title

اسنادی که موضوع آنها "WJ سیستم ادراری"است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: ا | ب | ت | ج | ح | د | ر | ز | س | ش | ص | ط | ع | ف | ق | م | ن | و | پ | ژ | ی
تعداد اسناد در این سطح 165.

ا

ابوطالبی, قاسم ، وثوقی, نازیلا ، کریم اللهی, منصوره (1394) بررسی توان خود مراقبتی بيماران تحت درمان با همودياليز مراجعه كننده به بيمارستان بوعلی اردبيل در سال 1392. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ــ 23 (2). ص.ص.24-31. شاپا 2008-2819

اتحاد, غلامحسین ، تذکری, زهرا ، حبیب زاده, شهرام ، پاشاپور, صدیقه ، نهامین, مینا ، عالي, عديله ، مهري, مهسا ، نیکجو, رويا ، مهری, سعید (1393) تاثیر آمیکاسین در پیشگیری از عفونت اداری ناشی از کاتتر ادراری. مجله سلامت و مراقبت ــ 16 (1). ص.ص.49-54. شاپا 6799-2228

اتحاد, غلامحسین ، تذکری, زهرا ، حسین خانی, علی ، رفاهی, سهیلا ، نعمتی, علی ، عرب, روح اله ، علیمحمدی, حسین (1386) شیوع باکتریوری بدون علامت در دانشجویان مونث دانشگاه آزاد بابل 2002. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (2). ص.ص.167-169. شاپا 1815-8846

احدی, عادل ، میرزا رحیمی, مهرداد ، روشنی, مرضیه (1388) گزارش يك مورد بيمار هنوخ شوئن لاين همراه با آنتامبا هيستوليتكا. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 32 (9). ص.ص.107-110. شاپا 1735-2452

احمدآبادی, فرزاد ، گسیلی, رامین ، علومی صادقی, علیرضا (1388) بررسی شیوع علائم بالینی UTI در کودکان 2 ماه تا 5 ساله درسالهای 86-87 در بیمارستانهای اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل.

ارزنلو, محسن ، پیری دوگاهه, هادی ، امانی, مجتبی ، ایمانی راد, حامد (1396) بررسي تاثير آليسين در جلوگيري از انسداد کاتترهاي ادراري توسط پروتئوس ميرابيليس در مدل مثانه مصنوعي. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ارزنلو, محسن ، پیری دوگاهه, هادی ، دلسوزی, رحیم (1394) تعيين عوامل اتيولوژيک عفونت هاي ادراري و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي آن ها در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان امام (ره) در سال هاي 92و93. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اعظمی, احد ، شرقی, افشان ، ولی زاده, زلیخا (1394) بررسی شیوع آلکاپتونوری (فاز ادراری ) در خویشاوندان مبتلا به آکرونوزیس بالینی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امیرشاهرخی, کیوان ، خلیلی, علیرضا (1394) تالیدوماید آسیب کلیوی ناشی از سیس پلاتین را در مدل حیوانی کاهش می دهد. Inflammation ــ 38 (2). ص.ص.476-484. شاپا 0360-3997

اناری, حسن ، ایرانپرور, منوچهر ، امانی, فیروز ، علیزاده اجیرلو, محرم (1382) بررسی تطبيقی يافته های سونوگرافيک سيستم ادراری در مقايسه با علائم کلينيکی در 61 مورد بيماران DM مراجعه کننده به مرکز ديابت بيمارستان بوعلی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اناری, حسن ، بشردوست, بهمن ، صیادی فر, هومن (1385) بررسی استئوديستروفی رنال در بيماران همودياليزی بر اساس يافته های بالينی و آزمايشگاهی، سونوگرافی و راديوگرافی در بخش دياليز بيمارستان بوعلی شهر اردبيل در سال 85-84. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اناری, حسن ، بشردوست, بهمن ، پورعیسی, مسعود ، رفاهی, سهیلا (1390) صحت تشخيصي سونوگرافي با رزوليشن بالا براي تشخيص هايپر پاراتيروئيديسم ثانويه در بيماران با نارسائي مزمن كليه. Acta Medica Iranica ــ 49 (8). ص.ص.527-530. شاپا 0044-6025

اکبری, معصومه ، امیر مظفری, نور ، پیری دوگاهه, هادی (1393) بررسی فراوانی آنزيم ESBL در انتروباکترياسه های جدا شده از عفونت دستگاه ادراری از بيمارستان امام خمينی(ره) اردبيل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 14 (3). ص.ص.285-291. شاپا 2228-7280

ایرانپرور, منوچهر ، بشردوست, بهمن ، میرفخرایی, شاداب (1396) ارزیابی تاثیر پنتوگسی فیلیندر کاهش پروتیین اوری بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی تحت درمان با ACEI , ARB. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 17 (3). ص.ص.278-287. شاپا 2228-7280

ب

بابایی کسمایی, زهرا ، آرش كيا, آرش ، فروهش تهرانی, هما ، امیر مظفری, نور (1391) بررسي مقاومت آنتي بيوتيكي در اشريشياكلي جدا شده از عفونت ادراري در بيماران سرپايي در تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

بازوری, مسعود ، عباسی, عبداله ، تاجبخش, رحیم ، ژند, ساره ، تبرائی, علیجان (1391) بررسی هپاتیت B نهفته در افراد تحت همودیالیز مزمن در بیمارستان پنجم آذر گرگان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

برادران نخجوانی, یحیی ، بیرامی, علی (1385) وضعیت سلامت دهان ودندان در کودکان مبتلا به نارسایی مزمن کلیه. Journal of Indian society of Pedodontics and Preventive Dentistry-JISPPD ــ 25 (1). ص.ص.7-9. شاپا 4388-0970

بشردوست, بهمن ، ادیب, عزیزاله ، فعالپور, زیبا ، قوامی, مریم (1386) بررسی ارتباط افزایش فشار خون با افزایش وزن ما بین جلسات همودیالیز در بیماران دیالیزی مرکز همودیالیز بیمارستان بوعلی- اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 7 (1). ص.ص.22-26. شاپا 1735-2452

بشردوست, بهمن ، بشردوست, بهرام ، قائمیان, ندا (1392) گزارش سه مورد از هم زمانی سندرم نفروتیکو هیپوتیروئیدي و پیامد درمان با لووتیروکسین. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 13 (3). ص.ص.344-348. شاپا 2228-7280

بشردوست, بهمن ، جستان, مارینا ، آذین فر, پیمان (1379) بررسي 200 مورد الكترو كارديوگرام در بيماران ديابتي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، جستان, مارینا ، امانی, فیروز ، خاتمی, فرناز (1384) بررسي اثر ويتامين ث بر روي سطح سرمي فريتين در بيماران همودياليز مزمن در بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 84- 1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، جستان, مارینا ، فعالپور, زیبا ، خاتمی, فرناز ، امانی, فیروز (1383) بررسي اثر vit C بر روي سطح سرمي فريتين در بيماران همودياليز مزمن. [ طرح تحقیقاتی]

بشردوست, بهمن ، جستان, مارینا ، قربانی, علی ، عبادی, شهرام (1380) رابطه CRP با شدت آنمي در بيماران همودياليز مزمن. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، حبیب زاده, شهرام ، دوستکامی, حسین ، ذاکری, آناهیتا (1391) بررسي ارتباط بين هيپرتروفي بطن چپ و سطح سرمي تروپونين I در مرگ و مير بيماران همودياليزي مزمن. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، حبیب زاده, شهرام ، ذاکری, آناهیتا ، قائمیان, ندا (1391) بررسی ارتباط بین هیپرتروفی بطن چپ و سطح سرمی تروپونین I در مرگ ومیر بیماران همودیالیزی مزمن. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (5). ص.ص.48-55. شاپا 2228-7280

بشردوست, بهمن ، حبیب زاده, شهرام ، شرقی, افشان ، اسکندری, راحله ، ملکی, نصراله (1396) استفاده از استرپتوکیناز برای بازکردن مجدد کانال کلتترهای عروقی دیالیز،یک روش کم هزینه وبی خطر وموثر. The Journal of Vascular Access ــ 18 (5). ص. 70. شاپا 1129-7298

بشردوست, بهمن ، حبیب زاده, شهرام ، شرقی, افشان ، اسکندری دورباطی, راحله (1394) بررسی اثربخشی درمان موضعی با استرپتوکیناز در درمان ترومبوز کاتترهای همودیالیز. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، حبیب زاده, شهرام ، صادقیه اهری, سعید ، خدائی اردبیلی, ایلناز (1394) بررسی تاثیرات اسیدهای چرب امگا 3 بر غلظت لیپیدهای سرم در بیماران تحت درمان با همودیالیز مزمن. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، حبیب زاده, شهرام ، قوامی, مریم (1391) بررسي عوامل مرتبط با مورتاليته بيماران همودياليزي مركز بوعلي شهر اردبيل از سال 1380 لغايت 1389. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، دوستکامی, حسین ، عابدی, علی ، اسلام نژاد نمین, خدیجه (1384) بررسي ارتباط بين سطح سرمي تروپونين قلبي 1 با Left ventricular mass index در بيماران همودياليزي بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، ذاکری, آناهیتا ، فولادی, نسرین ، ایزدی, زینب (1396) بررسی تاثیر درمان با ویتامین دی غیرفعال در مقابل درمان با ویتامین دی فعال بر اندکس های متابولیسم استخوانی و PTH در بیماران تحت همودیالیز. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، ذاکری, آناهیتا ، فولادی, نسرین ، ایزدی, زینب ، حسینی, فریبا (1397) تاثیر درمانی ارگوکلسیفرول بر شاخص های متابولیسم استخوانی و هورمون پاراتیروئیددر بیماران همودیالیزی. Iranian Journal of Kidney Diseases ــ 12 (6). ص.ص.359-363. شاپا 1735-8582

بشردوست, بهمن ، صادقیه اهری, سعید ، اعتباری, الهام (1396) بررسی میزان بقای کلیه ی پیوندی در بیماران با پیوند کلیه در استان اردبیل طی سال های1393-1380. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، صادقیه اهری, سعید ، امانی, فیروز ، حیدرپور, فاطمه (1385) بررسي شيوع و شدت نوروپاتي و ارتباط آن با كفايت دياليز در بيماران همو دياليزي در بيمارستان بوعلي اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 7 (3). ص.ص.259-262. شاپا 1735-2452

بشردوست, بهمن ، صادقیه اهری, سعید ، تذکری, زهرا ، حیدرپور, فاطمه (1384) بررسي ميزان نوروپاتي در بيماران همودياليزي بستري در بيمارستان بوعلي شهر اردبيل 84-1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، صادقیه اهری, سعید ، داداش زاده, محمد رضا (1394) بررسي میزان بروز نارسایي حاد کلیوي بعد از جراحي کرونر قلبي در بیمارستان امام خمیني در سال 1393 و تعیین عوامل موثر بر ایجاد آن. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، علایی, رویا ، محمدی کبار, سوسن ، حسنی, صباح ، حبیب زاده, افشین (1397) بررسی اثر N-استیل سیستین خوراکی بر روی سطح کمی High sensitivity CRP سرمی و هموگلوبین در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز-یک مطالعه کارآزمایی بالینی. Journal of Nephropathology ــ 7 (4). ص.ص.268-272. شاپا 2251-8363

بشردوست, بهمن ، محمدی کبار, سوسن ، علایی, رویا (1396) بررسی اثر N-استیل سیستین خوراکی بر روی سطح کمی High sensitivity CRP سرمی و هموگلوبین در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی تحت همودیالیز. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، ملکی, نصراله (1393) ارزیابی عملکرد کلیوی در بیماران مبتلا به تب مدیترانه ای فامیلیال مطالعه ای در اردبیل. Internal Medicine Journal ــ 44 (11). ص.ص.1128-1133. شاپا 1445-5994

بشردوست, بهمن ، ملکی, نصراله (1396) مولتی میلوما در یک بیمار با تب مدیترانه. Iranian Journal of Kidney Diseases ــ 11 (5). ص.ص.388-391. شاپا 1735-8582

بشردوست, بهمن ، ملکی, نصراله ، قوامی, مریم ، دوستکامی, حسین ، حبیب زاده, شهرام (1393) مرگ و میر و وضعیت تغذیه در بیماران تحت همودیالیز. Shiraz E Medical Journal ــ 16 (2). ص.ص.1-5. شاپا 1735-1391

بصیری, عباس ، نجفی سمنانی, محمد ، محسنی راد, حامد (1397) سنگ کلیوی خارجی در کلیه پیوندی:گزارش موردی و مرور مفالات. Urology Journal ــ 15 (2). ص.ص.58-60. شاپا 1735-1308

بلادی موسوی, سید سیف اله ، بشردوست, بهمن ، نصری, حمید ، احمدی, علی ، حاجیان, شبنم ، ترکمنی, سارا ، برادران, آذر (1393) ارتباط سطح سرمی منیزیم با سطح ویتامین در بیماران ckd و افراد نرمال. Journal of Parathyroid Disease ــ 2 (1). ص.ص.45-46. شاپا 2345-6558

بلادی موسوی, سید سیف اله ، بشردوست, بهمن ، نصری, حمید ، احمدی, علی ، حاجیان, شبنم ، ترکمنی, سارا ، برادران, آذر (1392) ارتباط منیزیم سرم با ویتامین د افراد سالم وبیماری کلیوی. Journal of Parathyroid Disease ــ 2 (1). ص.ص.45-46. شاپا 2345-6558

بلادی موسوی, سید سیف اله ، بشردوست, بهمن ، نصری, حمید ، احمدی, علی ، طلوع قمری, زهرا ، حاجیان, شبنم ، ترکمنی, سارا (1393) موضوع روز جهانی دیابت 2014؛ زندگی سالم و دیابت؛ نظر نفرولوژی. Journal of Nephropharmacology ــ 3 (2). ص.ص.43-45. شاپا 2345-4202

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، دوستی, جعفر (1386) مقایسه میزان تعریق و غلظت الکترولیت های پلاسما و ادرار در شدت های متفاوت. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی.

ت

تذکری, زهرا (1375) سرانجام حاملگی در پیوند کلیه. بولتن علمی خبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ . ص.ص.14-15.

تقی زاده, بهارک ، حسنی, آلکا ، حسنی, اکبر (1391) بررسی ژن های ANT(2")-Ia , AAC(6')-Ib در نمونه های سودوموناس آئروژنوزای ایزوله شده از بخش های پر خطر بیمارستان های تبریز. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

تقی زاده, بهارک ، حسنی, اکبر ، حسنی, آلکا ، ورشوچی, مجتبی ، دهقانی, لیلا ، حاجی زاده, مریم (1391) بررسی ژن های اینتگرون عامل مقاومت داروئی در نمونه های سودوموناس آئروژنوزای ایزوله شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری از بخش های پر خطر بیمارستان های تبریز. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

تهمتن, علیرضا ، مرادی, عبدالوهاب ، کلیشادی, میشار ، قائمی, امیر ، غفاری, هادی ، تبرائی, علیجان (1391) سرواپیدمیولوژی ویروس هپاتیت E در بیماران همودیالیزی شهرستان گرگان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

توسلی, حبیب ، ولی زاده, فرزین ، صمدی خانقاه, علی (1395) لیومیوم طناب اسپرماتیک در مرد 26 ساله. Case Reports in Clinical Practice ــ 1 (4). ص.ص.96-98. شاپا 2538-2683

ج

جستان, مارینا ، بشردوست, بهمن ، جواهری, امیر (1380) بررسي شيوع هيپرياراتيروئيدي ثانويه در بيماران دياليزي مراجعه كننده به بيمارستــان بوعلي در سال 79. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جستان, مارینا ، بشردوست, بهمن ، صباغی, منصور (1380) بررسي كفايت درمان دياليزي در بيماران همودياليزي مزمن اردبيل در پاييز 79. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ح

حسن پور, محمد ، صمدی, نسرین ، وکیلی, جعفر ، عیسی زاده فر, خاطره ، محمدی کبار, سوسن ، محمدزاده, علیرضا ، وکیلی, محمدرحیم (1397) مقایسه ای تاثیروازوپرسین ونوراپی نفرین برعملکردکلیوی بیماران تحت عمل. Iranian Red Crescent Medical Journal ــ 20 (8). ص.ص.1-6. شاپا 2074-1804

حسن پور, محمد ، محمدی کبار, سوسن ، عیسی زاده فر, خاطره ، وکیلی, جعفر (1395) بررسی مقایسه ای تاثیروازوپرسین ونوراپی نفرین برعملکردکلیوی بیماران تحت عمل CABG مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، اتحاد, غلامحسین ، هاشمی, الیاس (1380) بررسي فراواني باكتــريوري بدون علامت در دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسـلامي بابل در سال 80. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، اخوان اکبری, قدرت ، فخری, فاطمه (1387) بررسي مقايسه اي ميزان افت هموگلوبين و هماتوكريت در جراحي پروستات به روش باز و آندوسكوپي از طريق اورترا در بيمارستان علوي از فروردين 1384تا اسفند 1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، امانی, فیروز ، ترابی, یاسمن (1396) بررسی خصوصیات آزمایشگاهی و بالینی بیماران مبتلا به سرطان مثانه در استان اردبیل در سال 1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، امانی, فیروز ، صدیق نمینی, هادی (1397) بررسی میزان موفقیت سنگ‌ شکنی برون‌اندامی در بیماران با سنگ‌های سیستم ادراری مراجعه‌کننده به کلینیک سپهر سلامت اردبیل در سال 96. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، سقا, محسن ، انوری آذر, صمد (1380) بررسي ميزان فرمهاي پاتولوژيك و گريدهاي بيماران مراجعه كننده با تومور مثانه دربيمارستان علوي اردبيل در اول خرداد 78 تا اول مهر 80. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، شکوهی گوگانی, بهروز ، امانی, فیروز ، شیرین زاده دستگیری, احمد (1384) بررسي ميزان شيوع علل نفركتومي در بيمارستان علوي استان اردبيل در سال 84-1379. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، شکوهی گوگانی, بهروز ، امانی, فیروز ، صمدی, حسین (1384) بررسي نوع ميكروب شايع و آنتي بيوگرام آن در بيماران بستري شده با سوندفولي در بيمارستان علوي شهر اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، عابدی, علی ، حنیفی, مریم (1384) بررسي اپيدميولوژي كريپتور كيديسم در بيمارستان علوي اردبيل از سال 1379 تا 1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، عابدی, علی ، شریفی, افشین (1380) بررسي ميزان شيوع BPH و كانسر پروستات در بيماران بستري شده در بيمارستان علوي اردبيل با تشخيص بزرگي پروستات از اول خرداد 78 تا اول خرداد 80. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، علیمحمدی, حسین ، گشاده رو, رقیه (1388) بررسي رابطه بين انواع سنگ هاي ادراري با فاکتور هاي دموگرافيک بيماران مراجعه کننده به چند مرکز درماني-جراحي شهر اردبيل (88-1387). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، محسنی راد, حامد (1397) مروری بر پیشگویی درمان ب ث ژ در کانسر مثانه غیر مهاجم به عضله بر اساس تست PPD. Advances in Biotechnology & Microbiology ــ 2 (9). ص.ص.1-2. شاپا 2474-7637

حسین خانی, علی ، نعمتی, علی ، ناصرسعید, میترا (1388) بررسي ارتباط بين انواع سنگ هاي ادراري با تغذيه در بيماران مبتلا به سنگ ادراري مراجعه کننده به چند مرکز درماني- جراحي شهر اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، نعمتی, علی ، ناصرسعید, میترا ، امانی, فیروز (1390) بررسی ارتباط بین انواع سنگ های ادراری با تغذیه در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری شهر اردبیل. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسین خانی, علی ، نعمتی, علی ، ناصرسعید, میترا ، حسین زاده, شهناز ، براک, منوچهر (1391) بررسی ارتباط بین انواع سنگ هاي ادراري با فاکتورهاي تغذیه در بیماران مبتلا به سنگهاي ادراري شهر اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (5). ص.ص.65-76. شاپا 2228-7280

حسینی, سید محمد ، حسین زاده, سجاد ، نیکفرجام, فاطمه ، رنجبر, امین (1391) بررسی تاثیر ترکیب جوشانده گیاهی روی موارد عفونت های ادراری ناشی از E.coli. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

حسینی آهق, میر محمد (1377) تاثیر اجرای مدل آموزشی بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 1 (1). ص.ص.5-7.

حسینی آهق, میر محمد (1377) تاثیر اجرای مدل آموزشی بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی. در: سومین همایش کشوری آموزش پزشکی, 29 الی 31 فروردین ماه 1377, اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی - سالن همایش ها.

حسینی آهق, میر محمد ، زهره, ونکی ، موسوی, غلام عباس (1375) تاثیر اجرای مدل آموزش بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی. [ طرح تحقیقاتی]

حسینیان, عدالت ، دوستکامی, حسین ، فرزانه, علیرضا (1382) بررسی تغييرات نوار قلب در بيماران همودياليزی با مقايسه نوار قلب قبل و بعد از همودياليز در نيمه اول سال 1381 در مرکز همودياليز بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حقگو, سید مرتضی ، مودب, سید رضا ، صبور, سیامک ، ورشوچی, مجتبی (1391) فراوانی و الگوی حساسیت ضدمیکروبی کوکسی های گرم مثبت جدا شده از کشت ادرار. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

حمیدزاده اربابی, یوسف ، ستوده, محمد حسین (1389) دانستني هايي در باره سرطان پروستات. گاهنامه علمی پژوهشی و فرهنگی اجتماعی نسیم دانش ــ پیش شم (1). ص.ص.31-34.

حیدرزاده, مهدی ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، ناصری, پریسا ، صادقپور, فاطمه (1397) بررسی میزان پیش بینی کنندگی هوش هیجانی بر رشد پس از سانحه در بیماران تحت درمان با همودیالیز در استان اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

د

دوستکامی, حسین ، بشردوست, بهمن ، امانی, فیروز ، عباسی, وحید (1386) بررسي حساسيت هولترمانيتورينگ الکتروکارديوگرام هنگام دياليز در تشخيص بيماري ايسکميک قلبي در بيماران همودياليزي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ر

رضائی قالیچی, الناز ، صادقی موحد, فریبا (1389) بررسي اپيدميولوژیک و دموگرافيك شب ادراري در كودكان اردبيل در ايران. در: 18th European Congress of Psychiatry, February 27, March 2, 2010, Munich, Germany.

رفاهی, سهیلا ، اناری, حسن ، بشردوست, بهمن (1389) دقت سونوگرافی با رزولوشن بالا برای تشخیص هایپرپاراتیروئیدیسم ثانویه در بیماران دیالیزی. در: بیست و ششمین کنگره رادیولوژی ایران, 26-23 اردیبهشت ماه 1389, هتل المپیک تهران.

رفاهی, سهیلا ، تذکری, زهرا ، پورعیسی, مسعود ، نظری, حسین (1384) ارزیابی بروز و پیامد هیدرونفروزیز جنینی توسط سونوگرافی در دانشگاه تبریز (83-80). در: نهمین کنگره انجمن ارولوژی ایران, خردادماه 1384, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-تالار امام علی.

رفاهی, سهیلا ، تذکری, زهرا ، پورعیسی, مسعود ، نظری, حسین (1385) بررسی میزان شیوع و outcome هیدرونفروزیس جنینی تشخیص داده شده توسط سونوگرافی. در: نهمین کنگره انجمن ارولوژی ایران, 19-16 خردادماه 1385, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

رنجبر امید, مهسا ، ارزنلو, محسن ، امیر مظفری, نور ، شکری آل هاشم, سیده خدیجه ، امانی, مجتبی ، اکبری, معصومه (1391) مطالعه اثر ضد میکروبی آلیسین در مقابل ایزوله های پروتئوس میرابیلیس جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت های ادراری. در: The 5th International Congress of Laboratory & Clinic, , April, 23-26, 2012, Tehran.

روشنی, علی ، غلامجانی مقدم, کیوان ، کاظم نژاد, احسان ، سیرتی, تارا ، معتمد, نازنین (1395) بررسي عوامل پیش بینی کننده موثر بر موفقیت عمل وازووازوستومي با برش کوچک واحد خط وسط اسکروتوم و بدون استفاده از تیغ جراحی و با آناستوموز دو لایه جهت برگشت وازكتومي در مرکز تخصصی تنظیم خانواده مرکز بهداشت استان گیلان از سال 1379 تا سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

ز

زارع, مریم ، امین پور, آزاده ، میرزازاده, مجید ، آذر, میهن ، تذکری, زهرا ، محرابی, یدا.. ، کلانتری, ناصر (1385) مقايسه تاثير دو نوع آب آشاميدني با درجه سختي متفاوت بر عناصر ادراري در مردان مبتلا به سنگ كلسيمي و غير مبتلا. فصلنامه علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران ــ 1 (3). ص.ص.1-7. شاپا 1735-7756

زارع نوقابی, جواد ، احمدآبادی, فرزاد ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، رحیمی درآباد, شرمین (1397) بررسی میزان مشکلات ادراری در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی-بیش فعالی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زارع نوقابی, جواد ، براک, منوچهر ، دلخواه, میترا (1396) بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتریهای جدا شده از ادرار کودکان بستری مبتلا به عفونت ادراری دربیمارستان بوعلی شهراردبیل ازسال 1391-1394. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زارع نوقابی, جواد ، محمدی کبار, سوسن ، محمودی, داود (1395) بررسی آنالیز ادراری از نظرشیوع مشکلات کلیوی در کودکان بدون علامت مراجعه کننده به مرکز بهداشت در شهرستان اردبیل در سال 95-94. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زارع نوقابی, جواد ، نقی زاده باقی, عباس ، تیمورزاده, لادن (1397) مقایسه اثرات درمانی سیترات پتاسیم و پلی سیترات پتاسیم در شیرخواران و کودکان دارای سنگ های سیستم ادراری. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زارعی, محدثه ، اجتهد, الهام ، اسلامی, مجید (1391) تعیین مقاومت انتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از ادرار زنان باردار در کاشان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

س

ستوده جهرمی, عبدالرضا (1391) آنتی هپاتیت-E آنتی بادی در بیماران همودیالیزی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ش

شاهچراغی, فرشته ، نوبری, سامان ، رحمتی قزلجه, فاطمه ، نیک بین, وجیهه السادات ، نصیری, سیاوش ، ثقه الاسلامی, سپیده ، ایمانی فولادی, عباسعلی ، اولیاء, پرویز (1391) بررسي مولكولي اولين سويه باكتريايي توليد كننده ‏NDM-1 ‎‏ جدا شده از نمونه باليني در تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

شاکری, فاطمه ، قائمی, عزت اله (1391) تیپ بندی استافیلوکوکوس اورئوس توسط کاربرد آنزیم محدود کننده BSP143I بر روی ژن کد کننده پروتئین A. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

شمشیرگران, سید مرتضی ، حسین خانی, علی ، امینی ثانی, نیره (1381) ارزيابي نتايج PSA و DRE در مردان بالاي 50 سال اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

شهباززادگان, سمیرا ، نیکجو, رويا (1396) معرفی تست های رایج غربالگری مردان در ایران. در: دومین کنگره سلامت مردان - ناباروری مردان, 2-4 اسفند 1396, تهران - ایران.

شکوهی گوگانی, بهروز ، قاسمی گرمی, کریم اله ، نوری زاده, عزت (1388) ترکیب شیمیایی و عوامل خطرساز اپیدمیولوژیک سنگ های ادراری در اردبیل ایران. Research Journal of Biological Sciences ــ 3 (6). ص.ص.620-626. شاپا 1815-8846

ص

صادقیه اهری, سعید ، امانی, فیروز ، صالحی, مرتضی (1392) بررسی میزان مواجهه با هزینه های کمرشکن در بیماران مبتلا به End Stage Renal Disease مراجعه کننده به مراکز دیالیز شهرستان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید ، بشردوست, بهمن ، امانی, فیروز ، محمدی, محمدعلی ، سیاهپوش, حسین ، عرب, روح اله (1386) کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی اردبیل. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (5). ص.ص.529-533. شاپا 1815-8846

صالح زاده, فرهاد ، جعفری اصل, مهدی ، حسینی اصل, سید سعید ، جهانگیری, سپیده ، حبیب زاده, شهرام (1393) سیمای ژن MEFV در شمال غربی ایران، مطالعه بر اساس 12 موتاسیون ژنتیکی در 216 بیمار مبتلا به ﺗﺐ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪاي ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ در اردبیل. Iranian Journal of Medical Sciences ــ 40 (1). ص.ص.68-72. شاپا 0253-0716

صالح زاده, فرهاد ، علیمحمدی, حسین ، شاددل, لیلا (1385) بررسي يكساله نوع سوش و نتايج آنتي‌بيوگرام در كشت‌هاي ادرار مثبت در آزمايشگاههاي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، میرزا رحیمی, مهرداد ، الهام, سکینه (1388) بررسي مقايسه اي اثر پيراستام با ايمي پيرامين در کنترل شب ادراري کودکان. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صمدزاده, حمید ، شعبانی, مسعود ، دهقان, محمد حسین ، روح الهی, صالح ، امینی ثانی, نیره ، محمدپور, محمد ، حسینی, شهنام (1382) بررسي ميزان فلورايد ادرار كودكان 9-7 ساله شهرستان اردبيل در سه ماهه اول 1383. [ طرح تحقیقاتی]

صمدی, نسرین ، وکیلی, جعفر ، صمدی, میکائیل (1394) نیازهای آموزشی مبتلایان به دیابت با عفونت مجاری ادراری. در: کنگره بین المللی نفرولوژی و اورولوژی, 22-20 خرداد 1394, تهران - ایران.

ط

طیبی خسروشاهی, حمید ، حبیب زاده, افشین ، نیک نفس, بهرام ، قوطاسلو, رضا ، یگانه سفیدان, فاطمه ، قوجازاده, مرتضی ، مقدس زاده, مجید ، پرخیده, سحر (1395) اثر مکمل لاکتولوز بر روی فلور میکروبی مدفوع بیماران با نارسائی مزمن کلیوی: یک کارآزمائی بالینی. Journal of renal injury prevention ــ 5 (3). ص.ص.162-167. شاپا 2345-2781

ع

عابدی, علی ، زینالی, کاظم ، رفاهی, سهیلا ، ذبیحی, اسلام (1395) مطالعه تاثير عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان سياه(Terfezia Boudieri) بررفتار جنسي موش صحرائي نر. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عالی جهان, راحله ، نخستین, بابک ، سلیمی, سوسن ، طهماسبی, پریسا ، مرادی, شهلا ، حضرتی, صادق (1392) ارتباط عفونت ادراری درمان شده با عوارض مادری و نوزادی در زنان باردار شهرستان اردبيل. مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی ــ 10 (1). ص.ص.43-51. شاپا 1735-868X

عالی جهان, راحله ، پورفرضی, فرهاد (1390) شیوع عفونتهای ادراری و عوامل خطر مرتبط در زنان باردار اردبیل. در: دومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش بارداری ایمن, 25-28 بهمن 1390, تهران - دانشگاه شهید بهشتی.

عالی جهان, راحله ، پورفرضی, فرهاد ، سلیمی, سوسن ، طهماسبی, پریسا ، مرادی, شهلا ، حضرتی, صادق (1393) ﺷﻴﻮع ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري و ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اردﺑﻴﻞ. طب جنوب ــ 17 (4). ص.ص.676-686. شاپا 1735-4374

عربی, حدیث ، پاکزاد, ایرج ، نصراللهی, آیت الله ، منصوری جمشیدی, ندا (1391) فراوانی ژن های مقاومت به سولفونامید ( ژن های sul )در باکتری E.coli جدا شده از عفونت ادراری در بیمارستان های تهران (میلاد) و ایلام. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

علی پناه مقدم, رضا ، قربانی حق جو, امیر ، ارگانی, حسن ، حسینی اصل, سید سعید (1391) ارتباط سطح هموگلوبین با سطوح سرمی هپسیدین و هاپتوگلوبین و ژنوتیپ و فنوتیپ آنها در بیماران مرحله چهارم نارسايی مزمن کلیوی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

علی پناه مقدم, رضا ، قربانی حق جو, امیر ، ارگانی, حسن ، حسینی اصل, سید سعید (1392) ارتباط میان ژنوتیپ های هاپتوگلوبین و وضعیت التهابی با سطح هموگلوبین در بیماران واجد کم خونی مبتلا به بیماری کلیوی مزمن مرحله ۴. HealthMED ــ 7 (3). ص.ص.779-785. شاپا 1840-2291

علی پناه مقدم, رضا ، قربانی حق جو, امیر ، ارگانی, حسن ، نعمتی, علی ، امانی, فیروز ، بشردوست, بهمن (1394) بررسی ارتباط سطوح سرمی هپسیدین، وضعیت آهن و سطح هموگلوبین در بیماران با مرحله چهارم نارسایی مزمن کلیوی مبتلا به کم خونی. JPMA )Journal Of the Pakistan Medical Association) ــ 65 (4). ص.ص.354-357. شاپا 0030-9982

علی پناه مقدم, رضا ، مأذنی, محمد ، نعمتی, علی ، امانی, مجتبی ، نقی زاده باقی, عباس (1390) بررسي ميزان ريز مغذي ها (Trace elements)، پراکسيداسيون ليپيدي و آنزيم هاي آنتي اکسيدان در بيماران همودياليزي بخش دياليز بيمارستان بوعلي اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

علی پناه مقدم, رضا ، مأذنی, محمد ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، امانی, مجتبی ، بشردوست, بهمن ، بهلولی, شهاب ، وطن خواه, امیرمنصور (1390) استرس اکسیداتیو و عناصر کمیاب در بیماران همودیالیزي غیردیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (3). ص.ص.228-237. شاپا 2228-7280

علیمحمدی, حسین ، فولادی, نسرین ، شیرین زاده, اکبر (1387) بررسي عفونت ادراري در بيماران ديابتيك سرپايي و بستري و مقايسه الگوي ميكروبي و حساسيت آنتي بيوتيكي در افراد غير ديابتيك با عفونت ادراري در شهر اردبيل در سال 1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ف

فتحی, افشین ، پوستی, علیرضا ، حسینی, وحیده (1383) بررسی تاثير شير مادر در پيشگيری از عفونت ادراری کودکان زير 2 سال در سال 83 در شهرستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، حسین خانی, علی ، امانی, فیروز ، گشاده رو, رقیه (1391) ارتباط بین انواع سنگ های ادراری با فاکتورهای خطر احتمالی آن در بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی-جراحی شهر اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (1). ص.ص.59-67. شاپا 2228-7280

ق

قاسمیان, احسان ، ایراجیان, غلامرضا ، منوری, سید حمیدرضا ، وهاب پور, روح اله (1391) بررسی شیوع عفونت پاپیلوماویروس انسانی در نمونه های بیوپسی سرطان پروستات و هایپرپلازی خوش خیم پروستات. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

قلی پور, ابوالفضل ، موسویان, سید مجتبی ، گله داری, حمید ، مکوندی, منوچهر ، مرد, علی ، رجبی معماری, حمید ، ایمانی, رضا ، سلیمانی, ندا ، الوندی, امیر هوشنگ (1391) بهینه نمودن بیان و تخلیص پروتئین نوترکیب لیپوپروتئین مرتبط با پپتیدوگلیکان لژیونلا پنوموفیلا. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

قنادی اصل, فاطمه (1379) ارزيابي وضعيت تغذيه اي بيماران همودياليزي – مراجعه كننده به بخش همودياليزاردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

م

مأذنی, محمد ، آيرملو, هرمز ، ارگانی, حسن (1389) اثر تجويز روي برنتايج آزمايش سرعت هدايت عصبي دربيماران همودياليزي مزمن. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (2). ص.ص.155-165. شاپا 1735-2452

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره (1385) بهبود آسیبهای اکسیداتیو در بیماران همودیالیزی مزمن بدنبال تجویز روی. [ طرح تحقیقاتی]

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره ، بنایی, شکوفه ، کاظمی اربط, بابک ، رضاقلی زاده, لطف اله (1396) اثر مکمل روی بر فشار خون و شمارش کامل سلولهای خونی در بیماران همودیالیزی. Asian Journal of Medicine and Health ــ 7 (3). ص.ص.1-10. شاپا 2456-8414

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره ، رهباني نوبر, محمد ، قربانی حق جو, امیر ، مهدوی, رضا ، رحیمی اردبیلی, بابک (1386) تأثير تجويز روي در بهبود حس چشايي بيماران همودياليزي مزمن. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ــ 29 (1). ص.ص.77-82. شاپا 1608-5671

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره ، رهباني نوبر, محمد ، قربانی حق جو, امیر ، مهدوی, رضا ، رزاقي, رضا ، رحیمی اردبیلی, بابک ، قائم مقامي, سيدجمال (1385) اثر تجويز روي بر استرس اكسيداتيو بيماران همودياليزي مزمن. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (3). ص.ص.291-299. شاپا 1735-2452

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره ، قربانی حق جو, امیر ، حمیدی, امیر ، اصغری استیار, مهرداد ، نظامی, نریمان (1392) تأثیر مکمل یاری روی بر وضعیت آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی در بیماران همودیالیزی. Journal of Renal Nutition ــ 23 (3). ص.ص.180-184. شاپا 1051-2276

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره ، قربانی حق جو, امیر ، عقیلی, سهیلا ، حسینی اصل, سید سعید (1385) تأثیر تجویز روی در بهبود حس چشایی بیماران همودیالیزی مزمن. در: اولین کنگره عناصر کمیاب ایران, آبان 1385 20-21, دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره ، قربانی حق جو, امیر ، عقیلی, سهیلا ، حسینی اصل, سید سعید (1385) روی به عنوان آنتی اکسیدان در بیماران همودیالیزی. در: اولین کنگره عناصر کمیاب ایران, آبان 1385 20-21, دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

مأذنی, محمد ، علی پناه مقدم, رضا ، حیدریان, اسفندیار ، موسوی اضماره, سیده فاطمه (1394) بررسی اثر عصاره هيدروالكلي گياه چویل (Ferulago angulata) بر شاخص‌هاي بیوشیمی و عملکرد كبد در موش‌هاي صحرايي نر ديابتي. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مأذنی, محمد ، محمودزاده, یاور ، چینی فروش, میرمهدی ، بنایی, شکوفه ، رضاقلی زاده, لطف اله ، محمدنیا, علیرضا (1397) اثر حفاظت کلیوی عصاره متانولی گیاه بابونه گاوي(Tanacetum parthenium) بر آسیب کلیوی القا شده با تتراکلریدکربن در موش صحرایی. Avicenna Journal of Phytomedicine ــ 8 (4). ص.ص.370-379. شاپا 2228-7930

متین, سمیه ، باقری, امين (1395) بررسی ارتباط بین بروز سرطان پروستات و سطح PSA. در: International Congress on Cancer Prevention & Early Detection Integration of Research & Action, Jan 28-30, 2017, Tehran - Iran.

محمدزاده, علیرضا ، جعفری, ناصر ، حسن پور, محمد ، سهندی فر, سهیل ، غفاری, مسعود ، علائی, واحد (1392) تاثیر پرفیوژن منقطع در بای پس قلبی ریوی روی مارکرهای بیوشیمیایی و فعالیت کلیه در بیماران تحت جراحی قلب. American Journal of Cardiovascular Disease ــ 3 (3). ص.ص.158-162. شاپا 2160-200X

محمدزاده وردین, محمد ، حبیبی رودکنار, مهریار ، جهانیان نجف آبادی, علی (1393) افزایش بیان بواسطه آدنوویروس، ژن Nrf2 در سلولهای بنیادی مزانشیمی، رتها را در برابر آسیب حاد کلیوی محافظت نمود. Advanced Pharmaceutical Bulletin ــ 5 (2). ص.ص.201-208. شاپا 5881-2228

محمدشاهی, جعفر ، ایرانپرور, منوچهر ، نبی زاده, یاشار (1395) مقایسه میکروارگانیسم‏های جدا شده از کشت ادرار بیماران دیابتی و غیر دیابتی و الگوی مقاومت آنتی‏بیوتیکی آنها در بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل از ابتدای سال 1391 تا پایان سال1393. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدشاهی, جعفر ، بشردوست, بهمن ، ارزنلو, محسن ، خاکپور, یاسر (1395) بررسی عفونت های ناشی از کاتتر ورید مرکزی در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل جهت همودیالیز در طی سال 1394. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدپور, نوشین ، مهدوی, رضا ، قائم مقامي, سيدجمال ، ارگانی, حسن ، رزاقي, رضا ، مأذنی, محمد (1385) بررسی اثرات مکمل یاری روی بر وضعیت اشتها و خشکی دهان در بیماران همودیالیزی. در: نهمین کنگره تغذیه ایران, 1385 شهریور 13-16, تبریز، ایران.

محمدپور, نوشین ، مهدوی, رضا ، قائم مقامي, سيدجمال ، ارگانی, حسن ، رزاقي, رضا ، مأذنی, محمد (1383) بررسی وضعیت ریزمغذیها در بیماران تحت درمان با همودیالیز مداوم. در: هشتمین کنگره تغذیه ایران, 1383 شهریور 16-19, تهران، ایران.

محمدی کبار, سوسن ، حبیب زاده, شهرام ، عیسی زاده فر, خاطره ، برومند داشقاپو, محمد (1395) بررسی اثربخشی واکسیناسیون هپاتیت B در بیماران همودیالیزی شهرستان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی کبار, سوسن ، حسینی نیا, سعید ، محمدی کبار, یوسف ، برومند داشقاپو, محمد (1397) بررسی اثربخشی واکسیناسیون هپاتیت بی در بیماران دیالیزی شهرستان اردبیل. Journal of Renal Injury Prevention ــ 8 (1). ص.ص.6-10. شاپا 2345-2781

محمدی کبار, سوسن ، حسینی نیا, سعید ، ملکی, نصراله ، شرقی, افشان ، ششگلانی, آرش (1397) بررسي ميزان بروز و فاكتورهاي خطر و پيش آگهي نارسايي حاد كليه در بيماران با وضعيت بحراني. Iranian Journal of Public Health ــ 47 (11). ص.ص.1717-1724. شاپا 2251-6085

محمدی کبار, سوسن ، شرقی, افشان ، بشردوست, بهمن ، ایرانپرور, منوچهر ، فکری نوده, حسین ، حبیب زاده, افشین (1397) اثرات درمانی سولامر بر قند خون، HbA1c، پروفایل چربی و hs-CRP در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابت. Journal of Nephropathology ــ 7 (2). ص.ص.65-68. شاپا 2251-8363

محمدی کبار, سوسن ، شرقی, افشان ، ششگلانی, آرش (1395) بررسی بروز نارسایی حاد کلیه در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی اردبیل در عرض 12 ماه در سال 94 و ارتباط آن با مرگ‌و‌میر کوتاه مدت. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی کبار, سوسن ، شرقی, افشان ، گرگانی, محمد (1396) مقایسه میزان تاثیر گاباپنتن و هیدروکسی زین روی خارش بیماران دیالیزی شهرستان اردبیل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمودی, لیدا ، غفوریان, بیژن ، براک, منوچهر ، نعمتی شیشه گران, علی (1380) بررسي ايتولوژي، سير باليني و پيش آگهي كودكان مبتلا به نارسايي حاد كليه در بيمارستان علي اصغر (ع) در سال 79 – 78. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مدینه ای, سید محمد علی ، اتحاد, غلامحسین (1381) عفونت های مجاری ادراری تناسلی و ایدز. در: عفونت های مجاری ادراری تناسلی و ایدز. Microbiology and Infectious Diseases, اول (ویرایش). انتشارات باغ اندیشه, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, ص.ص.1-78. شابک 964-5854-25-3

مردی, افروز ، شمشیری, ریتا ، رفاهی, سهیلا ، مشعوفی, مهرناز ، تذکری, زهرا ، آذری, مهناز (1385) بررسی الگوهای باروری در زنان دیالیزی شهر اردبیل سال 84. در: اولین همایش سراسری انجمن متخصصین زنان مامائی و نازائی ایران, 26-23 مرداد ماه 1385, دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

مظفری, ناصر (1380) بررسي كفايت دياليز بيماران همو دياليزي مركز دياليز شهر اردبيل 1381. [ طرح تحقیقاتی]

مقصودیان, فریبا ، صالح زاده, فرهاد ، غفوریان, بیژن ، محمودی, لیدا ، خبیری, لاله (1379) بررسي جرم هاي شايع عفونت ادراري در 50 كودك مبتلا ( در سالهاي 78 – 76). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ملکی, نصراله ، بشردوست, بهمن ، اعظمی, احد ، طاووسی, زهرا (1392) نفريت بينابينی حاد ناشی از پنتوپرازول: گزارش موردی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 23 (suppl2). ص.ص.223-227. شاپا 9279-1735

ملکی, نصراله ، بشردوست, بهمن ، ایرانپرور, منوچهر ، طاووسی, زهرا (1392) تشنج، ناشنوایی و نارسایی کلیه: گزارش یک مورد سندروم باراکت. Case Reports in Nephrology ــ 2013 . ص.ص.1-4. شاپا 2090-6641

ملکی, نصراله ، بشردوست, بهمن ، ذاکری, آناهیتا ، صالحی فر, آزیتا ، طاووسی, زهرا (1394) دیابت قندی، دیابت بی مزه، آتروفی عصب بینایی، و ناشنوایی: یک مورد سندروم ولفرام. Journal of Current Ophthalmology ــ (online). شاپا 2325-2452

منصوری جمشیدی, ندا ، پاکزاد, ایرج (1391) بررسی فراوانی ژن های qur مقاومت به سیپروفلوکساسین در ایزوله های E.coli جدا شده از نمونه بالینی بیمارستان های ایلام و میلاد تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ن

نجاتی, افشین ، صادقیه اهری, سعید ، حسینیان, عدالت ، ارشاد, سینا (1396) بررسی فراوانی نسبی تنگی شریان کلیوی در بیماران مبتلا به فشار خون شدید آنژیوگرافی شده در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل در سال 1393 و ارتباط آن با یافته های آنژیوگرافی قلب. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نصری, حمید ، احمدی, علی ، رفیعبان کوپایی, محمد ، بشردوست, بهمن ، ناصری, پرتو ، مبارک, محمود (1393) همراهی رسوب c4d با داده های یموگرافیک در بیماران مبتلا بهIgA نفروپاتی (مطالعه مقدماتی). Journal of nephropathology ــ 4 (1). ص.ص.19-23. شاپا 2251-8363

نعمتی, علی ، علی پناه مقدم, رضا ، مأذنی, محمد ، درویشی, اکرم (1395) بررسی تأثیر کارنیتین و اسید لینولئیک مزدوج (CLA) بر سطح هموگلوبین و فاکتورهای التهابی در بیماران مرد مبتلا به بیماری مزمن کلیوی و آنمی با ژنوتیپ های مختلف هاپتوگلوبین. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نهامین, مینا ، نیکجو, رويا ، صمدزاده, سمیرا ، سلیمی, مهسا (1393) تاثير ماسا‍ژ پشت به روش استروك بر خستگي بيماران دياليزي. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نیک بخت, مجتبی ، حسن نژاد, سيامك ، نیکبخت, سحر ، نعمتی, یگانه (1391) بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های گرم منفی روده ای ایزوله شده از عفونت های ادراری مراجعین سرپایی در آزمایشگاه میکروب شناسی بیمارستان حضرت ولیعصر مشگین شهر. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

و

وفایی, مجید ، زارع نوقابی, جواد ، بهری, حدیثه (1396) تعیین اختلالات اسکن تکنسیوم 99 اسید دیمر کاپتوسوکسینیک در کودکان 1 الی 12 سال مبتلا به اولین عفونت پیلونفریت حاد و ارتباط آن ها با ریفلاکس مثانه به حالب. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پ

پیری دوگاهه, هادی ، ارزنلو, محسن ، حبیب زاده, شهرام ، نقی زاده باقی, عباس ، طهماسبی, سحر (1397) بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های اشرشیاکلی تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف جدا شده از عفونت ادراری از بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مقابل نیتروفورانتوئین و فسفومایسین. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی ، ارزنلو, محسن ، رحیمی, فاطمه (1391) بررسی کارایی روش Broth Microdilution جهت ردیابی باکتری های تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBLs ) جدا شده از عفونتهای ادراری. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی ، ارزنلو, محسن ، شیرازی, الهه (1392) بررسی کارایی روش تغییر یافته CLSI جهت ردیابی باکتری های تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL ) جدا شده از عفونتهای ادراری. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی ، ارزنلو, محسن ، فراشی, شیما (1396) تعیین فراوانی توزیع جزایر بیماری زایی PAI ICFT073, PAI II536, PAI III536, PAI IV536 در ایزوله های اشریشیا کلی یوروپاتوژن جدا شده از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال1395-1394. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیری دوگاهه, هادی ، شرقی, افشان ، فرهودی, نگار (1392) بررسی شیوع انتروباکتریاسه های تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL ) جدا شده از عفونت های ادراری. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ژ

ژاله, فاطمه ، امیری, فاطمه ، محمدزاده وردین, محمد ، بهادری, مرضیه ، دهقان هراتی, میترا ، حبیبی رودکنار, مهریار ، ساکی, ساسان (1395) پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی افزایش بیان یافته ژن Nrf2، در موشهای صحرایی دچار آسیب حاد کلیوی ناشی از گلیسرول، عملکرد کلیوی را بهبود می بخشد و شاخصهای آسیب را کاهش و شاخصهای ترمیم را افزایش می دهد.(2016). Iranian Journal of Basic Medical Sciences ــ 19 (3). ص.ص.323-329. شاپا 3866-2008

ی

یزدی, مهسا ، ناظمی, علی ، میرساعد, میرنرگسی ، قیومی, محمد (1391) مقایسه روش های ژنوتیپی و فنوتیپی در تشخیص بتالاکتامازهای وسیع الطیف در اشرشیا کلی جدا شده از عفونت ادراری. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

فهرست در تاریخ 28 / 12 / 1397ایجاد شده است.