title

Items where Division is "Faculty of Medicine > Department of Basic Sciences > Department of Microbiology " and Year is 1396

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

علی بیکی, فاطمه and جعفری, ناصر and کریمی, مریم and پیری دوگاهه, هادی (1396) اثرات ضد سرطان قوی آنالوگ های کمتر قطبی کورکومین بر روی سلول های سرطانی آدنوکارسنیوم معده و سلول های سرطانی سنگفرش شده معده. Scientific Reports ــ 7 . p. 1. شاپا 2045-2322

نجف زاده, نوروز and مأذنی, محمد and ارزنلو, محسن and محمدزاده وردین, محمد and محمدی جوبنی, بهاره (1396) تاثیر ترکیب آلیسین و رتینوئیک اسید تمام ترانس بر بقای سلولهای بنیادی سرطانی مشتق از رده مقاوم ملانوما A375. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فیضی, ایرج and عرب زاده, امیر احمد and عیسی زاده فر, خاطره and ارزنلو, محسن and عرب زاده, مهسا (1396) بررسی فلور میکروبی مایع صفرا در بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی در مراکز درمانی آموزشی بیمارستان فاطمی و امام خمینی اردبیل طی سالهای 1394 – 1395. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

واعظ, حمید and واعظ, وحید and خادمی, فرزاد (1396) اثر جهش در پروتئین تنظیم کننده پمپ ایفلاکس (MexR) سودوموناس آئروژینوزا: یک مطالعه بیوانفورماتیکی. Medical Laboratory Journal ــ 11 (6). pp. 35-41. شاپا 2538-4449

واعظ, حمید and صالحی ابرقوئی, امین and خادمی, فرزاد (1396) مطالعه مروری و متاآنالیز شیوع سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به ایمیپنم در ایران. GERMS ــ 7 (2). pp. 86-97. شاپا 2248-2997

متین, سمیه and شهبازی, غلامرضا and تبریزیان نمین, شروین and مرادپور, روح اله and فیضی, فریده and پیری دوگاهه, هادی (1396) مقايسه PCR جفت و سرولوژی مادران باردار سقط کرده برای تشخيص توکسوپلاسما گوندی در اردبيل، ايران. Korean Journal of Parasitology ــ 55 (6). pp. 607-612. شاپا 0023-4001

پیری دوگاهه, هادی and جعفری, ناصر and علی بیکی, فاطمه (1396) بررسی اثرات سایتوتوکسیک و القای آپوپتوزیس کورکومین و مشتقات متقارن 2و 6 بیس بنزیلیدین سیکلو هگزانون آن در رده سلولی AGS. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی and مشکات, زهرا and حبیب زاده, شهرام and ارزنلو, محسن and محمدشاهی, جعفر and رستمی, سینا and گرایلی, سینا and تیمورپور, رقیه (1396) نگاهی جدید به ایمونوپاتوژنز هپاتیت بی. virus research ــ 245 . pp. 29-43. شاپا 0168-1702

پیری دوگاهه, هادی and ارزنلو, محسن and فراشی, شیما (1396) تعیین فراوانی توزیع جزایر بیماری زایی PAI ICFT073, PAI II536, PAI III536, PAI IV536 در ایزوله های اشریشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال1395-1394. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی and ارزنلو, محسن and باباپور ایوریق, بهنام (1396) بررسی الگوی مقاومت آنتی بيوتيكی و تعیین نقش موتاسیون در ناحیه(QRDR) برمیزان مقاومت به فلوروکینولونها در شيگلاهای جدا شده از بيماران مراجعه كننده به بيمارستان بوعلی اردبيل در سالهای 1393تا1395. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

تیمورپور، رقیه (1396) توالی ژن gyrA از شیگلا سونه ای. GenBank: MF804407.1.

تیمورپور، رقیه (1396) توالی ژن gyrA از شیگلا بوئیدی. GenBank: MF804405.1.

پیری دوگاهه, هادی and تیمورپور, رقیه and ارزنلو, محسن and رستمی, سینا and رئیسی, الهام (1396) تست پوستی توبرکولین : مقاله مروری. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 75 (8). pp. 555-561. شاپا ۱۶۸۳-۱۷۶۴

حیدری, زهرا (1396) بررسی وضعیت انتشار اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس Echinococcus multilocularis در ایران. در: دهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین و سومین کنگره ملی علوم پایه پزشکی و تولید دانش بنیان, 11-13 بهمن 1396, تهران - ایران.

ناصری, سجاد and درودی, مجید and آریان, احسان and قلوبی, آیدا and رحیمی, حمیدرضا and کتابی, کیانا and موقر, عارف and عبدلی, اصغر and گوکلانی, حامد and تیمورپور, رقیه and مشکات, زهرا (1396) اثرات ضد ویروسینانومیسل های کورکومین بر روی اتصال و ورود ویروس هپاتیت سی. Iranian Journal of Virology ــ 11 (2). pp. 29-35. شاپا 1735-5680

کلاهی, سوسن and بنیادی, محمدرضا and صفرزاده, الهام and قوجازاده, مرتضی and پیش آهنگ, الناز (1396) ارزش تشخیصی تست ایمونوبلاتینگ برای تعیین آنتی بادی های ضد هسته ای در بیماری های روماتوئیدی. Advances in Bioresearch ــ 8 (4). pp. 153-158. شاپا 0976-4585

نادری, کوروش and قنبری, فهیمه and خادمی, فرزاد and زمان زاد, بهنام (1396) شيوع ژن ermB در بين ایزوله های بالينی استافيلوکوک اورئوس در شهرکرد، ايران. Journal of Kerman University of Medical Sciences ــ 25 (1). pp. 67-76. شاپا 1023-9510

غلامی, میترا and راشین, محمدی and ارزنلو, محسن and اکبری دورباش, فخرالدین and کوهساری, ابراهیم and مجیدی, غریب and محسنی, سید محسن and نظری, شهرام (1396) اثر ضد باکتریایی دندریمر پلی (آمیدوآمین)-G7 در شرایط آزمایشگاهی. BMC Infectious Diseases ــ 17 . pp. 1-11. شاپا 1471-2334

قنبری, فهیمه and خادمی, فرزاد and صابریان پور, شیرین and شاهین, مجتبی and قنبری, نفیسه and نادری, کوروش and مطلبی راد, طاهره (1396) بررسی اپیدمیولوژیک روی شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از عفونت دستگاه ادراری در مرکز ایران. Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection ــ 4 (3). pp. 2-5. شاپا 2383-0298

قنبری, فهیمه and قجاوند, حسن and بهشود, پریسا and قنبری, نفیسه and خادمی, فرزاد (1396) بررسی شیوع عفونتهاي میکروبی اکتسابی از بیمارستان در بیماران بستري در قسمتهاي مختلف بیمارستان شریعتی اصفهان، 1393. سلامت و بهداشت ــ 8 (5). pp. 511-517. شاپا 2382-9710

خادمی, فرزاد and درخشان, محمد and یوسفی اوروند, ارشید and تفقدی, محسن and سلیمان پور, سامان (1396) واکسن های زیرواحدی چندمرحله ای مایکوباکتریوم توبرکلوزیس: جایگزین واکسن BCG یا تقویت کننده BCG اولیه؟. Expert Review of Vaccines ــ 17 (1). pp. 31-44. شاپا 1476-0584

خادمی, فرزاد and صاحبکار, امیر حسین and واعظ, حمید and ارزنلو, محسن and پیری دوگاهه, هادی (1396) ویژگی سویه های هلیکوباکتر پیلوری مقاوم به کلاریترومایسین در ایران: مطالعه مروری و متاآنالیز. Journal of Global Antimicrobial Resistance ــ 10 . pp. 171-178. شاپا 2213-7165

قنبری, فهیمه and صابریان پور, شیرین and زرکش اصفهانی, فاطمه سادات and قنبری, نفیسه and ترقیان, آزاده and خادمی, فرزاد (1396) SCCmec تایپینگ سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم در برابر متی سیلین جدا شده از عفونت های اکتسابی از جامعه و بیمارستان. Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection ــ 4 (2). pp. 1-6. شاپا 2383-0298

بلوکی, ابراهیم and کاظمیان, حسین and پیری دوگاهه, هادی and علیخانی, محمد یوسف and شهابی, سیما and بیت الهی, لیلی and قربان زاده, رقیه (1396) فعالیت ضد میکروبی درمان فتودینامیک در ترکیب با کلستین بر علیه Acinetobacter baumannii بسیارمقاوم جدا شده از بیمار سوختگی. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy ــ 18 . pp. 1-5. شاپا 1572-1000

یوسفی اوروند, ارشید and واعظ, حمید and تفقدی, محسن and صاحبکار, امیر حسین and ارزنلو, محسن and خادمی, فرزاد (1396) مقاومت آنتی بیوتیکی هلیکوباکتر پیلوری در کودکان ایران: مطالعه مروری و متا آنالیز. Microbial Drug Resistance ــ 24 (7). pp. 980-986. شاپا 1076-6294

بیرامی, علی and پیری دوگاهه, هادی and سید جباری, ناصر (1396) بررسی خواص ضد استرپتوکوکوس موتانس سیلانت های حاوی و فاقد فلوراید. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ارزنلو, محسن (1396) اثر محیط کشت بر پایداری شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی آلیسین. [ research project ]

ارزنلو, محسن and پیری دوگاهه, هادی and امانی, مجتبی and ایمانی راد, حامد (1396) بررسي تاثير آليسين در جلوگيري از انسداد کاتترهاي ادراري توسط پروتئوس ميرابيليس در مدل مثانه مصنوعي. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ارزنلو, محسن and پیری دوگاهه, هادی and محمدی قلعه بین, بهنام and موسوی, سیدحسین (1396) بررسي فراواني فنوتيپي و ژنوتيپي مقاومت به سطح بالاي جنتامايسين در ميان ایزوله‌های انتروکوک جدا شده از بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني(ره) از سال 91-95. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سرخانی, الهام and نجف زاده, نوروز and تاتا, نسرین and داستان, مریم and مأذنی, محمد and ارزنلو, محسن (1396) مکانیسم مولکولی متیل سولفونیل متان و آلیسین در مهار رشد سلولهای CD44± سرطان پستان. Journal of Functional Foods ــ 39 . pp. 50-57. شاپا 1756-4646

رضازاده, امين and عیسی زاده فر, خاطره and پیری دوگاهه, هادی and میرزائی, حکیمه (1396) بررسی پاتولوژیک عفونت هلیکوباکتر پیلوری در مخاط کیسه‏ صفرا در مبتلایان به کله ‌سیستیت مزمن. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

علیمحمدی, حسین and فیضی, ایرج and محمدی نی, امیر and فولادی, نسرین (1396) اندازه گیري سطح خونی مارکرهاي3 -CEA, CA27-29, CA15در بیماران باسرطان پستان. در: The 10th International & 15th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories, Apr 20-23, 2017, Tehran - Iran.

تیمورپور, رقیه and پیری دوگاهه, هادی and ارزنلو, محسن and قلوبی, آیدا and سنکیان, مجتبی and مشکات, زهرا (1396) بیان همزمان ژنهای hbha وMtb32C در سیستم پروکاریوت. jundishapur journal of microbiology ــ 11 (2). pp. 1-6. شاپا 2008-3645

تیمورپور, رقیه and پیری دوگاهه, هادی and تیمورپور, امیر and ارزنلو, محسن and مشکات, زهرا (1396) مطالعه بر روی پاسخ های ایمنی القا شده توسط DNAواکسن کد کننده آنتی ژنهای Mtb32C-HBHA از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. Iranian Journal of Basic Medical Sciences ــ 20 (10). pp. 1119-1124. شاپا 2008-3866

تیمورپور, رقیه and مشکات, زهرا (1396) ایمنی زایی DNA واکسن کدکننده آنتی ژن های Ag85a-Tb10.4 از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. در: 18th international Iranian congress of microbiology, Aug 29-31 , 2017, Tehran - Iran.

تیمورپور, رقیه and مشکات, زهرا (1396) بررسی بیان یوکاریوتیک فیوژن ژن mtb32c-hbha از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در رده سلولی هپاتوکارسینوما. در: 18th international Iranian congress of microbiology, Aug 29-31 , 2017, Tehran - Iran.

ایرانپرور, منوچهر and حبیب زاده, شهرام and ارزنلو, محسن and افروزه, الناز (1396) مقایسه کارآیی 6 و 12 هفته تجویز کلیندامایسین و سیپروفلوکساسین در درمان استئومیلیت پای دیابتی فاقد اندیکاسیون جراحی. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

This list was generated on 6 / 7 / 1402.