title

Items where Author is "تیمورپور, رقیه"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | Date | No Grouping
Number of items: 114.

Article

جوانبخت, پریسا and پیری دوگاهه, هادی and نعمتی, رسول and یزدانبد, عباس and تیمورپور, امیر and صادق نژاد, مهین and اسمعیلی زاد, مجید and تیمورپور, رقیه (1402) بررسی فاکتورهای ویرولانس هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از معده بیوپسی. Molecular Biology Reports ــ 51 (2024). p. 192. شاپا 0301-4851

مردانی, مسعود and محمدشاهی, جعفر and تیمورپور, رقیه (1402) نتایج COVID-19 در بیماران نقص ایمنی: تجربه یک مرکز. VirusDisease ــ 34 (3). pp. 373-382. شاپا 2347-3517

حسینعلی, زهرا and محمدشاهی, جعفر and تیمورپور, امیر and حبیب زاده, شهرام and اسماعیلی زاد, مجید and ارزنلو, محسن and میرزانژاد اصل, حافظ and صادق نژاد, مهین and سهرابی, شبنم and تیمورپور, رقیه (1402) شناسایی مولکولی سویه های MDR از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. Molecular Biology Reports ــ 50 (12). pp. 10271-10275. شاپا 1573-4978

سامع ملکی, ندا and بابازاده, فروغ and ارزنلو, محسن and تیمورپور, رقیه and پیری دوگاهه, هادی (1402) سروتایپینگ و پروفایل های مولکولی مرتبط با فاکتورهای ویرولانس سویه های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیمارستان های آموزشی استان اردبیل، ایران: یک مطالعه مقطعی. Health Science Reports ــ 6 (9). e1557. شاپا 2398-8835

مردانی, مسعود and محمدشاهی, جعفر and تیمورپور, رقیه (1402) عفونت مفصل زانو مصنوعی ایجاد شده توسط گونه های استرپتوکوک α-همولیتیک: یک مورد گزارش. Journal of Medical Case Reports ــ 17 (1). p. 339. شاپا 1752-1947

نیستانی, زهره and خادمی, فرزاد and تیمورپور, رقیه and امانی, مجتبی and ارزنلو, محسن (1402) شیوع و مکانیسم های مقاومت به سیپروفلوکسازیندر ایزوله های اشریشیا کلی جدا شده از بیماران،حاملین سالم و فاضلاب در اردبیل. BMC Microbiology ــ 23 (191). pp. 1-12. شاپا 1471-2180

مردانی, مسعود and محمدشاهی, جعفر and ابوالقاسمی, سارا and تیمورپور, رقیه (1401) آسیب کبدی ناشی از توفاسیتینیب : گزارش یک مورد. Journal of Medical Case Reports ــ 17 (1). p. 97. شاپا 1752-1947

صبور, سحر and تیمورپور, امیر and محمدشاهی, جعفر and پیری دوگاهه, هادی and تیمورپور, رقیه and عظیمی, طاهر and حسینعلی, زهرا (1401) شناسایی مولکولی و تعیین مشخصات گونه های شیگلا حاوی ژنهای بتالاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از کودکان در شمال غرب ایران. Molecular and Cellular Pediatrics ــ 9 (19). شاپا 2194-7791

عاشوری, پرستو and محمدشاهی, جعفر and نیک بین, وجیهه السادات and پیری دوگاهه, هادی and محمدی قلعه بین, بهنام and رفاهی, سهیلا and تیمورپور, امیر and اسمعیلی زاد, مجید and میرزانژاد اصل, حافظ and تیمورپور, رقیه (1401) مقاومت آنتی بیوتیکی، حاملی اینتگرون و ژنهای مقاومت به فلوروکینولونها در ایزولهای اسنیتوباکتر بومانی. Archives of Clinical Infectious Diseases ــ 17 (5). e120590. شاپا 2345-2641

محمدشاهی, جعفر and حبیب زاده, شهرام and تیمورپور, رقیه and پردل, شهره and عاشوری, نگین (1401) گزارش دو مورد سل گوارشی. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research ــ 30 (142). pp. 463-467. شاپا 2676-6264

خاوندی, شبنم and ارزنلو, محسن and پیری دوگاهه, هادی and تیمورپور, رقیه (1401) تشخیص فنوتیپیک و مولکولی اشرشیا کلی مقاوم به کارباپنم ها ، جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در استان اردبیل، ایران. Iranian Journal of Pathology ــ 17 (3). 261- 267. شاپا 1735-5303

بابازاده, فروغ and تیمورپور, رقیه and ارزنلو, محسن and یوسفی پور, مهدی and پیری دوگاهه, هادی and محمدشاهی, جعفر (1401) شناسایی فنوتیپیک و مولکولی ایزوله های کلبسیلا پنومونیه تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف ، AmpC و کارباپنماز در ایران. Molecular Biology Reports ــ 49 (2022). pp. 4769-4776. شاپا 0301-4851

نمکی خلجان, مالک and تیمورپور, رقیه and پیری دوگاهه, هادی and ارزنلو, محسن (1401) حساسیت به بیوساید های ضد میکروبی و ژنهای مرتبط با تولرانس در ایزوله های انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیومجمع آوری شده از منابع انسانی و غیر انسانی. Current Microbiology ــ 79 (6). pp. 1-11. شاپا 0343-8651

ملکی, دادرس and منوچهری فر, میثم and نمکی خلجان, مالک and موسوی, سیدحسین and جنتی, الهام and پیری دوگاهه, هادی and تیمورپور, رقیه and خادمی, فرزاد and ارزنلو, محسن (1400) گونه های مقاوم به وانکومایسین انتروکوک: مقاومت آنتی بیوتیکی و پروفایل ژنهای ویرولانس. Gene Reports ــ 25 (101338). شاپا 2452-0144

برزگر, سهیلا and ارزنلو, محسن and تیمورپور, امیر and اسماعیلی زاد, مجید and یوسفی پور, مهدی and محمدشاهی, جعفر and تیمورپور, رقیه (1400) فراوانی اینتگرون و ژنهای ESBL در سویه های اشرشیا کلی مقاوم به چند دارو جدا شده از عفونت دستگاه ادراری ، اردبیل، ایران. Iranian Journal of Medical Microbiology ــ 16 (1). pp. 56-65. شاپا 2345-4342

محمدشاهی, جعفر and ایرانپرور, منوچهر and حبیب زاده, شهرام and تیمورپور, رقیه (1399) مشخصات میکروب شناسی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی از عوامل بیماری زا در بیماران دیابتی و غیر دیابتی. Journal of Research in Applied and Basic Medical Sciences ــ 6 (4). pp. 216-232. شاپا 2717-0098

محمدشاهی, جعفر and حبیب زاده, شهرام and تیمورپور, رقیه (1399) تتانوس جنرالیزه در یک بیمار : گزارش یک مورد. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research ــ 28 (131). pp. 346-349. شاپا 2676-6264

موسوی, سیدحسین and پیری دوگاهه, هادی and محمدی قلعه بین, بهنام and تیمورپور, رقیه and ملکی, دادرس and خادمی, فرزاد and ارزنلو, محسن (1399) مقاومت به سطوح بالای آمینوگلیکوزیدها و آمپیسیلین در میان ایزوله های انتروکوکو جدا شده از نمونه های بالینی در یک بیمارستان ریفرال در ایران. Iranian Journal of Microbiology ــ 12 (4). pp. 319-324. شاپا 2008-3289

محمدشاهی, جعفر and ارزنلو, محسن and حبیب زاده, شهرام and پیری دوگاهه, هادی and تیمورپور, رقیه (1399) بررسی 3 سال مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های اسنیتوباکتر : یک مطالعه گذشته نگر در شمال غرب ایران. Journal of Research in Applied and Basic Medical Sciences ــ 6 (3). pp. 186-193. شاپا 2717-0098

تیمورپور, رقیه and باباپور ایوریق, بهنام and اسماعیلی زاد, مجید and ارزنلو, محسن and پیری دوگاهه, هادی (1398) بررسی مقاومت به کینولون ها در ایزوله های شیگلای جدا شده از بیماران در اردبیل. Iranian Journal of Microbiology ــ 11 (6). 496 -501. شاپا 2008-3289

پیری دوگاهه, هادی and تیمورپور, رقیه and حبیب زاده, شهرام and محمدشاهی, جعفر and قلوبی, آیدا and تیمورپور, امیر and مشکات, زهرا (1398) تزریق همزمان و بررسی پاسخ های ایمنی سه DNAواکسن کد کننده آنتی ژن های ایمونوژنیک از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. Archives of Clinical Infectious Diseases ــ 14 (3). e79496. شاپا 2345-2641

محمدشاهی, جعفر and رفاهی, سهیلا and یوسفی پور, بهاره and سرداری, مهران and تیمورپور, رقیه (1397) عفونت هپاتیت b. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 76 (9). pp. 576-587. شاپا 1683-1764

پیری دوگاهه, هادی and تیمورپور, رقیه and مرادی, باقر and یوسفی پور, مهدی and قلوبی, آیدا and باغانی, اکرم and مشکات, زهرا (1397) بررسی پاسخ های ایمنی حاصل از DNAواکسن کد کننده Ag85a-Cfp10 از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در مدل حیوانی. Jundishapur Journal of Microbiology ــ online . شاپا 2008-3645

آقایی پور, خسرو and تیمورپور, رقیه (1397) بیان بالای fragmentC توکسین کزاز در اشرشیا کلی. Archives of Razi Institute ــ 73 (1). pp. 27-38. شاپا 0365-3439

محمدی قلعه بین, بهنام and حبیب زاده, شهرام and ارزنلو, محسن and تیمورپور, رقیه and امانی قیوم, سعیده (1397) کلونیزه شدن پنوموسیستیس جیرووسیی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه در دو گروه دریافت کننده و غیر دریافت کننده کورتیکوستروئیدها:با رویکرد انتقال از طریق هوا. Iranian Journal of Pathology ــ 13 (2). pp. 136-143. شاپا 1735-5303

تیمورپور, رقیه and پیری دوگاهه, هادی and ارزنلو, محسن and قلوبی, آیدا and سنکیان, مجتبی and مشکات, زهرا (1396) بیان همزمان ژنهای hbha وMtb32C در سیستم پروکاریوت. jundishapur journal of microbiology ــ 11 (2). pp. 1-6. شاپا 2008-3645

پیری دوگاهه, هادی and مشکات, زهرا and حبیب زاده, شهرام and ارزنلو, محسن and محمدشاهی, جعفر and رستمی, سینا and گرایلی, سینا and تیمورپور, رقیه (1396) نگاهی جدید به ایمونوپاتوژنز هپاتیت بی. virus research ــ 245 . pp. 29-43. شاپا 0168-1702

تیمورپور, رقیه and پیری دوگاهه, هادی and تیمورپور, امیر and ارزنلو, محسن and مشکات, زهرا (1396) مطالعه بر روی پاسخ های ایمنی القا شده توسط DNAواکسن کد کننده آنتی ژنهای Mtb32C-HBHA از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. Iranian Journal of Basic Medical Sciences ــ 20 (10). pp. 1119-1124. شاپا 2008-3866

ارشدی, زهرا and جلیلی, امین and تیمورپور, رقیه and قلوبی, آیدا and مشکات, زهرا (1396) بیان یوکاریوتیک ژن Core از ژنوتیپ 1aویروس HCV. Archives of Medical Laboratory Sciences ــ 3 (2). pp. 39-45. شاپا 2423-6241

ناصری, سجاد and درودی, مجید and آریان, احسان and قلوبی, آیدا and رحیمی, حمیدرضا and کتابی, کیانا and موقر, عارف and عبدلی, اصغر and گوکلانی, حامد and تیمورپور, رقیه and مشکات, زهرا (1396) اثرات ضد ویروسینانومیسل های کورکومین بر روی اتصال و ورود ویروس هپاتیت سی. Iranian Journal of Virology ــ 11 (2). pp. 29-35. شاپا 1735-5680

پیری دوگاهه, هادی and تیمورپور, رقیه and ارزنلو, محسن and رستمی, سینا and رئیسی, الهام (1396) تست پوستی توبرکولین : مقاله مروری. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 75 (8). pp. 555-561. شاپا ۱۶۸۳-۱۷۶۴

زارع, حسنا and آریان, احسان and اعلمی, شادی and یعقوبی, عطیه and تیمورپور, رقیه and مشکات, زهرا (1396) طراحی و ساخت کلونینگ وکتور حاوی ژن mpt64 از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. Tanaffos ــ 17 (3). pp. 198-202. شاپا 1735-0344

تیمورپور, رقیه and مشکات, زهرا and ارزنلو, محسن and پیری دوگاهه, هادی (1395) DNA واکسن: واکسن نسل سوم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ــ 10 (10). pp. 86-99. شاپا 1735-7799

تیمورپور, رقیه and مشکات, زهرا and ارزنلو, محسن and پیری دوگاهه, هادی and قلوبی, آیدا (1395) ب ث ژ تنها واکسن موجود جهت مقابله با بیماری سل : مقاله مروری. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 74 (10). pp. 675-681. شاپا ۱۶۸۳-۱۷۶۴

تیمورپور, رقیه and آریان, احسان and مشکات, زهرا (1395) پاسخ هاي ايمني دخیل در عفونت مايکوباکتريوم توبرکلوزيس. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ــ 10 (7). pp. 89-99. شاپا 1735-7799

یعقوبی, عطیه and آریان, احسان and زارع, حسنا and اعلمی, شادی and تیمورپور, رقیه and مشکات, زهرا (1395) طراحی و ساخت یک کلونینگ وکتور حاوی ژن hspX از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. Reports of Biochemistry & Molecular Biology ــ 5 (1). pp. 46-50. شاپا 2322-3480

باغانی, اکرم and یوسفی, مسعود and صفدری, هادی and تیمورپور, رقیه and قلوبی, آیدا and مشکات, زهرا (1395) طراحی و ساخت DNAواکسن کد کننده ژنهای Ag85a و Cfp10 از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. Archives of Medical Laboratory Sciences ــ 4 (2). pp. 135-140. شاپا 2423-6241

تیمورپور, رقیه and تاجانی, امینه سادات and عسگری, وحید رضا and رستمی, سینا and مشکات, زهرا (1395) طراحی و ساخت DNAواکسن بر اساس پروتئین های ساختمانی ویروس هپاتیت C. Iranian journal of pathology ــ 11 (3). pp. 222-230. شاپا 1735-5303

مشکات, زهرا and تیمورپور, امیر and رشیدیان, سمیرا and ارزنلو, محسن and تیمورپور, رقیه (1395) ایمنی زایی DNA واکسن کد کننده آنتی ژن های Ag85a-Tb10.4 از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. Iranian journal of immunology ــ 13 (4). pp. 289-295. شاپا 1735-1383

تیمورپور, رقیه and زارع, حسنا and رجب نیا, رمضان and یحیی پور, یوسف and مشکات, زهرا (1395) بررسی بیان یوکاریوتیک فیوژن ژن mtb32C-hbha از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در رده سلولی هپاتوکارسینوما. Iranian Journal of Microbiology ــ 8 (2). pp. 132-138. شاپا 2008-3289

رشیدیان, سمیرا and تیمورپور, رقیه and مشکات, زهرا (1395) طراحی و ساخت DNA واکسن کد کننده ژنTb10.4از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. Iranian journal of pathology ــ 11 (2). pp. 112-119. شاپا 1735-5303

باغانی, اکرم and یوسفی, مسعود and صفدری, یوسف and تیمورپور, رقیه and مشکات, زهرا (1394) طراحی و ساخت Pcdna3.1وکتور کد کننده ژن Cfp10 از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. Jundishapur Journal of Microbiology ــ 8 (10). pp. 1-5. شاپا 2008-3645

تیمورپور, رقیه and صادقیان, علی and مشکات, زهرا and اسمعیلی زاد, مجید and سنکیان, مجتبی and جباری, احمد رضا (1394) ساخت DNAواکسن کد کننده ژنهای Mtb32C and HBHA Genes از Mycobacterium tuberculosis. Jundishapur Journal of Microbiology ــ 8 (8). pp. 1-7. شاپا 2008-3645

صالح پور, معصومه and طیبی میبد ی, ناصر and تیمورپور, رقیه and قرآنی اعظم, عادل and سپاهی, سمانه and رستمی, سینا and مشکات, زهرا (1394) فراوانی پاپیلوماویروس انسانی ژنوتیپ های 6و11و16و18وو31از نمونه های بافتی کارسینومای مهاجم پستان ،شمال شرق ایران. Iranian Journal of Pathology ــ 10 (3). 192 - 198. شاپا 1735-5303

تیمورپور, رقیه and مشکات, زهرا and قلوبی, آیدا and نومانی, حسین and رستمی, سینا (1394) بررسی لود ویروسی هپاتیت C در سیستم کشت سلولی Huh7.5. jundishapur journal of microbiology ــ 8 (5). شاپا 2008-3645

Book Section

مشکات, زهرا and تیمورپور, رقیه (1397) حامل هرپس، پاکس ویروس و ویروس های انکولیتیک. در: ژن درمانی مفاهیم ، روش ها و کاربردها. نوردانش, تهران. شابک 978-964-413-304-6

Conference or Workshop Item

تیمورپور, رقیه and مشکات, زهرا (1396) بیان همزمان ژنهای mtb32c و hbha از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس سویه H37Rv در سیتم پروکاریوت. در: 18th international Iranian congress of microbiology, Aug 29-31 , 2017, Tehran - Iran.

تیمورپور, رقیه and مشکات, زهرا (1396) بررسی بیان یوکاریوتیک فیوژن ژن mtb32c-hbha از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در رده سلولی هپاتوکارسینوما. در: 18th international Iranian congress of microbiology, Aug 29-31 , 2017, Tehran - Iran.

تیمورپور, رقیه and مشکات, زهرا (1396) ایمنی زایی DNA واکسن کدکننده آنتی ژن های Ag85a-Tb10.4 از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. در: 18th international Iranian congress of microbiology, Aug 29-31 , 2017, Tehran - Iran.

تیمورپور, رقیه and مشکات, زهرا and رشیدیان, سمیرا (1396) ایزولاسیون، کلونینگ و آنالیز مولکولی ژن های TB10.4 ,Ag85aاز مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. در: 18th international Iranian congress of microbiology, Aug 29-31 , 2017, Tehran - Iran.

Thesis

تیمورپور, رقیه and محمدشاهی, جعفر and پیری دوگاهه, هادی and ودادی دیزج, آیدین (1403) مطالعه اپیدمیولوژیک سل ستون فقرات در استان اردبیل در طی 10 سال گذشته (1390-1400). MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

تیمورپور, رقیه and محمدشاهی, جعفر and ارزنلو, محسن and میرزانژاد اصل, حافظ and وکیلی, زهرا (1402) بررسی مولکولی مقاومت به اتامبوتول با روش MAS-PCR در ایزوله های مایکو باکتریوم توبرکلوزیس جدا شده از بیماران مراجعه کننده به مرکز بهداشت در شهر اردبیل، 96-99. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ارزنلو, محسن and خادمی, فرزاد and تیمورپور, رقیه and نیستانی, زهره (1401) بررسی فراوانی ژنوتیپی و فنوتیپی مقاومت به سیپروفلوکساسین در ایزوله های اشریشیا کلی جداشده از فاضلاب، حاملین سالم و بیماران در اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

تیمورپور, رقیه and حبیب زاده, شهرام and ارزنلو, محسن and محمدشاهی, جعفر and صادقی, سیدمهران (1401) بررسی مولکولی سویه های مقاوم به ایزونیازید در بین ایزوله های میکوباکتریوم جدا شده از بیماران مراجعه کننده به مرکز بهداشت اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

تیمورپور, رقیه and محمدشاهی, جعفر and پیری دوگاهه, هادی and اسمعیلی زاد, مجید and جوهری, پیمان (1401) بررسی مقاومت به فلوروکینولونها دربین ایزولههای کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1399. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی and تیمورپور, رقیه and ارزنلو, محسن and سامع ملکی, ندا (1401) بررسی فراوانی فاکتورهای ویرولانس در ایزوله‌‌های بالینی کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1398. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مولائی, سهیلا and تیمورپور, رقیه and ایرانپور, سهراب and حیدری, مرتضی (1401) ردیابی عفونتهای هیداتید و لیشمانیوز به روش ملکولی در نمونه های خلط بیماران مبتلا به سل ریوی استان اردبیل طی سال های 95-98. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی and تیمورپور, رقیه and یزدانبد, عباس and نعمتی, رسول and جوانبخت, پریسا (1400) شناسایی مولکولی و تشخیص فاکتورهای ویرولانس گونه هلیکوباکتر پیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

تیمورپور, رقیه and پیری دوگاهه, هادی and محمدی قلعه بین, بهنام and رفاهی, سهیلا and عاشوری, پرستو (1400) بررسی فراوانی اینتگرون‌های کلاس 1 و 2 در ایزوله‌های اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

تیمورپور, رقیه and پیری دوگاهه, هادی and ارزنلو, محسن and محمدشاهی, جعفر and بابازاده, فروغ (1400) بررسی فراوانی ژن bla kpc در ایزوله های بالینی کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهراردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ارزنلو, محسن and پیری دوگاهه, هادی and تیمورپور, رقیه and نمکی, مالک (1400) بررسی تحمل به بیوسایدهای ضدمیکروبی در ایزوله های انتروکوکوس فکالیس و فاسیوم جدا شده از نمونه های انسانی و محیطی اردبیل در سال 1398. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مشکات, زهرا and تیمورپور, رقیه and قلوبی, آیدا and غیور مبرهن, مجید and امانی, فهیمه (1399) بررسی فراوانی آنتی بادی ضد توکسوپلاسما گوندی در افراد آلوده به ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

مشکات, زهرا and تیمورپور, رقیه and پاسدار, علیرضا and غیور مبرهن, مجید and قلوبی, آیدا and قاسمی فرد, احمد (1399) بررسی شیوع آنتی بادی های ضد ویروس آبله مرغان- زونا(VZV) در جمعیت 15 تا 35 ساله شهر مشهد. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

مشکات, زهرا and تیمورپور, رقیه and قلوبی, آیدا and غیور مبرهن, مجید and امانی, الهه (1399) بررسی سطح سرمی روی و مس در افراد آلوده به ویروس لنفوتروپيك سلول T انساني نوع یک (HTLV1). MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

محمدی قلعه بین, بهنام and مرادی اصل, اسلام and تیمورپور, رقیه and شرقی, لیلا (1399) بررسی میزان آلودگی کک های تغذیه کننده از سگ آلوده به لیشمانیوز احشایی در منطقه اندمیک کالاآزار در استان اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نبوی نیا, مریم and مرادی, علیرضا and تیمورپور, رقیه and زارعی, حسین and دهقانی مفرد, مریم (1399) بر بيان آنزيم ترانس آميناز در فاز محلول IPTG بررسي تاثير دما و غلظت باكتري اشرشيا كلي. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی یزد.

یوسفی پور, بهاره and تیمورپور, رقیه and آزاد, محسن and عالپور, حسان (1398) بررسی میکروبیولوژی آب یونیت های دانشکده دندانپزشکی بندرعباس در سال 1397. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی هرمزگان.

تیمورپور, رقیه and ارزنلو, محسن and اسمعیلی زاد, مجید and برزگر, سهیلا (1397) بررسی فراوانی اینتگرون های کلاس 1و2 در اشریشیاکلی های مقاوم به چند دارو جدا شده از عفونت های دستگاه ادراری و بررسی تنوع ژنتیکی ایزوله ها با استفاده از روش ERIC-PCR. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

Patent

رقیه تیمورپور (1403) ژن rdxA از هلیکوباکتر پیلوری. OR610290.1.

رقیه تیمورپور (1402) اسینتوباکتر بومانی سویه R.R.1401.12.21 خانواده NDM زیر کلاس B1 ژن متالو بتالاکتاماز (blaNDM). OQ629368.

رقیه تیمورپور (1402) اسینتوباکتر بومانی سویه R.R.1401.12.20 ژن بتالاکتاماز خانواده OXA (blaOXA). OQ629367.

رقیه تیمورپور (1401) ژن oqxA از کلبسیلا پنومونیه سویه IRN-309. OM831128.1.

رقیه تیمورپور (1401) ژن aac(6')-Ib-cr از کلبسیلا پنومونیه سویه IRN-167. OM831130.1.

رقیه تیمورپور (1401) قسمتی از ژن TnpB از هلیکوباکتر پیلوری سویه PRHR1400.6.21. OK149115.

رقیه تیمورپور (1401) قسمتی از ژن vacAm1 از هلیکوباکتر پیلوری سویه PRHR1400.6.21. OK104865.

رقیه تیمورپور (1401) قسمتی از ژن topoisomerase IV subunit A (parC) از سویه arums.A.400.4.13 اسنتیوباکتر بومانی. MZ936479.

رقیه تیمورپور (1401) قسمتی از ژن gyrAمربوط به سویه arums.A.400.4.13 از اسنیتوباکتر بومانی. MZ936478.

رقیه تیمورپور (1401) قسمتی از ژن tnpA از سویه PRHR1400.3.22 مربوط به هلیکوباکتر پیلوری. MZ393201.

رقیه تیمورپور (1401) قسمتی از ژن vacAm2 از سویه PRHR1400.3.23 مربوط به هلیکوباکتر پیلوری. MZ393202.

رقیه تیمورپور (1401) قسمتی از ژن hopQ از سویه PRHR1400.3.26.3 مربوط به هلیکوباکتر پیلوری. MZ404109.

رقیه تیمورپور (1401) قسمتی از ژن cagAاز سویه PRHR1400.3.26.4 مربوط به هلیکوباکتر پیلوری. MZ404108.

رقیه تیمورپور (1401) قسمتی از ژن HomB از سویه PRHR1400.6.21 مربوط به هلیکوباکتر پیلوری. OK149116.

رقیه تیمورپور (1401) قسمتی از ژن hopQ از سویه PRHR1400.6.21 مربوط به باکتری هلیکوباکتر پیلوری. OK104866.

رقیه تیمورپور (1401) قسمتی از ژن sabA از سویه PRHR1400.6.21 مربوط به هلیکوباکتر پیلوری. OK149117.

رقیه تیمورپور (1401) ژن GDP-fucose synthetase (wcaG) از کلبسیلا پنومنیه سویه arums.00.8.3. OK648475.

رقیه تیمورپور (1401) ژن entB از کلبسیلا پنومونیه سویه NF1400.1. MZ959606.

رقیه تیمورپور (1401) ژن fimH از کلبسیلا پنومونیه سویه NF1400.12. MZ959607.

رقیه تیمورپور (1401) ژن فریک آئروباکتین رسپتور از کلبسیلا پنومنیه سویه NF1400.11. MZ959608.

رقیه تیمورپور (1401) ژن کپسول K2 از سویه K2. MZ959609.

رقیه تیمورپور (1401) ژن kfuاز کلبسیلا پنومنیه سویه NF1400.33. MZ959610.

رقیه تیمورپور (1401) ژن mrkDاز کلبسیلا پنومنیه سویه NF1400.7. MZ959611.

رقیه تیمورپور (1401) ژن ybtS از کلبسیلا پنومنیه سویه NF1400.5. MZ959612.

رقیه تیمورپور (1401) اسنیتوباکتر بومانی سویه arums.MPRMM.1 ژن انوئیل - ACP-ردوکتاز (fabI). MW486166.1.

رقیه تیمورپور (1401) اسنیتوباکتر بومانی سویه arums.MPRMM.2 ژن کلرهگزیدین ایفلاکس PACEترانسپورتر(aceI). MW486167.1.

رقیه تیمورپور (1401) هلیکوباکتر پیلوری سویه PRHR99.3 ژن OipA. MW486164.1.

رقیه تیمورپور (1401) هلیکوباکتر پیلوری سویه PRHR99.2 ژن dupA. MW486163.1.

رقیه تیمورپور (1401) ژن زیر واحد کوچک RNAریبوزومی از هلیکوباکتر پیلوری سویه PRHR99.1. MW486162.1.

Teimourpour,R (1400) اسنیتوباکتر بومانی strain arums.99.5.25 ژن اینتگرون کلاس 1 آمینوگلیکوزید آدنیل ترانسفراز (aadA1). GenBank: MT891124.1.

رقیه تیمورپور (1400) اسنیتوباکتر بومانی سویه arums.99.5.26 ژن اینتگرون کلاس l(intI1). Accession: MT891123.1.

رقیه تیمورپور (1400) اسنیتوباکتر بومانی سویه acineto.20.7.99.arums ژن فاکتور ریکامبیناز(recA). Accession: MW092107.1.

رقیه تیمورپور (1400) هلیکوباکتر پیلوری سویه arums.pr99.6.1.2 ژن اوره آزC (ureC). Accession: MT919241.1.

تیمورپور (1399) ژنO-antigen polymerase (rcf) از شیگلا فلکسنری سویه arums98. GenBank: MN503256.1.

تیمورپور (1399) ژن EscN/YscN/HrcN family type III در شیگلا سویه sh.98.R. GenBank: MN503255.1.

تیمورپور (1398) ژن اینتگرون کلاس 2 از شارشیاکلی سویه EC.U.INT.2. GenBank: MK994977.1.

تیمورپور (1398) ژن parC از شیگلا بوئیدی سویه arums.9. GenBank: MK973063.1.

تیمورپور (1398) ژن parC از شیگلا بوئیدی سویه arums.21. GenBank:MK973064.1.

تیمورپور (1398) اشرشیاکلی سویه EC.U.INT.1 ژن اینتگرون کلاس 1. GenBank: MK994976.1.

تیمورپور (1398) ژن parC از شیگلا سونه ای سویه arums.63. GenBank: MK994975.1.

تیمورپور (1398) ژن parC از شیگلا سونه ای سویه arums.47. GenBank: MK994974.1.

تیمورپور، رقیه (1396) توالی ژن gyrA از شیگلا سونه ای. GenBank: MF804406.1.

تیمورپور، رقیه (1396) توالی ژن gyrA از شیگلا سونه ای. GenBank: MF804407.1.

تیمورپور، رقیه (1396) توالی ژن gyrA از شیگلا سونه ای. GenBank: MF804408.1.

تیمورپور، رقیه (1396) توالی ژن gyrA از شیگلا بوئیدی. GenBank: MF804405.1.

تیمورپور (1395) توالی ژن توکسین کزاز. GenBank: FJ917402.1.

This list was generated on 26 / 3 / 1403.