title

اسنادی که موضوع آنها "WV بیماریهای گوش و حلق و بینی"است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: ا | ب | ت | ح | د | ر | س | ش | ص | ف | م | ن | و | پ
تعداد اسناد در این سطح 49.

ا

اتحاد, غلامحسین ، رفاهی, سهیلا ، نعمتی, علی ، پیرزاده, اکبر ، دریانی, احمد (1385) الگوهای حساسیت میکروبی و ضد میکروبی بیماران با عفونت مزمن گوش میانی در اردبیل. International journal of tropical medicine ــ 1 (2). ص.ص.62-65. شاپا 1816-3319

احدی, بتول ، ستوده, محمد باقر ، حبیبی, يعقوب (1391) مقايسه بهزيستی روان شناختی و مکانيزم های دفاعی در دانش آموزان با و بدون لکنت زبان. فصلنامه روان شناسي مدرسه ــ 1 (4). ص.ص.22-6. شاپا 2252-0821

اصدق, سعیده ، بلوریان, مهرداد ، حسین زاده, غلامحسین ، قنبری, سودا (1392) بررسی ارتباط میزان کاهش حجم بزاق و شیوع پوسیدگی کلاس V در بیماران تحت پرتو درمانی شده سرطان سر و گردن در سال 1391 در شهر اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اعظمی, احد ، ملکی, نصراله ، طاووسی, زهرا (1393) سندرم کوگان کلاسيک : گزارش يک مورد. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ــ 16 (1). ص.ص.136-140. شاپا 1562-4765

اعظمی, احد ، ملکی, نصراله ، کلانتر هرمزی, محمدرضا ، طاووسی, زهرا (1392) کراتیت بینابینی، سرگیجه و واسکولیت: سندرم کوگان تیپیک. Case Reports in Medicine ــ 2014 (2014). ص.ص.1-4. شاپا 1687-9627

ب

باقری, ابوالفضل ، فیضی, جعفر (1388) بررسی فراوانی لنفوما و تظاهرات سر و گردن آن در بیماران بستری شده در مراکز درمانی شهر رشت طی سالهای 1386- 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بیلان, نعمت ، احدی, عادل (1387) بررسي پيآمد کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلينيک سرپايي دانشگاه علوم پزشکي تبريز. Pakistan journal of biological sciences ــ 11 (14). ص.ص.1860-1863. شاپا 1028-8880

ت

تقیقی, فاطمه ، مرادی نژاد, محمد حسن ، عقیقی, یحیی ، شیاری, رضا ، رییس کرمی, سیدرضا ، صالح زاده, فرهاد ، جوادی, ودود ، ضیایی, وحید (1392) بررسی 10 ساله بیماری وگنر گرانولوماتوز در کودکان ایرانی. ISRN Rheumatology ــ 2013 (2013). ص.ص.1-5. شاپا 2090-5467

ح

حبیب زاده, شهرام ، فتحی, افشین ، صادقی, همایون ، امانی, فیروز ، قمری, مهیار (1383) مقايسه تاثير كلاريترومايسين و آموكسي سيلين در درمان كودكان مبتلا به سينوزيت باكتريايي حاد. [ طرح تحقیقاتی]

حبیب زاده, شهرام ، مأذنی, محمد ، حیدری ترکمانی, نگار (1392) بررسی سطح سرمی ‌روی، مس و منیزیوم در افراد مبتلا به سینوزیت مزمن و گروه شاهد. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

د

داورنیا, بهزاد ، بابانژاد, مژگان ، فتاحی, زهره ، نیک ذات, نوشین ، بزاززادگان, نیلوفر ، پیرزاده, اکبر ، فرج اللهی, رضا ، Nishimura, Carla ، جلالوند, خدیجه ، ارژنگی, ساناز ، کهریزی, کیمیا ، J.H. Smith, Richard ، نجم آبادی, حسین (1390) بررسی طیف جهش های ژن GJB2 (Cx26) در بیماران غیر سندرمی ناشنوایی آذری ایرانی با الگوی اتوزومال مغلوب. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology ــ 76 (2). ص.ص.268-271. شاپا 0165-5876

داوری, رحیم ، بهنود, فتح اله (1393) بررسی تاثیر عمل جراحی سپتوپلاستی بر روي عملکرد شیپور استاش و فشار گوش میانی در بیماران کاندید سپتوپلاستی مراجعه کننده به درمانگاه گوش، حلق و بینی بیمارستان بعثت همدان در طی سال 1391. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 14 (4). ص.ص.322-330. شاپا 2228-7280

ر

رفاهی, سهیلا ، محنتی, پریناز ، بهروزكيا, ژاله (1391) كاهش شنوائي بدنبال راديوتراپي. در: سيزدهمين كنگره بين المللي انجمن علمي جراحان گوش، گلو، بيني و سرو گردن, 11 الي 14 مهرماه 1391, مركز همايشهاي رازي تهران.

س

ستوده, محمد باقر ، امانی, فیروز ، فرهمند, سحر (1383) بررسی شيوع اختلالات شنوايی در کودکان سنين دبستان در شهرستان اردبيل در سالتحصيلی 83-1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ستوده, محمد باقر ، عابدی, علی ، جعفری زارع, محمدعلی (1384) بررسي سيماي اپيدميولوژي 24 مورد بيماري منير در استان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ستوده, محمد باقر ، پورفرزان, ایرج ، پیرزاده, اکبر ، فکری نوده, عسگر (1382) بررسی اپيدميولوژيک توده های گردنی جراحی شده در بيمارستان فاطمی شهرستان اردبيل از مهر ماه 81 تا خرداد ماه 82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ستوده, محمد باقر ، چینی فروش, میرمهدی ، جامعی, امیر (1384) بررسي علل لنفادنوپاتي هاي گردني در بيوپسي هاي انجام شده از عقده هاي لنفاوي گردني از سال 1381 تا 1384 در استان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ستوده, محمد باقر ، گلستانی, خلیل (1377) بررسي بيماران بستري با اجسام خارجي در مجاري تنفسي و مــري در بيمـارستــان دكتر فاطمي اردبيل در سال 1375. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سلیمانی, اسماعیل ، زاهد بابلان, عادل ، فرزانه, جبرايیل ، ستوده, محمد باقر (1390) مقایسه ی نارسایی هیجانی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و بهنجار. مجله علمی-پژوهشی ناتوانی های یادگیری ــ 1 (1). ص.ص.78-93.

ش

شفائی خانقاه, یوسف ، عیسی زاده فر, خاطره ، جعفری زارع, نرگس (1396) مقایسه آثار زیبایی و عوارض تنفسی دو روش Spreader Flap و Spreader Graft در عمل جراحی رینوپلاستی باز. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ص

صالح زاده, فرهاد ، جستان, مارینا ، حبیب زاده, شهرام ، دهقانزاده, رقیه (1386) بررسي سندرم PFAPA در درمانگاه روماتولوژي اطفال بيمارستان امام خميني شهرستان اردبيل از سال 1382 تا 1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ف

فتحی, افشین ، حبیب زاده, شهرام ، امانی, فیروز ، قمری, مهیار (1384) بررسي تاثير كلاريترومايسين در مقايسه با آموكسي سيلين در درمان سينوزيت حاد باكتريال در افراد زير 16 سال در سال 1383 در شهرستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

م

محسنی, مرضیه ، هنرپور, عسل ، مظفری, رضا ، داورنیا, بهزاد ، نجم آبادی, حسین ، کهریزی, کیمیا (1393) شناسایی یک جهش Founder (بنیانگذار) برای سندرم پندرد در خانواده از شمال غربی ایران. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology ــ 78 (11). ص.ص.1824-1832. شاپا 0165-5876

ملکی, نصراله ، بشردوست, بهمن ، ایرانپرور, منوچهر ، طاووسی, زهرا (1392) تشنج، ناشنوایی و نارسایی کلیه: گزارش یک مورد سندروم باراکت. Case Reports in Nephrology ــ 2013 . ص.ص.1-4. شاپا 2090-6641

موسوی, سید فضل الله ، شقاقی, بهاره ، ستایش, طاهره ، آقا عباسی, مریم ، جلالی, پانته آ (1391) بررسی قدرت تشکیل بیوفیلم در سویه های Streptococcus pneumonia جدا شده از کودکان مقیم پرورشگاه های تهران، ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

میرزا آقازاده, محمد ، صادقی موحد, فریبا ، لطفی, وزیر (1392) بررسی ارتباط هیپوکسی متناوب و خرناس شبانه با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مقطع ابتدایی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ن

نریمانی, محمد ، ستوده, محمد باقر ، محمودی, ه ، عباسی, مسلم (1390) مطالعه تاثیر ابزار رایانه ای جهت درمان اختلال تلفظی و زبانی کودکان 7-8 ساله. Middle-East Journal of Scientific Research .MEJSR ــ 9 (3). ص.ص.390-396. شاپا ISSN 1990-9233

و

وثوقی, نازیلا ، آقامحمدی, معصومه ، محمدی, راحله ، صمدزاده, سمیرا (1393) بررسی سطح اضطراب والدین دارای کودک مبتلا به اختلال شنوایی. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پ

پوستی, علیرضا ، ستوده, محمد باقر ، عبدلی, شهناز (1384) بررسي عوارض شنوايي دسفرال در بيماران مبتلا به تالاسمی بيمارستان حضرت علي اصغر(ع) در بهار سال 1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اکبر ، اتحاد, غلامحسین (1381) بررسی ميكروارگانيسم های ايجاد كننده اوتيت ميانی مزمن در مراجعين به درمانگاه های گوش و حلق و بينی دانشگاه علوم پزشكی اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (3). ص.ص.10-13. شاپا 1735-2452

پیرزاده, اکبر ، امانی, فیروز (1390) برآورد هزینه های جراحی لوزه در بیمارستانهای امام خميني و فاطمی شهر اردبیل در سال 1389 و مقایسه آن با پرداخت هزينه هاي گلوبال توسط سازمان هاي بیمه. [ طرح تحقیقاتی]

پیرزاده, اکبر ، انتظاری, مسعود ، مهدوی, عبدالله ، محمدی, محمدعلی (1387) بررسي روش هاي سنتي پيشگيري از گرفتگي صدا در مداحان اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (4). ص.ص.371-375. شاپا 1735-2452

پیرزاده, اکبر ، انتظاری, مسعود ، مهدوی, عبدالله ، محمدی, محمدعلی (1387) بررسي روش هاي سنتي پيشگيري از گرفتگي صدا در مداحان اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

پیرزاده, اکبر ، حسینی, امراله ، ستوده, محمد باقر (1389) گزارش يك مورد بهبودي ناگهاني شنوايي به دنبال كري ناگهانی دو طرفه پس از 15 ماه. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (1). ص.ص.80-85. شاپا 1735-2452

پیرزاده, اکبر ، حضرتی, صادق ، شرقی, افشان ، ظهیرنژاد, بابک (1395) بررسی وضعیت شنوایی کارگران شاغل در یکی از کارخانه‌های ابزارسازی اردبیل در سال 1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اکبر ، خورسندی, محمدتقی ، محمدی, محمدعلی ، پیرزاده, احمد (1390) عوارض کاشت حلزون. Journal Of the Pakistan Medical Association JPMA ــ 61 (7). ص.ص.622-624. شاپا 0030-9982

پیرزاده, اکبر ، دوست محمدیان, نجمه ، خوشباطن, منوچهر ، دوست محمدیان, ثریا (1390) بررسی ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری وکانسر حنجره. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 12 (4). ص.ص.897-900. شاپا 1513-7368

پیرزاده, اکبر ، ستوده, محمد باقر ، امینی, وحید (1380) بررسي عوامل مستعد كننده ضايعات تومورال لب در بيماران بستري در بيمارستان فاطمي از سال 80- 75. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اکبر ، ستوده, محمد باقر ، امینی, یعقوب (1381) بررسي شيوع وعلل تراكئوستومي طي سالهاي 80-77 در بيمارستانهاي فاطمي و علوي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اکبر ، ستوده, محمد باقر ، برجی, قادر (1380) بررسي شيوع تومورهاي پوستي صورت در بيماران بستري شده در بيمارستان فاطمي اردبيل طي 5 سال گذشته. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اکبر ، ستوده, محمد باقر ، زاد فتاح, عزیز (1381) بررسي علل شكستگي بيني و عوارض 24 ساعت بعد از بستري در مراجعين بيمارستان دكتر فاطمي طي سالهاي 1380 – 1379. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اکبر ، ستوده, محمد باقر ، فاضلی, بهارک (1382) بررسی علل اپيستاکسی در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان فاطمی از مهر81 تا تير 82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اکبر ، ستوده, محمد باقر ، مهدوی, عبدالله ، نیک سیرت, مهدی (1382) بررسی علل تانسيکتومی در بيماران بستری شده در بيمارستان فاطمی اردبيل ( شهريور 81- شهريور 82). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اکبر ، شرقی, افشان ، نیک منش, مهرداد (1391) بررسی سطح پلاسمایی ویتامین D و هیپرتروفی لوزه که منجر به تانسیلکتومی شده است. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اکبر ، محمدی, محمدعلی ، علاف اکبری, سوره ، انتظاری, مسعود (1390) بررسی تأثیر کتامین بر گلودرد بعد از تانسیلکتومی در اطفال: یک کارآزمایی بالینی سه سوکور. Iranian Journal of Otorhinolaryngology ــ 24 (66). ص.ص.23-28. شاپا 1560-1293

پیرزاده, اکبر ، محمدی, محمدعلی ، علاف اکبری, سوره ، عیسی زاده فر, خاطره ، انتظاری, مسعود (1391) اثر تزريق پري تونسيلار ليدوكايين بر درد بعد از تانسيلكتومي در اطفال: يك كارآزمايي باليني سه سوكور. فصلنامه بيهوشي و درد ــ 3 (2). ص.ص.104-110. شاپا 2228-6659

پیرزاده, اکبر ، مهدوی, عبدالله ، محمدی, محمدعلی (1384) ارتباط كاهش شنوايي با افت تحصيلي در دانش آموزان پنجم ابتدايي شهر اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (3). ص.ص.225-228. شاپا 1735-2452

پیرزاده, اکبر ، نوزاد, حجت اله ، تیموری, هوشنگ (1380) بررسي علل شكستگي فك تحتاني ( Mandible ) در مراجعين بيمارستان دکتر فاطمي طي سالهاي 75- 80. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اکبر ، چینی فروش, میرمهدی ، پیرزاده, اصغر ، براری, سوسن (1393) گزارش يک مورد نادر پلاسماسيتوم منفرد سينوس ماگزيلاری چپ. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 14 (1). ص.ص.88-92. شاپا 2228-7280

فهرست در تاریخ 3 / 12 / 1397ایجاد شده است.