title

Items where Division is "Faculty of Medicine > research unit > sumitted thesis" and Year is 1383

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ح | د | ر | س | ص | ظ | ع | ف | م | ه | پ | ک
Number of items: 34.

ا

اعظمی, احد and دوستکامی, حسین and حبیب زاده, شهرام and اجری خامسلو, فرامرز (1383) بررسی تطبيقی مشخصات بالينی و پاراکلينيکی بيماران مبتلا به پريکارديال افيوژن در بيمارستان بوعلی – علی اصغر طی سه سال (82 - 80 ). MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اناری, حسن and دوستکامی, حسین and مهدوی, عبدالله and عشایر, مهرداد (1383) مقايسه يافته های راد يوگرافيک و اکوکارديوگرافيک مبتلايان نارسايی قلبی بستری در بخش قلب بيمارستان بوعلی اردبيل در شش ماه اول سال 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اوجاقی, حبیب and معصومی, رحیم and غائبی, الهام (1383) بررسی ميزان عود ناخنک بدنبال جراحی ناخنک با کمک ميتومايسين C موضعی حين عمل در بيماران جراحی شده در بيمارستانهای علوی و سينای اردبيل از بهمن 79 تا شهريور 82. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اهدایی وند, فرناز and چینی فروش, میرمهدی and امینی ثانی, نیره and نیک نژاد, محمد تقی (1383) بررسی ميزان و انواع ديسپلازی سرويکس در 5000 مورد پاپ اسمير. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر and بشردوست, بهمن and امینی ثانی, نیره and علومی, بابک (1383) بررسی شيوع ميکروآلبومينوری در بيماران ديابتی کلينيک ديابت بيمارستان بوعلی در سال 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ب

براک, منوچهر and نعمتی, علی and آروین, جلال (1383) بررسی ميزان شيوع آنمی فقر آهن در دانش آموزان دختر پايه پنجم شهر اردبيل در سال 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر and صادقیه اهری, سعید and عباسقلی زاده, ناطق and شکیبا, آرش (1383) بررسی شاخصهای باروری در روستاهای تحت پوشش گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبيل و مقايسه آن با شاخصهای استانی و کشوری در سال 1382 بر اساس زيج حياتی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ح

حبیب زاده, شهرام and یزدانبد, عباس and امانی, فیروز and رجبی اصل, رامین (1383) بررسی ميزان پاسخ به واکسن هپاتيت "ب" در پرسنل پرستاری بيمارستان بوعلی – علی اصغر. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت and دوستکامی, حسین and عابدی, علی and شیخم, سوره (1383) بررسی ميزان شيوع تغييرات الکتروکارديوگرام در 50 مورد پرولاپس دريچه ميترال زير 30 سال و مقايسه با تغييرات الکتروکارديوگرام در 50 فرد سالم. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

د

دهقان, محمد حسین and اهدایی وند, فرناز and رجائی فر, بهاره (1383) تعيين سطح ويتامين C در خانم های پره اکلامپتيک و حاملگی طبيعی مراجعه کننده به بيمارستان علوی در نيمه دوم سال 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین and سزاوار, سید هاشم and دریانی, احمد and ملاجوادی, رئوف (1383) بررسی وضعيت درمانی و شيوع عوامل خطر در بيماران مبتلا به فشار خون بالا در مراجعه کنندگان به مجتمع درمانی آموزشی بوعلی در سال 83-82. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ر

رحیمی, گیتی and مردی, افروز and خیرخواه, معصومه and مشعوفی, مهرناز and امانی, محمد (1383) بررسی عوامل موثر بر عدم تداوم استفاده از آی يو دی در زنان تحت پوشش تنظيم خانواده در مراکز بهداشتی شهر اردبيل در سال 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رستمی, خلیل and صادقی فرد, وحید and حسین خانی, علی and ناظری, علی (1383) بررسی شيوع عوارض حاد شکستگی لگن در بيماران بستری در بيمارستانهای اردبيل در سال 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رستمی, خلیل and یزدانبد, عباس and محرمی, فرانک (1383) بررسی ريسک فاکتورهای سنگهای صفراوی در 150 بيمار مبتلای بستری شده در بيمارستانهای شهرستان اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

س

ستوده, محمد باقر and امانی, فیروز and فرهمند, سحر (1383) بررسی شيوع اختلالات شنوايی در کودکان سنين دبستان در شهرستان اردبيل در سالتحصيلی 83-1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سوادی اسکویی, داریوش and عابدی, علی and احسنی, مالک (1383) گزارش و بررسی پنجاه مورد بيماری فلج دوره ای هيپوکالميک از سال 1377 تا 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سوادی اسکویی, داریوش and مولوی, پرویز and محمدزاده, لیلا (1383) بررسی تاثير استرس های روحی روانی بر ابتلا به سکته مغزی در بيمارستان های آمورشی اردبيل در سال 82-81 (مطالعه مورد- شاهدی). MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سوادی اسکویی, داریوش and هاشمیلر, مازیار and امینی ثانی, نیره and زارع, لیلی (1383) بررسی ويژگيهای بالينی و پاراکلينيکی بيماران مبتلا به سندرم گيلن باره بستری شده در مراکز آموزشی درمانی علوی و علی اصغرشهرستان اردبيل از مهر ماه 80 تا خرداد ماه 83. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سزاوار, سید هاشم and امینی ثانی, نیره and علویزاده, سید علیرضا (1383) بررسی شيوع عوامل خطر سکته قلبی در افراد زير 45 سال بستری در بخش CCU بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل در سال 83-82 هـ.ش. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ص

صادقی موحد, فریبا and مولوی, پرویز and ساقی لو, معصومه (1383) بررسی ميزان فراوانی اختلالات روانپزشکی در بين مراجعين به کمسيون روانپزشکی بيمارستان فاطمی از مهر 80 لغايت مهر 82. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید and نعمتی, علی and تذکری, زهرا and کنشلو, فرزانه (1383) بررسی ميزان آگاهی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهری شهرستان اردبيل از بيماريهای منتقله جنسی در سال 83. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ظ

ظریفی, مهران and عابدی, علی and سزاوار, سید هاشم and تیمورزاده, بابک (1383) ارزيابی تستهای عملکرد ريوی در مصرف کنندگان قليان در شهرستان اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ع

عدالتخواه, حسن and عابدی, علی and حمیده خو, طرلان (1383) بررسی برنامه آموزش پزشکی از ديدگاه فارغ التحصيلان و کارورزان رشته پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی اردبيل در سال 1383. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ف

فتحی, افشین and پوستی, علیرضا and حسینی, وحیده (1383) بررسی تاثير شير مادر در پيشگيری از عفونت ادراری کودکان زير 2 سال در سال 83 در شهرستان اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

م

مولوی, پرویز and قمری گیوی, حسین and صادقی موحد, فریبا and فریدی, مهشید (1383) مقايسه آثار درمانی دسته های مختلف داروهای ضد افسردگی در انواع افسردگی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا رحیمی, مهرداد and پوستی, علیرضا and براک, منوچهر and معماری, احد (1383) بررسی اتيولوژی تشنج نوزادی در بيمارستان های علی اصغر و علوی اردبيل در سال 1381. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

معصومی, رحیم and سقا, محسن and حسین زاده, رقیه (1383) بررسی ريسک فاکتورهای رتينوپاتی ديابتی در بيماران ديابتی مراجعه کننده به درمانگاه ديابت بيمارستان بوعلی اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

معصومی, رحیم and اوجاقی, حبیب and امینی ثانی, نیره and موسوی, زینت السادات (1383) بررسی اپيدميولوژيک موارد جراحی شده کاتاراکت در بيمارستان علوی اردبيل از فروردين ماه 82 تا دی ماه 82. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ه

هاشمیلر, مازیار and شکوهی گوگانی, بهروز and امانی, فیروز and زرین قلم, آیدین (1383) بررسی فراوانی نسبی تومورهای مغزی و علائم بالينی آنها از اول سال 1381 تا مرداد ماه سال 1382 در بيمارستان علوی اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پ

پرنیا, رحمان and سوادی اسکویی, داریوش and موسوی, سید عباس (1383) بررسی ميزان مرگ و مير بيماران بستری با خونريزی داخل مغزی بر حسب اندازه و محل خونريزی در بيمارستان علوی اردبيل در سال 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پوستی, علیرضا and رضوی, مریم السادات (1383) تعيين فراوانی علل شيوع ترومبوسيتوپنی در نوزادان و اطفال بستری در بيمارستان بوعلی – علی اصغر اردبيل در سال 1381. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پوستی, علیرضا and اناری, حسن and صادقیه اهری, سعید and فرهودیزاده, بابک (1383) بررسی علايم بالينی، آزمايشگاهی و راديولوژيکی ريکتز در بيماران زير 2 سال بستری در بيمارستان علی اصغر(ع) اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پورفرزان, ایرج and رستمی, خلیل and پرنیا, رحمان and صولت, داریوش (1383) بررسی يافته های راديوگرافيک در بيماران ترومائی قفسه سينه بستری شده در بيمارستانهای فاطمی و علوی از فروردين 1380 تا شهريور 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ک

کهنمویی, فریبا and اهدایی وند, فرناز and مهدوی, عبدالله and صادقی, محمد (1383) بررسی تاثير بتامتازون با دوز پايين بر عوارض زودرس زخم جراحی در 60 بيمار کانديد سزارين الکتيو در بيمارستان علوی اردبيل در سال 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

This list was generated on 8 / 5 / 1400.