title

اسنادی که یکی ازنویسندگان آن "یزدانبد, عباس"می باشد.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نوع سند | تاریخ | بدون گروه بندی
تعداد اسناد: 116.

مقاله

نریمان صالح فام, لیدا ، بسطامی, میلاد ، یزدانبد, عباس (1397) نقش تومور ساپرسوری یا آنکوژنی miR-100 در سرطان، با تمرکز بر سرطان مری. گوارش ــ 23 (3). ص.ص.129-140. شاپا 2008-756x

صرامی, سمیه ، لطیفی نوید, سعید ، زهری, صابر ، عبدی, عصمت ، یزدانبد, عباس (1397) تکرارهای متعدد موتیف C انتهای کربوکسیلی CagA هلیکوباکترپیلوری پیش گویی کننده خطر سرطان معده در ایران. گوارش ــ 23 (3). ص.ص.146-151. شاپا 7186-1560

عبدی, عصمت ، لطیفی نوید, سعید ، لطیفی نوید, حمید ، زهری, صابر ، یزدانبد, عباس (1397) نشانگرهاي زیستی باکتریایی و بافتی سرطان معده: یافته هاي جدید و دیدگاههاي آینده: مقاله مروري. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 76 (6). ص.ص.365-373. شاپا ۱۶۸۳-۱۷۶۴

بختی, سیده زهرا ، لطیفی نوید, سعید ، زهری, صابر ، بختی, فاطمه سادات ، حاجوی, ناصر ، یزدانبد, عباس (1396) آیا هلیکو باکتر پیلوری ژنوتیپ شدیدا سیتو توکسیک با ادنو کارسینوم کاردی مرتبط است؟. Cancer biomarker ــ Online . شاپا 1574-0153

عبدی, عصمت ، لطیفی نوید, سعید ، زهری, صابر ، یزدانبد, عباس ، صفرعلی زاده, رضا (1396) ژنوتایپ های هلیکوباکتر پیلوری خطر ابتلا به سرطان معده نوع نان-کاردیا و نوع روده ای یا دیفیوز در اردبیل را تعیین می کنند: یک منطقه بسیار خطرناک در شمال غربی ایران. Microbial Pathogenesis ــ 107 . ص.ص.287-292. شاپا 0882-4010

بختی, سیده زهرا ، قلیزاده, شکوفه ، لطیفی نوید, سعید ، زهری, صابر ، فیضی, فریده ، یزدانبد, عباس (1395) ارتباط ژنهای شناخته شده نواحی متغیر و جزیره بیماریزای cag هلیکوباکترپیلوری با زخم معده و زخم دوازدهه در ایران. گوارش ــ 21 (3). ص.ص.176-184. شاپا 2008-756x

بختی, سیده زهرا ، قلی زاده, شکوفه ، لطیفی نوید, سعید ، زهری, صابر ، یزدانبد, عباس (1395) ژنوتیپ هلیکوباکتر پیلوری VacA C1 یک نشانگر سودمند برای پیش بینی خطر سرطان معده در اردبیل است. International Clinical Neuroscience Journal ــ 3 (3). ص.ص.164-169. شاپا 2383-2096

عبدی, عصمت ، لطیفی نوید, سعید ، یزدانبد, عباس ، زهری, صابر (1395) مثبت شدن هلیکوباکتر پیلوری babA2، خطر ابتلا به سرطان معده در استان اردبیل، یک منطقه بسیار پر خطر در ایران، را پیش بینی می کند. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 17 (2). ص.ص.733-738. شاپا 7368-1513

ملک زاده, مسعود ، واحدی, همایون ، گوهری, کیمیا ، مهدی پور, پریناز ، ملک زاده, رضا ، یزدانبد, عباس (1394) اپیدمی در حال ظهور بیماری التهابی روده در یک کشور با درآمد متوسط: یک مطالعه در سراسر کشور ایران. Archives of Iranian Medicine ــ 19 (1). ص.ص.1-15. شاپا 2977-1029

بختی, سیده زهرا ، لطیفی نوید, سعید ، محمدی, شیوا ، ظهری, صابر ، بختی, فاطمه سادات ، فیضی, فریده ، یزدانبد, عباس ، سیاوشی, فریده (1394) ارتباط پلی مورفیسم ناحیه انتهایی vacA و 3'هلیکوباکتر پیلوری با سرطان معده. Helicobacter ــ online . شاپا 5378-1523

یزدانبد, عباس ، ملکی, نصراله ، سلیمیان, سینا ، حبیب زاده, شهرام ، هوشيار, افشين ، نوروزوند, مریم (1394) اثر ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری در بیماران ایرانی مبتلا به سوء هاضمه عملکردی: یک تحقیق کنترل شده با پلاسبو تصادفی آینده نگر. Archives of Medical Science ــ 11 (5). ص.ص.964-969. شاپا 1922-1734

حبیب زاده, شهرام ، درگاهی, فرامرز ، یزدانبد, عباس ، حسینی اصل, سید سعید ، قزلباش, بهروز ، چوخاچی زاده, عذرا ، صدیقی, علیرضا (1394) میزان واقعی هپاتیت C فعال در داوطلبان بی علامت اهداءکننده خون اردبیل. فصلنامه بيماری هاي عفونی و گرمسيری ــ 69 (20). ص.ص.17-22. شاپا 0192-1680

یزدانبد, عباس ، صالحی فر, آزیتا ، ملکی, نصراله ، حبیب زاده, شهرام ، طاووسی, زهرا (1394) استفاده موفقیت آمیز از کاتترهای وریدی مرکزی در درمان افیوژن پلورال بدخیم به عنوان یک گزینه جدید درمانی. Supportive Care in Cancer ــ 23 (8). ص.ص.2267-2271. شاپا 4355-0941

امانی, فیروز ، صدرکبیر, محمد ، صادقیه اهری, سعید ، برزگری, سعید ، یزدانبد, عباس ، سبزواری, احمد ، هادوی, مژگان (1394) اپیدمیولوژی سرطان معده در شمال غرب ایران. Middle East Journal of Cancer ــ 6 (3). ص.ص.189-193. شاپا 2008-6687

بختی, سیده زهرا ، سعید, لطیفی نوید ، صابر, زهری ، یزدانبد, عباس (1394) ارتباط بین تیپهای آللی جدید ژن vacA هلیکوباکترپیلوری و وضعیت cagA با خطر زخم معده یا دوازدهه در ایران. دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 15 (3). ص.ص.246-254. شاپا 7280-2228

رستمی مقدم, مجید ، ملکی, نصراله ، یزدانبد, عباس ، صفوی اردبیلی, نسترن ، عیسی زاده, سونیا (1393) ارتباط بین هلیکوباکتر پیلوری و کهیر مزمن راجعه: اثر ریشه کن سازی هلیکوباکتر پیلوری. Postępy Dermatologii i Alergologii ــ 32 (1). ص.ص.15-20. شاپا 1642-395X

مرادی, محمد طاهر ، صالحی, زیور ، امینیان, کیوان ، یزدانبد, عباس (1393) تاثیر پلی مرفیسم p53 Codon 72 and MDM2 SNP309 بر روی خطر کانسر معده در جمعیت ایرانی. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ــ 15 (17). ص.ص.7413-7417. شاپا 1513-7368

یزدانبد, عباس ، نعمتی, رسول ، ایرانپرور, منوچهر ، اعظمی, احد ، ملکی, نصراله (1392) شیوع بیماری سلیاک در بیماران مبتلا به آفت راجعه دهان. govaresh ــ 18 (4). ص.ص.244-249. شاپا 2008-756x

سجادی, علیرضا ، درخشان, محمدحسین ، یزدانبد, عباس ، بوریری, مجید ، پارساییان , محبوبه ، بابایی, مسعود ، علیمحمدیان , معصومه ، صمدی, فاطمه ، اعتمادی, آرش ، پورفرضی, فرهاد ، احمدی, عماد ، دلاوری, علیرضا ، اسلامی, فرهاد ، فرزادفر, فرشاد ، ستوده, مسعود ، نیک منش, آرش ، علیزاده, بهروز ، اچ دی بوک, گیرتودیا ، ملک زاده, رضا (1392) نقش فراموش شده قلیان و تریاک در سرطان معده: مطالعه کوهورت در مورد عوامل خطر. international journal of cancer ــ 134 (1). ص.ص.181-188. شاپا 0020-7136

یزدانبد, عباس ، هوشيار, افشين ، نعمتی, رسول ، ملکی, نصراله ، حمید خلق, غلامرضا (1392) انسداد تومورال قسمت سوم دئودنوم و آسیت ائوزینوفیلیک در یک بیمار با سیروز کریپتوژنیک (گزارش مورد). مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 13 (4). ص.ص.444-448. شاپا 2228-7280

هوشيار, افشين ، حبیب زاده, شهرام ، قاسمی, نسرین ، یزدانبد, عباس ، ملکی, نصراله ، سهرابی, سیروس ، امانی, فیروز (1392) زن های مبتلا به هپاتیت B مزمن HBeAg منفی امتیاز پایین تری از هیستولوژی کبدی نسبت به مردان دارند. Archives of Clinical Infectious Diseases ــ 8 (4). ص.ص.1-5. شاپا 2345-2641

سجادی, علیرضا ، یزدانبد, عباس ، لی, یه اونگ یه ، بوریری, مجید ، صمدی, فاطمه ، علیزاده, زیاد ، اسلامی, فرهاد ، فایف, وی ، بابایی, مسعود ، نمازی, محمد جلال ، گوینگ, جیمز جی ، ستوده, مسعود ، اچ دی بوک, گیرتودیا ، ملک زاده, رضا ، درخشان, محمدحسین (1392) کاربرد گرلین سرم به عنوان جانشینی برای کارسینوژنز محاطی سرطانهای گوارشی فوقانی. PloS ONE ــ 8 (9). ص.ص.1-7. شاپا 1932-6203

حسینی اصل, سید سعید ، پورفرضی, فرهاد ، برزگر, ابوذر ، مأذنی, محمد ، فرهمند, نیما ، نیاستی, الهام ، یزدانبد, عباس ، دیده ور, رضا ، اخوان, هما ، ملک زاده, رضا (1392) اعطای کاهش استعداد ابتلا به سرطان معده در استان اردبیل توسط چند ریختی MTHFR C677T. Turkish Journal of Gastroenterology ــ 24 (2). ص.ص.117-121. شاپا 1300-4948

بوریری, مجید ، صمدی, فاطمه ، اعتمادی, آرش ، بابایی, مسعود ، احمدی, عماد ، شریفی, امیر هوشنگ ، نیک منش, آرش ، هوشيار, افشين ، پورفرضی, فرهاد ، یزدانبد, عباس ، علیمحمدیان , معصومه ، ستوده, مسعود (1392) بررسی مورتالیته کانسر معده در مناطق بارز اپیدمیولوؤیک آن با پیگیری طولانی مدت ضایعات پره کانسر وس مرتبط با عفونت هلیکوباکتر پیلوری در جمعیت عمومی. Archives of Iranian Medicine ــ 16 (6). ص.ص.243-247. شاپا 1029-2977

لطیفی نوید, سعید ، محمدی, شیوا ، ملکی, پریچهر ، ظهری, صابر ، یزدانبد, عباس ، سیاوشی, فریده ، مسرت, صادق (1392) بررسی ژنوتیپ vacA d1/-i1 هلیکوباکتر پیلوری در نواحی جغرافیایی مختلف ایران با بروز بالا و پایین. Archives of Iranian Medicine ــ 16 (6). ص.ص.330-337. شاپا 1029-2977

محمدخانی, اشرف ، درویش مقدم, صدیف ، سلمانرخانی, حسن ، علاف اصغری, امین ، یزدانبد, عباس ، میرزایی, محبوبه ، حاج شیخ الاسلامی, ارغوان ، بشیری, جعفر ، سجادی, علیرضا ، مسرت, صادق (1392) نقش پیشگویی کننده پپسینوژن یک و دو در تشخیص گاستریت آتروفیک در مناطقی با بروز متفاوت از کانسر معده. Archives of Iranian Medicine ــ 16 (4). ص.ص.208-212. شاپا 1029-2977

صادقیه اهری, سعید ، بابایی اقدم, فریدون ، امانی, فیروز ، یزدانبد, عباس ، اخگری, لیلا (1391) ارتباط بین سرطان مری و فاکتورهای محیطی تاثیر گذار با استفاده از GIS. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 14 (3). ص.ص.2071-2077. شاپا 1513-7368

پورفرضی, فرهاد ، یزدانبد, عباس ، دانشور, رضا ، صابری, سید حسین (1391) بررسی عوامل مؤثر در بروز سرطان کولورکتال. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (s5). ص.ص.56-64. شاپا 2228-7280

یزدانبد, عباس ، شهباززادگان, بیتا ، دیندار اسکویی, امین ، پورمحمد جان, ناهید ، حبیب زاده, شهرام (1391) فراوانی عفونت اچ پیلوري در مبتلایان به دیس پپسی هاي فاقد نشانه هاي خطر با استفاده ازآنتی ژن باکتري در مدفوع. فصلنامه بيماری هاي عفونی و گرمسيری ــ 17 (59). ص.ص.37-40. شاپا 1580-0192

امانی, فیروز ، هوشيار, افشين ، یزدانبد, عباس ، باقری, امين ، فولادی, رباب ، فیضی, فریده (1391) بررسی فراوانی بدخیمی های دستگاه گوارش فوقانی بیماران مراجعه کننده به آندوسکوپی بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل در سال های 89-1387. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (4). ص.ص.41-48. شاپا 1735-2584

ایرانپرور, منوچهر ، قربانی بهروز, حسین ، یزدانبد, عباس ، امینی ثانی, نیره ، اسلام پناه, سولناز ، شکرآبادی, محمود (1391) وضعیت مراقبت در بیماران دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (3). ص.ص.239-247. شاپا 2228-7280

برازنده, فرهاد ، یزدانبد, عباس ، پورفرضی, فرهاد ، قاجاریه سپانلو, صدف ، درخشان, محمدحسین ، ملک زاده, رضا (1391) اپیدمیولوژی زخم معده در ایران مطالعه ای براساس یافته های اندوسکوپیک بصورت سیستماتیک. Middle East Journal of Digestive Diseases ــ 4 (2). ص.ص.90-96. شاپا 2008-5249

هوشيار, افشين ، یزدانبد, عباس ، امانی, فیروز ، متین, سمیرا ، باقری, امين ، متین, المیرا (1390) فراوانی تومورهای کولورکتال در بین بیماران مراجعه کننده به کولونوسکوپی بیمارستان امام خمینی اردبیل از سال 1387 تا 1389. govaresh ــ 16 (3). ص.ص.158-162. شاپا 2008-756x

پورفرضی, فرهاد ، براک, منوچهر ، بابایی, مسعود ، یزدانبد, عباس ، رحیمی, گیتی ، ملک زاده, رضا (1390) سرطان مري در استان اردبيل، گزارشي از ثبت سرطان مبتني بر جمعيت در ايران. govaresh ــ 16 (1). ص.ص.55-60. شاپا 2008-756x

پاک سرشت, محمدرضا ، فورمن, دیوید ، ملک زاده, رضا ، یزدانبد, عباس ، وست, روبرت ، گرین وود, دارین ، کربتری, جین ، کید, جانت (1390) عادات غذایی و خطر سرطان معده در شمال غرب ایران. Cancer Causes Control ــ 22 (5). ص.ص.725-736. شاپا 0957-5243

پورفرضی, فرهاد ، انتشاری مقدم, افسانه ، یزدانبد, عباس ، تذکری, زهرا ، فرزانه, اسماعیل ، میرزا رحیمی, مهرداد (1390) بررسی اثرات ماست پروبیوتیک در کنترل علائم بالینی سندرم روده تحریک پذیر. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (1). ص.ص.24-32. شاپا 2228-7280

اکبری, محمدرضا ، ملک زاده, رضا ، لپاژ, پییر ، روکیوس, دیوید ، سجادی, علیرضا ، آلچلی, کریم ، یزدانبد, عباس ، شاکری, رامین ، بشیری, جعفر ، ستوده, مسعود ، پورشمس, اکرم ، قادریان, پرویز ، آ. نورد, استیون (1390) جهش در ژنهاي کم خونی فانکونی و خطر ابتلا به سرطان مری. human genetics ــ 129 (5). ص.ص.573-582. شاپا 0340-6717

یزدانبد, عباس ، فرزانه, اسماعیل ، اعظمی, احد ، ادیبان, وحید ، مصطفی زاده, بابک ، نسل سراجی, فرناز ، رسولی, محمدرضا (1389) خصوصیات اپیدمیولوژیک و مشخصات بالینی کولیت اولسروز در شمال غرب ایران:یک بررسی 10ساله. Tropical Gastroenterology ــ 31 (4). ص.ص.308-311. شاپا 0250-626X

بابایی, مسعود ، پورفرضی, فرهاد ، یزدانبد, عباس ، چینی فروش, میرمهدی ، درخشان, محمدحسین ، موسوی, سید محسن ، صمدی, فاطمه ، رحیمی, گیتی (1389) سرطان معده در اردبیل , ایران- مرور و اطلاعات جدید در ثبت سرطان. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP ــ 11 (3). ص.ص.595-599. شاپا 1513-7368

بابایی, مسعود ، جعفرزاده, حمید ، سجادی, علیرضا ، صمدی, فاطمه ، یزدانبد, عباس ، فلاح, مهدی ، عقلمندی, سهیلا ، رمضانی, رشید ، هایوکا, ج ، حکمت, شراره ، دیده ور, رضا ، شکوهی گوگانی, بهروز ، ملک زاده, رضا (1388) میزان بروز مرگ و میر سرطان در استان اردبیل، گزارشی از یک ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت فعال در ایران. Iranian J Publ Health ــ 38 (4). ص.ص.35-45. شاپا 2251-6085

درخشان, محمدحسین ، ملک زاده, رضا ، واتاب, اچ ، یزدانبد, عباس ، فایف, وی ، کاظمی, عباس ، رخشانی, ناصر ، دیده ور, رضا ، ستوده, مسعود ، ذولفقاری, علی اصغر ، مك كول, كل (1387) همراهی آتروفی معده، علائم ريفلاکس و زیرگروه هیستولوژیک نشان دهنده دو اتیولوژی متمایز براي سرطان کاردیای معده. GUT ــ 57 (3). ص.ص.298-305. شاپا 0017-5749

ستوده, مسعود ، درخشان, محمدحسین ، نورایی, مهدی ، عابدی اردکانی, بهنوش ، یزدانبد, عباس ، توانگر, سید محمد ، میکاییلی, جواد ، مرآت, شاهین ، ملک زاده, رضا (1387) نقش مهم هلیکوباکتر پیلوری در الگوی گاستریت و کاردیت در ساکنان یک منطقه با شیوع بالای سرطان کاردیا. Digestive Diseases and Sciences ــ 53 (1). ص.ص.27-33. شاپا 0163-2116

صالح زاده, فرهاد ، امامی, دینا ، ذولفقاری, علی اصغر ، یزدانبد, عباس ، حبیب زاده, شهرام ، بشردوست, بهمن ، براک, منوچهر ، فیضی, ایرج ، عظیمی, هرمز ، جستان, مارینا ، خلفی, جعفر (1387) تب مديترانه اي فاميليال در شمال غربي ايران ،اولين گزارش جامع. Turkish Journal of Pediatrics ــ 50 (1). ص.ص.40-44. شاپا 0041-4301

تقوی, نوشین ، نصراله زاده, داریوش ، مرآت, شاهین ، یزدانبد, عباس ، هرمزذی, مهشید ، ستوده, مسعود ، سمنانی, شهریار ، اسلامی, فرهاد ، خادمی, هومن ، ملک زاده, رضا (1386) اپیدمیولوژی کانسرهای فوقانی گوارش در ایران. World Journal of Gastroenterology ــ 13 (40). ص.ص.5367-5370. شاپا 1007-9327

صمدی, فاطمه ، بابایی, مسعود ، یزدانبد, عباس ، فلاح, مهدی ، نورایی, مهدی ، نصراله زاده, داریوش ، سجادی, علیرضا ، درخشان, محمدحسین ، شکوهی گوگانی, بهروز ، فولادی, رباب ، ملک زاده, رضا (1385) میزان بقای سرطان های معده و مری در استان اردبیل، واقع در شمال غربی ایران. Archives of Iranian Medicine ــ 10 (1). ص.ص.32-37. شاپا 1029-2977

اعظمی, احد ، یزدانبد, عباس ، عباسقلی زاده, ناطق ، صادقی, یگانه (1385) عوامل خطر سرطان مري و ارتباط آن با مكان هاي مختلف آناتوميك مري در درمانگاه گوارش ارس اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (2). ص.ص.126-131. شاپا 1735-2452

یزدانبد, عباس ، ایرانپرور, منوچهر ، امانی, فیروز ، ملک زاده, رضا ، صلواتی, سعید (1385) مقايسه وضعيت هيستوپاتولوژيک ديواره راست و چپ ناحيه کارديا از لحاظ ميزان بروز ضايعات پيش سرطانی و التهابی در استان اردبيل 84-1383. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (3). ص.ص.306-310. شاپا 1735-2452

یزدانبد, عباس ، نوجوان , فاطمه ، ملک زاده, رضا (1384) متاستاز حالب بعنوان اولین تظاهر سرطان معده بدون علامت. Archives of Iranian Medicine ــ 8 (2). ص.ص.147-149. شاپا 1029-2977

یزدانبد, عباس ، صمدی, فاطمه ، ملک زاده, رضا ، بابایی, مسعود ، ایرانپرور, منوچهر ، اعظمی, احد (1384) ميزان بقاي چهار ساله بيماران مبتلا به سرطان هاي دستگاه گوارش فوقاني در استان اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (2). ص.ص.180-184. شاپا 1735-2452

یزدانبد, عباس ، ناصری مقدم, سیاوش ، ملک زاده, رضا (1383) کانسر فوقانی گوارش در اردبیل, شمال غربی ایران: مقاله مروری. Archives of Iranian Medicine ــ 7 (3). ص.ص.173-177. شاپا 1029-2977

درخشان, محمدحسین ، یزدانبد, عباس ، سجادی, علیرضا ، شکوهی گوگانی, بهروز ، مک کول, کیل ، ملک زاده, رضا (1383) بروز بالای آدنوکارسینوم برخاسته از سمت راست کاردیای معده در شمال غرب ایران. Gut ــ 53 (9 ). ص.ص.1262-1266. شاپا 0017-5749

ملک زاده, رضا ، ستوده, مسعود ، درخشان, محمدحسین ، یزدانبد, عباس ، میکاییلی, جواد ، مرآت, شاهین ، یونسی, علی ، توانگر, سید محمد ، عابدی اردکانی, بهنوش ، ستوده منش, رسول ، پورشمس, اکرم ، اصغری, علی عسگر ، دولتشاهی, شهاب ، علیزاده, زیاد ، عرشی, شهنام ، مجیدپور, علی ، میرمومن, شهرام ، فلشر, دیوید (1382) شیوع ضایعات پیش سرطانی در اردبیل, استانی با شیوع بالای آدنوکارسینوم معده. Journal of Clinical Pathology ــ 57 (1). ص.ص.37-42. شاپا 0021-9746

ملک زاده, رضا ، مرآت, شاهین ، درخشان, محمدحسین ، سیاوشی, فریده ، یزدانبد, عباس ، میکاییلی, جواد ، ستوده منش, رسول ، ستوده, مسعود ، فره وش, محمد جعفر ، ناصری مقدم, سیاوش ، پورشمس, اکرم ، دولتشاهی, شهاب ، عابدی اردکانی, بهنوش ، بابایی, مسعود ، عرشی, شهنام ، مجیدپور, علی (1382) میزان پایین ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری با رژیمهای چهار و هفت روزه در جمعیت ایرانی. Journal of Gastroenterology and Hepatology ــ 18 (1). ص.ص.13-17. شاپا 0815-9319

مجیدپور, علی ، عدالتخواه, حسن ، سزاوار, سید هاشم ، امینی ثانی, نیره ، شعبانی, مسعود ، نعمتی, علی ، عباسقلی زاده, ناطق ، میرزا رحیمی, مهرداد ، عرشی, شهنام ، صادقی, همایون ، سوادی اسکویی, داریوش ، شمشیرگران, سید مرتضی ، حبیب زاده, شهرام ، مولوی, پرویز ، پورفرزان, ایرج ، محمدی, سعداله ، یزدانبد, عباس ، صالح زاده, فرهاد ، رحیمی, گیتی ، رستمی, خلیل ، پیرزاده, اکبر ، امانی, فیروز ، صادقیه اهری, سعید ، یوسفی سادات, محرم ، محمدی, حکمت ، عیسی زاده, رئوف ، حامدی, رضا ، شفیعی, شفیع ، درخشنده, رقیه ، ادیانی, شهروز ، اقاجانی, علیرضا ، مینایه, خدامراد زاده ، بابایی, مسعود ، حاجی جباری, منصور ، بشرخواه, سعید ، نیرومند, بابک ، عبدالله زاده, فرشته ، حقی مقدم, علی ، باقری, منصور (1382) تعيين اولويت هاي پژوهشي حوزه سلامت در استان اردبيل: به عنوان يك تجربه. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (3). ص.ص.8-21. شاپا 1735-2452

ایرانپرور, منوچهر ، یزدانبد, عباس ، امانی, فیروز ، سهرابی, شبنم (1382) بررسی نتايج موارد آسپيراسيون سوزنی ندولهای تيروئيد در کليينک تخصصی شهر اردبيل طی سالهای 81-1379. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (3). ص.ص.1-7. شاپا 1735-2452

سجادی, علیرضا ، ملک زاده, رضا ، درخشان, محمدحسین ، سپهر, علیرضا ، نورایی, مهدی ، ستوده, مسعود ، یزدانبد, عباس ، شکوهی گوگانی, بهروز ، مشایخی, افشین ، عرشی, شهنام ، مجیدپور, علی ، بابایی, مسعود ، موسوی, علیرضا ، محققی, محمدعلی ، علیمحمدیان , معصومه (1382) وقوع سرطان در اردبیل: نتایج یک سیستم ثبت سرطان مبتنی بر جامعه از ایران. international journal of cancer ــ 107 (1). ص.ص.113-118. شاپا 0020-7136

سعیدی, فرخ ، ملک زاده, رضا ، ستوده, مسعود ، درخشان, محمدحسین ، فره وش, محمد جعفر ، یزدانبد, عباس ، مرآت, شاهین ، میکاییلی, جواد ، ستوده منش, رسول ، ناصری مقدم, سیاوش ، مجیدپور, علی ، عرشی, شهنام ، عابدی اردکانی, بهنوش ، یونسی, علی ، صدر, فرهاد ، سپهر, علیرضا ، فلشر, دیوید ، فهیمی, سامان (1381) بررسی آندوسکوپیک سرطان مری در قسمت غربی حاشیه دریای خزر. Diseases of the Esophagus ــ 15 (3). ص.ص.214-218. شاپا 1442-2050

یزدانبد, عباس ، عرشی, شهنام ، درخشان, محمدحسین ، سجادی, علیرضا ، ملک زاده, رضا (1381) سرطان کاردیای معده شایع ترین نوع سرطان دستگاه گوارش فوقاني در اردبیل, ایران: تجربه آندوسکوپیک یک کلینیک. Archive of Iranian Medicine ــ 4 (2). ص.ص.76-79. شاپا 1029-2977

طرح تحقیقاتی

بابایی, مسعود ، صمدی, فاطمه ، یزدانبد, عباس ، فلاح, مهدی ، نورایی, مهدی ، نصراله زاده, داریوش ، سجادی, علیرضا ، درخشان, محمدحسین ، شکوهی گوگانی, بهروز ، فولادی, رباب ، ملک زاده, رضا (1384) بررسی میزان بقاء پنج ساله بیماران مبتلا به سرطانهای دستگاه گوارش فوقانی در استان اردبیل از سالهای 1379 تا 1383. [ طرح تحقیقاتی]

موضوع کنفرانس یا کارگاه

حبیب زاده, شهرام ، شهباززادگان, بیتا ، یزدانبد, عباس ، معصومی, فاطمه (1396) میزان بازگشت هلیکوباکتر پیلوری و علایم مرتبط با آن. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

هوشيار, افشين ، یزدانبد, عباس ، امانی, فیروز ، متین, سمیرا ، متین, المیرا ، باقری, امين (1390) تعیین فراوانی تومورهای کولورکتال در کولونوسکوپی های انجام شده در بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل از بهمن 1387 تا شهریور 1389. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

هوشيار, افشين ، یزدانبد, عباس ، امانی, فیروز ، باقری, امين ، متین, سمیرا ، متین, المیرا (1390) بررسی فراوانی علل خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهر اردبیل از بهمن 1387 تا شهریور 1389. در: دوازدهمين کنگره پژوهشی سالیانه دانشجويان علوم پزشکی کشور, 15 تا 18 شهریور 90, اصفهان.

امانی, مجتبی ، برزگر, ابوذر ، اتحاد, غلامحسین ، یزدانبد, عباس (1390) سنجش آمین اکسیداز حاوی مس در بیماران مبتلا به سرطان معده. در: دوازدهمين کنگره بيوشيمی ايران و چهارمين کنگره بين المللی بيوشيمی و بيولوژی مولکولی, 15 تا 18 شهريور 1390, ایران - مشهد.

حسینی اصل, سید سعید ، شیرزاد, زهره ، اخوان, هما ، یزدانبد, عباس ، پورفرضی, فرهاد ، مأذنی, محمد ، دیده ور, رضا (1390) hTERT DNA سرمی به عنوان یک معرف برای سرطانهای معده و مری در استان اردبیل. در: ESMO 13th World Congress on Gastrointestinal Cancer , 22-25 June, 2011, Barcelona, Spain .

پورفرضی, فرهاد ، حسینی اصل, سید سعید ، نیک منش, مهرداد ، اخوان, هما ، یزدانبد, عباس ، مأذنی, محمد ، دیده ور, رضا (1390) نقش چند ریختیهای ژنهای سیستم ترمیم DNA در پیش بینی سرطان معده. در: ESMO 13th World Congress on Gastrointestinal Cancer , 22-25 June, 2011, Barcelona, Spain .

مأذنی, محمد ، حسینی اصل, سید سعید ، یزدانبد, عباس ، نیاستی, الهام ، پورفرضی, فرهاد ، دیده ور, رضا ، اخوان, هما (1390) چند ریختی P53-ARG72PRO استعداد ابتلا به سرطان معده را در اردبیل اعطا نمی کند. در: ESMO 13th World Congress on Gastrointestinal Cancer , 22-25 June, 2011, Barcelona, Spain .

حسینی اصل, سید سعید ، یزدانبد, عباس ، فرهمند بیگی, نیما ، پورفرضی, فرهاد ، اخوان, هما ، مأذنی, محمد (1390) ارتباط معنی دار میان چند ریختی MTHFR C677T و سرطان معده در استان اردبیل. در: ESMO 13th World Congress on Gastrointestinal Cancer , 22-25 June, 2011, Barcelona, Spain .

نیک منش, مهرداد ، حسینی اصل, سید سعید ، یزدانبد, عباس ، پورفرضی, فرهاد ، دیده ور, رضا ، اخوان, هما (1390) عدم ارتباط میان چند ریختی حذف ـاضافه در ژن ACE و سرطان معده در استان اردبیل. در: ESMO 13th World Congress on Gastrointestinal Cancer , 22-25 June, 2011, Barcelona, Spain .

اتحاد, غلامحسین ، برزگر, ابوذر ، طلایی, سمیه ، بشیری, جعفر ، یزدانبد, عباس ، علی پناه مقدم, رضا ، اسدی, اسد ، امانی, مجتبی (1389) رابطه بین چاقی و غلظت آمین اکسیداز پلاسمایی. در: همایش ملی پروتئومیکس, 7- 6 آبان 1389, دانشگاه شیراز.

انتشاری مقدم, افسانه ، یزدانبد, عباس ، پورفرضی, فرهاد ، تذکری, زهرا ، فرزانه, اسماعیل ، میرزا رحیمی, مهرداد (1389) بررسی اثرات ماست پروبیوتیک در کنترل علائم بالینی سندروم روده تحریک پذیر. در: بیست و یکمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران, 13-17 اردیبهشت 1389, مرکز همایشهای زکریای رازی.

بابایی, مسعود ، ملک زاده, رضا ، ظهوری, علی ، یزدانبد, عباس ، بشیری, جعفر ، فتحی, میترا ، حکمت, شراره ، صمدی, فاطمه (1388) بار بیماری سرطان معده در استان اردبیل، یک منطقه با میزان بروز بالای سرطان معده در ایران. در: کنگره بین المللی بیماریهای گوارش و کبد, آبان ماه سال 88, تهران.

اخوان, هما ، برزگر, ابوذر ، نیک منش, مهرداد ، یزدانبد, عباس ، مأذنی, محمد ، پورفرضی, فرهاد ، دیده ور, رضا ، نوبخت, حسین ، بشیری, جعفر ، ملک زاده, رضا ، حسینی اصل, سید سعید (1388) ارتباط میان چند ریختی ARG72PRO در ژن TP53 و سرطان معده در استان اردبیل. در: 21st European students conference, 13-17th October, 2010, Berlin, Germany.

یزدانبد, عباس ، نوجوان , فاطمه ، حبیب زاده, شهرام ، اعظمی, احد ، ایرانپرور, منوچهر ، ملک زاده, رضا (1382) تومور ناحیه گاستروازوفاژیال در شمال غرب ایران براساس تقسیم بندی WHO/IARC. در: 6th International Gastric Cancer Congress , May 4-7, 2005, Yokohama, Japan.

یزدانبد, عباس ، نوجوان , فاطمه ، شکوهی گوگانی, بهروز ، ایرانپرور, منوچهر ، اعظمی, احد ، ملک زاده, رضا ، مک کول, کیل (1382) بروز بالای SCC مری برخاسته از سمت راست مری در شمال غرب ایران. در: 4th iranian international congress of gastroenterology & hepatology, 5-7-2004 Dec , Tehran Azad Islamic University.

یزدانبد, عباس ، عباسقلی زاده, ناطق ، اعظمی, احد (1382) مطالعه ضایعات شایع در کولونوسکوپی های انجام شده در بیمارستان بوعلی اردبیل. در: سومین کنگره گوارش و کبد ایران, 26-30 مهر 1382, تهران.

درخشان, محمدحسین ، یزدانبد, عباس ، شکوهی گوگانی, بهروز ، ملک زاده, رضا (1382) سرطان کاردیای معده؛ شایعترین نوع سرطان دستگاه گوارش فوقانی در اردبیل. در: 5th international gastric cancer congress, 7-4 ماه می سال 2003, Rome, Italy.

پایان نامه

یزدانبد, عباس ، بسطامی, میلاد ، نریمان صالح فام, لیدا (1397) بررسی بیان ژنmiR-100 در سلول های تک هسته ای خون محیطی مبتلایان سرطان سلول سنگ فرشی مری و افراد سالم. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صدرکبیر, محمد ، یزدانبد, عباس ، شرقی, افشان ، طسوجی, مسعود (1396) مقایسه سه رژیم درمانی در ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری به تفکیک شدت تغییرات بافت التهابی آنتر معده در بیماران مبتلا به دیس پپسی در بیمارستان امام خمینی (ره). دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، حبیب زاده, شهرام ، چاکرعباسی, بابک (1396) بررسی میزان بهبودی خود به خودی عفونت هلیکو باکتری پیلوری در بیماران مبتلا به دیس پپسی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، ایرانپرور, منوچهر ، حبیب زاده, شهرام ، شیرین زاده, بابک (1396) مقایسه تاثیر ونوستات و متفورمین در درمان کبد چرب در بیماران غیر دیابتی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، یزدانبد, عباس ، محمدشاهی, جعفر ، آقابالايی, محرم ، انزاب دشتی, سیده زینب (1394) بررسی میزان تاثیر ترکیب پگافرون ایرانی + ریباورین در درمان قطعی هپاتیت C مزمن در بیماران غیرسیروتیک. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، یزدانبد, عباس ، معصومی, فاطمه (1394) بررسی میزان عود هلیکوباکتر پیلوری یک سال بعد از ریشه کنی موفق آن. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کهنمویی, فریبا ، پورفرضی, فرهاد ، یزدانبد, عباس ، اسلام نژاد, خدیجه (1394) بررسی تاثیر عفونت هلیکوباکتر پیلوری در ابتلا به پره‌اکلامپسی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، هوشيار, افشين ، شیرین پور, الهام (1393) بررسی فراوانی علل خونریزیهای دستگاه گوارش فوقانی و تحتانی در بیماران مراجعه کننده به بخش آندوسکوپی بیمارستان امام خمینی اردبیل از مهر 1391 تاشهریور 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فیضی, ایرج ، یزدانبد, عباس ، امانی, فیروز ، سیدحاتمی, سید احسان (1392) مقایسه فراوانی عفونت هلیکوباکتر پیلوری(HP) در بیماران مبتلا به کانسر کاردیا و دیستال مری با افراد سالم. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، رستمی مقدم, مجید ، نعمتی, رسول (1392) بررسي وجود بيماري سلياك در افراد مراجعه كننده با آفت دهاني راجعه. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، حبیب زاده, شهرام ، هوشيار, افشين ، سلیمیان, سینا (1391) بررسي ميزان پاسخ باليني ديس پپسي عملكردي همراه با هليكوباكترپيلوري به ريشه كني اين ارگانيسم. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

هوشيار, افشين ، حبیب زاده, شهرام ، یزدانبد, عباس ، قاسمی, نسرین (1391) بررسی وضعیت هیستوپاتولوژیک کبد در بیماران مبتلا به هپاتیتB مزمن HBe-Ag منفی با سطح DNA ویروسی سرم بیشتر از 10 هزار کپی در میلی‌لیتر. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رستمی مقدم, مجید ، یزدانبد, عباس ، عیسی زاده, سونیا (1391) بررسی میزان فراوانی آنتی ژن مدفوعی هلیکوباکترپیلوری در بیماران با کهیر مزمن. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید ، امانی, فیروز ، یزدانبد, عباس ، هادوی, مژگان (1391) پراکندگی جغرافیایی سرطان معده و ریسک فاکتور های آن در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پورفرضی, فرهاد ، یزدانبد, عباس ، دانشور, رضا (1390) بررسی تاثیر عفونت هلیکو باکترپیلوری در ابتلا به کانسر کولورکتال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مأذنی, محمد ، یزدانبد, عباس ، گلمرادی پیله رود, رويا (1390) اندازه گیری فعالیت پارااکسونازی وآریل استرازی آنزیم پارااکسوناز-1 در افراد مبتلا به سرطان مری در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینی اصل, سید سعید ، یزدانبد, عباس ، احدی عالی, سيمين (1390) بررسی ارتباط میان جهش Q192R در ژن پارااکسوناز-1 با سرطان مری در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، حبیب زاده, شهرام ، دیندار اسکویی, امین (1390) بررسي فراواني اچ پيلوري در مبتلايان به ديس پپسي هاي فانکشنال با استفاده ازآنتي ژن باكتري در مدفوع. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید ، امانی, فیروز ، یزدانبد, عباس ، اخگری, لیلا (1390) پراکندگی جغرافیایی سرطان مری و ریسک فاکتورهای آن در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، کهنمویی, فریبا ، پورفرضی, فرهاد ، سبزواری, احمد (1390) بررسي بيماري سلياك در زوجهاي نابارور مراجعه كننده به چهار مركز خصوصي درماني سطح شهر اردبيل از مهرماه 89 تا ارديبهشت ماه 90. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نوبخت, حسین ، یزدانبد, عباس ، محمدزاده, زهرا (1389) بررسی علائم بالینی بیماران مبتلا به تب مدیترانه ای فامیلیال (FMF) با شروع در بزرگسالی (بالای 20 سال) در استان اردبیل (سالهای 87-1383). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، پورفرضی, فرهاد ، تذکری, زهرا ، انتشاری مقدم, افسانه (1388) بررسی اثرات ماست پروبیوتیک در کنترل علائم بالینی سندرم روده تحریک پذیر. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

یزدانبد, عباس ، اعظمی, احد ، ادیبان, وحید (1387) بررسي ويژگيهاي دموگرافيک و يافته هاي تشخيصي در بيماران مبتلا به کوليت اولسروز در استان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، اعظمی, احد ، اسفرم مشگین شهر, صادق (1385) بررسي مقايسه اي درمانهاي اندوسکوپيک با درمان دارويي زخمهاي خونريزي دهنده حاد دستگاه گوارش فوقاني در بيماران بستري شده در بيمارستان 23 مسکو از سال 2003-1998. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، یزدانبد, عباس ، امینی ثانی, نیره ، اسلام پناه, سولناز (1385) بررسي ارزيابي کيفيت مراقبت 100 بيمار ديابتي مراجعه کننده به درمانگاه ديابت بيمارستان بوعلي اردبيل فروردين 84 لغايت شهريور 84. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اناری, حسن ، یزدانبد, عباس ، دادخواه, بهروز ، نگهدار مغانلو, فرامرز (1384) بررسي متاستازهاي کبدي با سي تي اسکن و مقايسه آن با سونوگرافي در بيماران بستري بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، ایرانپرور, منوچهر ، ظریفی, مهران ، صلواتی, سعید (1384) بررسي مقايسه اي وضعيت هيستوپاتولوژيك در ديواره راست و چپ ناحيه كارديا و EG Junction از لحاظ بروز ميزان ضايعات پيش سرطاني و التهابي در 100 مورد از مراجعه كنندگان به كلينيك ارس در استان اردبيل از سال 84-83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، یزدانبد, عباس ، امینی ثانی, نیره ، زرخواه, لیلا (1384) بررسي نتايج درماني پركاري تيروئيد با يد راديواكتيو در كلينيك تخصصي غدد شهر اردبيل سال 1383-1379. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، اعظمی, احد ، ایرانپرور, منوچهر ، شکوهی گوگانی, بهروز ، امینی ثانی, نیره ، جلالی, سارا ، مهامی, سوسن (1384) بررسي اپيدميولوژيك و پاتولوژيك كانسر هاي دستگاه گوارش فوقاني ( مري و معده ) در كلينيك فوق تخصصي گوارش در استان اردبيل از سال 79 تا 83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جستان, مارینا ، یزدانبد, عباس ، غفاری, محمد (1384) بررسي ارتباط تغييرات راديولوژيك با شدت علائم باليني در بيماران مبتلا به استئوآرتريت مراجعه كننده به بيمارستان بوعلي در سال 1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، یزدانبد, عباس ، امانی, فیروز ، رجبی اصل, رامین (1383) بررسی ميزان پاسخ به واکسن هپاتيت "ب" در پرسنل پرستاری بيمارستان بوعلی – علی اصغر. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

رستمی, خلیل ، یزدانبد, عباس ، محرمی, فرانک (1383) بررسی ريسک فاکتورهای سنگهای صفراوی در 150 بيمار مبتلای بستری شده در بيمارستانهای شهرستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، یزدانبد, عباس ، امانی, فیروز ، سهرابی, شبنم (1382) بررسی نتايج موارد آسپيراسيون سوزنی ندولهای تيروئيد در کلينيک تخصصی در دوره دو ساله گذشته از مهر 79 الی 81. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، صادقی فرد, نسترن ، نیکنام, مینا (1381) ارزيابي اثرات درماني، عوارض ناخاسته، شاخص هاي فارماكوكنينيك داروی Spinal-z در درمان كانسرهاي دستگاه گوارش فوقاني (متاستاتيك). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، صادقی فرد, نسترن ، ایرانپرور, منوچهر ، جواهری, نازلی (1381) بررسی كانسرهاي كولوركتال در بيماران مراجعه كننده به مركز آموزشی – درمانی بوعلی اردبيل (ازآبان ماه 1377 تا پايان تير ماه 1381). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، یزدانبد, عباس ، واحدی نمین, میرعبدالله (1381) بررسي 50 مورد بيمار مبتلا به تيروئيديت هاشيموتو. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، ایرانپرور, منوچهر ، نکته سنج, رضا (1380) مطالعه سرطان مري و معده در بيماران مراجعه كننده به كلينيك فوق تخصصي شهرستان اردبيل از فروردين 79 لغايت خرداد 80. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، عباسقلی زاده, ناطق ، کریمی, آتوسا (1380) بررسي فراواني ضايعات موجود در كولونوسكوپي هاي انجام شده در مركز آموزشي – درماني بوعلي شهر اردبيل از آبان 77 تا اسفند 79. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، یزدانبد, عباس ، نوزاد, حجت اله ، ذولفقاری, سید سعید (1380) بررسي ميزان كفايت كنترل ديابت از طريق اندازه گيري هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، جستان, مارینا ، بشردوست, بهمن ، مجیدپور, علی ، ارحمی دولت آبادی, علی (1378) بررسي فراواني HBSAG،HCVAB در بيماران مبتلا به سيروزكبدي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فهرست در تاریخ 4 / 12 / 1397ایجاد شده است.