title

Items where Division is "Faculty of Nursing & Midwifery > Department of Nursing" and Year is 1394

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | س | ش | ص | ع | ف | م | ن | و | ی
Number of items: 49.

آ

آقامحمدی, معصومه and محمدی, راحله and وثوقی, نازیلا (1394) ترس ها و نگرانی های زنان دیابتی: یک مطالعه پدیده شناسی. در: سومین همایش کشوری تحقیقات کیفی در علوم سلامت, 23-20 مهر 1394, یاسوج - ایران.

ا

امانی, فیروز and قربانی, اعظم and قزلباش, سيما and براک, منوچهر and فرزانه, اسماعیل (1394) سطح آگاهی مردم شهر اردبیل از بیماری پوکی استخوان. International Journal of Medical Research & Health Sciences ــ 4 (1). pp. 158-163. شاپا 2319-5886

ابراهیمی, حسین and محمدی, عیسی and شمشیری, محمود and محمدی, محمدعلی and دادخواه, بهروز (1394) نگرانی‌های مادران دارای کودک ناشنوا: یک مطالعه‌ی کیفی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ــ 13 (2). pp. 136-146. شاپا 2008-6326

ابوطالبی, قاسم and وثوقی, نازیلا and کریم اللهی, منصوره (1394) بررسی توان خود مراقبتی بيماران تحت درمان با همودياليز مراجعه كننده به بيمارستان بوعلی اردبيل در سال 1392. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ــ 23 (2). pp. 24-31. شاپا 2008-2819

ب

بابایی, نصیب and آوازه, مرضيه (1394) تعیین و مقایسه دیدگاه پرستاران و بیماران نسبت به خشونت محل کار علیه پرستاران. در: همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی, 19-20 اسفند 1394, چا بهار - ایران.

بابایی, نصیب and آوازه, مرضيه (1394) خشونت محل کار علیه پرستاران و عوامل موثر بر آن از دیدگاه همراهان بیماران در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز. در: همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی, 19-20 اسفند 1394, چابهار - ایران.

بابایی, نصیب and آوازه, مرضيه (1394) تعیین و مقایسه دیدگاه پرستاران و بستگان بیماران نسبت به خشونت محل کار علیه پرستاران در مراکز آموزشی - درمانی تبریز. در: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی, 12 اسفند 1394, تهران - ایران.

بابایی, نصیب and آوازه, مرضيه (1394) تعیین و مقایسه دیدگاه پرستاران، بیماران و بستگان آنها نسبت به خشونت محل کار علیه پرستاران. در: دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی, 29 بهمن 1394, مشهد - ایران.

بدرزاده, عارفه and الفبایی, اکرم (1394) كاربرد باليني داروهاي تزريقي(ومحاسبات دارويي). كاربرد باليني داروهاي تزريقی, 1 . یاوریان, اردبیل, pp. 1-92. شابک 978-600-7327-48-7

ت

تذکری, زهرا and مهری, سعید and مبارکی, نوشین and داداشی, لیلی and احمدی, یگانه and شکری, فاطمه and همرنگ, لاله (1394) عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل. مجله سلامت و مراقبت ــ 17 (2). pp. 128-136. شاپا 2228-6799

تذکری, زهرا and شفائی خانقاه, یوسف and فرزانه, اسماعیل and علیزاده, هما and کریم اللهی, منصوره and نمادی وثوقی, مریم and موحدپور, آسیه and محمدی, مرضیه (1394) بررسی میزان تسلط و دیدگاه دانشجویان اتاق عمل در تدوین طرح تحقیقاتی با دو روش پازل و سخنرانی. در: شانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی, 21-19اردیبهشت 1394, تهران - ایران.

ج

جعفری عوری, مهدی and نجفی قزلجه, طاهره and مهرتک, محمد and نصیری, خدیجه and آریاپور, سارا (1394) تأثیر برنامه چندبعدي پیشگیري از سقوط بر تعادل ایستا و پویاي سالمندان ساکن سراي سالمندي تهران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ــ 13 (5). pp. 367-376. شاپا 6326- 2008

جعفری عوری, مهدی and آریاپور, سارا and سیدجوادی, مهری (1394) راهنمای دارودرمانی در بیماران نیازمند مراقبت ویژه. راهنماي دارودرماني در بيماران نيازمند مراقبت ويژه:پروتكلهاي دارودرماني در بخشهاي مراقبت ويژه براي پزشكان و پرستاران . خانیران, تهران. شابک 6-09-7988-600-978

ح

حسن زاده, رباب and رحیمی, رابعه and رنجبر, مینو and حیدرزاده, مهدی (1394) بررسی باورهاي بهداشتی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهرستان بناب نسبت به روشهاي غربالگري سرطان پستان در سال 139. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ــ 14 (7). pp. 575-586. شاپا 1735-3165

حیدرزاده, مهدی and رسولی, مریم and محمدی شاهبلاغی, فرحناز and علوی مجد, حمید and میرزایی, حمیدرضا and طهماسبی, مامک (1394) روانسنجي نسخه فارسي رشد پس از سانحه در بيماران مبتلا به سرطان. پایش ــ 14 (4). pp. 467-473. شاپا 7626-16800

حیدرزاده, مهدی and رسولی, مریم and محمدی شاهبلاغی, فرحناز and علوی مجد, حمید and میرزایی, حمیدرضا and طهماسبی, مامک (1394) بررسی ابعاد رشد پس از سانحه ناشی از سرطان در بيماران نجات يافته از آن. پرستاری و مامایی جامع نگر ــ 25 (76). pp. 33-41. شاپا 2251-8460

حیدرزاده, مهدی and قنواتی, آرش and پاشایی مغوان, امینه and کلاهدوزی پور, جعفر and کرم, امان محمد and رحیم زاده, عزیزه and یوسفی, ایلناز (1394) كيفيت زندگي دربيماران نارسایی احتقانی قلب: مقایسه آن با سایر جمعیت ها. پژوهش پرستاری ــ 10 (2). pp. 54-62. شاپا 1735-7012

حیدرزاده, مهدی and چوکلایی, هدی (1394) مقایسه ویژگی های روان سنجی "مقیاس رفتاری درد" و "مقیاس غیرکلامی درد" در بخش های مراقبت ویژه شهر اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

خ

خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی (1394) بررسی انرژی مصرفی فعالیتی و عوامل مرتبط آن در فعالیت جسمانی سالمندان شهر کاشان. مجله طب پیشگیری ــ 2 (3). pp. 21-30. شاپا 429x-2423

خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی and قلی پور, فرزانه and نظری, رباب and محمدی, مجید and نصیری, خدیجه (1394) ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران زن شهر خلخال. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ــ 9 (10). pp. 64-72. شاپا 7799-1735

خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی and نظری, رباب (1394) سلامت معنوی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده به پار ک های شهر خلخال. مجله پژوهش پرستاری ایران ــ 10 (4). pp. 127-135. شاپا 1735-9074

خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی and حسینیان, معصومه and مسعودی علوی, نگین (1394) بررسی تسهیل کننده ها و موانع فعالیت جسمانی در سالمندان کاشان. Jundishapur Journal of Health Sciences ــ 7 (4). pp. 6-12. شاپا 021x-2252

خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی and خطیراحمدی, مریم (1394) تحلیل علل خطاي اخذ شرح حال پزشکی از بیمار در مراکز اورژانس پیش بیمارستانی کردکوي. فصلنامه مديريت بهداشت و درمان ــ 6 (1). pp. 29-41. شاپا 3012-2476

خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی and خطیراحمدی, مریم and مصدق, نجیما and حسینیان, معصومه and مسعودی علوی, نگین (1394) بررسی ارتباط بین تسهیل کننده های فعالیت فیزیکی و ایندکس توده بدنی در سالمندان شهر کاشان. Elderly Health Journal ــ 1 (2). pp. 84-90. شاپا 6179-2423

د

درآبادی, پروین and صالحی عالی, حبیبه and اللهیاری, ایراندخت and صمدی, نسرین (1394) نگرش پرستاران بخش های مراقبت وي‍‍ژه نسبت به کاربردی بودن نتايج تحقيقات در فعاليت های بالينی در بيمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبيل. مجله پرستاری مراقبت ویژه ــ 8 (1). pp. 23-30. شاپا 3084-2008

ر

رحیم آقایی, فلورا and حاتم پور, خدیجه and سیلانی, خاطره and دلفان, ویدا (1394) درک پرستاران از مراقبت در زمان جنگ: یک مطالعه کیفی. International Nursing Review ــ Online . شاپا 7657-1466

رئیسی, لیلا and ضیایی, سعیده and محمدی, عیسی and حاجی زاده, ابراهیم (1394) طراحي پرسشنامه تشخيصي واژينيسموس: تعيين روايي و قابليت اعتماد ابزار. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 25 (125). pp. 81-94. شاپا ۱۷۳۵-۹۲۶۰

رنجبر, مینو and حیدرزاده, مهدی and یزدانی, مهین and میرغفوروند, مژگان and میرزااحمدی, فرناز (1394) مقایسه افسردگی زنان در دوران بارداری و پس از زایمان. فصلنامه پژوهشهای نوین روانشناختی ــ 10 (40). pp. 1-15.

رحیمی, رابعه and حیدرزاده, مهدی and حسن زاده, رباب (1394) رشد پس از سانحه در بیماران دچار انفارکتوس میوکارد. نشریه پرستاری قلب و عروق ــ 4 (2). pp. 44-52. شاپا 8983-2251

س

سوادپور, محمدتقی and نصیری, خدیجه (1394) بررسی وضعیت سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خلخال. Archives of Hygiene Sciences ــ 4 (2). pp. 41-47. شاپا 4916-2322

ش

شمشیری, محمود and شهباززادگان, سمیرا and بهبودی, زهرا and غیاثوندیان, شهرزاد (1394) تجربه تعامل مادران نابینا با فرزندانشان. در: The 6th Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision and Ophthalmology, Mar 3-4, 2016, Tehran - Iran.

ص

صمدی, نسرین and وکیلی, جعفر and صمدی, میکائیل (1394) نیازهای آموزشی مبتلایان به دیابت با عفونت مجاری ادراری. در: کنگره بین المللی نفرولوژی و اورولوژی, 22-20 خرداد 1394, تهران - ایران.

صمدی, نسرین and وکیلی, جعفر and اللهیاری, ایراندخت and دادخواه, بهروز (1394) بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر تبعیت از رژیم غذایی در مبتلایان به نارسایی مزمن کلیوی. در: کنگره بین المللی نفرولوژی و ارولوژی, 22-20 خرداد 1394, تهران - ایران.

صادقیه اهری, سعید and تذکری, زهرا and حبیب زاده, شهرام and یحیوی, اکتای and نوروزی, ودود and نمادی وثوقی, مریم (1394) بررسي انتظارات و ميزان رعايت حقوق بيماران در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل درسال1391. دو ماهنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ــ 22 (3). pp. 472-480. شاپا 7487-1606

صدرالهی, علی and خلیلی, زهرا (1394) بررسي حساسيت اخلاق حرفه اي و عوامل مرتبط با آن در پرستاران نواحي غرب گلستان. مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي ــ 8 (3). pp. 50-61. شاپا 3041-2008

صدرالهی, علی and خلیلی, زهرا (1394) بررسی همبستگی تعهد سازمانی با حساسیت اخلاق حرفه ای در پرستاران غرب استان گلستان. آموزش و اخلاق در پرستاری ــ 4 (1). pp. 25-32. شاپا 5300-2322

صدرالهی, علی and خلیلی, زهرا and احمدی خطیر, مریم and مهدوی شهری, مسلم (1394) روانشناسی سالمندی. جامعه نگر, تهران. شابک 1-461-101-600-978

صدرالهی, علی and خلیلی, زهرا and حسینیان, معصومه and مسعودی علوی, نگین (1394) ارزیابی مصرف انرژي معادل متابولیک بر اساس الگوي فعالیت جسمانی هفتگی سالمندان. فصلنامه پرستاری سالمندان ــ 1 (4). pp. 9-23. شاپا 3785-2383

صدرالهی, علی and احمدی خطیر, مریم and خلیلی, زهرا (1394) سالمندي زودرس در کودکان. در: اولین همایش سراسري دانشجویی بیماري هاي نادر و ژنتیکی, 25آذر 1394, گرگان-ایران.

ع

عبدالله زاده, فرحناز and لطفی, مژگان and میرزاآقازاده, احمد and اعتباری اصل, زهرا (1394) بررسی جوّ اخلاقی اتاق های عمل، بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز از دیدگاه کارکنان و دانشجویان. مجله اخلاق پزشکی ــ 9 (33). pp. 65-84. شاپا 2008-4374

ف

فلاحت پیشه, مریم and حبیبی, مجتبی and صادقی, منصوره سادات and شمشیری, محمود (1394) پدیدارشناسی تجارب زیسته دختران فراری ساکن کانون اصلاح و تربیت در مورد تجربیات ذهنی. سلامت اجتماعی ــ 2 (3). pp. 182-192. شاپا 3033-2383

م

مشفقی, شهره and تذکری, زهرا and نصیری, الهامه (1394) عوامل موثر در ارتباط از دیدگاه پرستاران و بیماران. در: سمینارعلمی پژوهشی پرستاری در آیینه اسلام, 27 بهمن 1394, اردبیل - ایران.

محمدزاده, شهلا and کریم اللهی, منصوره and کریمی راد, خاطره (1394) بررسی دیدگاه پرستاران و بیماران درمورد کیفیت مراقبت های پرستاری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل سال 1393-1394. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران.

ن

نظری, رباب and خلیلی, زهرا and صدرالهی, علی (1394) فراوانی مشکلات بالینی مصرف کننده داروهای مخدر در بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال. در: کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو, 15-13 آبان 1394, مشهد - ایران.

و

ولی زاده, لیلا and زمان زاده, وحید and لک دیزجی, سیما and نصیری, خدیجه and محمدیان روشن, سمیه and مداح, سادات باقر and بهشید, مژگان and پلمه, تینا (1394) عوامل اثرگذار بر فعالیت هاي فردي انتقال دانش حاصل از پژوهش هاي پرستاري. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ــ 13 (2). pp. 99-107. شاپا 6326-2008

ولی زاده, لیلا and آوازه, مرضيه and بابایی, نصیب and حسینی, محمد باقر and اصغری جعفرآبادی, محمد (1394) پاسخ‌های فیزیولوژیک نوزادان نارس به مراقبت خوشه‌ای سه و پنج مرحله‌ای : یک کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی. پرستاری ایران ــ 28 (96). pp. 30-39. شاپا ۲۰۰۸-۵۹۳۱

ولی زاده, لیلا and آوازه, مرضيه and بابایی, نصیب and اصغری جعفرآبادی, محمد and حسینی, محمد باقر and کانمن, نيک (1394) مقایسه مراقبت خوشه‌ای چهار و پنج پروسیجره از نظر پاسخ‌های رفتاری نوزادان نارس: کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ــ 23 (3). pp. 50-61. شاپا ۲۰۰۸ -۲۸۰۰

ولی زاده, لیلا and سیدرسولی, الهه and زمان زاده, وحید and نصیری, خدیجه (1394) مقایسه تاثیر بازتاب درمانی و حمام پا بر بهبود کیفیت خواب سالمندان: کارآزمایی بالینی کنترل شده. Iranian Red Crescent Medical Journal ــ 17 (11). pp. 1-8. شاپا 2074-1804

ی

یزدانی ينگجه, محمد and محمدی, راحله and سیدجوادی, مهری and جعفر زاده, محمد and غیبتی, فرهاد (1394) بررسي ميزان موفقيت احياء قلبی ريوی در شرايط پيش بيمارستانی و عوامل مرتبط با آن. [ research project ]

This list was generated on 9 / 5 / 1400.