title

اسنادی که یکی ازنویسندگان آن "فولادی, نسرین"می باشد.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نوع سند | تاریخ | بدون گروه بندی
تعداد اسناد: 107.

مقاله

رحیمی, گیتی ، فولادی, نسرین ، زینی زاده جدی, سمیه ، دماری یام, فرشته ، شهباززادگان, سمیرا (1397) بررسی ارزش تشخیصی ضخامت سگمان تحتانی رحم با سونوگرافی شکم در میزان از هم گسیختگی حین سزارین و تعیین فاکتورهای مرتبط با آن. مجله زنان مامایی و نازایی ایران ــ 21 (1). ص.ص.22-31. شاپا 1680-2993

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، دولت ترکپور, نگین ، علی محمدی, سارا ، مهرارا, الهام (1396) زندگی جنسی بعد از ماستکتومی در زنان با سرطان پستان. Psycho-Oncology ــ online . شاپا 1099-1611

فولادی, نسرین ، حضرتی, صادق ، شعبانی, مسعود ، نژاددادگر, نازیلا (1396) بررسی سواد سلامت میانسالان شهرستان اردبیل. مجله سواد سلامت ــ 2 (1). ص.ص.39-44. شاپا 2476-471X

فرزانه, اسماعیل ، فولادی, نسرین ، شفائی خانقاه, یوسف ، میرزامحمدی, زهرا ، نسل سراجی, فرناز ، مهرپور, امید (1396) اپیدمیولوژی مارگزیدگی در استان اردبیل. Electronic Physician ــ 9 (3). ص.ص.3986-3990. شاپا 2008-5842

علیمحمدی, حسین ، فولادی, نسرین ، صالح زاده, فرهاد ، احمد علیپور, شیرین ، سیدجوادی, مهری (1395) دردهای شکمی راجعه در کودکان و عفونت هلیکوباکتر پیلوری. Eastern Mediterranean Health Journal ــ 22 (12). ص.ص.860-864. شاپا 1020-3397

پورفرضی, فرهاد ، فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، صادقیه اهری, سعید ، روشنی, زهره ، علیمحمدی, سارا (1395) فاکتورهای تاثیر گذار بر انجام غربالگری سرطان پستان براساس آمیزه های بازاریابی اجتماعی. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ــ 17 (8). ص.ص.3937-3941. شاپا 7368-1513

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، ولیزاده, مهدی ، محبی پور, علیرضا ، محمدی, پرهام ، کهنمویی, فریبا ، فولادی, نسرین ، فتحی, افشین (1395) شیوع اختلالات خواب در بین مردم شهر اردبیل. Journal of Sleep Medicine and Disorders ــ 3 (2). ص.ص.1-4. شاپا 0822-2379

فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، صادقی موحد, فریبا ، علیمحمدی, حسین ، پورفرضی, فرهاد ، پرویزی, فرهاد (1394) عملکرد شناختی درک شده و فاکتورهای مرتبط در زنان بدنبال جراحی سرطان پستان(2016). Middle East Journal of Cancer ــ 7 (1). ص.ص.41-45. شاپا 2008-6687

قبادی مراللو, حسن ، فولادی, نسرین ، بیوک آقازاده, کاترین ، انصارین, خلیل (1394) ارتباط بین سطح مارکرالتهابی hs-CRP با شدت بیماری در بیماران با بیماری انسدادی مزمن راههای هوایی پایدار. Tanaffos ــ 14 (1). ص.ص.34-41. شاپا 0344-1735

هوشيار, افشين ، فولادی, نسرین ، قربانی, فاطمه ، محمدی, راحله ، علیمحمدی, حسین (1394) بررسی HLADQ2 و HLADQ8 در بيماران مبتلا به سلياک تشخيص داده ‏شده در بين بيماران با سندرم روده تحريک‏پذير. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 15 (3). ص.ص.277-282. شاپا 2228-7280

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، تقي زاده, جلال ، علیمحمدی, حسین ، محمدی, راحله (1393) ارتباط بين ويژگی های فردی و انجام رفتارهای پرخطر در معتادين تزريقی در اردبيل سال 1391. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 14 (4). ص.ص.350-359. شاپا 2228-7280

میرزا آقازاده, محمد ، فولادی, نسرین ، زمانی, بیژن ، مهدی نیا, فریبا ، محمدی, راحله (1393) ارتباط بین هیپوکسی شبانه با میزان کسر جهشی بطن چپ در بیماران با نارسایی احتقانی قلب. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 14 (3). ص.ص.240-248. شاپا 2228-7280

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، پورفرضی, فرهاد ، همايونفر, نسرین (1392) مطالعه اي كيفي در مورد عوامل موثر بر پيوستگي جريان مراقبت درسرطان پستان: ادراكات زنان ايراني. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 15 (1). ص.ص.133-137. شاپا 1513-7368

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، مظاهری, عفت ، علیمحمدی, حسین ، رضایی, مینو ، امانی, فیروز ، رستم نژاد, معصومه (1392) اعتقادات و رفتارهای غربالگری سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شمالغرب ایران بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 14 (11). ص.ص.6857-6862. شاپا 1513-7368

صادقی, همایون ، فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، صادقیه اهری, سعید ، آقامحمدی, معصومه ، محمدی, رضا (1392) درمان پيش بيمارستاني سوختگي ها: يك مطالعه كيفي از تجارب، ادراكات و واكنش هاي قربانيان. Burns ــ 39 (5). ص.ص.860-865. شاپا 0305-4179

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، علیمحمدی, حسین ، معصومی, عاطفه ، آقامحمدی, معصومه ، مظاهری, عفت (1392) تطابق با ماستكتومي : مطالعه كيفي در ايران. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 14 (3). ص.ص.2079-2084. شاپا 1513-7368

هوشيار, افشين ، فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، علیمحمدی, حسین ، قربانی, فاطمه (1391) شيوع سرولوژيک سلياک در بيماران با علائم سندرم روده تحريک‌پذير در اردبيل (1389). مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ــ 14 (4). ص.ص.125-129. شاپا 1562-4765

دلجوان, رضا ، صادقی, همایون ، فولادی, نسرین ، عرشی, شهنام ، محمدی, رضا (1391) كاربرد ماتريكس هادون در متدلو‍ژي تحقيق كيفي: تجربه اي در اپیدمیولوژی سوختگی ها. International Journal of General Medicine ــ 5 . ص.ص.621-627. شاپا 7074-1178

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، امانی, فیروز ، علیمحمدی, حسین ، لطفی, ایلشن ، مظاهری, عفت (1391) سرطان پستان در استان اردبیل شمال غربی کشور ایران: یک مطالعه اپیدمیولوژیک. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 13 (4). ص.ص.1543-1545. شاپا 1513-7368

یاری, میترا ، فولادی, نسرین ، احمدی, حبیب ، نجفی, فرید (1391) پروفایل مسمومیت با منواکسید کربن در غرب ایران. Journal of the College of Physicians and Surgeons Pakistan ــ 22 (6). ص.ص.381-384. شاپا 1022-386X

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، حسین خانی, علی ، امانی, فیروز ، گشاده رو, رقیه (1391) ارتباط بین انواع سنگ های ادراری با فاکتورهای خطر احتمالی آن در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی-جراحی شهر اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (1). ص.ص.59-67. شاپا 2228-7280

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، امانی, فیروز ، پورفرضی, فرهاد ، همايونفر, نسرین ، کریم اللهی, منصوره ، صفیر, حجت اله ، حسینیان, عدالت (1391) بررسی ارتباط بین عفونت هلیکو باکتر پیلوري با سندرم حاد کرونر در شهر اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (1). ص.ص.51-58. شاپا 2228-7280

حسینیان, عدالت ، پورفرضی, فرهاد ، سپهوند, نسرین ، حبیب زاده, شهرام ، باباپور, بهزاد ، دوستکامی, حسین ، فولادی, نسرین ، سیدجوادی, مهری (1391) بررسی زمان بین شروع علائم بالینی تا دریافت استرپتوکیناز در مبتلایان به سکته قلبی حاد. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (1). ص.ص.16-24. شاپا 2228-7280

مردی, افروز ، آذری, مهناز ، براک, منوچهر ، مشعوفی, مهرناز ، نفتچی, پروانه ، فولادی, نسرین (1390) بررسی تاثیر مکمل ياري روی برشدت و طول مدت اسهال در کودکان زیر 5 سال بستری در بیمارستان علی اصغرشهر اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (4). ص.ص.372-379. شاپا 2228-7280

فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، شرقی, افشان ، نایب یزدی, نوشین (1390) میزان بقا 5 ساله در زنان با سرطان پستان در استان اردبیل. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 12 (7). ص.ص.1799-1801. شاپا 1513-7368

معصومی, رحیم ، معصومی, نوید ، فولادی, نسرین ، سمیعی, الهه (1390) اثر داروي ترانکسامیک اسید در كاهش عود خونريزي اتاق قدامي در هايفماي تروماي بلانت. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (3). ص.ص.259-268. شاپا 2228-7280

حمیدزاده اربابی, یوسف ، فولادی, نسرین ، صادقی, هادی ، ستوده, محمد حسین ، محمدی, کامل (1389) ابعاد سلامت از دیدگاه قرآن کریم. گاهنامه علمی پژوهشی و فرهنگی اجتماعی نسیم دانش ــ (1). ص.ص.4-13.

همايونفر, نسرین ، فولادی, نسرین ، رستم نژاد, معصومه ، درگاهی, رقیه ، صالحی عالی, حبیبه ، فتحي, سولماز (1389) وضعیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 12 (3). ص.ص.46-51.

حمیدزاده اربابی, یوسف ، فولادی, نسرین ، مردی, افروز ، گله دار, داود ، صادقی, هادی (1389) بررسی تجارب و رضایتمندی جنسی بعد از وازکتومی در مردان وازکتومی شده شهر اردبیل سال 87. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (2). ص.ص.114-120. شاپا 1735-2452

علیمحمدی, حسین ، فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، صفرزاده, مهران ، پورفرضی, فرهاد ، مظاهری, عفت (1387) سرواپیدمیولوژی توكسوپلاسموز در خانم ها بر اساس آزمایشات قبل از ازدواج. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (4). ص.ص.408-413. شاپا 1735-2452

مظاهری, عفت ، محمدی, راحله ، ناصری, رقیه ، فولادی, نسرین ، رفیعی, خورشید (1387) عوامل خطر زای بیماریهای قلبی و عروقی در مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی درمانی بوعلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ــ 10 ( 4). ص.ص.1-6. شاپا

فولادی, نسرین ، صلصالی, مهوش ، غفرانی پور, فضل الله (1386) عوامل پیشبرنده و بازدارنده اعتلاء سلامت در بیماران مزمن : یک تحقیق کیفی. Iranian Journal of Public Health ــ 36 (4). ص.ص.35-41. شاپا 0304-4556

تذکری, زهرا ، دهقان, محمد حسین ، زارع, مریم ، فولادی, نسرین (1386) بررسی تاثیر پودر سبوس برنج بر میزان قند خون و لیپید سرم در بیماران دیابتیک تیپ 2. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (3). ص.ص.252-255. شاپا 1815-8846

مجیدپور, علی ، فولادی, نسرین ، فقيه زاده, سقراط (1382) بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد مردم شهرستان اردبيل در مورد پيشگيري و كنترل سل در مقايسه با بيماران مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت. مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران ــ 21 (2). ص.ص.137-142. شاپا 1073-1562

مظاهری, عفت ، سزاوار, سید هاشم ، حسینیان, عدالت ، فولادی, نسرین (1381) تاثير پيگيري بر وضعيت سلامت جسمي وروحي بيماران دچار انفاكتوس قلبي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني بوعلي. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (6). ص.ص.53-59. شاپا 1735-2452

طرح تحقیقاتی

مظاهری, عفت ، سزاوار, سید هاشم ، حسینیان, عدالت ، فولادی, نسرین (1379) بررسي تاثير پيگيري بر سلامت جسمي و روحي بيماران دچار انفاركتوس قلبي مراجعه كننده به مركز آموزشي،درماني بوعلي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 80-1379. [ طرح تحقیقاتی]

فولادی, نسرین ، مظاهری, عفت (1378) مقايسه فعاليتهاي كنترل عفونت در مراكز آموزشي ، درماني دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

مجیدپور, علی ، فولادی, نسرین (1377) بررسي مقايسه اي آگاهي ، نگرش و عملكرد مردم شهرستان اردبيل در مورد بيماري سل (پيشگيري و كنترل بيماري) با مبتلايان به سل ريوي اسمير مثبت تحت درمان. [ طرح تحقیقاتی]

موضوع کنفرانس یا کارگاه

علیمحمدی, حسین ، قبادی مراللو, حسن ، حبیب زاده, شهرام ، درختی, فروغ ، فولادی, نسرین (1397) بررسی عفونت حاد کلامیدیا و مایکوپلاسما پنومونیه در تشدید حملات COPD. در: یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی, 30 فروردین الی 2 اردیبهشت 1397, تهران - ایران.

علیمحمدی, حسین ، فیضی, ایرج ، محمدی نی, امیر ، فولادی, نسرین (1396) اندازه گیري سطح خونی مارکرهاي3 -CEA, CA27-29, CA15در بیماران باسرطان پستان. در: The 10th International & 15th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories, Apr 20-23, 2017, Tehran - Iran.

علیمحمدی, حسین ، پورفرضی, فرهاد ، فولادی, نسرین ، حاجی جعفری, رضا (1395) بررسي دقت تشخيصي وجود آنتي ژن هليكوباكترپيلوري در مدفوع براي تعيين ابتلا به عفونت هليكوباكترپيلوري. در: The 9th International & 14th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories, Apr 19-22, 2016, Tehran- Iran.

امانی, فیروز ، فرزانه, اسماعیل ، فولادی, نسرین (1394) نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در رابطه با اهدای عضو. در: کنگره بین المللی پیوند اعضا و کنگره جراحی خراسان, 29-26 آبان 1394, مشهد - ایران.

کارجو, زهرا ، فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، احمد علیپور, شیرین (1394) بکارگیري تست HPSAELISA براي اثبات عفونت هلیکوباکترپیلوري در کودکان با درد شکمی راجعه و مقایسه علائم بالینی بین کودکان با و بدون عفونت هلیکو باکتر پیلوري. در: هشتمین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران, 2-5 اردیبهشت, ایران - تهران.

فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، فولادی, میثم (1392) اپیدمیولوژی سرطان پستان در استان اردبیل شمال غربی ایران. در: 9th International Breast Cancer Congress, 26-28 February 2014, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,Tehran, Iran.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، تقي زاده, جلال ، علیمحمدی, حسین ، رستم نژاد, معصومه (1392) تحلیل مشتري براساس اصول بازیاریابی اجتماعی و رابطه آن با انجام رفتارهای پرخطر در معتادین تزریقی با و بدون تزریق مشترک. در: هفتمين كنگره دانش اعتياد, 20-22 شهريور 1392, تهران.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، تقي زاده, جلال ، علیمحمدی, حسین ، رستم نژاد, معصومه (1392) بررسی ویژگیهای اپیدمیولوژیک معتادین با تزریق مشترک. در: هفتمين كنگره دانش اعتياد, 20- 22 شهريور 1392, تهران .

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، احمد علیپور, شیرین ، قديمي, سعيد (1392) بررسی فراوانی هلیکوباکترپیلوری در کودکان 13-6 ساله با دردهای شکمی راجعه (RAP) شهر اردبیل طی سال 1391. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، مظاهری, عفت ، صادقیه اهری, سعید ، پورفرضی, فرهاد ، نباتیان اصل, مهدی (1392) ارزيابي شاخص هاي كيفيت آزمونهاي دوره فيزيوپاتولوژي دانشكده پزشكي اردبيل. در: چهاردهمین همایش كشوری آموزش پزشكی, 9-12 ارديبهشت 92, مرکز بین المللی همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

قبادی مراللو, حسن ، فولادی, نسرین ، بیوک آقازاده, کاترین ، محمدزاده لاری, شهرزاد (1391) ارزيابي يافته هاي ذهني (CAT, MMRC)در برابر يافته هاي عيني (PFT, 6MWD, SPO2)در بيماران با COPD پايدار. در: 22nd Annual Congress of Eropean Respiratory Society, September 2, 2012, Austria - Vienna.

علیمحمدی, حسین ، تذکری, زهرا ، فولادی, نسرین ، آذرکلاه, آنیتا (1391) چگونگی انتقال دانشجویان از فاز تئوری به عملی در مرکز آموزش مهارتهای بالینی: یک مطالعه کیفی. در: Second Global Congress for Qualitative Health Research , 30-28 june 2012, milan-italy.

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، پورفرضی, فرهاد ، معصومی, عاطفه (1391) فرایند تطابق و پذیرش ماستکتومی در بیماران با سرطان پستان. در: 2global congress for qualitative health research, 28-30 june 2012, milan-italy.

مظاهری, عفت ، فولادی, نسرین ، ابراهیمی بلیل, فاطمه ، یزدانی, افشین (1390) بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي و نگرش مادران باردار در معرض دود سيگار و همسران سيگاريشان در مراجعين به مراكز بهداشتي و درماني شهر اردبيل. در: سومين كنگره دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل بامحوريت زيست پزشكي, 11 اسفند 1390, دانشگاه علوم پزشكي اردبيل .

حمیدزاده اربابی, یوسف ، فولادی, نسرین ، آقازاده, زینب (1390) شاخصه ها و ویژگیهای ارتباط سالم با مخاطبان از دیدگاه قرآن کریم. در: کنگره قرآن پژوهی و طب (همایش انسان سالم), 22 آبان 1390, سالن نوعی اقدم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پورفرضی, فرهاد ، فولادی, نسرین ، صالحی, محدثه ، پیری دوگاهه, هادی ، صابری, سید حسین (1390) نقش شیردهی در پیشگیری از سرطان پستان. در: کنگره قرآن پژوهی و طب: همایش انسان سالم, 22 آبان 1390, اردبیل - ایران.

فولادی, نسرین ، همايونفر, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، علیمحمدی, حسین ، معصومی, عاطفه (1390) رويكردي كيفي بر واكنش به ماستكتومي در زنان مبتلا به سرطان پستان. در: نهمين كنگره بين المللي بيماريهاي زنان و مامايي ايران, 20- 17 آبان, تهران.

حمیدزاده اربابی, یوسف ، فولادی, نسرین ، ادهم, داود ، لحنی, ژیلا (1390) بررسی نسبت دروس علوم پایه به دروس عمومی، اصلی و تخصصی 18 دوره تحصیلی در دانشگاه های علوم پزشکی. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، برقی, امیر ، کارجو, رضا (1390) بررسی وضعیت فضای حاکم بر محیط آموزشی بخش های اصلی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دیدگاه دانشجویان کارورزی و کارآموز بر اساس مدل DREEM. در: کنگره علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19 آبان 1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، علیمحمدی, حسین ، معصومی, عاطفه ، دینداربوسجین, سجاد (1390) پذیرش و انجام ماستکتومی در زنان مبتلا به سرطان پستان. در: کنگره علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19 آبان 1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حمیدزاده اربابی, یوسف ، مردی, افروز ، فولادی, نسرین (1390) میزان رضایت جنسی بعد از وازکتومی و عوامل موثر بر آن در مردان وازکتومی شده. در: پنجمین کنگره خانواده و سلامت جنسی, 6-5 آبان 1390, تهران بیمارستان امام خمینی (ره).

قبادی مراللو, حسن ، بیوک آقازاده, کاترین ، فولادی, نسرین (1390) مطالعه مقايسه اي ارتباط بين تست CAT و Hs-CRP با ايندكس هاي SPO2 , FEV!, BODE index, و ريت تشديد دوره بيماري COPD. در: ERS 21st Annual Congress. 24-28 September 2011, Amsterdam, The Netherlands. , 24-28 September 2011, Amsterdam-Netherlands.

فولادی, نسرین ، کارجو, زهرا ، امانی, فیروز ، کارجو, رضا (1390) مقایسه جنسیت جنین و ارتباط آن با مقادیر GCT در بیماران با دیابت بارداری و بدون آن. در: دوازدهمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی , 15-16 شهریور 1390, اصفهان.

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، حمیدزاده اربابی, یوسف ، مردی, افروز ، آدشیرین پور, الهام ، روشنی, زهره (1390) بررسی منابع اطلاعاتی موثر بر رفتارهای باروری در مردان وازکتومی شده به روش تری انگولیشن. در: اولین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت , 16-19 may 2011, دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

فولادی, نسرین ، صادقی, همایون ، روشنی, زهره ، آدشیرین پور, الهام (1389) بررسی نقش عوامل و رفتار های فرهنگی در سلامت بیماران سوخته. در: همایش سراسری سبک زندگی و ارتقاء سلامت, 10-12 اسفند 1389, دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

فولادی, نسرین ، صلصالی, مهوش ، علیمحمدی, حسین ، آدشیرین پور, الهام ، روشنی, زهره (1389) تبیین مراحل بیماری و تغییرات سبک زندگی در مراحل مختلف بیماری در بیماران با بیماری مزمن. در: همایش سراسری سبک زندگی , 12-10 اسفند 1389, دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

علیمحمدی, حسین ، فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، صفیر, حجت اله (1389) بررسی ارتباط بین عفونت هلیکو باکترپیلوری و ابتلا به سندرم حاد کرونر. در: چهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران, 18-20 آبان 1389, اصفهان.

فولادی, نسرین ، صلصالی, مهوش ، علیمحمدی, حسین ، پورفرضی, فرهاد ، همايونفر, نسرین (1388) اعتقادات معنوی و سلامت در بیماران مزمن. در: دومین همایش تحقیقات کیفی در علوم سلامت, 28-30 بهمن 1388, کرمان.

فولادی, نسرین ، صلصالی, مهوش ، غفرانی پور, فضل الله ، پورفرضی, فرهاد ، علیمحمدی, حسین (1388) درک چگونگی فرایند اعتلاء سلامت در بیماران مزمن. در: دومین همایش تحقیقات کیفی در علوم سلامت, 28-30 بهمن 1388, کرمان.

حمیدزاده اربابی, یوسف ، فولادی, نسرین ، گله دار, داود ، مردی, افروز (1388) درک تجربیات مردان وازکتومی شده اردبیل به روش تری انگولیشن. در: هشتمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران, 18-14 ابان 1388, تهران- ایران.

فولادی, نسرین ، صلصالی, مهوش ، علیمحمدی, حسین ، مظاهری, عفت (1388) ارائه مدل اعتلاء سلامت در بیماران مزمن با محوریت حمایت اجتماعی. در: سومین سمینار سراسری ارتقاء سلامت بیماریهای مزمن, 16-17 اردیبهشت 1388, دانشگاه علوم پزشکی کردستان.

فولادی, نسرین ، صلصالی, مهوش ، مظاهری, عفت ، علیمحمدی, حسین (1388) نقش آموزش در اعتلاء سلامت بیماران مزمن. در: سومین سمینار سراسری ارتقاء سلامت بیماریهای مزمن, 16-17 اردیبهشت 1388, دانشگاه علوم پزشکی کردستان.

فولادی, نسرین ، تذکری, زهرا ، آذرکلاه, آنیتا ، علیمحمدی, حسین ، پورفرضی, فرهاد (1388) بررسی عوامل پیشبرنده و کاهنده یادگیری در بخش آموزش مهارتهای بالینی از دیدگاه اساتید و دانشجویان. در: دهمین کنگره آموزش علوم پزشکی, 17-15 اردیبهشت ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، پورفرضی, فرهاد ، آذرکلاه, آنیتا (1388) تبیین رفتارهای فردی موثر بر یادگیری در مرکز آموزش مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: دهمین کنگره آموزش علوم پزشکی, 17-15 اردیبهشت ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

مظاهری, عفت ، کریم اللهی, منصوره ، فولادی, نسرین ، سزاوار, سید هاشم ، تذکری, زهرا (1385) بررسي ميزا ن موفقيت احياء قلبي ريوي و عوامل مرتبط با آن در مجتمع آموزشي درماني بو علي، علي اصغر وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. در: نهمین کنگره سراسری بیهوشی واحیائ, 1385, مشهد -دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

کتاب

دهقان نیری, ناهید ، ایمانی پور, معصومه ، عبدی, عاطفه ، جلالی نیا, سید فاطمه ، ذاکری مقدم, معصومه ، ورعی, شکوه ، علی اصغر پور, منصوره ، صالحی, تهمینه ، جولایی, سودابه ، تباری, فریبا ، پدرام, شادان ، شریعت, اسماعیل ، نگارنده, رضا ، مولایی, سمیه ، لطیفی, معصومه ، فولادی, نسرین ، صادقی, تابنده (1393) اصول وفنون پرستاری. اصول و فنون پرستاری . اندیشه رفیع, تهران. شابک 978-964-987-507-1

پایان نامه

نوروزی, ودود ، پوردرگاه, محمد حسن ، فولادی, نسرین ، فولادی, ساناز (1397) بررسی ارتباط بین فشار شریانی دی اکسید کربن و فشار دی اکسید کربن خروجی از اگزوز اکسیژناتور در دستگاه کاردیو پولموناری بایپس تمام اعمال جراحی قلب. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، زندیان, حامد ، فیضی, ایرج ، مختاری اصل, المیرا (1396) بررسی اپیدمیولوژیک موارد ثبت شده‏ی سرطان پستان در استان اردبیل طی سا‏ل‏های 90-95. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رحیمی, گیتی ، فولادی, نسرین ، زینی زاده جدی, سمیه ، دماری یام, فرشته (1396) بررسی پیش گویی کنندگی ضخامت LUS برمیزان از هم گسیختگی حین سزارین و تعیین فاکتورهای مرتبط با آن. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، حبیب زاده, شهرام ، براری, سوسن (1395) بررسی موانع و مزایای درمان توریست‌های آذربایجانی از دیدگاه گردشگران آذربایجانی در شهرستان اردبیل در سال 1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، صادقیه اهری, سعید ، نظری, وکیل ، مهدیخانی, نگین (1395) تبیین تجربیات معتادین در حضور و تداوم شرکت در گام های 12 گانه گروههای معتادین گمنام (NA). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، فیضی, ایرج ، رستم نژاد, معصومه ، ارژنگی, سولماز (1395) بررسی فراوانی عوامل خطر فردی وشغلی سرطان پستان در کارکنان زن رده درمانی مراکز اموزشی درمانی وارتباط ان بارفتارهای غربالگری در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال 1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رحیمی, گیتی ، پورفرضی, فرهاد ، فولادی, نسرین ، پیری دوگاهه, هادی ، چم حیدر, نوشین (1395) بررسي مقایسه اي اثر ایزوسورباید مونونیترات و استرادیول واژینال در نرم کردن سرویکس در حاملگی های پست ترم. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، دانشیان, آیدا (1394) بررسی عوامل موثر بر تاخیر در مرحله قبل از تشخیص ، تشخیص و درمان بیماران با سرطان پستان با استفاده از مدل آندرسون. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، صادقی موحد, فریبا ، دولت ترکپور, نگین (1394) بررسی تغییرات هویت جنسی در بیماران مبتلا به سرطان پستان و عوامل موثر بر آن. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، یوسفی, سجاد (1394) بررسی خشونت و مؤلفه‌ های تأثیر گذار بر آن در زنان با سرطان پستان با استفاده از سازه‌هاي آموزشی اکولوژیکی مدل PRECEDE در شهر اردبیل در سال 1394. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، فولادی, نسرین ، میرزامحمدی, زهرا (1394) بررسی اپیدمیولوژیک مارگزیدگی های اعزامی‌ به بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان اردبیل طی سال های 92-1387. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، فولادی, نسرین ، ولیزاده, بهزاد ، مفتخر اقدم, افسانه (1394) بررسی فراوانی و علل مرگ‌های ناگهانی ارجاعی به پزشکی قانونی شهرستان اردبیل طی سالهای 92-1388. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، اقبالی لله بلاغی, سودا (1394) بررسی تأخیر در فرآیند تشخیص سرطان پستان و مولفه های موثر بر آن در استان اردبیل در سال 1393. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، صادقیه اهری, سعید ، روشنی, زهره (1393) ارزيابي سازه‏ هاي بازاريابي اجتماعي موثر بر انجام غربالگري سرطان پستان در بيماران با سرطان پستان (به روش تري انگوليشن). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، صادقیه اهری, سعید ، حبیب زاده, شهرام ، سیده سمیرا, حامد (1393) تبیین فرآیند طی شده در مدیریت سرطان پستان در سطح خانواده و بیمار در سطح دوم پیشگیری. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، صادقیه اهری, سعید ، کریمی, هانیه (1393) بررسی کفایت درمان در مراکز درمانی سو مصرف مواد مراکز نگهدارنده با متادون MMT در شهرستان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، امانی, فیروز ، صادقی موحد, فریبا ، پرویزی, فرهاد (1392) تعیین اختلالات شناختی درک شده با توجه به نوع و مراحل مختلف درمان در بیماران با سرطان پستان و فاکتور های پیش بینی کننده آن. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، صالح زاده, فرهاد ، احمد علیپور, شیرین (1391) بررسی فراوانی هلیکوباکترپیلوری در کودکان 13-6 ساله با دردهای شکمی راجعه(RAP) شهر اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، نباتیان اصل, محمد مهدی (1391) ارزیابی شاخص های کیفیت آزمونهای دوره فیز یوپاتولوژی دانشکده پزشکی اردبیل در سال تحصیلی 90 -89. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، تقي زاده, جلال (1390) تحلیل مشتری براساس اصول بازیاریابی اجتماعی و رابطه آن با انجام رفتارهای پرخطر در معتادین تزریقی با و بدون تزریق مشترک. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، لطفی, ایلشن (1390) بررسی مقایسه ای برخي ویژگی های اپیدمیولوژیک سرطان پستان در استان اردبیل از سال 89-82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، رضایی, مینو (1390) بررسی رابطه بین ویژگی های فردی و اجتماعی زنان بالای 30 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان اردبیل با انجام آزمون های غربالگری سرطان پستان با استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی و ارزش پیشگویی کنندگی مدل در سال 90. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، برقی, امیر (1390) بررسی وضعیت محیط آموزشی بخش های اصلی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از دیدگاه دانشجویان کارورز و کارآموز براساس مدل DREEM. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پورفرضی, فرهاد ، فولادی, نسرین ، صالحی, محدثه (1390) بررسي تأثير عوامل محيطي در ابتلا به سرطان پستان. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا آقازاده, محمد ، زمانی, بیژن ، فولادی, نسرین ، مهدی نیا, فریبا (1390) ارتباط بين هيپوکسي شبانه با ميزان برون ده بطن چپ در بيماران با نارسايي احتقاني قلب. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، معصومی, عاطفه (1390) تبيين فرآيند پذيرش و تطابق با ماستکتومي در بيماران مبتلا به سرطان پستان ماستکتومي شده. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

هوشيار, افشين ، فولادی, نسرین ، قربانی, فاطمه (1389) بررسی سلیاک در بیماران با سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به درمانگاه گوارش مرکز آموزشی درمانی امام خمینی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، فولادی, نسرین ، بیوک آقازاده, کاترین (1389) بررسی ارتباط بین پروتئین واکنشی فاز حاد (hs-CRP) و شدت بیماری انسدادی مزمن راه های هوائی (COPD) در بیماران COPD پایدار. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، شرقی, افشان ، نایب یزدی, نوشین (1389) بررسی میزان بقا در سرطان پستان و بررسی برخی عوامل موثر بر آن در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، صفیر, حجت اله (1388) بررسی میزان شیوع عفونت هلیکو باکتر پیلوری در افراد دچار سندرم حاد کرونری در شهر اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

علیمحمدی, حسین ، فولادی, نسرین ، شیرین زاده, اکبر (1387) بررسي عفونت ادراري در بيماران ديابتيك سرپايي و بستري و مقايسه الگوي ميكروبي و حساسيت آنتي بيوتيكي در افراد غير ديابتيك با عفونت ادراري در شهر اردبيل در سال 1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، امانی, فیروز ، صفرزاده, مهران (1386) بررسي سطح ايمني در برابر توكسوپلاسموز در خانم هاي در شرف ازدواج مراجعه كننده به مركز بهداشت شهرستان اردبيل در سال 86-1385. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

تذکری, زهرا ، فولادی, نسرین ، عابدی, علی ، آذرکلاه, آنیتا (1385) چگونگی تاثير آموزش در کارگاه های مهارت بالينی بر فرآيند گذر دانشجو از مرحله يادگيری به عمل در دانشگاه علوم پزشکی اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فهرست در تاریخ 3 / 4 / 1397ایجاد شده است.