title

Items where Division is "Faculty of Medicine > Department of Internal Medicine , Cardiology , Infectious " and Year is 1396

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ج | ح | خ | ذ | ر | ز | ش | ص | ع | ف | ق | م | ن | پ | ی
Number of items: 81.

ا

اعظمی, احد and صادقیه اهری, سعید and جعفرزاده, فرزانه (1396) بررسی موارد آلکاپتونوری در ساکنین روستای دیولق از توابع شهرستان اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اعظمی, احد and انتشاری مقدم, افسانه and محمدی کبار, یوسف and صادقیه اهری, سعید and روائی, غلامرضا (1396) بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D و اینترفرون آلفا در بیماران مبتلا به بیماری SLE (سیستمیک لوپوس اریتماتوزیس). PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اوستا, لیلی and حبیب زاده, شهرام and شهباززادگان, بیتا and دوستکامی, حسین and شاهعلی نیا, هامون and شهبازی, علی (1396) تاثیرomega 3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) در سطح سرمیCK-MB و Troponin I به عنوان مارکرهای آسیب میوکارد بعد از پی سی آی. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 5 (2). pp. 443-448. شاپا 2394-6032

ایرانپرور, منوچهر and حبیب زاده, شهرام and ارزنلو, محسن and افروزه, الناز (1396) مقایسه کارآیی 6 و 12 هفته تجویز کلیندامایسین و سیپروفلوکساسین در درمان استئومیلیت پای دیابتی فاقد اندیکاسیون جراحی. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر and بشردوست, بهمن and میرفخرایی, شاداب (1396) ارزیابی تاثیر پنتوگسی فیلیندر کاهش پروتیین اوری بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی تحت درمان با ACEI , ARB. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 17 (3). pp. 278-287. شاپا 2228-7280

ب

بختی, سیده زهرا and لطیفی نوید, سعید and زهری, صابر and بختی, فاطمه سادات and حاجوی, ناصر and یزدانبد, عباس (1396) آیا هلیکو باکتر پیلوری ژنوتیپ شدیدا سیتو توکسیک با ادنو کارسینوم کاردی مرتبط است؟. Cancer biomarker ــ Online . شاپا 1574-0153

بشردوست, بهمن and ملکی, نصراله (1396) مولتی میلوما در یک بیمار با تب مدیترانه. Iranian Journal of Kidney Diseases ــ 11 (5). pp. 388-391. شاپا 1735-8582

بشردوست, بهمن and حبیب زاده, شهرام and شرقی, افشان and اسکندری دورباطی, راحله and ملکی, نصراله (1396) استفاده از استرپتوکیناز برای بازکردن مجدد کانال کلتترهای عروقی دیالیز،یک روش کم هزینه وبی خطر وموثر. The Journal of Vascular Access ــ 18 (5). p. 70. شاپا 1129-7298

بشردوست, بهمن and ذاکری, آناهیتا and فولادی, نسرین and ایزدی, زینب (1396) بررسی تاثیر درمان با ویتامین دی غیرفعال در مقابل درمان با ویتامین دی فعال بر اندکس های متابولیسم استخوانی و PTH در بیماران تحت همودیالیز. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن and محمدی کبار, سوسن and علایی, رویا (1396) بررسی اثر N-استیل سیستین خوراکی بر روی سطح کمی High sensitivity CRP سرمی و هموگلوبین در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن and صادقیه اهری, سعید and اعتباری, الهام (1396) بررسی میزان بقای کلیه ی پیوندی در بیماران با پیوند کلیه در استان اردبیل طی سال های1393-1380. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باباپور, بهزاد and میرزا آقازاده, محمد and شهباززادگان, بیتا and محسنی فر, هادی and محمدزاده, علیرضا and زمانی, بیژن (1396) بررسی دقت تشخیصی N-terminal pro BNP در مایع پلور با منشا قلبی. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 5 (3). pp. 912-916. شاپا 2394-6032

باباپور, بهزاد and صادقیه اهری, سعید and صادقی حریری, مهدی (1396) بررسی شیوع و عوامل موثر در پدیدهSlow Flow وNo Reflow در بیماران آنژیوپلاستی اولیه در مرکز قلب بیمارستان امام خمینی در سال 95-94. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باباپور, بهزاد and شهباززادگان, بیتا and خادمی, بهاره (1396) بررسی تاثیر PCI روی فعالیت رپولاریزاسیون بطنی از طریق بررسی پراکندگی QT در بیماران مراجعه کننده با سکته حاد قلبی. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 5 (2). pp. 506-510. شاپا 2394-6032

ج

جوادی, نینا and رستم زاده نمین, حسن and امینی, کیوان and قبادی, جعفر (1396) مقایسه اثر دهانشویه کلرهگزیدین و نرمال سالین در بیماران بستری ICU. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی اردبیل, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

جوادی, نینا and رستم زاده نمین, حسن and امینی, کیوان and قبادی, جعفر (1396) کنترل قند خون در کودکان تحت عمل جراحی قلب باز. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

ح

حاجی زاده, رضا and غفاری, صمد and حبیب زاده, افشین and صفائی, ناصر and محمدی, کامران and رنجبر, عبدالمحمد and قدرتی زاده, سحر (1396) پیامد امبولکتومی جراحی در بیماران با آمبولی ماسیو ریوی با و بدون احیاء قلبی ریوی. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska ــ 14 (4). pp. 241-244. شاپا 1731-5530

حبیب زاده, شهرام and صمد زاده, رسول and شکراللهی, محسن (1396) بررسی تراکم اپیدمیولوژیک وجغرافیایی بيماري سل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS) در استان اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام and محمدشاهی, جعفر and لطفی آذر, مریم (1396) بررسی میزان عوارض دارویی دربیماران مبتلا به سل تحت درمان رژیم استاندارد باقرص های ترکیبی در سال های 1394 و 1395. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام and محمدشاهی, جعفر and ایران خواه, محمد (1396) بررسی تاثیر فرم درخواست استاندارد اندیکاسیونهای مصرف وانکومایسین درمصرف بی رویه آن دربیمارستان امام خمینی اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام and محمدشاهی, جعفر and قبادی مراللو, حسن and ملکی, نصراله (1396) اولین گزارش از دو مورد هپاتیت منتهی به مرگ در بیماران مسلول مبتلا به کمبود آلفا 1 آنتی تریپسین. The International Journal of Mycobacteriology ــ 6 (2). pp. 187-190. شاپا 2212-5531

حبیب زاده, شهرام and آقابالايی, محرم and محمدشاهی, جعفر and ملکی, نصراله (1396) آبسه طحالي ناشي از بروسلوز ودرمان آن.گزارش يك مورد نادر ومرور مختصري بر متون. Archives of Clinical Infectious Diseases ــ 12 (2). pp. 1-5. شاپا 2345-2641

حبیب زاده, شهرام and شهباززادگان, بیتا and یزدانبد, عباس and معصومی, فاطمه (1396) میزان بازگشت هلیکوباکتر پیلوری و علایم مرتبط با آن. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

حجازی, محمد اسماعیل and رضا زاده, محمد امین and صادقی, آرمین and حجازی, وقار and نامور, لیلا and حجاری, یاسین and بیوک آقازاده, کاترین (1396) ایمنی تراکئوستومی اتساعی از راه پوست تحت هدایت برونکوسکوپی در بیماران ICU در شهر تبریز. Universa Medica ــ 36 (3). pp. 173-178. شاپا 1907-3062

حسینی نیا, سعید and علی عسگرزاده خیاوی, شفق and زمانی, بیژن and حبیب زاده, افشین and خیرجو, سعید and صادقیه اهری, سعید (1396) بررسی رابطه ی اسیدوز و هایپرکاپنی با کورپولمونال در بیماران. Journal of Analytical Research in Clinical Medicine ــ 5 (4). pp. 128-133. شاپا 2345-4970

حسینیان, عدالت and شرقی, افشان and محبی, آیدا (1396) بررسی یافته های آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران با آنژین صدری ناپایدار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل از اسفند ماه 1395 تا تیر ماه 1396. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت and امانی, فیروز and حکیمیان, سجاد (1396) ارزیابی عوامل دخیل در مرگ و میر بیماران با سکته قلبی حاد مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت and امیرعجم, زهرا and احمدزاده اقدم, الناز (1396) بررسی یافته های آنژیوگرافی کرونری بیماران مراجعه کننده با سندرم ولنز به بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت and دوستکامی, حسین and امانی, فیروز and بدلی, رحیم (1396) بررسی فرجام موارد آنژیوپلاستی اولیه در بیماران آنفارکتوس میوکارد حاد و ریسک فاکتور های آن در بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل از تاریخ 1395/3/1 لغایت 1395/6/1. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

خ

خسروجردی, حمید and افشاری, رضا and قائمی, کاظم and فرزانه, اسماعیل and مهرپور, امید (1396) درمان موفقیت آمیز زولپیدم با جایگزینی درمان بنزودیازپین: یک مطالعه موردی. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology ــ 11 (2). pp. 100-103. شاپا 0973-9122

ذ

ذاکری, آناهیتا and امانی, فیروز and اصلانیان, رقیه and عباسی, وحید and اوجاقی, حبیب (1396) علل و انگیزه زنان مراجعه کننده به جراحی بینی در شهر اردبیل. International Journal of Advances in Medicine ــ 4 (4). pp. 1014-1018. شاپا 3925-2349

ذاکری, آناهیتا and کرامت پناه, سپیده (1396) شیوع کبد چرب و ریسک فاکتورهای آن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای شهر اردبیل. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 5 (3). pp. 917-921. شاپا 6032-2394

ر

رحیمی, گیتی and گل محمدی, محمد قاسم and حبیب زاده, شهرام and ایرانپور, سهراب and حسن پوری, پروین (1396) بررسی اپیدمیولوژیکی علل ناباروری در زوجین مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری قفقاز طی سال‏های 95-1390. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رستمی مقدم, مجید and صفوی اردبیلی, نسترن and ایرانپرور, منوچهر and ملکی, نصراله and آقابالایی دانش, مریم (1396) ارزیابی سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به ملاسما:آیا ارتباطی بین سطح سرمی پایین روی و ملاسما وجود دارد؟. Journal of Cosmetic Dermatology ــ online . شاپا 1473-2165

ز

زمانی, بیژن and حداد, امیر and دیباوری, سارینا and زمانی, ان (1396) هیپرکالمی شدید بدون تغییرات الکتروکاردیوگرام. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

زمانی, بیژن and امانی, فیروز and هادئی, فرانک (1396) بررسی فراوانی گروه خونی ABO و RH در بیماران با Acute coronary syndrome مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل از فروردین 1395 تا اردیبهشت 1396. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی, بیژن and باباپور, بهزاد and امانی, فیروز and قاسمیان, محسن (1396) مقایسه ریسک فاکتورهای بیماری عروق کرونری در بیماران با ضایعات اکتازی و استنوتیک. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 4 (12). pp. 4411-4415. شاپا 6032-2394

زمانی, بیژن and ایرانپرور, منوچهر and اشرفی, مهدی (1396) ارزیابی بالینی ، الکترگرافیکی و نتایج آزمایشگاهی درمان رپرفیوژن در بیماران باسکته قلبی حاد. Journal of Experimental and Integrative Medicine ــ 7 (1). pp. 7-10. شاپا 1309-4572

زندیان, حامد and فرزانه, اسماعیل and چمنیان, یلدا (1396) بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل. در: هیجدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری, 7-9 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

ش

شفائی خانقاه, یوسف and انتشاری مقدم, افسانه and نسل سراجی, فرناز and امانی, فیروز and قبادی مراللو, حسن and فرزانه, اسماعیل (1396) نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 4 (11). pp. 4042-4048. شاپا 6032-2394

ص

صدرکبیر, محمد and عیسی زاده فر, خاطره and جاهد, شیرین and صادقی, زهرا (1396) تاثير پروبيوتيك در بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی دربیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان امام خمینی اردبیل. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صدرکبیر, محمد and یزدانبد, عباس and شرقی, افشان and طسوجی, مسعود (1396) مقایسه سه رژیم درمانی در ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری به تفکیک شدت تغییرات بافت التهابی آنتر معده در بیماران مبتلا به دیس پپسی در بیمارستان امام خمینی (ره). PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ع

عبدی, عصمت and لطیفی نوید, سعید and زهری, صابر and یزدانبد, عباس and صفرعلی زاده, رضا (1396) ژنوتایپ های هلیکوباکتر پیلوری خطر ابتلا به سرطان معده نوع نان-کاردیا و نوع روده ای یا دیفیوز در اردبیل را تعیین می کنند: یک منطقه بسیار خطرناک در شمال غربی ایران. Microbial Pathogenesis ــ 107 . pp. 287-292. شاپا 0882-4010

ف

فیضی, ایرج and عرب زاده, امیر احمد and ایرانپرور, منوچهر and صادقیه اهری, سعید and برزین, ساسان (1396) بررسی ریسک فاکتور های کانسر در ندول های تیروئید. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فتاح زاده اردلانی, قاسم and معصومی, رحیم and امانی, فیروز and ذاکری, آناهیتا (1396) شیوع اضافه وزنی و چاقی در دختران دبیرستانی اردبیل. International Journal of Advances in Medicine ــ 4 (2). pp. 486-489. شاپا 2349-3925

فرزانه, اسماعیل and حبیب زاده, افشین (1396) پولیروپاتی به علت مسمومیت سرب در معتادان به مواد مخدر. Journal of Analytical Research in Clinical Medicine ــ 6 (1). pp. 52-54. شاپا 2345-4970

فرزانه, اسماعیل and حبیب زاده, افشین and مهرپور, امید (1396) مسمومیت سرب در معتادان تریاک خوراکی با درد شكم. Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology ــ 11 (2). pp. 22-25. شاپا 0973-9122

فرزانه, اسماعیل and رحیمی, گیتی and پورعزیز, حامد and ولی پور, بهرنگ (1396) بررسی علل و فراوانی مجوز سقط های جنین قانونی صادر شده توسط اداره کل پزشکی قانونی استان اردبیل و عوامل مرتبط از ابتدای تیر 94 تا پایان خرداد 96. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل and امانی, فیروز and باشکوه, یوسف (1396) فراوانی مسمومیت حاد با مواد مخدر و محرک در مراجعین به بیمارستان امام خمینی(ره)اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل and مصطفی زاده, بابک and ترجمان, فاطمه and کامران, عزیز (1396) شیوع آسیب مغزی بدون شکستگی جمجمه در اتوپسی قربانیان ترومای سر. World Family Medicine /Middle East Journal of Family Medicin ــ 16 (3). pp. 137-143. شاپا 1839-0188

فرزانه, اسماعیل and صادقیه اهری, سعید and نعمتی, سهیل (1396) بررسی فراوانی و علل مرگ‌های ناشی از حوادث غیرعمد ارجاعی به پزشکی قانونی شهرستان اردبیل در سال 1395. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ق

قائمی, کاظم and قریشی, عاطفه and ربیعی, نوید and علینژاد, سمیرا and فرزانه, اسماعیل and امیرآبادی زاده, علیرضا and عبداللهی, محمد and مهرپور, امید (1396) سطوح سرمی خون در بیماران وابسته به تریاک بدون علامت؛ یک مطالعه مورد شاهدی. Emergency ــ 5 (1). pp. 1-5. شاپا 2345-4571

قبادی مراللو, حسن and نعمتی, علی and علی پناه مقدم, رضا and جوادی, حسن (1396) تاثیر اسید لینولئیک مزدوج بر سطح سرمی لپتین در بیماران مبتلا به COPD. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن and نعمتی, علی and ذوالفقاری, مریم (1396) تاثیر اسید لینولئیک مزدوج بر سطح سرمی آدیپونکتین در بیماران مبتلا به COPD. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن and حسینی نیا, سعید and صادقیه اهری, سعید and ساریخانی, خدیجه (1396) بررسی رابطه بین سطح Heart-type fatty acid binding protein با شدت انسداد مجاری هوایی در بیمارانCOPD. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن and اصلانی, محمدرضا and حسینیان, عدالت and فرزانه, اسماعیل (1396) بررسی ارتباط سطح سرمی ناتریورتیک مغزی و اینترلوکین 6 با کیفیت زندگی در بیماران مزمن انسدادی ریوی. در: ERS International Congress 2017, Sep 9-13 , 2017, Milan- Itlay.

قبادی مراللو, حسن and اصلانی, محمدرضا and حسینیان, عدالت and فرزانه, اسماعیل (1396) ارتباط سطح سرمی پپتید ناتریوارتیک مغزی و اینترلوکین 6 با کیفیت زندگی در بیماران COPD. Medical Principles and Practice ــ online . pp. 1-21. شاپا 1011-7571

قبادی مراللو, حسن and امیرعجم, زهرا and حبیب زاده, افشین (1396) درمان موفق آمبولی وسیع ریوی با رتپلاز. Tanaffos ــ 17 (1). pp. 53-56. شاپا 1735-0344

م

متین, سمیه and متین, المیرا (1396) بررسی سطح سرمی لپتین در زنان یائسه دیابتی و مقایسه آن با زنان سالم. در: 28 امین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران, 25-28 اردیبهشت 96, تهران.

متین, سمیه and شهبازی, غلامرضا (1396) مطالعه سقط جنین مرتبط با Toxoplasma gondii در زنان به روش PCR جفت سقط شده و سرولوژی مادران در اردبیل. در: International Conference on Medical and Clinical Microbiology, July 03-04, 2017,, Bangkok, Thailand.

متین, سمیه and شهبازی, غلامرضا and تبریزیان نمین, شروین and مرادپور, روح اله and فیضی, فریده and پیری دوگاهه, هادی (1396) مقايسه PCR جفت و سرولوژی مادران باردار سقط کرده برای تشخيص توکسوپلاسما گوندی در اردبيل، ايران. Korean Journal of Parasitology ــ 55 (6). pp. 607-612. شاپا 0023-4001

مهرتک, محمد and حبیب زاده, شهرام and حسینی, سمیه (1396) پیامد واپیدمیولوژی بیماران ترومایی ناشی از سوانح جاده ای بستری شده در بیمارستان فاطمی اردبیل در طول سال 94. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مهرتک, محمد and حبیب زاده, شهرام and فرزانه, اسماعیل and رجایی خیاوی, عبداله (1396) اثربخشی آموزش تکینیک های شناختی- رفتاری روی مکان کنترل بیماران همودیالیزی. Electronic Physician ــ 9 (10). pp. 5631-5637. شاپا 2008-5842

مهرتک, محمد and فرزانه, اسماعیل and حبیب زاده, شهرام and کامران, عزیز and زندیان, حامد and مهدوی, عبدالله (1396) فرهنگ سازمانی و جانشین پروری در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. Electronic Physician ــ 9 (11). pp. 5806-5813. شاپا 2008-5842

مرادی اصل, اسلام and حنفی بجد, احمدعلی and راثی, یاور and وطن دوست, حسن and محبعلی, مهدی and یعقوبی ارشادی, محمدرضا and حبیب زاده, شهرام and حضرتی, صادق and رفیع زاده, ساینا (1396) آنالیز مکانی لیشمانیوز احشایی در مهمترین کانون بیماری در ایران. Journal of Arthropod-Borne Diseases ــ 11 (4). pp. 482-496. شاپا 2322-1984

مرادی اصل, اسلام and حبیب زاده, شهرام and رفیع نژاد, جواد and اباذری, مالک and صادقیه اهری, سعید and ثقفی پور, عابدین and مهرتک, محمد and عدالتخواه, حسن (1396) بررسی ریسک فاکتورهای ابتلا به شپش سر در دانش آموزان ابتدایی شهرستان مشگین شهر استان اردبیل. International Journal of Pediatrics ــ 6 (3). pp. 7383-7392. شاپا 2345-5047

محمدی کبار, سوسن and شرقی, افشان and گرگانی, محمد (1396) مقایسه میزان تاثیر گاباپنتن و هیدروکسی زین روی خارش بیماران دیالیزی شهرستان اردبیل. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی کبار, یوسف and اخلاقی, معصومه and ملکشاهی, زهرا and جمشیدی, احمد رضا and مصطفایی, شایان and محمودی, مهدی (1396) بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن CCR6(rs1854853) در بیماران ایرانی مبتلا به بیماری آرتریت روماتوئید. Rheumatology Research ــ 3 (1). pp. 35-40. شاپا 2476-5856

مصطفی زاده, بابک and فرزانه, اسماعیل (1396) پیشگویی کننده های اصلی برای تکرار رفتارهای خودکشی در بین زنان. Journal Of the Pakistan Medical Association ــ 67 (9). pp. 1379-1382. شاپا 0030-9982

مصطفی زاده, بابک and فرزانه, اسماعیل and پاییزی, مریم and نیکخواه, فرحناز (1396) مگاکولون سمی به عنوان یک عارضه نادر بعد از درمان با آتروپین به علت مسمومیت با ارگانوفسفره: گزارش یک مورد. Medico-Legal Journal ــ online . pp. 1-3. شاپا 0025-8172

میرزا رحیمی, مهرداد and براک, منوچهر and مردی, علی and انتشاری مقدم, افسانه (1396) نتایج غربالگری هیپوتیروئیدی نوزادی در استان اردبیل. International Journal of Scientific Reports ــ 3 (11). pp. 280-284. شاپا 2156-2454

میرزا رحیمی, مهرداد and براک, منوچهر and اسلامی, عبدالکریم and انتشاری مقدم, افسانه (1396) نقش IL6 در تشخیص زودرس سپسیس نوزادی در نوزادان نارس. pediatric reports ــ 9 (3). pp. 55-57. شاپا 2036-7503

محمدشاهی, جعفر and فیضی, ایرج and فرقانی, آرش (1396) بررسي وضعيت بيماران مبتلا به ماستيت گرانولوماتوز و عوامل مرتبط با آن در شهرستان اردبيل در سال 1395. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدشاهی, جعفر and حبیب زاده, شهرام and حسین زاده, محمد and شهباززادگان, بیتا (1396) ویژگیهاي بالینی و اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به HIV در شهر اردبیل درطی سالهاي 93-1383. دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 17 (2). pp. 221-229. شاپا 7280-2228

محمدزاده, علیرضا and غفاری, سجاد and غفاری صائین, مسعود (1396) نقش بهزیستی روانشناختی, فرسودگی حیاتی وتیپ شخصیتی D در پیش بینی کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلبی شهر اردبیل. در: National Conference on Iran And World New Researches in Psychology and Educational Sciences Law and Social Sciences, Nov 16, 2017, Shiraz - Iran.

ن

نجاتی, افشین and صادقیه اهری, سعید and حسینیان, عدالت and ارشاد, سینا (1396) بررسی فراوانی نسبی تنگی شریان کلیوی در بیماران مبتلا به فشار خون شدید آنژیوگرافی شده در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل در سال 1393 و ارتباط آن با یافته های آنژیوگرافی قلب. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پ

پیری دوگاهه, هادی and حبیب زاده, شهرام and براک, منوچهر and رمضان زاده, محمد (1396) بررسی الگوی مقاومت دارویی شیگلا جدا شده از مدفوع کودکان مبتلا به اسهال در استان اردبیل در سال 1395. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی and مشکات, زهرا and حبیب زاده, شهرام and ارزنلو, محسن and محمدشاهی, جعفر and رستمی, سینا and گرایلی, سینا and تیمورپور, رقیه (1396) نگاهی جدید به ایمونوپاتوژنز هپاتیت بی. virus research ــ 245 . pp. 29-43. شاپا 0168-1702

پیرزاده, اصغر and محمدی, بهزاد and حسین خانی, علی and اصلانیان, رقیه and امانی, فیروز and ذاکری, آناهیتا (1396) تاثیر فلوکستین بر کیفیت زندگی بیماران سرطانی. Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics ــ 15 (1). pp. 1-5. شاپا 1735-2657

ی

یزدانبد, عباس and حبیب زاده, شهرام and چاکرعباسی, بابک (1396) بررسی میزان بهبودی خود به خودی عفونت هلیکو باکتری پیلوری در بیماران مبتلا به دیس پپسی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس and ایرانپرور, منوچهر and حبیب زاده, شهرام and شیرین زاده, بابک (1396) مقایسه تاثیر ونوستات و متفورمین در درمان کبد چرب در بیماران غیر دیابتی. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

This list was generated on 9 / 5 / 1400.