title

اسنادی که یکی ازنویسندگان آن "شرقی, افشان"می باشد.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نوع سند | تاریخ | بدون گروه بندی
تعداد اسناد: 77.

مقاله

بشردوست, بهمن ، حبیب زاده, شهرام ، شرقی, افشان ، اسکندری, راحله ، ملکی, نصراله (1396) استفاده از استرپتوکیناز برای بازکردن مجدد کانال کلتترهای عروقی دیالیز،یک روش کم هزینه وبی خطر وموثر. The Journal of Vascular Access ــ 18 (5). ص. 70. شاپا 1129-7298

زمانی, بیژن ، شرقی, افشان ، حسینی, زهرا (1395) تاثیر استاتین ها بر ضخامت اینتیما مدیا شریان کاروتید در بیماران با سندرم کرونری حاد. International Journal of Scientific Reports ــ 3 (3). ص.ص.72-75. شاپا 2454-2156

کامران, عزیز ، آزادبخت, لیلا ، شریفی راد, غلامرضا ، مهکی, بهزاد ، شرقی, افشان (1392) سدیم دریافتی، آگاهی تغذیه ای و ادراکات بیماری افراد روستایی مبتلا به پرفشاری خون کنترل شده و کنترل نشده. International Journal of Hypertension ــ 2014 (2014). ص.ص.1-7. شاپا 2090-0392

احدی, محمد تقی ، صالح زاده, فرهاد ، گسیلی, رامین ، براک, منوچهر ، شرقی, افشان ، شکرآبادی, محمود ، چینی فروش, میرمهدی (1392) عفونت هلیکوباکترپیلوری در کودکان 12-2 ساله مراجعه کننده به کلینیک‌های اطفال اردبیل و رابطه آن با آنمی فقر آهن. گوارش ــ 18 (3). ص.ص.151-157. شاپا 1560-7186

رحیمی, گیتی ، شرقی, افشان ، حاجی میرزایی, مهزاد ، تذکری, زهرا (1392) بررسی رابطه بین افسردگی مادر با شاخص های رشدی بدو تولد نوزادان. مجله زنان مامایی و نازایی ایران ــ 16 (55). ص.ص.1-6. شاپا 1680-2993

قبادی مراللو, حسن ، شرقی, افشان ، سادات کرمانی, ژیلا (1392) همه گیرشناسی سرطان ریه و عوامل خطر ساز آن در اردبیل، ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 13 (2). ص.ص.228-220. شاپا 2228-7280

مشعوفی, مهرناز ، نظری, رباب ، شیرینکام چوری, رقیه ، شرقی, افشان ، مردی, افروز ، قره زاد آذری, مریم (1391) اثربخشی برنامه غربالگری و درمان عفونت واژینوز باکتریال در مراقبتهای روتین دوران بارداری درکاهش زایمان زودرس. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (3). ص.ص.312-320. شاپا 1735-2452

کامران, عزیز ، شرقی, افشان ، ملک پور, عظیم ، بی ریا, مهرداد ، دادخواه, بهروز (1391) وضعيت و راهکارهای بهبود آموزش بالينی پرستاری از ديدگاه دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبيل. پژوهش در پرستاری ــ 7 (27). ص.ص.25-31. شاپا 1735-9074

مولوی, پرویز ، شهریور, زهرا ، محمودی قرائی, جواد ، بشرپور, سجاد ، شرقی, افشان (1391) عوامل پیش بینی کننده پیامد کوتاه مدت اختلال دوقطبی نوع یک در کودکان و نوجوانان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ــ 18 (2). ص.ص.128-137. شاپا 1735-4315

فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، شرقی, افشان ، نایب یزدی, نوشین (1390) میزان بقا 5 ساله در زنان با سرطان پستان در استان اردبیل. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 12 (7). ص.ص.1799-1801. شاپا 1513-7368

مولوی, پرویز ، شهریور, زهرا ، محمودی قرائی, جواد ، بشرپور, سجاد ، شرقی, افشان ، نیک پرور, فاطمه (1390) عوامل پیش بینی کننده پیامد شش ماهه اختلال دوقطبی مانیک و مختلط کودکان و نوجوانان بستري در بیمارستان روزبه تهران. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (3). ص.ص.269-281. شاپا 2228-7280

شرقی, افشان ، کامران, عزیز ، شریفی راد, غلامرضا (1390) بررسی عوامل موثر بر انتخاب روش زایمان در زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل. تحقیقات نظام سلامت ــ 7 (3). ص.ص.1-9. شاپا 1735 -2363

شرقی, افشان ، کامران, عزیز ، فریدن, محمد (1390) بررسی عوامل خطر سوء تغذیه پروتئین انرژی در کودکان زیر6 سال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان نمین. International journal of general medicine ــ 4 (4). ص.ص.607-611. شاپا 1178-7074

اسکندراوغلی, بهزاد ، نوروزی, ودود ، شرقی, افشان ، امانی, فیروز (1390) بررسی عوامل موثر بر پیامد هماتوم های حاد ساب دورال و اپی دورال در بیماران دچار تروماي سر در بيمارستان فاطمي شهر اردبيل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (2). ص.ص.105-112. شاپا 2228-7280

کامران, عزیز ، شرقی, افشان ، شریفی راد, غلامرضا (1390) بررسي و مقايسه نگرش مادران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي- درماني شهري اردبيل و بوكان نسبت به واكسيناسيون. تحقیقات نظام سلامت ــ 7 (1). ص.ص.118-126. شاپا 1735 -2363

کامران, عزیز ، شرقی, افشان (1390) بررسی دانش و نگرش هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مورد طراحی درس در سال 1387. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 2 (1). ص.ص.31-39. شاپا 2228-7183

صالح زاده, فرهاد ، ابوالفتحی, سحر ، علیمحمدی, حسین ، میرزا رحیمی, مهرداد ، جهانگیری, سپیده ، حاجی زاده, طاهره ، شرقی, افشان (1389) ارتباط بين مقادير بيلي روبين و آلفا فتوپروتئين سرمي در 100 نوزاد مبتلا به هيپربيلي روبينمي. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ــ 32 (مهر و ). ص.ص.51-56. شاپا 1608-5671

صالح زاده, فرهاد ، میرزا رحیمی, مهرداد ، جهانگیری, سپیده ، حبیب زاده, شهرام ، امینی ثانی, نیره ، شمشیرگران, سید مرتضی ، شرقی, افشان (1389) فتوتراپی با پوشش آ یینه ایMCTP در درمان زردی نوزادی. Iranian Journal of Neonatology ــ 1 (1). ص.ص.20-23. شاپا 2158-2322

صادقی موحد, فریبا ، مولوی, پرویز ، شرقی, افشان ، نریمانی, محمد ، محمدنیا, حسین ، دیلمی, پروانه ، رجبی, سوران (1389) بررسی ارتباط شيوه‌هاي مقابله‌اي با سلامت رواني افراد مبتلا به ديابت. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی ــ 12 (2). ص.ص.111-115. شاپا 1735-160X

شرقی, افشان ، مشعوفی, مهرناز ، کامران, عزیز ، بابایی, ارسلان (1388) اپيدميولوژي سوختگي هاي منجر به فوت در شهرستان اردبيل طي سالهاي 1376 تا 1385. مجله علمی پزشکی قانونی ــ 15 (4). ص.ص.252-256. شاپا 1457-1027

اعظمی, احد ، شرقی, افشان ، غفرانی, محسن ، اناری, حسن ، حبیب زاده, الهام (1388) مقايسه ويژگي هاي باليني و پاراكلينيكي بيماران مبتلا به آسم برونشيال ساده با آسم برونشيال به همراه رينوسينوزيت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اردبيل از آذر86 لغايت خرداد 1387. IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY, ASTHMA AND IMMUNOLOGY ــ 8 (4). ص.ص.199-203. شاپا 1502 -1735

شرقی, افشان ، مشعوفی, مهرناز ، ولی زاده , بهزاد ، ضیاء پور, شبنم (1388) بررسی دموگرافیک و روشهای بکار رفته در خودکشی منجر به فوت و میزان آن در طی سالهای 1376 لغایت 1385 در شهرستان اردبیل. مجله علمی پزشکی قانونی ــ 15 (2). ص.ص.108-114. شاپا 1457-1027

شرقی, افشان ، کاربخش, مژگان ، نبئی , بهروز ، میثمی, علی پاشا ، فرخی, علیرضا (1385) افسردگي در مادران كودكان مبتلا به تالاسمي يا بدخيمي هاي خوني مركز طبي كودكان -1382. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health ــ 2 (27). ص.ص.1-5. شاپا 1745-0179

طرح تحقیقاتی

کامران, عزیز ، شرقی, افشان (1389) بررسی عوامل موثر بر قصد و رفتار زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی اردبیل در مورد سزارین بر اساس مدل بزنف. [ طرح تحقیقاتی]

کامران, عزیز ، شرقی, افشان ، متيني گل تپه, وحيد ، سرقامت, مهرداد (1388) بررسی تهدید درک شده مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی اردبیل و بوکان در مورد واکسیناسیون کودکان زیریکسال - سال 1388. [ طرح تحقیقاتی]

موضوع کنفرانس یا کارگاه

مولوی, پرویز ، توکلی حسنکلو, پریسا ، شرقی, افشان ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، میکاییلی, نیلوفر (1396) تعیین رابطه بین سلامت روان مادران و شاخص های انتروپومتریک کودکان در مادران و کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال1394. در: 8th Congress of Child and Adolescent Psychiatry Neurodevelopmental Disorders, Nov 28-30 , 2017, Tehran - Iran.

رحیمی, گیتی ، شرقی, افشان ، حاجی میرزایی, مهزاد (1390) مطالعه افسردگی بین مادران و نوزادان و ارتباط اندازه گیریهای تن سنجی. در: نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران, 20-17 آبان ماه 1390, سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

مولوی, پرویز ، بشرپور, سجاد ، شهریور, زهرا ، شرقی, افشان ، محمودی قرائی, جواد ، نیک پرور, فاطمه (1390) عوامل پيش بيني كننده پيامد شش ماهه اختلال دوقطبي مانيك و مختلط كودكان و نوجوانان بستري در بيمارستان روزبه تهران. در: Forth international congress of IACAP, 11-13october 2011, Mashad university of medical science.

مولوی, پرویز ، قمری گیوی, حسین ، وطن خواهی, اکبر ، شرقی, افشان ، جودی, میترا (1389) مقایسه نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی و اسکیزوفرنی. در: سومین همایش سراسری روانپزشکی کودک ونوجوان, 13-15 مهر 1389, دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی.

مولوی, پرویز ، قمری گیوی, حسین ، آریاپوران, سعید ، شرقی, افشان ، جودی, میترا (1389) نقش حمایت اجتماعی و سرسختی در پیش بینی تاب آوری دانشجویان. در: سومین همایش سراسری روانپزشکی کودک ونوجوان, 13-15 مهرماه 1389, دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی.

کامران, عزیز ، شرقی, افشان ، ملک پور, عظیم ، دادخواه, بهروز (1388) بررسی دیدگاههای پرسنل پرستاری بیمارستان فاطمی در بهبود کیفیت آموزش بالینی. در: همایش سراسری اموزش بالینی در پرستاری و مامایی , 14-15 مرداد 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مشعوفی, مهرناز ، موحد پور, آسیه ، رفاهی, سهیلا ، امانی, ملاحت ، شرقی, افشان (1388) بررسی مقایسه ای مهارتهای تفکر انتقادی دانشجویان سال اول وآخر مقطع کارشناسی رشته پرستاری دردانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد واحد اردبیل. در: دهمین کنگره آموزش علوم پزشکی, 17-15 اردیبهشت ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

شرقی, افشان ، لطیفی, نریمان ، کامران, عزیز (1387) اثرات دود سیگار بر وزن و سن تولد نوزادان - شهرستان نمین سال 1385. در: همایش منطقه ای سیگار و سلامت , 28-30 ژانویه 2009, کیش .

شرقی, افشان (1386) ميزان بروز ويار حاملگى و عوامل دموگرافيك و روانى - اجتماعى مرتبط با آن در زنان باردار تحت پوشش مراكز بهداشتى درمانى شهرستان نمين ، 1384-1381. در: دومین همایش بارداری ایمن , 16 اسفند 1386, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران .

پایان نامه

یوسفی پور, بهاره ، ولی زاده حقی, هاله ، شرقی, افشان ، پرزحمت, آزاده (1396) مقایسه میکروهاردنس کامپوزیت سلف ادهزیو Vertise Flow با سمان رزینی سلف ادهزیو و کامپوزیت های Conventional. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یوسفی پور, بهاره ، ولی زاده حقی, هاله ، شرقی, افشان ، صدوق, مهرین (1396) مقایسه استحکام خمشی کامپوزیت سلف ادهزیو Vertise Flow با سمان رزینی سلف ادهزیو و کامپوزیت های Conventional. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، شرقی, افشان ، محبی, آیدا (1396) بررسی یافته های آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران با آنژین صدری ناپایدار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل از اسفند ماه 1395 تا تیر ماه 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قاسمی برقی, ودود ، رضوی, مریم السادات ، شرقی, افشان ، علی زاده, زهرا (1396) بررسی رابطه میان زایمان زودرس با پریودنتیت مادران در استان اردبیل در طی سال های 96-1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شرقی, افشان ، حضرتی, صادق ، ترسلی, نسیم (1396) بررسی سواد سلامت مادران و اطلاعات ایشان در خصوص برنامه های جاری بهداشتی مادر و کودک در مادران مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهراردبیل در سال 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شرقی, افشان ، حضرتی, صادق ، تذکری, زهرا ، رشید شمالی, حسین (1396) طراحی الگوی عملیاتی بارداری سالم با تأکید بر تنظیم وزن در دوره پیش از بارداری و وزن گیری مناسب در دوران بارداری بر اساس مدل بازاریابی اجتماعی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حاج محمدی, عمران ، باصر, روح الله ، شرقی, افشان ، اسلامی, زهرا (1396) بررسی الگوی نهفتگی مولرسوم ماگزیلا در جمعیت اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نورالعیونی, سارا ، بیرامی, علی ، شرقی, افشان ، شاه میرزایی, زهرا (1395) بررسی شیوع کراس بایت در کودکان 12-6 ساله‌ی شهر اردبیل و میزان ارتباط آن با عادات دهانی فرد. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مولوی, پرویز ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، شرقی, افشان ، توکلی حسنکلو, پریسا (1395) تعیین رابطه بین سلامت روان مادران و شاخص های انتروپومتریک کودکان در مادران و کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال1394. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدیان اردی, علی ، یوسفیان, مهزاد ، شرقی, افشان ، جلدیانی, سارا (1395) مقایسه اثر بخشی پاراستامول وریدی و لیدوکائین در پیشگیری از درد حین تزریق پروپوفول. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اکبر ، حضرتی, صادق ، شرقی, افشان ، ظهیرنژاد, بابک (1395) بررسی وضعیت شنوایی کارگران شاغل در یکی از کارخانه‌های ابزارسازی اردبیل در سال 1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی کبار, سوسن ، شرقی, افشان ، ششگلانی, آرش (1395) بررسی بروز نارسایی حاد کلیه در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی اردبیل در عرض 12 ماه در سال 94 و ارتباط آن با مرگ‌و‌میر کوتاه مدت. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرب زاده, امیر احمد ، محمدیان اردی, علی ، سید صادقی, میرسلیم ، شرقی, افشان ، صادقی, ناهیده (1395) بررسی مقايسه‏ای اثر بخشی تزريق داخل پریتوئن بوپی‏واکائین با کتورولاک وريدی در کنترل درد بعد از عمل کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرب زاده, امیر احمد ، اخوان اکبری, قدرت ، فیضی, ایرج ، شرقی, افشان ، تقی پور موذن, محبوبه (1395) بررسی میزان اثر بخشی ایبوپروفن وریدی و عوارض آن در کنترل درد حاد پس از عمل جراحی شکم. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدیان اردی, علی ، اخوان اکبری, قدرت ، شرقی, افشان ، موسوی ینگجه, میر حسین (1395) مقایسه اثر استفاده از دو روش مختلف تزریق ترانگزامیک اسید در کاهش خونریزی ناشی از عمل جراحی تثبیت ستون مهره ها (CD گذاری). دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، حبیب زاده, شهرام ، شرقی, افشان ، اسکندری دورباطی, راحله (1394) بررسی اثربخشی درمان موضعی با استرپتوکیناز در درمان ترومبوز کاتترهای همودیالیز. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اعظمی, احد ، شرقی, افشان ، ولی زاده, زلیخا (1394) بررسی شیوع آلکاپتونوری (فاز ادراری ) در خویشاوندان مبتلا به آکرونوزیس بالینی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینی نیا, سعید ، شرقی, افشان ، مویدنیا, ناصر ، لطفی, سیامک (1393) مقایسه اثر تئوفیلین خوراکی با آتورواستاتین در کاهش سطح سرمی CRP در بیماران مبتلا به COPD. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، قریشی, اسماعیل ، شرقی, افشان ، جوانی, بهاره (1393) بررسی تاثیرسطح سرمی منیزیم بر شدت و فرکانس حملات سردرد میگرن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان علوی شهرستان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

احدی, عادل ، بهلولی, شهاب ، شرقی, افشان ، مرتضوی, آصفه (1393) بررسی تاثیر تجویز ویتامین د در درمان بیماری‌های عفونی تنفسی کودکان بستری در بیمارستان بوعلی اردبیل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

احدی, عادل ، بهلولی, شهاب ، شرقی, افشان ، کاتبی, لیلا (1393) تعیین سطح مارکرهای استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدان های سرم در کودکان مبتلا به آسم بعد از تجویز خوراکی ویتامین D و مقایسه آن با گروه کنترل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقی موحد, فریبا ، شرقی, افشان ، متین, پدرام (1392) بررسی شیوع انواع اختلال خواب insomnia در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی ، شرقی, افشان ، فرهودی, نگار (1392) بررسی شیوع انتروباکتریاسه های تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL ) جدا شده از عفونت های ادراری. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شرقی, افشان ، اعظمی, احد ، زمانی, امیر (1392) بررسي آگاهي و نگرش اینترنها و اساتيد باليني دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در مورد آبدرماني در سال 91. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اکبر ، شرقی, افشان ، نیک منش, مهرداد (1391) بررسی سطح پلاسمایی ویتامین D و هیپرتروفی لوزه که منجر به تانسیلکتومی شده است. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، شرقی, افشان ، کرمانی, ژیلا سادات (1391) بررسی همه گير شناسی سرطان ريه و فراوانی نسبی عوامل خطر ساز آن در بيماران مبتلا به سرطان ريه مراجعه کننده به بيمارستان امام خمينی اردبيل از خرداد 1388 تا خرداد 1390. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

احمدآبادی, فرزاد ، شرقی, افشان ، علیپور, رسول (1390) بررسي رابطه ي سطح ويتامين D سرم با شدت علائم باليني آسم در كودكان آسماتيك 15-5 ساله در اردبيل در سال 90-89. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی, بیژن ، شرقی, افشان ، حسینی, زهرا (1390) بررسي اثر استاتين ها روي ضخامت اينتيما- مدياي كاروتيد در بيماران با سندرم حاد كرونري. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رستمی مقدم, مجید ، شرقی, افشان ، سفلایی, مائده (1390) ارتباط سطح سرمي Zinc با شدت آکنه ولگاريس در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، شرقی, افشان ، نایب یزدی, نوشین (1389) بررسی میزان بقا در سرطان پستان و بررسی برخی عوامل موثر بر آن در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رحیمی, گیتی ، شرقی, افشان ، حاجی میرزایی, مهزاد (1389) بررسی رابطه بین افسردگی مادر با اندازه های آنتروپومتریک نوزاد. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رستمی مقدم, مجید ، شرقی, افشان ، وظیفه شناس, هاله (1389) مقایسه اثر بخشی ایتراکونازول و گریزئوفولوین در درمان تینه آی کشاله ران و تنه. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رستمی مقدم, مجید ، شرقی, افشان ، موسوی نسب, سمانه (1389) مقايسه اثر درماني كرايوتراپي و تزريق داخل ضايعه استروئيد با تاتوي بلئومايسين در مبتلايان به كلوئيد و اسكارهيپرتروفيك. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عدالتخواه, حسن ، شرقی, افشان ، لطیفی, نریمان (1388) بررسي تاثير استروئيد خوراکي با دوز پايين و استروئيد موضعي در درمان ويتيليگو. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اناری, حسن ، میرزا رحیمی, مهرداد ، شرقی, افشان ، امیرعجم, کبری (1388) مقايسه ديسپلازي استخواني ناشي از دفروكسامين در بيماران تالاسمي ماژور با گرافي زانو و مچ دست در مركز آموزشي درماني اردبيل 1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اسکندراوغلی, بهزاد ، شرقی, افشان ، رحیمی موقر, احسان الله (1388) بررسي پيامدهاي حاصل از درمان هماتومهاي ساب دورال و اپي دورال حاد در بيماران دچار ضربه به سر پذيرش شده در بيمارستان فاطمي اردبيل، بين سالهاي 1385-1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شرقی, افشان ، نعمتی, علی ، سید صادقی, میرسلیم (1388) بررسي تاثير کمک غذايي بر بهبود رشد کودکان زير 6 سال مبتلا به سوء تغذيه پروتئين انرژي تحت پوشش مرکز بهداشتي درماني شهرستان نمين از سال 81 لغايت 84. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقی موحد, فریبا ، شرقی, افشان ، میرزا آقاپور, لیلا (1387) بررسي فراواني انواع اختلالات شخصيت در بيماران وسواسي- جبري مراجعه كننده به درمانگاه روانپزشكي بيمارستان فاطمي اردبيل- 1387. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پورفرزان, ایرج ، شرقی, افشان ، واردی, نوشین (1387) مقايسه‌ي اثر آمپي سيلين با مترونيدازول به علاوه جنتامايسين در پيشگيري از عفونت زخم بعد از آپاندكتومي در آپانديسيت بدون عارضه. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شرقی, افشان ، مشعوفی, مهرناز ، بابایی, ارسلان (1387) بررسي اپيدميولوژيک سوختگی های منجر به فوت در طی 10 سال گذشته در شهرستان اردبيل (طی سال های 85-86). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اعظمی, احد ، شرقی, افشان ، اناری, حسن ، حبیب زاده, الهام (1387) بررسي مقايسه اي ويژگيهاي باليني و پاراكلينيكي بيماران مبتلا به آسم برونشيال ساده با آسم برونشيال به همراه رينوسينوزيت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اردبيل از اول آذرماه 1386 تا آخر خرداد 1387. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا رحیمی, مهرداد ، شرقی, افشان ، مهاجری, شیوا (1387) بررسي مقايسه اي اثر پيراستام با پلاسبو در کنترل حملات ريه. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شرقی, افشان ، مشعوفی, مهرناز ، ضیاء پور, شبنم (1386) بررسي دموگرافيک و روشهاي بکار رفته در خودکشي منجر به فوت و ميزان بروز آن در طي سالهاي 1376 لغايت 1385 در شهرستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فهرست در تاریخ 4 / 2 / 1397ایجاد شده است.