اکساید به عنوان تسهیل کننده جذب فرآورده های موضعی دارویی و آرایشی بهداشتی. Journal of pharmaceutical research ــ 13 (2). pp. 40-44. شاپا 0973-7200

شهسواری, شاداب and رضایی شیرمرد, لیلا and امینی, محسن and عابدین درکوش, فرید (1395) کاربرد ANN در طراحی و اپتیمم کردن نانوپارتیکلهای فینگولیمود با استفاده از پلیمر زیست تخریب پذیر پلی هیدروکسی بوتیرات والرات(2017). Journal of Pharmaceutical Sciences ــ 106 (1). pp. 176-182. شاپا 0022-3549

شهسواری, شاداب and رضایی شیرمرد, لیلا and امینی, محسن and عابدین درکوش, فرید (1395) کاربرد ANN در طراحی و اپتیمم کردن نانوپارتیکلهای فینگولیمود با استفاده از پلیمر زیست تخریب پذیر پلی هیدروکسی بوتیرات والرات(. Journal of Pharmaceutical Sciences ــ 106 (1). pp. 176-182. شاپا 0022-3549

غ

غفرانی, مهدیه and رضایی شیرمرد, لیلا and امینی, محسن and درکوش, فرید (1398) طراحی و فرمولاسیون نانوپارتیکلهای هپارین-کایتوزان حاوی اکترئوتاید: ارزیابی اثر تغییرات سطحی در خصوصیات فیزیکوشیمیایی و برداشت ماکروفاژها. Journal of Pharmaceutical Sciences ــ 108 (9). pp. 3036-3045. شاپا 0022-3549

ن

نیکزاده کیگل, داور and حبیب زاده, شهرام and ابراهیمی, حسینعلی and محمدی منفرد, معصومه and میران, منصور (1399) ارزیابی بالینی اسپري دهانی عسل جهت درمان کمکی فارنژیت. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 20 (1). pp. 79-93. شاپا 2228-7299

نیکزاده کیگل, داور and حبیب زاده, شهرام and ابراهیمی, حسینعلی and محمدی منفرد, معصومه and میران, منصور (1399) ارزیابی بالینی اسپري دهانی عسل جهت درمان کمکی فارنژیت. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 20 (1). pp. 93-80. شاپا 2228-7280

ک

کیهانفر, فریبرز and خانی, سمیرا and بهلولی, شهاب (1393) ارزیابی سیستم دارورسانی با پایه لیپیدی (فیتوسولو) برروی فراهمی زیستی خوراکی دیبودیپین. Iranian Journal of Pharmaceutical Research ــ 13 (4). pp. 1149-1156. شاپا 1735-0328

This list was generated on 4 / 12 / 1402.