title

Items where Subject is "WA Public Health
WA Public Health"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | J | L | M | R | S | W | آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ظ | ع | غ | ف | ق | ل | م | ن | ه | و | پ | چ | ک | گ | ی
Number of items at this level: 840.

B

Burstain, Roy and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما and simon h, Hay and ادهم, داود and فضل زاده دویل, مهدی (1398) بررسی توزیع مرگ 123 میلیون نوزاد و کودک در بین سال های 2000 تا 2017 در سطح دنیا. Nature ــ 574 (7778). pp. 353-358. شاپا 0028-0836

C

C Reiner Jr,, Robert and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما (1399) نگاشت نابرابری های جغرافیایی در دسترسی به آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط ، 17-1999. The lancet Global health ــ 8 (9). e1162-e1185. شاپا 2214-109X

D

Driscoll, Tim and زندیان, حامد (1398) بار جهانی و منطقه ای بیماری و آسیب در سال 2016 ناشی از قرار گرفتن در معرض شغل: یک تجزیه و تحلیل سیستماتیک برای بار جهانی مطالعه بیماری 2016. Occupational and Environmental Medicine ــ 77 (3). pp. 133-141. شاپا 1351-0711

E

E Micah, Angela and پورصادقیان, محسن and درگاهی, عبداله (1402) سرمایه گذاری های جهانی در آمادگی همه گیری و COVID-19: کمک های توسعه و هزینه های داخلی برای سلامت. The Lancet Global Health ــ 11 (3). E385-E413. شاپا 2214-109X

F

Feigin, Valery L and زندیان, حامد (1398) بار جهانی، منطقه ای و ملی اختلالات عصبی، سال های 1990 تا 2016: تجزیه و تحلیل سیستماتیک برای مطالعات جهانی فقر بیماری 2016. The Lancet Neurology ــ 18 (5). pp. 459-480. شاپا 1474-4422

Fitzmaurice, Christina and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما (1398) جهانی ، منطقه ای و ملی بروز سرطان ، مرگ و میر ، سالهای از دست رفته زندگی ، سالهایی که با معلولیت و سالهای زندگی با تعدیل معلولیت برای 29 گروه سرطان ، 1990 تا 2017. JAMA Oncology ــ 5 (12). pp. 1749-1768. شاپا 2374-2437

J

J L Murray, Christopher and ادهم, داود and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما (1399) بار جهانی 369 بیماری و آسیب در 204 کشور و سرزمین ، 1990-2019: یک تحلیل سیستماتیک برای مطالعه بار جهانی بیماری 2019. The Lancet ــ 396 (10258). pp. 1204-1222. شاپا 0140-6736

J LMurray, Christopher J LMurray and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما (1399) بار جهانی 87 عامل خطر در 204 کشور و منطقه، 1990-2019: یک تحلیل سیستماتیک برای مطالعه بار جهانی بیماری 2019. The Lancet ــ 396 (10258). pp. 1223-1249. شاپا 0140-6736

James, Spencer L and ظهیریان مقدم, تلما and زندیان, حامد (1399) مرگ و میر و صدمات جهانی از 1990 تا 2017: نتایج حاصل از مطالعه بار جهانی بیماری در سال 2017. Injury Prevention ــ 26 (supp.1). pp. 96-114. شاپا 1353-8047

L

L James, Spencer and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما (1399) برآورد میزان آسیب و مرگ و میر در آسیب های جهانی: روش ها و داده های مورد استفاده در مطالعه جهانی بار بیماری 2017. Injury Prevention ــ 26 (1). l125-l153. شاپا 1353-8047

Lozano, Rafael and ادهم, داود and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما (1399) اندازه گیری پوشش بهداشت جهانی بر اساس شاخص پوشش موثر خدمات بهداشتی در 204 کشور و سرزمین ، 1990-2019: تجزیه و تحلیل سیستماتیک برای بار جهانی تحقیقات بیماری 2019. The Lancet ــ 396 (10258). pp. 1250-1284. شاپا 0140-6736

M

Micah, Angela and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما (1400) ردیابی کمک های توسعه ای برای سلامت و برای COVID-19: مروری بر کمک های توسعه ای ، دولتی ، پرداخت از جیب خود ، و سایر هزینه های خصوصی در زمینه بهداشت در 204 کشور و منطقه ، 1990–2050. The Lancet ــ 398 (10308). pp. 1317-1343. شاپا 0140-6736

R

Reitsma, Marissa B and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما and Gakidou, Emmanuela (1400) الگوهای مکانی ، زمانی و جمعیتی در شیوع استعمال دخانیات و بار بیماری ناشی از آن در 204 کشور و سرزمین ، 1990–2019: تجزیه و تحلیل سیستماتیک از مطالعه بار جهانی بیماریها 2019. The Lancet ــ 397 (10292). pp. 2337-2360. شاپا 0140-6736

S

Spencer, James and ظهیریان مقدم, تلما and زندیان, حامد (1399) عوارض و مرگ و میر جهانی آسیب از سال 1990 تا 2012: نتایج حاصل از مطالعه جهانی بارگیری از بیماری 2017. Injury Prevention ــ . شاپا 1353-8047

W

Wang, Haidong and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما (1399) باروری، مرگ و میر، امید به زندگی سالم(HALE) و تخمین جمعیت در 204 کشور و سرزمین، 1950–2019، مخصوص جنسیت سن: یک تجزیه و تحلیل جمعیتی جامع برای مطالعه بار جهانی بیماری 2019. The Lancet ــ 396 (10258). pp. 1160-1203. شاپا 0140-6736

Wiens, Kirsten and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما and Hay, Simon I and Reiner Jr, Robert C (1400) نگاشت نابرابری های جغرافیایی در پوشش آب درمانی دهانی در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط ، 2000-17. The Lancet Global Health ــ 8 (8). pp. 1038-1060. شاپا 2214-109X

آ

آل ابراهیم, جلال and جانانی, لیلا and علی نقی, سید احمد and فرهودی, بهنام and عباسی قهرمانلو, عباس and سجادی پور, منصور and متولیان, سید عباس (1399) الگوی رفتارهای پرخطر مرتبط با اچ آی وی در زندانیان مرد: آنالیز کلاس پنهان. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran ــ 34 (1). pp. 747-751. شاپا 1016-1430

آذری, مهناز and مردی, افروز (1391) بررسي میزان شیوع و عوامل مستعد كننده حاملگی نابجا دراردبیل در سالهای 1387-1385. در: سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی, 27-30 آذر ماه, تهران.

آذری, مهناز and مردی, افروز and بختیاری, پوران (1391) بررسي ارتباط بين دريافت و رضايت از مراقبتهاي دوران بارداري در زنان حامله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان آموزشي اردبيل در سال 90. در: سومین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی و سلامت باروری, 3-4 اسفند 1391, تهران.

آیین پرست, افسون and حایری, علی اصغر and زندیان, حامد and مفتون, فرزانه and فرزدی, فرانک and ریاضی, فاطمه (1398) سالمندی و تأثیر آن بر میزان مراجعات سرپایی مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی. در: کنفرانس ملی بیمه سلامت پوشش همگانی و مدیریت منابع سلامت, 7-8 اردیبهشت 1398, تهران - ایران.

آیین پرست, افسون and رضایی یزدلی, مهدی and زندیان, حامد and حائری مهریزی, علی اصغر (1394) هزينه هاي کمرشکن در نظام سلامت ايران: مروري نظامند بر شواهد موجود. پایش ــ 15 (1). pp. 7-17. شاپا 1680-7626

آیین پرست, افسون and حائری مهریزی, علی اصغر and زندیان, حامد and مفتون, فرزانه and فرزدی, فرانک and ریاضی, فاطمه (1399) بررسی میزان مراجعات سالمندان به مراکز سرپایی سازمان تامین اجتماعی. پایش ــ 19 (3). pp. 264-274. شاپا 7626-1680

آیین پرست, افسون and فرزادی, فرانک and مفتون, فرزانه and زندیان, حامد and رضائی یزدلی, مهدی (1394) بررسی کیفیت عملکرد تخت های بیمارستانی با استفاده از مدل پابن لاسو. International Journal of Hospital Research ــ 4 (3). pp. 143-148. شاپا 2251-8940

آرمون, عسگر and اسدی, عبدالله and معاضدی, کاظم (1395) چگونگی نهادینه سازی فرهنگ نماز در خانواده امروز بر اساس سیره امام رضا (ع). در: اولین همایش ملی نماز در فرهنگ رضوی, 2 آذر 95, مشهد - ایران.

آرمون, عسگر and جعفری, ایراندخت and فرزانه, اسماعیل (1393) تعیین سطح مهارتهای ارتباطی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

آقایف, عباداله and وهابف, المان and جلیل اوا, واقیف and مرادی اصل, اسلام and ثقفی پور, عابدین (1399) آنالیز اپیدمیولوژیکی و پراکندگی مکانی لیشمانیوز احشایی در جمهوری آذربایجان. Journal of Parasitic Diseases ــ 44 (2020). pp. 639-645. شاپا 0971-7196

آقانژاد, محمد and هیبتی, بهزاد and سید موسوی, مریم and فتحی آچاچیلویی, سمیه (1392) بررسي اثرات بهداشتي مواجهه با میادين الكترومغناطیسي روي سلامتي كاركنان نیروگاه. در: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, 9-11 مهر 1392, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداشت.

آذرکلاه, آنیتا and صادقی موحد, فریبا and ندرمحمدی مقدم, مهریار and صادقیه اهری, سعید and محمدزاده, بهزاد (1402) بررسی اختلالات روان در رانندگان با خطاهای رانندگی مرگبار. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ا

اله یار ترکمن, محمدرضا and شیخ الاسلام, فاطمه مریم and فرنیا, پریسا and شاه حسینی, محمدحسن and مظفری, محدثه and ولایتی, علی اکبر (1391) برآورد سرعت انتقال مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در میان جمعیت ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

امن زاده, مسعود and نجفی سربند, سارا (1401) کاربرد اینترنت اشیا پزشکی در دوران پاندمی کووید-19. در: پنجمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتقای سلامت, 28-30خرداد ماه 1401, دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

ادهم, داود (1386) نظام های عرضه خدمات بهداشتی درمانی در ایران و جهان. نظام های عرضه خدمات بهداشتی درمانی در ایران و جهان, 1 . مؤسسه فرهنگی انتشاراتی یاوریان, اردبیل. شابک 978-964-6563-47-6

ادهم, داود and وطن دوست, حسن and مرادی اصل, اسلام (1400) دیتا بانک جامع و مدل پراکندگی جغرافیایی ناقلین و بیماریهای منتقله بوسیله آنها در استان اردبیل مرز ایران و جمهوری آذربایجان 2001-2018. Journal of Arthropod-Borne Diseases ــ 15 (3). pp. 287-299. شاپا 2322-1984

ادهم, داود and متین, سمیه and امینی, پیام and اباذری, مالک (1400) شناسایی عامل خطر پیش آگهی سرطان پستان در شمال غرب ایران. Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences ــ 17 (2). pp. 85-90. شاپا 2636-9346

ادهم, داود and عباسی, رضا and اباذری, مالک and قربانی, اسماعیل and عطائی, امین and مرادی اصل, اسلام (1398) مطالعه همه گیر شناسی تب مالت در اردبیل. Epidemiology International Journal ــ 3 (1). pp. 1-4. شاپا 2639-2038

ادهم, داود and سیدین, سید حسام (1391) انواع تعارض و اثربخشی تیمی در بیمارستان. در: 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management, 10 October, Istanbul, Turkey.

اسدی, حسین and حبیبی, عقیل and داوری, مهناز (1400) شیوع آسیب پذیری و عوامل مرتبط با آن در سالمندان مراجعه کننده به بخش اورژانس مراکزآموزشی درمانی اردبیل در سال 13. نشریه سالمندشناسی ــ 6 (2). pp. 65-76. شاپا ۲۴۷۶-۷۳۰۱

اسدی, حسین and حبیبی, عقیل and ایرانپور, سهراب (1400) بررسی ارتباط فرتوتی با پلی‌ فارمسی در سالمندان مراجعه‌کننده به بخش‌های اورژانس اردبیل، سال 1398. Salmand: Iranian Journal of Ageing ــ 16 (4). pp. 550-563. شاپا 1735-806X

اسدی, حسین and حبیبی, عقیل and ایرانپور, سهراب (1400) ارتباط سندرم فرتوتی با کیفیت زندگی در سالمندان مراجعه کننده به بخشهاي اورژانس. مجله سلامت و مراقبت ــ 23 (1). pp. 32-42. شاپا ۶۷۹۹-۲۲۲۸

اسدی, انور and هیبتی, بهزاد and دهقانی, محمدهادی and امینی, حسن and گلستانی فر, حافظ (1390) كاربرد پودر نانو- Al2O3 در حذف (Cr (VI از محلول هاي آبي. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 2 (4). pp. 7-17. شاپا 2228-7183

ادهم, داود and مرادی اصل, اسلام and وطن دوست, حسن and سقفی پور, عابدین (1398) مدل زیست محیطی بیماری وست نایل در شمال غرب ایران. Oman Medical Journal ــ 34 (6). pp. 514-520. شاپا 1999-768X

ادهم, داود and مرادی اصل, اسلام and درستی, عباسعلی and خیاط زاده, سیمین (1399) همبستگی مکانی و بررسی اپیدمیولوژیکی لیشمانیوز احشایی در منطقه آندمیک آذربایجان در شمالغرب ایران. PloS ONE ــ 15 (8). e0236414. شاپا 1932-6203

ادهم, داود and مرادی اصل, اسلام and اباذری, مالک and ثقفی پور, عابدین and علی زاده, پریسا (1398) پیش بینی نقاط مهم آلوده به شپش سر مبتنی بر آنالیز همبستگی مکانی در شمال غرب ایران. veterinary world ــ 13 (1). pp. 40-46. شاپا 0972-8988

ادهم, داود and مرادی اصل, اسلام and اباذری, مالک and عباسقلی زاده, ناطق and عباسی, رضا and رمضان تاش, نجم الدین (1398) بررسي ميزان آگاهي از اهميت مراقبت پيش از بارداري زنان در سنين باروري شهر آبيبيگلو سال 1393. در: دوازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی کشور, 11 اردیبهشت 1398, تهران - دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

ادهم, داود and چاوشی رویندزق, فرهاد (1401) بررسی تاثیر انگیزه های کارآفرینانه بر بهبود کیفیت زندگی با نقش میانجی تعادل کار و زندگی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی شهرستان گرمی استان اردبیل ایران.

ادهم, داود and اباذری, مالک (1399) رابطه کیفیت زندگی و فعالیت بدنی، نگرانی، افسردگی و بی خوابی در زنان باردار. Iranian Journal of Psychiatry ــ 15 (2). pp. 159-168. شاپا 1735-4587

ادهم, داود and اباذری, مالک and مرادی اصل, اسلام and عباسی قهرمانلو, عباس (1399) الگوی رفتارهای پر خطر در رابطه با تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در قصاب های ایرانی و ارتباط آن با خودکارآمدی ادراک شده. BMC Public Health ــ 21 (1). pp. 1-6. شاپا 1471-2458

ادهم, داود and اباذری, مالک and عباسقلی زاده, ناطق and میرزا زاده, افسون (1396) بررسی وضعیت و عوامل موثر بر مصرف قطره آهن در کودکان 6تا 24ماهه: مطالعه موردي استان اردبیل. مجله سلامت و بهداشت ــ 8 (1). pp. 20-26. شاپا 2382-9710

اسدی, انور and گلستانی فر, حافظ and هیبتی, بهزاد and ناصری, سیمین (1390) بررسی کارایی نانو ذره اکسید آلومینیوم در حذف کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی. [ research project ]

اسدی, انور and گلستانی فر, حافظ and هیبتی, بهزاد and ناصری, سیمین (1390) بررسی کارائی پامیس اصلاح شده با آهن در حذف نیترات از محلولهای آبی. [ research project ]

ادهم, داود and عباسقلی زاده, ناطق and اباذری, مالک (1395) شناسایی عوامل موثر بر بقا با استفاده از مدل جنگل تصادفی بقا. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ــ 18 (1). pp. 129-134. شاپا 1513-7368

ادهم, داود and ابراهیمی کلان, محمد and فضل زاده دویل, مهدی and عباسی قهرمانلو, عباس (1400) آنالیز کلاس پنهان وابستگی نیکوتین در بین بزرگسالان مصرف کننده قلیان. Journal of Environmental Health Science & Engineering ــ 19 (2). pp. 1765-1771. شاپا 2052-336X

اسدی, محمود and ناصری, سیمین and محوی, امیرحسین and عالیقدری, مرتضی (1374) بررسی وضعیت بهداشت محیط شهر مشکین شهر. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تهران.

احمد, حاجبی and عباسی قهرمانلو, عباس and هاشمیان, سید سپهر and خطیبی, سید رضا and قاسم زاده, معصومه and خدادوست, محمود (1396) رفتارهای خطر پذیر و گروه بندی خودکشی در ایران: آنالیز کلاس پنهان بر اساس داده های ثبت ملی. Psychiatry Research ــ 255 . pp. 355-359. شاپا 0165-1781

اسدی, عبدالله and رضا خانی مقدم, حامد and حبیبی, عقیل and معاضدی, کاظم and حمیدزاده اربابی, یوسف and سوادپور, محمدتقی (1394) بررسی ارتباط ابعاد مختلف نگرش مذهبی با سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 15 (4). pp. 451-461. شاپا 7280-2228

اسدی, عبدالله and رشید شیخ احمد, محمد and معاضدی, کاظم (1398) منطق پیشگیری قبل از درمان در احادیث طبی. سلامت و بهداشت ــ 10 (4). pp. 528-543. شاپا 2382-9710

اعظمی, احد and عابدی, علی and مهرگانی, رضا (1384) بررسي اپيدميولوژيک خودکشي از ابتداي سال 1379 تا پايان بهمن ماه 1384 در استان اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اکبری, فیض اله and افتخار, حسن and زراعتی, حجت and ادهم, داود (1379) بررسی مقایسه ای رضامندی بیماران بستری در بیمارستان های خصوصی آرتا و دولتی فاطمی. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تهران.

احمدی, مهدی and رحمانی, کوروش and رحمانی, آیت and رحمانی, حسن (1396) حذف بنزوتیازول بویسله فرایند شبه فوتو فنتون با استفاده از نانوذرات آهن آهن صفر:روش سطح پاسخ با طرح باکس بنکن. polish journal of chemical technology ــ 19 (1). pp. 104-112. شاپا 1899-4741

امانی, شهین and طهماسبی, سیامک and بانشی, علیرضا and پورصادقیان, محسن (1397) وضعیت صلاحیت حرفه ای در میان مدیران پیش از دبستان شهر تهران. در: اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان, 29 خرداد 1397, علوم پزشکی شهید بهشتی.

احمدی, مهدی and جعفرزاده, نعمت and قائد رحمت, زینب and بابایی, علی اکبر and علوی, نادعلی and بابلی, زینب and وثوقی, مهدی (1396) مطالعه سینتیکی حذف فنول بوسیله MBBR از فاضلابهای شور. Journal of Environmental Health Science & Engineering ــ 15 . شاپا 2052-336X

احمدی, مهدی and جعفرزاده, نعمت الله and بابائی, علی اکبر and علوی, نادعلی and بابلی, زینب and وثوقی, مهدی and قائد رحمت, زینب (1395) عملکرد راکتور بیوفیلم متحرک در حذف فنل از فاضلاب. Journal of Kerman University of Medical Sciences ــ 24 (4). pp. 328-320. شاپا 1023-9510

امانی, فیروز and راسی, شعیب and علوی, سیما and اصلانیان, رقیه (1396) ميزان سواد رسانه اي و اطلاعاتي در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبیل و دانشگاه محقق اردبیلی بر اساس شاخص هاي سواد رسانه اي و اطلاعاتي يونسكو. در: دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

امانی, فیروز and فتحی, افشین and فرزانه, اسماعیل and کهنمویی, فریبا and گودرزیان, مریم (1395) شیوع اضافه وزنی و چاقی در بین دانشجویان دانشگاههای اردبیل. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 3 (6). pp. 1636-1639. شاپا 2394-6040

امانی, فیروز and کاظم نژاد, انوشیروان (1389) بررسی روند تغییرات شاخصهای مرگ و میر در کشورهای آسیای جنوب غربی و جهان طی سالهای 1350-1389. Iranian J Publ Health ــ 39 (3). pp. 20-26. شاپا 4556-0304

امانی, فیروز and کاظم نژاد, انوشیروان and حبیبی, رضا (1388) روند تغییرات شاخصهای مرگ ومیر درایران طی سالهای 88-1350. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 9 (3). pp. 210-217. شاپا 1735-2452

امانی, فیروز and هژبری, قلی and معصومی, لیلا and پرویزی, زیبا and طریقی, سیاوش and قبادی, علیرضا (1391) اپیدمیولوژی تروما در مصدومین تماس گیرنده با اورژانس 115: یک مطالعه چند مرکزی. در: همایش ملی تروما و حوادث, بهمن ماه 1391, بندرعباس.

امانی, فیروز and آقایی, بهمن and زینی زاده جدی, سمیه and تبریزیان نمین, شروین and اصلانیان, رقیه and جعفری زاده, رعنا (1399) استفاده از فضاهای مجازی در بین زنان بالای 25 سال شهر اردبیل. Journal of Human Sport and Exercise ــ 15 (2). pp. 429-436. شاپا 1988-5202

امانی, فیروز and بشیری, جعفر and سبزواری, احمد and گروسی, بابك and نهان مقدم, نگین (1386) بررسی وضعيت همه گیر شناسی بيماری سل در شهرستان اردبیل در سال های 84-1381. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 7 (3). pp. 236-241. شاپا 2228-7280

ارسنگ, شهرام and امانی, فیروز and جعفری کوشکی, توحید and مظفریان پور, الهام and جعفری کفاش, کریم and سجادی منش, مصطفی and رحمانی, سعیده (1394) بررسی میزان دسترسی و استفاده از خدمات بهداشت دهان و دندان و ارتباط آن با سلامت دهان و دندان کودکان 7-6 ساله در استان قم. مجله دانشگاه علوم پزشكي قم ــ 9 (4). pp. 55-63. شاپا 7799- 1735

امانی, فیروز and عظیمی ثانی, امین (1396) بررسی هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه های شهر اردبیل. در: دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

امانی, فیروز and غفاری مقدم, مژگان and حسین زاده, شهناز and فرزانه, اسماعیل and ولی زاده, بهزاد (1394) نگرش مردم ساکن درشهر اردبیل نسبت به اهدای عضو در مرگ مغزی. مجله پزشکی قانونی ایران ــ 21 (1). pp. 7-12. شاپا 1457-1027

امانی, فیروز and تبرائی, یاسر (1389) مفاهیم آمار زیستی. مفاهیم آمار زیستی . انتشارات محقق اردبیلی, اردبیل. شابک ISBN:978-600-5351-39-2

امانی, فیروز and قربانی, اعظم and قزلباش, سيما and براک, منوچهر and فرزانه, اسماعیل (1394) سطح آگاهی مردم شهر اردبیل از بیماری پوکی استخوان. International Journal of Medical Research & Health Sciences ــ 4 (1). pp. 158-163. شاپا 2319-5886

امانی, فیروز and احسانی, بتول and پوراحمدیان, فرانک and کاظم زاده, مریم and محمدی, معصومه and اسدی زاده, مهناز and لحنی, ژیلا (1392) شاخص های تنظیم خانواده دراستان اردبیل طی سالهای 90-1388. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, فیروز and شکرپور, پریسا and شهبازی, مریم and علیزاده, فاطمه and جعفری, فاطمه and کریمی, شهلا and آخربین, کاظم (1396) بررسی فراوانی نزاع ودرگیری ثبت شده در بیمارستان فاطمی طی سالهای 95-94. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

امانی, فیروز and فرزانه, اسماعیل and فولادی, نسرین (1394) نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در رابطه با اهدای عضو. در: کنگره بین المللی پیوند اعضا و کنگره جراحی خراسان, 29-26 آبان 1394, مشهد - ایران.

امانی, فیروز and صادقیه اهری, سعید and محمدی, پرهام سعداله and اعظمی, احد (1384) الگوی تغييرات مصرف مواد مخدر در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد، 82-1377. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (3). pp. 220-224. شاپا 1735-2452

امانی, فیروز and صادقیه اهری, سعید and برزگری, سعید and حسن لویی, بابک and صدرکبیر, محمد and فرزانه, اسماعیل (1394) تحلیل ارتباط بین فاصله از قله سبلان با بروز سرطان معده با استفاده از GIS. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 16 (16). pp. 6889-6894. شاپا 1513-7368

امانی, فیروز and فرانسیز یورقانلو, مریم (1394) کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: اولین همایش دانشجویی سلامت، رفاه اجتماعی و توانبخشی, 25 آذر 1394, تهران - ایران.

ارسنگ, شهرام and منصوریان, مرجان and امانی, فیروز and جعفری کوشکی, توحید (1396) اپیدیولوژی روند انواع سل در ایران : یک مطالعه مقطعی. Journal of Research in Health Sciences (JRHS) ــ 17 (2). pp. 1-6. شاپا 2228-7795

اشرفی فرد, آذر and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1395) ارزيابي اثرات زيست محيطي فرآیند تغییر و تبدیل پسماند شهري اردبيل. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

اشرفی فرد, آذر and عبدیلی, ترکان and حمزه زاده, اصغر and لک, سعید and عالیقدری, مرتضی (1394) ارزيابي اثرات زيست محيطي دفع پسماند شهري اردبيل با روش هاي ماتريس لئوپولد و چك ليست سنجشي. در: اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست, 17 اردیبهشت 1394, اردبیل - ایران.

اشرفی فرد, آذر and عالیقدری, مرتضی and رحمانی, کوروش (1397) بررسی استراتژی های بهینه ی فرآیند بازیافت و بازیابی پسماند شهری اردبیل باآنالیز SWOT و ماتریس QSPM. مهندسی بهداشت محیط ــ 6 (2). pp. 165-174. شاپا 2383-3211

اکبری ساری, علی and رضایی, ستار and عرب, محمد and مجدزاده, رضا and کرمی متین, بهزاد and زندیان, حامد (1395) تأثیر سیگار بر هزینه بستری شدن و طول مدت اقامت در بیماران مبتلا به سرطان ریه در ایران: یک مطالعه مبتنی بر بیمارستان. Asian Pacific journal of cancer prevention ــ 17 (9). pp. 4421-4426. شاپا 1513-7368

ایوان بقاء, ریحانه and کامران, عزیز and نصیری, خدیجه and حبیبی, عقیل and مظفری, پريناز and شمخالی, رعنا (1394) آگاهی، نگرش و عملکرد زنان شاغل دانشکده علوم پزشکی شهرستان خلخال از خودآزمایی پستان و ارتباط آن با برخی از مشخصات فردی. تصوير سلامت ــ 6 (3). pp. 41-47. شاپا 2008-9058

ایوان بقاء, ریحانه and کامران, عزیز and نصیری, خدیجه and شمخالی, رعنا (1393) ارتباط بین افسردگی و سلامت معنوی در بین دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خلخال. در: دومین همایش ملی سلامت معنوی, 14-12 آذر 1393, تهران - ایران.

احمدی ماژین, صادق and خانکه, حمیدرضا and فرخی, مهرداد and پورصادقیان, محسن (1398) مروری براثرات سلامتی مهاجرت ناشی از تغییرات اقلیم. در: نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا, 25 تا 27 خرداد 98, مرکز بین المللی همایش های رازی تهران.

اخوان اکبری, پوران (1397) چالش های مشارکت مردان در بهداشت باروری. در: اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی, 1397.12.25, همدان.

احمدی مسعود, نسترن and صمدی خادم, شهرام and درگاهی, عبداله (1392) بررسی اهمیت فضای سبز درکنترل و کاهش آلودگی هوای شهری. در: سومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, 5 آذر 1392, دانشگاه تهران.

احمدی مسعود, نسترن and ضرغامی, مریم and صفایی, ساناز and درگاهی, عبداله and صمدی خادم, شهرام (1392) بررسی میزان مشارکت مردم شهر همدان در طرح تفکیک از مبدا پسماند زباله های شهری. در: سومین همایش بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست, 5 آذر 1392, دانشگاه تهران.

احمدی مسعود, نسترن and درگاهی, عبداله (1392) بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی شیرابه محل دفن زباله شهر همدان. در: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, 9-11 مهر 1392, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداشت.

اخوان اکبری, پوران and اسدزاده, فيروزه and ایرانپور, سهراب and ربیعی پور, سهیلا and حسن نژاد, کوثر (1401) بررسی رابطه عزت نفس جنسی با کارکرد و سواد سلامت جنسی زنان ختنه شده شهرستان سردشت در سال 1401. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اخوان امجدی, مرجان and شهباززادگان, سمیرا and شکیبا, مریم (1394) مقایسه تاثیر طب فشاري در دو نقطه سانینجیائو و تاي چانگ بر دیسمنوره اولیه. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 15 (1). pp. 97-106. شاپا 2228-7280

الماسی, علی and محمدی, میترا and پورصادقیان, محسن and محمدی, سمیرا and سهرابی, یونس and کمیجانی, معصومه (1395) بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگران زنانه در ارتباط با ایمنی و بهداشت محیط کار. Iranian Journal of Health, Safety and Environment ــ 3 (3). pp. 573-577. شاپا 2345-5535

الماسی, علی and درگاهی, عبداله and محمدی, میترا and اسدی, فاطمه and پورصادقیان, محسن and محمدی, سمیرا and رستم آبادی, روح انگیز and یارمحمدی, حامد (1395) آگاهی، نگرش و عملکرد آرایشگران در مورد بهداشت فردی و بهداشت شغلی. Archives of Hygiene Sciences ــ 6 (1). pp. 75-80. شاپا 2251-9203

الماسی, علی and درگاهی, عبداله and صادقی, احسان and صفایی پور, نسرین (1392) بررسی کارایی گندزداهای مختلف میوه و سبزی موجود در بازار شهر کرمانشاه. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences ــ 15 (12). p. 45. شاپا 6403-2228

الماسی, علی and درگاهی, عبداله and حسینی آهق, میر محمد and جانجانی, حسنا and محمدی, میترا and تابنده, لیلا (1395) کارایی نیزار مصنوعی در حذف آلاینده های آلی، نیتروژن و فلزات سنگین از فاضلاب. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences ــ 9 (4). pp. 2924-2928. شاپا 0974-2115

الماسی, علی and درگاهی, عبداله and پیرصاحب, مقداد (1392) بررسی تأثیر غلظتهای مختلف فنل بر کارایی برکه تثبیت بی‌هوازی در تصفیه فاضلاب پالایشگاه نفت کرمانشاه. آب و فاضلاب ــ 24 (85). pp. 61-68. شاپا 1024-5936

الماسی, علی and امیریان, فرهاد and محمدی, میترا and یاری, احمدرضا and درگاهی, عبداله and احمدی دوست, قباد (1397) ارزیابی کارایی جاذب ارزان قیمت گرانول پوست گردو در حذف رنگ متیلن بلو از محیط های آبی. Archives of Hygiene Sciences ــ 7 (2). pp. 113-118. شاپا 2251-9203

اباذری, مالک and ادهم, داود and ثقفی پور, عابدین and طاهری, زهرا and عباسی قهرمانلو, عباس and اسدالهی, جواد and بابایی پویا, امین and مرادی اصل, اسلام (1400) باورها و رفتارهای بهداشتی کارگران صنعت دام در موردتب هموراژیک کریمه کنگو در شمال غرب ایران. BMC Health Services Research ــ 22 (1). number: 86. شاپا 1472-6963

امانتی, لوئیز and صادقی, همایون and مشهدی عبداللهی, حسین and اهدایی وند, فرناز (1390) Uterine leiomyoma and its association with menstrual pattern and history of depo-medroxyprogesterone acetate injections. International journal of general medicine ــ 4 . pp. 535-8. شاپا 1178-7074

اهدایی وند, فرناز and نیک نژاد, محمد تقی and چینی فروش, میرمهدی and امینی ثانی, نیره (1384) بررسي ديسپلازي سرويكس در 5000 نمونه پاپ اسمير در شهرستان اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (1). pp. 22-25. شاپا 1735-2452

ایزانلو, حسن and مجیدی, غریب and نظری, شهرام and ملکی, افشین and خزایی, محمد and طباطبایی مجد, مریم سادات and وطن خواه, مهشید (1394) بررسی غلظت نیترات و نیتریت در منابع آب زیرزمینی‌ شهر جیرفت در سال 1388. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ــ 22 (6). pp. 1035-1042. شاپا 7487-1606

ایزانلو, حسن and شهرام, نظری and احمدی جبلی, محمد and علیزاده متبوع, سودابه and تشیعی, حمیدرضا and وکیلی, بهنام and رجبی, محمد and آقابابایی, حسین and مجیدی, غریب (1394) بررسی کارایی دندریمر پلی پروپیلن ایمین نسل دوم در حذف باکتري هاي اشرشیاکلی، پروتئوس میرابیلیس، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس از محلول آبی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك ــ 18 (6). pp. 8-16. شاپا 5338-1735

اعتمادی, آرش and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما and نقوی, محسن and ملک زاده, رضا (1398) بار جهانی ، منطقه ای و ملی سرطان معده در 195 کشور ، 1990-2010: تجزیه و تحلیل سیستماتیک برای مطالعه بار جهانی بیماری 2017. The Lancet Gastroenterology & Hepatology ــ 5 (1). pp. 42-54. شاپا 2468-1253

افراشته, سیما and قائم, هاله and عباسی قهرمانلو, عباس and طباطبایی, حمیدرضا (1396) کلاس بندی الگوی رفتارهای پرخطر در دانشجویان ایرانی: آنالیز کلاس پنهان. Journal of Research in Health Sciences ــ 17 (4). pp. 1-6. شاپا 2228-7795

ابراهیم اوغلی, رضا and قبادی مراللو, حسن and ادهم, داود and جنگی, پرویز and عباسی قهرمانلو, عباس and مرادی اصل, اسلام (1401) احتمال تاخیرهای تشخیصی سل و عوامل خطر مرتبط با آن در شمال غرب ایران از سال 1384 تا 1395: تجزیه و تحلیل بقا با استفاده از داده‌های مراقبت سل. Epidemiology and Health ــ 44 (e20220). شاپا 2092-7193

ابوطالبی, قاسم and علی عسگرزاده خیاوی, شفق and پورمهدی, فاطمه and میکائیلی میرک, سودا and علی عسگرزاده خیاوی, جواد and محبی, علیرضا and سلیمی, فاطمه میزان پذیرش واکسن کوید-19 و فاکتورهای مرتبط در جمعیت اردبیل. در: بیست و سومین کنگره ملی سالیانه و نهمین کنگره بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی, اردبیل.

اصلانیان, رقیه and امانی, فیروز (1395) تاثیر بازیهای رایانه ای بر سلامت افراد. در: دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای ، فرصت ها و چالش ها, 27-29 بهمن 1395, اصفهان- ایران.

اصلانیان, رقیه and امانی, فیروز (1396) اپیدمیولوژی سکته مغزی در شهر اردبیل در سال94. در: دهمین همایش تازه های علوم بهداشتی, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

اللهیاری, ایراندخت and صمدی, نسرین and ابراهیمی بلیل, فاطمه and مولایی, مهدی (1390) ابزارهاي ترياژكودكان در بحران. در: پنجمين كنگره بين المللي بهداشت،درمان و مديريت بحران درحوادث وبلايا, 3-5بهمن1390, تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران سالن همایشهای رازی.

اردیبهشتی, مریم and ملکی, عهدیه and یدالهی, پروین and شهباززادگان, سمیرا (1393) نیاز سنجی حرفه ای در مامایی و لزوم طراحی مدل. در: همایش ملی نیازسنجی سلامت، رویکردها، تجربه ها و چالش ها و نشست تخصصی ادغام برنامه نیازسنجی سلامت در برنامه های نظام سلامت, 1393, تبریز - ایران..

اردیبهشتی, مریم and شهباززادگان, سمیرا and ملکی, عهدیه and یدالهی, پروین (1394) نیازسنجی در پژوهش،پژوهش در نیازسنجی. در: نیاز سنجی حرفه ای در مامایی و لزوم طراحی مدل. در: . همایش ملی نیازسنجی سلامت، رویکردها، تجربه ها و چالش ها و نشست تخصصی ادغام برنامه نیازسنجی سلامت در برنامه های نظام سلامت, 23 مهر 1394, تبریز - ایران..

ابراهیمیان, همایون and همت علیزاده, روزبه and ارشادی فر, بهروز (1394) تحلیل آنتن های مایکروویوی با ساختار آرایه دایروی در بهبود پرتودرمانی تومورهای سرطانی. در: اولین همایش منطقه ای برق و فناوریهای نوین, 18 شهریور 1394, اردبیل - ایران.

ب

براک, منوچهر and نعمتی, علی and آروین, جلال (1383) بررسی ميزان شيوع آنمی فقر آهن در دانش آموزان دختر پايه پنجم شهر اردبيل در سال 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر and مومنی, سویل and شعبانی, مسعود and حسینی, شهنام and رحیمی, مهناز and سيادتی, آرش and بابایی, مسعود (1391) بررسي تاثير آموزش بهداشت دهان و دندان مبتني بر مشاهده تصويري و نقاشي بر ميزان آگاهي كودكان مهد كودكي استان اردبيل. Creative Education ــ 4 (1). pp. 45-48. شاپا 2151-4755

براک, منوچهر and امانی, فیروز and صادقیه اهری, سعید and شاهین, بهراد and نقی زاده, محمد جواد and اشرفی, مهدی (1393) بررسی شاخص های باروری در روستاهای تحت پوشش گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و مقایسه آن با شاخص های استانی و کشوری بر اساس زیج حیاتی. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر and صادقیه اهری, سعید and امانی, فیروز and اسدی, غلامرضا and رحیمی, گیتی and خادم, الهام (1391) علل مرگ و مير كودكان زير يكسال مناطق حاشيه نشين شهر اردبيل و عوامل موثر بر آن طی سال هاي 1389-1387. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (suppl). pp. 40-47. شاپا 2228-7280

براک, منوچهر and صادقیه اهری, سعید and عباسقلی زاده, ناطق and شکیبا, آرش (1383) بررسی شاخصهای باروری در روستاهای تحت پوشش گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اردبيل و مقايسه آن با شاخصهای استانی و کشوری در سال 1382 بر اساس زيج حياتی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر and عباسقلی زاده, ناطق and جوانبخت, زهرا (1381) بررسي ارتباط فاصله گذاري بين مواليد بارشد جسمي كودكان زير دو سال. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بیاتی, محسن and رشیدیان, آرش and زندیان, حامد and علیپور, سمیه (1398) دو شغله و چند شغله بودن پزشکان عمومی ایران: نرخ و عوامل موثر بر آن. International Journal of Health Planning and Management ــ 35 (3). pp. 799-807. شاپا 0749-6753

بقائی, رحیم and شریفیان, الهام and کامران, عزیز (1395) آیا مداخله تئوری محور می تواند بهداشت دست پرستاران را بهبود دهد؟. Psychology Research and Behavior Management ــ 9 . pp. 133-138. شاپا 1179-1578

باقری, فاطمه and شایقی, منصوره and وطن دوست, حسن and نیکپور, فاطمه and مرادی اصل, اسلام (1398) بررسی حساسیت پوستی زهر زنبور عسل و زنبورزرد بر روی خرگوش. Iranian Journal of Public Health ــ 48 (8). pp. 1546-1545. شاپا 2251-6085

براتی مارنانی, احمد and ابوالقاسم گرجی, حسن and مهرتک, محمد and رضاپور, عزیز and عافیان, سید اسماعیل and مدیرشهلا, امیرخسرو (1392) ارزيابي عملكرد بيمارستانها و مراكز آموزشي درماني استان آذربايجان شرقي براساس مدل پابن لاسو. طب و تزکیه ــ 22 (2). pp. 19-26. شاپا 1608-2397

بابایی, علی اکبر and لیما, ادر سی and تکدستان, افشین and علوی, نادعلی and گودرزی, غلامرضا and وثوقی, مهدی and حسنی, قاسم and شیرمردی, محمد (1395) حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از رسانه های آب آلوده توسط نانولوله های کربنی چندسانی: متغیرهای عملیاتی، جنبشی و تعادل . Water science and technology ــ 74 (5). pp. 1202-1216. شاپا 0273-1223

بیگلری, حامد and حامی, مهسا and یاری, احمدرضا and پورصادقیان, محسن and فرخی, مهرداد (1396) بررسی سطح آگاهی و نگرش دانشجویان در زمینه تغذیه و نگهداری مواد غذایی در شرایط بحران. Health in Emergencies & Disasters Quarterly ــ 2 (3). pp. 133-138. شاپا 2345-4210

بابایی, یوسف and ناصحی, فاطمه and فتائی, ابراهیم and براک, منوچهر (1393) بررسی غلظت نیترات درآب شرب روستاهای شهرستان اردبیل. در: اولین همایش ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک, 7 اردیبهشت ۱۳۹۳, اردبیل - ایران.

بابایی, یوسف and ناصحی, فاطمه and فتاحی, ابراهیم and براک, منوچهر (1393) بررسی غلظت نیتریت درآب شرب روستاهای شهرستان اردبیل. در: اولین همایش ملی آلودگی های محیط زیست با محوریت زمین پاک, 7 اردیبهشت ۱۳۹۳, اردبیل - ایران.

بیگلری, حامد and رودریگز, کوتو and خانی آبادی, یوسف and نورمرادی, حشمت الله and خوش گفتار, محمد and امرانه, عبدالطیف and وثوقی, مهدی and اسماعیلی, شیرین and حیدری, روح اله and محمدی, محمدجواد and رشیدی, رجب (1397) خاک رس اصلاح شده کربنات سدیم به عنوان یک جاذب برای حذف رنگ های مصنوعی از محلول های آبی. International Journal of Chemical Reactor Engineering ــ 16 (5). pp. 1542-6580. شاپا 2194-5748

بابالوئی, سمیه and پروائی, وریا and رفاهی, سهیلا and ابرازه, ملیحه and افخمی اردکانی, مهدیه (1397) بررسی میزان آگاهی پرستاران در اتاق عمل، ICU، CCUوPICU در مورد قوانین حفاظت پرتوی در رادیوگرافی پرتابل بیمارستانهای بندر عباس، ایران. Journal of Radiology Nursing ــ 32 (2). pp. 126-129. شاپا 1546-0843

بابازاده, توحید and مرادی, فاطمه and درگاهی, عبداله and زیبایی, نیره and رضا خانی مقدم, حامد and امیریان, طیبه (1394) تاثيرآموزش برآگاهي، نگرشو رفتار مادران دررابطه با تغذيه صحيح كودكان2 تا 6 سال. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 25 (128). pp. 105-109. شاپا 9260-1735

بابازاده, توحید and کامران, عزیز and درگاهی, عبداله and مرادی, فاطمه and شریعت, فریبا and رضا خانی مقدم, حامد (1395) تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری انگیزش حفاظت بر ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از سرطان پوست در کشاورزان. Medical Journal of The Islamic Republic of Iran ــ 30 (1). pp. 1052-1059. شاپا 1016-1430

ت

توکل, الهه and آذری, منصور and زنده دل, رضوان and صالح پور, سوسن and خداکریم, سهیلا and نیکو, سعید and سرانجام, بهزاد (1396) ارزیابی مواجهه کارگران ساختمان سازی با سیلیس کریستالی و امکان اختلالات عملکرد ریوی. Tanaffos ــ 16 (4). pp. 295-303. شاپا 1735-0344

تبرائی, یاسر and رفاهی, سهیلا and دهقان, محمد حسین (1387) فاکتورهای موثر در حفاظت شغلی صوتی در کارگران صنعتی. Research Journal of Biological Sciences ــ 3 (4). pp. 382-384. شاپا 1815-8846

ترابیان, علی and فتایی, ابراهیم and عالیقدری, مرتضی and حسین زاده کلخوران, مهناز (1392) ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی فرآیند های تصفیه فاضلاب شهری بااستفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی: استان های اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی ). Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

ج

جنتی, علی and امینی, ابوالقاسم and ادهم, داود and ناصری اصل, منصور (1396) نظام ارجاع در بخش سلامت ایران و کشورهای توسعه یافته دنیا. Research Journal of Pharmacy and Technology ــ 10 (6). pp. 1597-1602. شاپا 0974-3618

جنتی, علی and ابوالقاسم, امینی and ادهم, داود and ناصری اصل, منصور (1396) ارزیابی کیفیت نامه های ارجاع نوشته شده توسط پزشکان عمومی: یک مطالعه مقطعی در مناطق روستایی ایران. Cadernos de Saúde Pública ــ 33 (2). pp. 1-7. شاپا 0102-311X

جمالی, حمزه علی and حسینی, کبری and شیرزاد سیبنی, مهدی and پوروخشوری, نگار and پورصادقیان, محسن and فرخی, مهرداد (1396) کاربرد ترکیبات نانواکسید روی و آهن در حذف فسفات محلول در آب: بهینه سازی و مدلسازی آماری. Oriental Journal of Chemistry ــ 33 (4). pp. 1744-1755. شاپا 0970-020X

جنابی, انسيه and محمد علیزاده چرندابی, سکینه and ایوان بقاء, ریحانه (1383) ميزان تداوم و دلايل عدم تداوم استفاده از آي.يو.دي Cu-T380A در مراكزبهداشتي- درماني شهر تبريز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ــ 9 (1). pp. 55-60. شاپا 1560-652x

جنابی, انسيه and محمد علیزاده چرندابی, سکینه and ایوان بقاء, ریحانه (1384) ارتباط میزان تداوم آی.یو.دی Cu-T380A با برخی مشخصات فردی استفاده کنندگان در مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز. مجله پژوهش در علوم بهداشتی ــ 5 (1). pp. 40-44.

جعفری, مجتبی and پورصادقیان, محسن and ناصحی, اسرا and جعفری, جواد (1400) ارزیابی کیفیت زندگی در جمعیت سالمندان ایرانی: یک مطالعه مرورسیستماتیک. [ research project ]

جعفری زاده, رعنا and زینی زاده جدی, سمیه and پیرزاده, اکبر and یوسفیان, مهزاد and امانی, فیروز (1399) ارزیابی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. Journal of Biostatistics and Epidemiology ــ 6 (4). pp. 251-258. شاپا 2383-4196

جعفری منصوریان, حسین and یاری, احمدرضا and انصاری, محسن and نظری, شهرام and صابری, محمد and مجیدی, غریب (1394) بررسی تصادفات شبکه آب آشامیدنی مناطق روستایی قم در سال 1390 و روش های به حداقل رساندن دوره تصادفات. Archives of Hygiene Sciences ــ 5 (1). pp. 33-38. شاپا 9203-2251

جعفرزاده, محمد and ادهم, داود and دانا, فاطمه and عباسی قهرمانلو, عباس and شریفی, حسین and ابیشوند, جواد and ابراهیم اوغلی, رضا and مرادی اصل, اسلام (1402) تحلیل توصیفی عفونت ویروسی هپاتیت ب در استان اردبیل : تحلیل داده های نظام پایش هپاتیت 1393-1397. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 23 (1). pp. 7-15. شاپا 2228-7280

جعفرزاده, محمد and حبیب زاده, شهرام and مرادی اصل, اسلام and محمدشاهی, جعفر and ابیشوند, جواد and نخستین, بابک (1402) توزیع فضایی و عوامل اپیدمیولوژیک بروسلوز در استان اردبیل، ایران. Health Services Research and Managerial Epidemiology ــ 10 . pp. 1-6. شاپا 2333-3928

جعفرزاده, شهلا and ناصحی, فاطمه and قربانی, اسماعیل and مرادی اصل, اسلام (1396) بررسی غلظت فلزات سنگین در آب سطحی رودخانه اهرچاي. فصلنامه سلامت محیط و کار ــ 3 (2). pp. 126-135. شاپا 2423-7450

ح

حسنی, کمال and مرادی, مینا and درگاهی, عبداله and وثوقی, مهدی (1400) ارزیابی سمیت سفیکسیم تیمار شده با فرآیند سونو الکتروفنتون با روش زیست سنجی با استفاده از میکروارگانیسم ها. Avicenna environmental health engineering ــ 8 (1). pp. 22-27. شاپا 2228-7930

حاتم, غلامرضا and محمدی قلعه بین, بهنام and معتضدیان, محمد حسین and محمدپور, ایرج and قباخلو, نفیسه (1390) شناسائی مولکولی و مورفولوژیکی آمیب های آزادزی بیماریزا در آب های سطحی شیراز، ایران. در: EMBO Global Lecture Course and Symposium on Amebiasis: Exploring the Biology and the Pathogenesis of Entamoeba, March, 2012, 4-7 , Khajuraho, India.

حمزه پور, مریم and شمخالی, رعنا and ایوان بقاء, ریحانه and حسینی آهق, میر محمد (1391) سلامت جسم ازدیدگاه امام رضا(ع). در: اولین همایش ملی علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب, 20-21 شهریورماه 1391, سالن نوعی اقدم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام and تذکری, زهرا and امانی, فیروز and ششگلانی, یونس and خداپناهی, خدیجه (1383) ميزان تماس كاركنان خدمات بهداشتي درماني بيمارستان بوعلي با مايكوباكتريوم توبركلوزيس،‌ 1383. [ research project ]

حبیب زاده, شهرام and قاسمی, احمد and عزیزی نیاری, بابک (1388) تعيين اولويت هاي تحقيقاتي بيماريهاي استان اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام and قاسمی, احمد and باقربندی, سعيده (1388) متابوليسم ويتامين D در بيماران مسلول تحت درمادن با ايزونيازيد و ريفامپين. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

حبیب زاده, شهرام and زندیان, حامد and عدالتخواه, حسن and مهرتک, محمد (1397) تبیین چالش های اخلاق حرفه ای در آموزش علوم پزشکی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل: یک مطالعه کیفی. International Journal of Human Rights in Healthcare ــ online . pp. 1-11. شاپا 2056-4902

حبیب زاده, شهرام and پیرزاده, اکبر and ملک محمدی, رعنا (1392) بررسی شاخص‌های مربوط به روند تغییرات سل از سال 1384-1391 در استان اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام and پورفرضی, فرهاد and مهرتک, محمد and صادقیه اهری, سعید and جعفری عوری, مهدی and حاجی زاده بستانی, کریم and آذری, آرزو (1395) آسیب شناسی پدیده خشونت اجتماعی در استان اردبیل. Global Journal of Health Science ــ 8 (10). pp. 15-23. شاپا 1916-9736

حبیب زاده, شهرام and پورفرضی, فرهاد and صادقیه اهری, سعید and رضایی بنا, رضا and نخستین, بابک and زندیان, حامد and صفرزاده, الهام and مرادی اصل, اسلام (1400) عملکرد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در طول پاندمی کروناویروس. مجله سلامت و بهداشت ــ 12 (2). pp. 301-315. شاپا 2382-9710

حضرتی, صادق and فضل زاده دویل, مهدی and وثوقی, مهدی and رشتبری, یوسف (1398) سنتز نانو ذرات ZnO و nZVI با استفاده از عصاره پوست انار و نشاندن آن بر روی کربن فعال تولیدی از پوست انار و کاربرد آن برای حذف سفالکسین از محیط‌های آبی. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حضرتی, صادق and فضل زاده دویل, مهدی and علیزاده, بابك (1397) بررسی میزان و عوامل موثر در تشکیل تری هالومتان ها در آب آشامیدنی شهر اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حضرتی, صادق and خلیق, نغمه and معینی جزنی, آرزو and امانی, فیروز and براک, منوچهر and رحیمی, گیتی and قیوم امانی, سعیده (1392) بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری سل در شهرستان اردبیل طی سال های 1384-89. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 4 (2). pp. 103-109. شاپا 2228-7183

حضرتی, صادق and مردی, افروز and عالی جهان, راحله and نعمتی, علی and تذکری, زهرا and نژاددادگر, نازیلا (1394) اقدام پژوهی برای تغییر رفتار تغذیه‬ ای و وزن‬ گیری زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل از طریق مشاوره، سال 92-91. مجله سلامت و بهداشت ــ 6 (5). pp. 480-487. شاپا 9710-2382

حبیبی, عقیل and صلحی, مهناز and برادران, حمیدرضا (1398) حیطه های مشکل ساز دیابت در سالمندان مبتلا به دیابت. Iranian Journal of Health, Safety & Environment ــ 7 (1). pp. 1403-1407. شاپا 2345-3206

حضرتی, صادق and مدرس صدرایی, نگار and بابایی, نوید and قربانی, اسماعیل and امدادی, داريوش (1393) بررسي میزان شیوع انگل هاي روده اي در مراجعین به دريافت كارت بهداشت شهرستان توريستي سرعین استان اردبیل از سال 1389لغايت 1391. در: بیست و سومین كنگره بیماريهاي عفوني و گرمسیري ايران, 22-26 دیماه 1393, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

حضرتی, صادق and مدرس صدرایی, نگار and امدادی, داريوش (1395) سرواپیدمیولوژی بیماری کالاآزار و تشخیص آزمایشگاهی به روش DAT استان اردبیل از سال 1380 لغایت 1393. در: The 9th International & 14th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories, Apr 19-22 , 2016, Tehran - Iran.

حبیبی, عقیل and داوری, مهناز and رضا خانی مقدم, حامد (1401) تعیین پیش بینی کننده های رفتارهای خودمدیریتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: کاربرد رویکرد اجتماعی- بوم شناختی. Frontiers in Public Health ــ 10 (820238). pp. 1-12. شاپا 2296-2565

حبیبی, عقیل and نمادی وثوقی, مریم and حبیبی, صادق and محمدی , مریم (1391) بررسي کيفيت زندگی و شيوع بيماري‏هاي مزمن در سالمندان. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 3 (1). pp. 58-66. شاپا 2228-7183

حبیبی, عقیل and نیکپور, صغری and صحبت زاده, رزاق and حقانی, حمید (1386) بررسی کيفيت زندگی در سالمندان غرب تهران. مجله پژوهش پرستاری ایران ــ 2 (6 و 7). pp. 29-35. شاپا 1735-7012

حبیبی, عقیل and نیکپور, صغری and رضایی, محبوبه and حقانی, حمید (1386) بررسی ارتباط رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت با سطح فعاليت های روزمره زندگی و فعاليتهای زندگی با ابزار در سالمندان غرب تهران 1386. سالمند ــ 2 (5). pp. 332-339. شاپا 1735-806X

حبیبی, عقیل and نیکپور, صغری and سیدالشهدایی, مهناز and حقانی, حمید (1387) بررسی رفتارهاي «ارتقاء دهنده سلامت» و کيفيت زندگی در سالمندان. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (1). pp. 29-36. شاپا 1735-2452

حضرتی, صادق and امدادی, داريوش and زکی پور, قادر and سیف نژاد, شهرام and مدرس صدرایی, نگار (1393) بررسي وضعیت اپیدمیولوژيك بیماري تب مالت در استان اردبیل در سال 1392. در: بیست و سومین كنگره بیماريهای عفوني و گرمسیری ايران, 22-26 دی ماه 1393, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

حضرتی, صادق and امدادی, داريوش and مدرس صدرایی, نگار and زکی پور, قادر (1394) بررسي وضعيت بيماري تب مالت در استان اردبيل در سال 1393. در: دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز, 22-20 آبان 1394, تهران - ایران.

حضرتی, صادق and امدادی, داريوش and مدرس صدرایی, نگار and زکی پور, قادر and سیف نژاد, شهرام (1394) بررسي تاثير برنامه مداخله اي در مورد تب مالت در شهرستان نير استان اردبيل از سال 89 لغایت 93. در: دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز, 20-22 آبان 1394, تهران - ایران.

حضرتی, صادق and رضازاده آذری, منصور and فضل زاده دویل, مهدی (1394) بررسی میزان مواجهه شغلی کارگران یک کارخانه سیمان با ترکیبات کروم شش ظرفیتی. فصلنامه سلامت محیط و کار ــ 1 (1). pp. 35-40. شاپا 7450-2423

حضرتی, مریم and عالیقدری, مرتضی (1391) تاثیر تغییرات pH درکارآیی ازن زنی برای کاهش بارآلودگی فاضلاب بیمارستانی. در: پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط, 9-11آبان ماه1391, دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

حیدری, حشمت اله and شریفی راد, غلامرضا and کامران, عزیز (1393) بررسي وضعیت فعالیت فیزیکي در بیماران دیابتي نوع 2 براساس سازه های الگوی مراحل تغییر رفتار. تحقیقات نظام سلامت ــ 10 (3). شاپا 1735 -2363

حیدری, حشمت اله and بهاروند, فرزانه and محبی, سیامک and پورنیا, یداله and تبرائی, یاسر and کامران, عزیز (1392) توان پیشگویی کنندگی مدل مراحل تغییر از فعالیت بدنی در بیماران دیابتی نوع 2. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences ــ 3 (3). pp. 141-151. شاپا 2277-1808

حقیقی, مرتضی and تقدیسی, محمد حسین and ندریان, حیدر and رضا خانی مقدم, حامد and محمودی, حسن and علی محمدی, ایرج (1395) برنامه مداخله ای ارتقاء فرهنگ ایمنی در یک پالایشگاه نفت، یک رویکرد ترکیبی از مدل گلر و مدل اعتقاد بهداشتی(2017). Safety Science ــ 93 . pp. 76-85. شاپا 0925-7535

حقیقت, غلامعلی and دهقانی, محمدهادی and ناصری, سیمین and هیبتی, بهزاد (1391) فلوئور زدايي از محلولهاي آبي توسط نانو لوله كربني چند جداره (MWCNT)، مشخصات و مطالعات جذب. در: دومين كنفرانس برنامه ريزي و مديريت محيط زيست, 26-27 اردیبهشت 1391, تهران.

حسینی آهق, میر محمد (1378) نقش برپاداری نماز بر سلامت روان و پیشگیری از انزوا و افسردگی در سالمندان. طب و تزکیه ــ 9 (3). pp. 86-89. شاپا 2397-1608

حسینی آهق, میر محمد (1384) جمعیت و تنظیم خانواده. جمعیت و تنظیم خانواده . نشر و تبلیغ بشری, تهران. شابک 964-5982-96-0

حسینی آهق, میر محمد (1377) تاثیر اجرای مدل آموزشی بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی. در: سومین همایش کشوری آموزش پزشکی, 29 الی 31 فروردین ماه 1377, اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی - سالن همایش ها.

حسینی آهق, میر محمد (1377) تاثیر اجرای مدل آموزشی بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 1 (1). pp. 5-7.

حسینی آهق, میر محمد (1378) آموزش بهداشت برای پیشگیری از بیماری ایدز. بولتن علمی -خبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 2 (8 و9). pp. 34-37.

حسینی آهق, میر محمد (1377) آموزش بهداشت برای پیشگیری از بیماری ایدز. در: همایش ایدز، روشهای پیشگیری و کنترل, 26 آذرماه 1377, ابهر - دانشگاه آزاد اسلامی -سالن همایش ها.

حسینی آهق, میر محمد (1380) آگاهی وعملکرد کارکنان مراکز پزشکی خلخال در ارتباط با پیشگیری از هپاتیت ب. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 1 (1). pp. 1-6. شاپا 1735-2452

حسینی آهق, میر محمد (1376) بهداشت خانواده و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها. بولتن علمی-خبری دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل ــ 2 (4). pp. 12-16.

حسینی آهق, میر محمد and زهره, ونکی and موسوی, غلام عباس (1375) تاثیر اجرای مدل آموزش بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی. [ research project ]

حسینی آهق, میر محمد and حمیدزاده اربابی, یوسف (1382) درسنامه پرستاری بهداشت جامعه. درسنامه پرستاری بهداشت جامعه . نشر و تبلیغ بشری و تحفه, تهران. شابک 964-7203-81-0

حسینی گوشه, سید نوالدین and خمر, علیرضا and حسینی فولادی, شیوا and ایوان بقاء, ریحانه and آهق, میرحسینی and ویسی, راضیه and حامی, مهسا and پورصادقیان, محسن (1399) مروری بر مطالعات مدیریت بحران در مدارس ایران. Health in Emergencies & Disasters Quarterly ــ 5 (2). pp. 63-70. شاپا 2345-4210

حسینی گوشه, سید نوالدین and فیض عارفی, مریم and بابایی پویا, امین and پورصادقیان, محسن (1400) سلامت در حوادث و بلایا در مدارس ایران: یک مرور سیستماتیک. Journal of Education and Health Promotion ــ 10 (1). p. 365. شاپا 2277-9531

حسینی فولادی, شیوا and پورصادقیان, محسن and شیخ ابومسعودی, عباس (1402) مدل تخصیص کمک های اولیه اورژانسی در تریاژ پیش بیمارستانی در شبکه زنجیره تأمین دو سطحی. Iranian Journal of Public Health ــ 52 (4). pp. 868-869. شاپا 2251-6085

حمیدزاده اربابی, یوسف (1385) آموزش بهداشت در بلايا و حوادث غير مترقبه. در: سومین کنگره بین المللی بهداشت درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه, 23- 21 آذر ماه, مکان همایش های بین المللی رازی - تهران.

حمیدزاده اربابی, یوسف (1378) بررسي مقايسه اي تاثير آموزش حضوری و غير حضوري بر آگاهي و عملكرد آرايشگران شهر خلخال راجع به پيشگيري از هپاتيت ب. [ research project ]

حمیدزاده اربابی, یوسف and اله وردی پور, حمید and هاشمی پرست, مینا and حسنخانی, هادی (1397) موانع مشارکت روستائیان در برنامه های آموزش سلامت روستایی: یک مطالعه کیفی. Family Medicine and Community Health ــ 7 (1). شاپا 2305-6983

حمیدزاده اربابی, یوسف and رضا خانی مقدم, حامد (1394) جایگاه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در برنامه های توسعه پنج ساله ایران. مجله آموزش و سلامت جامعه ــ 2 (4). pp. 1-2. شاپا 2383-2150

حمیدزاده اربابی, یوسف and مردی, افروز and فولادی, نسرین (1390) میزان رضایت جنسی بعد از وازکتومی و عوامل موثر بر آن در مردان وازکتومی شده. در: پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی, 6-5 آبان 1390, تهران بیمارستان امام خمینی (ره).

حمیدزاده اربابی, یوسف and نعمتی, رسول and رضا خانی مقدم, حامد (1401) بررسی سواد سلامت درباره سرطان معده در مراجعین و بستری شدگان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اردبیل در سال 1398. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 22 (2). pp. 128-140. شاپا 2228-7280

حمیدزاده اربابی, یوسف and وثوقی, مهدی and زندیان, حامد and درگاهی, عبداله (1400) باورهای ایرانیان در مورد کروناویروس و کووید 19. در: International E-Conference on COVID-19 & Health System: The Lessons Learned, May 25-27, 2021, Zanjan University of Medical Sciences Zanjan, Iran.

حمیدزاده اربابی, یوسف and وثوقی, مهدی and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما and درگاهی, عبداله (1400) دلایل تبعیت از مصوبات، شیوه نامه ها و توصیه های ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا: یک مطالعه کیفی. در: International E-Conference on COVID-19 & Health System: The Lessons Learned, May 25-27, 2021, Zanjan University of Medical Sciences Zanjan, Iran.

حمیدزاده اربابی, یوسف and حسینی آهق, میر محمد (1380) بررسی شیوع استعمال سیگار در دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستانهای شهر خلخال سال 1378. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 4 (1). pp. 47-51.

حمیدزاده اربابی, یوسف and هاشمی پرست, مینا and حسنخانی, هادی and اله وردی پور, حمید (1398) چالش های محلی برای اجرای برنامه های آموزش سلامت در خانه ها و مراکز بهداشتی روستایی: یک مطالعه کیفی. Family Medicine & Primary Care Review ــ 21 (1). pp. 30-34. شاپا 1734-3402

حمیدزاده اربابی, یوسف and معاضدی, کاظم and اسدی, عبدالله (1390) انطباق طیف سلامت و بیماری و ویژگیهای شخص سالم با مراتب بندگی و صفات شخص سالم از دیدگاه آیات قرآن کریم. در: کنگره قرآن پژوهی و طب (همایش انسان سالم), 22 آبان 1390, سالن نوعی اقدم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حمیدزاده اربابی, یوسف and درگاهی, عبداله and وثوقی, مهدی and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما (1400) تعیین عوامل موثر بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا (COVID-19) در استان اردبیل. در: International E-Conference on COVID-19 & Health System: The Lessons Learned, May 25-27, 2021, Zanjan University of Medical Sciences Zanjan, Iran.

حمیدزاده اربابی, یوسف and حمیدزاده اربابی, محمدحسین and ظهیریان مقدم, تلما and درگاهی, عبداله (1400) تشریح سهم اپیدمی ویروس کرونا در زندگی و سلامت: یک مطالعه مروری. در: International E-Conference on COVID-19 & Health System: The Lessons Learned, May 25-27, 2021, Zanjan University of Medical Sciences Zanjan, Iran.

خ

خمر, علیرضا and دالوند, سحر and هاشمیان, امیرحسین and پورصادقیان, محسن and یارمحمدی, سودابه and باباخانی, جلال and یارمحمدی, حامد (1397) داده‌های شیوع فرسودگی شغلی پرستاران در ایران (مجموعه داده‌های متاآنالیز). Data in Brief ــ 20 (1). pp. 1179-1786. شاپا 2352-3409

خمر, علیرضا and پورصادقیان, محسن and ماری اوریاد, حسین and امجد, رضانبی and علیمحمدی, منیر and خندان, محمد (1397) جو ایمنی بیمار و عوامل موثر بر آن در بین مراقبین سلامت شاغل در مراکز توانبخشی. Iranian Rehabilitation Journal ــ 17 (1). pp. 39-48. شاپا 1735-3602

خزلی, مهدی and اصغر, توان and سجاد, نریمانی and وحیده, حسینی and الهام, زارع حسین زاده and پریسا, معتمدی (1402) درک خطر و رفتار اجتنابی پیشگیرانه از کووید19 در میان بیماران سرطانی. Health Science Reports ــ 6 (7). شاپا 2398-8835

خزلی, مهدی and نریمانی, سجاد and عباسقلی زاده, ناطق and درویشی, هادی (1397) اثرات میانجی خودکارآمدی در مصرف میوه و سبزیجات در بین کارکنان پرستاری و مامایی مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل. Journal of Evolution of Medical and Dental science ــ 7 (17). pp. 2125-2128. شاپا 2278-4748

خلیل پور, آسیه and عمویی, عبدالایمان and فرجی, حسین (1391) بررسي رابطه بین میزان کدورت، کیفیت میکروبی و غلظت کلر باقی مانده در آب شرب روستاهای شهرستان بابل در سال 1390. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

خلیلی, زهرا and قلی پور, فردانه (1398) عفونت ادراری در زنان سالمند مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی قنادی امامی اردبیل. در: بیست و دومین کنگره انجمن اورولوژی ایران و سیزدهمین کنگره پرستاری اورولوژی, 21 الی 24 خرداد ماه 1398, تهران، مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی، تالار ابوریحان.

خلیلی, زهرا and هروی کریموی, مجیده and قلی پور, فردانه and محمدی, محمدعلی (1399) سوء رفتار در سالمندان. سوء رفتار در سالمندان, 1 (1). یاوریان, اردبیل. شابک 978-622-683642-5 (Submitted)

خسروی, رسول and باریک بین, بهنام and فضل زاده دویل, مهدی and تقی زاده, علی اکبر (1392) بررسي مقایسه ای مقدار جذب کروم شش ظرفيتي فاضلاب با استفاده از دانه گرانولي و دانه پودر شده اسپند. طلوع بهداشت یزد ــ 12 (4). pp. 29-39. شاپا 5127-1728

خامسی پور, علی and مولائی, سهیلا and بابایی پویا, نوید and مرادی اصل, اسلام (1399) بررسی وضعیت مکانی و پیش بینی ناقلین لیشمانیوز جلدی در استان اردبیل. Korean Journal of Parasitology ــ 58 (3). pp. 229-236. شاپا 0023-4001

خسروی پور, نگار and فروغی نسب, محمد and پورصادقیان, محسن (1398) اثر عملکرد زیست محیطی و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی با رویکرد مدیریت بحران. در: نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا, 25 تا 27 خرداد 1398, مرکز بین المللی همایش های رازی تهران.

خواجه نصیری, فرحناز and خزرلو, لیلا and پورصادقیان, محسن and دبیریان, سهیلا (1400) فرسودگی شغلی معلمان و عوامل مرتبط با آن با رویکرد ارتقا سلامت. Journal of Education and Health Promotion ــ 11 (1). p. 38. شاپا 2277-9531

خواجه نصیری, فرحناز and پورصادقیان, محسن (1400) چالش های بهداشتی بعد از یکسال از گذشت پاندمی کووید19. Trends in Medical Sciences ــ 1 (4). e118526. شاپا 2783-2090

خوانین, علی and سلیمانی, محسن and اکبری, مهدی and میرزایی, رمضان and نظری, سعید and مطلبی, مجتبی (1392) اثر زمان مواجهه با صدای تطابقی بر حفاظت شنوايی خرگوش به روش گسيلهای اعوجاجی صوت. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ــ 17 (1). pp. 18-25. شاپا 1561-3666

خدادوست, محمود and ماجانی, خدیجه and عباسی قهرمانلو, عباس and ناصر بخت, مرتضی and قدوسی, ابراهیم and سروی, فاطمه and محمد زاده, آذر and متولیان, سید عباس and حاجبی, احمد (1398) شیوع مصرف قلیان در دانشجویان ایرانی: متاآنالیز مطالعات مشاهده ای. Iranian Journal of Public Health ــ 49 (1). pp. 1-13. شاپا 2251-6085

خاموطیان, راضیه and درگاهی, عبداله and شکوهی, محمدجواد (1392) ارتباط آسم و شرایط آب و هوایی در شهر کرمانشاه. در: The 6th international congress on pulmonary diseases intensive care and tuberculosis, 15-18october 2013, Tehran.

خاموطیان, راضیه and درگاهی, عبداله and سلطانیان, محمد and نجفی, فرید and افشاری, علیرضا (1393) ارتباط سطوح آلاینده های هوا و میزان مراجعه بیماران آسمی به بیمارستان های شهر کرمانشاه (1388-1387). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ــ 18 (10). pp. 586-592. شاپا 2251-9076

د

داودی, رضا and الماسی, علی and حسینی آهق, میر محمد and درگاهی, عبداله and کرمی, امیر (1395) مدل ریاضی برای حذف مواد آلی از فاضلاب توسط نیزار مصنوعی. مطالعه موردی: تصفیه خانه قصر شیرین. International Journal Of Pharmacy & Technology ــ 8 (2). pp. 13155-13167. شاپا 0975-766X

دادشی, لیلا and صادقیه اهری, سعید and دادشی, مریم and صفری, فاطمه and آخربین, کاظم (1391) بررسی تاثیر آموزش دروس علوم پایه در ارائه خدمات توسط پزشکان عمومی در شهر اردبیل در سال 1391. در: دومین سمینار ملی نقش علوم پایه پزشکی در ارتقای سلامت, 7-8 اسفند 1391, تهران - ایران.

دهقان, سمانه and رضایی کلانتری, روشنک and نظری, شهرام and مرادي, مسعود and رستگار, ایوب and شیرزاد سیبنی, مهدی (1396) بهینه سازی پارامترهای تخریب دی متیل فتالات توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی با استفاده از روش سطح پاسخ: تعیین محصولات واسطه و مسیر فرایند تخریب. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 27 (157). pp. 194-216. شاپا ۱۷۳۵-۹۲۶۰

درایت, جمشید and الماسی, علی and شرفی, کیومرث and مسکینی, حبیبه and درگاهی, عبداله (1390) مقایسه کارایی سیستم لجن فعال متعارف و برکه تثبیت فاضلاب در حذف کیست تک یاخته و تخم انگل- مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب کرمانشاه و گیلانغرب. مجله سلامت و محیط ــ 4 (2). pp. 181-188. شاپا 2008-2029

دمیری, فاطمه and دوبرادران, سینا and هاشمی, سید عنایت and فروتن, رعوف and وثوقی, مهدی and صاحبی, سلیمان and رماوندی, بهمن and Camilla Boffito, Daria (1399) لجن زباله از اسکله حمل و نقل به عنوان یک کاتالیزور برای حذف آموکسی سیلین در آب با پراکسید هیدروژن و اولتراسوند. Ultrasonics Sonochemistry ــ 68 (5). p. 105187. شاپا 13504177

داداش خواه بین کلایه, زینب and افشین, شیرین and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1395) ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید کود ازپسماند شهری رشت با روش ماتریس لئوپولد. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

دهقانی, روح اله and عالیقدری, مرتضی and موسوی, غلام عباس and حسین دوست, غلام رضا and پرهیزکار, بهروز (1396) بررسی تغییرات کمی و ترکیب پسماند شهر توریستی سرعین به منظور بهبود مدیریت پسماند شهری. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی کاشان.

دلاوری, سمیه and زندیان, حامد and رضایی, ستار and مرادی نظر, مهدی and دلاوری, سجاد and صابر, علی and فلاح, راضیه (1395) امید به زندگی و عوامل اجتماعی-اقتصادی تعیین کننده آن در ایران. Electronic Physician ــ 8 (10). pp. 3062-3068. شاپا 2008-5842

دارابی, مسعود and نقی زاده باقی, عباس and راهرو زرگر, سمیرا (1395) دیدگاه معلمان تربیت بدنی استان اردبیل در ارتباط با تاثیر رسانه ها بر توسعه ورزش همگانی. در: اولین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش همگانی استان اردبیل, 20 آبان 1395, اردبیل - ایران.

دارسنج, افشین and یارمحمدی, حامد and پورصادقیان, محسن and دالوند, سحر and جوادزاده, حسین and صالحی, راضیه and قراگوزلو, فرامرز (1397) بررسی میزان خستگی چشمی در کاربران پایانه های تصویری بانک ها. Archives of Hygiene Sciences ــ 7 (3). pp. 225-231. شاپا 2251-9203

درگاهی, عبداله and جدی, فرهاد and وثوقی, مهدی and کرمی, چیمن and حدیثی, آیدین and مختاری, سیداحمد and قبادی مراللو, حسن and عالیقدری, مرتضی and بی پروا حقیقی, سمیه and صادقی, هادی (1399) بررسی ویروس SARS CoV-2 در سطح محیط. [ research project ]

درگاهی, عبداله and ملکی, پریسا and قلی زاده, فاطمه and جدی, زهرا (1393) بررسی پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری آب شرب شبکه توزیع شهر کرمانشاه. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

درگاهی, عبداله and اسدی, فاطمه and هاشمیان, امیرحسین and شرفی, کیومرث and امیریان, طاهره and محمدی, میترا (1392) آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در رابطه با بهداشت و ايمني مواد غذايي: یک مطالعه مقطعی. فصلنامه نسیم تندرستی ــ 2 (3). pp. 1-8. شاپا 2345-6191

درگاهی, عبداله and عطافر, زهرا and کرمی, امیر and حسینی آهق, میر محمد and ذائبی, یحیی and امیریان, فرهاد and بیدقی, سمیه (1395) آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در زمینه بهداشت و ايمني مواد غذايي. International Journal Of Pharmacy & Technology ــ 8 (2). pp. 13877-13890. شاپا 0975-766X

درگاهی, عبداله and زمانی, زهرا and وثوقی, مهدی and زندیان, حامد and حمیدزاده اربابی, یوسف (1401) تبیین دلایل عدم پیروی مردم از شیوه نامه های ستاد ملی مقابله با کروناویروس: یک مطالعه کیفی. Health in Emergencies & Disasters Quarterly ــ 7 (3). pp. 145-160. شاپا 2345-4210

درگاهی, عبداله and وثوقی, مهدی and زندیان, حامد and پورصادقیان, محسن and حمیدزاده اربابی, یوسف (1401) عوامل تعیین کننده عدم تبعیت از شیوه نامه بهداشتی مقابله با کووید 19 در اردبیل؛ براساس فرایند تجزیه و تحلیل شبکه مجازی. Health in Emergencies & Disasters Quarterly ــ 8 (2). pp. 133-144. شاپا 2345-4210

درگاهی, عبداله and وثوقی, مهدی and حمیدزاده اربابی, یوسف and صادقی, هادی and حسین پور, رباب (1400) مقایسه وضعیت تفکر انتقادی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان رشته های بهداشتی. Archives of Hygiene Sciences ــ 10 (4). pp. 263-270. شاپا 2251-9203

درگاهی, عبداله and مرادی, مسعود and سوادپور, محمدتقی and شرفی, کیومرث (1393) بررسی عملکرد فرایند انعقاد در حذف کدورت متوسط از آب آشامیدنی. Archives of Hygiene Sciences ــ 4 (3). pp. 192-200. شاپا 2251-9203

درگاهی, عبداله and جنگجو, سحرناز and درگاهی, علی and امیریان, طاهره (1392) بررسی وضعیت بهداشت محیط و ایمنی مدارس شهر پارس آباد مغان در سال تحصيلي 92-1391. در: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, 9-11 مهر 1392, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز- دانشکده بهداشت.

درگاهی, عبداله and الماسی, علی and محمودی, مجتبی and خاموطیان, راضیه (1393) کارایی برکه تثبیت اختیاری در حذف فنل از فاضلاب پالایشگاه نفت. مجله علمی پژوهشی آب و فاضلاب ــ 25 (6). pp. 114-121. شاپا 2383-0905

درگاهی, عبداله and الماسی, علی and امیریان, طاهره and سوادپور, محمدتقی (1392) بررسی کیفیت شیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنای بانوان شهر کرمانشاه. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ــ 17 (11). pp. 747-748. شاپا 2251-9076

درگاهی, عبداله and زندیان, حامد and جعفرزاده, محمد and قایقی حسنی, آرزو (1402) بررسی اپیدمیولوژی طغیان بیماری های منتقله از طریق غذا در استان اردبیل طی سالهای 99-1390. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

درگاهی, عبداله and قلیزاده, هلیا and پورصادقیان, محسن and حمیدزاده اربابی, یوسف and حمیدزاده اربابی, محمدحسین and حسینی, جواد (1402) بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. Journal of Education and Health Promotion ــ 11 (1). p. 283. شاپا 2277-9531

درگاهی, عبداله and امیریان, طاهره (1392) وضعیت بهداشتی آرایشگاه های زنانه و مردانه شهر سنقر( 92-1391). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ــ 17 (7). pp. 460-461. شاپا 2251-9076

درگاهی, عبداله and امیریان, فرهاد and کرمی, امیر and جلیلیان, زهرا and حسینی آهق, میر محمد and محمدی, میترا (1395) بررسی وضعیت خطرات ناشی از بلایا در تسهیلات بهداشتی. Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences ــ 2016 (7). pp. 5-9. شاپا 0974-2115

درگاهی, عبداله and پیرصاحب, مقداد and حضرتی, صادق and فضل زاده دویل, مهدی and خاموطیان, راضیه and امیریان, طاهره (1394) ارزیابی کارایی پراکسید هیدروژن در حذف مواد آلی از آب آشامیدنی. Desalination and Water Treatment ــ 54 (6). pp. 1589-1593. شاپا 1944-3994

درگاهی, عبداله and پیرصاحب, مقداد and امیریان, طاهره (1393) بررسی عملکرد دو روش برج هوادهی و پرمنگنات پتاسیم درحذف آهن از آب زیرزمینی. در: اولین همایش ملی معماری عمران ومحیط زیست شهری, 1 خرداد 1393, دانشکده شهید مفتح همدان.

درگاهی, عبداله and پیرصاحب, مقداد and سوادپور, محمدتقی and عالیقدری, مرتضی and فرخی, مهرداد (1393) تأثیر زمان ماند و دما بر کارایی سیستم برکه ی تثبیت در تصفیه فاضلاب نفت. علوم و تکنولوژی محیط زیست ــ 16 (2). pp. 13-24. شاپا 2008-3516

درگاهی, عبداله and سوادپور, محمدتقی and حمزه زاده, اصغر and کامران, عزیز (1393) بررسی میزان جوش شیرین درنان بربری و رومال شهر خلخال در سال های 92-1390. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

درگاهی, عبداله and سوادپور, محمدتقی and اشکانی, سجاد and شکیب, محسن and اسدی, فاطمه (1393) بررسی آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه در رابطه با بهداشت مواد غذايي. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

درگاهی, عبداله and سوادپور, محمدتقی and تیموری, پروین and محمدی, لیلا and وحدانی, فاطمه and کامران, عزیز (1393) بررسی وضعیت بهداشت محیط مدارس شهر خلخال در سال تحصيلي 93-1392. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

درگاهی, عبداله and گلستانی فر, حافظ and علوی, سعید (1391) بررسی میزان آلاینده هاي خروجی از اگزوز اتومبیل های شهر کرمانشاه و تأثیر آن بر سلامت انسان. در: دومین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست, 25 آبان 1391, دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر.

درگاهی, عبداله and گلستانی فر, حافظ and جوزدانی, مصطفی (1393) بهداشت و ایمنی در مدارس. بهداشت و ایمنی در مدارس . پیوند مهر, تهران. شابک 9786005173376

درگاهی, عبداله and خاموطیان, راضیه (1392) اپیدمیولوژی بیماری های سل در شهر پارس آباد طی سالهای 1384-89. در: The 6th international congress on pulmonary diseases intensive care and tuberculosis, 15-18october 2013, Tehran.

دهقانی, محمدهادی and نوروی, زهیر and نیک فر, الهام and وثوقی, مهدی and اسکویی, وحیده (1392) بررسی کارایی نانوذرات آلومینا در حذف رنگ Acid Red 18 از محیط‌های آبی. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ البرز ــ 2 (3). pp. 167-174. شاپا 2322-3839

دریانوش, محمد and گودرزی, غلامرضا and رشیدی, رجب and کی شمس, فریبا and هوپکه, فیلیپ and محمدی, محمدجواد and نورمرادی, حشمت الله and سیکارد, پییر and تکدستان, افشین and وثوقی, مهدی and ویسی, محمد and کیانزاده, مهسا and امیدی خانی آبادی, یوسف (1396) خطر مرگ و میر ناشی از PM10 در شهرهای غربی ایران. Toxin Reviews ــ 37 (4). pp. 313-318. شاپا 1556-9543

دلگشائی, بهرام and سیدین, سید حسام and صالحی, مسعود and ادهم, داود (1391) مدیریت تعارض و اثربخشی تیم های مدیریتی در بیمارستان های تهران: ارائه الگو. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تهران.

درخشانی, میکائیل and خضرنژاد, کامل and سیاهی سرابی, فرید and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1393) پسماندهای خطرناک شبه خانگی(مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل). در: اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست بامحوریت زمین پاک, 23اردیبهشت ماه1393, دانشگاه آزاداسلامی اردبیل.

ذ

ذاکری, آناهیتا and امانی, فیروز and اصلانیان, رقیه and عباسی, وحید and اوجاقی, حبیب (1396) علل و انگیزه زنان مراجعه کننده به جراحی بینی در شهر اردبیل. International Journal of Advances in Medicine ــ 4 (4). pp. 1014-1018. شاپا 3925-2349

ذاکری, آناهیتا and اوجاقی, حبیب and معصومی, رحیم and کهنمویی, فریبا and وجدانی, مرجان and امراهی, آیسان and میرزازاده گیگلو, افسون and عباسی, وحید (1395) شیوع اعتیاد اینترنتی در بین دانشجویان شهر خلخال : مطالعه مقطعی. Asian Journal of Humanities and Social Studies ــ 5 (1). pp. 7-11. شاپا 2321-2799

ر

رضا خانی مقدم, حامد and حقی, فهیمه (1395) مجموعه سوالات آزمون های کارشناسی ارشد به دکترا رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت. آثار سبحان, تهران. شابک 978-600-8429-00-5

رضا خانی مقدم, حامد and حبیبی, عقیل and فیض الهی, الناز and محمدی, آرزو and پورحمزه, سولماز and کامران, عزیز (1393) بررسی وضعیت سلامت روان و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد خلخال. Archives of Hygiene Sciences ــ 3 (4). pp. 177-183. شاپا 2251-9203

رضا خانی مقدم, حامد and شجاعی زاده, داوود and اسدی, عبدالله and درگاهی, عبداله and حسینی آهق, میر محمد and صحبت زاده, رزاق (1394) تبیین شیوه های آموزش سلامت با بهره گیری از تعالیم اسلامی. نشریه اسلام و سلامت ــ 2 (1). pp. 39-44. شاپا 2177-2383

رضا خانی مقدم, حامد and شجاعی زاده, داوود and جعفری, سمیرا and ناصرخاکی, وحیده (1390) بررسی فراوانی و علل گرایش به مصرف قلیان،سیگار و الکل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران. در: نخستین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت, 26الی 29 اردیبهشت ماه 1390, ایران- تبریز.

رضا خانی مقدم, حامد and شجاعی زاده, داوود and تقدیسی, محمد حسین and حمیدزاده اربابی, یوسف and سوادپور, محمدتقی (1391) تاثیر انتقال آموزش توسط رابطین بهداشتی بر انتخاب روش ختم حاملگی زنان باردار بر اساس مدل قصد رفتاری. مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي ــ 10 (3). pp. 27-40. شاپا 1735-7586

رضا خانی مقدم, حامد and شجاعی زاده, داوود and لشگرآرا, بهنام and صفری, حسین and سوادپور, محمدتقی and صحبت زاده, رزاق (1391) مقايسه مصرف مواد مخدر و علل گرايش به آن در بين دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران و دانشگاه تهران. تحقیقات نظام سلامت ــ 8 (7). pp. 1-11. شاپا 1735 -2363

رضا خانی مقدم, حامد and شجاعی زاده, داوود and حمیدزاده اربابی, یوسف and حبیبی, عقیل and حقیقی, مرتضی and عباسقلی زاده, ناطق and بابازاده, توحید (1396) مفاهیم کاربردی در ارتقائ سلامت. در: مفاهیم کاربردی در ارتقائ سلامت. یاررس, تهران. شابک 978-600-8501-08-4

رضا خانی مقدم, حامد and ندریان, حیدر and عباسقلی زاده, ناطق and بابازاده, توحید and آقامیری, مهران and فتحی پور, اسد (1397) تفاوت های سلامت روان در شدت بیماری و پیش بینی های بیوفیزیولوژیک آن در بین بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو. Clinical Nursing Research ــ Online . pp. 1-19. شاپا 1054-7738

رضا خانی مقدم, حامد and درگاهی, عبداله and عزیزی, علی and امیریان, فرهاد and صحرایی, سمیه (1395) نگرش دانشجویان رشته بهداشت محیط و حرفه اي نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دوفصلنامه آموزش پزشکی : مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بابل ــ 4 (2). pp. 47-52. شاپا 2322-4940

رهبر, مهدی and فضل زاده دویل, مهدی and سرانجام, بهزاد and رسولی ججین, محمد جواد (1401) بررسی میزان فلزات سنگین در هوای داخل کلینیک‌های دندانپزشکی شهر اردبیل در سال 1400. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

راثی, یاور and مرادی اصل, اسلام and وطن دوست, حسن and اباذری, مالک and ثقفی پور, عابدین (1399) بررسی وضعیت حساسیت ناقلین اصلی لیشمانیوز احشایی فلبوتوموس کاندلاکی و ف. پرفیلیوی در منطقه آندمیک شمالغرب ایران. Journal of Arthropod-Borne Diseases ــ 14 (3). pp. 277-285. شاپا 1735-7179

رسول زاده, یحیی and شیرین زاده, اسلام and حضرتی, صادق and اصغری جعفرآبادی, محمد (1394) بررسی میزان گزارش دهی خطای شغلی در پرستاران بخش های بستری بیمارستانهای شهر اردبیل. در: نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار, 21-20 خرداد 1394, یزد - ایران.

روشنی, علی and غلامجانی مقدم, کیوان and کاظم نژاد, احسان and سیرتی, تارا and معتمد, نازنین (1395) بررسي عوامل پیش بینی کننده موثر بر موفقیت عمل وازووازوستومي با برش کوچک واحد خط وسط اسکروتوم و بدون استفاده از تیغ جراحی و با آناستوموز دو لایه جهت برگشت وازكتومي در مرکز تخصصی تنظیم خانواده مرکز بهداشت استان گیلان از سال 1379 تا سال 1392. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

رحیمی, سجاد and مکمل, عادل and رضائی, مینا (1395) تصفیه فاضلاب شهری با بررسی عملکرد فرآیندهای هوازی و بی هوازی فیلم ثابت. فصلنامه سلامت محیط و کار ــ 2 (3). pp. 168-180. شاپا 7450-2423

رحیمی, گیتی and مردی, افروز and مشعوفی, مهرناز and حمیدزاده اربابی, یوسف and فتحی بیطرف, سپیده (1382) تعيين ارتباط بين انواع وسيله پيشگيری از بارداری با ضايعات سرويکس در نمونه های پاپ اسمير. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رحیمی, گیتی and مردی, افروز and خیرخواه, معصومه and مشعوفی, مهرناز and امانی, محمد (1383) بررسی عوامل موثر بر عدم تداوم استفاده از آی يو دی در زنان تحت پوشش تنظيم خانواده در مراکز بهداشتی شهر اردبيل در سال 1382. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رضایی, ستار and حاجی زاده, محمد and زندیان, حامد and فتحی, افشین and نوری, بیژن (1396) شیوع دوره ای و نرخ گزارش صدمات ناشی از فرورفتن سوزن در پرستاران ایران: مرور نظامند و متا آنالیز. Research in Nursing & Health ــ 40 (4). pp. 311-322. شاپا 1098-240X

رضایی, ستار and حاجی زاده, محمد and زندیان, حامد and فتحی, افشین and نوری, بیژن (1397) کیفیت خدمات در بیمارستان های ایران: مرور نظامند و متاآنالیز. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran ــ 32 (1). pp. 1-8. شاپا 1016-1430

رضایی, ستار and سلیمی, یحیی and ظهیریان مقدم, تلما and میرزارحیمی, تیبا and مهرتک, محمد and زندیان, حامد (1397) کیفیت زندگی بعد از زایمان طبیعی و سزارین: مرور نظامند و متاآنالیز. International Journal of Human Rights in Healthcare ــ online . شاپا 2056-4902

رواقی, حمید and گوهری, محمدرضا and ادهم, داود and مهرتک, محمد and جعفری عوری, مهدی and آذری, آرزو and سلیمی نژاد, مسلم and شمسی, محمدعلی (1395) آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي از ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر وﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ از رﻋﺎﯾﺖ آن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان. سلامت و بهداشت ــ 7 (1). pp. 26-34. شاپا 2382-9710

رضایی, ستار and پولکا, محمدحبیب اله and ظهیریان مقدم, تلما and زندیان, حامد (1399) نابرابری های مرتبط با اقتصادی و اقتصادی در دندانپزشکی استفاده از مراقبت در شمال غربی ایران. Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry ــ 12 . pp. 181-189.

رضائی, ستار and زندیان, حامد and بنی اسدی, اکرم and ظهیریان مقدم, تلما and دلاوری, سمیه and دلاوری, سجاد (1394) سنجش کارایی یک بیمارستان بر اساس روش اقتصادسنجی تحلیل مرزی تصادفی. Electronic Physician ــ 8 (2). pp. 2025-2029. شاپا 2008-5842

رفیعی, محمد and نوروزی, ودود and صادقی فرد, وحید and حسین نژاد, سعید and امانی, فیروز (1390) بررسی علل آسیب های وارده به دست کشاورزان و صنعتگران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان فاطمی اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (1). pp. 43-51. شاپا 2228-7280

رحیمی, گیتی and کامران, عزیز and شریفیان, الهام and زندیان, حامد (1398) پیش بینی کننده های رفتار بهداشت دست در پرستاران: یک مطالعه مقطعی نظری. Journal of Medical Science ــ 39 (6). pp. 278-283. شاپا 1011-4564

رواقی, حمید and زندیان, حامد and افسرکازرونی, پروین and ثابت, مژگان and مصطفوی, حکیمه and علیپوری سخا, مینو (1396) چالش ها و موفقیت های خدمات کاهش آسیب در مراکز در حال سقوط: چشم انداز ارائه دهندگان خدمات. International Journal of High Risk Behaviors and Addiction ــ 6 (2). e29391. شاپا 2251-8711

رحیمی, بهاره and برون, فرخ and شجاع پور, مانا and صادقی, عبدالرحیم (1391) روش فنوتیپی Imipenem-EDTA برای تشخیص پسودوموناس آیروژینوزای تولید کننده متالوبتالاکتاماز در اراک. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

رحمتی, منصور and رئیسی, لیلا and پاشازاده, اصغر (1401) سنجش وضعیت و رتبه بندي شهرستانهاي استان اردبیل به لحاظ دسترسی به خدمات و زیرساختهاي بهداشتی- درمانی. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 13 (2). pp. 239-254. شاپا 2228-7183

رحیمی, الناز and علیزاده, سید شمس الدین and صفائیان, عبدالرسول and عباسقلی زاده, ناطق (1399) تجزیه و تحلیل ابعاد بررسی بیمارستان در پرسشنامه فرهنگ ایمنی بیمار در ایران: خواص روان سنجی. The International journal of health planning and management ــ . شاپا 1099-1751 (In Press)

رفاهی, سهیلا and عالیقدری, مرتضی and مشعوفی, مهرناز (1387) وجود رادیواکتیویته در تنباکو به عنوان خطر. در: اولین کنگره منطقه ای تنباکو وسلامت, 11-9 بهمن ماه 1387, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان-کیش.

رضایی, داریوش and عالیقدری, مرتضی and ولی نژاد قره تپه, حسن (1392) اندازه گیری گاز رادون در خاک و بررسی منابع آن. Masters (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی.

رمضان تاش, نجم الدین and ادهم, داود and اباذری, مالک and مرادی اصل, اسلام (1398) بررسی اپیدمیولوژیکی حیوان گزیدگی و هاری در بندر آستارا در سال 1396. International Journal of Zoology and Animal Biology ــ 2 (2). pp. 1-5. شاپا 2639-216X

رحمانی, حسن and رحمانی, کوروش and رحمانی, آیت and زارع, محمدرضا (1394) حذف دگزامتاسون از محیط های آبی با استفاده از فرایند سونوکاتالیستی. Research Journal of Environmental Sciences ــ 9 (7). pp. 320-331. شاپا 3412-1819

رضاپور, عزیز and باقی, احمد and ادهم, داود and عبادی فردآذر, فربد and باقری فرادنبه, سعید and ارومیه ای, نادیا and میرزایی, سعید and نخعی, مجید and غضنفری, صادق (1395) نابرابري در مخارج سلامت و اثرات فقرزایی ناشی از آن در جمعیت شهري کرمان. سلامت و بهداشت ــ 7 (2). pp. 146-157. شاپا 2382-9710

رحمانی, کوروش and عالیقدری, مرتضی and رفیعی رشت آبادی, زهرا (1398) استفاده از روش ارزیابی پایداری فناوری (SAT) برای انتخاب بهترین گزینه بی خطرسازی پسماند های عفونی بیمارستانی شهر اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

روشندل, غلامرضا and قنبری مطلق, علی and زندیان, حامد and ملک زاده, رضا (1398) بروز سرطان در ایران در سال 2014: نتایج ثبت ملی سرطان مبتنی بر جمعیت ایران. Cancer Epidemiology ــ 61 . pp. 50-58. شاپا 1877-7821

رضاخانی, حامد and تقدیسی, محمد حسین and شجاعی زاده, داوود and حمیدزاده اربابی, یوسف and سوادپور, محمدتقی (1391) تاثیر انتقال آموزش توسط رابطین بهداشتی بر انتخاب روش ختم حاملگی زنان باردار بر اساس مدل قصد رفتاری. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقاتی تهران ــ 10 (3). pp. 27-40. شاپا ۱۷۳۵-۷۵۸۶

ز

زارع, مریم and مردی, افروز and ایرانپرور, منوچهر (1400) استراتژی آموزش بر اساس مراحل تغییر برای ارتقای خود مراقبتی در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 دریافت کننده داروهای کاهش دهنده قند خون: یک مطالعه ترکیبی. در: The 13th International Nursing Conference 2021 Nursing in the New Normal: Transforming Leadership and Accelerating Innovation, Oct 21-22 2021, Korean.

زلفی, الهه and گودرزی, غلامرضا and گراوندی, سحر and محمدی, محمدجواد and وثوقی, مهدی and ویسی, اسماعیل and گلپایگانی, حمیدرضا and سعیدی مهر, سعید (1393) ﺑﺮآورد ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﮐﻤﺘﺮ از 10میکرون در هوای شهر تبریز، در سال 1390. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ــ 22 (1). pp. 84-91. شاپا 1563-4728

زینی زاده جدی, ناهید and ناصحی, فاطمه and فتایی, ابراهیم and عالیقدری, مرتضی (1393) اندازه گیری غلظت نیترات و نیتریت منابع تامین آب شرب شهراردبیل. در: اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست بامحوریت زمین پاک, 23اردیبهشت ماه1393, دانشگاه آزاداسلامی اردبیل.

زارعی, امین and بیگلری, حامد and مبینی, محسن and درگاهی, عبداله and ابراهیم زاده, غلامرضا and نورائی, محمدرضا and ابوئی, احسان and یاری, احمدرضا and محمدی, محمدجواد and بانشی, محمدمهدی and خسروی, رسول and پورصادقیان, محسن (1397) ضدعفونی کردن فاضلاب های کشتارگاه ماکیان با استفاده از الکترودهای مس در فرآیند الکتروکاگولاسیون. Polish Journal of Environmental Studies ــ 27 (4). pp. 1907-1912. شاپا 1230-1485

زندیان, حامد and تکیان, امیرحسین and رشیدیان, آرش and بیاتی, محسن and ظهیریان مقدم, تلما and رضایی, ستار and اولیایی منش, علیرضا (1396) تأثیر اصلاحات اقتصادی ایران بر روی عدالت اجتماعی و عدالت در تأمین مالی مراقبت سلامت: تحلیل رگرسیونی بخش بندی شده. Journal of Preventive Medicine and Public Health ــ 51 (2). pp. 83-91. شاپا 1975-8375

زندیان, حامد and سرایلو, مهدی and درگاهی, شهریار and قلیزاده, هلیا and درگاهی, عبداله and وثوقی, مهدی (1400) ارزیابی دانش و رفتار بهداشتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در مورد پیشگیری از COVID-19. Work ــ 68 (3). pp. 543-549. شاپا 1051-9815

زندیان, حامد and چمنیان, یلدا and ظهیریان مقدم, تلما and فرزانه, اسماعیل (1397) ارتباط یادگیری سازمانی و اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی: مطالعه موردی استان اردبیل. Evidence Based Health Policy, Management & Economics ــ 2 (2). pp. 100-108. شاپا 2538-5070

زندیان, حامد and فرزانه, اسماعیل and چمنیان, یلدا (1396) بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل. در: هیجدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری, 7-9 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

زندیان, حامد and قیاسوند, حسام and نسیمی دوست, رامین (1389) سنجش ميزان نابرابري توزيع منابع بخش بهداشت و درمان استان اردبيل با استفاده از منحني لورنز و ضريب جيني:1387-1380. [ research project ]

زندیان, حامد and قیاسوند, حسام and نسیمی دوست, رامین (1391) سنجش نابرابري در توزيع منابع بهداشتي و درماني: يك مطالعه موردي. پایش ــ 11 (6). pp. 799-805. شاپا 1680-7626

زندیان, حامد and علیپوری سخا, مینو and نصیری, الهامه and ظهیریان مقدم, تلما (1400) قصد پرستاری ، استرس و حرفه ای در پاسخ به شیوع COVID-19 در ایران: یک مطالعه مقطعی. Work ــ 68 (4). pp. 969-979. شاپا 1051-9815

زهرایی, سیدمحسن and عشرتی, بابک and گویا, محمدمهدی and محمدبیگی, ابوالفضل and کامران, عزیز (1393) آیا هنوز هم شکاف ایمنی در سطوح بالای پوشش ایمن سازی ملی درایران وجود دارد؟. Archives of Iranian Medicine ــ 17 (8). pp. 698-701. شاپا 1029-2977

س

سید محمدی, علی and عسگری, قادر and درگاهی, عبداله and لیلی, مصطفی and وزیری, یاسر and حیاتی, باقر and شکارچی, علی اکبر and مبارکیان, افسانه and باقری, ابوالفضل and نظری, سید بهزاد and کشاورزپور, ابوالفتح (1398) مطالعه ی مقایسه ای جهت حذف رنگزای متیلن بلو از محلول ابی با استفاده از نوعی کربن فعال جدید. progress in color, colorants and coatings ــ 12 (3). pp. 133-144. شاپا 2008-2134

سروش, سیما and فیض عارفی, مریم and بابایی پویا, امین and برزنونی, سمیه and حیدرانلو, اسماعیل and قلیزاده, حامد and صالحی, امیر رضا and رائی, مهدی and پورصادقیان, محسن (1401) بررسی تأثیر تمرینات ثباتی گردن، ثبات مرکزی و ترکیبی بر روی درد و ناتوانی افراد و بهبود دامنه حرکتی گردن در سالمندان مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی. WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT & REHABILITATION ــ 71 (4). pp. 889-900. شاپا 1051-9815

سامی, امیرحسین and خندقی, جلیل and عباسقلی زاده, ناطق (1401) ارزیابی جنبه‌های ایمنی و فعالیت آنتاگونیستی باکتری‌های انتروکوکوس جداسازی‌شده از پنیر‌های سنتی کوزه. سلامت و بهداشت ــ 13 (1). pp. 7-16. شاپا 2382-9710

سفیری, سعید and ملک زاده, رضا and نقوی, محسن and ظهیریان مقدم, تلما and زندیان, حامد (1400) بار آسیب های ناشی از حمل و نقل و ترافیک جاده ای در منطقه مدیترانه شرقی: تجزیه و تحلیل سیستماتیک مرتبط با مطالعه بار جهانی بیماری 2017. Archives of Iranian Medicine ــ 24 (7). pp. 512-525. شاپا 1029-2977

سرخوش, مریم and عطافر, زهرا and نظری, شهرام and فخری, یداله and رضایی, سهیلا and شیخ محمدی, امیر and محسنی, سید محسن and بازیار, بهاره (1394) حذف رنگ خطرناک مالاشیت سبز با استفاده از اکسید گرافن به عنوان یک جاذب از فاز آبی(2016). Journal of Chemical and Pharmaceutical Research ــ 8 (3). pp. 624-633. شاپا 7384-0975

سرخوش, مریم and عطافر, زهرا and احمدی, احسان and نظری, شهرام and فخری, یداله and رضایی, سهیلا and محسنی, سید محسن and ساقی, محمد حسین and ترکاشوند, مجید (1395) تصفیه کروم شش ظرفیتی از آب کاری الکتریکی به منظور حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از فرآیند انعقاد الکتریکی در یک راکتور با جریان پیوسته. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences ــ 5 (4). pp. 615-625. شاپا 7692-2319

سرخوش, مریم and عطافر, زهرا and احمدی, احسان and رضائی, سهیلا and وثوقی, مهدی and نظری, شهرام and فخری, یداله and محسنی, سید محسن and ساقی, محمد حسین (1395) تصفیه شیرابه ناشی از مواد زاید جامد شهری محل دفن بهداشتی با استفاده از صافی درشت دانه با جریان افقی. International Journal Of Pharmacy & Technology ــ 8 (2). pp. 12629-12637. شاپا 0975-766X

سلیمی, سوسن and نخستین, بابک and عالی جهان, راحله and حضرتی, صادق (1393) بررسی شيوع موارد مثبت آنتي‏ژن سطحی هپاتيت B و عوامل مرتبط با آن در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبيل در سال 1388. مجله سلامت و بهداشت ــ 5 (3). pp. 248-253. شاپا 2228-7183

سلیمی, سوسن and نخستین, بابک and عالی جهان, راحله and حضرتی, صادق (1391) بررسی ارتباط غلظت هموگلوبین و شاخص توده بدنی مادر در بارداري با وزن هنگام تولد نوزاد. مجله زنان مامایی و نازایی ایران ــ 15 (16). pp. 14-20. شاپا 1680-2993

سفیری, سعید and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما and ملک زاده, رضا and روشندل, غلامرضا and رضائی, نیما and پوستچی, حسین (1398) بار جهانی ، منطقه ای و ملی سرطان روده بزرگ و عوامل خطر قابل انتساب آن در 195 کشور و سرزمین ، 2012-2017: یک تجزیه و تحلیل سیستماتیک برای بار جهانی مطالعه بیماری ها 2017. The Lancet Gastroenterology & Hepatology ــ 4 (12). pp. 913-933. شاپا 2468-1253

سلیمی, مجتبی and شکیبا, ابراهیم and مرادی اصل, اسلام and عباسی قهرمانلو, عباس and خاسی, کیوان (1399) طبقه بندی بیماران لیشمانیوز جلدی براساس ریسک فاکتورها با استفاده از LCA. Tropical Doctor ــ 51 (1). pp. 91-95. شاپا 1758-1133 (In Press)

سجادی, حانیه سادات and حسینی, معصومه and دهقانی, آرزو and خدایاری, رحیم and زندیان, حامد and حسینی, سیده سنا (1397) تحلیل سیاستگذاری طرح تحول نظام سلامت در حوزه درمان جمهوری اسلامی ایران. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم ــ 21 (2). pp. 71-88. شاپا 2383-3742

سلطانی, فرهاد and قمیشی, علی and محمدی, محمدجواد and کریمیان, عظیمه and خوش گفتار, محمد and داراب پور, فروزان and افکار, ابوالحسن and یاری, احمدرضا and محبوبی, محمد and رستگاری مهر, بابک and یوسف زاده, عبدالرحیم and صالحی, سیده زهرا and وثوقی, مهدی and گراوندی, سحر (1396) همبستگی مسمومیت میکروبی و کیفیت شیمیایی آب ابزارهای همودیالیز در سال 2106. Fresenius Environmental Bulletin ــ 26 (8). pp. 5357-5362. شاپا 1018-4619

سبحانی پور, محمدحسین and منصوری, شهلا and صادقی, جاوید and رجایی, حامد (1391) بررسی فراوانی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آنها، در بینی سربازان آموزشی شهر کرمان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

سلطانی نژاد, محمد رضا and بابایی پویا, امین and پورصادقیان, محسن and فیض عارفی, مریم (1400) فاکتورهای ارگونومی تاثیر گذار در آموزش مدارس در دوران پاندمی کووید 19. Work ــ 68 (1). pp. 69-75. شاپا 1051-9815

سوادپور, محمدتقی and شریفی راد, غلامرضا and محبی, سیامک and کامران, عزیز and درگاهی, عبداله (1393) شیوع پرفشاری خون و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در بین بزرگسالان شهری - ایران. Archives of Hygiene Sciences ــ 3 (2). pp. 44-49. شاپا 22519203

ش

شیخ, سمیرا and پورصادقیان, محسن and روحانی نسب, مرضیه and وطنی, جواد and اخلاقی پیرپشته, الهام and احمدی ماژین, صادق and صالحی سهل آبادی, علی and اسحاق زاده, ملیحه and دهقان نیری, امیرحسن and خمر, علیرضا (1402) بروز سرطان ریه و مصرف سیگار در کشورهای ایران، ترکیه، انگلستان و آمریکا: مطالعه مروری. Iranian Rehabilitation Journal ــ 21 (2). pp. 231-238. شاپا 1735-3602

شیخ محمدی, امیر and دهاژین, زهره and محسنی, سید محسن and سرخوش, مریم and آذر پیرا, حسین and عطافر, زهرا and ابطحی, مهرنوش and رضایی, سهیلا and سردار, مهدیه and مسعودی, حسن and فرجی, مجید and نظری, شهرام and حسینی پویا, رکسانه and الماسیان, محمد (1397) سنتز و کاربرد نانوکامپوزیت SiO2 @ Fe3O4 @ MBT به عنوان یک جاذب جدید مغناطیسی برای جذب آرسنات از محلول های آبی: مطالعات مدل سازی، بهینه سازی و جذب. Journal of Molecular Liquids ــ 255 . pp. 313-323. شاپا 0167-7322

شکری, شبنم and غضنفری, مژگان and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1392) اندازه گیری پارامترهای کیفی آب معدنی طبیعی بدون گاز واتا. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شرقی, افشان and زینی زاده, سمیه and پورزارع, غفور and امانی, فیروز and بازغی, نگین (1400) ارزیابی سطح سلامت عمومی و حرفه ای کارکنان شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شرقی, افشان and زینی زاده جدی, سمیه and پورزارع, غفور and امانی, فیروز and بازغی, نگین (1401) ارزیابی سطح سلامت عمومی و حرفه ای کارکنان شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 9 (7). pp. 2798-2802. شاپا 2394-6032

شرقی, افشان and حضرتی, صادق and ترسلی, نسیم (1396) بررسی سواد سلامت مادران و اطلاعات ایشان در خصوص برنامه های جاری بهداشتی مادر و کودک در مادران مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهراردبیل در سال 1396. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شرقی, افشان and حضرتی, صادق and تذکری, زهرا and رشید شمالی, حسین (1396) طراحی الگوی عملیاتی بارداری سالم با تأکید بر تنظیم وزن در دوره پیش از بارداری و وزن گیری مناسب در دوران بارداری بر اساس مدل بازاریابی اجتماعی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شرقی, افشان and لطیفی, نریمان and کامران, عزیز (1387) اثرات دود سیگار بر وزن و سن تولد نوزادان - شهرستان نمین سال 1385. در: همایش منطقه ای سیگار و سلامت , 28-30 ژانویه 2009, کیش .

شرقی, افشان and مشعوفی, مهرناز and ضیاء پور, شبنم (1386) بررسي دموگرافيک و روشهاي بکار رفته در خودکشي منجر به فوت و ميزان بروز آن در طي سالهاي 1376 لغايت 1385 در شهرستان اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شرقی, افشان and مشعوفی, مهرناز and بابایی, ارسلان (1387) بررسي اپيدميولوژيک سوختگی های منجر به فوت در طی 10 سال گذشته در شهرستان اردبيل (طی سال های 85-86). MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شرفی, کیومرث and رحیمی, شعیب and درگاهی, عبداله and رضیئی, محمد and مرادی, مسعود and مرادی, شعبان (1393) بررسی نقش آموزش در تغییر آگاهی و نگرش مرتبط با مباحث زیست محیطی در دانش آموزان روستایی پایه اول دبیرستان حومه شهر ماهیدشت کرمانشاه(1393). فصلنامه نسیم تندرستی ــ 2 (4). pp. 52-59. شاپا 2322-245x

شرفی, کیومرث and پیرصاحب, مقداد and خسروی, طوبی and درگاهی, عبداله and مرادی, مسعود and سوادپور, محمدتقی (1394) نوسانات مواد آلی، جامدات، کیست پروتوزآها، و تخم انگل در واحدهای مختلف برکه تثبیت. Desalination and Water Treatment ــ 57 (11). pp. 4913-4919. شاپا 3994-1944

شکوهی, رضا and پورعشق, یوسف and پرستار, سعید and احمدی, ستار and شبانلو, امیر and رحمانی, زهرا and بهرامی اصل, فرشاد and ونایی تبار, محمد (1397) مقایسه کارایی فرایندهای فتوکاتالیتیکی UV/ZrO2 و UV/H2O2/ZrO2 در حذف فورفورال از محلول های آبی. Applied Water Science ــ 8 (6). pp. 1-8. شاپا 2190-5487

شریفی, فرید and بنفشی, امید and رسولی, علی and قریشی, شادی and سعیدی, سامرند and خالصی, محمود and رضایی, افشار and مرادی اصل, اسلام and زارعی, بشرا and ویسی, نصراله and ویسی, ارشد (1401) تنوع زیستی و پراکنش فضایی پشه ها (دوبالان: Culicidae) در استان کردستان، غرب ایران. Journal of Arthropod-Borne Diseases ــ 16 (4). pp. 350-363. شاپا 2322-2271

شکوری, بهروز and عالیقدری, مرتضی (1378) بررسی منابع طبیعی مواد رادیو اکتیو در شهرستان اردبیل. در: دومین همایش ملی بهداشت محیط, 24-26 آبان 1378, تهران - ایران.

شریعت, سیدمحمود and فتایی, ابراهیم and عالیقدری, مرتضی and پورحبیب, یوسف (1391) امکان سنجی استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرخلخال جهت مصارف کشاورزی. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

شریفی راد, غلامرضا and مصطفوی, فیروزه and کامران, عزیز and محبی, سیامک and میرکریمی, کمال (1392) ادراک افراد مبتلا به پرفشاری خون از بیماری و درمان آن. تحقیقات نظام سلامت ــ 9 (6). pp. 10-1. شاپا 1735 -2363

شیرین زاده, اسلام and رسول زاده, یحیی and حضرتی, صادق (1393) Just culture راهبردي براي کاهش خطاي انساني در سازمان ها. در: نخستین همایش دوسالانه ارگونومی ایران, 23-24 مهر 1393, همدان.

شیرین زاده, اسلام and رسول زاده, یحیی and حضرتی, صادق and اصغری جعفرآبادی, محمد and سائلی خیاوی, فرزانه (1394) ارزشیابی فرهنگ خطاپذیری به کمک پرسشنامه JUST CULTURE در بخش های بستری بیمارستانهای شهر اردبیل. در: نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار, 21-20 خرداد 1394, یزد - ایران.

شفیعی خانجانی, علیرضا and علیزاده, مهستی and نصیرزادگان, افسانه and کهتری هرزنگ, لیلا and واحدی, مریم and پورصادقیان, محسن and کریمپور وظیفه خوارانی, علیرضا (1400) وضعیت اجتماعی و اقتصادی و ابعاد سلامت روان با افکار خودکشی در بین دانشجویان. Iranian Journal of Public Health ــ 50 (10). pp. 2158-2160. شاپا 2251-6085

شهبازی, اکرم and رحمانی, ناهید and عباسی, میلاد and امجد, رضانبی and ماری اوریاد, حسین and خمر, علیرضا and علیمحمدی, منیر and پورصادقیان, محسن (1396) بررسی ارتباط بين استرس شغلی و عوامل خطر بيماری های قلبی- عروقی در لوکوموتیورانان. Iranian Heart Journal ــ 19 (2). pp. 20-26. شاپا 1735-7306

شهبازی, اکرم and پورصادقیان, محسن (1397) بررسی تاثیر ارگونومی محیطی بر شناخت و یادگیری کودکان پیش دبستانی. در: اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان, 29 خرداد 1397, علوم پزشکی شهید بهشتی.

شهبازی, اکرم and پورصادقیان, محسن (1398) نقش ارگونومی و فاکتورهای انسانی در حوادث رانندگی. در: نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا, 25 تا 27 خرداد 98, مرکز بین المللی همایش های رازی تهران.

شعبانی, مسعود and عرشی, شهنام and سزاوار, سید هاشم (1381) بررسي ابعاد كيفيت ، رضايتمندي مشتريان و فرآيندهاي كليدي مرتبط با آن در سطح خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي استان اردبيل در سال 82. [ research project ]

شمشیری, محمود and اجری خامسلو, مهدی and دشتی کلانتر, رجب and مولایی, بهنام (1401) راهبردهای مدیریتی در دوره پاندمی کرونا: تجارب مدیران بهداشتی از ایران، استان اردبیل. DISASTER MEDICINE AND PUBLIC HEALTH PREPAREDNESS ــ . pp. 1-7. شاپا 1935-7893

شهبازی, غلامرضا and متین, سمیه and حسین زاده, غلامرضا and شهبازی, فاطمه and متین, سمیرا and متین, المیرا (1389) ارزشیابی برنامه آموزش بهداشت به منظور کاهش میزان آلودگی به شپش سر در بین دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر اردبیل. در: هفتمین همایش سراسري و دومین کنفرانس منطقه اي انگل شناسی و بیماریهاي انگلی ایران, 27-29 مهر, تهران- دانشگاه علوم پزشکی تهران.

شیرمردی, محمد and خدارحمی, فاطمه and حیدری فارسانی, محمد and نعیم آبادی, ابوالفضل and وثوقی, مهدی and جعفری, جلیل (1391) ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﺎﻧﻮﺗﯿﻮﺑﻬﺎي ﮐﺮﺑﻨﯽ ﭼﻨﺪ دﯾﻮاره اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺎذب ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮاي حذف رنگ از ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ 18. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ــ 4 (3). pp. 335-346. شاپا 2008-8701

شهلازاده, هاله and عزتی, فرحناز and شعبانی, مسعود (1389) بررسي برخی شاخص های سلامت در سالمندان استان اردبيل در سال 1387. [ research project ]

شیرمرادی, محمد and محوی, امیرحسین and هاشم زاده, بایرام and نعیم آبادی, ابوالفضل and حسنی, قاسم and وثوقی, مهدی (1392) جذب رنگ سبز مالاشیوت (MG) به عنوان رنگ کاتیونی بر روی نانولوله کربنی چندسانی کاربردی. Korean Journal of Chemical Engineering ــ 30 (8). pp. 1603-1608. شاپا 0256-1115

شمشیرگران, سید مرتضی and ممقانیان, آ and علی عسگرزاده, اکبر and امینی ثانی, نیره and ایرانپرور, منوچهر and عطائی, جعفر (1396) تفاوت های سنی در عوارض مرتبط با دیابت و کنترل قند خون. BMC Endocrine Disorders ــ 17 (25). pp. 1-7. شاپا 1472-6823

شهباززادگان, بیتا and صمدزاده, مهدی and عباسی, مسلم (1395) بررسی توافق تشخیص اختلالات روانی بر اساس مصاحبه بالینی روانپزشکان، با نتیجه آزمون TAT انجام یافته توسط روانشناسان. Biotechnology and Health Sciences ــ 3 (4). pp. 1-5. شاپا 2383-0271

شهباززادگان, بیتا and صمدزاده, مهدی and عباسی, مسلم (1390) مقايسه سلامت رواني و پرخاشگري در دو گروه از دانشجويان استفاده كننده از اينترنت و بدون استفاده از اينترنت. Procedia - Social and Behavioral Sciences ــ 28 . pp. 300-304. شاپا 1877-0428

شهباززادگان, بیتا and شهباززادگان, سمیرا and صمدزاده, مهدی (1389) تاثیر فعالیت بدنی بر اعتماد به نفس دانشجویان دختر. در: 11th International Sports Sciences Congress, 10-12 October 2010, Turkey- Antalya .

شهباززادگان, سمیرا (1396) حفظ سلامت خانواده با پیشگیری از ناتوانی جنسی. در: دومین کنگره سلامت مردان - ناباروری مردان, 2-4 اسفند 1396, تهران - ایران.

شهباززادگان, سمیرا (1393) ضریب جینی بعنوان شاخصی برای سنجش نابرابری. در: همایش كشوری عوامل اجتماعی و نابرابری های سلامت, 12-14 اسفند 1393, دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

شهباززادگان, سمیرا (1388) آگاهي و نگرش زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهر اردبيل از روش هاي اورژانس پيشگيري از بارداري. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل ــ 11 (3). pp. 58-63. شاپا 6799-2228

شهباززادگان, سمیرا (1396) آموزش به مردان در خصوص خیانت به همسر. در: دومین کنگره سلامت مردان - ناباروری مردان, 2-4 اسفند 1396, تهران - ایران.

شهباززادگان, سمیرا (1396) اجرای تست غربالگری سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی اردبیل در سال 2016. در: International Tehran Breast Cancer Congress, Oct 18-20, 2017, Tehran-Iran.

شهباززادگان, سمیرا (1393) رویکرد انسان سالم و قوانین. در: سمینار بین المللی نقشه راه سلامت جمهوری اسلامی, 5-6 آذر 1393, مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت شیراز ایران.

شهباززادگان, سمیرا (1397) تحلیلی به اثر مونواکسید کربن سیگار بر جنین. در: سومین کنگره ملی دخانیات و سلامت, 5-7 دی 1397, ایران - بندرعباس.

شهباززادگان, سمیرا (1397) سرطان پستان در مردان. در: سومین کنگره سلامت مردان، یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، ناباروری مردان - سرطان های شایع, 1-3 اسفند 1397, تهران - ایران.

شهباززادگان, سمیرا (1397) علایم هرپس تناسلی در مردان. در: سومین کنگره سلامت مردان، یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، ناباروری مردان - سرطان های شایع, 1-3 اسفند 97, تهران- ایران.

شهباززادگان, سمیرا (1399) طرح ایراپن گامی بسوی سلامت. در: کنگره ملی سیمای سلامت, اردبیل- ایران, 25-27 شهریور.

شهباززادگان, سمیرا (1390) سطح آگاهی دانشجويان دختر غيرپزشكي درمورد بهداشت باروري. در: همایش منطق های سلامت زنان, 29 اردیبهشت 1390, همدان - ایران.

شهباززادگان, سمیرا (1397) نشوز مردان. در: سومین کنگره سلامت مردان، یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، ناباروری مردان - سرطان های شایع, 1-3 اسفند 1397, تهران - ایران.

شهباززادگان, سمیرا (1397) هرپس سیمپلکس نوزادی. در: پنجمین کنگره سلامت نوزادان ایران, 1-3 آذر 1397, تهران - ایران.

شهباززادگان, سمیرا (1397) خود مراقبتی در سرطان پروستات. در: سومین کنگره سلامت مردان، یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، ناباروری مردان, 1 الی 3 اسفند 1397, تهران - ایران.

شهباززادگان, سمیرا (1397) ویروس زیکا و بارداری. در: The 7th International Conference on Womens Health, Nov 21-22 , 2018, Shiraz - Iran.

شهباززادگان, سمیرا and کریم اللهی, منصوره (1399) راهکارهای پیشگیری از کاهش نرخ موالید به واسطه پاندمی کرونا ویروس. در: کنگره ملی سیمای سلامت خانواده, 25-27 شهریور 1399, اردبیل- ایران.

شهباززادگان, سمیرا and نیکجو, رويا (1396) معرفی تست های رایج غربالگری مردان در ایران. در: دومین کنگره سلامت مردان - ناباروری مردان, 2-4 اسفند 1396, تهران - ایران.

شهباززادگان, سمیرا and بهبودی مقدم, زهرا and غیاثوندیان, شهرزاد and شمشیری, محمود and مظفری, ناصر and محمدی, محمدعلی (1397) تجربه به حاشیه رانده شدن مادران نابینا: یک مطالعه کیفی- پدیده شناسی هرمنیوتیک. Journal of Qualitative Research in Health Sciences ــ 7 (1). pp. 23-34. شاپا 2645-6109

شهباززادگان, سمیرا and شهباززادگان, مژگان (1390) ابعاد مثبت و منفی بكارگيری رحم جایگزین. در: پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی برنامه کنگره سالیانه اخلاق و حقوق باروری چالشها و راهکارهای رحم جایگزین یادواره دانشمند فقید دکتر کاظمی آشتیانی, 14-16 دی ماه 1390, تهران - پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی.

شهباززادگان, سمیرا and شهباززادگان, مژگان (1399) مدیریت خشونت علیه زنان در طول COVID-19. در: کنگره ملی سیمای سلامت, 25-27 شهریور 1399, اردبیل- ایران.

شهباززادگان, سمیرا and شهباززادگان, مژگان and پیشوایی, ملیحه (1397) نابرابری جنسیتی دلیل مشکلات سلامت زنان شاغل. Journal of Research & Health ــ 8 (3). pp. 196-197. شاپا 2423-5717

شهباززادگان, سمیرا and شهباززادگان, نازنین (1397) راهکارهای کاهش ابتلا به پاپیلوما ویروس انسانی(HPV) در مردان. در: سومین کنگره سلامت مردان، یازدهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، ناباروری مردان - سرطان های شایع, 1-3 اسفند 1397, تهران - ایران.

ص

صبا, نسیم and طالبی, مهدیه and باقری, ابوالفضل (1391) اهمیت سلامت دهان و دندان از منظر احادیث. در: اولین همایش ملی علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب, 20-21 شهریورماه 1391, سالن نوعی اقدم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صلحی, مهناز and نژاددادگر, نازیلا and معصوم علیزاده, اکبر (1395) سبک زندگی وعوامل مرتبط با آن در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران ــ 12 (3). pp. 29-35. شاپا ۱۷۳۵-۷۴۸۹

صدیق, انوشیروان and ناصحی, فاطمه and فتایی, ابراهیم and عالیقدری, مرتضی (1393) مقایسه کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب حاصل از دستگاه های تصفیه آب خانگی شهر اردبیل با استانداردهای داخلی و بین المللی. در: اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست بامحوریت زمین پاک, 23 اردیبهشت 1393, اردبیل - ایران.

صدیق, انوشیروان and ناصحی, فاطمه and فتایی, ابراهیم and عالیقدری, مرتضی (1394) بررسی کارآیی دستگاه های تصفیه آب خانگی در کاهش یا حذف پارامترهای کیفی آب شرب شهر اردبیل در سال1392. مجله سلامت و بهداشت ــ 6 (4). pp. 458-469. شاپا 9710-2382

صدیق, انوشیروان and ناصحی, فاطمه and فتایی, ابراهیم and عالیقدری, مرتضی (1396) بررسی کارآیی دستگاه های تصفیه آب خانگی در کاهش یا حذف پارامترهای کیفی آب شرب شهر اردبیل در سال1392. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

صحتی شفایی, فهیمه and همايونفر, نسرین and ملکوتی, جمیله and امانی, فیروز (1393) مقایسه میزان مداومت برای مصرف قرص های DMPA در بین زنان. International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences ــ 2 (4). pp. 240-244. شاپا 2330- 4456

صادقی, هادی and وثوقی, مهدی and مختاری, سیداحمد and دشتی, مریم (1398) بررسی تاثیر اشعهUV بر بیوآئروسل های باکتریایی و قارچی در هوای اتاق های عمل و ایزوله(مطالعه موردی: بیمارستان امام خمینی (ره) شهر خلخال). Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقی, هادی and وثوقی, مهدی and مختاری, سیداحمد and پوراکبر, زهرا (1399) بررسی پارامترهای کیفی آب شبکه توزیع، آب خروجی از دستگاه تصفیه آب خانگی و آبهای بطری شده پر مصرف توزیعی در سطح شهر اردبیل و مقایسه آن با استانداردهای آب آشامیدنی در سال 1398. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقی, هادی and مرادی اصل, اسلام and محبعلی, مهدی and حضرتی, صادق and عین اله زاده, فتح اله and زارعی, ذبیح اله (1391) تاثیر سم فایکام (بندیوکارب) برروی ناقلین لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) در شهرستان مشکین شهر سال 1389. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (2). pp. 140-148. شاپا 2228-7280

صادقی, طیبه and ایران پور, الهام and خداوردی, شهلا and عالیقدری, مرتضی (1392) تعیین کیفیت باکتریولوژیکی آب آشامیدنی شهر اردبیل به روش شمارش بشقابی هتروتروفها. در: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران, 11-9 مهر 1392, دانشگاه علوم پزشکی تبریز- دانشکده بهداشت.

صادقی, هادی and باقری اردبیلیان, پری and فضل زاده دویل, مهدی and رستمی, روح اله and پورعشق, یوسف (1391) بررسی حضور باکتری سودوموناس آئروژینوزا در استخرهای آبگرم معدنی شهرستان سرعین. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

صادقی, هادی and مختاری, سیداحمد and درگاهی, عبداله and صفری, غلامحسین and عباسی مرجانی, سودا (1402) مقایسه کمی پسماندهای پزشکی بیمارستان‌های شهر تبریز قبل و حین شیوع بیماری کووید-19 و بررسی میزان آگاهی کارکنان این بیمارستان‌ها در مورد مدیریت پسماندهای تولیدی حین شیوع بیماری. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقی, هادی and عالیقدری, مرتضی (1385) تعیین میزان كلیفرم آب های آشامیدنی روستاهای شهرستان اردبیل. در: نهمین همایش ملی بهداشت محیط, 16-18 آبان 1385, اصفهان - ایران. (Submitted)

صادقی, قربان and ادهم, داود and پناهی توسنلو, محمد and خلیلی, زیبا and ناصری اصل, منصور and عباسقلی زاده, ناطق and اباذری, مالک (1396) بررسی وضعیت اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله سلامت و بهداشت ــ 8 (2). pp. 151-159. شاپا 2382-9710

صادقی, احسان and الماسی, علی and مسگراف, حیدر and بخشی, سمیه and درگاهی, عبداله and محمدی, سمیه and زگینه وندی, نسیرین (1392) بررسی آلودگی میکروبی انواع بستنی هاي عرضه شده در سطح شهر کرمانشاه در سال 1391. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ــ 17 (8). p. 540. شاپا 2251-9076

صادقی, احسان and درگاهی, عبداله and محمدی فرانی, احمد and اسدی, فاطمه and صحرایی, سمیه (1394) مروری بر تأثیر ضدمیکروبی اسانس ها. بهداشت مواد غذایی ــ 5 (2). pp. 1-26. شاپا 7647-2228

صادقی فرد, وحید and امانی, فیروز and اوستا, لیلی (1393) اپیدمیولوژی 80 بیمار با کولیت اولسروز مراجعه کننده به بیمارستان امام شهر اردبیل. International Journal of Research in Medical Sciences ــ 2 (4). pp. 1417-1422. شاپا 2320-6071

صادقی مقدم, علی and فرخی, مهرداد and خانکه, حمیدرضا and پورصادقیان, محسن (1398) مروری بر تاثیرات گردوغبار بر ابتلا و مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی و تنفسی. در: نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا, 25 تا 27 خرداد 98, مرکز بین المللی همایش های رازی تهران.

صادقی حریری, سحر and حیدری, زهرا and حبیب زاده, شهرام and شهباززادگان, سمیرا (1401) سروپریوالانس توکسوپلاسما گوندی در زنان باردار اردبیل- ایران 1400. Iranian Journal of Parasitology ــ 18 (1). pp. 93-99. شاپا 1735-7020

صادقی بازرگان, همایون and اعظمی, صابر and عرشی, شهنام and محمدحسینی, میرکاظم and صمدی راد, بهرام and ندرمحمدی مقدم, مهریار and دائمی, امین and محمدی, رضا (1393) بررسی علل احتمالی سوختگی مهلک در سال 2007 با استفاده از ماتریکس هادن: یک مطالعه کیفی. Journal of Injury and Violence Research ــ 7 (1). pp. 6-1. شاپا 2008-2053

صادقیه اهری, سعید (1394) فلسفه را به دانشکده های پزشکی برگردانید. در: شانزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی, 21-19 اردیبهشت 1394, تهران - ایران.

صادقیه اهری, سعید and عرشی, سولماز and ایرانپرور, منوچهر and امانی, فیروز and سیاهپوش, حسین (1387) تاثير عوارض ديابت نوع دوم در کيفيت زندگي بيماران ديابتي. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (4). pp. 394-402. شاپا 1735-2452

صادقیه اهری, سعید and حبیب زاده, شهرام and یوسفی سادات, محرم and امانی, فیروز and عبدی, رضا (1390) نیاز سنجی برمبنای نظر مردم جامعه در یک جامعه شهری، یک پروژه با مشارکت مردم وبا روش پژوهش در حین عمل. BMC Public Health ــ 12 (161). شاپا 1471-2458

صادقیه اهری, سعید and کریم اللهی, منصوره and مجیدزاده دولت آبادی, ویدا (1397) بررسی تجارب زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت اردبیل از ازدواج زودرس: یک مطالعه کیفی. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صاحبان ملکی, محسن and مظهری, سید امیر حسین and حسینی, سید حسین and عسکری مجدآبادی, حسام الدین and پورصادقیان, محسن and فقیهی, ابوالفضل and نادری, زینب and ایلاقی نژاد بردسیری, طیبه and خدری, بهزاد and امانت, نصیر and خواجه نصیری, فرحناز and ایوان بقاء, ریحانه (1402) بررسی اپیدمیولوژی آسیب های تروماتیک مغزی در ایران: مروری سیستماتیک و متاآنالیز. Iranian Journal of Public Health ــ 52 (9). pp. 1818-1831. شاپا 2251-6085

صادقیه اهری, سعید and تذکری, زهرا and حبیب زاده, شهرام and یحیوی, اکتای and نوروزی, ودود and نمادی وثوقی, مریم (1394) بررسي انتظارات و ميزان رعايت حقوق بيماران در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي اردبيل درسال1391. دو ماهنامه علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ــ 22 (3). pp. 472-480. شاپا 7487-1606

صادقیه اهری, سعید and مهرتک, محمد and خراسانی, هانیه (1399) بررسی فراوانی مرگ و معلولیت های جسمی ناشی از حوادث ثبت شده در جامعه دانش آموزی شهر اردبیل بین سال های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید and پورفرضی, فرهاد and امانی, فیروز and نیک نژاد, محمدرضا (1392) پزشکان به عنوان متخصصین بهداشتی مدلی برای سبک زندگی سالم هستند. در: هفتمین کنگره اپیدمیولوژی ایران, 26-24 اردیبهشت 1392, یاسوج - ایران.

صادقیه اهری, سعید and ایرانپور, سهراب and ایزدی, فاطمه (1401) بررسی شیوع خشونت در خانواده های شهر اردبیل در دوران پاندمی کووید 19 در سال 1399. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید and عدالتخواه, حسن (1395) فلسفه را به دانشکده های پزشکی برگردانید. Research and Development in Medical ــ 5 (1). pp. 3-4. شاپا 2322-2719

صمدزاده, مهدی and عباسی, مسلم and شهباززادگان, بیتا (1390) مقایسه هیجان خواهی و عزت نفس با سلامت روان در ورزشکاران حرفه‌ای، غیر حرفه‌ای و غیر ورزشکاران. Procedia Social and Behavioral Sciences ــ 15 . pp. 1942-1950. شاپا 1877-0428

ظ

ظهیریان مقدم, تلما and زندیان, حامد and پورفرضی, فرهاد and پوستچی, حسین (1400) عوامل مرتبط با محیط و اقتصاد سیگار کشیدن در بین بزرگسالان ایرانی 35 تا 70 ساله: یک مطالعه مقطعی مبتنی بر کوهورت فارسی. Environmental Science and Pollution Research ــ 28 (33). pp. 45374-45365. شاپا 0944-1344

ع

عرب, محمد and صفری, حسین and زندیان, حامد and حبیبی نوده, فرهاد (1396) ارزیابی ویژگی های ایمنی عملی برای جمع آوری زباله های بیمارستانی در بیمارستان های دولتی ایران. Journal of Material Cycles and Waste Management ــ 19 (2). pp. 939-945. شاپا 1438-4957

عین اله زاده, نگار and وثوقی, مهدی (1400) بررسی کارایی فزایند جذب ZnO@Zeolite در حذف رنگ متیلن بلو ازمحلولهای آبی. طلوع بهداشت ــ 20 (4). pp. 79-93. شاپا 5127-1728

علوی, سعید and گلستانی فر, حافظ and هیبتی, بهزاد and درگاهی, عبداله (1391) بررسي و ارزيابي وضعيت آلاينده هاي هواي شركت فولاد آذربايجان. در: دومين كنفرانس ملي بهداشت،ايمني و محيط زيست (HSE), 25 آبان 1391, دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر.

عرشی, شهنام (1379) بررسي مهارت كادر بهداشت خانواده مراكز و پايگاههاي بهداشت شهري استان اردبيل در مورد تكميل صحيح فرمهاي آمار ماهانه تنظيم خانواده و مراقبت مادران. [ research project ]

عرشی, شهنام and وطن دوست, حسن and صادقی, همایون (1380) سنجش خصوصيات اپيدميولوژيك و ظرفيت ناقلين مالاريا در كانونهاي استان اردبيل و ارزيابي روشهاي كنترل غير شيميائي. [ research project ]

عصری, صدیقه and عباس زاده, شیرین and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1392) آناليز فيزيكوشيميايي شيرابه تولیدی در محل دفن پسماند هاي شهري اردبيل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عصری, صدیقه and بهادر, رویا and نریمانی, نادر and نوروزی, فاضل and نیک اختر, پریسا and امیری, راحله and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1392) ارزیابی مدیریت پسماند های تولیدی دربیمارستان امام خمینی اردبیل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عرشی, شهنام and مجیدپور, علی and منوچهری, شقایق (1382) بررسی اپيدميولوژيک بيماری کالاآزاری در استان اردبيل در سال 80 و81. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالی پور, مریم and عالیقدری, مرتضی (1396) تعیین شاخص های باکتریولوژیکی(HPC و کلیفرم) آب های بسته بندی شده. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

عالی جهان, راحله and نعمتی, علی and مشیری, منیره and حضرتی, صادق (1395) تاثیر مداخله آموزشی توسط کارشناس تغذیه و ماما بر بهبود وضعیت رشد کودکان مبتلا به اختلال رشد و افزایش وزن مادران باردار شهر اردبیل. مجله سلامت و بهداشت ــ 7 (1). pp. 58-70. شاپا 9710-2382

عالی جهان, راحله and حضرتی, صادق and میرزا رحیمی, مهرداد and پورفرضی, فرهاد and احمدی هادی, پیمانه (1392) میزان شیوع و عوامل خطر مرتبط با نارسی در اردبیل،ایران. Iranian Journal of Reproductive Medicine ــ 12 (1). pp. 47-56. شاپا 1680-6433

عالی پناه, عزیزه and حضرتی, لیلا and عالیقدری, مرتضی (1391) رویکردتعالیم قرآنی درتربیت زیست محیطی انسان. در: اولین همایش ملی علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب, 20-21 شهریورماه 1391, سالن نوعی اقدم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالی پناه, عزیزه and فتایی, ابراهیم and سعیدی, الهام and آزادنیا, پریا and علیاری, سعیده and عالیقدری, مرتضی (1393) استراتژی کاهش تولید پسماند(مطالعه موردی:استفاده مجدد و بازیافت پسماند جامد شهری اردبیل). در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالی پناه, عزیزه and فتایی, ابراهیم and اشرفی فرد, آذر and عبدیلی, ترکان and صادقی, طیبه and عالیقدری, مرتضی (1393) پتانسیل بازیابی انرژی از پسماندهای شهری اردبیل. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالی جهان, راحله and میرزا رحیمی, مهرداد and احمدی هادی, پیمانه and حضرتی, صادق (1392) شیوع ناهنجاری مادرزادی آشکار و عوامل مرتبط با آن در شهرستان اردبیل در سال 1390. مجله زنان مامایی و نازایی ایران ــ 16 (54). pp. 16-25. شاپا 1680-2993

عالی جهان, راحله and نخستین, بابک and سلیمی, سوسن and طهماسبی, پریسا and مرادی, شهلا and حضرتی, صادق (1392) ارتباط عفونت ادراری درمان شده با عوارض مادری و نوزادی در زنان باردار شهرستان اردبيل. مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی ــ 10 (1). pp. 43-51. شاپا 1735-868X

عالی جهان, راحله and پورفرضی, فرهاد and سلیمی, سوسن and طهماسبی, پریسا and مرادی, شهلا and حضرتی, صادق (1393) ﺷﻴﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ. طب جنوب ــ 17 (4). pp. 676-686. شاپا 1735-4374

عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1393) بررسی كاهش جمعیت وتنوع ژنی گوزن زرد ايراني. در: اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست بامحوریت زمین پاک, 23اردیبهشت ماه1393, دانشگاه آزاداسلامی اردبیل.

عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1394) ارزیابی پتانسیل بازیابی پسماند شهری اردبیل. مجله سلامت و بهداشت ــ 6 (3). pp. 337-344. شاپا 9710-2382

عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی and قاسم پور نیاری, عادل and فتایی, سعید (1394) تاثیرمیزان پسماندجمع آوری نشده شهراردبیل برسرانه تولیدآن. در: اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست, 17 اردیبهشت 1394, اردبیل - ایران.

عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی and فتایی, پوران and ولی پور, وحید (1394) پتانسیل انرژی قابل استحصال از پسماند عادی شهرستان سرعین. در: اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست, 17 اردیبهشت 1394, اردبیل - ایران.

علوی بختیاروند, نادعلی and محمدی, محمدجواد and وثوقی, مهدی and سلیمی, جواد and احمدی آنکالی, کامبیز and غفاری زاده, فرخ and کاظمیان, امیر and کندری, جاوید and چین سری, جلیل (1392) آﻧﺎﻟﯿﺰ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رازي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ 1388 -1390. مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه ــ 1 (4). pp. 32-40. شاپا ۲۵۳۸-۲۸۴۵

عباسی, وحید and ذاکری, آناهیتا and امانی, فیروز and مولایی, بهنام (1397) ارزیابی هوش هیجانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. International Journal of Advances in Medicine ــ 5 (4). pp. 776-779. شاپا 2349-3925

عسکری, رویا and رشتبری, یوسف and افشین, شیرین and محمدی, فائزه and محرمی, امیر and وثوقی, مهدی (1397) استفاده از روش فعال سازی شیمیایی برای تهیه کربن فعال از ضایعات شیرین و کاربرد آن در حذف آلاینده های کاتیونی از محیط های مختلف. در: The 3rd International and 21st national Conference on environmental Health, February 26-28, 2019, Zanjan University of Medical Sciences.

عباسی, مسلم and درگاهی, شهریار and قاسمی, رضا and درگاهی, عبداله and محرابی, علیرضا and کامران, عزیز (1394) اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عادات نابهنجار دانش آموزان دختر مبتلا به پرخوری عصبی. Archives of Hygiene Sciences ــ 4 (2). pp. 48-57. شاپا 4916-2322

عباسی, مسلم and صمدزاده, مهدی and شهباززادگان, بیتا (1389) مقایسه کیفیت زندگی و عملکرد خانواده در دو گروه از کارکنان خشنود و ناخشنود واحدهای تولیدی استان اردبیل. Procedia Social and Behavioral Sciences ــ 15 . pp. 1936-1941. شاپا 1877-0428

عطایی, امین and جعفروند, الناز and ادهم, داود and مرادی اصل, اسلام (1399) رابطه بین چاقی ، اضافه وزن و شاخص توسعه انسانی در کشورهای منطقه مدیترانه شرقی. Journal of Preventive Medicine and Public Health ــ 53 (2). pp. 98-105. شاپا 1975-8375

عطائی, جعفر and شمشیرگران, سید مرتضی and ایرانپرور, منوچهر and صفائیان, عبدالرسول (1394) بررسی کیفیت مراقبت بیماران دیابتی نوع 2 بر اساس سیستم امتیازدهی در مراجعین به درمانگاه دیابت اردبیل، 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 15 (2). pp. 207-219. شاپا 7280-2228

عباسی, میلاد and فرهنگ دهقان, سمیه and فلاح مدواری, روح الله and مهری, احمد and ابراهیمی, محمد حسین and پورصادقیان, محسن and ماری اوریاد, حسین and عباسی, میلاد (1398) تأثیر متقابل متغیرهای زمینه و پارامترهای بار کاری بر کیفیت زندگی پرستاران شاغل در واحدهای بیمارستانی بسیار پیچیده: مطالعه مقطعی. Journal of Clinical and Diagnostic Research ــ 13 (1). LC8-LC13. شاپا 0973-709X

عطایی, فاطمه and اکبری دورباش, فخرالدین and جدی, فریبا and ناصری, خالده and جدی, زهرا and علیزاده متبوع, سودابه and آذغانی, پیمان and جوانمردی, زهرا (1396) بررسی کارایی فرایند انعقاد الکتریکی- شناورسازی الکتریکی با الکترودهای آلومینیم - گرافیت نمدی در حذف باکتری‌های اشرشیاکلی و سالمونلا تیفی موریوم از آب آشامیدنی. [ research project ]

عزیزی, اسماعیل and غایب زاده, مهدی and درگاهی, عبداله and همتی, لیدا and بیک محمدی, معصومه and شرفی, کیومرث (1395) تعیین پارامترهای موثر در حذف مواد آلی از فاضلاب صنایع داروسازی توسط فرایند اکسیداسیون پیشرفته(H2O2/UV). Archives of Hygiene Sciences ــ 5 (2). pp. 69-74. شاپا 2251-9203

عبادی فردآذر, فربد and صلحی, مهناز and نژاددادگر, نازیلا and امانی, فیروز (1396) تاثیر مداخله با استفاده از مدل پرسید -پروسید بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی. Electronic Physician ــ 9 (8). pp. 5024-5030. شاپا 2008-5842

عباسی قهرمانلو, عباس and مشیری, اسماعیل and افراشته, سیما and غلامی, علی and صفیری, سعید and محمدبیگی, ابوالفضل and انصاری, حسین (1398) هم وقوعی اجزای تشکیل دهنده سندرم متابولیک در یک برنامه غربالگری جمعیت محور: آنالیز کلاس پنهان. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran ــ 34 (1). pp. 491-496. شاپا 1016-1430

عباسی قهرمانلو, عباس and جانانی, لیلا and ملکوتی, سیدکاظم and رابطیان, مهشید and ریماز, شهناز (1399) شیوع مصرف سیگار و عوامل موثر بر آن در کارگران مرد ایرانی. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran ــ 34 (1). pp. 1031-1036. شاپا 1016-1430

عباسی قهرمانلو, عباس and جعفرزاده, محمد and پورفرضی, فرهاد and افراشته, سیما and عظیمی, احد and احمد یوسف, مصطفی and ادهم, داود and مرادی اصل, اسلام (1402) ویژگی های اقدام به خودکشی در شمال غرب ایران: یک بررسی پنج ساله مبتنی بر جمعیت. BMC psychiatry ــ 24 (15). شاپا 1471-244X

عطادخت, اکبر and پرزور, پرویز and بشرپور, سجاد and معاضدی, کاظم (1393) مقایسه نقش باورهای فراشناختی در پیش بینی سلامت عمومی حافظان قرآن و افراد عادی. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 5 (4). pp. 300-309. شاپا 2228-7183

عبدیلی, ترکان and حقیقی, زهرا and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1395) بررسی عوامل خطرساز سرطان دستگاه گوارش(مطالعه موردی:بیمارستان امام خمینی اردبیل). در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

علیزاده, زهرا and حسینی آهق, میر محمد and رستم پور, الهام (1390) شیوع و عوامل مرتبط با ابتلا به هپاتیتc در بین معتادان تزریقی - مروری بر مطالعات انجام شده. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

علیخانی, محمد یوسف and لی, سئونگ موک and یانگ, جای کیو and شیرزاد سیبنی, مهدی and پیری دوگاهه, هادی and سیدین خراسانی, مسعود and نوشک, محمد علی and سمرقندی, محمدرضا (1391) حذف کاتالیتیک اشیرشیا کلی از محلول های آبی با استفاده از نانو ذرات اکسید روی، یک مطالعه کینتیک. Water Science & Technology ــ 67 (3). pp. 557-563. شاپا 0273-1223

علیخانی, محمد یوسف and اصلانی, محمد مهدی and پیری دوگاهه, هادی and دهقان, محمد حسین (1387) مقایسه روش های معمول باکتریولوژیک با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) در تشخيص سريع مننژيت سلي. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (2). pp. 167-171. شاپا 1735-2452

عزیزپور, آیدین and قضایی, سیامک and امیرعجم, زهرا and خوشبخت, راحم (1397) شیوع سروتیپ های سالمونلا در اردبیل. در: Iran's 19th International Congress of Microbiology, Sep 4-6, 2018, Tehran- Iran.

عزیزپور, آیدین and امیرعجم, زهرا (1401) بررسی مقایسه ای اثر ضد میکروبی اسانس آویشن و نعناع فلفلی و آنتی بیوتیک های انتخابی بر علیه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده. در: 9th National Congress on Medicinal Plants, 15 & 16 June 2022, Tehran, Iran.

عزیزپور, آیدین and امیرعجم, زهرا (1401) بررسی مقایسه ای اثر ضد میکروبی اسانس آویشن و نعناع فلفلی و آنتی بیوتیک های انتخابی بر علیه استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده. در: 9th National Congress on Medicinal Plants, 15 & 16 June 2022, Tehran, Iran.

علیپوری سخا, مینو and ظهیریان مقدم, تلما and قبادی مراللو, حسن and زندیان, حامد (1399) تشریح تغییرات رفتار پزشکان نسبت به پرداخت غیررسمی (زیرمیزی) بر اساس طرح تحول سلامت در ایران: یک مطالعه کیفی. International Journal of Health Planning and Management ــ 35 (5). pp. 1127-1139. شاپا 0749-6753

عباسقلی زاده, ناطق (1379) بررسي متغيرهاي مرتبط با ابعاد خانواده در شهر اردبيل. [ research project ]

عباسقلی زاده, ناطق and ادهم, داود and پرتوی, مریم and سید حقیقی, زهرا and اباذری, مالک (1396) تاثیر مداخلات آموزشی بر آگاهی، نگرش و عملکرد دختران دبیرستانی (دوره اول) شهر اردبیل در خصوص بهداشت بلوغ. در: دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

عباسقلی زاده, ناطق and براک, منوچهر and امامی, محمد (1380) بررسي ميزان رضايت مندي مادران داراي كودك زير 2 سال تحت پوشش خانه بهداشت هير از خدمات ارائه شده. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عباسقلی زاده, ناطق and براک, منوچهر and نوروزی, علی (1380) بررسي ميزان رضايت شغلي بهورزان خانه هاي بهداشت شهرستان اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عباسقلی زاده, ناطق and یوسف زاده, رضا and ادهم, داود and اباذری, مالک (1396) بررسی عوامل خطر موثر برسرطان پستان درشهرستان اردبیل درسال 1395. در: دهمین همایش دانشجویی تازه های بهداشتی کشور, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

عباسقلی زاده, ناطق and حبیب زاده, شهرام and عرشی, شهنام and یوسفی سادات, محرم and عالی مراد, محرم and صادقی, حسین and جعفرزاده, حمید and بشیری, جعفر and صادقیه اهری, سعید and امانی, فیروز and تفرجی, رقیه and امینی ثانی, نیره and محمدی, پرهام سعداله and شمشیرگران, سید مرتضی and یوسفی, عالیه and ایرانپور, صفر and خیرخواهی, الناز and لطف اله زاده, رسول (1383) ارائه وارزشيابي مدلي براي تحقق بسيج جامعه در مركز توسعه اجتماعي وارتقاي سلامت اردبيل. [ research project ]

عباسقلی زاده, ناطق and نعمتی, علی and نقی زاده باقی, عباس and دهقان, محمد حسین and صادقی, هادی and آقازاده پیر, حمیده and براک, منوچهر (1385) سلامت اجتماعی و عوامل تن سنجی در زنان اردبیلی، ایران. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (7). pp. 725-728. شاپا 1815-8846

عباسقلی زاده, ناطق and مرادی اصل, اسلام and ادهم, داود and سودی, رقیه and گنجی, اکبر and بریج, حسن and صالح زاده, مهدی (1397) بررسی میزان شیوع شپش در دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرستان مشگین شهر. Αmrican Journal Of Pediatrics ــ 4 (4). pp. 94-99. شاپا 2472-0887

عباسقلی زاده, ناطق and مرادی اصل, اسلام and اباذری, مالک and ادهم, داود (1398) تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان در مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل. International Journal of Advances in Medicine ــ 6 (2). pp. 398-403. شاپا 3925-2349

عباسقلی زاده, ناطق and میرزا رحیمی, مهرداد and صمدزاده, مهدی (1380) بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي زنان واجد شرايط (49-15 ساله ) تحت پوشش مراكز بهداشتي، درماني شهر اردبيـل در خصوص روشهاي تنظيم خانواده قبل و بعد از مطالعه جزوه آموزشي در سال 80 - 79. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عباسقلی زاده, ناطق and اباذری, مالک and حضرتی, صادق and ادهم, داود (1396) فعالیت فیزیکی زنان و عوامل موثر بر آن با استفاده از مدل اکولوژی - اجتماعی. Annals of Medical and Health Sciences Research ــ 7 (6). pp. 438-441. شاپا 2141-9248

عباسقلی زاده, ناطق and اباذری, مالک and حضرتی, صادق and ادهم, داود (1396) فعالیت فیزیکی زنان و عوامل موثر بر آن بر اساس کاربرد مدل اکولوژی اجتماعی. [ research project ]

عباسقلی زاده, ناطق and اباذری, مالک and باوفا, الهام and امینی, سارا and ادهم, داود (1396) بررسی تاثیر آموزش بر تداوم تغذیه با شیر مادر در مادران نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال 95. در: دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی, 20 اردیبهشت 1396, تهران - ایران.

عباسقلی زاده, ناطق and مظلومی محمودآبادی, سید سعید and باقیانی مقدم, محمد حسین and مظفری خسروی, حسن (1390) رفتارهای تغذیه ای در بیماران پره دیابتیک یزد، یک مداخله تئوری محور. HealthMED ــ 6 (9). pp. 3023-3034. شاپا 1840-2291

علیزاده متبوع, سودابه and نظری, شهرام and محمدی, لیلا and باقری, سوسن and اکبری دورباش, فخرالدین and یاری, احمدرضا and مختاری, سیداحمد and نیاپور, علی and محسنی, سید محسن (1397) بررسی اثر ضدباکتریایی نانودندریمر پلی‌آمیدوآمین نسل پنجم در محیط کشت. کومش ــ 21 (1). pp. 171-180. شاپا 1608-7046

علیمحمدی, حسین and فولادی, نسرین and صالح زاده, فرهاد and احمد علیپور, شیرین and سیدجوادی, مهری (1395) دردهای شکمی راجعه در کودکان و عفونت هلیکوباکتر پیلوری. Eastern Mediterranean Health Journal ــ 22 (12). pp. 860-864. شاپا 1020-3397

علیمحمدی, منیر and پورصادقیان, محسن and طباطبائی قمشه, فرهاد and پیشیاره, ابراهیم and حلاج, زهرا and فرجی, الهام (1400) تدوین آیین نامه دفتر توسعه و ارزیابی فناوری سلامت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. [ research project ]

عالیقدری, مرتضی (1387) سدسازي و اثرات زيست محيطي آن(مطالعه موردي: منابع آلاينده آب رودخانه بالخلي در بالا دست سد اردبيل). در: نخستین همایش محیط زیست و عمران, 1387/8/2, دانشگاه محقق اردبیلی.

عالیقدری, مرتضی (1387) بررسی روش های کاهش هزینه های بهره برداری (انرژی، مواد شیمیایی و ...)از تصفیه خانه فاضلاب خلخال. [ research project ]

عالیقدری, مرتضی (1397) طرح جامع مدیریت پسماندشهری اردبیل. [ research project ]

عالیقدری, مرتضی (1382) پروژه مطالعاتی طرح دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهری اردبیل. [ research project ]

عالیقدری, مرتضی (1394) مطالعه و ارایه گزارش وآمار و اطلاعات پسماندهای پزشکی و وابسته استان اردبیل. [ research project ]

عالیقدری, مرتضی (1378) بررسی شاخص های زیست محیطی شهر سالم در مشگین شهر. در: کنفرانس سراسری محیط زیست و پیامدهای آلودگی آن, 26-28 خرداد 1378, اردبیل - ایران.

عالیقدری, مرتضی (1382) مطالعه توجیه فنی و اقتصادی بازیافت زباله های شهری منطقه آذربایجان (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل). [ research project ]

عالیقدری, مرتضی (1388) بررسی پارامترهای کیفی آب سداردبیل(یامچی)جهت شرب وتغییرات آن با زمان. [ research project ]

عالیقدری, مرتضی and پدر نژاد, پیمان and حیدری, اصغر and تدین, رامین and صفرزاده, آرش (1381) شناسایی مراکز آلوده کننده آب های سطحی و زیرزمینی استان اردبیل. [ research project ]

عالیقدری, مرتضی and علی زاده, پریسا and پناهی, پریناز and اشرفی فرد, آذر and سپهرزاده, شیرین and چهاردولی, ندا and نظرپور, ندا and سیف زاده, فهیمه and سعیدیان, فاطمه and شاهعلی زاده, مریم and سلیمی, مریم and غفاری, نیر and آقایاری, ویدا and آگاهی, اعظم and احمدیان, حدیث and نماینده, غزل and پورخیرالله, حسین and نظری, محمد and کریم پور, زانکو and عارف, سهیل and نوری, محمد and شهابی, حسین (1394) همایش بازیافت و مدیریت پسماند، هنر زندگی امروز. در: همایش بازیافت و مدیریت پسماند، هنر زندگی امروز, 11 اسفند 1394, اردبیل - ایران.

عالیقدری, مرتضی and شیخ قاسمی, خلیل (1380) بررسی استفاده مجدد از پساب فاضلاب های شهری اردبیل در کشاورزی و فضای سبز. در: سمینارسراسری بهداشت و توسعه, 7-8 اسفند 1380, لرستان - ایران.

عالیقدری, مرتضی and شیخ قاسمی, خلیل and هادی زاده, منصور and سیگاری, شهریار (1379) بررسی استفاده مجدد از پساب فاضلاب های شهری اردبیل در کشاورزی و فضای سبز. [ research project ]

عالیقدری, مرتضی and پاست, ویدا (1389) بهینه سازی فرآیند تصفیه فاضلاب شهر خلخال. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ (1). pp. 13-18. شاپا 1735-2584

عالیقدری, مرتضی and پاست, ویدا (1387) بهینه سازی فرآیند تصفیه فاضلاب شهر خلخال. در: اولين همايش علمي- پژوهشي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل, 9-10 شهریور 1387, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی and عالی پناه, عزیزه (1394) ارزیابی پتانسیل بازیابی پسماندجامدشهری اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی and حاجی محمدی, رضا and محمدی مزرعه خلفی, داود (1396) ارزیابي ریسک ایمني بهداشت و محیط زیست درتصفیه خانه فاضلاب اردبیل به روش ویلیام فاین. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.

عالیقدری, مرتضی and حضرتی, مریم (1391) تاثیر پس ازن زنی بر عملکرد فرآیند انعقاد و لخته سازی با منعقد کننده آلوم در کاهش بار آلودگی فاضلاب بیمارستانی. در: پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط, 9-11آبان ماه1391, دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

عالیقدری, مرتضی and ندیری, عباس (1387) بررسی کیفیت آب در محل آبگیر سد یامچی و تصفیه خانه آب اردبیل. در: اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 9-10 شهریور 1387, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی and صادقی, هادی (1385) آنالیز فیزیکی و شیمیایی پسماندهای عادی شهر اردبیل جهت بررسی ضوابط مربوط به تفکیک مواد از مبدا. در: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری, 2 اردیبهشت 1385, ایران - تهران.

عالیقدری, مرتضی and صادقی, هادی and ادهم, داود and عطایی, سید ناصر (1387) بررسي شاخص هاي سلامت محيط در بيمارستانهاي شهر اردبيل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی and برقعی, مهدی and عینی بایندوری, اکبر (1392) ارزیابی کیفیت آب در سر شاخه های تامین کننده آب سد یامچی(اردبیل)از نظر WQI و شاخص WILCOX. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

عالیقدری, مرتضی and صادقی, هادی and زعفری, سمیه (1385) بررسي وضعيت بهداشتي آرايشگاههاي زنانه شهر اردبيل در سال 85-1384. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی and مصباح, اشرف السادات and غیاثی نژاد, مهدی and ناصری, سیمین and محوی, امیرحسین (1385) اندازه گیری غلظت اورانیم منابع تامین کننده آب آشامیدنی شهر اردبیل. در: اولین کنگره ملی محیط زیست، شغل و سرطان در ایران, 6-8 خرداد 1385, تهران - ایران.

عالیقدری, مرتضی and مصباح, اشرف السادات and غیاثی نژاد, مهدی and ناصری, سیمین and محوی, امیرحسین (1385) زادیش اورانیوم ازآب با کربن فعال. در: اولین کنگره ملی محیط زیست، شغل و سرطان در ایران, 6-8 خرداد 1385, تهران - ایران.

عالیقدری, مرتضی and آرویش, الهام (1387) ارزیابی اثرات زیست محیطی بازیافت پسماندهای شهری اردبیل به روش صورت ریزها. در: اولين همايش علمي- پژوهشي دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل, 9-10 شهریور 1387, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی and سعیدی, الهام and آزادنیا, پریا and علیاری, سعیده and عالی پناه, عزیزه (1393) نمایشگاه بازیافت پسماند. [Show/Exhibition]

عالیقدری, مرتضی and فریدی, المیرا and انوش, گلنوش (1385) بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر اردبیل در سال 1385. در: اولین همایش سراسری بهداشت و تغذیه دانشجویان, 9-10 شهریور 1385, کرمانشاه - ایران.

عالیقدری, مرتضی and غیاثی نژاد, مهدی and مصباح, اشرف السادات and ناصری, سیمین and محوی, امیرحسین and گرشاسبی, حمید and علیرضازاده, نوربخش (1385) مقایسه كارآیی فرآیندهای تبادل یونی و حذب سطحی در زدایش اورانیم از آب. در: نهمین همایش ملی بهداشت محیط, 16-18 آبان 1385, اصفهان - ایران.

عالیقدری, مرتضی and غیاثی نژاد, مهدی and مصباح, اشرف السادات and ناصری, سیمین and محوی, امیرحسین and گرشاسبی, حمید and علیرضازاده, نوربخش (1385) اندازه گیری غلظت اورانیم منابع آب استان اردبیل. در: نهمین همایش ملی بهداشت محیط, 16-18 آبان 1385, اصفهان - ایران.

عالیقدری, مرتضی and غیاثی نژاد, مهدی and مصباح, اشرف السادات and سیاهی, محمدرضا and کریمی نژاد, مهدی (1382) حذف اورانیم ازآب با فرآیند تبادل یونی. فصلنامه علوم دارویی ــ (2). pp. 23-30. شاپا 1735-403X

عالیقدری, مرتضی and غیاثی نژاد, مهدی and مصباح, اشرف السادات and کریمی نژاد, مهدی (1383) اندازه گیری میزان اورانیوم آب های معدنی استان اردبیل. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ــ 26 . pp. 54-58. شاپا 1608-5671

عالیقدری, مرتضی and پورعشق, یوسف and وثوقی, مهدی and عباسی قهرمانلو, عباس and امیدی خالکی, سعید and آقائی, احمد (1401) بررسی کیفیت منابع آب اطراف محل دفن پسماندهای شهری لنگرود درسال 1400. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی and پرستار, سعید and صادقی, طیبه and جوانمردی, زهرا (1400) بررسی کیفیت منابع آب اطراف محل دفن پسماندهای شهری خلخال در سال 99 -98. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی and رحمانی, کوروش and محمدی, ندا (1397) مقایسه وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی و سطوح محیطی شبه خانگی در بخش‌های بستری بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل به روش مشاهده‌ای (ICNA) و میکروبی (ACC) در سال 1396. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی and مختاری, سیداحمد and صدیق, انوشیروان and صادقی, طیبه and اکبرپور خطبه سرا, سیده نادیا (1401) بررسی تغییرات غلظت کلرآزاد باقیمانده در نقطه مصرف و شبکه توزیع آب آشامیدنی شهر پره سر و عوامل موثر بر آن در سال 1400. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالیقدری, مرتضی and فدائیان, محمد (1384) بررسی غلظت كلر آزاد باقیمانده در شبكه توزیع آب آشامیدنی شهر اردبیل. در: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط, 17-19 آبان 1384, تهران - ایران.

عالیقدری, مرتضی and بوستانی, رافت and سلیمی اصل, رقیه and عباس زاده, شیرین and موسوی, مریم (1385) بررسی وضعیت بهداشتی آرایشگاه های زنانه شهراردبیل در سال 1385. در: اولین همایش سراسری بهداشت و تغذیه دانشجویان, 9-10 اسفند 1385, کرمانشاه - ایران.

عالیقدری, مرتضی and بابلانی مقدم, خاطره (1394) امکان سنجی تولید انرژی از پسماندهای روستایی (زباله و فضولات حیوانی) شهرستان های اردبیل، نمین، نیر، هیر و سرعین. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.

عالیقدری, مرتضی and ابراهیمی, سعید (1394) ارزیابی راندمان اسکرابر انباشته جریان متقاطع در کنترل ذرات خروجی از کارخانه آسفالت. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر.

عسگرنژاد نوری, باقر and نعمتی, ولی and عباسقلی زاده, ناطق (1398) تاثیر ارزش درک شده بر تصویر ذهنی از مقصد، رضایت و وفاداری گردشگران پزشکی(مطالعه موردی: شهر اردبیل). سلامت و بهداشت ــ 10 (1). pp. 34-49. شاپا 2382-9710

عدالتخواه, حسن and صادقیه اهری, سعید (1393) بررسی نقش احتمالی اختلالات اندروژنیک در ابتلا به ملاسما (یک مطالعه مورد شاهدی). در: دومین گنگره درماتولوژی شمالغرب ایران - تبریز, 28-26 شهریور 1393, تبریز - ایران.

غ

غلامی, میترا and نظری, شهرام and فرزادکیا, مهدی and محسنی, سید محسن and علیزاده متبوع, سودابه and اکبری دورباش, فخرالدین and حسن نژاد, میثم (1395) سنتز نانو دندریمر پلی‌آمیدوآمین- G7 و ارزیابی تاثیر ضد باکتریایی آن بر روی باکتری‌های مختلف در محیط آزمایشگاهی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 74 (1). pp. 25-35. شاپا 1764-1683

غلامی, میترا and نظری, شهرام and فرزادکیا, مهدی and مجیدی, غریب and علیزاده متبوع, سودابه (1395) ارزیابی تاثیر ضد باکتریایی نانو دندریمر پلی‌آمیدوآمینG7- در محیط آبی. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 74 (3). pp. 159-167. شاپا 1764-1683

غلامی, میترا and نظری, شهرام and فرزادکیا, مهدی and علیزاده متبوع, سودابه and مجیدی, غریب and محسنی, سید محسن (1396) اثر ضدباکتریایی نانو دندریمر پلی‌آمید و آمین نسل هفتم سنتزشده بر روی کلستریدیوم پرفرنژنس، باسیلوس سوبتیلیس، سالمونلا تیفی و شیگلا دیسانتری در محیط آبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ــ 11 (9). pp. 20-31. شاپا 1735-7799

غلامی, میترا and رحمانی, کوروش and رحمانی, آیت and رحمانی, حسن and اسرافیلی, علی (1395) تجزیه اکسیداسیونی کلیندامایسین در محیط آبی با استفاده از فرایند نانوذرات آهن صفر/پراکسیدهیدوژن/اولتراسونیک. Desalination and Water Treatment ــ 57 (30). pp. 13878-13886. شاپا 3994-1944

ف

فتح اله زاده, بهرام and مالک نژاد, پرویز and بهادر, عباس and پیری دوگاهه, هادی and علیخانی, محمد یوسف (1386) ارزیابی جفت پرایمر های متفاوت برای تشخیص سریع سل. Pakistan journal of biological sciences ــ 10 (1). pp. 107-111. شاپا 1028-8880

فتح الهی, مریم and بوذری, مجید (1391) فراوانی ویروس TTMDV/SAV در سرم افراد با عفونت HIV دراستان لرستان با روش PCR آشیانه ای. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

فضل زاده دویل, مهدی and رستمی, روح اله and زارعی, احمد and سرانجام, بهزاد and غفاری, حمیدرضا and حضرتی, صادق and پورعشق, یوسف (1398) بررسی غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در هوای داخل قهوه خانه های شهر اردبیل. [ research project ]

فیض عارفی, مریم and امانت, نصیر and پورصادقیان, محسن (1401) وضعیت ایمنی پارک های شهری در ایران. مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی ــ 17 (3). pp. 1-9. شاپا 2783-3755

فیض عارفی, مریم and قلیچی زاوه, زهرا and برزنونی, سمیه and صابر, الهام and هریوندی, ثمینه and پورصادقیان, محسن (1400) بررسی سطح رفتارهای پیشگیرانه مردم نسبت به درک و نگرانی از ابتلای به کرونا ویروس در جامعه ایرانی درمقایسه باسال قبل. در: اولین همایش ملی رسانه‌های سلامت با محوریت کرونا, 15-16 آذر 1400, علوم پزشکی اهواز.

فیض عارفی, مریم and بابایی پویا, امین and برزنونی, سمیه and ابراهیمی, سحر and صالحی, امیر رضا and خواجه نصیری, فرحناز and پورصادقیان, محسن (1401) بررسی درک خطر پاندمیک از بیماری کرونا ویروس (COVID-19) در بهار. Journal of Education and Health Promotion ــ 11 (11). p. 118. شاپا 2277-9531

فیض عارفی, مریم and بابایی پویا, امین and پورصادقیان, محسن (1399) بررسی تناسب ابعاد آنتروپومتریک دانش آموزان و ابعاد میز و صندلی مدارس: یک مرور سیستماتیک. Journal of Education and Health Promotion ــ 10 (1). p. 38. شاپا 2277-9531

فیض عارفی, مریم and پورصادقیان, محسن (1400) مشکلات روانی اجتماعی در دوران بحران اپیدمی کووید 19. Health in Emergencies & Disasters Quarterly ــ 7 (2). pp. 57-58. شاپا 2345-4210

فیض عارفی, مریم and پورصادقیان, محسن (1399) مروری بر مطالعات بحران اپیدمی بیماری کووید 19 با رویکرد پیشگیری. Work ــ 66 (4). pp. 717-729. شاپا 1051-9815

فرخی, مهرداد and نبی جویبنی, محمد and درگاهی, عبداله and پورصادقیان, محسن and جمالی, حمزه علی (1396) بررسی اثر بخشی میکروبی لجن فعال شده در جداسازی فلزات سنگین از شیرابه کمپوست. Polish Journal of Environmental Studies ــ 27 (2). pp. 623-627. شاپا 1230-1485

فتاح زاده اردلانی, قاسم and معصومی, رحیم and امانی, فیروز and ذاکری, آناهیتا (1396) شیوع اضافه وزنی و چاقی در دختران دبیرستانی اردبیل. International Journal of Advances in Medicine ــ 4 (2). pp. 486-489. شاپا 2349-3925

فتاح زاده اردلانی, قاسم and ولیزاده, مهدی and محبی پور, علیرضا and محمدی, پرهام سعداله and کهنمویی, فریبا and فولادی, نسرین and فتحی, افشین (1395) شیوع اختلالات خواب در بین مردم شهر اردبیل. Journal of Sleep Medicine and Disorders ــ 3 (2). pp. 1-4. شاپا 0822-2379

فانی خیاوی, رسول and مهرتک, محمد and مجاوری خیاوی, فرهاد (1397) بررسی نقش هویت سازمانی بر شفافیت سازمانی و عملکرد مالی تعاونی روستایی استان اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر.

فهیمی, الناز and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1395) تعیین استراتژی های بهینه درحوزه اقتصادی و اجتماعی مدیریت پسماندشهری اردبیل. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

فیروز, فریبرز and نعمتی, علی and عباسقلی زاده, ناطق (1398) تأثیر موسیلاژ دانه مرو و گیاه اسفرزه بعنوان جایگزین چربی بر خصوصیات حسی، میکروبی و ماندگاري ماست همزده کم چرب پروبیوتیک. مجله سلامت و بهداشت ــ 10 (1). pp. 89-108. شاپا 2382-9710

فتایی, ابراهیم and ترابیان, علی and حسین زاده کلخوران, مهناز and عالیقدری, مرتضی and حسین زاده, شهناز (1392) انتخاب فرآیند بهینه تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از روشAHP (مطالعه موردی: شهرهای اردبیل، تبریز و ارومیه). مجله سلامت و بهداشت ــ 4 (3). pp. 260-272. شاپا 2228-7183

فتایی, ابراهیم and عالیقدری, مرتضی and غریبی اصل, سیامک and پورعسگری, محمد (1393) بررسی و انتخاب مناسب ترین تکنولوژی دفع پسماندهای شهری مشکین شهر. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل.

فردین, شهباززاده and سجاد, نریمانی and شیوا, احمدی and زهرا, انوری and مهدی, خزلی (1399) ارزیابی آمادگی به استفاده از کلاه کاسکت با استفاده از مصاحبه انگیزشی. Journal of Emergency Practice and Trauma ــ 7 (1). pp. 41-45. شاپا 2383-4544

فهیمی نیا, محمد and مجیدی, غریب and تشیعی, حمیدرضا and نظری, شهرام and وکیلی, بهنام and آقابابایی, حسین and فهیمی نیا, وحیده and عباسی, ابراهیم and ایزانلو, حسن (1394) بررسي الگوی مصرف آب و آب به حساب نيامده در مناطق روستایي استان قم و ارائه راهکارهای اصلاحي. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ــ 22 (2). pp. 410-418. شاپا 1606-7487

فهیمی نیا, محمد and انصاری, محسن and نظری, شهرام and مجیدی, غریب and احمدی, زهرا and فهیمی نیا, وحیده (1396) بررسی کارايی سولفات آلومينيوم، کلرور فريک، پلی آلومينيوم کلرايد، پليمر و آهک در تصفيه پساب سنگتری. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست ــ 19 (3). pp. 17-27. شاپا 1563-4809

فهیمی حمیدآباد, الناز and عالیقدری, مرتضی and رحمانی, کوروش (1398) ارزیابی مدیریت پسماندهاي پزشکی (مطالعه موردي؛ بیمارستان هاي شهر اردبیل). مجله سلامت و بهداشت ــ 10 (2). pp. 205-215. شاپا 9710-2382

فهیمی حمیدآباد, الناز and عالیقدری, مرتضی and رحمانی, کوروش and عالی پناه, عزیزه (1396) ارزیابی مدیریت پسماند ها در مطب های پزشکی شهر اردبیل. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

فامیلی, عسل بانو and کچویی, رضا and میرنژاد, رضا and امیر مظفری, نور and ایمانی فولادی, عباسعلی (1391) معرفی روشي ساده، سریع و ارزان جهت استخراج DNA از گونه هاي نوکاردیا با استفاده از پودر ماشین لباسشوئی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

فولادی, نسرین and حضرتی, صادق and شعبانی, مسعود and نژاددادگر, نازیلا (1396) بررسی سواد سلامت میانسالان شهرستان اردبیل. مجله سواد سلامت ــ 2 (1). pp. 39-44. شاپا 2476-471X

فولادی, نسرین and امانی, فیروز and صادقی موحد, فریبا and علیمحمدی, حسین and پورفرضی, فرهاد and پرویزی, فرهاد (1394) عملکرد شناختی درک شده و فاکتورهای مرتبط در زنان بدنبال جراحی سرطان پستان(2016). Middle East Journal of Cancer ــ 7 (1). pp. 41-45. شاپا 2008-6687

فولادی, نسرین and پورفرضی, فرهاد and تقي زاده, جلال (1390) تحلیل مشتری براساس اصول بازیاریابی اجتماعی و رابطه آن با انجام رفتارهای پرخطر در معتادین تزریقی با و بدون تزریق مشترک. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین and پورفرضی, فرهاد and تقي زاده, جلال and علیمحمدی, حسین and محمدی, راحله (1393) ارتباط بين ويژگی های فردی و انجام رفتارهای پرخطر در معتادين تزريقی در اردبيل سال 1391. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 14 (4). pp. 350-359. شاپا 2228-7280

فولادی, نسرین and پورفرضی, فرهاد and مظاهری, عفت and علیمحمدی, حسین and رضایی, مینو and امانی, فیروز and رستم نژاد, معصومه (1392) اعتقادات و رفتارهای غربالگری سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شمالغرب ایران بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 14 (11). pp. 6857-6862. شاپا 1513-7368

فرهادی, میلاد and محمدشاهی, جعفر and ادهم, داود and مرادی اصل, اسلام and عباسی قهرمانلو, عباس (1401) تعیین مدل الگوی پراکندگی فضايی بیماری کوويد 19 در مناطق روستايی و شهری استان اردبیل و مديريت مناطق پرخطر در سال. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین and علیمحمدی, حسین and احمد علیپور, شیرین and قدیمی, سعید (1392) بررسی فراوانی هلیکوباکترپیلوری در کودکان 13-6 ساله با دردهای شکمی راجعه (RAP) شهر اردبیل طی سال 1391. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین and علیمحمدی, حسین and پورفرضی, فرهاد and همايونفر, نسرین (1392) مطالعه اي كيفي در مورد عوامل موثر بر پيوستگي جريان مراقبت درسرطان پستان: ادراكات زنان ايراني. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 15 (1). pp. 133-137. شاپا 1513-7368

فرزانه, اسماعیل and ولی زاده, بهزاد and مصطفی زاده, بابک and جباری مقدم, علی and شفائی خانقاه, یوسف and نسل سراجی, فرناز (1395) اپیدمیولوژی گاز گرفتگی در استان اردبیل. در: 5th Annual Iranian International Congress of Forensic Medicine, Nov 2-4 , 2016, Tehran - Iran.

فرزانه, اسماعیل and حیدری, حشمت اله and شکارچی, علی اکبر and کامران, عزیز (1395) غربالگری سرطان سینه و گردن رحم در زنان اردبیل، شمالغرب ایران: یک مطالعه مبتنی بر جامعه(2017). OncoTargets and Therapy ــ 2017 (10). pp. 985-992. شاپا 1178-6930

فرزانه, اسماعیل and محمدی, پرهام سعداله and کهنمویی, فریبا and امانی, فیروز and سعیدی, سهیلا and محرمی, فاطمه and محمودی, غفور (1394) بررسی تداخلات دارویی در نسخ پزشکان عمومی شهر اردبیل. (International Journal of Scientific Study (IJSS ــ 2 (12). pp. 136-139. شاپا 2321-6379

فرزانه, اسماعیل and مصطفی زاده, بابک and نسل سراجی, فرناز and شفائی خانقاه, یوسف and قبادی مراللو, حسن and امانی, فیروز (1394) مطالعات علایم بالینی و یافته های پاراکلینیکی در مسمومین با قرص برنج. International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine ــ 5 (4). pp. 175-179. شاپا 8762-2251

فرزانه, اسماعیل and مصطفی زاده, بابک and ترجمان, فاطمه and کامران, عزیز (1396) شیوع آسیب مغزی بدون شکستگی جمجمه در اتوپسی قربانیان ترومای سر. World Family Medicine /Middle East Journal of Family Medicin ــ 16 (3). pp. 137-143. شاپا 1839-0188

فرزانه, اسماعیل and فولادی, نسرین and شفائی خانقاه, یوسف and میرزامحمدی, زهرا and نسل سراجی, فرناز and مهرپور, امید (1396) اپیدمیولوژی مارگزیدگی در استان اردبیل. Electronic Physician ــ 9 (3). pp. 3986-3990. شاپا 2008-5842

ق

قایم, هاله and افراشته, سیما and محمدبیگی, ابوالفضل and غلامی, غلی and نامی نظری, لیلا and عباسی قهرمانلو, عباس and طباطبایی, حمیدرضا (1399) مصرف مواد غیرقانونی و عوامل موصر بر آن در دانشجویان: گزارشی از جنوب غربی ایران. journal of kermanshah university of medical sciences ــ 24 (2). شاپا 2588-2562

قائد رحمت, زینب and وثوقی, مهدی and طهماسی, یاسر and نیسی, عبدالکاظم and گودرزی, غلامرضا and تکدستان, افشین (1397) پیش بینی O 3 در سیستم تنفسی کودکان با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی و با انتخاب ورودی بر اساس تست گاما، اهواز، ایران. Environmental Science and Pollution Research ــ 26 (9). pp. 254-265. شاپا 0944-1344

قدیری, سهیلا and منوچهری, آمنه and قربانی, خاتمه and ثابت, کبری and حسینی, فرزاد and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1392) آنالیز فیزیکی پسماندهای تولیدی دانشکده های بهداشت، پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قضایی, سیامک and عزیزپور, آیدین and امیرعجم, زهرا and سیفی, سعید (1397) بررسی سروتیپ و الگوی مقاومت دارویی جدایه های سالمونلا. در: Iran's 19th International Congress of Microbiology, Sep 4-6, 2018, Tehran- Iran.

قنبری, نورالدین and منصوری, علیرضا and نظری, سعید and عالیقدری, مرتضی and درویشی, رحمان (1392) آنالیز حالات شکست و اثرات آن (FMEA) درخطوط لوله انتقال نفت و گاز. در: نخستین همایش ملی HSE بارویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز, 7-6آذرماه1392, دانشکده نفت آبادان- دانشگاه صنعت نفت.

قنبری کاکاوند, مسعود and رستمی, الهام and پورصادقیان, محسن and عباسی, میلاد and امیدیانی دوست, علی and آوخ, علی and یارمحمدی, حامد (1395) بررسی وضعیت ایمنی بیمارستان با استفاده از شاخص های آمادگی در برابر مخاطرات. Archives of Hygiene Sciences ــ 5 (4). pp. 245-253. شاپا 2251-9203

قوچانی, محبوبه and شکوهیان, سکینه and محوی, امیرحسین and هیبتی, بهزاد and نوروزی, مهدی (1389) تعیین دترجنت در آب سطحی و زیرزمینی تهران. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences ــ 10 (3). pp. 464-469. شاپا 1818-6769

قهرمانی, احد and دشتی, منصور and فصیحی, محسن and پورعلی, بهنام and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1392) ارزیابی مدیریت پسماند های تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اکتشاف (1395) سویه ویبریو پاراهمولیتیکوس ژن RNA ریبوزومی رامسر 16S، توالی جزئی. KJ704113.2.

ل

لک, سعید and عالیقدری, مرتضی and رحمانی, کوروش and سربازان, محمدحسن (1397) ارزیابی اثرات زیست محیطی فرآیند تغییر و تبدیل پسماند جامد شهری تبریز. فصلنامه علمی و پژوهشی مهندسی بهداشت محیط ــ 6 (1). pp. 1-15. شاپا 2383-3211

لطفی, رویا and حیاتی, باقر and رحیمی, سجاد and شکارچی, علی اکبر and محمودی, نیازمحمد and باقری, ابوالفضل (1398) سنتز، تعیین ساختار و حذف آلاینده های دارویی با استفاده از نانوکامپوزیت pamam/sio2. Microchemical Journal ــ 146 . pp. 1150-1159. شاپا 0026-265X

لبنی, جواد یوسف and عباس, جعفر and مرادی, فریده and سلحشور, محمدرضا and چابکسوار, فخرالدین and سید فهیم, ایراندوست and نژاددادگر, نازیلا and ضیاپور, آرش (1399) پاندمی کرونا چطور بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ جامعه اثر دارد؟. International Journal of Social Psychiatry ــ 1 (3). pp. 1-3. شاپا 0020-7640

م

میری, علی and حامی, مهسا and درگاهی, عبداله and پورصادقیان, محسن and فرخی, مهرداد and ایوان بقاء, ریحانه and مسعود خالصی, محمد (1396) بررسی سطح آگاهی دانشجویان در زمینه ایمنی و بهداشت مواد غذایی و تغذیه و نگهداری مواد غذایی در شرایط اضطراری. Health in Emergencies & Disasters Quarterly ــ 3 (2). pp. 91-96. شاپا 2345-4210

میری, علی and بانشی, محمدمهدی and پورصادقیان, محسن and بیگلری, حامد and یاری, احمدرضا and خمر, علیرضا (1396) بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان در مورد ایمنی و بهداشت مواد غذایی. Electronic Physician ــ 9 (5). pp. 4289-4295. شاپا 2008-5842

متین, سمیه and متین, سمیرا and متین, المیرا (1389) بررسی آگاهی و عملکرد زنان آرایشگر شهر اردبیل در رابطه با بیماری های ایدز و هپاتیت 1388. در: اولین همایش ملی سلامت شهری, 5-4 اردیبهشت 1389, تهران- ایران.

مهری, احمد and جعفری, نسرین and اکبرزاده, عیسی and هاداوند سیری, فاطمه and عباسقلی زاده, ناطق (1399) سواد تغذیه دانشجویان و وجود ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی در مدارس ایرانی. Journal of Research in Health Sciences (JRHS) ــ 20 (2). e00476. شاپا 2228-7795

مردی, افروز (1380) بررسي چگونه ارايه خدمات تنظيم خانواده به زنان بالاي 35 سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي، درماني شهر اردبيل در سال 1380. [ research project ]

مردی, افروز (1388) بررسی چگونگی ارائه خدمات تنظیم خانواده به زنان مسن در مراکز بهداشتی درمانی اردبیل. در: هشتمین کنگره اروپایی منوپوز, 30-26 اردیبهشت 1388, لندن- انگلیس.

مردی, افروز and آذری, مهناز (1391) بررسی فاکتورهای مرتبط با نوع زايمان در بيمارستانهای دولتی اردبيل. در: کنگره ملی زایمان ایمن سزارین یا زایمان طبیعی, 20-22 اردیبهشت1391, همدان -ایران.

مردی, افروز and عبادی, عباس and بهبودی مقدم, زهرا and شهبازی, شیرین (1396) درک زنان نوجوان از ازدواج در سنین نوجوانی در ایران:یک مطالعه کیفی. Electronic Physician ــ 10 (2). pp. 6292-6298. شاپا 2008-5842

مردی, افروز and رفاهی, سهیلا and عبدالهی, اصغر (1388) بررسی میزان کم توانی ذهنی در کودکان سطح آمادگی اردبیل وبرخی مشخصات دموگرافیک آنها. در: نهمین کنگره اعصاب کودکان ایران, 30 دی- 2بهمن, بندر عباس.

مردی, افروز and رفاهی, سهیلا and مددزاده, میترا (1397) درک و تجربه زنان از ماموگرافی. در: چهاردهمین کنگره بین المللی سرطان پستان, 1-3 اسفند 97, تهران.

محبی, سیامک and پرهام, محمود and مظفریان پور, الهام and کامران, عزیز (1393) ارزیابی خودمراقبتی در بیماران دیابتی قم در سال 2013. Archives of Hygiene Sciences ــ 3 (4). pp. 167-176. شاپا 2251-9203

محبی, سیامک and شریفی راد, غلامرضا and قارلی پور, ذبیح اله and کامران, عزیز (1394) بررسی وضعیت انجام تست پاپ اسمیر و عوامل موثر بر آن بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر قم. مجله آموزش و سلامت جامعه ــ 2 (4). pp. 25-33. شاپا 2150-2383

مردی, افروز and غفاری مقدم, مژگان and اباذری, مالک and شادمان, عاطفه and نژاددادگر, نازیلا (1399) بررسی وضعیت سلامت باروري زنان نوجوان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال 1398. در: کنگره ملی سیمای سلامت خانواده, 25-27 شهریور 1399, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مردی, افروز and کامران, عزیز and پورفرضی, فرهاد and زارع, مریم and حاجی پور, آزاده and دعایی, سعید and عابدی اصل, نگین and Hackett, Daniel (1402) پتانسیل درشت مغذی ها و پروبیوتیک ها برای تقویت ایمنی در بیماران مبتلا به SARS-COV-2: یک مطالعه مروری. Frontiers in Nutrition ــ 10 . 01-08. شاپا 2296-861X

مردی, افروز and شادمان, عاطفه and پورمقدم, سعید (1399) بررسی مقایسه ای سواد سلامت در دانشجویان دانشکده بهداشت و پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درسال 1398. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مردی, افروز and مشعوفی, مهرناز and شادمان, عاطفه and قراجه داغی, هادی (1401) بررسی طول مدت تغذیه انحصاری با شیر مادر و برخی عوامل موثر بر آن در شیرخواران تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال 1399. در: کنگره سراسری سلامت جنسی-باروری و مشاوره در مامایی, 17-18 اردیبهشت 1401, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان.

مردی, افروز and مشعوفی, مهرناز and سرافراز, نسرین and عابدی, سمیرا and شادمان, عاطفه (1399) ارتباط سواد سلامت با رضایت زناشویی و جنسی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال 1398. در: کنگره ملی سیمای سلامت خانواده, 25-27 شهریور 1399, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. (Submitted)

مردی, افروز and بهبودی مقدم, زهرا and نفتچی, پروانه and حسین پور, رباب (1398) بررسی ارتباط بین سلامت عمومی و عملکرد جنسی زنان سالمند. در: 1st International 4th Traditional Health Professional Days Symposium, 2019 ,14-16November, Erzurum-Turkey.

مردی, افروز and بهبودی مقدم, زهرا and شهبازی, شیرین and عبادی, عباس (1397) عوامل موثر بر مصرف کنتراسپتیوها از دیدگاه زنان نوجوان. در: 16th International Congress of Obstetrics and Gynecology, Oct 9-12, 2018, Tehran - Iran.

مردی, افروز and عبدالهی, اصغر (1387) یک مطالعه مورد-شاهدی در مورد بیش فعالی کودکان و مصرف سیگار در مادران. در: اولین کنگره منطقه ای تنباکو وسلامت, 11-9 بهمن ماه 1387, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان-کیش.

محبی, سیامک and آزادبخت, لیلا and فیضی, آوات and حضوری, محمد and کامران, عزیز and شریفی راد, غلامرضا (1392) بررسی نیازهای آموزشی زنان مبتلا به سندرم متابولیک شهر اصفهان در خصوص تغذیه سالم؛ کاربرد الگوی ارتقاء سلامت. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 4 (2). pp. 179-165. شاپا 2228-7183

محبی, سیامک and آزادبخت, لیلا and فیضی, آوات and کامران, عزیز and حضوری, محمد and طبرائی, یاسر and شریفی راد, غلامرضا (1392) بررسی عوامل موثر بر خود مراقبتی تغذیه در زنان مبتلا به سندرم متابولیک براساس مدل ارتقا سلامت پندر. AFINIDAD ــ 80 (568). pp. 327-335. شاپا 0001-9704

مدبر, بهاره and عالیقدری, مرتضی and رحمانی, کوروش (1397) بررسی کیفیت آب های زیرزمینی اطراف ایستگاه انتقال پسماندشهری اردبیل. مجله علمی و پژوهشی مهندسی بهداشت محیط ــ 5 (3). pp. 277-285. شاپا 2383-3211

ملکی, محمدرضا and مهرتک, محمد and جنتی, علی and رضاپور, عزیز and اقدام نیا, صمد and سیدموسوی, میرسجاد (1392) تحليل و ساماندهي پستهاي سازماني دانشگاه ها: مطالعه موردي در دانشگاه علوم پزشكي تبريز. طب و تزکیه ــ 22 (4). pp. 35-42. شاپا 1608-2397

محمد, نریمانی and پرزور, پرویز and معاضدی, کاظم and ابراهیمی, اباصلت (1393) نقش سبک زندگی اسلامی در پیش بینی رضایت زناشویی دانشجویان متاهل. در: اولین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده, 29-30آبان 1393, اهواز- دانشگاه شهید چمران.

محوی, امیرحسین and هیبتی, بهزاد (1390) حذف رنگهای Reactive Red 120 و Direct Red 81 از محلول های آبی توسط پامیس. Research Journal of Chemistry and Environment ــ 16 (1). pp. 62-68. شاپا 0972-0626

محوی, امیرحسین and هیبتی, بهزاد (1389) ارزیابی کربن فعال تهیه شده از چوب درخت گردو در حذف رنگ های آزو در پساب های نساجی و تعیین ایزوترم های Acid Red 18. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 1 (3). pp. 7-15. شاپا 2228-7183

محوی, امیرحسین and هیبتی, بهزاد and یاری, احمدرضا and واعظی, نجمه (1391) کارائی حذف رنگ Reactive Black5 و تعیین مدل های ایزوترم در محلول های آبی توسط کربن فعال تهیه شده از چوب گردو. Research Journal of Chemistry and Environment ــ 16 (3). pp. 26-30. شاپا 0972-0626

محوی, امیرحسین and هیبتی, بهزاد and مصداقی نیا, علیرضا and یاری, احمدرضا (1391) جذب فلوراید از محلول های آبی توسط پامیس. E-Journal of Chemistry ــ 9 (4). pp. 1843-1853. شاپا 0973-4945

محوی, امیرحسین and آقانژاد, محمد and هیبتی, بهزاد (1391) بهبود حذف فسفر توسط فرایند Anoxic-Oxic در تصفیه خانه فاضلاب، نیروگاه خوی. در: ششمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست , 24-26 خرداد 1391, تهران.

ملکی رشتی, مهران and خواجه نصیری, فرحناز and اخلاقی پیرپشته, الهام and امانت, نصیر and صالحی سهل آبادی, علی and وطنی, جواد and پورصادقیان, محسن (1402) مرور سیستماتیک مطالعات تغییر اقلیم در ارتباط با کووید19. Avicenna Journal of Environmental Health Engineering ــ 9 (2). pp. 123-117. شاپا 2423-4583

مدرس صدرایی, نگار and حضرتی, صادق and خلیق, نغمه and امدادی, داريوش (1395) بررسي وضعیت اپيدميولوژيک بيماران مسلول استان اردبيل در سال 94. در: The 17th International and Iranian Congress of Microbiology, Aug 23-25 , 2016, Tehran - Iran.

مدرس صدرایی, نگار and حضرتی, صادق and امدادی, داريوش (1394) نقش گزارش دهی آزمایشگاههای خصوصی در مورد گزارش تب مالت شهرستان اردبیل در 5 ماهه سال 94. در: دومین کنگره بین المللی و ششمین همایش کشوری بروسلوز, 22-20 آبان 1394, تهران - ایران.

مدرس صدرایی, نگار and حضرتی, صادق and امدادی, داريوش (1395) بررسی اپیدمیولوژیک بروسلوز در استان اردبیل در سال 1394. در: The 17th International and Iranian Congress of Microbiology, Aug 23-25 , 2016, Tehran - Iran.

محمد علیزاده چرندابی, سکینه and ایوان بقاء, ریحانه and جنابی, انسيه (1382) بررسی میزان تداوم و دلایل عدم تداوم استفاده از آی.یو.دی Cu- T380A در مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز،1382. [ research project ]

محمدی, ندا and عالیقدری, مرتضی and رحمانی, کوروش (1398) مقایسه وضعیت بهداشتی سطوح تجهیزات پزشکی و سطوح محیطی شبه خانگی در بخش‌های بستری یکی از بیمارستان های اردبیل به روش مشاهده‌ای (ICNA) و میکروبی (ACC) در سال 1396. مجله مهندسی بهداشت محیط ــ 6 (3). pp. 281-292. شاپا 2383-3211

موسوی, سید فضل الله and جلالی, پانته آ and سیادت, سیدداور and رضایی, نیما and زهرایی, سیدمحسن and پارسا, هادی (1391) بررسی فراوانی ناقلین هموفیلوس آنفولانزا و استرپتوکوکوس پنومونیه در نمونه های نازوفارنکس کودکان زیر 6 سال در شهر تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

مهرتک, محمد and سید علی نقی, سید احمد and محسنی پور, مهرزاد and نوری, طیبه and کریمی, امیرعلی and شمس آبادی, احمدرضا and حیدری, محمد and برزگری, علیرضا and میرزاپور, پگاه and سلیمان زاده, مهدی and واحدی, فرزین and مهرآیین, اسماعیل and دادرس, امید (1400) چالش ها و راه حل های امنیتی با استفاده از رایانش ابری مراقبت های بهداشتی. Journal of Medicine and Life ــ 14 (4). pp. 461-448. شاپا 1844-122X

مهرتک, محمد and وطن خواه, سودابه and دلگشائی, بهرام and قلی پور, آرین (1393) جانشین پروری درنظام سلامت ایران: مطالعه موردی در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. Global Journal of Health Science ــ 6 (5). pp. 174-183. شاپا 9736-1916

مهرتک, محمد and همتی, امیر and بخش زاده, آرمان (1397) سواد سلامت و ارتباط آن با تبعيت از رژيم دارويى، تغذيه و ورزش در بيماران مبتلا به ديابت نوع دوم. فصلنامه سواد سلامت ــ 3 (2). pp. 137-144. شاپا 2476-4827

مهرتک, محمد and خیری, فاطمه and قارداشی, افسانه (1395) پیامد درمان و اپیدمیولوژی بیماران ترومایی ناشی ازسوانح موتورسیکلت بستری شده در بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل در سال 1394. در: هفتمین سمینار بین المللی کاهش سوانح ترافیکی،چالش ها و راهکارهای پیش رو حوادث ترافیکی دوچرخه و موتور سیکلت, 27-28 بهمن 1395, شیراز - ایران.

محمدی, سمیه and رستم نیا, دلنیا and سوادپور, محمدتقی (1393) بررسی ارتباط تبعیت درمان با باور دارویی بیماران و فاکتورهای دموگرافیک. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مهرتک, محمد and یوسف زاده, حسن and جعفری پویان, ابراهیم (1393) پابن لاسو و تحلیل پوششی داده ها: رویکردی ترکیبی برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها. Global Journal of Health Science ــ 6 (4). pp. 116-107. شاپا 9736-1916

مهرتک, محمد and حبیب زاده, شهرام and وطن خواه, سودابه and جعفری عوری, مهدی and دلگشائی, بهرام and آذری, آرزو (1395) ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﺮوري: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ. مدیریت سلامت ــ 19 (63). pp. 91-100. شاپا 2008-1200

محرمی, امیر and افشین, شیرین and رشتبری, یوسف and محمدی, فائزه and عسکری, رویا and وثوقی, مهدی (1397) استفاده از روش فعال سازی شیمیایی برای تهیه کربن فعال از ضایعات شیرین و کاربرد آن در حذف آلاینده های کاتیونی از محیط های مختلف. در: The 3rd International and 21st national Conference on environmental Health, February 26-28, 2019, Zanjan University of Medical Sciences.

مهرتک, محمد and دادفر, ابراهیم and فرجي, فاطمه (1398) شناسایی و اولویت بندی مولفه های زیر ساخت به عنوان یکی از عوامل موثر در ماندگاری گردشگر در شهرستان مشگین شهر. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر.

مهرتک, محمد and دادفر, ابراهیم and حبیبی, مهسا (1398) شناسایی و اولویت بندی مولفه های خدمات به عنوان یکی از عوامل موثر در ماندگاری گردشگر در شهرستان مشگین شهر. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر.

مهرتک, محمد and دادفر, ابراهیم and شربتی موییلی, بهروز (1397) بررسی تأثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی سرمایه فکری در کارکنان ثبت احوال استان اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر.

مهرتک, محمد and دادفر, ابراهیم and علیزاده, محمدهادی (1397) تعیین شاخص‌های کلیدی وفادارسازی مشتریان بر اساس گروه‌بندی مشتری در مدل بانکداری جامع در شعب بانک تجارت استان اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشگین شهر.

مهرتک, محمد and حضوری, محمدجواد and مقرب, سید مهدی and جنتی, علی and درویش, حسن and سعادتی, مهدی (1395) تبیین موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه های علوم پزشکی: یک مطالعه کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت ــ 5 (4). pp. 363-375. شاپا 1735-7503

مهرتک, محمد and جعفری عوری, مهدی and آذری, آرزو (1394) ارتباط بین مکان کنترل و تاب آوری در بین افراد معتاد تحت درمان در مراکز MMT. در: 9th Annual International Addiction Science Congress, Sept 9-11 , 2015, Tehran - Iran.

مهرتک, محمد and کامران, عزیز and زندیان, حامد (1396) تبیین تاثیر فرهنگ سازمانی روی جانشین پروری در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی: یک مطالعه کیفی. در: دومین همایش ملی و چهارمین همایش دانشگاهی پژوهش در توسعه مدیریت و منابع نظام سلامت, 8-9 آذر 1396, بابل - ایران.

مهرتک, محمد and فرزانه, اسماعیل and حبیب زاده, شهرام and کامران, عزیز and زندیان, حامد and مهدوی, عبدالله (1396) فرهنگ سازمانی و جانشین پروری در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. Electronic Physician ــ 9 (11). pp. 5806-5813. شاپا 2008-5842

متولی, رویا and علیزاده, لیلا and وثوقی, مریم and شهباززادگان, سمیرا (1391) بررسی شيوع، علل و پيامدهای سقط عمدی در زنان شهر اردبيل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (4). pp. 384-391. شاپا 2228-7280

مصباح, اشرف السادات and غیاثی نژاد, مهدی and ناصری, سیمین and محوی, امیرحسین and عالیقدری, مرتضی (1382) بررسی کارآیی فرآیندهای تبادل یونی و جذب سطحی در حذف اورانیم از منابع آب. PhD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تهران.

مظفری, احسان and وطن دوست, حسن and راثی, یاور and محبعلی, مهدی and اخوان, امیر احمد and مرادی اصل, اسلام and زارعی, ذبیح اله and زهرایی, علیرضا and قربانی, اسماعیل (1399) اپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی با تاکید بر فعالیت فصلی پشه خاکی هادر مهمترین منطقه آندمیک بیماری در شمالغرب ایران. Journal of Arthropod-Borne Diseases ــ 14 (1). pp. 97-105. شاپا 1735-7179

محمدی, فائزه and افشین, شیرین and رشتبری, یوسف and عسکری, رویا and محرمی, امیر and وثوقی, مهدی (1397) حذف رنگ راکتیو از محلول های آبی توسط جلبک فیلامنتوس. در: The 3rd International and 21st national Conference on environmental Health, February 26-28, 2019, Zanjan University of Medical Sciences.

محمدی, فرزاد and حشمتی پور, زهیر and خنافری, آنیتا and نجفی, سعیده and حاجی پور, سعیده (1391) جداسازي و شناسايي سيانوباكتر ترموفيل از چشمه آب گرم رامسر. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

مولوی, پرویز and صادقیه اهری, سعید and ندرمحمدی مقدم, مهریار and عطائی, میرسبحان (1400) بررسی فراوانی همسر آزاری و کودک آزاری در استان اردبیل طی سال های 97-1391. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی, پرویز and پورصادقیان, محسن and یارمحمدی, ایوب and دارسنج, افشین and اسکندری, سودابه and خدادادیان, بهمن and جهانگیری مهر, اعظم and سهرابی, یونس (1396) بررسی میزان سرب و کادمیوم برنج های ایرانی و وارداتی. Archives of Hygiene Sciences ــ 7 (2). pp. 106-111. شاپا 2251-9203

مزدکی, علیرضا and زندیان, حامد and زرین, آیین and ظهیریان مقدم, تلما (1399) کسورات بیمه درمانی در بیمارستانهای عمومی ایران قبل و بعد از برنامه تحول سلامت. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran ــ 34 (1). pp. 1-7. شاپا 1016-1430

محمدی, محمدعلی and دادخواه, بهروز and رئیسی, لیلا and غنی زاده, سیده مرضیه (1399) بررسی تنیدگی والدگری و حمایت اجتماعی در مادران دارای کودک كم توان تحت پوشش بهزیستی شهر اردبیل سال 1397. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی, محمدجواد and یاری, احمدرضا and سقازاده, مژگان and سبحان اردکانی, سهیل and گراوندی, سحر and افکار, ابوالحسن and صالحی, سیده زهرا and ولی پور, علی اصغر and بیگلری, حامد and حسینی, سیداحمد and راستگاری مهر, بابک and وثوقی, مهدی and امیدی خانی آبادی, یوسف (1396) ارزیابی خطر فلزات سنگین در سلامت مردم مصرف کننده سوهان در قم، ایران. Toxin Reviews ــ 37 (4). pp. 278-286. شاپا 1556-9543

محمدی, محمدجواد and چرخلو, اسماعیل and گراوندی, سحر and تکدستان, افشین and رحیمی, سمیه and یاری, احمدرضا and علیزاده, راشین and وثوقی, مهدی and دوبرادران, سینا and جوانمردی, پرویز (1396) سر و صداهای جاده ای در محیط های شهری در شهر اهواز، ایران. Fresenius Environmental Bulletin ــ 26 (4). pp. 2747-2752. شاپا 1018-4619

مومنی ها, فاطمه and فریدی, ساسان and امینی, هرش and شمسی پور, منصور and ندافی, کاظم and یونسیان, مسعود and نیازی, صادق and گوهری, کیمیا and فرزادفر, فرشاد and نبی زاده, رامین and مکمل, عادل and محوی, امیرحسین and مصداقی نیا, علیرضا and کاشانی, هما and ناصری, سیمین and غلامپور, اکبر and سعیدی, رضا and حسنوند, محمد صادق (1396) برآورد انتشار ملی دی اکسین ها و فوران ها، منابع عمده، دوز مصرفی و روند زمانی در ایران از سال های 1990 تا 2010. Journal of Environmental Health Science & Engineering ــ 15 . pp. 1-7. شاپا 2052-336X

محسنی راد, حامد and ظهیریان مقدم, تلما and پورفرضی, فرهاد and زندیان, حامد (1401) سنگ کلیه در ایرانیان بزرگسال: بررسی شیوع و ارزیابی عوامل اجتماعی اقتصادی در یک مطالعه کوهورت مورد شاهدی. Health Science Reports ــ 5 (6). e877. شاپا 2398-8835

مرادی اصل, اسلام (1397) لیشمانیوز احشایی (کالاآزار) در استان اردبیل. کتاب لیشمانیوز احشایی . آموزشی تالیفی ارشدان, تهران. شابک 978-600-995-199-4

مرادی اصل, اسلام and وطن دوست, حسن and ادهم, داود and امدادی, داريوش (1397) بررسی حضور آادس در مرزهای ایران و آذربایجان برای کنترل بیماریهای آربوویروسی. در: پنجمین کنگره بین المللی دانشگاه علوم پزشکی آدربایجان ، باکو, 1-2 نوامبر 2018, باکو ، آدربایجان. (In Press)

مرادی اصل, اسلام and وطن دوست, حسن and شمشاد, خدیجه and سالاری جوزم, مهدی and رفیع نژاد, جواد (1392) مروري بر زنبور درماني در ايران وجهان (مقاله مروري). دوماهنامه علمی پژوهشی طلوع بهداشت یزد ــ 12 (1). pp. 178-188. شاپا 1728-5127

مرادی اصل, اسلام and وطن دوست, حسن and تلمادره ای, زکیه and محبعلی, مهدی and عبائی, محمد رضا (1397) بررسی خاصیت دور کنندگی سم فلومترین بر روی ناقلین تب خونریزی دهنده کریمه کنگو. Eastern Mediterranean Health Journal ــ 24 (11). pp. 1082-1087. شاپا 1020-3397

مرادی اصل, اسلام and گنجی, اکبر and بریج, حسن and شریفی, حسین and عین اله زاده, اف (1394) بررسی وضعیت اپیدمیولوژیکی تب مالت در شهرستان مشگین شهر اردبیل. در: The 2end International & the 6th National Iranian Congress Brucellosis, Nov 11-13 , 2015, Tehran - Iran.

مرادی اصل, اسلام and راثی, یاور and ادهم, داود and حنفی بجد, احمدعلی and ثقفی پور, عابدین and رفیع زاده, ساینا (1397) پراکندگی مکانی پشه خاکی های(لارسیوس گروپ ) ناقلین اصلی لیشمانیوز اصلی در شمال غرب ایران. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine ــ 8 (9). pp. 425-430. شاپا 2221-1691

مرادی اصل, اسلام and راثی, یاور and حنفی بجد, احمدعلی and وطن دوست, حسن and ثقفی پور, عابدین and ادهم, داود and عباسقلی زاده, ناطق and امیدی اسکوئی, علیرضا and صادقی, هادی (1396) رابطه بین عوامل زیست محیطی و شيوع لیشمانیوز احشایی در شمال غرب ایران. International Journal of Pediatrics ــ 6 (2). pp. 7169-7178. شاپا 2345-5047

مرادی اصل, اسلام and راثی, یاور and حنفی بجد, احمدعلی and ثقفی پور, عابدین (1398) پراکندگی مکانی و میزان آلودگی لیشمانیایی پشه خاکیهای ناقل در استان اردبیل. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine ــ 9 (5). pp. 181-187. شاپا 2221-1691

مرادی اصل, اسلام and ادهم, داود and قبادی مراللو, حسن and عباسی قهرمانلو, عباس (1400) طبقه بندی بیماران و تعیین هم وقوعی علایم کووید ۱۹ و عوامل موثر بر آن در بیماران ایرانی با استفاده از مدل Latent Class Analysis. Asia Pacific Journal of Public Health ــ 33 (5). pp. 651-654. شاپا 1010-5395

مرادی اصل, اسلام and ادهم, داود and سلیمان زاده, حسین and ثقفی پور, عابدین and اقبالی, هادی (1397) تاثیر تغییرات آب و هوایی بر توزیع مکانی عقرب گزیدگی در استان اردبیل. Shiraz E-Medical Journal ــ 20 (2). pp. 1-8. شاپا 1735-1391

مرادی اصل, اسلام and ثقفی پور, عابدین and همتا, امیر and طاهری خرامه, زهرا and اباذری, مالک and اصغری ججین, شبنم (1402) تأثیر مداخله آموزشی بر اثربخشی شامپو پرمترین 1 درصد و لوسیون دایمتیکون 4 درصد در درمان آلودگی به شپش سر با استفاده از تطبیق امتیاز گرایش (PSM). BMC Infectious Diseases ــ 24 (143). شاپا 1471-2334

مرادی اصل, اسلام and حنفی بجد, احمدعلی and راثی, یاور and وطن دوست, حسن and محبعلی, مهدی and یعقوبی ارشادی, محمدرضا and حبیب زاده, شهرام and حضرتی, صادق and رفیع زاده, ساینا (1396) آنالیز مکانی لیشمانیوز احشایی در مهمترین کانون بیماری در ایران. Journal of Arthropod-Borne Diseases ــ 11 (4). pp. 482-496. شاپا 2322-1984

مرادی اصل, اسلام and حبیب زاده, شهرام and آرش, هاجر (1398) یک مورد بیماري تب خونریزي دهنده کریمه-کنگو در اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 19 (2). pp. 249-253. شاپا 1735-2452

مرادی اصل, اسلام and خیاط زاده, سیمین and درستی, عباسعلی and علیزاده, صابر and پورفتحی, جواد and عطائی, امین (1398) بررسی وضعیت پراکندگی مکانی لیشمانیوز احشایی در استان آذربایجان شرقی. تصویر سلامت ــ 10 (2). pp. 120-128. شاپا 2008-9058

مرادی اصل, اسلام and جعفری, ثمین (1399) مدل زیستی مناسب برای پراکندگی اورنیتودوروس تولوزانی و لاهورنسیس ناقلین اصلی تب راجعه در ایران. Annals of Parasitology ــ 66 (3). pp. 357-363. شاپا 2299-0631

مرادی اصل, اسلام and حضرتی, صادق and وطن دوست, حسن and امدادی, داريوش and قربانی, اسماعیل and قاسمیان, امیر and رفیعی, مهدی and پناه, اصغر and شکری, اکبر (1397) بررسی فون و زیستگاه هاي لاروي پشه ها (دوبالان: کولیسیدهها) در شمال غرب ایران. مجله سلامت و بهداشت ــ 9 (3). pp. 259-266. شاپا 2382-9710

مرادی اصل, اسلام and صادقی, هادی and محبعلی, مهدی and عین اله زاده, فتح اله and زارعی, ذبیح اله (1390) بررسی تاثیر سم فایکام (بندیوکارب ) برروی ناقلین لیشمانیوز احشایی در شهرستان مشکین شهر سال 1389. در: پنجمین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث و بلایا, بهمن 1390 5-7, تهران، ایران.

مرادی اصل, اسلام and مظفری, احسان and حنفی بجد, احمدعلی and راثی, یاور (1397) بررسی مکانی لیشمانیوز احشایی در مهمترین ماکن آندمیک بیماری در شمالغرب ایران. در: پنجمین کنگره بین المللی علوم پزشکی آذربایجان, 1-2 نوامبر 2018, باکو ، آدربایجان.

مرادی اصل, اسلام and عباسی قهرمانلو, عباس and ادهم, داود and ثقفی پور, عابدین and ارزمانی, کوروش and سلطانی, ابوذری and نجاتی, جلیل and فیروزیان, سمیرا and جلیلیان, علی and کاظمپور, صمد and درویشی, محمد and ازبکی, قربان محمد (1402) ارتباط بین زندگی در منطقه اندمیک و سطح آگاهی از لیشمانیوز احشایی. BMC Public Health ــ 24 (291). شاپا 1471-2458

مرادی اصل, اسلام and محبعلی, مهدی and راثی, یاور and وطن دوست, حسن and ثقفی پور, عابدین (1399) متغیرهای محیطی موثر در پراکندگی لیشمانیوز احشایی سگها در استان اردبیل. Iranian Journal of Public Health ــ 49 (6). pp. 1033-1044. شاپا 2251-6085

مجلسی نصر, منیره and رحمانی, کوروش and رحمانی, حسن and یوسفی, مسعود and رحمانی, آیت (1396) حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از زئولیتهاي اصلاح شده توسط نانوذرات آهن صفر (nZVI)از آب. مجله سلامت و بهداشت ــ 8 (3). pp. 280-288. شاپا 2382-9710

مرادی اصل, اسلام and نیکوکار, حسن and داننده پور, پیمان and وکیلی, فاضل and اسدیان, مهرداد and ادهم, داود (1399) بررسی میزان مرگ و میر و وضعیت مسمومیت با استفاده از آفت کش ها، داروها و مواد شیمیایی در مشکین شهر، استان اردبیل. Iranian Journal of Health Sciences ــ 8 (1). pp. 11-18. شاپا 2322-553x

مرادی اصل, اسلام and اسدالهی, جواد and ابراهیم زاده, زلیخا and محمد اوغلی, حسن (1397) بررسی اپیدمیولوژیک سوانح جاده‫ای شهرستان مشگین شهر استان اردبیل 1394. فصلنامه سلامت محیط و کار ــ 3 (2). pp. 120-125. شاپا 2423-7450

محمدی کبار, سوسن and حبیب زاده, شهرام and عیسی زاده فر, خاطره and برومند داشقاپو, محمد (1395) بررسی اثربخشی واکسیناسیون هپاتیت B در بیماران همودیالیزی شهرستان اردبیل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

معینی جزنی, آرزو and نسیمی دوست, رامین and نسیمی دوست, حمیدرضا and نسیمی دوست, علیرضا and آیتی, محمد حسین (1402) بررسی تاثیر هیدروتراپی، اسپا تراپی و بالنئوتراپی بر کیفیت خواب: یک مرور نظام مند. International Journal of Biometeorology ــ 67 (6). pp. 975-991. شاپا 0020-7128

مصطفی زاده, بابک and فرزانه, اسماعیل (1396) پیشگویی کننده های اصلی برای تکرار رفتارهای خودکشی در بین زنان. Journal Of the Pakistan Medical Association ــ 67 (9). pp. 1379-1382. شاپا 0030-9982

مصطفی زاده, فریده and رستم نژاد, معصومه and صالحی عالی, حبیبه (1389) شهرنشینی و ارتقا سلامت زنان. نشريه تخصصي زنان و مامايي ابران-فصلنامه علمي-خبری ــ 5 (2). pp. 46-51.

محمدی قلعه بین, بهنام and حاتم, غلامرضا and سرکاری, بهادر and محبعلی, مهدی and زارعی, ذبیح اله and جابری پور, منصوره and بهلولی, شهاب (1391) شناسائی ليشمانيوز احشائی در سگ های علامت دار و بدون علامت به روش اليزا و با استفاده از آنتی ژن فوکوز-مانوز ليگاند ليشمانيا اينفانتوم در يک منطقه اندميک ايران. در: 7th European Congress on Tropical Medicine and International Health, 3-6Oct 2011, Barcelona , Spain.

محمدی قلعه بین, بهنام and حاتم, غلامرضا and محمدپور, ایرج and قباخلو, نفیسه and فروغی پرور, فائزه (1393) شناسائی آمیب های آزاد زی بیماریزا در آب های سطحی شهر شیراز، ایران. Journal of health sciences and surveillance system ــ 2 (4). pp. 164-167. شاپا 2345-2218

میرزا رحیمی, مهرداد and حضرتی, صادق and احمدی هادی, پیمانه and عالی جهان, راحله (1392) شیوع وزن کم زمان تولد و عوامل مرتبط با آن در اردبیل، ایران. Iranian Journal of Neonatology ــ 4 (1). pp. 18-23. شاپا 2251-7510

میرزا رحیمی, مهرداد and فراستی, بهنام (1393) بررسی میزان آگاهی و نگرش آرایشگران شهر اردبیل در خصوص راه های انتقال و نحوۀ پیشگیری از هپاتیت. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محسنی بندپی, انوشیروان and محسنی, سید محسن and شیخ محمدی, امیر and سردار, مهدیه and سرخوش, مریم and الماسیان, محمد and عوض پور, موید and مصلا نژاد, زهرا and عطافر, زهرا and نظری, شهرام and رضایی, سهیلا (1395) بهینه سازی حذف آرسنیک از طریق جذب بر روی رس مونتموریلونیت اصلاح شده: روش های آزمایشگاهی و تئوری. Korean Journal of Chemical Engineering ــ online . pp. 1-8. شاپا 0256-1115

مرتضوی, سید منصور and امانی, فیروز and اصلانیان, رقیه and نورمحمدی, سعیده (1396) بررسي همه گير شناسي حيوان گزيدگي در شهرستان صومعه سرای استان گیلان. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی اردبیل, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

معصومی, رحیم and امانی, فیروز and ذاکری, آناهیتا and فتاح زاده اردلانی, قاسم and محمدی, پرهام سعداله and مولایی, بهنام and عباسی, وحید (1395) بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن در دانشجویان اردبیل. International Research Journal of Social Sciences ــ 6 (2). pp. 1-4. شاپا 2319-3565

محبعلی, مهدی and مرادی اصل, اسلام and راثی, یاور (1397) پراکندگی جغرافیایی و آنالیز مکانی لیشمانیا اینفانتوم در مخازن اهلی و وحشی در ایران ( مطالعه مروری سیستماتیک). Journal of Vector Borne Diseases ــ 55 (3). pp. 173-183. شاپا 0972-9062

ملماسی, سعید and عالیقدری, مرتضی and مرادی, محمد (1397) ارزیابی ریسک های ایمنی، بهداشتی و محیط زیستی کارخانه سیمان اردبیل به روش FMEA و AHP. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

مولایی, شادیه and ارزنلو, محسن and ولی زاده حقی, هاله and بصیری, سپیده (1399) بررسی نوع و میزان آلودگی باکتری‏های هوازی روپوش دانشجویان در بخش‏های ترمیمی و اندو دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال تحصیلی 1398. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مولائی, سهیلا and محبعلی, مهدی and گنجی, اکبر and پورفرضی, فرهاد and امدادی, داريوش and مدرس صدرایی, نگار and نصیری, مهراب and سلیمان زاده, قشم and فرج زاده, محمد and زارعی, ذبیح اله (1389) سرواپيدميولوژی ليشمانيوز احشايی(كالاآزار) در استان اردبيل طی سال‌های 1388-1365. ارمغان دانش (فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج) ــ 15 (3). pp. 262-272. شاپا 1728-6506

مولائی, سهیلا and محبعلی, مهدی and عبائی, محمد رضا and مولایی, اکبر and آخوندی, بهناز and مرادی اصل, اسلام (1396) بررسی تغییرات تست DAT در بیماران کالاآزاری در ایران. Journal of Parasitic Diseases ــ 41 (2). pp. 446-449. شاپا 0971-7196

مولائی, سهیلا and محبعلی, مهدی and مولایی, اکبر and آخوندی, بهناز and زارعی, ذبیح اله and مرادی اصل, اسلام and مدرس صدرایی, نگار and رخشیدن, زهرا and فرجی, فاطمه (1392) تعيين ارتباط گروه هاي خوني با ليشمانيوز احشايي علامت دار و بدون علامت ناشي از ليشمانيا اينفانتوم در انسان. ارمغان دانش ــ 18 (5). pp. 400-409. شاپا 1728-6506

مولایی, بهنام and ندرمحمدی مقدم, مهریار and مولوی, پرویز and آذرکلاه, آنیتا and شارعی, آیسان سادات and علیزاده گورادل, جابر (1399) نقش هوش معنوی و رضایت از زندگی در سلامت روان پرستاران. پژوهش در پرستاری ــ 15 (6). pp. 47-55. شاپا 1735-9074

مختاری, سهیلا and پورصادقیان, محسن (1397) ایمنی پارکها در شهرهای ایران. در: اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان, 29-30 خرداد 1397, علوم بهزیستی و توانبخشی.

مشعوفی, مهرناز and نظری, رباب and شیرینکام چوری, رقیه and شرقی, افشان and مردی, افروز and قره زاد آذری, مریم (1391) اثربخشی برنامه غربالگری و درمان عفونت واژینوز باکتریال در مراقبتهای روتین دوران بارداری درکاهش زایمان زودرس. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (3). pp. 312-320. شاپا 1735-2452

مختاری, سیداحمد and صادقی, هادی and وثوقی, مهدی and حیدری, مریم (1399) بررسی مقایسه کارایی فرآیندهای الکتروپرسولفات و الکتروفنتون در حذف دیازینون از محیط های آبی. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مختاری, سیداحمد and صادقی, هادی and وثوقی, مهدی and علیزاده, سمیه (1399) مقایسه کارایی فرآیندهای سونوفنتون و سونوپرسولفات در حذف اسیدهیومیک از محلول های آبی به روش سطح پاسخ (RSM) با طرح آزمایش BBD. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مختاری, سیداحمد and وثوقی, مهدی and نیاپور, علی and علی زاده متبوع, سودابه (1400) ارزیابی کارایی نانو هیبرید دی اکسید تیتانیوم اصلاح شده با دندریمر پلی آمید و آمین نسل سوم در حذف باکتری ها از محیط آبی. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مختاری, سیداحمد and عالیقدری, مرتضی and مرادی اصل, اسلام and پورفرج, فرهاد (1399) مطالعه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب‌های پذیرنده پساب مزارع پرورش ماهی در منطقه بولاغلار شهرستان نیر و محاسبه شاخص بیولوژیکی (BI). Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمودی, نیازمحمد and اویسی, مینا and بختیاری, محمد and حیاتی, باقر and شکارچی, علی اکبر and باقری, ابوالفضل and رحیمی, سجاد (1398) سنتز نانوکامپوزیت محیط دوست گرافن اکسید/ زئولیت مغناطیسی در حذف آلاینده های آلی از آب. Journal of Molecular Liquids ــ 282 . pp. 115-130. شاپا 0167-7322

مجیدپور, علی and ادهم, داود (1381) ارزیابی مقایسه ای درآمد اختصاصی بیمارستان های آموزشی اردبیل در 6 ماهه اول سالهای 1380 و 1381 و ارایه الگوی مناسب. در: اولین همایش کشوری مدیریت منابع در بیمارستان, 1381, وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

مجیدپور, علی and مصطفی زاده, داود (1379) بررسي ميزان بروز بيماري كالا آزار در استان اردبيـــل. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مجیدپور, علی and فولادی, نسرین (1377) بررسي مقايسه اي آگاهي ، نگرش و عملكرد مردم شهرستان اردبيل در مورد بيماري سل (پيشگيري و كنترل بيماري) با مبتلايان به سل ريوي اسمير مثبت تحت درمان. [ research project ]

مرادنیا, مریم and پورصادقیان, محسن and محوی, امیرحسین and پناهی فرد, مسعود (1397) خطر ابتلا به سرطان در معرض آلودگی نیترات در آب آشامیدنی در ایران. Iranian Journal of Public Health ــ 48 (2). pp. 362-364. شاپا 2251-6085

محمدیان اردی, علی and صادقیه اهری, سعید and سعیدیان, ژاله (1388) علل و انواع آمپوتاسيون تروماتيک در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان آموزشي فاطمي اردبيل طي سالهاي 85-1384. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 9 (1). pp. 68-62. شاپا 1735-2452

منوچهری نائینی, کوروش and اسدی, مرضیه and محمدی قلعه بین, بهنام and هاشم زاده, مرتضی (1389) تشخیص و تعیین گونه های کریپتوسپوریدیوم در آب های تفریحی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش Nested-PCR-RFLP. در: هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران, 27-29 مهرماه 1389, دانشگاه علوم پزشکی تهران.

محمدشاهی, جعفر and کامران, عزیز and نسیمی دوست, رامین and علی اکبری, پرویز (1400) بررسی وضعیت رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در دانش آموزان پسر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان اردبیل بر اساس تئوری مراحل تغییر رفتار. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرغفاری, نوراله and مرادی, حسین and عالیقدری, مرتضی and نظری, هادی (1396) ارزیابی زیست محیطی چرخه حیات سامانه مدیریت پسماند شهری اردبیل. Masters (پایان نامه) دانشگاه صنعتی اصفهان.

محمدپوراصل, اصغر and رستمی, فاطمه and ایوان بقاء, ریحانه and ترابی, سیده شیوا (1384) شيوع بارداري ناخواسته و تحليل چند متغيره عوامل مرتبط با آن در شهر تبريز. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران ــ 15 (4). pp. 201-206. شاپا 1023-5922

محمودجانلو, حدیثه (1391) جداسازی و شناسایی سویه های باکتریایی پساب کارخانجات پتروشیمی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ن

نظری, سعید and کرمی, نجمه (1392) حفاظت در برابر فروریختگی خاک در عملیات حفاری و گودبرداری به زبان ساده. حفاظت در برابر فروريختگي خاك در عمليات حفاري و گودبرداري به زبان ساده, 1 (1). سازمان انتشارات جهاددانشگاهي, تهران. شابک 978-600-102-452-8

نعیم, مهدی and رضایی شریف, علی and زندیان, حامد (1398) رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سازگاری اجتماعی و اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. Shiraz E-Medical Journal ــ 21 (11). e99209. شاپا 1735-1391

نظری, سعید and منصوری, علیرضا and عالیقدری, مرتضی and قنبری, نورالدین and علوانی, عبدالهادی (1392) مدیریت موثر ریسک در تعمیرات اساسی کمپرسورهای گازی. در: نخستین همایش ملی HSE بارویکرد صنایع بالادستی نفت و گاز, 7-6آذرماه1392, دانشکده نفت آبادان- دانشگاه صنعت نفت.

نظری, شهرام and آلام قلیلو, حسن and عسگری, اسرافیل and رضا خانی مقدم, حامد and نجفی صالح, حسین and پرستار, سعید and نیاپور, علی (1401) ساخت نانو ذرات Fe2O3@C/PIDA برای تثبیت نانوذرات نقره: نانوساختار مهندسی شده برای فعالیت زیستی و ضد میکروبی. Journal of Molecular Liquids ــ 358 (119227). pp. 1-7. شاپا 0167-7322

نظری, شهرام and باقری, سوسن and محمدی, لیلا and مجیدی, غریب and کامران, عزیز and عسگری, اسرافیل and آذغانی, پیمان and درخوش, زهره and نظری, زهره and علیزاده متبوع, سودابه (1396) ارزیابی تأثیر ضدباکتریایی نانو دندریمر پلی‌آمیدوآمین–G5 بر روی باکتری‌های اشرشیاکلی، پروتئوس میرابیلیس، سالمونلا تیفی، باسیلوس سوبتیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از محیط بیمارستانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ــ 24 (6). pp. 112-120. شاپا 1606-7487

نظری, شهرام and کامران, عزیز and جدی, زهرا and ناصری, خالده and جوانمردی, زهرا and صادقی, طیبه and محسنی, سید محسن and رحمتی نیا, معصومه and علیزاده متبوع, سودابه (1397) حذف باکتری‌های اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس آرئوس از آب شرب با استفاده از انعقاد الکتریکی- شناورسازی الکتریکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد ــ 20 (2). pp. 59-77. شاپا 1735-1448

نظری, شهرام and اشکانی, سجاد and یوسف زاده, هادی and آقایی, فاضل and مجیدی, غریب and کامران, عزیز and آذغانی, پیمان and رستگار, ایوب and نظری, زهره and علیزاده متبوع, سودابه (1394) کاربرد دندریمر پلی‌آمید و آمینG5- در حذف باکتری‌های اشرشیاکلی، کلبسیلا اوکسی‌توکا ، سودوموناس آئروژینوزا، پروتئوس میرابیلیس و استافیلوکوکوس اورئوس از محیط‌ آبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراك ــ 18 (12). pp. 82-92. شاپا 2008-644X

نظری, شهرام and رستگار, ایوب and دهقان, سمانه and کوهساری, ابراهیم and آذغانی, پیمان and علیزاده متبوع, سودابه and نظری, زهره (1395) بررسی خواص ضد باکتریایی نانو دندریمر پلی‌آمید و آمینG5- بر روی باکتری های باسیلوس سوبتیلیس، سالمونلا تیفی، شیگلا دیسانتری و اشرشیاکلی در محیط آبی. مجله علوم پزشکی رازي ــ 23 (150). pp. 46-56. شاپا 2228-7043

نیسی, عبدالکاظم and وثوقی, مهدی and موسویان, غزال and شکوهی, الهام and مرادی, مهسا and متولیان, علیرضا (1395) شناسایی و شمارش جلبکهاي شایع موجود در رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز. فصلنامه سلامت محیط و کار ــ 2 (3). pp. 191-200. شاپا 2423-7450

نیسی, عبدالکاظم and وثوقی, مهدی and شیرمردی, محمد and آیدنی, اسماعیل and گودرزی, غلامرضا and حضرتی, صادق and محمدی, محمدجواد and اسدی, انور and اصغرنیا, حسینعلی and هاشم زاده, بایرام and قائد رحمت, زینب (1396) غلظت آلاینده های هوا به عنوان مواد سمی در مناطق شهری و روستایی اهواز. Toxin Reviews ــ 37 (3). pp. 243-250. شاپا 1556-9543

نیسی, عبدالکاظم and ایدنی, اسماعیل and وثوقی, مهدی and حضرتی, صادق and بابایی, علی اکبر and تکدستان, افشین and امیدی خانی آبادی, یوسف (1397) پاسخ به نظرات آلودگی هوا، نشانگر بیولوژیکی و عملکرد ریه کودکان. Environmental Science and Pollution Research ــ 25 (27). pp. 27669-27671. شاپا 0944-1344

نیسی, عبدالکاظم and محمدی, محمدجواد and یاری, احمدرضا and وثوقی, مهدی and فرهادی, مجید and بدری, صغری and دانش پژوه, منور (1395) آلودگی میکروبی سبزیجات خام در اهواز طی سالهای 2014 تا 2015 ایران. Archives of Hygiene Sciences ــ 5 (3). pp. 199-206. شاپا 2251-9203

نعمتی, علی and نقی زاده باقی, عباس (1387) قد و وزن دانش آموزان پسر 19-7 ساله اردبیل. در: دهمین کنگره تغذیه ایران, 6-9 آبان 1387, دانشگاه علوم پزشکی تهران.

نعمتی, علی and شکاری, حمایت and اثنی عشری, الهام (1380) بررسي پايداري و ميزان ويتامين C در آبليمو و برخي ميوه ها در درجه حرارت هاي متفاوت. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (1). pp. 40-47. شاپا 1735-2452

نعمتی, ولی and بابایی, یاور and فردوسی, سجاد and آغنده, محمد علی and عباسقلی زاده, ناطق (1400) تاثیر گردشگري سلامت بر ارتقاءرفاه اجتماعی جامعه میزبان. سلامت و بهداشت ــ 12 (2). pp. 208-221. شاپا 2382-9710

نعمتی, ولی and ابراهیم پور, حبیب and بابایی, یاور and عباسقلی زاده, ناطق (1395) ارزیابی موانع توسعه گردشگري پزشکی (مطالعه موردي: شهر اردبیل). مجله سلامت و بهداشت ــ 7 (2). pp. 118-133. شاپا 9710-2382

ندافی, کاظم and وثوقی, مهدی and اسدی, انور and امیدوار برنا, محمد and شیرمردی, محمد (1393) حذف رنگ قرمز 120 واکنشی از محلول آبی با جذب بر روی نانو آلومینا. Journal of Water Chemistry and Technology ــ 36 (3). pp. 125-133. شاپا 1063-455X

نیکجو, رويا and شهباززادگان, سمیرا (1396) علایم اندروپوز در مردان. در: دومین کنگره سلامت مردان- ناباروری مردان, 2- 4 اسفند 1396, تهران - ایران.

ناصحی, فاطمه and فتایی, ابراهیم and عالیقدری, مرتضی and صدیق, انوشیروان (1393) بررسی کارآیی دستگاه های تصفیه آب خانگی در کاهش یا حذف پارامترهای کیفی آب شرب شهر اردبیل در سال1392. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل.

ناصحی, فاطمه and فتایی, ابراهیم and عالیقدری, مرتضی and زینی زاده جدی, ناهید (1393) اندازه گيري غلظت نيترات و نيتريت منابع تامين آب شرب شهراردبيل. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل.

نصیری, خدیجه and ایوان بقاء, ریحانه and کامران, عزیز and شمخالی, رعنا (1393) ارتباط بین اضطراب و سلامت معنوی در بین دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خلخال. در: دومین همایش سلامت معنوی, 14-12آذر 1393, تهران - ایران.

ناصری, سیمین and گلستانی فر, حافظ and هیبتی, بهزاد and اسدی, انور and درگاهی, عبداله (1391) کارایی نانو اکسید نانوآلومینا و پامیس اصلاح شده با آهن در حذف نیترات از محلول های آبی و تعیین ایزوترمهای جذب. طلوع بهداشت ــ 12 (1). pp. 143-154. شاپا 5127-1728

ناصری, نیلوفر and عالیقدری, مرتضی and عالی پناه, عزیزه and امیری, ویدا and مباشرمقدم, الناز (1394) مدیریت دفع پسماند شهری(مطالعه موردی: شهر اردبیل). در: اولین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست, 17 اردیبهشت 1394, اردبیل - ایران.

ناصری, نیلوفر and اسکندراوغلی, زینب and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1393) تعیین سرانه و درصد وزنی اجزای تشکیل دهنده پسماندهای عادی منازل مسکونی شهر اردبیل. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ناصری, نیلوفر and اسکندراوغلی, زینب and یحیوی, سپیده and سعیدی, الهام and علیاری, سعیده and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1393) اندازه گیری پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی شهراردبیل. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نچواک, سیدمصطفی and آهنی کمانگر, شیدا and نعمتی, علی and عباسقلی زاده, ناطق and جعفریان, کوروش and ملک زاده, ودود (1395) بررسي شاخص هاي تن سنجي و فعاليت فيزيكي در دانش آموزان استثنايي. مجله سلامت و بهداشت ــ 7 (1). pp. 18-25. شاپا 9710-2382

ناصری اصل, منصور and جنتی, علی and امینی, ابوالقاسم and ادهم, داود (1397) نظام ارجاع در مناطق روستایی ایران: پیشنهادات تکمیلی. Cadernos de Saude Publica ــ 34 (3). pp. 1-12. شاپا 0102-311X

ناصری اصل, منصور and ادهم, داود and جنتی, علی (1394) روش های ارجاع الکترونیکی: تجارب موفق، چالش ها و ویژگی های اصلی آن یک مرور نظام مند. Materia Socio Medica ــ 27 (3). pp. 195-199. شاپا 1512-7680

ناصری اصل, منصور and امینی, ابوالقاسم and دشمنگیر, لیلا and ادهم, داود and جنتی, علی (1396) چالش های استقرار نظام ارجاع در بخش سلامت ایران (یک مطالعه کیفی). Acta Medica Mediterranea ــ 33 (s1). pp. 921-926. شاپا 0393-6384

نوبهار, مریم and گشکی, میترا and امینی, رویا and براک, منوچهر and نوری, حسین (1393) روند شاخص های حیاتی مرکز بهداشت شهرستان بندر آستارا در سال 1390-1384. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نیکپور, صغری and حبیبی, عقیل and سیدالشهدایی, مهناز and حقانی, حمید and حاجی کاظمی, افتخارالسادات (1385) رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در سالمندان غرب تهران. Middle east journal of age and aging ــ 3 (3). pp. 3-7. شاپا 1449-8677

نورایی مطلق, ثریا and رضاپور, عزیز and لطفی, فرهاد and ادهم, داود and سرابی آسیابر, علی (1396) بررسی تاثیرات سوء هزینه هاي سلامت بر خانوارهاي استانهاي محروم ایران. سلامت و بهداشت ــ 8 (4). pp. 425-435. شاپا 2382-9710

نخستین روحی, پروین and فتحی, فریبا and اهدایی وند, فرناز and امینی, شهناز and افتخار اردبیلی, کمال (1375) بررسي رابطه روشهای مختلف پيشگيری از بارداری باتعداد فرزندان خانواده. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نخستین روحی, پروین and براک, منوچهر and فیروزان, ذبیح اله (1380) بررسي ميزان آگاهي و عملكرد زنان واجدالشرايط روستاهاي منطقه اسكو از برنامه هاي تنظيم خانواده تابستان 79. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نیکنامی, شمس الدین and حمیدزاده اربابی, یوسف (1380) بررسی میزان تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری هپاتیت ب در آرایشگرهای مرد شهر اردبیل. دانشور، مجله علمي پژوهشي دانشگاه شاهد ــ 9 (35). pp. 79-84. شاپا 1028-3188

نریمانی, محمد and صادقیه اهری, سعید and عبدی, رضا (1389) بررسی اپیدمیولوژیک اختلالات روانی در مناطق شهری استان اردبیل (ایران). Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing ــ 18 (3). pp. 14-20. شاپا 1365-2850

نریمانی, سجاد and فرمانبر, ربیع اله and کاظم نژاد لیلی, احسان (1396) عوامل پیش بینی کننده موثر بر ترک سیگار در کارکنان سیگاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. Journal of Research & Health ــ 7 (2). pp. 674-681. شاپا 2423-5717

نریمانی, سجاد and فرمانبر, ربیع اله and کاظم نژاد لیلی, احسان (1397) پیش بینی کننده های ترک سیگار در بین پرسنل مرد ماکز آموزشی درمانی اردبیل. Journal of research and health ــ 9 (2). pp. 140-146. شاپا 2423-5717

نریمانی, سجاد and فرمانبر, ربیع اله and مظفری, ناصر and نعمتی, علی and امانی, فیروز and عباسقلی زاده, ناطق (1397) ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰي در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ 1395. مجله سلامت و بهداشت ــ 9 (S2). pp. 182-195. شاپا 2382-9710

نریمانی, سجاد and فرمانبر, ربیع اله and عباسقلی زاده, ناطق and خزلی, مهدی and نعمتی, علی and صالحی, مهران (1396) اثر میانجی خودکارآمدی در مصرف میوه و سبزیجات در قالب الگوی فرانظری در کارکنان پرستاری و مامایی شهر اردبیل. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

نصرالله نژاد طسوج, شیرین and ایلاقی نژاد بردسیری, طیبه and فیض عارفی, مریم and بابایی پویا, امین and رحیمی, سجاد and مظلومی, احسان and رائی, مهدی and دهقان, ناصر and پورصادقیان, محسن (1400) تحلیل و پیش بینی و آینده نگری روند حوادث توزیع برق بوسیله تحلیل سری زمانی. Work ــ 68 (4). pp. 1273-1278. شاپا 1051-9815

ندرمحمدی مقدم, مهریار and صادقیه اهری, سعید and آتشی, حسین (1402) بررسی تجربه خشونت خانگی و ارزیابی آگاهی و نگرش زنان شهری اردبیل نسبت به خشونت خانگی در سال 1400. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ندرمحمدی مقدم, مهریار and صادقیه اهری, سعید and نخستین, بابک and ارجمند, مهنا (1401) ارزیابی وضعیت و مشکلات ارجاع در برنامه بهداشت روان شهرستان اردبیل در سال 1400. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نوروززاده, احد and ادهم, داود and نصیری چلک, رحیمه (1401) طراحي الگوي سازگاري پرستاران با شرايط پاندمي كرونا در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. Masters (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی شهرستان گرمی استان اردبیل ایران.

نژاددادگر, نازیلا and زاهدی, لیلا (1396) اصول طراحی پیام های بهداشتی. اصول طراحی پیامهای بهداشتی, 1 (1). محقق اردبیلی, اردبیل. شابک 978600344470

نژاددادگر, نازیلا and عبادی فردآذر, فربد and صلحی, مهناز and امانی, فیروز (1395) تأثیر عوامل پیشگیری، تقویت و فعال سازی بر رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به دیابت. Health Education & Health Promotion ــ 4 (3). pp. 37-45. شاپا 2345-2897

نژاددادگر, نازیلا and ضیاپور, آرش and زکی پور, قادر and عباس, جعفر and ابوالفتحی, میترا and شعبانی, مسعود (1399) تاثیر غربالگری تلفنی و تریاژسیستم بهداشتی در اپیدمی کرونادر اردبیل. Journal of Public Health ــ 28 (5). pp. 1-6. شاپا 2198-1833

نژاددادگر, نازیلا and ضیاپور, آرش and عباس, جعفر and مردی, افروز and زارع, مریم (1399) بررسی ارتباط سلامت جسمی و رفتارهای جنسی در زنان سالمند اردبیل. Journal of Education and Health Promotion ــ 9 (1). p. 300. شاپا 2277-9531

نژاددادگر, نازیلا and راستگو, لیلا (1398) انتخاب واستفاده صحیح از کوله پشتی. انتخاب و استفاده صحیح از کوله پشتی, 1 (1). محقق اردبیلی, مرکز بهداشت استان اردبیل. شابک 978-600-3446328

نژاددادگر, نازیلا and نخستین, بابک and زکی پور, قادر (1399) من دیگه بزرگ شدم (بلوغ دختران ). من دیگه بزرگ شدم (بلوغ دختران), 1500 . محقق اردبیلی, مرکز بهداشت استان اردبیل. شابک 9786003446359

نژاددادگر, نازیلا and دارابی, فاطمه and رهیان, علیرضا and صلحی, مهناز (1397) تاثیر مداخله آموزشی خودمدیریتی با مدل پرسید-پروسید در بیماران مبتلابه دیابت نوع2. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews ــ 13 (2019). pp. 443-440. شاپا 1871-4021

نژاددادگر, نازیلا and یعقوبی, فاطمه and داداشی, فاطمه (1399) چرا کوله پشتی استاندارد؟. International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention ــ 4 (3). pp. 207-210. شاپا 2476-5279

ه

هاشم زاده, بایرام and گراوندی, سحر and محمدی, محمدجواد and یاری, احمدرضا and چرخلو, اسماعیل and امیدی خانی آبادی, یوسف and تکدستان, افشین and وثوقی, مهدی and فضل زاده دویل, مهدی and خوش گفتار, محمد (1396) اجرای سیستم زیست محیطی در حذف مواد زیستی از پسابهای بیمارستان رازی در سال 1393،ایران. Archives of Hygiene Sciences ــ 6 (3). pp. 244-249. شاپا 2251-9203

هویدی, حسن and گیوه چی, سعید and حضرتی, صادق and قنبری, نورالدین (1392) بررسي ميزان بروز حوادث شغلي در يكي از كارخانه هاي قند ايران در سال هاي 1390- 1379. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 4 (2). pp. 180-188. شاپا 2228-7183

هیندز, ویلیام سی and حضرتی, صادق and فضل زاده دویل, مهدی and سرانجام, بهزاد (1396) تکنولوزی آئروسل: ویژگی ها، رفتار و اندازه گیری ذرات هوابرد. نشرفن آوران, تهران. شابک 978-600-319-142-6

هنرور, محمدرضا and میرکریمی, کمال and باقری, دانیال and کامران, عزیز (1393) تاثیر مصاحبه انگیزشی بر روی بیماران پرفشاری خون: یک مطالعه کارآزمایی کنترل شده تصادفی. HealthMED ــ 8 (12). pp. 1273-1280. شاپا 1840-2291

همایی راد, عنایت الله and کاظمی کریانی, علی and زندیان, حامد (1396) دسترسی و ضرورت پایگاه های اورژانس جاده ایی. Trauma Monthly ــ 22 (2). e27577. شاپا 2251-7464

هوشمندی, سوسن and ایوان بقاء, ریحانه and هوشمندي, فلور and اسدزاده, فيروزه and شكارچي, علي اكبر (1395) اهميت سبك زندگي اسلامي. در: همايش منطقه اي صلح و سلام، با رويكرد سبك زندگي قرآني, 9 ارديبهشت 1395, اردبیل - ایران.

و

وطن دوست, حسن and مرادی اصل, اسلام and تلمادره ای, زکیه and محبعلی, مهدی (1391) بررسی تاثیر سم فلومترین بر روی کنه های ناقل بیماری در ایران. International Journal of Acarology ــ 38 (6). pp. 457-464. شاپا 0164-7954

ولی زاده حقی, هاله and باقری, ابوالفضل and کریم زاده, نازنین (1394) بررسی نگرش و رفتارهای بهداشت دهان در دانشجویان دندانپزشکی و بهداشت عمومی شهراردبیل با استفاده از پرسشنامه‌ی Hiroshima University Dental Behavioral Inventory. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

وثوقی, مهدی and کرمی, چیمن and درگاهی, عبداله and جدی, فرهاد and مظلوم جلالی, کامیار and حدیثی, آیدین and بی پروا حقیقی, سمیه and پیری دوگاهه, هادی and نوری مطلق, زهرا and میرزایی, سیدعباس (1400) پاسخ به نظرات "احتمال ویروس کووید19 در هوا. Environmental Science and Pollution Research ــ 28 (3). pp. 58814-58815. شاپا 0944-1344

وثوقی, مهدی and جاهد, غلامرضا and عسگری, مرضیه and درگاهی, قادر and گلستانی فر, حافظ and پرستار, سعید (1391) ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮ ﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ﻲ ﺗﻬﺮان در زﻣﻴﻨﺔ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري. فصلنامه علمی پژوهشی امداد و نجات ــ 4 (2). pp. 43-51. شاپا 2008-4544

وثوقی, مهدی and محوی, امیرحسین and علی محمدی, محمود and شیرمردی, محمد and گلستانی فر, حافظ and محمدی, محمدجواد and نعیم آبادی, ابوالفضل and خیشدوست, ماریا (1394) حذف مواد آلی طبیعی از یک محلول آبی توسط NACL و کلینوپتیولیت اصلاح شده سورفاکتانت. Journal of Water and Health ــ 13 (2). pp. 394-405. شاپا 1477-8920

وثوقی, مهدی and محوی, امیرحسین and محمدی, محمدجواد and علی محمدی, محمود and شیرمردی, محمد and گلستانی فر, حافظ and نعیم آبادی, ابوالفضل (1394) بررسی عملکرد زئولیت اصلاح شده در حذف اسید هیومیک از محلولهای آبی. نشریه آب و توسعه پایدار ــ 2 (1). pp. 33-40. شاپا 2423-5474

وثوقی, مهدی and زاهدی, امیر and محمدی, محمدجواد and شکوهی, الهام and مکاری یامچی, ابوالفضل and سلامی, مژگان and عبدی, سینا and محمدیان گراوند, پویا (1395) بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در مورد مدیریت پسماندهای بیمارستانی در سال 1393. مجله تحقیقات نظام سلامت ــ 12 (4). pp. 460-465. شاپا 1735-2363

وثوقی, مهدی and افشین, شیرین (1400) جذب کروم شش ظرفیتی با استفاده از کربن فعال نانو مغناطیس کننده تولید شده از جلبک فلامنکو. در: 2nd International Conference of Applied Biosciences, 30-31 December 2021, Mohammad Ali Jinnah University, Karachi, Pakistan.

وثوقی, مهدی and درگاهی, عبداله and صادقی, هادی and مختاری, سیداحمد and حسینی, ضرغام (1400) طراحی درب پدالی برای پیشگیری از بیماری های واگیر. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

وثوقی, مهدی and مختاری, سیداحمد and صادقی, هادی and عالی پور, مریم (1398) کاربرد گرافن اکسید مغناطیسی شده در حذف رنگ کاتیونی بنفش 16 از محلولهای آبی. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

وثوقی, مهدی and مختاری, سیداحمد and صادقی, هادی and شاهی زاویه, فاطمه (1399) اندازه گیری فلزات سنگین (سرب، جیوه، کروم، کادمیوم و مس) موجود در ذرات گرد و غبار ترسیبی بر روی صفحه نمایشگرهای رایانه (مطالعه موردی: دانشگاه های شهر اردبیل سال 1397). Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

وثوقی, مهدی and مختاری, سیداحمد and محمدی, محمدجواد and مرادی آق گونی, مینا (1400) برآورد مرگ و میر و ابتلا بیماری های قلبی عروقی و تنفسی منتسب به آلاینده های معیار PM10 و PM2.5 هوای شهر اردبیل در سال 1397 با استفاده از مدل Air Q+. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

وثوقی, مهدی and مختاری, سیداحمد and مهدویان, فرزاد (1400) کاربرد نانوکامپوزیت GO-Fe3O4 به همراه اولتراسونیک در حذف سفیکسیم از محلول های آبی: مطالعه ایزوترم و سینتیک. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

وثوقی, مهدی and ایرئانی, الناز and محمدی, محمدجواد and شیرمردی, محمد (1396) بررسی اثر گاز دی اکسید گوگرد در فصل سرد بر روی شاخص عملکرد ریوی 1FEVو FVC و 75-25FEF در کودکان اهواز. در: ششمین همایش مدیرت آلودگی هوا و صدا تهران, 3 و 4 بهمن 1396, تهران مرکز همایش های صدا و سیما.

وقاری مقدم, مصطفی and پورصادقیان, محسن and نازی نژاد, مطهره and ابراهیم زاد, زینب and اسماعیلی, حسین (1396) طراحی ارگونومیک ایستگاه کاری جت پرینتر در یک کارخانه مواد شوینده. در: دهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار, 12-14 اردیبهشت 1396, رشت - ایران.

پ

پرنو, ایوب and پورصادقیان, محسن and امیدی, لیلا and پرنو, محسن and سایه میری, کوروش and سایه میری, فاطمه (1395) شيوع اختلالات اسكلتي – عضلاني ناشي از کار در اندام هاي فوقاني: مطالعه مرور سيستماتيك و متاآناليز. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها ــ 4 (1). pp. 9-18. شاپا 2345-2455

پزشکی, علی and محمدی قلعه بین, بهنام and آل جعفر, اصغر (1393) بررسی فراوانی تخم گونه های توکسوکارا در خاک مکان های عمومی شهر اردبیل از سال 1391 تا 1393. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پزشکی, علی and محمدی قلعه بین, بهنام and هانیلو, علی and آل جعفر, اصغر and میرزانژاد اصل, حافظ (1394) آلودگی خاک با تخم گونه های توکسوکارا در مکان های عمومی شهر اردبیل. در: 2nd International and 9th National Congress of Parasitology and Parasitic Diseases of Iran (NICOPA 9), 20-22 May 2015, Langroud, Guilan, Iran.

پناهی توسنلو, محمد and ادهم, داود and احمدی, بتول and رحیمی فروشانی, عباس and پوررضا, ابوالقاسم (1398) علل تعارض در بین کارکنان بالینی و اداری بیمارستانها. Journal of Education and Health Promotion ــ 8 (1). pp. 1-6. شاپا 2277-9531

پرهوده, یوسف and خزلی, مهدی and عباسقلی زاده, ناطق (1394) کاربرد الگوی فرانظری در شناخت تعیین کننده‌های رفتار فعالیت جسمانی در دانشجویان. سلامت و بهداشت ــ 6 (3). pp. 281-290. شاپا 2382-9710

پروانه, محمد and رضائی, جواد and نباوند, بهروز (1395) بررسی رابطه بین گزارشگری زیست محیطی و مكانیزم های حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. در: کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری, 23 مهر 1395, بارسلون - اسپانیا.

پیرانی, زبیح and عباسی, مسلم and درگاهی, شهریار and درگاهی, عبداله and کامران, عزیز and سوادپور, محمدتقی (1393) بررسی مقایسه‌ای بهزیستی روانی، فرا هیجان و تاب آوری در زنان بارور و نا بارور. Archives of Hygiene Sciences ــ 3 (3). pp. 133-139. شاپا 2251-9203

پرستار, سعید and پورعشق, یوسف and ناصری, سیمین and وثوقی, مهدی and گلستانی فر, حافظ and همتی, سعیده and مرادی, غلامرضا and اسدی, انور (1391) بررسی حذف فتوکاتالیستی نیترات از محلول های آبی با استفاده از فرآیند ZnO/UV. ﻣﺠﻠﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ــ 3 (3). pp. 54-61. شاپا 9710-2382

پورعشق, یوسف and عالیقدری, مرتضی and فضل زاده دویل, مهدی and پرستار, سعید and نظری خانقاه, سیدبهزاد (1401) بررسی کارایی حذف آموکسی سیلین از محلول های آبی با استفاده از فرآیند US/PS/CuOFe3O4. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پورعشق, یوسف and عالیقدری, مرتضی and فضل زاده دویل, مهدی and درگاهی, عبداله and پورعلی, پیمان (1400) بررسی کارایی فرآیند الکتروشیمیایی سه بعدی با آند گرافیت در حذف فورفورال از محلول‌های آبی. Masters (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پرستار, سعید and ابراهیمی, افشین and محمدی, حامد and منگلی زاده, نظام الدین and پارسه, ایمان and رفیعی, نسیم and باقری, ریحانه and هاشمی, مجید (1397) حذف BPA از محلول های آبی با استفاده از روش انعقاد الکتریکی با الکترودهای آهن و بهینه سازی آن. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی بهداشت محیط ــ 5 (3). pp. 264-276. شاپا 3211-2383

پورمقدم, سعید and شادمان, عاطفه and مردی, افروز (1401) بررسی مقایسه ای سواد سلامت در دانشجویان دانشکده بهداشت و پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1398. International Journal of Scientific Reports ــ 8 (8). pp. 215-220. شاپا 2454-2164

پیرزاده, طاهره and اخی, محمدتقی and آقازاده, محمد and قدرتی, مجید and حاجی بنابی, فرید (1391) بررسی تنوع مولکولی کلستريديوم ديفيسيل های جداشده از منابع مختلف با روش AP-PCR. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

پورفرضی, فرهاد and رحیم پوران, شیما and درگاهی, عبداله and کرمی, چیمن and فولادی, نسرین and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما (1400) رفتارهای بهداشتی و مرگ و میر ناشی از کووید-19 در زنان ایرانی: مطالعه مورد-شاهدی. BMC women's Health ــ 21 (361). شاپا 1472-6874

پیرصاحب, مقداد and عطافر, زهرا and درگاهی, عبداله and اسدی, فاطمه and کرمی, امیر and رضایی, فاطمه (1394) شیوع هپاتیت B و عوامل مرتبط با آن در آرایشگران استان کرمانشاه (90-1387). مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ــ 19 (7). pp. 81-87. شاپا 9068-2251

پیرصاحب, مقداد and مرادی, مسعود and درگاهی, عبداله and رضا خانی مقدم, حامد and شرفی, کیومرث (1393) ارزیابی تاثیر آموزش با پیگیری دو ساله بر آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آموزش دیده مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی کرمانشاه. فصلنامه نسیم تندرستی ــ 3 (1). pp. 42-48. شاپا 245x-2322

پیرصاحب, مقداد and زینتی زاده, علی اکبر and درگاهی, عبداله (1391) ارزيابي عملكرد فرايند انعقاد براي حذف مقادير كم كدورت و رنگ آب با استفاده از منعقد كننده هاي مختلف. آب و فاضلاب ــ 23 (81). pp. 111-118. شاپا 1024-5936

پیرصاحب, مقداد and درگاهی, عبداله and فرخی, مهرداد (1391) بررسی کارایی حذف آهن و منگنز از آب زیرزمینی به روش برج هوا دهی. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences ــ 14 (9). p. 117. شاپا 2228-6403

پیرصاحب, مقداد and درگاهی, عبداله and خاموطیان, راضیه and اسدی, فاطمه and عطافر, زهرا (1393) بررسی غلظت متیل ترشیاری بوتیل اتر در منابع آب و روش های کنترل آن. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 24 (113). pp. 119-128. شاپا 9279-1735

پورفرضی, فرهاد and ظهیریان مقدم, تلما and زندیان, حامد and ملک زاده, رضا and یزدانبد, عباس (1400) تجزیه و تحلیل هزینه-اثربخشی دو روش درمانی معمول برای ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری: یک مطالعه مبتنی بر کوهورت فارسی. Gastroenterology and Hepatology from Bed to Bench ــ 14 (3). pp. 250-259. شاپا 2008-2258

پوروخشوری, نگار and پورصادقیان, محسن and خانکه, حمیدرضا and هارونی قائدامینی, غلامرضا and فرخی, مهرداد (1398) اثرات همزمان استرس حرارتی و آلودگی هوا بر دمای بدن ماموران راهنمایی و رانندگی تهران. Journal of Environmental Health Science & Engineering ــ 18 (1). pp. 279-284. شاپا 2052-336X

پورصادقیان, محسن and فیض عارفی, مریم and بابایی پویا, امین and جعفری, مجتبی (1399) ارزیابی کیفیت زندگی در جمعیت سالمندان ایرانی. Journal of Education and Health Promotion ــ 10 (1). p. 499. شاپا 2277-9531

پورصادقیان, محسن and فیض عارفی, مریم and عبدالهی, محبوبه (1400) طراحی ابزار درک از خطر ابتلا به کرونا ویروس در ایران. در: اولین همایش ملی رسانه‌های سلامت با محوریت کرونا, 15-16 آذر 1400, علوم پزشکی اهواز.

پورصادقیان, محسن and آزادی, فرهاد and امجد, رضانبی and علی محمدی, منیر and ماری اوریاد, حسین and کریمپور وظیفه خوارانی, علیرضا (1396) تأثیر 12 هفته تمرینات ثباتی گردن، ثبات مرکزی و ترکیبی بر درد و ناتوانی افراد مبتلا به گردن درد مزمن غیر اختصاصی در بین سالمندان شهر تهران. [ research project ]

پورصادقیان, محسن and اسحاق زاده, ملیحه and صالحی سهل آبادی, علی and سپهر, پروین and امانت, نصیر (1401) تاثیر روانشناختی شیوع بیماری کووید19 بر سلامت روان مراقبین سلامت در شمال شرق ایران. [ research project ]

پورصادقیان, محسن and حسینی فولادی, شیوا and خمر, علیرضا and امجد, رضانبی and ماری اوریاد, حسین and حسینی گوشه, سید نوالدین and علیمحمدی, حسین and کواری, سید حبیب اله (1398) بررسی رابطه وضعیت مدیریت بهداشت حرفه‌ای و رضایت شغلی کارکنان مراکز توانبخشی شهر تهران: یک مطالعه مقطعی. آرشیو توانبخشی ــ 20 (3). pp. 242-255. شاپا 2538-6247

پوراسمعیلی, اصغر and درگاهی, شهریار and علیزاده گورادل, جابر and کامران, عزیز and فتحی, داود and مولائی, بهنام (1401) رفتار خودمراقبتی پیشگیری از کووید-19 در جمعیت عمومی بر اساس مدل ارتقاء سلامت پندر. Health Science Reports ــ 5 (6). pp. 1-9. شاپا 2398-8835

پورصادقیان, محسن and برزنونی, سمیه and فیض عارفی, مریم (1400) بررسی درک خطر پاندمیک از بیماری کرونا ویروس (COVID-19) در فصل بهار 1399 در ایران. [ research project ]

پورصادقیان, محسن and برزنونی, سمیه and قلیچی زاوه, زهرا and صابر, الهام and هریوندی, ثمینه (1400) بررسی سطح رفتارهای پیشگیرانه مردم نسبت به درک و نگرانی از ابتلای به کرونا ویروس در شهرستان تربت حیدریه دربهار سال 1400. [ research project ]

پورصادقیان, محسن and بذرافشان, ادریس and فیض عارفی, مریم (1399) مروری بر چالش های زیست محیطی بحران پاندمی کووید19. Journal of Education and Health Promotion ــ 9 (1). شاپا 2277-9531

چ

چینی فروش, میرمهدی and رضائی قالیچی, الناز (1388) گزارش يك مورد سل مخچه در يك مرد چهل ساله از اردبيل. در: 18th European Congress of Psychiatry, February 27, March 2, 2010 , Munich, Germany .

چراغی, ابراهیم and کبابیان, مجید and مرادی اصل, اسلام and موسوی, سید مهدی and ثقفی پور, عابدین (1402) ساختار و فعالیت ضد باکتریایی کیتوزان از سوسک آمریکایی، سوسک آلمانی و سوسک کرم آرد. Journal of Arthropod-Borne Diseases ــ 16 (4). pp. 325-339. شاپا 2322-2271

ک

کرمی, علی and درگاهی, عبداله and فرخی, مهرداد and پورصادقیان, محسن and ایوان بقاء, ریحانه and مصطفایی, پروین and تابنده, لیلا (1396) ارزیابی وضعیت بهداشت محیط مناطق زلزله زده کرمانشاه. Health in Emergencies & Disasters Quarterly ــ 4 (1). pp. 29-36. شاپا 2345-4210

کرمی, چیمن and درگاهی, عبداله and وثوقی, مهدی and نورمحمدی, علی and جدی, فرهاد and اصغرزاده, وحید and مختاری, سیداحمد and صدیق, انوشیروان and زندیان, حامد and عالیقدری, مرتضی (1400) SARS-CoV-2 در تصفیه خانه فاضلاب شهری، شبکه جمع آوری و فاضلاب بیمارستانی. Environmental Science and Pollution Research ــ . pp. 1-9. شاپا 0944-1344

کنده کار قهرمان, محمدرضا and هاشمی زاده, زهرا and معتمدی فر, محمد (1391) بررسی شیوع ناقلان بینی استافیلوکوک طلائی و تعیین حساسیت میکروبی استافیلوکوک های طلائی جدا شده از بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان نمازی, شیراز 1391-1390. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

کمالی, رضا and علیخانی, محمد یوسف and یوسفی مشعوف, رسول and رویین تن, امیر and اباذری, مالک (1393) بررسی شیوع ژن های کد کننده ی مقاومت به کینولون های وابسته به qnr ٍ aac(6')-Ib-cr پلاسمید، در ایزوله های بالینی اعضا خانواده انتروباکتریاسیه مقاوم به کینولونها. در: 15th International Congress of Microbiology, 26-28 ,Aug 2014, Tehran - Iran.

کواری, سید حبیب اله and پورصادقیان, محسن and عباسی, میلاد and خمر, علیرضا and ماری اوریاد, حسین and نبی امجد, رضا (1397) بررسی ارتباط مدیریت ایمنی و سلامت شغلی با رضایت شغلی کارکنان مراکز توانبخشی تحت نظر سازمان بهزیستی استان تهران. [ research project ]

کارجو, زهرا and فولادی, نسرین and علیمحمدی, حسین and احمد علیپور, شیرین (1394) بکارگیري تست HPSAELISA براي اثبات عفونت هلیکوباکترپیلوري در کودکان با درد شکمی راجعه و مقایسه علائم بالینی بین کودکان با و بدون عفونت هلیکو باکتر پیلوري. در: هشتمین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران, 2-5 اردیبهشت, ایران - تهران.

کریمی, عظیم and برخورداری, عبداله and سرانجام, بهزاد and اباذری, مالک and بابایی پویا, امین (1399) بررسی تأثیر استقرار سیستم مدیریتی ISO45001:2018 بر شاخص‌های عملکردی ایمنی و بهداشت‌ حرفه‌ای در یک صنعت ریخته‌گری. [ research project ]

کریمی راد, محمد رضا and افراشته, سیما and غلامی, علی and حسین اوغلی, سعید and عباسی قهرمانلو, عباس and بردبار, لیلا and سالاری, مصطفی (1399) گروه بندی دانشجویان دانشگاهی بر اساس الگوی مصرف مواد: آنالیز کلاس پنهان. Substance Abuse and Rehabilitation ــ 11 . pp. 33-39. شاپا 1179-8467

کریمی روزبهانی, آرین and قلیچی زاوه, زهرا and پورصادقیان, محسن (1402) تأثیر آموزش پیامکی بر آموزش خودمراقبتی بیماران دیابتی در چالش های جدید کنونی. Iranian Journal of Public Health ــ 52 (6). pp. 1309-1310. شاپا 2251-6085

کامران, عزیز and شریفی راد, غلامرضا and محبی, سیامک and حیدری, حشمت اله and حضرتی, صادق (1394) توان پیشگویی کنندگی ادراکات تغذیه ای و آگاهی از میزان انرژی و چربی دریافتی مبتلایان به پرفشاری خون روستایی شهرستان اردبیل. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ــ 22 (5). pp. 927-936. شاپا 7487-1606

کامران, عزیز and شریفی راد, غلامرضا and حیدری, حشمت اله and شریفیان, الهام (1395) تاثیر آموزش تغذیه مبتنی بر تئوری بر میزان چربی دریافتی، وزن و لیپیدهای خون. Electronic Physician ــ 8 (12). pp. 3333-3342. شاپا 2008-5842

کامران, عزیز and شریفی راد, غلامرضا and نصیری, خدیجه and سلیمانی فرد, پریسا and سوادپور, محمدتقی and اکبر حقیقت, مریم (1396) تعیین کننده های رفتار تغذیه تکمیلی در کودکان سنین 6 تا 23 ماه: یک مطالعه مبتنی بر جامعه. International Journal of Pediatrics ــ 5 (3). pp. 4551-4560. شاپا 2345-5047

کامران, عزیز and شریفی راد, غلامرضا and شفائی خانقاه, یوسف and محبی, سیامک (1394) ارتباط خود درمانی، سواد سلامت و وضعیت سلامت درک شده: یک مطالعه مبتنی بر جامعه. International Journal of Preventive Medicine ــ 6 (1). pp. 66-73. شاپا 7802-2008

کامران, عزیز and شریفی راد, غلامرضا and شفائی خانقاه, یوسف and آزادبخت, لیلا (1394) تبیین سدیم دریافتی با سازه های مدل ارتقا سلامت در بیماران پرفشاری خون روستایی. Indian Journal of Public Health ــ 59 (2). pp. 102-108. شاپا 0019-557X

کامران, عزیز and شکارچی, علی اکبر and شریفیان, الهام and حیدری, حشمت اله (1395) بررسی مقایسه ای رفتارهای تغذیه ای بیماران پرفشاری خون کنترل شده و کنترل نشده روستایی. Advances in Preventive Medicine ــ 2016 . pp. 1-7. شاپا 2090-3480

کامران, عزیز and صادقیه اهری, سعید and بی ریا, مهرداد and ملک پور, عظیم and حیدری, حشمت اله (1393) تعیین کننده های تبعیت درمان پرفشاری خون: بکارگیری مدل اعتقاد بهداشتی در بین بیماران روستایی. Annals of Medical and Health Sciences Research ــ 4 (6). pp. 922-927. شاپا 2141-9248

کامران, عزیز and آزادبخت, لیلا and شریفی راد, غلامرضا and مهکی, بهزاد and شرقی, افشان (1392) سدیم دریافتی، آگاهی تغذیه ای و ادراکات بیماری افراد روستایی مبتلا به پرفشاری خون کنترل شده و کنترل نشده. International Journal of Hypertension ــ 2014 (2014). pp. 1-7. شاپا 2090-0392

کامران, عزیز and آزادبخت, لیلا and شریفی راد, غلامرضا and محکی, بهزاد and محبی, سیامک (1393) ارتباط فشارخون و سازه های مدل ارتقا سلامت پندر در بیماران پرفشاری خون روستایی. Journal of Education and Health Promotion ــ 4 (2015). pp. 1-8. شاپا 2277-9531

کامران, عزیز and آزادبخت, لیلا and شریفی راد, غلامرضا and عبدلی, رحیم and علیزاده, امین الله (1393) ارتباط سنجی درک از بیماری و آگاهی تغذیه ای با رفتار تغذیه ای در بیماران روستایی مبتلا به پرفشاری خون در شهرستان اردبیل. تحقیقات نظام سلامت ــ 10 (3). pp. 11-1. شاپا 1735 -2363

کامران, عزیز and سوادپور, محمدتقی and شکارچی, علی اکبر and ایرانپور, سهراب and شریفی راد, غلامرضا and درگاهی, عبداله (1393) شیوع و پیشگویی کننده های اضافه وزن و چاقی در نوجوانان. Archives of Hygiene Sciences ــ 3 (3). pp. 120-125. شاپا 2251-9203

کریمیان, فاتح and وطن دوست, حسن and راثی, یاور and ملکی رواسان, ناصح and چوبدار, نیره and کوشا, مونا and ارزمانی, کوروش and مرادی اصل, اسلام and ویسی, ارشد and علیپور, حمزه and شیرانی, منوچهر and عشاقی, محمدعلی (1397) معرفی زیر گونه جدید از باکتری ولباچیا از ناقلین لیشمانیوز جلدی در ایران. Pathogens and Global Health ــ 112 (3). pp. 152-160. شاپا 2047-7724

کهنمویی, فریبا and مردی, افروز and فاضلی, رویا (1381) بررسی ميزان آگاهی دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهی اردبيل از روشهای پيشگيری از بارداری. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کهنمویی, فریبا and افشین مهر, ملینا (1381) بررسي ميزان شيوع و علل بارداريهاي ناخواسته در زنان باردار مراجعه كننـده به 5 پايگاه بهداشتي اردبيـل در نيمه اول سال 1381. MD (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کهنمویی, فریبا and مبارکی, نوشین and امانی, فیروز and یاورزاده, محمدعلی (1394) تاثیر جایگذاری سوند فولی در فرایند زایمان. International Journal of Research in Medical Sciences ــ 3 (10). pp. 2643-2646. شاپا 6071-2320

کهنمویی, فریبا and فرزانه, اسماعیل and اسکندراوغلی, بهزاد and فتحی, افشین (1394) مصرف داروهای nsaid در بین دانشجویان اردبیل. Journal of Behavioral Health ــ 4 (3). pp. 87-90. شاپا 2146-8346

کریمپور وظیفه خوارانی, علیرضا and کریم زاده, منصوره and پورصادقیان, محسن and رحمتی نجار کلاهی, فاطمه (1396) آموزش روانشناسی در ارتقاء سواد بهداشت روانی و سازگاری با بیماری در بیماران مبتلا به دیابت نوع: II یک مطالعه تجربی. Iranian Rehabilitation Journal ــ 16 (4). pp. 395-404. شاپا 1735-3602

گ

گنجی, اکبر and بریج, حسن and مهریور, روشنک and مرادی اصل, اسلام and شریفی, حسین and عین اله زاده, فتح اله (1396) بررسی روند بروز تب مالت در دامداران شهرستان مشگین شهر طی سالهاي 1392- 1396. فصلنامه سلامت ومحیط کار ــ 3 (3). pp. 190-196. شاپا 7450-2423

گودینی, حاتم and درگاهی, عبداله and تابنده, لیلا and محمدی, میترا and وزیری, یاسر and حسینی آهق, میر محمد and شرفی, کیومرث and جلیلیان, زهرا (1396) کارایی کربن فعال پودری در حذف نیتروژن آمونیاکی از محلول های آبی. فرایند بهینه سازی با RSM، مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب. Journal of Advances in Environmental Health Research ــ 5 (3). pp. 172-182. شاپا 2345-3990

گودرزی, غلامرضا and علوی, نادعلی and شیرمردی, محمد and حیدری فارسانی, محمد and احمدی آنکالی, کامبیز and زلفی, الهه and وثوقی, مهدی (1393) بررسی میزان غلظت فلزات سنگین موجود در PM10 هوای شهر اهواز. فصلنامه علوم محیطی ــ 12 (3). pp. 65-72. شاپا 1735-1324

گودرزی, غلامرضا and گراوندی, سحر and سعیدی مهر, سعید and محمدی, محمدجواد and وثوقی, مهدی and سلمانزاده, شکرالله and احمدی آنکالی, کامبیز and نیسی, عبدالکاظم and بابایی, علی اکبر (1394) برآورد اثرات بهداشتي ناشي از مواجهه با آلاينده ذرات معلق كمتر از 10 ميكرون با استفاده از مدل Air Q در شهر اهواز در سال1388. فصلنامه علمي پژوهشي سلامت و محیط ــ 8 (1). pp. 117-126. شاپا 2008-2029

گراوندی, سحر and نیسی, عبدالکاظم and گودرزی, غلامرضا and وثوقی, مهدی and محمدی, محمدجواد (1393) ﺑﺮآوردﻣﻮاردﻣﺮگ در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ وﺗﻨﻔﺴﯽ ﻧﺎﺷﯽ ازﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ازن درﺷﻬﺮاﻫﻮاز در سال 1390. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ــ 13 (11). pp. 1073-1082. شاپا 1735-3165

گراوندی, سحر and گودرزی, غلامرضا and وثوقی, مهدی and محمدی, محمدجواد and سعیدی مهر, سعید and گراوندی, سارا (1394) برآورد موارد مرگ ناشی از بیماری های قلبی- عروقی و تنفسی و تعداد موارد سکتۀ قلبی در اثر تماس با آلایندۀ دی اکسید گوگرد در هوای اهواز آثار بهداشتی ناشی از در معرض قرارگرفتن با آلایندۀ دی اکسید گوگرد. Journal of Environmental Studies ــ 41 (2). pp. 341-350. شاپا 1025-8620

گلستانی فر, حافظ and اسدی, انور and علی نژاد, عبدالعظیم and هیبتی, بهزاد and وثوقی, مهدی (1394) مطالعه ایزوترم و کینتیک بر جذب نیترات بر روی آلومینا و پمیس اصلاح شده آهن. Desalination and Water Treatment ــ 57 (12). pp. 5480-5487. شاپا 1944-3994

گلستانی فر, حافظ and شجاعی, محمد and پرستار, سعید and درگاهی, عبداله and برازجانی, نرجس (1391) بررسی اثرات زیست محیطی نیروگاه زمین گرمایی. در: دومین کنفرانس ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست, 25 آبان 1391, دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر.

گلستانی فر, حافظ and هیبتی, بهزاد and امینی, حسن and دهقانی, محمدهادی and اسدی, انور (1394) حذف کروم شش ظرفیتی از محلولهای آبی توسط جذب روی نانو ذرات آلومینا گاما. Environment Protection Engineering ــ 41 (2). pp. 133-145. شاپا 8828-0324

گلستانی فر, حافظ and شیرخانلو, حمید and درگاهی, عبداله and جوزدانی, مصطفی (1392) تصفیه فاضلاب و لجن پالایشگاه نفت. انتشارات میرماه, تهران. شابک 9786003330382

ی

یاری, احمدرضا and نظری, شهرام and محوی, امیرحسین and مجیدی, غریب and علیزاده متبوع, سودابه and فضل زاده دویل, مهدی (1394) غلظت فلوراید آب آشامیدنی قم. Iranian Journal of Health Sciences ــ 4 (1). pp. 37-44. شاپا 2322-553x

یاری, احمدرضا and نظری, شهرام and مجیدی, غریب and علیزاده متبوع, سودابه and عسگری, اسرافیل and رستگار, ایوب and دهقان, سمانه (1394) سنتز نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی (NZVI) و بررسی کارایی هیدروژن پراکسید و هیدروژن پراکسید نانو ذرات آهن صفر در حذف رنگ – Acid Red 18 از محیط های آبی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار ــ 22 (6). pp. 982-991. شاپا 7487-1606

یاری, احمدرضا and نظری, شهرام and رستگار, ایوب and علیزاده متبوع, سودابه and مجیدی, غریب and تنهای رشوانلو, مهدی (1394) حذف AR18 از محیط های آبی با استفاده از نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی. Iranian Journal of Health Sciences ــ 3 (3). pp. 63-69. شاپا 2322-553X

یاری, احمدرضا and مجیدی, غریب and تنهای رشوانلو, مهدی and انصاری, محسن and نظری, شهرام and امامی کله سر, میثم and خزایی, محمد and مریم, طباطبایی سادات مجد (1394) حذف رنگ Acid Orange 2 از محلول آبی با استفاده از پوست تخم مرغ. Iranian Journal of Health Sciences ــ 3 (2). pp. 38-45. شاپا 2322-553X

یاری, احمدرضا and محمدی, محمدجواد and گراوندی, سحر and دوستی, زهره and علیزاده متبوع, سودابه and ارسنگ, شهرام and نظری, شهرام (1397) ارزیابی کیفیت میکروبی آب خروجی از دستگاه های آب شیرین کن خانگی با روش شمارش بشقابی هتروتروفیک. Journal of Water and Health ــ 16 (6). pp. 930-937. شاپا 1477-8920

یزدی فیض آبادی, وحید and علیپوری سخا, مینو and زندیان, حامد and ظهیریان مقدم, تلما (1400) مرگ و میر ناشی از مشروبات الکلی در زمان شیوع COVID-19 در ایران: توضیحی درباره وقوع یک بحران در بحران دیگر. JOURNAL OF SUBSTANCE USE ــ . شاپا 1465-9891 (In Press)

یوسفی, نادر and باقری, امين and میرزایی, نظام and خزایی, محمد and وثوقی, مهدی (1392) کیفیت میکروبیولوژیکی آب آشامیدنی مناطق روستایی شهری. Archives of Hygiene Sciences ــ 2 (2). pp. 73-78. شاپا 2251-9203

یوسفی, علیرضا and ابراهیمی, زهرا and بستانی, پیوند and نجیبی, مریم and رادین منش, مریم and مهرتک, محمد (1397) وضعیت سواد بهداشتی و ارتباط آن با کیفیت زندگی پرستاران در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. Iranian journal of nursing and midwifery research ــ 24 (1). pp. 73-79. شاپا 1735-9066

یحیوی بامداد, سپیده and ناصری, نیلوفر and عطارمدرکی, فرناز and عالی پناه, عزیزه and عالیقدری, مرتضی (1393) شناسایی انواع پلاستیک و تعیین درصد وزنی آنها در پسماندهای عادی منازل مسکونی شهر اردبیل. در: اولین کنفرانس ملی آلودگی های محیط زیست بامحوریت زمین پاک, 23اردیبهشت ماه1393, دانشگاه آزاداسلامی اردبیل.

یارمحمدی, حامد and پورصادقیان, محسن and سلیمی, حسین and یارمحمدی, سودابه (1397) بررسی جو ایمنی و عوامل مرتبط با آن در پرستاران توانبخش بیمارستانها. [ research project ]

This list was generated on 14 / 12 / 1402.