title

اسنادی که موضوع آنها "WU دندانپزشکی .جراحی دهان"است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: آ | ا | ب | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ط | غ | ف | ق | م | ن | و | پ | چ | ک | گ | ی
تعداد اسناد در این سطح 220.

آ

آرش, ولی الله ، انوش, کیوان ، ربیعی, سید محمود ، رحمتی, منوچهر ، توانافر, سعید (1394) بررسي اثر پو شش ذرات نقره بر روي ضريب اصطکاک و استحکام باند برشي براکت هاي استيل ارتود نسي. scanning ــ 37 (4). ص.ص.294-299. شاپا 1932-8745

ا

ابراهیمیان, همایون ، عرب زاده, حامد (1395) کنترلر بر اساس سیستمهای نروفازی برای تحلیل فیلترهای فعال سیستمهای قدرت. International Journal of Advanced Biotechnology and Research ــ 7 (2). ص.ص.205-214. شاپا 2612-0976

احمدیان شهانقی, میلاد ، ارزنلو, محسن ، نقی زاده باقی, عباس ، ایمانی راد, حامد ، حکمت فر, سمیه (1397) مقایسه خاصیت ضدمیکروبی سه نوع ماده زینک اکساید اوژنول تقویت شدهCem cement و MTA مورد استفاده در پالپوتومی دندان شیری. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ــ 23 (6). ص.ص.37-46. شاپا 1560-652x

اسماعیلی, مصطفی ، باقری, ابوالفضل (1389) photodynamic disinfection یک آلترناتیو درمانی در بیماری های پریودنتال. در: اولین همایش سراسری کاربرد لیزر در دندانپزشکی, 27-28 خرداد 1389, بندر انزلی - دهکده ساحلی.

اسکندرلو, امیر ، یوسفی, آرمان ، سهیلی, ستاره ، قاضی خانلو, کریم ، امینی, پیام ، محمدپور, هانیه (1396) بررسی تاثیر نور و تاخیر زمان اسکن برروی کیفیت تصاویر در PSP های داخل دهانی. The Open Dentistry Journal ــ 11 . ص.ص.690-700. شاپا 1874-2106

اسکندریان, طاهره ، معتمدی فر, محمد ، حکمت فر, سمیه ، تمدن, علی محمد (1391) مقايسه تاثير سه نوع قطره آهن برسختي سطح دندان شيري در محيط پوسيدگي زاي مصنوعي. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ــ 30 (supll5). ص.ص.275-282. شاپا 1735-7683

اصدق, سعیده ، بلوریان, مهرداد ، حسین زاده, غلامحسین ، قنبری, سودا (1392) بررسی ارتباط میزان کاهش حجم بزاق و شیوع پوسیدگی کلاس V در بیماران تحت پرتو درمانی شده سرطان سر و گردن در سال 1391 در شهر اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اصدق, سعیده ، نورالعیونی, سارا ، امانی, فیروز ، صادقی مزیدی, طرلان (1392) بررسی شیوع پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان 12-6 ساله مدارس ابتدائی شهر اردبیل و ارتباط آن با وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده در سال تحصیلی 1392 – 1391. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اصدق, سعیده ، نورالعیونی, سارا ، امانی, فیروز ، صادقی مزیدی, طرلان (1394) شیوع پوسیدگی دندان در بین دانش آموزان 12-6 ساله مدارس ابتدائی شهر اردبیل 92-1391. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 15 (1). ص.ص.40-46. شاپا 2228-7280

اصدق, سعیده ، نورالعیونی, سارا ، امانی, فیروز ، نیرو, شاهپرک (1392) بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان شهر اردبیل در ارتباط با پیشگیری از اندوکاردیت باکتریال در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل .

اصدق, سعیده ، نورالعیونی, سارا ، بلوریان, مهرداد ، مهندسی, سودا (1392) مقایسه دقت دو محلول آشکار ساز پوسیدگی SEEK و SNOOP با درصدهای متفاوت حلال پروپیلن گلیکول در تشخیص پوسیدگی دندانی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, فیروز ، کرامتی, حسین ، فرشاد, وحید (1391) بررسی انگیزه های ورود به رشته ی دندانپزشکی دربین دانشجویان سال اول دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (1). ص.ص.40-44. شاپا 1735-2584

امین, منصور ، رسایی, ندا ، پی پیل زاده, محمدحسن (1391) بررسی اثر عصاره موسیر فارسی بر تعداد باکتریایی دهان در مقایسه با دهان شویه کلرهگزیدین. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

امین آبادی, ناصر ، نجف پور, ابراهیم ، سعمیی, محمد ، عرفان پرست, لیلی ، انوش, سمیه ، جمالی, زهرا ، پورنقی آذر, فاطمه ، قرطاسی اسکویی, سینا (1394) تاثير كاربرد كازئين فسفوپپتيد- آمورفوس كلسيم فسفات CPP-ACP)) و ليزر Nd:YAG بر روي رمينراليزاسيون ضايعات لكه سفيد مصنوعي در دندانهاي شيري. Journal of Clinical and Experimental Dentistry ــ 7 (2). ص.ص.261-268. شاپا 1989-5488

انوش, کیوان ، میکائیلی خیاوی, حسام ، نعمتی, رحمن ، واحدی, حامد (1397) بررسی فراوانی رویش نابجا در مولر اول و کانین دائمی از سال 95 تا 97 در شهر اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

انوش, کیوان ، نعمتی, رحمن ، طه پور, یوسف (1397) بررسی شیوع مال‌اکلوژن‌های فکی – دندانی در بعد قدامی - خلفی در دانش آموزان پسر 13 – 11 ساله مدارس شهر اردبیل در سال تحصیلی 97-96. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ب

باقری, ابوالفضل (1396) جدا سازی سلول های بنیادی مزانشیمی پالپ دندان و بررسی تمایز آنها به سلولهای استخوان ساز و چربی ساز. در: 57EXCIDA in conjunction with 1 FDI Middle Eastern Regional Congress, May 15-18 , 2017, Tehran - Iran.

باقری, ابوالفضل (1388) کاربرد لیزر در دندانپزشکی اطفال. در: همایش کودک - دندانپزشک و سلامت دهان, 24-25 اردیبهشت 1388, رشت - هتل کادوس.

باقری, ابوالفضل ، آقاجانی, رسول (1389) ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر رشت از كاربرد ليزر در دندانپزشكي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

باقری, ابوالفضل ، آقاجانی, رسول ، صبا, نسیم (1389) میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر رشت از کاربرد لیزر در دندانپزشکی. در: اولین همایش سراسری کاربرد لیزر در دندانپزشکی, 27-28 خرداد 1389, بندر انزلی - دهکده ساحلی.

باقری, ابوالفضل ، اسلامی, بهنام ، کاظمی, بهرام ، مشرف, محمد ، آذر گشب, اذن اله ، صبا, نسیم (1386) ارزش تشخيص آنزيم تلومراز در اسمير تهيه شده از بيماران جهت تشخيص کارسينوم سلول سنگفرشی دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ــ 25 (1). ص.ص.18-25. شاپا 1735-7683

باقری, ابوالفضل ، اصدق, سعیده ، خواجه حسینی, شبنم ، مهرد, علی (1392) بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان شهر اردبیل از اورژانسهای پزشکی در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باقری, ابوالفضل ، امانی, فیروز ، حاجی علی اکبر قمی, فاطمه (1392) تأثیرLow Level Laser Therapy (LLLT) در کنترل عوارض بعد از جراحی دندان عقل نهفته پایین. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باقری, ابوالفضل ، جعفری کفاش, کریم ، زندیان, حامد ، اصغری تپه, نوید (1397) بررسی کیفیت عملکرد دستگاه های اتوکلاو در مراکز دندانپزشکی استان اردبیل در سال 1397. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باقری, ابوالفضل ، حاج محمدی, عمران ، عابدی, علی ، کریم زاده, هومن (1394) بررسی نگرش و عملکرد و آگاهی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در ارتباط با تاثیر دخانیات بر بهداشت دهان و دندان در سال 1393. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باقری, ابوالفضل ، دلیلی, زهرا ، دلسوز بحری, غزاله ، صبا, نسیم (1392) تعیین ضریب توافق دیاگنودنت با بایت وینگ درتشخیص پوسیدگی های بین دندانی در میان بیماران مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشكي گيلان. در: 4th European Congress of the European Division of the World Federation for Laser Dentistry, July 11-12 , 2013, Belgium.

باقری, ابوالفضل ، زمانی, الدوز ، جوادنژاد بیله سوار, کاوه (1397) تأثیر درمان با لیزر کم توان در بهبود درد درای ساکت. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باقری, ابوالفضل ، شکارچی, علی اکبر ، اسدپور, نازنین (1389) photodynamic diagnosis کلیدی برای تشخیص سرطانی و پیش سرطانی. در: اولین همایش سراسری کاربرد لیزر در دندانپزشکی, 27-28 خرداد 1389, بندر انزلی - دهکده ساحلی.

باقری, ابوالفضل ، عسگری, فریبا ، صابر, علی (1390) بررسی میزان رضایت مندی بیماران مراجعه کننده به کلینیک های دانشکده دندانپزشکی ازخدمات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1389. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

باقری, ابوالفضل ، فرزانه, اسماعیل ، هدایتی پور, مسعود (1393) فراوانی و علل شکايات بيماران از ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی در شهر اردبيل طی سالهای 90-1380. مجله علمی پزشکی قانونی ــ 20 (4). ص.ص.179-186. شاپا 1457-1027

باقری, ابوالفضل ، فکرآزاد, رضا (1391) اثر لیزر کم توان دیود 630nm بر روی لیکن پلان اروزیو دهانی. در: WFLD 2012 13th World Congress For Laser Dentistry, 26-28 2012 Abril , Barcelona.

باقری, ابوالفضل ، فکرآزاد, رضا (1389) تاثیر فوتوداینامیک تراپی در درمان ضایعات سرطانی و پیش سرطانی. در: WFLD World Federation for Laser Dentistry 2010 DUBAI Congress, March 9-11 , 2010, Dubai.

باقری, ابوالفضل ، فکرآزاد, رضا (1389) فتودینامیک درمان و تشخیص برای ضایعات بدخیم و پیش بدخیم دهان. در: پنجمین همایش سالیانه انجمن پزشکی لیزری ایران, 2-3 دی ماه 1389, تهران-بیمارستان میلاد.

باقری, ابوالفضل ، فیضی, جعفر (1388) بررسی فراوانی لنفوما و تظاهرات سر و گردن آن در بیماران بستری شده در مراکز درمانی شهر رشت طی سالهای 1386- 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باقری, ابوالفضل ، قاسمی برقی, ودود ، خسروی, نازی زهرا (1397) تأثیر لیزر کم توان در کنترل درد بعد از جراحی افزایش طول کلینیکی تاج دندان. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باقری, ابوالفضل ، متوسلی, صفا ، میر سمیعی, بیژن (1384) بررسی میزان فشار خون و نبض بیماران قبل وبعد از تزریق بی حسی موضعی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

باقری, ابوالفضل ، مشرف, محمد ، امیری, شادن (1389) کاربردلیزر کم توان در درمان دردهای میوفاسیال. در: اولین همایش سراسری کاربرد لیزر در دندانپزشکی, 27-28 خرداد 1389, بندر انزلی - دهکده ساحلی.

باقری, ابوالفضل ، مهدوی, حسین ، صبا, نسیم (1390) بررسی سلامت دهان در بیماران تالاسمی ماژور و افراد سالم. در: پنجاهمین کنگره بین المللی سالانه انجمن دندانپزشکی ایران, 21-24 اردیبهشت ماه 1390, تهران- برج میلاد.

باقری, ابوالفضل ، نقی زاده باقی, عباس ، مشاور, جعفر (1392) بررسی تروماهای دندانی ورزشکاران مرد شهر اردبیل در سال1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باقری, ابوالفضل ، نقی زاده باقی, عباس ، مشاور, جعفر (1396) شیوع تروماهای دندانی در ورزشکاران مرد شهر اردبیل. در: دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی, 15 اردیبهشت 1396, اردبیل - ایران.

باقری, ابوالفضل ، نیاپور, علی ، حاج محمدی, عمران ، طالبی, مهدیه (1395) اثر مهار کننده آنزیم گاما سکرتاز (DAPT) بر بقا سلول های بنیادی پالپ دندان در محیط آزمایشگاهی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باقری, ابوالفضل ، نیاپور, علی ، روحانی, آناهیتا (1394) جدا سازی سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از پالپ دندان به روش هضم آنزیمی بافت پالپی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باقری, ابوالفضل ، ولی زاده, بهزاد ، فرزانه, اسماعیل ، هدایتی پور, مسعود (1392) بررسی فراوانی و علل شکایات بیماران از ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی در شهر اردبیل طی سالهای 1380-1390. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باقری, ابوالفضل ، پور ارض, کیومرث ، صبا, نسیم (1388) بررسی آنومالی های تاج دندانی در مقطع راهنمایی تمام دانش آموزان شهرستان رضوانشهر در سال تحصیلی 86-1385. در: اولین کنگره ملی مطالعات اپیدمیولوژیک بالینی در دندانپزشکی, 4-6 آذر 1388, دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

باقری, ابوالفضل ، کرم زادگان, عادل (1389) کاربرد لیزر در علوم مختلف. در: اولین همایش سراسری کاربرد لیزر در دندانپزشکی, 27-28 خرداد 1389, بندر انزلی - دهکده ساحلی.

بدخش, سمانه ، حکمت فر, سمیه (1392) سندرم هایپر ایمونوگلوبولین -E گزارش مورد. در: دوازدهمين کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران, 30 و 31 مرداد و 1 شهریور 1392, تهران- دانشگاه علوم پزشکی تهران.

بدخش, سمانه ، حکمت فر, سمیه (1392) مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی کودک و نوجوان مک دونالد 2011. مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی کودک و نوجوان مک دونالد 2011 (1). رویان پژوه, تهران. شابک 9786006308845

برادران نخجوانی, یحیی ، بیرامی, علی (1385) وضعیت سلامت دهان ودندان در کودکان مبتلا به نارسایی مزمن کلیه. Journal of Indian society of Pedodontics and Preventive Dentistry-JISPPD ــ 25 (1). ص.ص.7-9. شاپا 4388-0970

برادران نخجوانی, یحیی ، میقانی, قاسم ، بیرامی, علی ، عاقل, سارا ، روحانی نسب, مرضیه ، برادران نخجوانی, فرید (1392) دندانپزشکی کودکان با رویکرد کلینیکی. رویان پژوه, تهران. شابک 7-22-6308-600-978

بلوریان, مهرداد ، اصدق, سعیده ، امانی, فیروز ، مهدویان احدی, محمود (1392) بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندانپزشکان شهر اردبیل در مواجهه با بروز آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بلوریان, مهرداد ، امانی, فیروز ، شریفی, فریبرز (1392) مقایسه طول كارکردتعیین شده توسط آپكس ياب DELTA و دستگاه راديوگرافي به روش In Vitro. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بلوریان, مهرداد ، زاد فتاح, فیروز ، امانی, فیروز ، حیدری آل هاشم, سید محمد (1394) مقایسه طول اندازه گیری شده کانال در روش آپکس یاب الکترونیکی با دو دستگاه Raypex 5 و Smarpex با رادیوگرافی در دندانهای یک کانال در محیط آزمایشگاهی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بلوریان, مهرداد ، زاد فتاح, فیروز ، نریمانی, شیما (1393) مقایسه طول كارکردتعیین شده توسط آپكس ياب DELTA و دستگاه راديوگرافي به روش In Vitro. در: شانزدهمین همایش بین المللی انجمن اندودنتیست های ایران, 24-22 مرداد 1393, ایران - اصفهان.

بلوریان, مهرداد ، نریمانی, شیما ، حسینی, سید صالح (1396) بررسی مقاومت در برابر خستگی دوره ای 3 فایل نیکل-تیتانیوم (Ni-Ti) مختلف در محیط آزمایشگاهی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بلوریان, مهرداد ، گله دار, سعیده ، سالور, نگار (1396) مقایسه میزان transport کانال در 1/3 آپیکالی کانال بوسیله ی فایل های روتاریNeo NiTi ، reciproc و فایل های دستی در محیط آزمایشگاهی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بهرامیان, حمید ، تقی پور, زهرا ، کربلایی, خدیجه ، کیانی, عباس ، نیاپور, علی ، نصر اصفهاني, محمد حسين ، بهاروند, حسين (1391) پيوند سلولهاي بنيادي مشتق از پالپ دندان شيري بر بهبود عملكرد ضايعه نخاعي موش صحرايي. در: دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران-, 20-22 اردیبهشت 1391, رشت، ایران.

بیرامی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، غلامی, احسان (1397) بررسی فراوانی انکیلوگلوسیا و اختلالات همراه با آن در کودکان 6 تا 12 سال شهر اردبیل در سال 1397. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بیرامی, علی ، پورخامنه, سهراب ، بورنگ, فروغ (1392) بررسی قرینگی پوسیدگی شیرخوارگی و عوامل موثر بر آن درکودکان ٥-٣سال مهد کودک‌های شهر اردبیل در سال ١٣٩٢. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بیرامی, علی ، پورخامنه, سهراب ، رضایی, سودا (1392) بررسی شیوع پوسیدگی زودرس دندانی و عوامل موثر بر آن در بین کودکان 5-3 ساله مهدکودک‌های شهر اردبیل در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بیرامی, علی ، پیری دوگاهه, هادی ، سید جباری, ناصر (1396) بررسی خواص ضد استرپتوکوکوس موتانس سیلانت های حاوی و فاقد فلوراید. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بیرامی, علی ، پیری دوگاهه, هادی ، فراهانی, محمد حسین (1395) بررسی خواص ضد استرپتوکوک موتانس کامپوزیت های حاوی نانو ذرات نقره. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ج

جابری انصاری, زهرا ، دانش منفرد, مهدیه ، ولی زاده حقی, هاله (1393) بررسی آزمایشگاهی استحکام باند طولانی مدت دو نوع سمان رزینی به مینا و عاج دندان. مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران ــ 27 (1). ص.ص.37-43. شاپا 1024-641X

جابری انصاری, زهرا ، معزی زاده, مریم ، ولی زاده حقی, هاله (1396) تاثیر روشهای مختلف حذف آلودگی خون در استحکام باند ریزبرشی رزین-رزین. Avicenna Journal of Dental Research ــ 9 (3). ص.ص.1-4. شاپا 2008-7695

جابری انصاری, زهرا ، ولی زاده حقی, هاله (1393) پوسیدگی ثانویه در دندانهای خلفی بیماران مراجعه کننده به بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی شهیدبهشتی. Shahid Beheshti Dental Journal ــ 32 (2). ص.ص.62-68. شاپا 1735-7683

جعفری کفاش, کریم (1396) اوردنچر های متکی بر ایمپلنت مندیبل، بار یا بال اتچمنت. در: 12th Congress of Iranian General Dentists Association, Jan 9-12, 2018, Tehran - Iran.

جعفری کفاش, کریم (1396) اجزای طراحی لبخند. در: 6th Esthetic Symposium of Iranian General Dentists Association, Aug 16-18 , 2018, Tehra - Iran.

جعفری کفاش, کریم (1396) تعیین رنگ دندان،روش متداول یا دیجیتال؟. در: 17th Congress of Iranian Association of Prosthodontists, Dec 26-29 , 2017, Tehran - Iran.

جعفری کفاش, کریم (1393) سمان های لوتینگ انتخاب مناسب ضامن موفقیت پروتزهای دندانی. در: نهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران, 23-26 دی 1393, تهران - ایران.

جعفری کفاش, کریم ، حکمت فر, سمیه (1395) دندانپزشکی دیجیتال راه حلی برای آینده دندانپزشکی. در: 11th Congress of Iranian General Dentists Association, Jan 10-12, 2017, Tehran - Iran.

جعفری کفاش, کریم ، حکمت فر, سمیه (1395) دیدگاه های پروتزی در درمان بیماران دارای شکاف دهانی. در: international congress on cleft lip/palate & craniofacial anomaliesess, Oct 5-7 , 2016, Esfahan - Iran.

جعفری کفاش, کریم ، حکمت فر, سمیه (1396) کاربرد ایمپلنت های دندانی در کودکان. در: شانزدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران, 20-23 تیر 1396, تهران - ایران.

جعفری کفاش, کریم ، حکمت فر, سمیه ، اصدق, سعیده ، ایجادیان, سحر (1392) اثر شکل دندان های قدامی بر زیبایی لبخند درک شده توسط مراجعین به کلینیک دانشکده دندانپزشکی اردبیل در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جعفری کفاش, کریم ، حکمت فر, سمیه ، اصدق, سعیده ، یونس هاشمی, مهسا (1392) بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان شهر اردبیل از اصول استریلیزاسیون در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جعفری کفاش, کریم ، حکمت فر, سمیه ، بدخش, سمانه (1393) تاثیر دهانشویه هابر میزان سختی سطحی سرامیک های دندانی. Journal of Dental Biomaterials ــ 1 (1). ص.ص.23-26. شاپا 2383-3971

جعفری کفاش, کریم ، حکمت فر, سمیه ، فریدون زاده, مریم (1397) مقایسه آزمایشگاهی خاصیت آنتی میکروبیال چهار نوع وارنیش سدیم فلوراید در ترکیب با زایلیتول و بدون زایلیتول. Journal of International Society of Preventive and Community Dentistry ــ 8 (4). ص.ص.309-313. شاپا 2231-0762

جعفری کفاش, کریم ، حکمت فر, سمیه ، نقی زاده باقی, عباس ، رحیم زاده, سعید (1397) بررسی تأثیر کاربرد دو نوع دهان شویه بر میزان نیکل آزاد شده از آلیاژهای دندانی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جعفری کفاش, کریم ، زمانی, الدوز ، دادگر, لیلا (1397) بررسی وضعیت سلامت و شیوع علائم اختلالات مفصل گیجگاهی-فکی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جعفری کفاش, کریم ، زندیان, حامد ، بهاری جوکندان, علیرضا (1397) ارزیابی بعد عمودی اکلوژن با استفاده از شاخص های آنتروپومتری در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی اردبیل در سال 97-1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جعفری کفاش, کریم ، محمدیان مقدم, سیامک خان (1392) میزان آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر اردبیل از کاربرد سمان های لوتینگ. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جعفری کفاش, کریم ، موسوی, سحر ، محمدیان, حامد (1396) بررسی مقایسه ای میزان تغییرات ابعادی و توانایی بازسازی دقیق جزئیات 3 نوع گچ investment. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جعفری کفاش, کریم ، نعمتی, رحمن ، نقی زاده باقی, عباس ، همتی, علی (1397) بررسی ارتباط خط میانی صورت و دندان‌ها با برخی از شاخص‌های آناتومیک صورت وحفره دهان. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جعفری کفاش, کریم ، ولی زاده حقی, هاله ، ایرانپور, سهراب ، رحمتی کلخوران, محمد علی (1397) بررسی فراوانی رنگ دندان های سانترال ماگزیلا در مراجعه کنندگان به کلینیک دانشکده دندانپزشکی اردبیل در سال 1397. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جمشیدی, داود ، عدل, علیرضا ، صبح نمایان, فرشته ، بلوریان, مهرداد (1393) درمان ریشه دندان مولر دوم مندیول مبتلا به هیپرتارودونشیوم (گزارش مورد). journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects ــ 9 (1). ص.ص.57-59. شاپا 210x-2008

ح

حاج محمدی, عمران ، اخوان اکبری, قدرت ، ابراهیمی, شیرین (1396) بررسی الگوهای شکستگی فک و صورت در بین بیماران مراجعه کننده به بخش جراحی فک و صورت مرکز آموزشی درمانی دکتر فاطمی شهرستان اردبیل طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۲. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حاج محمدی, عمران ، باصر, روح الله ، شرقی, افشان ، اسلامی, زهرا (1396) بررسی الگوی نهفتگی مولرسوم ماگزیلا در جمعیت اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حاج محمدی, عمران ، باصر, روح الله ، شرقی, افشان ، کریمی, ندا (1396) بررسی الگوی نهفتگی مولر سوم مندیبل در جمعیت شهر اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حاج محمدی, عمران ، باقری, ابوالفضل ، امانی, فیروز ، ستارزاده, سهند (1394) بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان استان اردبیل در مورد ملاحظات دندانپزشکی بیماران تحت درمان با داروهای گروه بیس فسفونات. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حاج محمدی, عمران ، باقری, ابوالفضل ، امانی, فیروز ، عبادی, مرتضی (1394) بررسی میزان آگاهی دندانپزشکان استان اردبیل در ارتباط با ملاحظات دندانپزشکی بیماران باردار. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حاج محمدی, عمران ، باقری, ابوالفضل ، امانی, فیروز ، محمدزاده, اصغر (1394) تعیین ميزان آگاهي دندانپزشكان استان اردبيل در ارتباط با ملاحظات دندانپزشکی بيماران تحت شیمی درمانی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حاج محمدی, عمران ، باقری, ابوالفضل ، قرباندوست, رضا (1394) تعیین ميزان آگاهي دندانپزشكان استان اردبيل در ارتباط با ملاحظات دندانپزشکی بيماران تحت راديوتراپي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حاج محمدی, عمران ، باقری, ابوالفضل ، یزدانی, جواد ، قویمی, محمدعلی ، الله قلی لو, رعنا ، عبادی, مرتضی (1394) آگاهی دندانپزشکان درباره مدیریت بیماری های دندان زنان باردار. International Journal of Innovations in Medical Education and Research ــ 2 (1). ص.ص.28-32. شاپا 7972-2454

حاج محمدی, عمران ، باقری, ابوالفضل ، یزدانی, جواد ، نظافتی, سعید ، محمدزاده, اصغر (1394) آگاهی دندانپزشکان اردبیل از ملاحظات دندانپزشکی درباره درمان بیماران شیمی درمانی. International Journal of Advances in Medicine ــ 3 (1). ص.ص.97-100. شاپا 3925-2349

حاج محمدی, عمران ، سیگاری, پویان ، شادمان, عاطفه ، سعیدیان, فخرالسادات (1397) بررسی علل کشیدن دندان های دائمی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 97-1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حقانی فر, سینا ، آرش, ولی الله ، نعمتی, رحمن ، بیژنی, علی (1390) برآورد درازا و پهناي مزيوديستالي دندانهاي پرمولر فك پايين با استفاده از پرتونگاري پانوراميك. Journal of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences ــ 12 (2). ص.ص.108-113. شاپا 2345-6485

حکمت فر, سمیه (1395) مولر-اینسایزور هیپومینرالیزاسیون(MIH). در: یازدهمین کنگره علمی انجمن دندانپزشکان ایران, 21-24 دی 1395, تهران - ایران.

حکمت فر, سمیه ، ارزنلو, محسن ، نقی زاده باقی, عباس ، احمدیان شهانقی, میلاد (1397) مقایسه خاصیت ضدمیکروبی سه نوع ماده (زینک اکساید اوژنول تقویت شده، MTA و Cem Cement) مورد استفاده در پالپوتومی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حکمت فر, سمیه ، اصدق, سعیده ، مجلسی, پرگل (1392) بررسی ميزان آگاهی نگرش و عملکرد دندانپزشکان شهر اردبيل از نحوه انتقال و کنترل عفونت هپاتيت B و C در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حکمت فر, سمیه ، اصدق, سعیده ، گلشاهی, علی (1392) بررسی میزان آگاهی و عملکرد دستیاران دندانپزشکی نسبت به کنترل عفونت هپاتیت B و HIV در شهر اردبیل در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حکمت فر, سمیه ، امانی, مجتبی ، پیرانه حقیقی بناب, هدیه (1396) اندازه گیری و تعیین رابطه pH و Titrable Acidity پنج نوع قطره‌ی آهن با میزان جذب یون آهن در دندان‌های شیری قدامی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حکمت فر, سمیه ، انوش, سمیه ، امانی, مجتبی ، محمد پور, سعیده (1396) مقایسه آزمایشگاهی میزان جذب یون کلسیم در مینای دندان سالم پس از کاربرد دو نوع خمیر Misswake ,GC tooth mousse) CPP_ACP). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حکمت فر, سمیه ، باقری, ابوالفضل ، جعفری کفاش, کریم ، زارعی, سارا ، حیدرزاده, زهره (1397) شیوع انومالی های دندانی در سیسنم دندانی دائمی در شهر اردبیل در سال 94-95. Journal of Oral Health and Oral Epidemiology ــ 7 (2). ص.ص.64-68. شاپا 2322-1372

حکمت فر, سمیه ، بدخش, سمانه ، جعفری کفاش, کریم (1394) دندان اضافی لترال اینسایزور دو طرفه در ماگزیلا:گزارش مورد. Journal Oral Health Oral Epidemiol ــ 4 (1). ص.ص.46-50. شاپا e: 2327-3569

حکمت فر, سمیه ، بدخش, سمانه ، فیجان, سلیمان (1392) مجموعه سوالات تفکیکی دندانپزشکی کودکان با رویکرد کلینیکی. دندانپزشکی کودکان با رویکرد کلینیکی (goran koch), 1 . رویان پژوه, تهران. شابک 978-600-7108-39-0

حکمت فر, سمیه ، جعفری کفاش, کریم ، زاد فتاح, فیروز ، موسوی, سحر (1396) جابجایی کانین با مولر دوم ماگزیلا- گزارش مورد. Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects ــ 11 (2). ص.ص.131-134. شاپا 2008-210X

حکمت فر, سمیه ، جعفری کفاش, کریم ، نریمانی, شیما (1396) ارتباط هیپودنشیا و الگوی تکامل دندانی. در: شانزدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران, 20-23 تیر 1396, تهران - ایران.

حکمت فر, سمیه ، حسینی, سید صالح ، میکاییلی خیاوي, حسام ، جعفری کفاش, کریم (1396) ارزیابی رادیوگرافی تکامل دندانی در افراد مبتلا به آژنزی دندانی. Journal of Dentomaxillofacial Radiology, Pathology and Surgery ــ 6 (4). ص.ص.123-128. شاپا 2251-7839

حکمت فر, سمیه ، فردین, مسعود ، فریدون زاده, مریم (1396) مقایسه آزمایشگاهی خاصیت آنتی میکروبیال چهار نوع وارنیش سدیم فلوراید در ترکیب با زایلیتول و بدون زایلیتول. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حکمت فر, سمیه ، پیرانه, هدیه ، جعفری کفاش, کریم (1397) اندازه گیری و تعیین رابطه pH و Titrable Acidity پنج نوع قطره‌ی آهن با میزان جذب یون آهن در دندان‌های شیری قدامی. Dental Research Journal ــ 15 (5). ص.ص.367-371. شاپا 1735-3327

حیدری پستکان, رسول ، باقری, ابوالفضل ، نوشیروانی, نوشین (1394) بررسی رضایت مندی و عوامل مرتبط با آن در دریافت کنندگان خدمات بخش پریودنتیکس دانشکده دندان پزشکی اردبیل در سال 1393. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدری پستکان, رسول ، عبداله پور, نصرت ، امانی, فیروز ، مذاهبی, یعقوب (1394) بررسي شيوع اختلالات اسکلتی عضلاني در بین دندانپزشكان شهراردبیل در سال1394. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدری پستکان, رسول ، قبادی مراللو, حسن ، نقی زاده باقی, عباس ، باقری, ابوالفضل ، آندریاسیان ازناوله, آنی (1392) بررسی شاخص نیازهای درمانی پریودنتال (CPITN) در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD) در شهر اردبیل در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

خ

خواجه حسینی, شبنم ، باقری, ابوالفضل ، امانی, فیروز ، دلجو, امید (1392) بررسی شیوع بی دندانی کامل و علل آن در مراکز ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی سطح شهر اردبیل در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

خواجه حسینی, شبنم ، باقری, ابوالفضل ، امانی, فیروز ، دلجو, امید (1394) شیوع بی دندانی کامل در شهر اردبیل و عوامل موثر بر آن. Journal of Research in Medical and Dental Science ــ 3 (1). ص.ص.17-21. شاپا 2347-2545

خواجه حسینی, شبنم ، باقری, ابوالفضل ، رحمانی فر, امیررضا (1392) بررسی میزان کاندیدا در بیماران دارای دنچر در دو سطح مخاط و دنچر به روش اسمیر(اردبیل 1392). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

خواجه حسینی, شبنم ، بلوریان, مهرداد ، پیری دوگاهه, هادی ، ناموری شاد, آمنه (1392) بررسی میزان ریزنشت دو ماده ترمیمی موقت ColtosolوClip-f بعد از تهیه فضای پست ریختگی در محیط آزمایشگاه. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

خواجه حسینی, شبنم ، رحمانی فر, امیررضا ، امانی, فیروز (1393) ارزیابی وجود کاندیدا در سطوح دنچر با استفاده از روش اسمیر. Journal of Research in Medical and Dental Science ــ 2 (4). ص.ص.42-48. شاپا 2347-2367

خواجه حسینی, شبنم ، پورخامنه, سهراب ، مصباحی, عبدالرضا (1392) تعیین میزان تاثیر غلظت های مختلف فلوراید برروی سطوح ایمپلنت های دندانی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

خوشرنگ, حسین ، باقری, ابوالفضل ، قطبی زاده, مهشید (1389) درمان بدخیمی های دهانی با روش PDT. در: اولین همایش سراسری کاربرد لیزر در دندانپزشکی, 27-28 خرداد 1389, بندر انزلی - دهکده ساحلی.

خیام, لیلی ، ولی زاده حقی, هاله ، شرقی, افشان ، حاجی زاده, عاطفه (1397) نیازسنجی از بیماران بزرگسال مراجعه کننده به کلینیک دانشکده دندانپزشکی اردبیل در زمینه ی زیبایی دندانی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

د

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، انامی, کبری (1397) مقایسه تنیدگی اخلاقی پرستاران شاغل در بخش های اورژانس و مراقبت ویژه بیمارستان های شهر اردبیل در سال 1395. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ر

رحیمی, سعید ، شاهی, شهریار ، کیمیایی, سودابه ، خیام, لیلی ، عبدالرحیمی, مجید (1388) بررسی تاثیر کلسیم هیدروکساید بر روی ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی در دندانهای درمان ریشه شده بدنبال درمان بلیچینگ. Medicina Oral Patologia Oral y Cirugia Bucal ــ 15 (2). ص.ص.413-416. شاپا 1698-4447

رضایی, ستار ، Woldemichael, Abraha ، زندیان, حامد ، همایی راد, عنایت الله ، ویسی, نوید ، کرمی متین, بهزاد (1396) بهره مندی از خدمات دندانپزشکی و عوامل مؤثر بر آن در غرب ایران: یک مطالعه مقطعی. International Dental Journal ــ online . ص.ص.1-7. شاپا 0020-6539

رفیقی, علی ، سهرابی, آیدین ، فروغی مقدم, سعید ، مسلم زاده, حسین ، نعمتی, رحمن ، روشنگر, لیلا (1391) تاثیر اپلاینس های ثابت ارتودنسی روی سلولهای اپی تلیال لب پایین طی درمان ارتودنسی. Iranian Journal of Orthodontics ــ 7 . ص.ص.44-48. شاپا 2383-3491

ریخته گران, سهند ، عجمی, امیر احمد ، کیمیایی, سودابه ، جعفری, المیرا ، خیام, لیلی ، رهبر, مهدی ، پیرزاده, طاهره (1395) " بررسی غیرفعال سازی نوری استرپتوکوکوس موتانس با روش فوتودینامیک تراپی با استفاده ازدوفتوسنسیتیزرمتیلن بلوو ایندوسیانین گرین. Journal of International Oral Health ــ 8 (7). ص.ص.747-752. شاپا 0976-7428

ز

زاد فتاح, فیروز ، باصر, روح الله ، جوهری, جیحون (1396) بررسی مورفولوژی کانال ریشه در پرمولرهای مندیبل با استفاده از توموگرافي کامپيوتري با اشعه مخروطي (CBCT) در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زاد فتاح, فیروز ، بلوریان, مهرداد ، امانی, فیروز ، بندار, علی (1392) بررسی میزان رضایت مراجعین به دانشکده دندانپزشکی اردبیل در سال 91-92. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زاد فتاح, فیروز ، بلوریان, مهرداد ، صادق, اعظم (1395) بررسی تیتر آنتی‌بادی هپاتیت ب در دانشجویان واکسینه شده دانشکده دندان‌پزشکی اردبیل. مجله میکروبیولوژی پزشکی ایران ــ 10 (3). شاپا 1735-8612

زاد فتاح, فیروز ، حاج محمدی, عمران ، فرزانه, مهسا (1394) بررسی میزان آگاهی دندان‌ پزشکان عمومی شهر اردبیل درباره‌ی داروهای تجویز شده در درمان ریشه دندان. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زاد فتاح, فیروز ، حکمت فر, سمیه ، رضوانی شهامت, مسعود (1397) بررسی تأثیر زمان دم بر میزان فلوراید آزاد شده از چای سیاه بسته بندی شده ایرانی و خارجی و چای سبز. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زاد فتاح, فیروز ، سبحانی, امید (1397) مقایسه‌ی زمان شکستن سه نوع فایل روتاری Protaper, Medin, Race در محیط آزمایشگاهی با لوبریکنت RC-prep و شستشو با هیپوکلریت سدیم. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زاد فتاح, فیروز ، پورخامنه, سهراب ، امانی, فیروز ، تمدنی, محمد (1392) بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر اردبیل در مورد درمان کانال ریشه در سال1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زاد فتاح, فیروز ، پورخامنه, سهراب ، امانی, فیروز ، تمدنی, محمد ، محبی, یاور (1393) بررسی آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر اردبیل در مورد درمان کانال ریشه در سال1392. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زاد فتاح, فیروز ، گله دار, سعیده ، امانی, فیروز ، راست منش, لیلا (1394) آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر اردبیل از روش های نوین اندودنتیکس. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی اهری, اولدوز ، زمانی اهری, سحر ، فریدی آذر, زهرا ، فلسفی, پریسا ، غنی زاده, میلاد (1396) مقایسه مقدار آنتی اکسیدان توتال بزاقی در زنان با دیابت بارداری و زنان باردار غیر دیابتیک. Journal of Clinical and Experimental Dentistry ــ 9 (11). e1282-e1286. شاپا 1989-5488

زمانی اهری, اولدوز ، زندیان, حامد ، تند کار, علی (1397) مقایسه ظرفیت آنتی اکسیدان توتال بزاق در مبتلایان به دیابت تیپ ۱ نسبت به افراد غیر دیابتی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی اهری, اولدوز ، فلسفی, پریسا ، پورعلی بابا, فیروز ، اسلامی, حسین ، ملکی, صالح ، رهبر, مهدی ، پاکدل, فرزانه (1395) مقایسه مقادیر الفاامیلاز وپراکسیدازبزاقی در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم. Biomedical &Pharmacology Journal ــ 9 (2). ص.ص.499-506. شاپا 0974-6242

س

سهیلی, ستاره ، حکمت فر, سمیه ، اباذری, مالک ، لطفی, مهلا (1397) بررسی میزان پذیرش روش های هدایت رفتاری در والدین بیماران مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی اردبیل در سال 1397. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ش

شعبانی, مسعود ، صمدزاده, حمید ، صادقی, همایون (1381) بررسي ميزان موافقت سيلانت تراپي دندان 6 دانش آموزان 6-12 سال به روش ART توسط بهورزان و مقايسه آن با دندانپزشكان. [ طرح تحقیقاتی]

شعبانی, مسعود (1395) فلوراید تراپی: تاثیر فلورایددرکاهش پوسیدگی دندان. گلابگیر, تهران. شابک 978-400-93307-5-7

شعبانی, مسعود ، حصاری, حسین ، حسینی, شهنام (1387) سيلانت تراپي و ترميم بدون تروما. باغ رضوان, اردبیل. شابک ISBN 978-964-8358-70- 4

شعبانی, مسعود ، مجاهدی, سید مسعود (1392) پایش پوسیدگی دندان به کمک لیزر در پیشگیری از پوسیدگی زودرس دندانهای شیری. در: 9th Iranian & 13th Kuwaiti Divisions of IADR Joint Congress, 2015, Dec 11-13, Tehran, Iran.

شعبانی, مسعود ، پورفرضی, فرهاد (1379) بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد جمعيت گروه سني 49-15 سال شهرستان اردبيل نسبت به بهداشت دهان و دندان در شش ماهه اول سال 80. [ طرح تحقیقاتی]

شفیعی, یحیی (1391) بررسی ارتباط میانگین مصرف روزانه شیر و ماست با شیوع پوسیدگی دندان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

شفیعی, یحیی (1391) فرآورده های لبنی پروبیوتیک بعنوان یک عامل پیشگیری کننده از پوسیدگی دندان‏. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ص

صبا, نسیم (1388) کنترل و پیشگیری از بروز پوسیدگیهای دندانی کودکان با استفاده از مصرف خمیر دندانهای مناسب. در: همایش کودک-دندانپزشک و سلامت دهان, 24-25 اردیبهشت 1388, رشت-هتل کادوس.

صبا, نسیم ، رضا زاده, زهرا ، باقری, ابوالفضل (1389) مفاهیم جدید در لیزر پزشکی : فرآیند سلولی - مولکولی لیزر. در: اولین همایش سراسری کاربرد لیزر در دندانپزشکی, 27-28 خرداد 1389, بندرانزلی- دهکده ساحلی.

صدری دمیرچی, اسماعیل ، جعفری کفاش, کریم ، کیانی, عارفه ، بالاخانی طول گیلانی, آذر (1397) پیشبینی گرایش به تفکر انتقادی بر اساس یادگیری خودگردان و باورهای معرفتشناختی دردانشجویان دندان پزشکی. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد ــ 13 (2). ص.ص.101-113. شاپا ۲۲۵۱-۷۰۶۵

صمدزاده, حمید ، موسوی فاطمی, نادره ، کریمی, محمد حسین ، شعبانی, مسعود (1396) تحول سلامت دهان و دندان در ایران. Journal of clinical Research & Governance ــ 6 (1). ص.ص.1-6. شاپا 2001-5682

ط

طبری, کسری ، ولی زاده حقی, هاله ، اکرامی, ملیحه ، امیری سیاوشانی, مانوشا ، ایروانی, مریم ، رئوفی نژاد, فاطمه ، شیخ الاسلامیان, مهسا ، مفیدی, مریم (1393) علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی (2013). علم و هنر در دندانپزشکی ترمیمی . انتشارات رويان پژوه, تهران. شابک 5-97-6308-600-978

غ

غافل, صفیه ، نجفی مصلح, محمد ، یوسفی مشعوف, رسول (1391) تعيين ميزان شيوع باکتريهای هوازي ؛ هوازي – بي هوازي اختياري و بی هوازی اجباری در عفونت های حفره دهان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ف

فاضلیان, نفیسه ، فرهنگ, رباب (1396) بیماری های پالپ و پری اپیکال. شاپرک سرخ, تهران. شابک 978-600-463-099-3

فرهنگ, رباب ، فاضلیان, نفیسه (1396) اندازه گیری دندان در رادیوگرافی. شاپرک سرخ, تهران. شابک 978-600-463-100-6

فرهودی, ایلناز (1394) مقایسه دنسیتی استخوان فک زنان منوپوز مبتلا به پریودنتیت و افراد سالم. در: The 15 th Meeting of Iranian Academy of Priodontology, 2016, Oct 6-9, Tehran - Iran.

فرهودی, ایلناز ، آزاد, سعید (1396) تأثیر درمان غیر جراحی پریودنتال بر بهبود کنترل قند خون افراد دیابتی نوع 2 و تأثیر احتمالی آن بر میزان چربی خون. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرهودی, ایلناز ، امانی, فیروز ، میکاییلی خیاوي, حسام ، پارسای, سهیل (1397) همبستگی عرض بافت کراتینیزه و شاخص های پریودنتال در اطراف پروتزهای ثابت متکی به ایمپلنت. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرهودی, ایلناز ، شیر مرادی, عدلیه ، چیت سازی, محمد تقی (1394) اثرات کلینیکی و میکروبیولوژیکی فتودینامیک تراپی همراه با درمان غیرجراحی در بیماری پریودنتیت مهاجم. در: The 15 th Meeting of Iranian Academy of Priodontology, Oct 6-9 , 2016, Tehran - Iran.

فرهودی, ایلناز ، عابدی, علی ، اسدی, محمد (1394) بررسی میزان آگاهی و عملکرد پزشکان از تاثیرات سیستمیک بیماریهای پریودنتال در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرهودی, ایلناز ، عابدی, علی ، ستاری, جواد (1394) آگاهی و نگرش بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی اردبیل در مورد ایمپلنت دندانی در سال 1393. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرهودی, ایلناز ، قاسمی برقی, ودود ، قنبری, رعنا (1395) مقایسه وضعیت پریودنتال در افراد مبتلا به استئوپروز با افراد دارای وضعیت نرمال تراکم استخوان. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرهودی, ایلناز ، نقی زاده باقی, عباس ، لک پور, سالار (1397) مقایسه وضعیت پریودنتال در بیماران چاق و نرمال دیابتی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرهودی, ایلناز ، وظیفه شناس, شقایق (1395) مقایسه وضعیت پریودنتال بیماران دیابتی سیگاری و غیرسیگاری. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فروغ ریحانی, محمد ، رضا قلی زاده, یوسف ، نریمانی, محمد رضا ، رضاقلی زاده, لطف اله ، مأذنی, محمد ، سروش برحقی, محمد حسین ، محمودزاده, یاور (1396) اثر آنتی باکتریال غلظت های مختلف هیپوکلریت سدیم بر بیوفیلم های انتروکوکوس فکالیس در ریشه دندان. Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects ــ 11 (4). ص.ص.215-221. شاپا 2008-210X

فضل زاده دویل, مهدی ، مظلومی, سجاد ، هیبتی, بهزاد ، میران زاده, محمد باقر ، حیدری, محسن (1392) غلظت فلوراید آب آشامیدنی و ارتباطش با شاخص دندان های خراب، کشیده و پر شده در شهر میانه. International Journal of Environmental Health Engineering ــ 2 (1). ص.ص.15-19. شاپا 2277-9183

فلاح, مریم ، بشرپور, سجاد ، باقری, ابوالفضل (1395) مقایسه اثربخشی حساسیت زدایی منظم و انحراف توجه بر کاهش درد و ترس در کودکان داراي مشکلات دندانپزشکی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 16 (1). ص.ص.74-84. شاپا 7280-2228

ق

قادری, فائزه ، بدخش, سمانه ، حکمت فر, سمیه (1392) بررسی رابطه افزایش عرض بین کانینی وپارامترهای صورتی در کودکان، پیگیری 6 ماهه. Journal of Dentistry Shiraz University of Medical Sciences ــ 14 (2). ص.ص.82-83. شاپا 2008-0905

قاسمپور, مریم ، مولانا, زهرا ، علاقمند, همایون ، بیرامی, علی ، بیژنی, علی ، اصغرپور, فریبا ، شمشیری, احمدرضا ، میقانی, قاسم (1393) بررسی خواص ضد استرپتوکوک موتانس شياربندهای فلورايددار و بدون فلورايد پس از افزودن نانوذرات نقره. مجله دندانپزشکی ــ 27 (1). ص.ص.16-23. شاپا 1024-641X

قاسمی برقی, ودود ، رضوی, مریم السادات ، شرقی, افشان ، علی زاده (دندانپزشکی), زهرا (1396) بررسی رابطه میان زایمان زودرس با پریودنتیت مادران در استان اردبیل در طی سال های 96-1395. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قاسمی برقی, ودود ، موسوی, سحر ، یگان زاد, سعید (1397) بررسی وضعیت استتیک بافت نرم در دندان های قدام ماگزیلا در روش جایگذاری همزمان ایمپلنت و روکش متعاقب خارج کردن دندان. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، باقری, ابوالفضل ، نقی زاده باقی, عباس ، جواهری, نازلی (1394) بررسی رابطه وضعیت پریودنتال با بیماری انسدادی مزمن ریوی(COPD). دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

م

مجاهدی, سید مسعود ، شعبانی, مسعود (1394) اصول و کاربرد دیود لیزر در دندانپزشکی. رویان پژوه, تهران. شابک 3-045-408-600-978

محمدی, نرمین ، مولائی, شادیه ، سوادی اسکویی, سیاوش ، ابراهیمی, محمداسماعیل ، ریخته گران, سهند ، رهبر, مهدی ، پیرزاده, طاهره (1396) اثرکاربامایدپراکساید15% برمیزان خشونت سطحی و چسبندگی استرپتوکوکوس موتانس به کامپوزیت میکروهیبرید و گیومر. World Journal of Dentistry ــ 8 (4). ص.ص.288-295. شاپا 0976-6006

مرادیان, حمید ، بدخش, سمانه ، رحیمی, مهران ، حکمت فر, سمیه (1392) ریپلنت دندان اینسایزور ماگزیلاری Avulsed شده پس از 12 ساعت، پیگیری 3 ساله. Iranian Endodontic journal ــ 8 (1). ص.ص.33-36. شاپا 1735-7497

مشهدی عباس, فاطمه ، حسنی زاده, راحله ، باقری, ابوالفضل (1386) Malignant Fibrous Histiocytoma در ماگزيلا: گزارش يک مورد و بررسی مقالات. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ــ 25 (1). ص.ص.78-83. شاپا 1735-7683

معزی زاده, مریم ، نوجه دهیان, هانیه ، ولی زاده حقی, هاله (1395) تاثیر پوشش زیرساخت زیرکونیایی توسط بیوگلاس و سیلیکا بر استحکام باند آن به رزین. Dental Materials Journal ــ 36 (1). ص.ص.54-62. شاپا 0287-4547

مقصودی, روح الله ، باقری, ابوالفضل ، مقصودی, محمد تقی (1392) تشخیص و پیش بینی بیماریهای لیکن پلان، لوکوپلاکی و کارسینوم سلولهای سنگفرشی دهان (S.C.C) با استفاده از سیستم خبره ی هوشمند مبتنی بر شبکه های عصبی مصنوعی. Journal of Dentomaxillofacial Radiology,Pathology and Surgery ــ 2 (2). ص.ص.1-8. شاپا 2251-7847

موسوی, حوریه ، نریمانی, شیما ، وثوق, ایرج (1394) بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی، بر میزان رضایت و اضطراب دانشجویان دندانپزشکی و بیماران آنها. journal of dentistry and oral care medicine ــ 1 (3). ص.ص.1-5. شاپا 2454-3276

موسوی, سحر ، امانی, فیروز ، بدر, محسن (1394) ثبات رنگی 3 نوع دندان آکریلی در برابر سه ماده‌ی قهوه، چای و کولا. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

موسوی, سحر ، امانی, فیروز ، صمدی, پویا (1397) ارزیابی مشکلات و عملکرد پروتزهای کامل دندانی در سطح شهرستان اردبیل در سال 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

موسوی, سحر ، جعفری کفاش, کریم ، رستم زاده, فاطمه (1396) مقایسه ی میزان ثبات ابعادی سه نوع آلژینات در زمان های مختلف پس از قالب گیری. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

موسوی, سحر ، جعفری کفاش, کریم ، سلطانی, محمد (1397) مقایسه ی تأثیر چهار نوع طرح خط خاتمه تراش بر تطابق لبه ای کوپینگ های تمام سرامیک Zirconia. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

موسوی, سحر ، نریمانی, شیما ، حکمت فر, سمیه ، جعفری کفاش, کریم (1395) ثبات رنگ سه نوع دندان اکریلی در حضور نوشابه و قهوه و چای. Journal of Dental Biomaterials ــ 3 (4). ص.ص.335-340. شاپا 2383-3971

موسوی, سحر ، نریمانی, شیما ، فرهودی, ایلناز ، حکمت فر, سمیه (1396) تأثیر آگاهی و اطمینان بخشی بر اضطراب افراد کاندید ایمپلنت دندانی. Journal of Dental School ــ 35 (1). ص.ص.24-30. شاپا 2228-5032

موسوی, سحر ، نریمانی, شیما ، موسوی, سید سامان ، قنبری, سحر (1394) بررسی تاثیر آگاه سازی و اطمینان بخشی بیماران کاندید درمان ایمپلنت های دندانی در کاهش میزان اضطراب آنها. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مولایی, مهسا ، باشی زاده فخار, حوریه ، میکاییلی خیاوي, حسام ، رموزي, الهام (1394) تعیین دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین زوایای مزیودیستال دندان‌ها. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ــ 23 (6). ص.ص.548-557. شاپا ۲۲۲۸-۵۷۴۱

میر, مازیار ، مجاهدی, سید مسعود ، عدالتخواه, حسن ، تونر, جان ، شیرانی, امیر منصور ، روشن, بابا علیپور ، شعبانی, مسعود (1393) ارزشیابی یک نوع قلم لیزری جدید در کاهش درد زخم آفتی برای مراقبت خانگی. International Journal of Clinical Medicine ــ 6 (1). ص.ص.19-25. شاپا 2882-2158

میر, مازیار ، مجاهدی, مسعود ، تونر, جان ، شیرانی, امیر منصور ، شعبانی, مسعود (1393) جراحی جاینت سل گرانولوما با دیود لیزر. International Magazine of Laser Dentistry ــ 6 (3). ص.ص.28-30. شاپا 4665-2193

میرپور, میرساسان ، قلی زاده سیاهمزگی, زهره ، شریفی, معصومه (1391) فعالیت ضدمیکروبی عصاره های متانولی و اتانولی گیاهان مازو و میخک بر S. mutans PTCC 1683 و S. salivarius PTCC 1448. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ن

نریمانی, شیما ، اصدق, سعیده ، شریفی, حسین (1392) بررسی میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مورد راههای انتقال و پیشگیری از هپاتیت B در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نریمانی, شیما ، موسوی, سحر ، بلوریان, مهرداد (1395) مروری بر درمانهای رژنراتیو در اندودنتیکس. در: دومین سمپوزیوم سلولهای بنیادی دندانپزشکی باز ساختی در بیماریهای دهان ، فک و صورت, 15-14 مرداد 1395, اردبیل - ایران.

نریمانی, شیما ، موسوی, سحر ، حکمت فر, سمیه (1395) مروری بر سلول های بنیادی، فاکتورهای رشدی و داربستهای شایع مورد استفاده در درمان های رژنراتیو. در: دومین سمپوزیوم سلولهای بنیادی دندانپزشکی باز ساختی در بیماریهای دهان ، فک و صورت, 15-14 مرداد 1395, اردبیل - ایران.

نریمانی, شیما ، گله دار, سعیده ، انوری زاده, وحید (1397) بررسی خطاهای حین کار در دندان های درمان ریشه شده توسط دانشجویان دندانپزشکی اردبیل در سال های تحصیلی 96-1394. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نورالعیونی, سارا ، اصدق, سعیده ، افشارفرد, سمیرا (1392) بررسی ارتباط بين شاخص توده بدنی و پوسيدگی های دندان مولر اول دائمی در کودکان 12-6 ساله شهر اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نورالعیونی, سارا ، بیرامی, علی ، شرقی, افشان ، شاه میرزایی, زهرا (1395) بررسی شیوع کراس بایت در کودکان 12-6 ساله‌ی شهر اردبیل و میزان ارتباط آن با عادات دهانی فرد. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نورالعیونی, سارا ، پیرزاده, اصغر ، اصدق, سعیده ، حیدری پستکان, رسول ، فتحی, افشین ، مرادی بیرون, حمیدرضا (1392) بررسی وضعیت سلامت دندان و پریودنشیوم در کودکان و نوجوانان مبتلا به تالاسمی ماژور در استان اردبیل در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نیاپور, نازیلا ، تقی پور, زهرا ، صالحی, حسین ، باقری, ابوالفضل ، روحانی, آناهیتا ، طالبی, مهدیه ، نجف زاده, نوروز ، نیاپور, علی (1394) جدا سازي و شناسايي هويت مزانشيمي و ستيغ عصبي سلول هاي بنيادي مشتق از پالپ دندان. کومش ــ 16 (4). ص.ص.520-526. شاپا 7046-1608

نیکنامی, مهدي ، مصطفوي, مریم ، رموزي, الهام ، میکاییلی خیاوي, حسام (1394) تشخیص موقعیت آناتومیک کانال ثنایایی در بیماران مراجعه‌کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به وسیله توموگرافی با اشعه مخروطی. مجله دندانپزشکی ــ 28 (4). ص.ص.283-289. شاپا 1024-641X

و

ولی زاده, بهزاد ، هدایتی پور, مسعود ، باقری, ابوالفضل ، فرزانه, اسماعیل (1392) بررسی فراوانی و علل شکایات بیماران از ارائه دهندگان خدمات دندانپزشکی در شهر اردبیل طی سالهای 1380-1390. در: چهارمين کنگره ساليانه بين المللي پزشكي قانوني, 7-19 اسفند 1392, بيمارستان امام خميني (ره)تهران.

ولی زاده حقی, هاله (1394) روشهای مختلف باندینگ به سرامیک زیرکونیا. در: دهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران, 13-10 شهریور1394, تهران- ایران.

ولی زاده حقی, هاله (1393) رویکرد پریودنتال در درمان ضایعات سرویکال غیرپوسیده. در: چهاردهمین کنگره سالیانه انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران, 20 آبان 93, ایران - تهران (هتل المپیک).

ولی زاده حقی, هاله (1394) موانع موجود در باند رزین به عاج اسکلروزه و راهکارهای موجود در ترمیم ضایعات سرویکال غیر پوسیده. در: دهمین کنگره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران, 13-10 شهریور 1394, تهران- ایران.

ولی زاده حقی, هاله ، باقری, ابوالفضل ، کریم زاده, نازنین (1394) بررسی نگرش و رفتارهای بهداشت دهان در دانشجویان دندانپزشکی و بهداشت عمومی شهراردبیل با استفاده از پرسشنامه‌ی Hiroshima University Dental Behavioral Inventory. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ولی زاده حقی, هاله ، عیسی زاده فر, خاطره ، باقری, ابوالفضل ، مینویی, شهرام (1394) آگاهی و نگرش دندانپزشکان عمومی شهرستان اردبیل نسبت به دندانپزشکی مبتنی بر شواهد. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ولی زاده حقی, هاله ، فضلعلیزاده, شیدا ، شرقی, افشان ، معراجی, مریم السادات (1397) مقایسه تغییر رنگ دو نوع کامپوزیت فلوابل بعد از کاربرد دو دهانشویه مختلف. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ولی زاده حقی, هاله ، معزی زاده, مریم ، نوجه دهیان, هانیه (1394) پوشش بیوگلاس بر روی زیرکونیا به هدف افزایش استحکام باند رزین. در: International Congress of Conservative Dentistry, Marc 1-3 , 2016, Isfahan - Iran.

هاله ولی زاده حقی (1393) فرایند پوشش بیوگلاس بر روی سوبسترای زیرکونیایی. 84446-10/9/1393.

پ

پورخامنه, سهراب ، باقری, ابوالفضل ، شعبانی, مسعود ، سلامی, منیژه (1392) ميزان آگاهي دندانپزشكان عمومي شهر اردبیل از كاربرد ليزر در دندانپزشكي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پورخامنه, سهراب ، بیرامی, علی ، سرایدار باصر, روح اله ، ظهیری ناو, شهریار (1392) بررسي میزان آگاهي دانشجویان علوم پزشكي از درمان های ارتودنسي در اردبیل در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پورخلیلی, حسین ، جعفری کفاش, کریم ، نشاندار اصلی, حمید ، طریحی, نیوشا (1397) بررسی آزمایشگاهی استحکام باند برشی سمان های مختلف با پلی اتراترکتون. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

چ

چیت سازی, محمد تقی ، شیر مرادی, عدلیه ، پور عباسی, رضا ، ابوالفضلی, نادر ، فرهودی, ایلناز ، دقیق آذر, بهروز ، فرهادی, فاروق (1393) اثرات کلینیکی و میکروبیولوژیکی فتودینامیک تراپی همراه با درمان غیرجراحی در بیماری پریودنتیت مهاجم. journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects ــ 8 (3). ص.ص.153-159. شاپا 210x-2008

ک

کامران, عزیز ، بختیار, کتایون ، حیدری, حشمت اله ، لطفی, علی ، حیدری(لرستان), زهرا (1393) بررسی رفتارهای بهداشتی دهان، آگاهی و نگرش دانش آموزان: یک مطالعه مقطعی از ایران. International Journal of Health Sciences ــ 2 (2). ص.ص.95-83. شاپا 2372-5060

گ

گله دار, سعیده ، اباذری, مالک ، نگهدار, پریسا (1397) مقایسه آزمایشگاهی میزان ریزنشت آپیکالی سیلرهای کانال ریشه AH26 ,MTA Fillapex و Endofill. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

گله دار, سعیده ، ولی زاده حقی, هاله ، امانی, فیروز ، عزیزی, نگین (1394) تعيين شاخص DMFT در دانش آموزان 12 تا 15 ساله مشکین شهر. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

گله دار, سعیده ، یاوری, حمیدرضا ، شاهی, شهریار (1395) اثر درمان مجدد ریشه بر استحکام باندpush-out سیلرهایMTA Fillapex و AH-plus. در: Iranian Association of Endodontists, July 27-29, 2016, Tehran - Iran.

گودرزي پور, داریوش ، سوداگر, احمد ، رموزي, الهام ، میکاییلی خیاوي, حسام ، شیخ فعال, بهزاد (1393) ارتباط خطاي فاصله بین زبان و کام در رادیوگرافی پانورامیک با نوع رابطه اسکلتال فکی. مجله دندانپزشکی ــ 27 (4). ص.ص.272-278. شاپا ۱۰۲۴-۶۴۱X

ی

یاوری, حمیدرضا ، شاهی, شهریار ، گله دار, سعیده ، سمیعی, محمد ، جانانی, مریم (1395) اثر درمان مجدد ریشه بر استحکام باند push-out سیلرهای با بیسMTA وسیلرهای با بیس رزینی(2017). Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects ــ 11 (1). ص.ص.43-47. شاپا 2008-210X

یزدانبد, عباس ، رستمی مقدم, مجید ، نعمتی, رسول (1392) بررسي وجود بيماري سلياك در افراد مراجعه كننده با آفت دهاني راجعه. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یزدانبد, عباس ، نعمتی, رسول ، ایرانپرور, منوچهر ، اعظمی, احد ، ملکی, نصراله (1392) شیوع بیماری سلیاک در بیماران مبتلا به آفت راجعه دهان. govaresh ــ 18 (4). ص.ص.244-249. شاپا 2008-756x

یوسفی مشعوف, رسول ، بیات, جواد ، لاری, سیما (1391) بررسی آلودگی باکتریال در منابع آب شهری و یونیتهای دانشکده دندان پزشکی همدان در سال 1389. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

یوسفی پور, بهاره ، ولی زاده حقی, هاله ، شرقی, افشان ، صدوق, مهرین (1396) مقایسه استحکام خمشی کامپوزیت سلف ادهزیو Vertise Flow با سمان رزینی سلف ادهزیو و کامپوزیت های Conventional. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

یوسفی پور, بهاره ، ولی زاده حقی, هاله ، شرقی, افشان ، پرزحمت, آزاده (1396) مقایسه میکروهاردنس کامپوزیت سلف ادهزیو Vertise Flow با سمان رزینی سلف ادهزیو و کامپوزیت های Conventional. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فهرست در تاریخ 28 / 12 / 1397ایجاد شده است.