title

اسنادی که موضوع آنها "WK سیستم غدد"است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | ذ | ر | س | ش | ص | ع | غ | ف | ق | م | ن | و | پ | ک | ی
تعداد اسناد در این سطح 139.

آ

آستانه ای, فاطمه ، افشاری, مژگان ، مجتهدی, علیرضا ، مصطفی لو, سارا ، زمانی, محمد جعفر ، لاریجانی, باقر ، عبدالهی, محمد (1384) بررسی ظرفیت آنتی اکسیدان توتال، فاکتور رشد اپیدرمی و نیتریک اکسید در خون و بزاق بیماران دیابتی وابسته به انسولین. Archives of Medical Research ــ 36 (4). ص.ص.376-381. شاپا 0188-4409

آقامحمدی, معصومه (1380) بررسي ميزان آگاهي بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه ديابت بيمارستان بوعلي اردبيل در مورد شيوه هاي مراقبت از پا قبل و بعد از آموزش 1381. [ طرح تحقیقاتی]

آقامحمدی, معصومه (1391) سلامت در تجربيات زنان ديابتي ايراني. در: 2th global congress for qualitative health research, 30-28 june, Milan/Italy.

آقامحمدی, معصومه ، اباذری, مالک ، پارسا, ثریا (1397) دیسترس دیابت و عوامل تعیین‌کننده آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل، سال 1395. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

آقامحمدی, معصومه ، ولیزاده, سوسن (1395) ترس ها و نگرانی های زنان ایرانی مبتلا به دیابت: یک مطالعه پدیدارشناختی. Journal of Health Psychology ــ 21 (7). ص.ص.1322-1330. شاپا 1053-1359

آقامحمدی, معصومه ، ولیزاده, سوسن ، محمدی, عیسی ، ابراهیمی, حسین (1391) معنای سلامت در تجربه زنان دیابتی: یک مطالعه پدیدارشناسی. در: پنجمین سمینار سراسری پرستار ، ماما و پژوهش, 22-23 آذر 1391, دانشگاه علوم پزشکی گلستان.

آقامحمدی, معصومه ، ولیزاده, سوسن ، محمدی, عیسی ، ابراهیمی, حسین ، کریم اللهی, منصوره (1391) سلامتی از دیدگاه بیماران زن مبتلا به دیابت. Nursing and Health Sciences ــ 14 (3). ص.ص.285-291. شاپا 1442-2018

آقامحمدی, معصومه ، ولیزاده, سوسن ، کریم اللهی, منصوره (1392) سربار نشدن، آرزوي اصلي زنان ديابتي. در: The second Iranian International Confrence on Womens Health, 1-2may, 2013, shiraz.

آقامحمدی, معصومه ، کریم اللهی, منصوره ، ولیزاده, سوسن (1392) اهميت معنويت در تجربيات زنان ديابتي ايراني. در: The second Iranian international conference on wemons health, May 1-2, 2013, Shiraz.

ا

احمدآبادی, فرزاد ، گسیلی, رامین ، ابی ترابی, علی (1388) بررسی شیوع کمبود هورمون رشد در کودکان 2 تا 5 ساله مبتلا به کوتاهی قد مراجعه کننده به کلینیکهای کودکان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل.

اخوان اکبری, پوران (1394) تاثیر مصرف اکستازی بر باروری مردان. در: هشتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری: تازه های باروری و ناباروری, 27- 25 آذر 1394, تهران - ایران.

اخوان اکبری, پوران ، غفاری نوین, معرفت ، ظاهری, فرزانه (1393) تاثیر ماده مخدر شیشه بر عملکرد جنسی و باروری مردان. در: The 8th international congress on Addiction Science, sep 10-12 ,2014, Tehran - Iran.

اصلانی, محمدرضا ، کیهان منش, رعنا ، خامنه, امیر مهدی ، ابراهیمی سعادت لو, محمد علی ، مسگری عباسی, مهران ، علیپور, محمد رضا (1395) بیان تغییر یافته اینترلوکین 1-بتا و مولکول های مسیر سیگنالی آن در رتهای ویستار نر چاق آسمی شده. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology ــ 15 (3). ص.ص.183-197. شاپا 1502 -1735

اصلانی, محمدرضا ، کیهان منش, رعنا ، خامنه, امیر مهدی ، مسگری عباسی, مهران ، فلاحی, مریم ، علیپور, محمد رضا (1395) افزایش بیان تراشه ای اینترلوکین 1 بتا، IRAK-1 و TRAF-6 موش نژاد ویستار نر چاق آسمی شده. Iranian Journal of Basic Medical Sciences ــ 19 (4). ص.ص.350-357. شاپا 2008-3866

اصلانی, محمدرضا ، کیهان منش, رعنا ، علیپور, محمد رضا (1396) افزایش بیان ویسفاتین است همراه با میزان بیان فاکتور رونویسی NF-kB در تراشه رتهای نر نژاد ویستار چاقی حساس شده با اوآلبومین. Medical Principles and Practice ــ online . ص.ص.1-8. شاپا 1011-7571

اعظمی, احد ، ایرانپرور, منوچهر ، عالی, سیامک (1385) بررسي ميزان تغييرات BMI در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه ديابت بوعلي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

افشاری, مژگان ، لاریجانی, باقر ، رضایی, علی ، مجتهدی, علیرضا ، زمانی, محمد جعفر ، آستانه ای, فاطمه ، مصطفی لو, سارا ، حسین نژاد, آرش ، حشمت, رامین ، عبداللهی, محمد (1383) عدم تاثیر آلوپورینول در کاهش استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی: آزمون بالینی دوسویه کور. Biomedicine & Pharmacotherapy ــ 58 (10). ص.ص.546-550. شاپا 0753-3322

امامزادگان, رامین ، خلفی, جعفر ، سماعی, احمد (1393) بيماري هاي مادرزادي قلب در نوزادان مادران ديابتيك : بررسي اكوكارديوگرافيك. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, فیروز ، توکلی, امین ، نورمحمدی, سعیده ، کریم نژاد, علی ، شکراللهی, محسن ، امانی, زاهد (1391) متاآنالیز و کاربرد آن در داده های بیماری دیابت. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (2). ص.ص.63-72. شاپا 1735-2584

امانی, فیروز ، نورمحمدی, سعیده (1395) کیفیت زندگی بیماران دیابتی و تحلیل آن با متاآنالیز. در: هفتمین کنگره شبکه همکار جنوب کشور, 24-26 آذر, بندرعباس - ایران.

امیرشاهرخی, کیوان (1385) بررسی اثرات رسپتورهای اپیوئیدی در دیابت ناشی از دوزهای پائین استرپتوزوتوسین در موش سوری. در: Eleventh International Congress of Toxicology (ICTXI), July 15-19 2007, Canada, Montreal.

امیرشاهرخی, کیوان ، دهپور, احمدرضا ، حاجتی, جمشيد ، ستوده, مسعود ، قاضی خوانساری, محمود (1387) تعديل ديابت نوع 1 ناشی از دوزهای کوچک استرپتوزوتوسين در موش سوری توسط متادون. Toxicology and Applied Pharmacology ــ 232 (1). ص.ص.119-124. شاپا 0041-008X

امیرشاهرخی, کیوان ، قاضی خوانساری, محمود (1391) تالیدوماید با مهار سایتوکاین های پیش التهابی، دیابت ناشی از استرپتوزوتوسین را در مدل موش آزمایشگاهی کاهش می دهد. Cytokine ــ 60 (2). ص.ص.522-527. شاپا 1043-4666

اناری, حسن ، ایرانپرور, منوچهر ، قریشی, طاها (1389) بررسی مقایسه ای تغییرات ضخامت دیواره ای شریان کاروتید و شاخصهای بالینی وآزمایشگاهی آترواسکلروز سیستمیک در بیماران مبتلا به دیابت شیرین 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی اردبیل از اسفند ماه 1388 تا خرداد ماه 1389. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

انصاری مقدم, علی رضا ، آدینه, حسین علی ، زاربان, ایرج ، ایرانپور, سهراب ، حسین زاده, علی (1397) شیوع سندرم متابولیک در کشور های خاور میانه:متاآنالیز مطالعات مقطعی. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews ــ 12 (2). ص.ص.195-201. شاپا 1871-4021

ایرانپرور, منوچهر ، پورفرضی, فرهاد ، دادخواه, مینو (1388) بررسی مراقبت و پیامد مادر، جنین و نوزاد مادران مبتلا به دیابت بارداری در 1387. در: کنگره بین المللی دیابت و عوارض آن, 29-31 ارديبهشت 1388, یزد.

ایرانپرور, منوچهر ، ادیانی, یوسف ، طالبی, نعمت (1385) بررسي مقايسه اي روش هاي تشخيصي در عود بعد از عمل جراحي گواترندولر. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، الطافی, داور ، محمدزاده, بهمن (1393) مقایسه یافته های TCD در بیماران دیابتیک با مدت ابتلای کمتر از 5 سال و بیش از 5 سال مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، امینی ثانی, نیره ، بشردوست, بهمن ، شمشیرگران, سید مرتضی ، خدامرادزاده, مینایه ، علومی, بابک (1385) شیوع و ریسک فاکتورهای میکروآبومینوری در تایپ دو دیابت در بیماران دیابتی درمانگاه دیابت اردبیل. International Journal of Endocrinology and Metabolism ــ 4 (1). ص.ص.8-12. شاپا 1726-913X

ایرانپرور, منوچهر ، اناری, حسن ، قربانی بهروز, حسین ، فرزانه, اسماعیل ، قریشی, طاها (1390) مقایسه ارتباط ضخامت اینتیما-مدیای کاروتیدونشانه های آزمایشگاهی و کلینیکی آترواسکلروز سیستمیک در دیابت تیپ دو. در: نهمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز ومتابولیسم , 27/8/1390, مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی.

ایرانپرور, منوچهر ، بشردوست, بهمن ، امینی ثانی, نیره ، علومی, بابک (1383) بررسی شيوع ميکروآلبومينوری در بيماران ديابتی کلينيک ديابت بيمارستان بوعلی در سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، بشردوست, بهمن ، میرفخرایی, شاداب (1395) تاثیر پنتوکسی فیلین در کاهش پروتئینوری بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 تحت درمان با بلوک کننده ی سیستم آنژیوتانسین در مقایسه با بیماران تحت درمان با ACEI یا ARB. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، حبیب زاده, افشین ، پاکروی, حسین ، چایچی, پرستو ، شیدائی, شراره (1397) تظاهر غیر طبیعی کارسینوم پاپیلری تبروئید در استروما اوواری در یک دختر 10 ساله: گزارش موردی. international journal of surgery case reports ــ 51 . ص.ص.218-220. شاپا 2210-2612

ایرانپرور, منوچهر ، حبیب زاده, شهرام ، شهباززادگان, بیتا ، مأذنی, محمد ، بیگدلی, امیر ، شهبازی, علی (1396) اندازه گیری سطح ویتامین E در بیماران با دیابت ملیتوس تیپ 2 کنترل شده و کنترل نشده. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 5 (3). ص.ص.864-870. شاپا 2394-6032

ایرانپرور, منوچهر ، حبیب زاده, شهرام ، مأذنی, محمد ، بیگدلی, امیر (1393) اندازه گیری سطح ویتامین E در بیماران با دیابت ملیتوس تیپ 2 کنترل شده و کنترل نشده. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، رستمی, خلیل ، پورفرضی, فرهاد ، دادخواه, مینو (1388) آدنوم دوبل پاراتیروئید همراه با کارسینومای پاپیلاری تیروئید. Iranian Red Crescent Medical Journal ــ 11 (2). ص.ص.203-205. شاپا 2074-1804

ایرانپرور, منوچهر ، قربانی بهروز, حسین ، یزدانبد, عباس ، امینی ثانی, نیره ، اسلام پناه, سولناز ، شکرآبادی, محمود (1391) وضعیت مراقبت در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (3). ص.ص.239-247. شاپا 2228-7280

ایرانپرور, منوچهر ، مهاجری, سراج ، رستمی, خلیل ، ظریفی, مهران ، اعظمی, احد ، موسوی جولندان, نسیم (1383) بررسی شیوع آمپوتاسیون عضو در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی بستری در بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل از سال 1375 تا 1382. در: هفتمین کنگره بین المللی بیماریهای غدد درون ریز, 18-20 مهرماه 1383, تهران - مرکز همایشهای رازی .

ایرانپرور, منوچهر ، مولوی, پرویز ، قربانی, حسین ، حمزه زاده, آرزو (1392) كيفيت و كميت خواب بيماران ديابتي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، پورفرضی, فرهاد ، دادخواه, مینو (1387) بررسي نحوه مراقبت وعاقبت مادر، جنين، نوزاد در بيماران با ديابت بارداري مراجعه کننده به بيمارستانها و مراکز بهداشتي،درماني شهر اردبيل طي سالهاي 87-1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، یزدانبد, عباس ، امانی, فیروز ، سهرابی, شبنم (1382) بررسی نتايج موارد آسپيراسيون سوزنی ندولهای تيروئيد در کلينيک تخصصی در دوره دو ساله گذشته از مهر 79 الی 81. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، یزدانبد, عباس ، امانی, فیروز ، سهرابی, شبنم (1382) بررسی نتايج موارد آسپيراسيون سوزنی ندولهای تيروئيد در کليينک تخصصی شهر اردبيل طی سالهای 81-1379. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (3). ص.ص.1-7. شاپا 1735-2452

ایرانپرور, منوچهر ، یزدانبد, عباس ، امینی ثانی, نیره ، اسلام پناه, سولناز (1385) بررسي ارزيابي کيفيت مراقبت 100 بيمار ديابتي مراجعه کننده به درمانگاه ديابت بيمارستان بوعلي اردبيل فروردين 84 لغايت شهريور 84. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، یزدانبد, عباس ، امینی ثانی, نیره ، زرخواه, لیلا (1384) بررسي نتايج درماني پركاري تيروئيد با يد راديواكتيو در كلينيك تخصصي غدد شهر اردبيل سال 1383-1379. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، یزدانبد, عباس ، نوزاد, حجت اله ، ذولفقاری, سید سعید (1380) بررسي ميزان كفايت كنترل ديابت از طريق اندازه گيري هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، یزدانبد, عباس ، واحدی نمین, میرعبدالله (1381) بررسي 50 مورد بيمار مبتلا به تيروئيديت هاشيموتو. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ب

باباپور, بهزاد ، حبیب زاده, شهرام ، محمدی, طاهره (1389) ارزیابی غیر تهاجمی عملکرد قلب در بیماران دیابتی بدون علامت و بدون پرفشاری خون. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بدلی موسوی, سید سیف الله ، بشردوست, بهمن ، نصیری, حمید ، احمدی, علی ، طلوع قمری, زهرا ، هاجیان, شبنم (1393) همراهی سطح سرمی اسید اوریک با ریسک فاکتورهای کاردیو متابولیک در بیماران پره دیابتی. Journal of Parathyroid Disease ــ 2 (1). ص.ص.51-52. شاپا 2310-9173

بهادر, حاجی ، مصطفی لو, سارا ، عبدالهی, محمد (1393) شیوع دیابت در پاکستان و نقش احتمالی مواجهه با آرسنیک و آفت کش ها. Journal of Diabetes and Metabolic Disorders ــ 13 (1). ص.ص.117-125. شاپا 2251-6581

ت

تذکری, زهرا ، دهقان, محمد حسین ، زارع, مریم ، فولادی, نسرین (1386) بررسی تاثیر پودر سبوس برنج بر میزان قند خون و لیپید سرم در بیماران دیابتیک تیپ 2. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (3). ص.ص.252-255. شاپا 1815-8846

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، ایرانپرور, منوچهر (1381) بررسي تاثير سبوس برنج بر روي سطح گلوكز و پارامترهاي ليپدي افراد مبتلا به ديابت نوع II مراجعه كننده به كلنيك ديابت بيمارستان بوعلي شهر اردبيل 1382. [ طرح تحقیقاتی]

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، ایرانپرور, منوچهر ، اخوان اکبری, پوران ، نعمتی, علی (1387) اثرات سبوس برنج بر شاخص هاي ليپيدي بر قند خون و فراسنج هاي ليپيدي سرم خون بيماران ديابتي نوع 2. در: نخستين كنگره سراسري سندرم متابوليك ايران, 24-23 خرداد 1387, تبريز- ایران.

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، ایرانپرور, منوچهر ، محرابی, یداله (1385) بررسی تأثیر مصرف سبوس برنج بر روی سطح گلوکز و فراسنج‌های لیپیدی افراد مبتلا به دیابت نوع دو. مجله‌ي غدد درون‌ ريز و متابوليسم ايران ــ 8 (2). ص.ص.169-174. شاپا 1683-4844

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، میرزا رحیمی, مهرداد (1381) تاثیر آموزش تغذیه بر میزان قندخون و درشت مغذی های دریافتی بیماران دیابتی وابسته به انسولین، 1379. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (4). ص.ص.17-22. شاپا 1735-2452

تذکری, زهرا ، میرزا رحیمی, مهرداد ، زارع, مریم (1378) بررسي اثرات رژيم غذايي بر قند خون بيماران ديابتي وابسته به انسولين. [ طرح تحقیقاتی]

ج

جمیلیان, مهری ، صمیمی, منصوره ، کلاهدوز, فریبا ، خلجی, فرزانه ، رضوی, مریم السادات ، عاصمی, ذات اله (1394) بررسی اثر امگا 3 در زنان باردار مبتلا به GDM. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine ــ online . ص.ص.669-676. شاپا 7058-1476

ح

حبیب زاده, شهرام ، قاسمی, احمد ، سلیمانی, نوا ، باقربندی, سعيده ، پورمحمد جان, ناهید (1392) سطح سرمی ویتامین د به عنوان نشانه ای از کاهش ویتامین در جریان درمان ضد سل. Archives of Clinical Infectious Diseases ــ 8 (3). e18271. شاپا 2641-2345

حسینیان, عدالت ، ایرانپرور, منوچهر ، سزاوار, سید هاشم ، قلی زاده میمنت, پریسا (1382) بررسی شيوع اختلال عملکرد دياستولی ( اختلال شل شدگی ) بطن چپ در 50 مورد بيمار مبتلا به ديابت مليتوس تيپ II و بدون علائم قلبی در گروه سنی بالای 40 سال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، ایرانپرور, منوچهر ، غمام نو, امیررضا (1381) بررسي ميزان هايپرتيروئيدي در100 بيمار مبتلا به فيبريلاسيون دهليـزي در بيمارستان بوعلي اردبيــل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، عباسقلی زاده, ناطق ، اعظمی, احد (1382) شیوع هیپرتروفی بطنی در الکتروکاردیوگرام بیماران دیابت قندی. در: سومین کنگره گوارش و کبد ایران, 26-30 مهر 1382, تهران.

حیدرزاده, مهدی ، آقامحمدی, معصومه (1396) رشد معنوی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه کیفی. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery ــ 14 (2). ص.ص.34-44. شاپا 2588-3038

حیدری, حشمت اله ، شریفی راد, غلامرضا ، کامران, عزیز (1393) بررسي وضعیت فعالیت فیزیکي در بیماران دیابتي نوع 2 براساس سازه های الگوی مراحل تغییر رفتار. تحقیقات نظام سلامت ــ 10 (3). شاپا 1735 -2363

خ

خادم حقیقیان, حسین ، فرساد نعیمی, علیرضا ، پورقاسم گرگری, بهرام ، علی عسگرزاده, اکبر ، نعمتی, علی (1389) اثر دارچین بر کنترل قند خون و مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (4). ص.ص.295-302. شاپا 2228-7280

خادم حقیقیان, حسین ، فرساد نعیمی, علیرضا ، پورقاسم گرگری, بهرام ، علی عسگرزاده, اکبر ، نعمتی, علی (1389) اثر مکمل دارچین روی گلوکز خون و سطوح لیپیدی بیماران دیابتی نوع دو. Journal of Paramedical Sciences ــ 2 (1). ص.ص.2-6. شاپا 2008-4978

خدامی, اسماعیل ، معززی, زلیخا ، خدامی, سینا ، حاجی احمدی, محمود (1391) مقایسه عفونت ویروسی هپاتیت C در میان بیماران دیابتی نوع دو و افراد بدون دیابت. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

خیروری, ثریا ، اوجاقی, حبیب ، نقی زاده, سیامک (1395) تاثير مکمل روي بر سطوح سرمي عامل نوروتروفيک مشتق از مغز و عامل رشد اندوتليال عروقي در بيماران مبتلا به رتينوپاتي ديابتي. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

ذ

ذبیحی, اسلام ، متولی باشی, سید اقبال ، بامداد, خیام ، فایقه پیله ورعبادی, فایقه ، شیخکانلوی میلان, حمید (1396) اثر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان بر سطح هورمون استروژن و پروژسترون در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس موش صحرایی ماده. مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك ــ 20 (3). ص.ص.48-56. شاپا 1735-5338

ر

رستمی مقدم, مجید ، ایرانپرور, منوچهر ، عابد کوهی, سلما (1393) تعیین میزان فراوانی اختلالات خودایمنی تیروئید در بیماران ملاسمایی مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی شهرستان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رستمی مقدم, مجید ، ملکی, نصراله ، ایرانپرور, منوچهر ، صفوی اردبیلی, نسترن ، عابد کوهی, سلما (1394) ارزیابی بیماری اتوایمیون تیروئید در ملاسما. Journal of Cosmetic Dermatology ــ 14 (2). ص.ص.167-171. شاپا 1473-2165

رضوی, مریم السادات ، جمیلیان, مهری ، فخریه کاشان, زد ، حیدر, زد ، محسنی, ام ، قندی, یاسر ، باقریان, تی ، عاصمی, ذات اله (1395) بررسی اثر مکمل سلنیوم روی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به PCO. Hormone and Metabolic Research ــ 48 (3). ص.ص.185-190. شاپا 0018-5043

رضوی, مریم السادات ، جمیلیان, مهری ، کرمعلی, ام ، بهمنی, اف ، آقا داود, ای ، عاصمی, ذات اله (1395) بررسی اثر مکمل ویتامین D ، ویتامین K و کلسیم روی فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو در زنان مبتلا به PCO و مبتلا به کمبود ویتامین D. Hormone and Metabolic Research ــ 48 (07). ص.ص.446-451. شاپا 0018-5043

رفاهی, سهیلا ، اناری, حسن ، بشردوست, بهمن (1389) دقت سونوگرافی با رزولوشن بالا برای تشخیص هایپرپاراتیروئیدیسم ثانویه در بیماران دیالیزی. در: بیست و ششمین کنگره رادیولوژی ایران, 26-23 اردیبهشت ماه 1389, هتل المپیک تهران.

رفاهی, سهیلا ، مشعوفی, مهرناز ، آذرفام, پروین (1387) کارآئی اسکن 99mTc-Tetrofosmin در تشخیص ندولهای تیروئید. در: دوازدهمین کنگره سالیانه پزشکی هسته ای ایران, 7-5 تیر ماه 1387, دانشگاه علوم پزشکی مازندران-ساری.

س

سزاوار, سید هاشم ، حسینیان, عدالت ، عباس زاده, لیلا (1381) بررسي وضعيت كنترل فشار خون در بيماران مبتلا به ديابت تيپ II در مركز آموزشي – درماني بوعلي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سزاوار, سید هاشم ، عباس زاده, لیلا ، حسینیان, عدالت ، ایرانپرور, منوچهر ، خدامرادزاده, مینایه (1382) بررسی وضیعت کنترل فشار خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان بوعلی اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (9). ص.ص.1-6. شاپا 1735-2452

سعادتی, حکیمه ، مشهدی, محمد (1389) بررسی اثرات ورزش بر یادگیری و حافظه در بیماری دیابت. در: دومین کنگره بین المللی سندرم متابولیک چاقی و دیابت , 26-28 خرداد ماه 1389, زنجان.

سید مرتضی, شمشیرگران ، جعفر, عطائی ، منوچهر, ايران پرور علمداری ، عبدالرسول, صفائيان ، نیره, امینی ثانی (1395) پیش گویی کننده های کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران دیابتی نوع 2، اردبیل، شمال غرب ایران. Primary Care Diabetes ــ 10 (4). ص.ص.244-250. شاپا 9918-1751

ش

شمشیرگران, سید مرتضی ، ممقانیان, آ ، علی عسگرزاده, اکبر ، امینی ثانی, نیره ، ایرانپرور, منوچهر ، عطائی, جعفر (1396) تفاوت های سنی در عوارض مرتبط با دیابت و کنترل قند خون. BMC Endocrine Disorders ــ 17 (25). ص.ص.1-7. شاپا 1472-6823

ص

صادقی خامنه, صدیقه ، ایوان بقاء, ریحانه (1383) مراقبت در منزل از بیماران دیابتی. مراقبت در منزل از بیماران دیابتی . انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز, تبریز, ص.ص.1-144. شابک 9749250425

صادقی موحد, فریبا ، مولوی, پرویز ، شرقی, افشان ، نریمانی, محمد ، محمدنیا, حسین ، دیلمی, پروانه ، رجبی, سوران (1389) بررسی ارتباط شيوه‌هاي مقابله‌اي با سلامت رواني افراد مبتلا به ديابت. مجله علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی ــ 12 (2). ص.ص.111-115. شاپا 1735-160X

صادقیه اهری, سعید ، ایرانپرور, منوچهر ، صافی زاده, حسین ، عرشی, سولماز (1384) بررسي كيفيت زندگي در بيماران ديابتي نوع دوم مراجعه كننده به كلينيك بيمارستان بوعلي شهرستان اردبيل در سال 1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید ، عرشی, سولماز ، ایرانپرور, منوچهر ، امانی, فیروز ، سیاهپوش, حسین (1387) تاثير عوارض ديابت نوع دوم در کيفيت زندگي بيماران ديابتي. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (4). ص.ص.394-402. شاپا 1735-2452

صفوی, محبوبه ، صمدی, نسرین ، صمدی, رحیم (1391) راهنماي جامع آموزش به بيماران ديابتي. راهنماي جامع آموزش به بيماران ديابتي, 1 . نشرجامعه نگرودانشگاه علوم پزشكي اردبيل, تهران. شابک 9786001011825

صفوی, محبوبه ، صمدی, نسرین ، محمودی, محمود (1390) بررسی تاثیر اصلاح کیفیت زندگی برعزت نفس مبتلایان به دیابت. Saudi Medical Journal ــ 32 (9). ص.ص.757-801. شاپا 1658-3175

صفوی, محبوبه ، صمدی, نسرین ، محمودی, محمود (1392) بررسی خودپنداره وارتباط آن با کیفیت زندگی در مبتلایان به دیابت نوع دو. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران ــ 23 (2). ص.ص.148-153. شاپا 1023-5922

صفوی, محبوبه ، محمودی, محمود ، صمدی, نسرین (1389) بررسي ارتباط بين چاقي و تصوير ذهني از جسم خويشتن در مبتلايان به ديابت نوع دو. در: دومين كنگره بين المللي سندرم متابوليك، چاقي و ديابت, 1389/02/15, زنجان.

صمدی, نسرین ، اللهیاری, ایراندخت ، زمان زاده, وحید ، دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر (1391) نکات آموزشی در پیشگیری از دیابت نوع یک و عوارض ناشی از آن. Journal of clinical & cellular immunology ــ S2 (suppl). ص.ص.1-4. شاپا 2155-9899

صمدی, نسرین ، اللهیاری, ایراندخت ، مسرت, الهام ، مستعلی زیبا, مهران (1390) بررسی ارتباط چاقی با فقر در مبتلایان به دیابت نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی(ره)شهر اردبیل. در: دومين كنگره علمي پژوهشي-دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صمدی, نسرین ، اللهیاری, ایراندخت ، مظاهری, عفت ، محمدی, راحله ، جعفری, ایراندخت (1390) بررسی سطح خودپنداری مبتلایان به دیابت نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه دیابت. مجله سلامت و مراقبت ــ 13 (4). ص.ص.40-44. شاپا 2228-6799

صمدی, نسرین ، اللهیاری, ایراندخت ، وکیلی, جعفر ، دادخواه, بهروز ، محمد غریبانی, مجید ، کاظم زاده, رأفت ، شیرزاد, فرشته ، قلیزاده, ژیلا (1393) ارزیابی رفتارهای خودمراقبتی و خودکارآمدی و ارتباط آن با HbA1c درمبتلایان به دیابت نوع II. در: سومین کنگره آموزش بیمار و خود مراقبتی, 10/11/12دی 1393, تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی.

صمدی, نسرین ، رضایی, الهه ، اللهیاری, ایراندخت ، وثوقی, نازیلا ، پارسی, سعید (1390) بررسی تاثیر رسانه های گروهی در آموزش خود مراقبتی بیماران دیابتی. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

صمدی, نسرین ، سیدجوادی, مهری ، اللهیاری, ایراندخت ، مظاهری, عفت ، محمدی, راحله (1390) بررسی ارتباط آسم با چاقی در کودکان. در: بیست و سومین همایش بین المللی کودکان تهران, 1390.07.24, تهران.

صمدی, نسرین ، صحرائی, صغری ، اللهیاری, ایراندخت ، مهرنوش, نسرین ، مستعلی زیبا, مهران ، پارسی, سعید (1390) بررسی ارتباط چاقی با اعتماد بنفس در مبتلایان به دیابت نوع دو. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

صمدی, نسرین ، صفوی, محبوبه ، محمودی, محمود (1390) بررسي تاثير آموزش كيفيت زندگي بر خود پنداري مبتلايان به ديابت نوع دو. Journal of Diabetes & Metabolism ــ 2 (5). ص.ص.1-5. شاپا 2155-6156

صمدی, نسرین ، صفوی, محبوبه ، محمودی, محمود (1392) بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با عزت نفس در مبتلایان به دیابت نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل در سال 1390:گزارش کوتاه. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ــ 12 (3). ص.ص.251-256. شاپا 7268-2008

صمدی, نسرین ، مستعلی زیبا, مهران ، اللهیاری, ایراندخت ، ابراهیمی بلیل, فاطمه ، محمدزاده, لعیا ، جهاندیده, فریده ، علیمحمدی, ثریا (1390) شوک انسولین و اقدامات اورژانسی مرتبط با آن در مبتلایان به دیابت. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

صمدی, نسرین ، وکیلی, جعفر ، صمدی, میکائیل (1394) نیازهای آموزشی مبتلایان به دیابت با عفونت مجاری ادراری. در: کنگره بین المللی نفرولوژی و اورولوژی, 22-20 خرداد 1394, تهران - ایران.

صمدی, نسرین ، وکیلی, جعفر ، محمدغریبانی, مجید ، اللهیاری, ایراندخت ، مهرنوش, نسرین (1393) تاثیر رفتارهای خود مراقبتی برتبعیت از رژیم غذایی در مبتلایان به دیابت نوع دو. در: سومین کنگره آموزش بیمار و خود مراقبتی, 10/11/12دی 1393, تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی.

ع

عابدی, علی ، پرویز, محسن ، کریمیان, سید مرتضی ، صادقی پور رودسری, حمید رضا (1391) فعالیت احتلامی(جنسی) عصاره آبی دانه گرده خرمای نر در رتهای نر. Advances in Sexual Medicine ــ 3 (1). ص.ص.28-34. شاپا 2164-5191

عابدی, علی ، کریمیان, سید مرتضی ، پرویز, محسن ، محمدی, پرهام ، صادقی پور رودسری, حمید رضا (1392) تاثیر عصاره آبی دانه گرده خرمای نر بر سیستم دوپامین هسته آکومبنس در رتهای نر. Neuroscience & Medicine ــ 5 (1). ص.ص.49-51. شاپا 2158-2912

عباسقلی زاده, ناطق ، مظلومی, سعید ، باقیانی مقدم, محمد حسین ، فلاح زاده, حسین ، افخمی اردکانی, محمد ، مظفری خسروی, حسن ، نعمتی, علی ، امانی, فیروز (1392) بهبود رفتارهای تغذیه ‏ای در بیماران پیش دیابتی یزد: یک مداخله تئوری محور. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 4 (3). ص.ص.207-216. شاپا 2228-7183

عدالتخواه, حسن ، صادقی بازرگان, همایون (1394) مقایسه تاثیر فلوتاماید موضعی و هیدروکینون موضعی بر روی ملاسما به عنوان اولین تجربه بالینی: مداخله بالینی تصادفی شده. Drug Design, Development and Therapy ــ 9 . ص.ص.4219-4225. شاپا 8881-1177

عطائی, جعفر ، شمشیرگران, سید مرتضی ، ایرانپرور, منوچهر ، صفائیان, عبدالرسول (1394) بررسی کیفیت مراقبت بیماران دیابتی نوع 2 بر اساس سیستم امتیازدهی در مراجعین به درمانگاه دیابت اردبیل، 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 15 (2). ص.ص.207-219. شاپا 7280-2228

عطائی, جعفر ، شمشیرگران, سید مرتضی ، ایرانپرور, منوچهر ، صفائیان, عبدالرسول ، مالک, ایوب (1394) سنجش روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه شاخص دیسترس های روانی کسلر در بیماران دیابتی نوع 2. (Journal of Analytical Research in Clinical Medicine (JARCM ــ 3 (2). ص.ص.99-106. شاپا 4970-2345

علیمحمدی, حسین ، فولادی, نسرین ، شیرین زاده, اکبر (1387) بررسي عفونت ادراري در بيماران ديابتيك سرپايي و بستري و مقايسه الگوي ميكروبي و حساسيت آنتي بيوتيكي در افراد غير ديابتيك با عفونت ادراري در شهر اردبيل در سال 1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

غ

غفارزادگان, رضوان ، عسگری, شهین ، قربانی, اعظم (1390) بررسی توانمند سازی بیماران مبتلا به دیابت نوع II. در: 4th international update diabetes congress, Feb 29-March2,2012, Imam Khomaini hospital complex- Tehran.

ف

فرهودی, ایلناز ، نقی زاده باقی, عباس ، لک پور, سالار (1397) مقایسه وضعیت پریودنتال در بیماران چاق و نرمال دیابتی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرهودی, ایلناز ، وظیفه شناس, شقایق (1395) مقایسه وضعیت پریودنتال بیماران دیابتی سیگاری و غیرسیگاری. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، کارجو, زهرا ، امانی, فیروز ، کارجو, رضا (1390) مقایسه جنسیت جنین و ارتباط آن با مقادیر GCT در بیماران با دیابت بارداری و بدون آن. در: دوازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی , 15-16 شهریور 1390, اصفهان.

فیضی, ایرج ، عرب زاده, امیر احمد ، ایرانپرور, منوچهر ، صادقیه اهری, سعید ، برزین, ساسان (1396) بررسی ریسک فاکتور های کانسر در ندول های تیروئید. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ق

قاسمی, احمد ، حبیب زاده, شهرام ، طلسچیان, مونا (1388) بررسي فراواني و مقاومت دارويي استافيلوکوک اورئوس در ناقلين ديابتي و افراد غيرديابتي در بيمارستان امام خميني (ره) اردبيل سال 87. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قربانی, اعظم ، فراهانی, منصوره ، محمدی, نورالدین (1393) بررسی ارتباط خواب آلودگی با برآیندهای عملکردی ناشی از خواب و فعالیت فیزیکی در بیماران مبتلا به دیابت نوع II. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care ــ 3 (1). ص.ص.54-60. شاپا 2322-4207

قربانی, اعظم ، قزلباش, سيما ، علیزاده, هما ، شکوری مقدم, رویا (1391) طول مدت خواب و ارتباط آن با برآيند هاي عملكردي ناشي از خواب و فعاليت فيزيكي در بيماران مبتلا به ديابت بزرگسالي. مجله سلامت و مراقبت ــ 14 (3). ص.ص.63-70. شاپا 2228-6799

قربانی, حسین ، ایرانپرور, منوچهر ، امانی, فیروز ، درویش خواه, حسین (1392) بررسي اختلال عملكرد تيروئيد و خود ايمني در زنان باردار مبتلا به ديابت حاملگي در شهر اردبیل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قربانی, حسین ، ایرانپرور, منوچهر ، امانی, فیروز ، علیدوست, مصطفی (1392) بررسی فراوانی تیروئیدیت بعد از حاملگی در زنان باردار مبتلا به دیابت حاملگی در اردبیل از شهریور ماه 1391 تا شهریور ماه 1392. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قربانی بهروز, حسین ، توحیدی, مریم ، مهرابی, یدا... ، قربانی بهروز, ابراهیم ، تهرانی دوست, مهدی ، عزیزی, فریدون (1390) هیپوتیروییدی سابکلینیکال در حاملگی بررسی ضریب هوشی فرزندان. THYROID ــ 21 (10). ص.ص.1143-1147. شاپا 1050-7256

قزلباش, سيما ، قربانی, اعظم (1390) ارتباط خواب آلودگی، فعالیت فیزیکی و برآیندهای عملکردی ناشی از خواب در بیماران مبتلا به دیابت نوع II. در: 4th international update diabetes congress, Feb 29-March2,2012, Imam Khomaini hospital complex- Tehran.

م

محبی, سیامک ، آزادبخت, لیلا ، فیضی, آوات ، حضوری, محمد ، کامران, عزیز ، شریفی راد, غلامرضا (1392) بررسی نیازهای آموزشی زنان مبتلا به سندرم متابولیک شهر اصفهان در خصوص تغذیه سالم؛ کاربرد الگوی ارتقاء سلامت. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 4 (2). ص.ص.179-165. شاپا 2228-7183

محبی, سیامک ، آزادبخت, لیلا ، فیضی, آوات ، کامران, عزیز ، حضوری, محمد ، طبرائی, یاسر ، شریفی راد, غلامرضا (1392) بررسی عوامل موثر بر خود مراقبتی تغذیه در زنان مبتلا به سندرم متابولیک براساس مدل ارتقا سلامت پندر. AFINIDAD ــ 80 (568). ص.ص.327-335. شاپا 0001-9704

محبی, سیامک ، پرهام, محمود ، مظفریان پور, الهام ، کامران, عزیز (1393) ارزیابی خودمراقبتی در بیماران دیابتی قم در سال 2013. Archives of Hygiene Sciences ــ 3 (4). ص.ص.167-176. شاپا 2251-9203

محمدی کبار, سوسن ، ایرانپرور, منوچهر ، شرقی, افشان ، فکری, حسین (1395) بررسی اثرات درمانی قرص سولامر درکاهش میزان قندخون، HbA1c، چربی خون و فاکتور التهابیCRP باحساسیت بالا در بیماران نفروپاتی دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاهی علوم پزشکی اردبیل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمودی, لیدا ، غفوریان, بیژن ، براک, منوچهر ، گنجی, حسن (1379) بررسي شيوع عوامل خطر ساز و وضعيت كنترل ديابت در 44 كودك مراجعه كننده به كلينيك ديابت بيمارستان علي اصغر اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مظاهری, عفت ، مصطفی زاده, فریده (1379) بررسي الگوهاي پيشگيري از بارداري در زنان ديابتيك شهر اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

مظاهری, عفت ، مصطفی زاده, فریده ، کریم اللهی, منصوره (1388) بررسی الگوی مصرف داروهای ضد بارداری در زنان مبتلا به دیابت. در: 8th European Congress on Menopause (EMAS), 16-20 may 2009, بریتانیا- لندن.

معصومی, رحیم ، سقا, محسن ، حسین زاده, رقیه (1383) بررسی ريسک فاکتورهای رتينوپاتی ديابتی در بيماران ديابتی مراجعه کننده به درمانگاه ديابت بيمارستان بوعلی اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ملکی, نصراله ، اعظمی, احد ، اناری, حسن ، ایرانپرور, منوچهر ، طاووسی, زهرا ، حاجتی, شبنم (1393) ارزش سونوگرافی در تشخيص سندرم تونل کارپال اثبات شده با مطالعه هدايت عصبی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ــ 19 (4). ص.ص.58-66. شاپا 1560-652x

ملکی, نصراله ، بشردوست, بهمن ، ذاکری, آناهیتا ، صالحی فر, آزیتا ، طاووسی, زهرا (1394) دیابت قندی، دیابت بی مزه، آتروفی عصب بینایی، و ناشنوایی: یک مورد سندروم ولفرام. Journal of Current Ophthalmology ــ (online). شاپا 2325-2452

ملکی, نصراله ، کلانتر هرمزی, محمدرضا ، ایرانپرور, منوچهر ، طاووسی, زهرا (1392) کمبود 5 آلفا ردوکتاز 2 در یک خانم با آمنوره اولیه. Case Reports in Endocrinology ــ 2013 (2013). ص.ص.1-4. شاپا 2090-6501

مهرتک, محمد ، همتی, امیر ، بخش زاده, آرمان (1397) سواد سلامت و ارتباط آن با تبعيت از رژيم دارويى، تغذيه و ورزش در بيماران مبتلا به ديابت نوع دوم. فصلنامه سواد سلامت ــ 3 (2). ص.ص.137-144. شاپا 2476-4827

مهری, سعید ، مولوی, پرویز ، ایرانپرور, منوچهر ، حمزه زاده, آرزو (1395) كيفيت و كميت خواب در بيماران ديابتي. در: The 11th international congress of Endocrine Disorders, Nov 2-4 , 2016, Tehran - Iran.

میرزا رحیمی, مهرداد ، براک, منوچهر ، مردی, علی (1393) نتایج غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در استان اردبيل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ن

نجفی, مسلم ، فرج نیا, صفر ، محمدی نقده, مصطفی ، بدل زاده, رضا ، احمدی اصل, ناصر ، برادران, بهزاد ، امانی, محمد (1393) مهار منافذ عبور میتوکندری باعث بهبود اثر محافظتی پس شرطی در قلب دیابتی می شود. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders ــ 13 (106). ص.ص.1-10. شاپا 2251-6581

نوروزی, پیمان ، مأذنی, محمد ، رضاقلی زاده, لطف اله ، بنایی, شکوفه (1396) مکانیسم و جنبه های بالینی اثرات کاسنی در دیابت. Asian Journal of Research in Medical and Pharmaceutical Sciences ــ 1 (4). ص.ص.1-11. شاپا 2457-0745

و

وثوقی, نازیلا ، ابوطالبی دریاسری, قاسم ، فراهانی, بهناز ، محمدنژاد, اسمعیل ، سجادی, اعظم (1390) بررسي توان خود مراقبتي بيماران مبتلا به ديابت. مراقبت های نوین ــ 32 (4). ص.ص.197-204. شاپا 2228-6918

ولیزاده, سوسن ، آقامحمدی, معصومه ، محمدی, عیسی ، ابراهیمی, حسین (1391) ابعاد سلامت در تجربيات زنان ديابتی ايرانی: يک مطالعه پديدار شناسی. دوماهنامه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه ــ 10 (3). ص.ص.449-456. شاپا 2008-6326

پ

پورعیسی, مسعود ، رفاهی, سهیلا ، قره آغاجی, ناهیده (1382) سندروم روبرت اس سی جنینی تشخیص داده شده در مادران با دریافت داروی مبندازول و گلیبنکلامید. Acta Medica Iranica ــ 41 (3). ص.ص.147-149. شاپا 0044-6025

ک

کهنمویی, فریبا ، حسینی اصل, سید سعید ، ایرانپرور, منوچهر ، شرقی, افشان ، نسل سراجی, فرناز (1397) بررسی ارتباط میان سطح سرمی MicroRNA-27a با دیابت حاملگی و ماکروزومی نوزاد. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کیهان منش, رعنا ، علیپور, محمد رضا ، ابراهیمی, هادی ، اصلانی, محمدرضا (1397) اثرات چاقی ناشی از رژیم غذایی بر روی پاسخ دهی تراشه به متاکولین، سطوح ویسفاتین تراشه، و تغییرات هیستولوژیک ریه در رتهای ویستار ماده حساس شده با اوآلبومین. Inflammation ــ 41 (3). ص.ص.846-858. شاپا 0360-3997

ی

یزدانی, افشین ، آقامحمدی, معصومه ، حسین زاده, سعید (1391) یافتن حس آرامش: یک مطالعه پدیدارشناسی از نقش قران و باورهاي مذهبی در زندگی بیماران دیابتی. در: اولین همایش سراسری علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب, 19-20 شهریور 1391, اولین همایش سراسری علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب.

فهرست در تاریخ 3 / 12 / 1397ایجاد شده است.