title

اسنادی که موضوع آنها "WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي
WA بهداشت عمومي > WA. 900 آمار حياتي "است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: آ | ا | ب | ت | ح | خ | د | ر | ز | س | ص | ع | غ | ف | ق | م | ن | و | پ | ک
تعداد اسناد در این سطح 118.

آ

آیین پرست, افسون ، رضایی یزدلی, مهدی ، زندیان, حامد ، حائری مهریزی, علی اصغر (1394) هزينه هاي کمرشکن در نظام سلامت ايران: مروري نظامند بر شواهد موجود. پایش ــ 15 (1). ص.ص.7-17. شاپا 7626-1680

ا

اباذری, رضا ، اباذری, مالک (1390) شبیه سازی عددی هیروتا-ساتسوما با معادله KdV توسط RDTM و مقایسه آن با DTM. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation ــ 17 (2). ص.ص.619-629. شاپا 1007-5704

اباذری, رضا ، اباذری, مالک (1392) مطالعه عددی معادلات Burgers–Huxley از طریق روش reduced differential transform. Computational and Applied Mathematics ــ 32 (1). ص.ص.1-17. شاپا 0101-8205

اباذری, مالک ، اباذری, رضا ، قدرت اله, روشنایی ، مهدیا, غلام نژاد ، روستا, یوسف ، محجوب, حسین (1394) ارزیابی متغیرهای پیش آگهی در رده بندی نرخ بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه با استفاده از مدل درخت تصمیم در استان آذربایجان غربی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ــ 22 (4). ص.ص.549-566. شاپا 1606-7487

اباذری, مالک ، غلام نژاد, مهدیا ، روشنایی, قدرت اله ، اباذری, رضا ، روستا, یوسف ، محجوب, حسین (1394) برآورد بقای بیماران مبتلا به سرطان ریه در استان آذربایجان غرب، شمال غرب ایران. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ــ 16 (9). 3923 -3926. شاپا 1513-7368

احمدپور, پریوش ، آلهوردی زاده, مهوش ، امانی, فیروز ، وثوقی, نازیلا (1389) بررسي عوامل موثر بر رشد جسمي كودكان نوپاي شهر اردبيل. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (2). ص.ص.4-9. شاپا 1735-2584

اخوان اکبری, قدرت ، میرزا رحیمی, مهرداد ، اخوان اکبری, پوران ، رحیم زاده, پوپک (1388) بررسي ميزان آگاهي افراد جامعه در مورد كاربرد، فوايد و عوارض ناشي از طب سوزني. در: دومین کنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران, 14-16 مرداد ماه 1388, تهران- سالن همایش های رازی.

اخوان اکبری, قدرت ، میرزا رحیمی, مهرداد ، اخوان اکبری, پوران ، قدرتی, محمدرضا (1388) بررسي ميزان آگاهي افراد جامعه در مورد روشهاي طب آلترناتيو. در: دومین کنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران, 14-16 مرداد ماه 1388, تهران- سالن همایش های رازی.

ادهم, داود ، عباسقلی زاده, ناطق ، اباذری, مالک (1395) شناسایی عوامل موثر بر بقا با استفاده از مدل جنگل تصادفی بقا. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ــ 18 (1). ص.ص.129-134. شاپا 1513-7368

ارسنگ, شهرام ، کاظم نژاد, انوشیروان ، امانی, فیروز (1390) تحلیل روند میزان بروز سل با استفاده از مدل رگرسیون قطعه‌ای خطی در ایران طی سال‌های 87-1343. مجله اپيدميولوژی ايران ــ 7 (3). ص.ص.6-12. شاپا 1735-7489

اسدی, عبدالله ، امانی, فیروز ، ستاری, ذکراله ، فتوحی, حجت ، کرامتی, حسین (1391) عسل درمانی و طب. در: اولین همایش ملی علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهشی و طب, 1391شهریور 1391 19-20, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اسدی, عبدالله ، امانی, فیروز ، کرامتی, حسین ، فرشاد, وحید (1391) زالو و زالو درمانی در طب. در: اولین همایش ملی علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب, 20-21 شهریورماه 1391, سالن نوعی اقدم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اسکندراوغلی, بهزاد ، امانی, فیروز ، ابراهیم خلیلی, مهدی ، جوادی, رحیم ، امیری, لیلا ، دوستدار, الفت ، محبی, یاور (1393) اپیدمیولوژی سکته مغزی در شهر اردبیل در سال 92-91. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اسکندراوغلی, بهزاد ، امانی, فیروز ، الطافی, داور ، آذری, مجید (1393) علایم و اندیکاسیون های جراحی در بیماران دارای دیسک گردنی. International Surgery Journal ــ 1 (2). ص.ص.68-72. شاپا 2349-2902

اسکندراوغلی, بهزاد ، درستان, نوذر ، اناری, حسن ، امانی, فیروز (1393) ارزیابی پیش آگهی درمان جراحی برای شکستگی های کمری. International Surgery Journal ــ 1 (3). ص.ص.131-133. شاپا 2349-2902

اشرفی, مهدی ، نقی زاده, محمد جواد ، مرادیان, فاطمه ، داننده, پریسا ، یزدانی, فاطمه ، امانی, فیروز ، شاهین, بهراد ، آقامحمدی, نگار (1393) میزان آگاهی عموم مردم ازبیماری ام اس درشهرستان اردبیل. در: 11th International Congress on Multiple Sclerosis, October 23 to 24 -2014, Tehran-Olympic Hotel.

امانی, فیروز (1389) نحوه تکميل فرم رضایت نامه توسط بیماران کاندید جراحی در بیمارستان های آموزشی درمانی اردبیل. در: سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی, 5-3 اسفند ماه 1389, جزیره کیش.

امانی, فیروز ، آخربین, کاظم ، سعیدی, سولماز ، فاتحی, مریم ، فاتحی, زینب ، قهرمانی, راشین (1389) ميزان آگاهي و علاقه دانشجويان رشته هوشبري دانشگاه علوم پزشكي اردبيل نسبت به رشته تحصيلي خود. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (2). ص.ص.37-40. شاپا 1735-2584

امانی, فیروز ، انجمنی, مدینه ، انجمنی, ابراهیم ، آدشیرین پور, الهام ، روشنی, زهره (1391) بررسی تطبيقی سلامت روان در بين بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (1). ص.ص.40-44. شاپا 1735-2584

امانی, فیروز ، برنجکار, فرناز ، قهارپور, محمدرضا ، اباذری, مالک (1388) الگوی مصرف بهينه گاز خانگی و ارایه راهکارهای کاهش مصرف در خانوارهای شهری شهرستان اردبيل. در: سومین همایش ملی تخصصی گاز ایران, مهر ماه 1388, تهران- مرکز همایشهای رازی صدا و سیما.

امانی, فیروز ، تفرجی, رقیه (1393) سنجش سطح سواد اطلاعاتی و مهارت های استفاده از منابع اطلاعاتی تحت وب در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 91-92. مجلــه‌ توســعه‌ آمــوزش در علـوم پزشــكی ــ 7 (14). ص.ص.1-10. شاپا 9521-2251

امانی, فیروز ، توکلی, امین ، نورمحمدی, سعیده ، کریم نژاد, علی ، شکراللهی, محسن ، امانی, زاهد (1391) متاآنالیز و کاربرد آن در داده های بیماری دیابت. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (2). ص.ص.63-72. شاپا 1735-2584

امانی, فیروز ، حبیب زاده, نسرین ، ریحانی, زهرا ، عباس نژاد, شلاله ، پاشا زاده, زهرا ، حیدری, مینا (1390) سنجش میزان نشاط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

امانی, فیروز ، رحیمی, الناز ، فرضی زاده, فاطمه ، دیده وری, المیرا ، نصیرپور, فاطمه ، احمدی, فاطمه (1391) بررسی میزان استفاده ی مردم شهر اردبیل از فست فود. در: هشتمین همایش دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی شرق کشور, آبان ماه 91, خراسان شمالی - بجنورد.

امانی, فیروز ، رنگرز, هانیه ، اکبری, فریده ، حبیبی, صفا ، حبیب زاده, سیما ، محمدی, کرامت (1389) بررسي ميزان رضايتمندي بيماران از نحوه عملكرد پرسنل بيمارستان. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (2). ص.ص.16-20. شاپا 1735-2584

امانی, فیروز ، زیادی, سولماز ، صبحانی, مریم ، صیقلی, شبنم ، محمدی, کرامت (1391) بررسی نحوی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای اردبیل. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (1). ص.ص.46-51. شاپا 1735-2584

امانی, فیروز ، شاکر, افشین (1390) الگوی تجویز و استفاده نادرست از دارو در بین مردم مراجعه کننده به پزشکان شهر اردبیل. در: 4th International Congress on Psychopharmacology, نوامبر23 تا نوامبر 27 سال 2011, ترکیه- آنتالیا.

امانی, فیروز ، شاکر, افشین ، سلطان محمدزاده, محمد صادق (1391) نحوه تجویز و شاخصهای دارویی در نسخ بیماران درمان شده توسط پزشکان عمومی و متخصص شهر اردبیل. Iranian Journal of Pharmacology and Therapeutics ــ 12 (1). ص.ص.15-18. شاپا 1735-2657

امانی, فیروز ، شاکر, افشین ، سلطان محمدزاده, محمد صادق ، علاف اکبری, نگار ، صراف اسماعیلی, شهره (1390) الگوي مصرف دارو در بين خانوارهاي شهري شهر اردبيل. پیاورد سلامت ــ 5 (5). ص.ص.33-41. شاپا 1735-8132

امانی, فیروز ، شاکر, افشین ، صراف اسماعیلی, شهره ، علاف اکبری, نگار ، محمدزاده, محمد صادق (1389) بررسی الگوی مصرف دارو در بین مردم شهر اردبیل. [ طرح تحقیقاتی]

امانی, فیروز ، صادقیه اهری, سعید ، اخگری, لیلا (1392) اپیدمیولوژی سرطان مری در استان اردبیل. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 14 (7). ص.ص.4177-7180. شاپا 1513-7368

امانی, فیروز ، صبحانی, مریم ، صیقلی, شبنم ، امانی, مهدی ، حسینی, سید صالح (1392) بررسی نحوی گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای اردبیل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, فیروز ، صدرکبیر, محمد ، صادقیه اهری, سعید ، برزگری, سعید ، یزدانبد, عباس ، سبزواری, احمد ، هادوی, مژگان (1394) اپیدمیولوژی سرطان معده در شمال غرب ایران. Middle East Journal of Cancer ــ 6 (3). ص.ص.189-193. شاپا 2008-6687

امانی, فیروز ، فتحی, افشین ، ولیزاده, مهدی ، فرزانه, اسماعیل ، فتاح زاده اردلانی, قاسم (1394) کیفیت زندگی بیماران با تالاسمی ماژور. International Journal of Research in Medical Sciences ــ 3 (11). ص.ص.3308-3312. شاپا 6071-2320

امانی, فیروز ، فرانسیز یورقانلو, مریم (1394) کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: اولین همایش دانشجویی سلامت، رفاه اجتماعی و توانبخشی, 25 آذر 1394, تهران - ایران.

امانی, فیروز ، فرشاد, وحید ، کرامتی, حسین (1390) بررسی انگيزه هاي ورود به رشته پزشكي دربین دانشجويان ورودی سال 89_90 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

امانی, فیروز ، فیروزی, پریسا ، فکرت, رامین ، صفری, حسن ، اسکندری, فرید (1391) برآورد هزینه های بیمارستانی بیماران سرطانی بستر شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل در سال 1389. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (1). ص.ص.1-6. شاپا 1735-2584

امانی, فیروز ، فیروزی, پریسا ، فکرت, رامین ، صفری, حسین ، اسکندری, فرید (1390) برآورد هزینه های بیمارستانی بیماران سرطانی بستری شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, فیروز ، فیضی, ایرج ، تبرائی, یاسر (1392) اپیدمیولوژی توده های پستانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فاطمی شهر اردبیل. Advances in Bioresearch ــ 5 (1). ص.ص.111-115. شاپا 2277-1573

امانی, فیروز ، فیضی, فاطمه ، بهادر, رویا ، قدیری, سهیلا ، نیک اختر, پریسا ، امیری, راحله ، عصری, صدیقه ، علیار, شبنم (1392) بررسی میزان ph نان در شهر آستارا در سه سال اخیر(89و90و6 ماهه اول91). در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, فیروز ، قربانی, اعظم ، قزلباش, سيما ، براک, منوچهر ، فرزانه, اسماعیل (1394) سطح آگاهی مردم شهر اردبیل از بیماری پوکی استخوان. International Journal of Medical Research & Health Sciences ــ 4 (1). ص.ص.158-163. شاپا 2319-5886

امانی, فیروز ، محرمی, فاطمه ، سیفی, صبا ، معظمی, رعنا ، صادقی فرد, وحید (1391) بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیمار از دیدگاه بیماران در بیمارستانهای آموزشی شهر اردبیل. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (2). ص.ص.27-37. شاپا 1735-2584

امانی, فیروز ، مدرس, آنیا ، مسعودی, نسیم ، متین, مریم ، پیرموذن, الناز ، کارجو, زهرا ، دانشیان, آیدا (1390) بررسی شایع ترین علل مراجعه بیماران سیروتیک به بیمارستان امام خمینی (ره) در شهرستان اردبیل از فروردین 88 تا آبان ماه 89. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه 1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, فیروز ، نعمتی, خاطره ، ولیزاده , رویا ، مسرور, شبنم ، میرزایی, زینب ، طالبی, سعیده (1392) بررسی میزان شیوع آپاندیسیت بر حسب سن و جنس در بیمارستانهای فاطمی و تامین اجتماعی شهرستان اردبیل در سالهای 1385-1390. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, فیروز ، نعمتی, علی ، رحیمی, الناز ، فرضی زاده, فاطمه ، دیده وری, المیرا ، نصیرپور, فاطمه ، احمدی, فاطمه ، مهاجری, مهسا ، تذکری, زهرا ، سوادپور, محمدتقی ، محمدنیا, علیرضا (1393) بررسی وضعيت مصرف غذاهای فوری (فست ‏فودها) در شهرستان اردبيل. مجله سلامت و بهداشت ــ 5 (2). ص.ص.127-137. شاپا 2228-7183

امانی, فیروز ، نفتچی, پروانه (1389) بررسی میزان رضایت بیماران از عملکرد پرسنل بیمارستان. در: سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی و حقوق بیماران, 5-3 اسفند ماه 1389, جزیره کیش.

امانی, فیروز ، هوشيار, افشين ، یزدانبد, عباس ، باقری, امين ، فولادی, رباب ، فیضی, فریده (1391) بررسی فراوانی بدخیمی های دستگاه گوارش فوقانی بیماران مراجعه کننده به آندوسکوپی بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل در سال های 89-1387. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (4). ص.ص.41-48. شاپا 1735-2584

امانی, فیروز ، وطن خواه اسلام, لیلا ، متیقنی, سحر ، موسوی (دانشجو), سحر ، شاهمرادی, سونیا ، آقازاده, نسرین ، عیوضی, مریم (1391) بررسی میزان آگاهی ونگرش دانشجویان شهر اردبیل نسبت به حجامت. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (2). ص.ص.46-54. شاپا 1735-2584

امانی, فیروز ، کاظم نژاد, انوشیروان ، حبیبی, رضا (1391) تعیین نقطه تغییر در روند داده های مرگ ومیر. Canadian Journal on Computing in Mathematics, Natural Sciences, Engineering and Medicine ــ 4 (1). ص.ص.75-80. شاپا 1923-1660

امانی, فیروز ، کاظم نژاد, انوشیروان ، حبیبی, رضا (1389) روشهای تعیین نقطه تغییر در مرگ ومیر. در: کنفرانس بین المللی آمار, آگوست 2010, کشور فرانسه- پاریس .

امانی, فیروز ، کاظم نژاد, انوشیروان ، حبیبی, رضا ، حاجی زاده, ابراهیم (1389) روند تغييرات علل عمده مرگ و مير در ايران طی سال‌های 88-1350. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ــ 12 (4). ص.ص.85-90. شاپا 1562-4765

امانی, فیروز ، کاظم نژاد, انوشیروان ، حبیبی, رضا ، حاجی زاده, ابراهیم (1390) نقطه تغيير در توزيع پواسون و كاربرد آن در داده‌‌هاي مرگ و مير خام كشور ايران. مجله اپيدميولوژی ايران ــ 7 (1). ص.ص.15-22. شاپا 1735-7489

امانی, فیروز ، کرامتی, حسین ، فرشاد, وحید (1391) بررسی انگیزه های ورود به رشته ی دندانپزشکی دربین دانشجویان سال اول دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (1). ص.ص.40-44. شاپا 1735-2584

امدادی, شهره ، امانی, فیروز ، سلطانیان, علیرضا ، ایمنی, بهزاد ، مقصود, امیرحسین (1392) مطالعه روايي و پايايي فرم ارزشيابي استاد توسط دانشجو در دروس تئوري و برخي عوامل مؤثر بر ارزشيابي دانشجو. گام های توسعه در آموزش پزشکی ــ 10 (1). ص.ص.87-94. شاپا 1735-4242

اکبرزاده, مرضیه ، اخوان اکبری, پوران ، حیدری, نوال ، پرن, مریم (1396) بررسی ویژگیهای فردی - اجتماعی و آگاهی و نگرش زوجهای شاغل در کارخانجات مخابراتی شیراز در منتخبی از برنامه های تنظیم خانواده. Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS) ــ 5 (7Aَََ). ص.ص.2538-2544. شاپا 2347-954X

ب

بابایی, غلامرضا ، امانی, فیروز ، مشعوفی, مهرناز (1383) برآورد تعداد مناسب تختهای بیمارستانی برای بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اردبیل -1380. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 62 (9). ص.ص.749-755. شاپا 1683-1764

براک, منوچهر ، امانی, فیروز ، صادقیه اهری, سعید ، شاهین, بهراد ، نقی زاده, محمد جواد ، اشرفی, مهدی (1393) بررسی شاخص های باروری در روستاهای تحت پوشش گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و مقایسه آن با شاخص های استانی و کشوری بر اساس زیج حیاتی. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ت

تبرائی, یاسر ، امانی, فیروز (1387) آمار حياتي مفاهيم و روشها. آمار حياتي . فانوس انديشه, دانشگاه علوم پزشكي قم. شابک ISBN:978-600-90198-90-2

تبرائی, یاسر ، امانی, فیروز ، اکبرزاده, مهدی (1392) آمار حیاتی : مفاهیم ، روشها و کاربرد. آمار حیاتی : مفاهیم ، روشها و کاربرد . انتشارات سینا کتاب, دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. شابک 978-600-93215-6-8

تیموری, پروین ، باقری, سوسن ، رحمانی, مریم ، وحدانی, فاطمه ، شریعت مداری, مژگان ، محمدی, لیلا ، عطایی, معصومه ، کامران, عزیز ، سوادپور, محمدتقی ، براک, منوچهر (1393) بررسی نگرش و انگیزه های اهداء خون در مردم شهر خلخال. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ح

حبیب زاده, شهرام ، پیرزاده, اکبر ، ملک محمدی, رعنا (1392) بررسی شاخص‌های مربوط به روند تغییرات سل از سال 1384-1391 در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حضرتی, صادق ، خلیق, نغمه ، معینی, آرزو ، امانی, فیروز ، براک, منوچهر ، رحیمی, گیتی ، قیوم امانی, سعیده (1392) بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سل در شهرستان اردبیل طی سال های 1384-89. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 4 (2). ص.ص.103-109. شاپا 2228-7183

خ

خلیلی, فاطمه ، امانی, فیروز ، تبرائی, یاسر (1392) مقایسه نگرش معتادان عادی و کاربران اینترنت نسبت به ارزش ها در نوجوانان و جوانان. Advances in Bioresearch ــ 5 (1). ص.ص.101-104. شاپا 2277-1573

د

دادگر پاکدل, جواد ، نیاکان, محمد ، رسولی, ایرج ، یادگاری نیا, داوود ، امانی, فیروز ، اکبری, مهدی ، کاظمی, سهیلا ، دادگر پاکدل, فاطمه ، آقابزرگی, سهراب (1391) پیش بینی نفوذ آنتی بیوتیکی با حضور برخی از ژن β-لاکتاماز در اسینتوباکتر بیماران مبتلا به عفونت بستری در تهران. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences ــ 2 (8). ص.ص.398-405. شاپا 2090-4215

دادی پور, سکینه ، مدنی, عبدالحسین ، قنبرنژاد, امین ، صفری, علی ، امانی, فیروز ، حسینی, مرضیه ، یگانه, حمیده (1393) عوامل مرتبط با مصرف غذاهای آماده در شهر بندرعباس: يک مطالعه مبتنی بر جمعيت. فصلنامه علمی و پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ايران ــ 2 (2). ص.ص.77-86. شاپا 2345-346X

درگاهی, فرامرز ، امانی, فیروز ، حبیب زاده, شهرام ، محمدی, کرامت ، عزتی, مریم ، صدری, زهره (1390) بررسی میزان شیوع HIV,HBV,HCV در اهدا کنندگان خون استان اردبیل طی سال 1389. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

ر

رحیم زاده, الهام ، رحیم زاده, سارا ، آزادی, سیامک ، امانی, فیروز (1391) امکان سنجی بکارگیری و استقرار تله مدیسین در بیمارستان امام خمینی (ره ) اردبیل. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (2). ص.ص.1-11. شاپا 1735-2584

رضایی, ستار ، فلاح, راضیه ، کاظمی, علی ، دارودی, رجبعلی ، زندیان, حامد ، حاجی زاده, محمد (1394) Determinants of healthcare expenditures in Iran: evidence from a time series analysis. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran ــ 30 (1). ص.ص.6-14. شاپا 1430-1016

روشنی, دایم ، کاظم نژاد, انوشیروان ، حاجی زاده, ابراهیم ، امانی, فیروز (1390) تحليل بقای بيماران مبتلا به سکته قلبی حاد با استفاده از اسپلاين‌های جريمه شده. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ــ 16 (3). ص.ص.56-64. شاپا 1560-652x

ز

زاد فتاح, فیروز ، پورخامنه, سهراب ، امانی, فیروز ، تمدنی, محمد ، محبی, یاور (1393) بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر اردبیل در مورد درمان کانال ریشه در سال1392. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

س

سدهی, مرتضی ، امانی, فیروز ، مومنی دهقی, فاطمه (1392) تحليل بقای بيماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدلهای شبكه عصبی مصنوعی و رگرسيون کاکس. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل ــ 5 (4). ص.ص.24-32. شاپا 2008-7837

ص

صادقی, قربان ، ادهم, داود ، پناهی توسنلو, محمد ، خلیلی, زیبا ، ناصری, منصور ، عباسقلی زاده, ناطق ، اباذری, مالک (1396) بررسی وضعیت اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله سلامت و بهداشت ــ 8 (2). ص.ص.151-159. شاپا 2382-9710

صادقیه اهری, سعید ، امانی, فیروز ، صالحی, مرتضی (1392) بررسی میزان مواجهه با هزینه های کمرشکن در بیماران مبتلا به End Stage Renal Disease مراجعه کننده به مراکز دیالیز شهرستان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید ، بابایی اقدم, فریدون ، امانی, فیروز ، یزدانبد, عباس ، اخگری, لیلا (1391) ارتباط بین سرطان مری و فاکتورهای محیطی تاثیر گذار با استفاده از GIS. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 14 (3). ص.ص.2071-2077. شاپا 1513-7368

صادقیه اهری, سعید ، بشردوست, بهمن ، امانی, فیروز ، محمدی, محمدعلی ، سیاهپوش, حسین ، عرب, روح اله (1386) کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی اردبیل. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (5). ص.ص.529-533. شاپا 1815-8846

صادقیه اهری, سعید ، فرزانه, اسماعیل ، امانی, فیروز ، آذری, شهین (1393) اپيدميولوژی مسموميت‏های ناشی از سموم دفع آفات کشاورزی در مراجعين به بيمارستان‏های امام خمينی و تامين اجتماعی شهر اردبيل در سال 1390. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 5 (3). ص.ص.240-247. شاپا 2228-7183

صادقیه اهری, سعید ، نیک پو, هانیه ، مولوی, پرویز ، عبدی, رضا ، امانی, فیروز ، شیرین زاده, بابک (1392) بررسی تاخیر زمانی درمان بیماران سایکوز و عوامل موثر بر آن. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing ــ 21 (1). ص.ص.87-92. شاپا 1365-2850

صحتی شفایی, فهیمه ، همايونفر, نسرین ، ملکوتی, جمیله ، امانی, فیروز (1393) مقایسه میزان مداومت برای مصرف قرص های DMPA در بین زنان. International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences ــ 2 (4). ص.ص.240-244. شاپا 2330- 4456

صحتی شفایی, فهیمه ، همايونفر, نسرین ، ملکوتی, جمیله ، امانی, فیروز ، افشارنیا, فرزانه ، جوادی, نازیلا (1390) بررسی میزان عدم تداوم و دلایل آن در استفاده از DMPA در بین زنان مراجعه کننده به درمانگاه تبریز و اردبیل. در: The First International & 4th National Congress on health Education & Promotion, 2011, 26-29 May 2011, Tabriz, Iran.

صفايی, زهرا ، حديثی, مهدی ، امانی, فیروز ، فتحي, سولماز (1389) ارزيابي آنژيوژنز در كارسينوم سلول بازال پوست با استفاده از شاخصهاي cd31,cd34 و تعيين ارتباط آن با الگوي مهاجم در بافت شناسي. مجله پوست و زيبايی ــ 1 (3). ص.ص.112-118.

ع

عباسقلی زاده, ناطق ، اباذری, مالک ، باوفا, الهام ، امینی, سارا ، ادهم, داود (1396) بررسی تاثیر آموزش بر تداوم تغذیه با شیر مادر در مادران نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال 95. در: دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

عباسقلی زاده, ناطق ، اباذری, مالک ، حضرتی, صادق ، ادهم, داود (1396) فعالیت فیزیکی زنان و عوامل موثر بر آن بر اساس کاربرد مدل اکولوژی اجتماعی. [ طرح تحقیقاتی]

عباسقلی زاده, ناطق ، ادهم, داود ، پرتوی, مریم ، سید حقیقی, زهرا ، اباذری, مالک (1396) تاثیر مداخلات آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دختران دبیرستانی (دوره اول) شهر اردبیل در خصوص بهداشت بلوغ. در: دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

عباسقلی زاده, ناطق ، شکاری, فرهاد ، ادهم, داود ، اباذری, مالک (1396) بررسی تاثیر مداخلات آموزشی در بهداشت تغذیه سالمندان شهر ترکمنچای در سال 1394. در: دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

عباسقلی زاده, ناطق ، مظلومی, سعید ، باقیانی مقدم, محمد حسین ، فلاح زاده, حسین ، افخمی اردکانی, محمد ، مظفری خسروی, حسن ، نعمتی, علی ، امانی, فیروز (1392) بهبود رفتارهای تغذیه ‏ای در بیماران پیش دیابتی یزد: یک مداخله تئوری محور. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 4 (3). ص.ص.207-216. شاپا 2228-7183

عباسقلی زاده, ناطق ، یوسف زاده, رضا ، ادهم, داود ، اباذری, مالک (1396) بررسی عوامل خطر موثر برسرطان پستان درشهرستان اردبیل درسال 1395. در: دهمین همایش دانشجویی تازه های بهداشتی کشور, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

عبدالمحمدیان, سویل ، مبینی, الهام ، متین, المیرا ، خلیل پور, مریم ، امانی, فیروز (1390) مشخصات دموگرافيك و يافته هاي باليني بیماران با کولیت اولسروز بستري شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل از سال 1383-1389. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

عسگرنژاد نوری, باقر ، نعمتی, ولی ، عباسقلی زاده, ناطق (1398) تاثیر ارزش درک شده بر تصویر ذهنی از مقصد، رضایت و وفاداری گردشگران پزشکی(مطالعه موردی: شهر اردبیل). سلامت و بهداشت ــ 10 (1). ص.ص.34-49. شاپا 2382-9710

عطائی, جعفر ، شمشیرگران, سید مرتضی ، ایرانپرور, منوچهر ، صفائیان, عبدالرسول ، مالک, ایوب (1394) سنجش روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش نامه شاخص دیسترس های روانی کسلر در بیماران دیابتی نوع 2. (Journal of Analytical Research in Clinical Medicine (JARCM ــ 3 (2). ص.ص.99-106. شاپا 4970-2345

غ

غفوری, فائزه ، طاهری, مهشید ، مردی, افروز ، سرافراز, نسرین ، نگارنده, رضا (1394) ارزیابی کیفیت گزارش مطالعات مرور نظام‌مند و فراتحلیل‌ در مجلات پرستاری و مامایی ایران. فصلنامه حیات ــ 21 (3). ص.ص.41-49. شاپا ۱۷۳۵-۲۲۱۵

ف

فتحی, افشین ، امانی, فیروز ، خوشباف خیابانیان, المیرا (1393) اثر کپسول هيدرکسی اوره در درمان بيماران تالاسمی اينترمديايی شهر اردبيل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقی يزد ــ 22 (5). ص.ص.1455-1463. شاپا 2228-5733

فتحی, افشین ، امانی, فیروز ، خیری, محمدرضا (1392) ارزیابی آماری سرطانها در کودکان زیر 15 سال شهر اردبیل مراجعه کننده به بیمارستان بوعلی در سال 89 تا 91. در: 8th congress of Iranian pediatric hematology & oncology society, 12-14 Feb, Bandar Abas University of Medical Science.

فتحی, افشین ، امانی, فیروز ، عرقچین, سمیرا (1392) تأثیر تزریق دسفرال وریدی حین تزریق خون در کاهش فریتین سرم در بیماران تالاسمی ماژور. در: 8th congress of Iranian pediatric hematology & oncology society, 12-14 Feb, Bandar Abas University of Medical Science.

فتحی, افشین ، سجادی فر, مصطفی ، امانی, فیروز (1393) بررسی شیوع آنومالیهای مادرزادی در کودکان 1 تا 59 ماه در استان اردبیل در سالهای 93-1389. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فتحی, افشین ، میرزا رحیمی, مهرداد ، امامزادگان, رامین ، سلیمانی, ندا ، امانی, فیروز (1393) بررسی اثر درمانی پروپرانولول در کودکان زیر 15 سال مبتلا به همانژیوم. در: بیست و ششمین همایش بین الکمللی بیماریهای کودکان و دوازدهمین همایش ملی پرستاری کودکان, 24-28 مهرماه 1393, تهران- مرکز طبی کودکان.

فتحی, افشین ، وفایی, مجید ، دیده ور, رضا ، آریش, گیتی (1392) درمان ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮم ﻧﺎزوﻓﺎرﻧﮕﺲ در محل نابجاو مقاوم به رادیوتراپی بر پایه سیس پلاتین و 5 فلواوراسیل و شش ماه بتا اینترفرون بعنوان نگه دارنده. در: 8th congress of Iranian pediatric hematology & oncology society, 12-14 Feb, Bandar Abas University of Medical Science.

فرزانه, اسماعیل ، امانی, فیروز ، تفرجی, رقیه ، آقایی, میرحسین (1394) بررسی ميزان آگاهی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی اردبيل در استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونيکی. پژوهش در آموزش علوم پزشکی ــ دوره 7 (2). ص.ص.61-68. شاپا 7284-2008

فرزانه, اسماعیل ، امانی, فیروز ، محمدیان, لیلا (1394) سنجش میزان موفقیت CPR و فاکتورهای موثر بر آن. International Journal of Research in Medical Sciences ــ 3 (3). ص.ص.602-605. شاپا 2320-6012

فرزانه, اسماعیل ، امانی, فیروز ، میرزا رحیمی, مهرداد ، نصراله تبار, معصومه ، صیاد رضایی, ایرج (1393) بررسی اپيدميولوژيک مسموميتهای حاد اطفال مراجعه کننده به بيمارستان بوعلی اردبيل، 1390-1386. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 14 (1). ص.ص.55-62. شاپا 2228-7280

فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، شرقی, افشان ، نایب یزدی, نوشین (1390) میزان بقا 5 ساله در زنان با سرطان پستان در استان اردبیل. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 12 (7). ص.ص.1799-1801. شاپا 1513-7368

فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، فولادی, میثم (1392) اپیدمیولوژی سرطان پستان در استان اردبیل شمال غربی ایران. در: 9th International Breast Cancer Congress, 26-28 February 2014, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,Tehran, Iran.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، امانی, فیروز ، علیمحمدی, حسین ، لطفی, ایلشن ، مظاهری, عفت (1391) سرطان پستان در استان اردبیل شمال غربی کشور ایران: یک مطالعه اپیدمیولوژیک. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 13 (4). ص.ص.1543-1545. شاپا 1513-7368

فیضی, ایرج ، امانی, فیروز ، راثی پور, علی (1392) بررسی اپیدمولوژیک توده های پستان در بیماران عمل شده در بیمارستان فاطمی شهر اردبیل در سالهای 89- 1380. در: نهمین کنگره بین المللی سرطان پستان, 7-9 اسفندماه 1392, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.

فیضی, ایرج ، پورفرزان, ایرج ، شهباززادگان, بیتا ، امانی, فیروز (1392) التیام اولیه عفونتهای زخم آپاندکتومی با روش شستشوی تهاجمی. Iran Red Crescent Medical Journal ــ 15 (9). ص.ص.786-788. شاپا 2074-1812

ق

قبادی مراللو, حسن ، مهرنوش, نسرین ، حمید خلق, غلامرضا ، امانی, فیروز (1393) بررسی کیفیت ارائه خدمات در کلینیک ویژه کوثر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل براساس الگوي سروکوآل در سال 1392. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 14 (4). ص.ص.379-387. شاپا 2228-7280

م

متین, سمیرا ، امانی, فیروز ، باقری, امين ، متین, المیرا (1390) بررسی عوامل موثر بر رشد جسمی کودکان نوپا ی شهر اردبیل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمد, نریمانی ، پرزور, پرویز ، معاضدی, کاظم ، ابراهیمی, اباصلت (1393) نقش سبک زندگی اسلامی در پیش بینی رضایت زناشویی دانشجویان متاهل. در: اولین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده, 29-30آبان 1393, اهواز- دانشگاه شهید چمران.

مشعوفی, مهرناز ، فشارکی, محمد (1383) بررسی مقایسه ای میزان آگاهی رؤسا،مدیران پرستاری بیمارستانهای دولتی وخصوصی استان اردبیل از شاخصهای آمار بیمارستانی در سال 1377. فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت واطلاع رسانی پزشکی ــ 7 (17). ص.ص.18-25.

مشعوفی, مهرناز ، نظری, رباب ، شیرینکام چوری, رقیه ، شرقی, افشان ، مردی, افروز ، قره زاد آذری, مریم (1391) اثربخشی برنامه غربالگری و درمان عفونت واژینوز باکتریال در مراقبتهای روتین دوران بارداری درکاهش زایمان زودرس. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (3). ص.ص.312-320. شاپا 1735-2452

معینی, آرزو ، صادقی فرد, وحید ، امانی, فیروز ، براک, منوچهر ، کرامتی, حسین (1392) روند تغييرات شاخصهای برنامه كشوري سل در استان اردبيل از سال 1383 لغايت 1389. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مملوکی, معصومه ، سید هاشمی, عفت ، اصولی, نکیسا ، روح الله زادگان, فرناز ، اصغری, نسیم ، امانی, فیروز (1390) بررسی شیوع هپاتیت B و C در بیماران دیالیزی شهر اردبیل در سال 1390. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

ن

نژاددادگر, نازیلا ، فتحی, سمیه ، امانی, فیروز ، صادقی, رویا (1393) بررسی آگاهی و میزان شیوع رفتارهای پیشگیری کننده از آلزایمر در سالمندان مراجعه کننده به خانه¬های سلامت تهران در سال 1391. مجله بهداشت و توسعه ــ 3 (3). ص.ص.212-221. شاپا 2322-1380

و

ولیزاده, مهدی ، عنصری, حبیب ، فتحی, افشین ، جبارپوربنیادی, مرتضی ، رضامند, عظیم ، امانی, فیروز (1393) تعیین مولکولی جهش مدیترانه (G6PD) در شمال غرب ایران. Journal of Physiology and Pharmacology Advances ــ 4 (7). ص.ص.389-395. شاپا 2251-7693

پ

پیرزاده, اکبر ، امانی, فیروز (1390) برآورد هزینه های جراحی لوزه در بیمارستانهای امام خميني و فاطمی شهر اردبیل در سال 1389 و مقایسه آن با پرداخت هزينه هاي گلوبال توسط سازمان هاي بیمه. [ طرح تحقیقاتی]

ک

کاظم نژاد, انوشیروان ، ارسنگ, شهرام ، امانی, فیروز ، امیدی, علیرضا (1393) روند کلی اپیدمی سل در سالهای 1990 تا 2010. Journal of Research in Health Sciences (JRHS) ــ 14 (2). ص.ص.115-121. شاپا 2228-7795

کامران, عزیز ، آزادبخت, لیلا ، مهکی, بهزاد ، شریفی راد, غلامرضا (1393) ارزیابی سایکومتریک ابزار طراحی شده برای اندازه گیری ادراکات تغذیه ای بیماران پرفشاری خون. Journal of Education and Health Promotion ــ 3 (1). ص.ص.1-8. شاپا 2277-9531

کرامتی, حسین ، امانی, فیروز ، رجبی, خدیجه ، رضایی, الناز ، شکری, کبری ، فتحي, سولماز ، فرشاد, وحید (1391) بررسی میزان امیدواری در میان دانشجویان دختر رشته پرستاری ومامائی (دوره کارشناسی)دانشکده علوم پزشکی خلخال و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال. در: سمينار جامع سراسری دانشجويان پرستاری،اتاق عمل و مامائی (درعرصه), 6 دی ماه 91, اصفهان.

کمالی, رضا ، علیخانی, محمد یوسف ، یوسفی مشعوف, رسول ، رویین تن, امیر ، اباذری, مالک (1393) بررسی شیوع ژن های کد کننده ی مقاومت به کینولون های وابسته به qnr ٍ aac(6')-Ib-cr پلاسمید، در ایزوله های بالینی اعضا خانواده انتروباکتریاسیه مقاوم به کینولونها. در: 15th International Congress of Microbiology, 26-28 ,Aug 2014, Tehran - Iran.

فهرست در تاریخ 28 / 12 / 1397ایجاد شده است.