title

اسنادی که موضوع آنها "WY پرستاری"است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ع | غ | ف | ق | م | ن | ه | و | پ | چ | ک | ی
تعداد اسناد در این سطح 333.

آ

آتش پیکر, سولماز ، جلیل آذر, طاهره ، حیدرزاده, مهدی (1391) توانایی خود مراقبتی در بیماران همودیالیز. Journal of Caring Sciences ــ 1 (1). ص.ص.31-35. شاپا 2251-9920

آقامحمدی, دلشاد ، دادخواه, بهروز ، آقامحمدی, معصومه ، نصیری, الهامه (1397) همکاري بین حرفه اي: نگرش پرستاران و پزشکان بخشهاي مراقبت ویژه اردبیل. مجله سلامت و مراقبت ــ 20 (1). ص.ص.18-29. شاپا 2228-6799

آقامحمدی, معصومه (1384) تاثير آموزش بر ميزان آگاهي بيماران ديابتي در مورد شيوه هاي مراقبت از پا، 1381. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (3). ص.ص.209-212. شاپا 1735-2452

آقامحمدی, معصومه (1391) سلامت در تجربيات زنان ديابتي ايراني. در: 2th global congress for qualitative health research, 30-28 june, Milan/Italy.

آقامحمدی, معصومه ، حیدرزاده, مهدی ، باشتی, سمیه (1395) مقایسه تاثیر ملاقات ممنوع و کنترل شده بر میزان اضطراب بیماران آنژین قلبی بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان شهید رجایی گچساران. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

آقامحمدی, معصومه ، دادخواه, بهروز ، آقامحمدی, دلشاد (1396) بررسی همکاری پزشک و پرستار و ارتباط آن با استقلال حرفه ای پرستاران شاغل در بخشهای ویژه مراکز آموزشی درمانی اردبیل، 1395. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

آقامحمدی, معصومه ، رستم نژاد, معصومه ، تذکری, زهرا ، آقامحمدی, دلشاد (1393) تشریح مفهوم سلامت از دیدگاه زنان دیابتی. در: The 1st International Nursing & Midwifery Conference on Health and wellbeing, 6-9 May 2014, Isfahan.

آقامحمدی, معصومه ، محمدی, راحله ، وثوقی, نازیلا (1394) ترس ها و نگرانی های زنان دیابتی: یک مطالعه پدیده شناسی. در: سومین همایش کشوری تحقیقات کیفی در علوم سلامت, 23-20 مهر 1394, یاسوج - ایران.

آقامحمدی, معصومه ، ولیزاده, سوسن (1395) ترس ها و نگرانی های زنان ایرانی مبتلا به دیابت: یک مطالعه پدیدارشناختی. Journal of Health Psychology ــ 21 (7). ص.ص.1322-1330. شاپا 1053-1359

آقامحمدی, معصومه ، ولیزاده, سوسن ، محمدی, عیسی ، ابراهیمی, حسین (1391) معنای سلامت در تجربه زنان دیابتی: یک مطالعه پدیدارشناسی. در: پنجمین سمینار سراسری پرستار ، ماما و پژوهش, 22-23 آذر 1391, دانشگاه علوم پزشکی گلستان.

آقامحمدی, معصومه ، ولیزاده, سوسن ، محمدی, عیسی ، ابراهیمی, حسین ، کریم اللهی, منصوره (1391) سلامتی از دیدگاه بیماران زن مبتلا به دیابت. Nursing and Health Sciences ــ 14 (3). ص.ص.285-291. شاپا 1442-2018

آقامحمدی, معصومه ، ولیزاده, سوسن ، کریم اللهی, منصوره (1392) سربار نشدن، آرزوي اصلي زنان ديابتي. در: The second Iranian International Confrence on Womens Health, 1-2may, 2013, shiraz.

آقامحمدی, معصومه ، کریم اللهی, منصوره (1378) بررسي مشكلات پرسنل پرستاري بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 1379. [ طرح تحقیقاتی]

آقامحمدی, معصومه ، کریم اللهی, منصوره (1387) عوامل تنش زای پرستاران بخش اورژانس. در: 3rd International Congress on Brain and Behaviour, 28 November – 2 December 2007, Greece- Thesaloniki.

آقامحمدی, معصومه ، کریم اللهی, منصوره ، ولیزاده, سوسن (1392) اهميت معنويت در تجربيات زنان ديابتي ايراني. در: The second Iranian international conference on wemons health, May 1-2, 2013, Shiraz.

ا

ابراهیمی, حسین ، محمدی, عیسی ، شمشیری, محمود ، محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز (1394) نگرانی‌های مادران دارای کودک ناشنوا: یک مطالعه‌ی کیفی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ــ 13 (2). ص.ص.136-146. شاپا 2008-6326

ابراهیمی, حسین ، محمدی, عیسی ، پیرزاده, اکبر ، شمشیری, محمود ، محمدی, محمدعلی (1396) زندگی با نگرانی: تجارب مادران کودکان ناشنوا. International Journal of Pediatrics ــ 5 (6). ص.ص.5183-5193. شاپا 2345-5047

ابراهیمی بلیل, فاطمه ، آهنگرداودی, شبنم ، صمدی, نسرین ، سیدجوادی, مهری (1390) بررسی شدت تنیدگی آورهای فیزیولوژيکی مرتبط با درمان در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی بوعلی شهر اردبیل. در: همايش سراسري مراقبتهاي پرستاري ومامايي در بيماريهاي مزمن 1-3 اسفند 1390, 1-3 اسفند, دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.

ابراهیمی بلیل, فاطمه ، محمدی, راحله ، صمدی, نسرین ، اللهیاری, ایراندخت (1391) كار درماني روشي براي درمان در كودكان مبتلا به سندرم رت. در: 24 همايش بين المللي بيماريهاي كودكان و دهمين همايش ملي پرستاري كودكان, مهرماه 1391، 24-20, تهران، ايران.

ابراهیمی بلیل, فاطمه ، محمدی, راحله ، مشفقی, شهره ، یزدانی, افشین ، صمدزاده, سمیرا (1393) بررسی میزان هوش هیجانی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ابوطالبی, قاسم ، وثوقی, نازیلا ، کریم اللهی, منصوره (1394) بررسی توان خود مراقبتی بيماران تحت درمان با همودياليز مراجعه كننده به بيمارستان بوعلی اردبيل در سال 1392. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ــ 23 (2). ص.ص.24-31. شاپا 2008-2819

اجری خامسلو, مهدی ، عباس زاده, عباس ، برهانی, فریبا (1395) پرستاران بخش اورژانس به عنوان قربانیان دوم خطا: یک مطالعه تحلیل محتوایی کیفی. Advanced Emergency Nursing Journal ــ 39 (1). ص.ص.68-76. شاپا 1931-4485

اسداللهی, ملیحه ، جبرئیلی, مهناز ، محمدپوراصل, اصغر ، شمشیری, محمود ، کریمی پور, رقیه (1395) مقایسه تاثیر دو راهبرد آموزش شبیه سازی و ویدئو بر کارآمدی حمام کردن نوزاد توسط مادر. International Journal of Medical Research & Health Sciences ــ 5 (12). ص.ص.147-153. شاپا 2319-5886

اعتباری اصل, زهرا ، اعتباری اصل, فرزانه ، نعمتي, خاطره (1396) بررسی میزان پریشانی اخلاقی پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1395: یک گزارش کوتاه. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان ــ 16 (2). ص.ص.169-178. شاپا 1735-3165

اعتباری اصل, زهرا ، عبدالله زاده, فرحناز ، لطفي, مژگان ، ميرزا آقازاده عطاری, احمد ، اصغري, الناز (1396) ارتباط جو اخلاقي با رضايت شغلي در پرستاران اتاق عمل:يك مطالعه مقطعي. Nursing and Midwifery Studies ــ 6 (3). ص.ص.137-139. شاپا -2322-1488

اعتباری اصل, زهرا ، نیکجو, رويا ، اعتباری اصل, فرزانه ، عالم سا, سیامک (1396) ارتباط بين سلامت معنوي و شادكامي دانشجويان دانشکده پرستاری و مامایی اردبيل. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

اللهیاری, ایراندخت ، الحانی, فاطمه (1389) بررسی نفش خلق و خوی کودک در میزان شدت و درک کودک از درد. در: هشتمین همایش کشوری پرستاری کودکان, 22-18 مهرماه 1389, تهران.

اللهیاری, ایراندخت ، الحانی, فاطمه ، کاظم نژاد, انوشیروان (1389) بررسی اثر بخشی آموزش بر اساس الگوی توانمند سازی خانواده محور در ارتقاء سطح دانش و خودکارآمدی و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به تالاسمی. در: همایش سراسری چالش های پرستاری از کودکان مبتلا به بیماریهای مزمن, 22-23 تیر ماه 1389, سالن همایش دانشکده پرستاری و مامایی تبریز.

اللهیاری, ایراندخت ، الحانی, فاطمه ، کاظم نژاد, انوشیروان ، ايزديار, مينا (1385) بررسي تاثير الگوي توانمندسازي خانواده – محور بر كيفيت زندگي كودكان سن مدرسه مبتلا به تالاسمي. مجله بیماریهای کودکان ایران ــ 16 (4). ص.ص.455-461. شاپا 2142-2008

اللهیاری, ایراندخت ، صمدی, نسرین ، ابراهیمی بلیل, فاطمه ، درآباد, پروین ، علیزاده, هما (1392) کاربرد انفورماتیک پرستاری درارتقاءکیفیت مراقبت از نوزادان. در: Fifth Iranian Perinatology Congress, April 22-25, 2013, Shiraz University of Medical sciences.

اللهیاری, ایراندخت ، صمدی, نسرین ، امیریان, رقیه ، پناهی, اكرم ، مستعلی زیبا, مهران ، محمدی, راحله (1392) بررسی اختلالات تشنجی در کودکان بستری در بخش اورژانس مرکز آموزشی درمانی بوعلی اردبیل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اللهیاری, ایراندخت ، صمدی, نسرین ، نوری, محمد ، دینداربوسجین, سجاد ، شكراللهی, محسن ، اسفندیاری, فاطمه ، پاكروان, معصومه ، امیریان, رقیه (1390) بررسي علل بستري كودكان زير 2 سال در بخش داخلي بيمارستان بوعلي اردبيل. در: سومين كنگره دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل با محوريت زيست پزشكی, 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

امانی, فیروز ، امانی, زاهد ، بیک, سیما ، هاشمی مهر, عظیمه (1392) اپیدمیولوژی سوختگي بیماران پذیرش شده در بخش سوختگی بیمارستان فاطمی شهر اردبیل ( تابستان 1390). در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

انوشه, م ، زرخواه, س ، فقیه زاده, سقراط ، ویس مرادی, م (1388) محدودیتهای ارتباطی پرستار - بیمار در پرستاران ایرانی. International Nursing Review ــ 56 (2). ص.ص.243-249. شاپا 0020-8132

ایزدی, وحید ، زمان زاده, وحید ، سیدجوادی, مهری ، محمدی, راحله ، مظاهری, عفت (1397) بررسی عوامل موثر بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان های شهر اردبیل در سال 1396. Journal of Family Medicine and Primary Care ــ 7 (2). ص.ص.406-413. شاپا 2249-4863

ایوان بقاء, ریحانه ، صحتی شفایی, فهیمه (1386) اصول وفنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل. اصول وفنون پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل . نشر و تبلیغ بشری, تهران. شابک 9789643991265

ب

بابایی, نصیب ، آوازه, مرضيه (1394) تعیین و مقایسه دیدگاه پرستاران و بستگان بیماران نسبت به خشونت محل کار علیه پرستاران در مراکز آموزشی - درمانی تبریز. در: دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی, 12 اسفند 1394, تهران - ایران.

بابایی, نصیب ، آوازه, مرضيه (1394) تعیین و مقایسه دیدگاه پرستاران و بیماران نسبت به خشونت محل کار علیه پرستاران. در: همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی, 19-20 اسفند 1394, چا بهار - ایران.

بابایی, نصیب ، آوازه, مرضيه (1394) تعیین و مقایسه دیدگاه پرستاران، بیماران و بستگان آنها نسبت به خشونت محل کار علیه پرستاران. در: دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی, 29 بهمن 1394, مشهد - ایران.

بابایی, نصیب ، آوازه, مرضيه (1394) خشونت محل کار علیه پرستاران و عوامل موثر بر آن از دیدگاه همراهان بیماران در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز. در: همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیب های اجتماعی, 19-20 اسفند 1394, چابهار - ایران.

بابایی, نصیب ، آوازه, مرضيه ، ولی زاده, لیلا ، حسینی, محمد باقر ، اصغری جعفر آبادی, محمد ، کانمن, نيک (1395) مقایسه مراقبت خوشه ای سه و پنج پروسیجره از نظر پاسخهای رفتاری نوزادان نارس. در: 3rd International and 16th National Child Neurology Congress, Sep 14-16 , 2016, Tabriz - Iran.

بابایی, نصیب ، رحمانی, آزاد ، آوازه, مرضيه ، محجل اقدم, علیرضا ، زمان زاده, وحید ، داداش زاده, عباس (1397) تعیین و مقایسه دیدگاه پرستاران، بيماران و بستگان آنها نسبت به خشونت محل كار عليه پرستاران. journal of nursing management ــ 26 (5). ص.ص.563-570. شاپا 0966-0429

بابایی, نصیب ، رحمانی, آزاد ، محجل اقدم, علیرضا ، زمان زاده, وحید ، داداش زاده, عباس ، آوازه, مرضيه (1393) درك همراهان بيماران از ماهيت خشونت محل‌كار عليه پرستاران در مراكز آموزشي- درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تبریز. مجله علمی پزشکی قانونی ــ 20 (3). ص.ص.111-118. شاپا 1457-1027

بابایی, نصیب ، رحمانی, آزاد ، محجل اقدم, علیرضا ، زمان زاده, وحید ، داداش زاده, عباس ، آوازه, مرضيه (1393) دیدگاه پرستاران نسبت به ماهیت خشونت محل کار علیه پرستاران در مراکز آموزشی - درمانی تبریز. در: همایش ملی سلامت روان و تندرستی, 20-21 اسفند 1393, قوچان - ایران.

بابایی, نصیب ، زیرک, محمد ، رحمانی, آزاد ، آوازه, مرضيه ، داداش زاده, عباس (1395) تعیین و مقایسه دیدگاه پرستاران و بيماران نسبت به خشونت محل‌ كار عليه پرستاران و عوامل مرتبط با آن. مجله پزشکی قانونی ایران ــ 22 (3). ص.ص.203-210. شاپا 1027-1457

باشتی, سمیه ، آقامحمدی, معصومه ، حیدرزاده, مهدی (1395) تاثیر ملاقات خانواده بر میزان اضطراب بیماران مبتلا به آنژین قلبی بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی. مجله سلامت و مراقبت ــ 18 (2). ص.ص.161-169. شاپا 6799-2228

بحری, نرجس ، شمشیری, محمود ، مشکی, مهدی ، مقرب, مرضیه (1393) بررسی کیفیت خواب و ارتباط آن با سلامت روان در پرستاران. مجله سلامت کار ایران ــ 11 (3). ص.ص.97-104. شاپا 5133- 1735

بریم نژاد, لیلی ، مهرنوش, نسرین ، سیدفاطمی, نعیمه ، حقانی, حمید (1390) بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی بر تنش مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان. در: نهمین همایش ملی پرستاری کودکان , 25-21 مهر 1390, مرکز طبی کودکان -دانشگاه علوم پزشکی تهران.

بریم نژاد, لیلی ، مهرنوش, نسرین ، سیدفاطمی, نعیمه ، حقانی, حمید (1391) بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر تعامل مادر و نوزاد و وزن گیری در نوزادان نارس. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences ــ 14 (9). ص.ص.19-23. شاپا 2228-6403

بریم نژاد, لیلی ، مهرنوش, نسرین ، سیدفاطمی, نعیمه ، حقانی, حمید (1392) تاثیر ایجاد فرصتهایی برای توانمندسازی والدین بر استرس مادران: یک مطالعه نیمه تجربی. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research ــ 18 (3). ص.ص.221-218. شاپا 2228-5504

بریم نژاد, لیلی ، مهرنوش, نسرین ، سیدفاطمی, نعیمه ، حقانی, حمید (1390) عوامل تنش زاي مادرانِ نوزادان نارس بستري در بخشهاي مراقبت ویژه نوزادان. مجله پرستاری مراقبت ویژه ــ 4 (1). ص.ص.39-44. شاپا 2008-3084

بقائی, رحیم ، شریفیان, الهام ، کامران, عزیز (1395) آیا مداخله تئوری محور می تواند بهداشت دست پرستاران را بهبود دهد؟. Psychology Research and Behavior Management ــ 9 . ص.ص.133-138. شاپا 1578-1179

بهبودی مقدم, زهرا ، غیاثوندیان, شهرزاد ، شهباززادگان, سمیرا ، شمشیری, محمود (1396) تجربه مادری در زنان نابینا در ایران: یک مطالعه پدیده شناسی هرمنیوتیک. Journal of Visual Impairment & Blindness ــ 111 (2). ص.ص.113-122. شاپا 0145-482X

بهنام موحد, مرتضی ، خاکی, مهران ، نصیری, خدیجه ، کامران, عزیز (1395) بررسی تطابق سرفصل دوره کارشناسی پرستاری با نیازهای شغلی از دیدگاه دانشجویان سال سوم و چهارم دانشکده علوم پزشکی خلخال. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

ت

تذکری, زهرا (1375) سرانجام حاملگی در پیوند کلیه. بولتن علمی خبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ . ص.ص.14-15.

تذکری, زهرا ، آخربین, کاظم ، عابدی, علی ، مولایی, بهنام ، کاظم زاده, رأفت (1387) همبستگی نتایج فرم های چهارگانه ارزشیابی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 10 (4). ص.ص.13-18. شاپا 6799-2228

تذکری, زهرا ، بابایی, سودابه ، کریم اللهی, منصوره ، احمدیان عطاری, محمد مهدی ، بیات, فاطمه (1395) بررسی تا ثیر عصاره گل محمدی بر اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی بستری در بخش مراقبت ویژه قلب. مجله سلامت و مراقبت ــ 18 (3). ص.ص.207-216. شاپا 2228-6799

تذکری, زهرا ، بابایی, سودابه ، کریم اللهی, منصوره ، بیات, فاطمه ، محمدتقی زاده کاشانی, لیلا (1395) بررسی تاثیر عصاره گل محمدی بر کیفیت خواب بیماران کاندید آنژیوگرافی بستری بخش ویژه مراقبت قلبی. پرستاری قلب و عروق ــ 5 (1). ص.ص.52-57. شاپا 2251-8983

تذکری, زهرا ، درآبادی, پروین ، کاظم زاده, رأفت ، نهامین, مینا ، نیکجو, رويا ، سیدجوادی, مهری ، صالحی, حبیبه ، نصیری, الهام ، مهری, سعید (1393) ارزیابی دوره دکتری پرستاری ایران: کاربرد اگوی سیپ. در: پانزدهمین همایش آموزش پزشکی, 11-9 اردیبهشت 1393, یزد - ایران.

تذکری, زهرا ، روستایی, پریسا ، آصفی, معصومه (1391) تجارب پرستاران در کربلا. در: نخستین همایش بین المللی پزشکی حج و زیارت کشورهای اسلامی, تهران - ایران.

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، ایرانپرور, منوچهر ، محرابی, یداله (1385) بررسی تأثیر مصرف سبوس برنج بر روی سطح گلوکز و فراسنج‌های لیپیدی افراد مبتلا به دیابت نوع دو. مجله‌ي غدد درون‌ ريز و متابوليسم ايران ــ 8 (2). ص.ص.169-174. شاپا 1683-4844

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، ایرانپرور, منوچهر ، نعمتی, علی (1387) اثرات ماست پروبيوتيك بر قند خون و فراسنجهای ليپيدي سرم خون بيماران ديابتي نوع 2. در: نخستین کنگره سندرم متابولیک ایران, 23-24 خرداد 1387, تبریز - ایران.

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، میرزا رحیمی, مهرداد (1381) تاثیر آموزش تغذیه بر میزان قندخون و درشت مغذی های دریافتی بیماران دیابتی وابسته به انسولین، 1379. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (4). ص.ص.17-22. شاپا 1735-2452

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، نمادی وثوقی, مریم (1391) تغذيه و تغذيه‌درماني در پرستاري. تغذیه و تغذیه‌ درمانی در پرستاری . نشر جامعه نگر , ایران: تهران. شابک 9786001011702

تذکری, زهرا ، شفائی خانقاه, یوسف ، فرزانه, اسماعیل ، علیزاده, هما ، کریم اللهی, منصوره ، نمادی وثوقی, مریم ، موحد پور, آسیه ، محمدی, مرضیه (1394) بررسی میزان تسلط و دیدگاه دانشجویان اتاق عمل در تدوین طرح تحقیقاتی با دو روش پازل و سخنرانی. در: شانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی, 21-19اردیبهشت 1394, تهران - ایران.

تذکری, زهرا ، فرشباف, فرزانه ، خیرخواه, معصومه ، زارع, مریم ، موحد پور, آسیه ، نمادی وثوقی, مریم ، رسولی, رحیمه ، علیزاده, فریبا ، عالی, عدیله (1384) بررسی علل و الگوی مسمومیت در مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان بوعلی شهر اردبیل 1382. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 7 (1). ص.ص.48-53. شاپا 6799-2228

تذکری, زهرا ، مظفری, ناصر ، موحد پور, آسیه ، مظاهری, عفت ، کریم اللهی, منصوره ، محمدی, محمدعلی ، زارع, مریم (1384) بررسی نظرات دانشجویان و مربیان پرستاری در مورد OSPE وروش معمول رزشیابی بالینی. در: هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی, 21-24 آبان 1384, تبریز - ایران.

تذکری, زهرا ، مهری, سعید ، مبارکی, نوشین ، داداشی, لیلی ، احمدی, یگانه ، شکری, فاطمه ، همرنگ, لاله (1394) عوامل موثر بر کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل. مجله سلامت و مراقبت ــ 17 (2). ص.ص.128-136. شاپا 2228-6799

تذکری, زهرا ، ولیزاده, سوسن ، محمدی, عیسی ، حسنخانی, هادی (1392) تبیین فرایند یادگیری مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری ایران: یک مطالعه نظریه زمینه‌ای. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ــ 11 (1). ص.ص.51-63. شاپا 2008-6326

تذکری, زهرا ، کریم اللهی, منصوره ، بابایی, سودابه ، مرادی لیلستانی, لیلا ، سلمانی, زهرا ، چوکلایی, هدی ، باشتی, سمیه (1395) بررسی تاثیر عصاره گل محمدی بر پارامترهای همودینامیک بیماران بستری CCU کاندید آنژیوگرافی دریکی از بیمارستانهای منتخب استان البرز. در: اولین همایش بین المللی مداخلات پیچیده قلبی, 14-13 خرداد 1395, شیراز - ایران.

ج

جبرئیلی, مهناز ، محله ای, مجید ، ارشدی, محمد ، محمدپوراصل, اصغر ، شمشیری, محمود ، سلیمی, زکیه ، کریمی پور, سکینه (1395) اثربخشی یک پروتکل مراقبت پرستاری بر تمامیت پوست بینی نوزادان دریافت کننده تهویه با فشار مثبت از راه بینی. International Journal of Pediatrics ــ 5 (1). ص.ص.4217-4225. شاپا 2345-5047

جعفری عوری, مهدی ، آریاپور, سارا ، سیدجوادی, مهری (1394) راهنمای دارودرمانی در بیماران نیازمند مراقبت ویژه. راهنماي دارودرماني در بيماران نيازمند مراقبت ويژه:پروتكلهاي دارودرماني در بخشهاي مراقبت ويژه براي پزشكان و پرستاران . خانیران, تهران. شابک 6-09-7988-600-978

جعفری عوری, مهدی ، نجفی قزلجه, طاهره ، مهرتک, محمد ، نصیری, خدیجه ، آریان پور, سارا (1394) تأثیر برنامه چندبعدي پیشگیري از سقوط بر تعادل ایستا و پویاي سالمندان ساکن سراي سالمندي تهران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ــ 13 (5). ص.ص.367-376. شاپا 6326- 2008

جعفریان, نجیبه ، تذکری, زهرا (1377) تشخيص‌ها و اقدامات پرستاري. هانی, همدان. شابک 9-9-91874-964

ح

حاتمی, رقیه ، جعفری, نسرین ، اخوان اکبری, پوران ، کاظم زاده, رأفت ، حاجی آقامحمدی, پریسا ، عالی, عدیله ، پورقهرمان, شهلا ، مشعوفی, مهرناز (1388) علل صدمات در نوجوانان (19-15 سال) مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان شفیعیه زنجان. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 11 (1). ص.ص.23-27.

حبیب زاده, شهرام ، ایرانپرور, منوچهر ، راثی پور, ضیاء الدین (1384) بررسي نقش حضور فعال پرستار در هنگام ويزيت صبحگاهي در ميزان مصرف آنتي بيوتيك – مايع درماني وريدي و آنتي اسيد. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیبی, عقیل ، مهری, سعید (1392) بررسي تاثير كارگاه آموزشي احياي قلبي- ريوي و مغزي برسطح دانش امدادگران هلال احمر. در: ششمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا, 16 بهمن 1392, تهران - سالن همایش های رازی.

حبیبی, عقیل ، نمادی وثوقی, مریم ، حبیبی, صادق ، محمدی , مریم (1391) بررسي کيفيت زندگی و شيوع بيماري‏هاي مزمن در سالمندان. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 3 (1). ص.ص.58-66. شاپا 2228-7183

حبیبی, عقیل ، نیکپور, صغری ، رضایی, محبوبه ، حقانی, حمید (1386) بررسی ارتباط رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت با سطح فعاليت های روزمره زندگی و فعاليتهای زندگی با ابزار در سالمندان غرب تهران 1386. سالمند ــ 2 (5). ص.ص.332-339. شاپا 1735-806X

حبیبی, عقیل ، نیکپور, صغری ، صحبت زاده, رزاق ، حقانی, حمید (1386) بررسی کيفيت زندگی در سالمندان غرب تهران. مجله پژوهش پرستاری ایران ــ 2 (6 و 7). ص.ص.29-35. شاپا 1735-7012

حسن زاده, رباب ، رحیمی, رابعه ، رنجبر, مینو ، حیدرزاده, مهدی (1394) بررسی باورهاي بهداشتی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -درمانی شهرستان بناب نسبت به روشهاي غربالگري سرطان پستان در سال 139. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ــ 14 (7). ص.ص.575-586. شاپا 1735-3165

حسینی آهق, میر محمد (1389) اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماری ها برای پرستاران. اصول اپید میولوژی و مبارزه با بیماریها برای پرستاران . نشر علوم پزشکی, تهران. شابک 964-3990-74-5

حسینی آهق, میر محمد (1389) اصول مدیریت خدمات پرستاری. اصول مدیریت خدمات پرستاری مطابق با سرفصل جدید مصوب شورای عالی . حکیم هید جی, تهران. شابک 978-600-5877-05-2

حسینی آهق, میر محمد (1389) اصول مدیریت پرستاری. اصول مدیریت پرستاری براساس سرفصل جدید واحد درسی اصول مدیریت خدمات پرستاری مصوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی برای دوره کارشناسی پرستاری . حکیم هیدجی, تهران. شابک 4 - 43 - 5877 - 600 -978

حسینی آهق, میر محمد (1377) تاثیر اجرای مدل آموزشی بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 1 (1). ص.ص.5-7.

حسینی آهق, میر محمد (1384) تاریخ تحولات و اخلاق پرستاری. تاریخ تحولات و اخلاق پرستاری . نشر و تبلیغ بشری, تهران. شابک 964-5982-87-1

حسینی آهق, میر محمد ، ایوان بقاء, ریحانه (1390) تاثیر آوای قرآن بر درد بیماران. در: کنگره قرآن پژوهی و طب (همایش انسان سالم), 22 آبان 1390, سالن نوعی اقدم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینی آهق, میر محمد ، تذکری, زهرا (1378) اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بيماري‌ها براي پرستاران. نشر و تلیغ بشری, تهران.

حسینی آهق, میر محمد ، حمیدزاده اربابی, یوسف (1382) درسنامه پرستاری بهداشت جامعه. درسنامه پرستاری بهداشت جامعه . نشر و تبلیغ بشری و تحفه, تهران. شابک 964-7203-81-0

حقی گرمی, حسن ، ناظمی, عالیه ، کریم اللهی, منصوره (1395) نقش عوامل شخصیتی و اعتقادات مذهبی در تاب آوری بیماران مبتلا به سرطان مري. مجله سلامت و مراقبت ــ 18 (2). ص.ص.150-160. شاپا 6799-2228

حمزه پور, مریم ، شمخالی, رعنا ، ایوان بقاء, ریحانه ، حسینی آهق, میر محمد (1391) سلامت جسم ازدیدگاه امام رضا(ع). در: اولین همایش ملی علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب, 20-21 شهریورماه 1391, سالن نوعی اقدم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی ، آقامحمدی, معصومه (1396) رشد معنوی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: یک مطالعه کیفی. Journal of Research Development in Nursing & Midwifery ــ 14 (2). ص.ص.34-44. شاپا 2588-3038

حیدرزاده, مهدی ، ایزدی, احمد ، رحمانی, آزاد ، زمان زاده, وحید (1390) ديدگاه مربيان و دانشجويان پرستاري در مورد ويژگي هاي مربي باليني اثربخش. مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي ــ 11 (7). ص.ص.704-717. شاپا 9359-1608

حیدرزاده, مهدی ، حسنی, پرخیده ، رحیم زاده, عزیزه ، قهرمانیان, اکرم ، کلاهدوزی پور, جعفر ، یوسفی, ایلناز (1392) کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی درمبتلایان به نارسایی احتقانی قلب و جمعیت سالم. پرستاري و مامایی جامع نگر ــ 23 (1). ص.ص.13-21. شاپا 2251-8460

حیدرزاده, مهدی ، دادخواه, بهروز ، دوستکامی, حسین ، الیاس زاده, شهلا (1397) بررسی علایم پیش درآمد قلبی و ویژگی های روانسنجی دو مقیاس غربالگری علایم پیش درآمد در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی ، دادخواه, بهروز ، مهری, گلچین (1395) رشد بعد از تروما،امید و افسردگی در بیماران سالمند مبتلا به کانسر. International Journal of Medical Research & Health Sciences ــ 5 (9s). ص.ص.455-461. شاپا 2319-5886

حیدرزاده, مهدی ، رسولی, مریم ، brant, Jeannine ، محمدی شاهبلاغی, فرحناز ، علوی مجد, حمید (1396) ابعاد رشد پس از سانحه دربیماران مبتلا به سرطان. Cancer Nursing ــ online . ص.ص.1-9. شاپا 0162-220X

حیدرزاده, مهدی ، رسولی, مریم ، محمدی شاه بلاغی, فرزانه ، علوی مجد, حمید ، میرزایی, حمیدرضا ، طهماسبی, مامک (1393) اعتبارسنجی نسخه فارسی ابزار رشد پس از سانحه با استفاده از بیماران ایرانی مبتلا به سرطان. Indian Journal of Applied Research ــ IV (II). ص.ص.36-39. شاپا 2249-555X

حیدرزاده, مهدی ، رسولی, مریم ، محمدی شاهبلاغی, فرحناز ، علوی مجد, حمید ، قنواتی, آرش ، میرزایی, حمیدرضا ، طهماسبی, مامک (1393) رشد معنوی در بیماران مبتلا به سرطان: پژوهش کیفی. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences ــ 3 (9). ص.ص.92-97. شاپا 2277-1808

حیدرزاده, مهدی ، رسولی, مریم ، محمدی شاهبلاغی, فرحناز ، علوی مجد, حمید ، میرزایی, حمیدرضا ، طهماسبی, مامک (1394) بررسی ابعاد رشد پس از سانحه ناشی از سرطان در بيماران نجات يافته از آن. پرستاری و مامایی جامع نگر ــ 25 (76). ص.ص.33-41. شاپا 2251-8460

حیدرزاده, مهدی ، رسولی, مریم ، محمدی شاهبلاغی, فرحناز ، علوی مجد, حمید ، میرزایی, حمیدرضا ، طهماسبی, مامک (1394) ر وانسنجي نسخه فارسي رشد پس از سانحه در بيماران مبتلا به سرطان. پایش ــ 14 (4). ص.ص.467-473. شاپا 7626-16800

حیدرزاده, مهدی ، رسولی, مریم ، محمدی شاهبلاغی, فرحناز ، علوی مجد, حمید ، کرم, امان محمد ، قنواتی, آرش ، میرزایی, حمیدرضا ، طهماسبی, مامک (1393) ارتباط بین رشد پس از سانحه و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences ــ 3 (9). ص.ص.98-102. شاپا 2277-1808

حیدرزاده, مهدی ، رسولی, مریم ، محمدی شاهبلاغی, فرحناز ، علوی مجد, حمید ، کرم, امان محمد ، میرزایی, حمیدرضا ، طهماسبی, مامک (1392) رشد پس از سانحه و ابعاد آن در بیماران مبتلا به سرطان. Middle East Journal of Cancer ــ 5 (1). ص.ص.23-29. شاپا 6709-2008

حیدرزاده, مهدی ، شمشیری, محمود ، غیبتی, فرهاد (1396) بررسی تاثیر زمان جابجایی برکیفیت فشردن قفسه سینه توسط احیاگران حرفه ای و غیرحرفه ای. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی ، مظفری, ناصر ، خلیلی پراپری, یونس (1396) بررسی ویژگی های روان سنجی و تعیین ابعاد مقیاس بررسی علائم ادمونتون (ESAS) در بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل، سال 1395. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی ، مهری, سعید ، آتش پیکر, سولماز (1393) ارتباط بين كيفيت زندگي و توانايي خود مراقبتي در بيماران همودياليزي. در: سومین کنگره آموزش بیمار وخودمراقبتی, 10/11/12دی 1393, تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی.

حیدرزاده, مهدی ، ناصری, پریسا ، شمشیری, محمود ، دادخواه, بهروز ، رسولی, مریم ، قولچین, مهری (1396) ارزیابی ساختار عاملی نسخه فارسی از ابزار رشد پس از سانحه در بیماران مبتلا به سرطان. Asian Nursing Research ــ 11 (3). ص.ص.180-186. شاپا 1976-1317

حیدرزاده, مهدی ، چوکلایی, هدی (1394) مقایسه ویژگی های روان سنجی "مقیاس رفتاری درد" و "مقیاس غیرکلامی درد" در بخش های مراقبت ویژه شهر اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی ، چوکلایی, هدی ، جبرئیل زاده, سجاد ، هاشمی, مرتضی ، کیانی, مهرداد ، کوهی, فرزاد (1397) تعيين خواص روان سنجی غير کلامی مقیاس درد در بیماران دریافت کننده تهویه مکانیکی. Journal of Holistic Nursing And Midwifery ــ 28 (3). ص.ص.171-178. شاپا 2251-8460

حیدرزاده, مهدی ، چوکلایی, هدی ، جبرئیل زاده, سجاد ، کوهی, فرزاد (1396) ترجمه و روانسنجی "مقیاس رفتاري درد" در بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخشهاي مراقبت ویژه داخلی و جراحی. مجله دانشکده پرستاري و مامايي اروميه ــ 15 (3). ص.ص.176-186. شاپا 2008-6326

حیدری, حشمت اله ، رئوفی, شهین ، کامران, عزیز (1394) راه‌کارهای ارتقای طرح منتور شيپ: مطالعه کيفی. مجله ايرانی آموزش در علوم پزشكی ــ 15 (76). ص.ص.146-159. شاپا 9359-1608

حیدری, حشمت اله ، نوین مهر, ناصر ، کامران, عزیز (1394) بررسی علل و پیامدهای بستری شدن در بخشهای مراقبت ویژه. مجله پرستاری مراقبت ویژه ــ 8 (3). ص.ص.149-158. شاپا 3084-2008

حیدری, حشمت اله ، کامران, عزیز ، اسماعیل زالی, مراد ، نوین مهر, ناصر ، صفری, مهدی (1395) رضایت مندی از خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در لرستان - ایران. Electronic Physician ــ 9 (3). ص.ص.3974-3979. شاپا 2008-5842

حیدری, هایده ، کریم اللهی, منصوره ، مهرنوش, نسرین (1395) بررسی دیگاه پرستاران در رابطه با معنویت در بخش های مراقبت ویژه نوزادان. Iranian Journal of Neonatology ــ 7 (2). ص.ص.35-39. شاپا 7510-2251

خ

خزلی, مهدی ، نریمانی, سجاد ، عباسقلی زاده, ناطق ، درویشی, هادی (1397) اثرات میانجی خودکارآمدی در مصرف میوه و سبزیجات در بین کارکنان پرستاری و مامایی مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل. Journal of Evolution of Medical and Dental science ــ 7 (17). ص.ص.2125-2128. شاپا 2278-4748

خلیلی, زهرا ، صدرالهی, علی (1394) بررسی انرژی مصرفی فعالیتی و عوامل مرتبط آن در فعالیت جسمانی سالمندان شهر کاشان. مجله طب پیشگیری ــ 2 (3). ص.ص.21-30. شاپا 429x-2423

خلیلی, زهرا ، صدرالهی, علی ، خطیراحمدی, مریم (1394) تحلیل علل خطاي اخذ شرح حال پزشکی از بیمار در مراکز اورژانس پیش بیمارستانی کردکوي. فصلنامه مديريت بهداشت و درمان ــ 6 (1). ص.ص.29-41. شاپا 3012-2476

خلیلی, زهرا ، صدرالهی, علی ، خطیراحمدی, مریم ، مصدق, نجیما ، حسینیان, معصومه ، مسعودی علوی, نگین (1394) بررسی ارتباط بین تسهیل کننده های فعالیت فیزیکی و ایندکس توده بدنی در سالمندان شهر کاشان. Elderly Health Journal ــ 1 (2). ص.ص.84-90. شاپا 6179-2423

خلیلی, زهرا ، صدرالهی, علی ، قلی پور, فرزانه ، نظری, رباب ، محمدی, مجید ، نصیری, خدیجه (1394) ارزیابی میزان رضایت زناشویی و عوامل همراه آن در پرستاران زن شهر خلخال. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ــ 9 (10). ص.ص.64-72. شاپا 7799-1735

خلیلی, زهرا ، نظری, رباب ، صدرالهی, علی (1394) بررسی میزان رعایت دو امضای نوشتن گزارش پرستاری داروهای پر خطر. در: کنگره بین المللی کیفیت ،ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو, 15-13 آبان 1394, مشهد - ایران.

خلیلی پراپری, یونس ، حیدرزاده, مهدی ، مظفری, ناصر (1396) ترجمه و روانسنجی مقیاس بررسی علائم ادمونتون. مجله سلامت و مراقبت ــ 19 (3). ص.ص.136-146. شاپا 6799-2228

خلیلی پراپری, یونس ، حیدرزاده, مهدی ، مظفری, ناصر ، ناصری, پریسا (1396) ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی نسخه فارسی مقیاس ارزیابی علائم ادمونتون در بیماران مبتلا به سرطان. Indian Journal of Palliative Care ــ 23 (4). ص.ص.419-424. شاپا 0973-1075

د

دادخواه, بهروز ، امری, پرویز ، محمدی, محمدعلی ، اسیه, فرامرز شعبانلو (1396) مقایسه تاثیر ساکشن باز و بسته بر علایم حیاتی بیماران تروما به سر در بخش مراقبت ویژه. مجله سلامت و مراقبت ــ 19 (2). ص.ص.169-176. شاپا 2228-6799

دادخواه, بهروز ، انیسی, الهام ، مظفری, ناصر ، پورقاسمیان, مهدی ، امانی, فیروز (1396) بررسی تاثیر موسیقی بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در بیماران. مجله سلامت ومراقبت ــ 19 (4). ص.ص.204-211. شاپا 6799-2228

دادخواه, بهروز ، انیسی, الهام ، مظفری, ناصر ، پورقاسمیان, مهدی ، امانی, فیروز ، جبرئیل زاده, سجاد ، هاشمی, ام (1396) بررسی تاثیر موسیقی بر تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به سرطان های گوارشی. در: International Tehran Breast Cancer Congress (TBCC9), Oct 18-20 , 2017, Tehran - Iran.

دادخواه, بهروز ، شعبانی فرامرزی, آسیه ، امری, پرویز ، محمدی, محمدعلی (1395) مقایسه تاثیر ساکشن باز و بسته بر علایم حیاتی بیماران تروما به سر بستری در بخش مراقبت ویژه. در: چهارمین گنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی بابل, 27 بهمن 1395, بابل - ایران.

دادخواه, بهروز ، شعبانی فرامرزی, آسیه ، امری, پرویز ، محمدی, محمدعلی (1396) مقایسه تغییرات درصد اشباع اکسیژن خون شریانی و بروز دیس ریتمی قلبی در بیماران تروما به سر تحت ساکشن باز و بسته. Journal of Research in Medical and Dental Science ــ 5 (6). ص.ص.89-94. شاپا 2347-2545

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی (1381) آگاهی،نگرش و عملکرد زنان شهر اردبیل در مورد خود آزمایی پستان 1380. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (3). ص.ص.14-20. شاپا 1735-2452

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، امری, پرویز ، شعبانی فرامرزی, آسیه (1396) مقایسه تاثیر ساکشن باز و بسته لوله تراشه بر وضعیت همودینامیک بیماران تروما به سر در بخش مراقبت ویژه. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر (1386) آگاهی و نگرش به ایدز در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. Research Journal of Biological Sciences ــ 3 (1). ص.ص.28-31. شاپا 1815-8846

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر (1393) بررسی موانع ارتباط پرستار با بیمار از دیدگاه پرستاران. در: همایش ملی ارتقای کیفیت خدمات پرستاری بهبود تعامل با بیمار و جامعه, 12-14 اسفند 1393, مجتمع آموزش عالی سلامت خوی.

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر (1393) میزان احترام به محدوده قلمرو و حقوق بیماران در بیمارستانهای شهر اردبیل. در: همایش ملی ارتقای کیفیت خدمات پرستاری بهبود تعامل با بیمار و جامعه, 14-12 ،اسفندماه 1393, مجتمع آموزش عالی سلامت خوی.

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر (1385) وضعیت سلامت روانی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل،1383. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (1). ص.ص.31-36. شاپا 2228-7280

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر ، مهدوی, عبدالله (1381) بررسی کیفیت پانسمان زخم های سوختگی در بخش سوختگی مرکز آموزشی-درمانی فاطمی اردبیل،1380. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (4). ص.ص.23-27. شاپا 1735-2452

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی ، مظفری, ناصر ، مولایی, بهنام ، دادخواه, دلاور (1388) رابطه نماز با میزان افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. طب و تزکیه ــ 18 (3-4). ص.ص.27-32. شاپا 2397-1608

دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، امانی, فیروز ، پورقاسمیان, مهدی ، انیسی, الهام (1396) بررسی تاثیر موسیقی و ماساژ پره اوربیتال بر وضعیت تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، امانی, فیروز ، پورقاسمیان, مهدی ، انیسی, الهام (1396) تاثیر ماساژ پره اوربیتال بر وضعیت تهوع و استفراغ بیماران تحت شیمی درمانی در سرطان سیستم گوارشی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده فاز2. در: International Tehran Breast Cancer Congress (TBCC9), Oct 18-20 , 2017, Tehran-Iran.

دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، علی نیا, شاهرخ ، محمدی, محمدعلی (1393) احساس تنگنا و محدودیت اجتماعی بیماران ترومایی در تطابق با آمپوتاسیون: یک مطالعه کیفی. فصلنامه پرستار و پزشک در رزم ــ دوره 2 (5). ص.ص.189-194.

دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، محمدی, محمدعلی ، مهدوی, عبدالله (1379) بررسي كيفيت پانسمان زخم هاي سوختگي در بخش سوختگي مركز آموزشي ، درماني فاطمي اردبيل 1380. [ طرح تحقیقاتی]

درآباد, فرح وش پروين ، صالحی عالی, حبیبه ، اللهیاری, ایراندخت ، صمدی, نسرین (1394) نگرش پرستاران بخش های مراقبت وي‍‍ژه نسبت به کاربردی بودن نتايج تحقيقات در فعاليت های بالينی در بيمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبيل. مجله پرستاری مراقبت ویژه ــ 8 (1). ص.ص.23-30. شاپا 3084-2008

دهقان نیری, ناهید ، صمدی, نسرین ، ادیب, معصومه ، نریمانی, سجاد (1396) ترجمه و بومی سازی ابزار حرفه ای شدن پرستاران. در: International Congress of Nursing & Professionalism in Iran and the World, 2017, 6-8 Sep, Urmia- Iran.

دهقان نیری, ناهید ، محمدی فیروزه, منا ، سیلانی, خاطره (1393) تبیین تجربیات پرستاران از سیستم اطلاعات بیمارستانی. حیات ــ 20 (4). ص.ص.1-14. شاپا 1735-2215

ذ

ذبیحی, اسلام ، شیخی, الهام ، متولی باشی, سید اقبال (1396) هزارو یک نکته اتاق عمل. نگین سبلان, اردبیل. شابک 978-600-431-087-1

ر

رحیم آقایی, فلورا ، حاتم پور, خدیجه ، سیلانی, خاطره ، دلفان, ویدا (1394) درک پرستاران از مراقبت در زمان جنگ: یک مطالعه کیفی. International Nursing Review ــ Online . شاپا 7657-1466

رحیمی, رابعه ، حیدرزاده, مهدی ، حسن زاده, رباب (1394) رشد پس از سانحه در بیماران دچار انفارکتوس میوکارد. نشریه پرستاری قلب و عروق ــ 4 (2). ص.ص.44-52. شاپا 8983-2251

رحیمی, رابعه ، حیدرزاده, مهدی ، شعاعی, رحیمه (1395) ارتباط بین رشد پس از سانحه و حمایت اجتماعی در بیماران انفارکتوس میوکارد. Canadian Journal of Cardiovascular Nursing ــ 26 (2). ص.ص.19-24. شاپا 6096-0843

رحیمی, گیتی ، مشفقی, شهره ، موحد پور, آسیه ، تذکری, زهرا ، کریم اللهی, منصوره ، مظاهری, عفت ، صادق زاده دیمان, سیما ، نمادی وثوقی, مریم (1396) تجربیات پرستاران درباره پذیرش بیماران مبتلا به HIV / AIDS اردبیل، ایران. Pharmacophore ــ 8 (S6). ص.ص.1-5. شاپا 2229-5402

رضایی, ستار ، حاجی زاده, محمد ، زندیان, حامد ، فتحی, افشین ، نوری, بیژن (1396) شیوع دوره ای و نرخ گزارش صدمات ناشی از فرورفتن سوزن در پرستاران ایران: مرور نظامند و متا آنالیز. Research in Nursing & Health ــ online . ص.ص.1-12. شاپا 1098-240X

رنجبر, مینو ، حیدرزاده, مهدی ، یزدانی, مهین ، میرغفوروند, مژگان ، میرزااحمدی, فرناز (1394) مقایسه افسردگی زنان در دوران بارداری و پس از زایمان. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی ــ 10 (40). ص.ص.73-85. شاپا 2322-3340

ز

زمان زاده, وحید ، حیدرزاده, مهدی ، عشوندی, خدایار ، ارگانی, حسن ، عابدی آذر, سیما (1387) تاثیر تمرینات بدنی بر کیفیت زندگی در بیماران همودیالیزی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ــ 30 (1). ص.ص.51-55. شاپا 1608-5671

زمان زاده, وحید ، ولی زاده, لیلا ، نصیری, خدیجه (1392) ادراکات دانشجویان سال اول وآخر لیسانس پرستاری در خصوص حرفه خود: یک مطالعه کیفی. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ــ 11 (8). ص.ص.649-658. شاپا 6326-2008

س

سالاروند, شهین ، عابدی, حیدر علی ، حسینی, حبیب اله ، صالحی, شایسته ، کریم اللهی, منصوره (1387) تجارب احساسی سالمندان مقیم خانه سالمندان. در: 3rd International Congress on Brain and Behaviour, 28 november - 2 december 2007, Greece- Thesaloniki.

سخاوت پور, زهره ، ریحانی, طیبه ، حیدرزاده, محمد ، موسوی, سید مهدی ، مظلوم, سید رضا ، دستورپور, مریم ، کریم اللهی, منصوره ، خانجانی, نرگس (1397) تاثیر آموزش خود مراقبتی معنوی بر کیفیت زندگی مادران نوزادان نارس: کارآزمائی بالینی تصادفی. Journal of Religion and Health ــ online . ص.ص.1-11. شاپا 0022-4197

سرداری, زهرا ، شهباززادگان, سمیرا (1396) چالش های حرفه ای شدن اجتماعی پرستاران. در: International Congress of Nursing & Professionalism in Iran and the World, 2017, 6-8 Sep, Urmia- Iran.

سلیمی کیوی, مهسا ، جامعی مقدم, معصومه ، خوش لحنی, حکمت ، حیدرزاده, مهدی ، کامران, عزیز ، شهابی, حسین (1397) تغییرات روانشناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. Journal of Holistic Nursing and Midwifery ــ 29 (1). ص.ص.50-55. شاپا 2251-8460

سیدجوادی, مهری ، صمدی, نسرین ، محمدی, راحله ، عثمانی, علی ، بختیاری کوهساره, فریبا ، سیدجوادی, مریم (1392) بررسی میزان استرس در کارکنان شاغل 115 استان اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي قم ــ 7 (6). ص.ص.41-45. شاپا 2008-1375

سیدجوادی, مهری ، محمدی, راحله ، سيدجوادي, مريم ، جعفري عوري, مهدي ، یزدانی ينگجه, محمد (1395) بررسي نتایج احياء قلبی ريوی در شرايط پيش بيمارستانی و عوامل مرتبط با آن در شهر اردبیل. Global Journal of Health Science ــ 8 (12). ص.ص.258-265. شاپا 9736-1916

سیدجوادی, مهری ، محمدی, راحله ، مظاهری, عفت ، ناصری, رقیه (1393) اورژانس های قلبی و تنفسی فوریت های داخلی 1. اورژانس های قلبی و تنفسی . انتشارات آریتان, اردبیل. شابک 0-14-6290-600-978

سیدجوادی, مهری ، ناصری, رقیه ، مشفقی, شهره ، اللهیاری, ایراندخت ، ایزدی, وحید ، محمدی, راحله (1396) اتیولوژی و اپیدمیولوژیک و الگوی بالینی کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب بستری شده در بیمارستانهای دولتی شهرستان گرمی و پارس آباد در سال 1395. World Family Medicine /Middle East Journal of Family Medicin ــ 15 (8). ص.ص.217-222. شاپا 1839-0188

سیدرسولی, الهه ، زمان زاده, وحید ، گلجاریان, سکینه ، نصیری, خدیجه ، کلانتری, حسین (1392) تأثیر بازتاب درمانی بر تعداد تنفس و فشار خون بیماران مبتلا به بیماري انسدادي مزمن ریوي؛ کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده. فصلنامه علمی و پژوهشی طب مکمل ــ 3 (4). ص.ص.654-665. شاپا ۲۲۲۸-۵۰۹۱

سیدرسولی, الهه ، زمان زاده, وحید ، گلجاریان, سکینه ، نصیری, خدیجه ، کلانتری, حسین (1392) تأثیر بازتاب درمانی بر تعداد تنفس و فشار خون بیماران مبتلا به بیماري انسدادي مزمن ریوي؛ کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده. فصلنامه علمی پژوهشی طب مکمل ــ 3 (4). ص.ص.654-665. شاپا 2228-5091

سیدرسولی, الهه ، ولی زاده, لیلا ، زمان زاده, وحید ، نصیری, خدیجه ، کلانتری, حسین (1392) تاثیرحمام پا بر بهبود کیفیت خواب سالمندان: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده تک سوکور. Journal of Caring Sciences ــ 2 (4). ص.ص.305-311. شاپا 2251-9920

سیلانی, خاطره ، آقامحمدی, معصومه ، رستمی, خلیل ، نوروزی, ودود (1384) تاثير مايع درماني وريدي بر ميزان تهوع و استفراغ بعد از عمل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (3). ص.ص.251-255. شاپا 1735-2452

ش

شرقی, افشان ، مشعوفی, مهرناز ، کامران, عزیز ، بابایی, ارسلان (1388) اپيدميولوژي سوختگي هاي منجر به فوت در شهرستان اردبيل طي سالهاي 1376 تا 1385. مجله علمی پزشکی قانونی ــ 15 (4). ص.ص.252-256. شاپا 1457-1027

شمخالی, رعنا ، ایوان بقاء, ریحانه (1392) روشهای مختلف (دارویی و غیر دارویی) کنترل درد بعد از عمل جراحی. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شمخالی, رعنا ، حصاری, الهام ، ایوان بقاء, ریحانه (1392) عوامل موثر در بروز اختلالات عضلانی-اسکلتی در کارکنان پرستاری. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شمخالی, رعنا ، حصاری, الهام ، حمزه پور, مریم ، ایوان بقاء, ریحانه (1390) نقش قرآن در ارتقاء کیفیت مراقبت پرستاری. در: همایش کشوری قرآن و سلامت ساری, 4-2 آذر ماه 1390, سالن همایش مصباح مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص).

شمشیری, محمود ، Fuh Suh, Boudouin ، محمدی, نورالدین ، نبی امجد, رضا (1395) مطالعه تبعیت پرسنل بهداشتی از گایدلاین های پیشگیری از عفونت در بخش های مراقبت ویژه ایران. Iranian Red Crescent Medical Journal ــ 18 (6). ص.ص.1-8. شاپا 2074-1804

شمشیری, محمود ، اباذری, مالک ، پورکار جدید, مرجان (1396) بررسی بی‌نزاکتی درک شده و ارتباط آن با فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی شهر اردبیل- 1395. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شمشیری, محمود ، اباذری, مالک ، پورکار جدید, مرجان ، نصیری, الهامه (1397) بررسی وضعیت بی نزاکتی درک شده در پرستاران مراکز آموزشی درمانی شهر اردبیل. مجله سلامت و مراقبت ــ 20 (2). ص.ص.131-138. شاپا 2228-6799

شمشیری, محمود ، رحمانی, فرزاد ، سلامی, المیرا (1396) تأثیر تغییرِ وضعیت بر فشار کاف دو نوع لوله تراشه ساده و اسپیرال در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شمشیری, محمود ، شهباززادگان, سمیرا ، بهبودی, زهرا ، غیاثوندیان, شهرزاد (1394) تجربه تعامل مادران نابینا با فرزندانشان. در: The 6th Annual Meeting of the Iranian Research Association for Vision and Ophthalmology, Mar 3-4, 2016, Tehran - Iran.

شمشیری, محمود ، محمدی, نورالدین ، محمدی, محمدعلی ، حیدرزاده, مهدی ، مظفری, ناصر ، کریمی پور, سکینه ، عباسی, محمد (1395) تجربه زیسته مراقبت از خود افراد تابینا: یک مطالعه پدیده شناسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ــ 10 (3). ص.ص.28-37. شاپا 7799-1735

شمشیری, محمود ، محمودی, نورالدین ، چراغی, محمد علی ، Vehvil¨ainen-Julkunen, کاتری ، صادقی, طاهره (1392) مراقبت منظم برای بیماران منظم. Holistic Nursing Practice ــ 27 (6). ص.ص.344-348. شاپا 9311-0887

شهباززادگان, بیتا ، آهنگرداودی, شبنم ، جعفری, ایراندخت (1392) کیفیت زندگی در کودکان مبتلا به دردهای مزمن. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شهباززادگان, بیتا ، صمدزاده, مهدی ، عباسی, مسلم (1390) مقايسه سلامت رواني و پرخاشگري در دو گروه از دانشجويان استفاده كننده از اينترنت و بدون استفاده از اينترنت. Procedia - Social and Behavioral Sciences ــ 28 . ص.ص.300-304. شاپا 1877-0428

شهباززادگان, سمیرا (1396) اجرای تست غربالگری سرطان پستان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی اردبیل در سال 2016. در: International Tehran Breast Cancer Congress, Oct 18-20, 2017, Tehran-Iran.

شهباززادگان, سمیرا (1389) رضايت بيماران بستري از خدمات پرستاري. در: سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی, 5-3 اسفند ماه 1389, جزیره کیش.

شهباززادگان, سمیرا ، بهبودی مقدم, زهرا ، غیاثوندیان, شهرزاد ، شمشیری, محمود ، مظفری, ناصر ، محمدی, محمدعلی (1397) تجربه به حاشیه رانده شدن مادران نابینا: یک مطالعه کیفی- پدیده شناسی هرمنیوتیک. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت ــ 7 (1). ص.ص.23-34. شاپا 1735-4625

شهباززادگان, سمیرا ، سرداری, زهرا (1396) رابطه حرفه و هویت پرستاری با اجتماعی شدن حرفه ای. در: International Congress of Nursing & Professionalism in Iran and the World, 2017, 6-8 Sep, Urmia- Iran.

شوکتی احمدآبادی, مصطفی ، مشعوف, سهیلا ، زرگر, شادی ، پارچه بافیه, سمانه ، تذکری, زهرا (1393) درد، الكتروليت، شوك، سرطان، مراقبت‌هاي پايان عمر. درسنامه ی پرستاری داخلی - جراحی . جامعه نگر(سالمی), تهران. شابک 978-600-101-312-6

شیخ اکبری, فرشاد ، شهباززادگان, بیتا ، صمدزاده, مهدی ، قمری گیوی, حسین ، نریمانی, محمد (1390) مقایسه درجه حرارت بدن بیماران مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنی، اسکیزوافکتیو و خلقی دو قطبی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (2). ص.ص.151-157. شاپا 2228-7280

شیرین آبادی فراهانی, اعظم ، رسولی, مریم ، سلمانی, نیره ، خانعلی مجن, لیلا ، سجادی, موسی ، حیدرزاده, مهدی ، مسعودی فر, زینب ، خادمی, فاطمه (1398) ارزیابی ادراک ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی از مراقبت معنوی و موانع اجرای آن. Asia‑Pacific Journal of Oncology Nursing ــ 6 (2). ص.ص.122-129. شاپا 2347-5625

ص

صادقپور, فاطمه ، حیدرزاده, مهدی ، ناصری, پریسا ، ندرمحمدی مقدم, مهریار (1397) هوش هیجانی عامل پیش بینی کننده رشد پس از سانحه در بیماران تحت درمان با همودیالیز. Illness Crisis & Loss ــ online . ص.ص.1-12. شاپا 1054-1373

صادقی, همایون ، محمدی, رضا ، اسواناسترم, لیف ، اکمن, رابرت ، عرشی, شهنام ، حکمت, شراره ، ملک پور, نیلوفر ، مشعوفی, مهرناز (1389) بررسی اپیدمیولوژیک سوختگی های کوچک ومتوسط در مناطق روستایی اردبیل. Burns ــ 36 (6). ص.ص.933-937. شاپا 0305-4179

صادقی خامنه, صدیقه ، ایوان بقاء, ریحانه (1383) مراقبت در منزل از بیماران دیابتی. مراقبت در منزل از بیماران دیابتی . انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز, تبریز, ص.ص.1-144. شابک 9749250425

صدرالهی, علی ، خلیلی, زهرا ، احمدی خطیر, مریم ، مهدوی شهری, مسلم (1394) روانشناسی سالمندی. جامعه نگر, تهران. شابک 1-461-101-600-978

صفوی, محبوبه ، صمدی, نسرین ، صمدی, رحیم (1391) راهنماي جامع آموزش به بيماران ديابتي. راهنماي جامع آموزش به بيماران ديابتي, 1 . نشرجامعه نگرودانشگاه علوم پزشكي اردبيل, تهران. شابک 9786001011825

صفوی, محبوبه ، صمدی, نسرین ، محمودی, محمود (1392) بررسی خودپنداره وارتباط آن با کیفیت زندگی در مبتلایان به دیابت نوع دو. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران ــ 23 (2). ص.ص.148-153. شاپا 1023-5922

صمدزاده, سمیرا ، آقامحمدی, معصومه (1396) خشونت علیه دانشجویان پرستاری در محیط کار: یک تجربه ایرانی. International Journal of Nursing Education Scholarship ــ 15 (1). ص.ص.1-5. شاپا 1548-923X

صمدزاده, مهدی ، عباسی, مسلم ، دیده دار, مریم ، شهباززادگان, بیتا (1391) رابطه افسردگی و میزان ادراک درد بیماران بستری در بخش جراحی عمومی و اثرات آن بر طول بستری. [ طرح تحقیقاتی]

صمدی, نسرین ، اللهیاری, ایراندخت ، عالی, عدیله ، حاجی آقامحمدی, پریسا ، صمدزاده, سمیرا ، مستعلی زیبا, مهران (1392) ارتباط بين دينداري و افسردگي در بیماران بستري در بخش انكولوژي. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 11خرداد1392, اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صمدی, نسرین ، اللهیاری, ایراندخت ، مسرت, الهام ، مستعلی زیبا, مهران (1390) بررسی ارتباط چاقی با فقر در مبتلایان به دیابت نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی(ره)شهر اردبیل. در: دومين كنگره علمي پژوهشي-دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صمدی, نسرین ، اللهیاری, ایراندخت ، مظاهری, عفت ، رستم نژاد, معصومه ، مهرنوش, نسرین ، نمادی, مریم ، ناصری, رقیه ، نهامین, مینا (1392) بررسی تاثیر ماساژ رفلکسی پا بر شاخص های فیزیولوژیک نوزادان. Iranian Journal of Neonatology ــ 5 (1). ص.ص.19-22. شاپا 2251-7510

صمدی, نسرین ، اللهیاری, ایراندخت ، مظاهری, عفت ، محمدی, راحله ، جعفری, ایراندخت (1390) بررسی سطح خودپنداری مبتلایان به دیابت نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه دیابت. مجله سلامت و مراقبت ــ 13 (4). ص.ص.40-44. شاپا 2228-6799

صمدی, نسرین ، امانی, فیروز ، تقی زاده, مینا ، اللهیاری, ایراندخت ، قزلباش, سيما ، کاظم زاده, رأفت (1393) بررسی تاثیر مصرف ترکیب رازیانه، بابونه و زنجبیل بر شدت درد دیسمنوره اولیه دانشجویان ساکن خوابگاه فاطمیه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ــ 22 (6). ص.ص.159-164. شاپا 1563-4728

صمدی, نسرین ، رضایی, الهه ، اللهیاری, ایراندخت ، وثوقی, نازیلا ، پارسی, سعید (1390) بررسی تاثیر رسانه های گروهی در آموزش خود مراقبتی بیماران دیابتی. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

صمدی, نسرین ، صفوی, محبوبه ، محمودی, محمود (1390) بررسي تاثير آموزش كيفيت زندگي بر خود پنداري مبتلايان به ديابت نوع دو. Journal of Diabetes & Metabolism ــ 2 (5). ص.ص.1-5. شاپا 2155-6156

صمدی, نسرین ، صفوی, محبوبه ، محمودی, محمود (1392) بررسی کیفیت زندگی و ارتباط آن با عزت نفس در مبتلایان به دیابت نوع دو مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل در سال 1390:گزارش کوتاه. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ــ 12 (3). ص.ص.251-256. شاپا 7268-2008

صمدی, نسرین ، مستعلی زیبا, مهران ، اللهیاری, ایراندخت ، ابراهیمی بلیل, فاطمه ، محمدزاده, لعیا ، جهاندیده, فریده ، علیمحمدی, ثریا (1390) شوک انسولین و اقدامات اورژانسی مرتبط با آن در مبتلایان به دیابت. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

صمدی, نسرین ، مسرت, الهام ، مستعلی زیبا, مهران ، وحدت, مهناز (1390) ارزيابي عملكرد پرستاران قبل، حين و بعد از آندوسكوپي. در: دومين كنگره علمي پژوهشي-دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل, 19آبان ماه 1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صمدی, نسرین ، مسرت, الهام ، مهرنوش, نسرین (1390) تعیین تاثیر ماساژپا بر کاهش درد نوزادان بستری در بخش NICU. در: کنگره سراسری ارتقا سلامت نوزاد, 18 بهمن 90, مشهد.

صمدی, نسرین ، مهرنوش, نسرین (1387) بررسی علل مسمومیت وویژگیهای دموگرافیکی بیماران بستری در بخش مسمومیت بیمارستان امام(ره)شهراردبیل در سال1384-86. در: دهمین کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران , 1387, تهران.

صمدی, نسرین ، ورعی, شکوه ، غیاثوندیان, شهرزاد ، مهرنوش, نسرین (1397) آموزش در گروه های کوچک : رویکردی مجازی برای ارتقاء یادگیری دانشجویان. در: همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو, 24-26 مرداد 1397, تبریز - ایران.

ع

عباسی, محمد ، محمدی, نورالدین ، نیکبخت نصرآبادی, علیرضا ، پورمیرزاکلهر, رضا ، شمشیری, محمود (1395) تجارب زیسته بیماران پس از پیوند عروق کرونری: یک مطالعه پدیده شناسی هرمنوتیک. مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی ــ 5 (3). ص.ص.178-186. شاپا 2322-1593

عبدالله زاده, فرحناز ، لطفی, مژگان ، میرزاآقازاده, احمد ، اعتباری اصل, زهرا (1393) جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته ي تحصیلی خود در بیمارستانهاي آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393. اخلاق و تاریخ پزشکی ــ 7 (5). ص.ص.94-104. شاپا ۲۲۵۱-۷۱۴۶

عبدالله زاده, فرحناز ، لطفی, مژگان ، میرزاآقازاده, احمد ، اعتباری اصل, زهرا (1394) بررسی جوّ اخلاقی اتاق های عمل، بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز از دیدگاه کارکنان و دانشجویان. مجله اخلاق پزشکی ــ 9 (33). ص.ص.65-84. شاپا 2008-4374

عربی, معصومه ، رخشی, مهرانگیز ، حیدرزاده, مهدی ، قهرمانیان, اکرم (1392) آگاهی و نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در رابطه با بیماري ایدز. پرستاري و مامایی جامع نگر ــ 23 (1). ص.ص.45-53. شاپا 2251-8460

علائی, واحد ، سیدجوادی, مهری ، محمدی, راحله ، اصلانی, محمدرضا ، هاشمی بی ریا, بتول (1391) تاثیر آموزش سوپروايزرین بالینی بر کیفیت مراقبت های پرستاری از بیماران تحت تهویه مکانیکی دربخش مراقبت های ویژه. مجله سلامت و مراقبت ــ 14 (3). ص.ص.40-34. شاپا 6799-2228

علائی, واحد ، سیدجوادی, مهری ، محمدی, راحله ، هاشمی بی ریا, بتول ، نیکجو, رويا (1393) گزارش والدين از ميزان بروز عفونت‏های تنفسی و گوارشی کودکان پيش‏ دبستانی تحت نگهداری در مهدکودک ‌و خانه. مجله سلامت و مراقبت ــ 16 (2). ص.ص.32-39. شاپا 2228-6799

غ

غفوری, فائزه ، طاهری, مهشید ، مردی, افروز ، سرافراز, نسرین ، نگارنده, رضا (1394) ارزیابی کیفیت گزارش مطالعات مرور نظام‌مند و فراتحلیل‌ در مجلات پرستاری و مامایی ایران. فصلنامه حیات ــ 21 (3). ص.ص.41-49. شاپا ۱۷۳۵-۲۲۱۵

ف

فاطمی, میرمسعود ، نظری, رباب ، صفوی, محبوبه ، نائینی, محمدکاظم ، سوادپور, محمدتقی (1390) ارتباط معنویت پرستاران بر میزان رضایت بیمار از مراقبتهای پرستاری. فصلنامه اخلاق پزشکی ــ 5 (17). ص.ص.141-159. شاپا 4374-2008

فتحی, افشین ، حاجی زاده, ابراهیم ، مرادی, خلیل ، زندیان, حامد ، دژکامه, مریم ، کاظم زاده, شیما ، رضایی, ستار (1396) اشتباهات دارویی پرستاران در بیمارستان های آموزشی در غرب ایران: آنچه درباره شیوع، انواع و موانع گزارش دهی خطاها می دانیم. Epidemiology and Health ــ online . ص.ص.1-5. شاپا 2092-7193

فرخ نژاد افشار, پویا ، ملکوتی, سیدکاظم ، اجری خامسلو, مهدی (1396) وضعیت سلامت دهان سالمندان در پارک های تهران در سال 1396 چگونه بود؟. نشریه سالمند شناسی ــ 2 (3). ص.ص.57-63. شاپا 2476-7301

فرهودی, سامان ، بابایی, نصیب (1396) توسعه پرستاری در ایران. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

ق

قاسمیان, امیر ، حسینی, سیدمجتبی ، جعفری, مهرنوش ، سیدجوادی, مهری (1396) آگاهی مدیران ارشد بیمارستا نها درمورد پدافند غیرعامل. فصلنامه مدیریت پرستاری ــ 6 (1). ص.ص.32-41. شاپا 6603-2251

قربانی, اعظم ، غفارزادگان, رضوان ، عسگری, شهین (1389) مراقبت مبتني بر شواهد در پرستاری. در: همایش سراسری مراقبت مبتنی بر شواهد , 28-29 مهرماه 1389, دانشکده پرستاری و مامایی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

قربانی, اعظم ، قزلباش, سيما ، قزلباش, سحر (1389) کاربرد شیوه های یادگیری مبتنی بر حل مساله و تفکر انتقادی در توانمندسازی دانشجویان پرستاری. در: اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سلامت, 5-3 اسفند 1389, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان. (ثبت شده )

قلی زاده, بهاره ، بابایی, نصیب (1396) مروری بر عوامل مرتبط با دیابت نوع دو. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

م

محمدزاده, شهلا ، کریم اللهی, منصوره ، کریمی راد, خاطره (1394) بررسی دیدگاه پرستاران و بیماران درمورد کیفیت مراقبت های پرستاری در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اردبیل سال 1393-1394. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران.

محمدی, راحله ، اللهیاری, ایراندخت ، مظاهری, عفت ، سیدجوادی, مهری ، آریش, گیتی (1390) رشد جسمی مبتلایان به تالاسمی بر اساس معیار منحني رشد استاندارد. مجله سلامت و مراقبت ــ 13 (1). ص.ص.13-17. شاپا 2228-6799

محمدی, راحله ، اللهیاری, ایراندخت ، پناهی, اكرم ، مستعلی زیبا, مهران (1392) بررسی فراوانی و علل ترخیص با رضایت شخصی در بخش عفونی بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1390. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی, راحله ، جعفری عوری, مهدی ، ناصری, رقیه ، سیدجوادی, مهری (1396) بررسی سلامت عمومی در متقاضیان رینو پلاستی مراجعه کننده به بیمارستان های خصوصی شهر اردبیل. phamacophore ــ 8 (6S). ص.ص.1-5. شاپا 2229-5402

محمدی, راحله ، سیدجوادی, مهری ، مظاهری, عفت (1391) اضطراب مادران شیرخواران بستری در بیمارستان. در: بیست و چهارمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و دهمین همایش ملی پرستاری کودکان, 20 تا 24 مهرماه 1391, تهران.

محمدی, راحله ، سیدجوادی, مهری ، مظاهری, عفت (1392) بررسي استرس مادران شيرخواران بستري در بيمارستان آموزشي درماني بوعلي استان اردبيل در سال 1390. مجله ي علمي،پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان ــ 21 (85). ص.ص.92-85. شاپا 9366-1606

محمدی, راحله ، سیدجوادی, مهری ، وثوقی, نازیلا ، صمدزاده, سمیرا ، کیهانی آذر, الهام (1393) بررسی وضعیت سلامت عمومی و اختلال شخصیت در متقاضیان رینوپلاستی مراجعه کننده به بیمارستانهای خصوصی اردبیل. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی, راحله ، مشفقی, شهره ، سرداری, زهرا (1397) بررسی مشکلات اجتماعی مادران کودکان فلج مغزی. در: سی امین همایش بین الملل بیماری های کودکان و شانزدهمین همایش پرستاری کودکان, 26-29 مهر1397, تهران - ایران.

محمدی, محمدعلی ، اعتباری اصل, زهرا (1397) ارتباط كيفيت خدمات آموزشي با مسئوليت پذيري از ديدگاه دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل. مجله سلامت و مراقبت ــ 20 (4). ص.ص.321-331. شاپا 2228-6799

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز (1384) ارزیابی فرآیند آموزش مداوم از نظر پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان های اردبیل. دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (3). ص.ص.271-277. شاپا 7280-2228

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، سزاوار, سید هاشم ، مظفری, ناصر (1385) تاثیر پیگیری بر میزان کنترل فشارخون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (2). ص.ص.156-162. شاپا 7280-2228

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر (1393) بررسي وضعيت آموزش باليني از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. در: کنگره آموزش پرستاری و مامایی از نظریه تا عمل:ارتقاء کیفیت آموزش بالینی, 16 - 18 اسفندماه 93, سالن همایش رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر (1386) سوء مصرف مواد در میان پرستاران شهر اردبیل. Research Journal of Biological Sciences ــ 3 (1). ص.ص.39-42. شاپا 1815-8846

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، دوستکامی, حسین (1384) بررسی فرسودگی شغلی پرستاران شاغل در بیمارستانهای شهر اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 7 (1). ص.ص.1-7. شاپا 6799-2228

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، نعمتی, علی (1386) بررسی میزان آگاهی از مطالعه کارآمد در دانشجویان دانشگاههای شهر اردبیل سال 1385. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان ــ 9 (2). ص.ص.93-98. شاپا 1608-7046

محمدی, محمدعلی ، دوستکامی, حسین ، دادخواه, بهروز ، سزاوار, سید هاشم (1381) برررسی میزان آگاهی ،نگرش و عملکرد مردم شهر اردبیل در مورد عوامل خطر ساز بیماری عروق کرونری،1380. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی اردبيل ــ 2 (2). ص.ص.42-48. شاپا 1735-2452

محمدی, نورالدین ، شمشیری, محمود ، محمدپور, علی ، Vehviläinen-Julkunen, کاتری ، عباسی, محمد ، صادقی, طاهره (1393) فوق مادری: معنای مادری بعد از بارداری به روش های کمک باروری. Journal of reproductive and infant psychology ــ 33 (1). ص.ص.42-53. شاپا 6838-0264

مردی, افروز ، عبادی, عباس ، بهبودی مقدم, زهرا ، شهبازی, شیرین (1396) درک زنان نوجوان از ازدواج در سنین نوجوانی در ایران:یک مطالعه کیفی. Electronic Physician ــ 10 (2). ص.ص.6292-6298. شاپا 2008-5842

مردی, افروز ، عبادی, عباس ، شهبازی, شیرین ، اسماعیل زاده ساعیه, سارا ، بهبودی مقدم, زهرا (1396) عوامل موثر بر استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری از دیدگاه زنان نوجوان: یک مطالعه کیفی در ایران. BMC Public Health ــ 18 (1). ص.ص.1-8. شاپا 1471-2458

مسرت, الهام ، صمدی, نسرین ، زالی, محمدرضا (1389) تاثير مداخله بر اصلاح مراقبت در سرطان ها. در: 5th International Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference, April 3-7, 2010, Istanbul Lutfi Kirdar Convention and Exhibition Center (ICEC) Istanbul, Turkey.

مسرت, الهام ، فاطمی, رضا ، امین شریفی, شیما ، گوران, نوید ، صفایی, آزاده ، مقیمی دهکردی, بیژن ، صمدی, نسرین ، پورحسینقلی, محمدامین ، پورحسین قلی, اسما ، زالی, محمدرضا (1389) ايجاد شبکه پيشگيري از سرطان کولورکتال در ايران بعنوان روشي جهت افزايش کيفيت غربالگري. در: 5th International Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) Conference, April 3-7, 2010, Istanbul Lutfi Kirdar Convention and Exhibition Center (ICEC) Istanbul, Turkey.

مشفقی, شهره ، تذکری, زهرا ، نصیری, الهامه (1394) عوامل موثر در ارتباط از دیدگاه پرستاران و بیماران. در: سمینارعلمی پژوهشی پرستاری در آیینه اسلام, 27 بهمن 1394, اردبیل - ایران.

مظاهری, عفت ، سیدجوادی, مهری ، محمدی, راحله ، سوادپور, محمدتقی ، کاظم زاده, رأفت (1390) نحوه عملكرد كاركنان پرستاري در مراقبت از لوله تراشه بيماران تحت تهويه مكانيكي. مجله سلامت و مراقبت ــ 13 (2). ص.ص.51-56. شاپا 2228-6799

مظاهری, عفت ، صادقیه اهری, سعید (1391) بررسي وضعيت رواني اجتماعي افراد6-16 سال شهر اردبيل و اپگار خانواده آنها. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 3 (2). ص.ص.16-23. شاپا 2228-7183

مظاهری, عفت ، فولادی, نسرین ، ابراهیمی بلیل, فاطمه ، یزدانی, افشین (1390) بررسي مقايسه اي ميزان آگاهي و نگرش مادران باردار در معرض دود سيگار و همسران سيگاريشان در مراجعين به مراكز بهداشتي و درماني شهر اردبيل. در: سومين كنگره دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل بامحوريت زيست پزشكي, 11 اسفند 1390, دانشگاه علوم پزشكي اردبيل .

مظفری, ناصر (1380) بررسي كفايت دياليز بيماران همو دياليزي مركز دياليز شهر اردبيل 1381. [ طرح تحقیقاتی]

مظفری, ناصر ، دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی (1388) بررسي میزان رضایتمندي مراجعین از خدمات ارایه شده در اورژانس بیمارستانهاي اردبیل -1387. [ طرح تحقیقاتی]

مظفری, ناصر ، محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مهدوی, عبدالله (1383) بررسی کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز شهر اردبیل،1381. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 4 (4). ص.ص.52-57. شاپا 2228-7280

مظفری, ناصر ، محمدی, محمدعلی ، صمدزاده, سمیرا (1397) بررسی تاثیر آموزش بر رفتارهای مراقبت از سقوط سالمندان تحت پوشش مراکز بهداشتی - درمانی شهر اردبیل، سال 1396. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ملک زاده, کبری ، نصیری, خدیجه ، کامران, عزیز ، اسدی, پریناز (1395) مقایسه میزان رعایت اخلاق حرفه ای در پرستاران و دانشجویان سال آخر پرستاری دانشکده علوم پزشکی خلخال. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

مهدوی شهری, مسلم ، خلیلی, زهرا ، صدرالهی, علی ، سعادتی, بنفشه (1393) بررسی شیوع عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در سالمندان شهر کاشان در سال1393. نشريه پرستاري قلب و عروق ــ 3 (3). ص.ص.3-16. شاپا 8983-2251

مهرتک, محمد ، جعفری عوری, مهدی ، آذری, آرزو (1394) ارتباط بین مکان کنترل و تاب آوری در بین افراد معتاد تحت درمان در مراکز MMT. در: 9th Annual International Addiction Science Congress, Sept 9-11 , 2015, Tehran - Iran.

مهرتک, محمد ، دادفر, صدیف ، جعفری عوری, مهدی ، آذری, آرزو (1394) اثربخشی آموزش حل مسأله اجتماعی بر خود کارآمدی دانش آموزان دارای استعداد اعتیاد. در: 9th Annual International Addiction Science Congress, Sept 9-11 , 2015, Tehran - Iran.

مهرتک, محمد ، دادفر, صدیف ، جعفری عوری, مهدی ، آذری, آرزو (1394) اثربخشی آموزش حل مسأله اجتماعی بر خود کنترلی دانش آموزان دارای استعداد اعتیاد. در: 9th Annual International Addiction Science Congress, Sept 9-11 , 2015, Tehran - Iran.

مهرتک, محمد ، دادفر, صدیف ، جعفری عوری, مهدی ، آذری, آرزو (1394) اثربخشی آموزش حل مسأله اجتماعی روی نگرش به مواد مخدر در دانش آموزان دارای استعداد اعتیاد. در: 9th Annual International Addiction Science Congress, Sept 9-11 , 2015, Tehran - Iran.

مهرنوش, نسرین ، اشک تراب, طاهره ، حیدرزاده, محمد ، مومن زاده, سیروس (1396) تبیین عوامل موثر در اجرای مدیریت درد نوزادان از دیدگاه پرستاران بخش مراقبت ویژه نوزادان: تحلیل محتوا. کومش ــ 19 (2). ص.ص.309-319. شاپا 1608-7046

مهرنوش, نسرین ، اشک تراب, طاهره ، حیدرزاده, محمد ، مومن زاده, سیروس (1396) دانش و نگرش پرسنل، عوامل کلیدی در اجرای مدیریت درد در NICU: یک مطالعه کیفی. Journal of Clinical and Diagnostic Research ــ 11 (11). SC05-SC09. شاپا 2249-782X

مهرنوش, نسرین ، اشک تراب, طاهره ، حیدرزاده, محمد ، مومن زاده, سیروس ، خلفی, جعفر (1396) عوامل موثر بر مدیریت درد نوزادان از دیدگاه پرستاران و پزشکان بخش مراقبت ویژه نوزادان : یک مطالعه کیفی. Iranian Journal of Pediatrics ــ 28 (1). ص.ص.1-9. شاپا 2008-2142

مهرنوش, نسرین ، بریم نژاد, لیلی ، سیدفاطمی, نعیمه ، حقانی, حمید (1390) بررسی تاثیر برنامه توانمند سازی بر تعامل مادر و نوزاد نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان. در: کنگره سراسری ارتقای سلامت نوزاد, 20-18 بهمن ماه 1390, مشهد.

مهرنوش, نسرین ، بریم نژاد, لیلی ، سیدفاطمی, نعیمه ، حقانی, حمید (1389) عوامل تنش زای مادران نوزادان نارس بستری در بخشهای مراقبت ویژه نوزادان. در: هشتمین همایش کشوری پرستاری کودکان, 22-18 مهرماه 1389, تهران.

مهرنوش, نسرین ، صمدی, نسرین (1389) نقش پرستار درارائه مراقبت خانواده محور. در: سومين همايش سراسری سلامت نوزادان و پريناتولوژی ایران, 9-11 تیر1389, زنجان مرکز همایشهای بین المللی روزبه.

مهرنوش, نسرین ، علیپور, هاجر ، کریم اللهی, منصوره (1397) بررسی عملکرد پرستاران بخشهاي مراقبت ویژه بیمارستانهاي شهر اردبیل در مورد تغذیه لوله اي. مجله سلامت و مراقبت ــ 20 (3). ص.ص.186-195. شاپا 6799-2228

مهرنوش, نسرین ، نوروزی, حسین (1390) ساعات کاری پرستاران و ایمنی بیمار. در: اولین همایش کشوری ایمنی در نظام سلامت با محوریت ایمنی بیمار, 4-6 آبان ماه 1390, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه.

مهرنوش, نسرین ، کریم اللهی, منصوره ، علیپور بازکیانی, هاجر (1397) بررسی عملکرد پرستاران بخش‌های ویژه در تغذیه لوله‌ای و برخی عوامل موثر بر آن در شهر اردبیل در سال 96. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مهری, سعید ، آقامحمدی, معصومه ، حبیبی, عقیل ، محمدی, راحله ، الطافی, داور ، صاحب الزماني, محمد (1392) سيگار عامل خطري براي بيماري مولتيپل اسكلروزيس:مطالعه مورد شاهدي. مجله سلامت و مراقبت ــ 15 (4). ص.ص.80-87. شاپا 2228-6799

مهری, سعید ، سلیمانی, ایران ، بی آزار, مریم (1397) بررسي آگاهي دانشجويان پرستاري از احکام شرعي و قانوني مرتبط با حرفه پرستاري. در: ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران, 27-29 آذر 1397, جهرم - ایران.

مهری, سعید ، شمشیری, محمود ، الطافی, داور (1393) سيگار، عامل خطري براي بيماري مولتيپل اسکلروزيس (يک مطالعه مورد- شاهدي). در: 8th international congress on addiction science, 10-12sep2014, Tehran.Iran,Razi hall.

مهری, سعید ، شمشیری, محمود ، صاحب الزماني, محمد ، الطافی, داور (1393) بررسي عوامل خطر موثر در توسعه بيماري مولتيپل اسکلروزيس در بيماران مراجعه کننده به مرکز درماني علوي اردبيل(مطالعه مورد-شاهدي). در: 11th international ms congress, oct 23-24, Olympic Hotel,Tehran,Iran.

مولوی, پرویز ، کریم اللهی, منصوره (1380) بررسی عوامل تنش زای پرستاران شاغل در بخش های اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 1 (2). ص.ص.34-39. شاپا 1735-2452

مولوی, پرویز ، کریم اللهی, منصوره ، فریدی, م ، محمدنیا, حسین ، دیلمی, پروانه ، عرب, روح اله ، درخشانی, فاطمه (1387) مقایسه انواع مختلف داروهای ضد افسردگی در درمان افسردگی واکنشی. در: 3rd International Congress on Brain and Behaviour, november - 2 December 200728, Greece- Thesaloniki.

ميكائيلي, نيلوفر ، مهری, سعید ، قاسمي نژاد, محمدعلي ، مولوی, پرویز (1395) بررسی تاثیر صبح گرایی – عصر گرایی در کیفیت خواب و انگیزش شغلی پرستاران بیمارستان های اردبیل. مجله سلامت و مراقبت ــ 18 (4). ص.ص.316-325. شاپا 2228-6799

ن

نریمانی, سجاد ، فرمانبر, ربیع اله ، مظفری, ناصر ، نعمتی, علی ، امانی, فیروز ، عباسقلی زاده, ناطق (1397) ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰي در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ 1395. مجله سلامت و بهداشت ــ 9 (S2). ص.ص.182-195. شاپا 2382-9710

نریمانی, سجاد ، فرمانبر, ربیع اله ، کاظم نژاد لیلی, احسان (1396) عوامل پیش بینی کننده موثر بر ترک سیگار در کارکنان سیگاری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. Journal of Research & Health ــ 7 (2). ص.ص.674-681. شاپا 2423-5717

نسرین, مهرنوش ، اشک تراب, طاهره ، حیدرزاده, محمد ، مومن زاده, سیروس ، خلفی, جعفر (1395) ادراک پرستاران نوزادان از مدیریت درد در بخش های نوزادان و ویژه نوزادان در اردبیل. Iranian Journal of Neonatology ــ 7 (4). ص.ص.23-29. شاپا 2251-7510

نصیری, الهامه ، تبری, رسول ، سلامی کهن, کبری ، کاظم نژاد, احسان (1392) بررسی میزان نوآوری و عوامل مرتبط با آن در پرستاران شاغل در بخشهای ویژه. مجله بالینی پرستاری و مامائی ــ 2 (3). ص.ص.8-18. شاپا 4703-2322

نصیری, خدیجه ، ایوان بقاء, ریحانه ، جعقری, مهدی ، سوادپور, محمدتقی (1394) مقایسه تاثیر بازتاب درمانی و حمام پا بر کیفیت خواب سالمندان: کارآزمایی بالینی. مجله طب مکمل اراک ــ 5 (1). ص.ص.1077-1090. شاپا 7094-2228

نصیری, خدیجه ، ایوان بقاء, ریحانه ، نظری, نسرین ، سوادپور, محمدتقی ، سلیمانی فرد, پریسا ، خلیلی, زهرا (1395) پیامدهای فیزیولوژیک و درمانی رفلکسولوژی در ایران: مروری نظام مند. مجله تصویر سلامت ــ 7 (1). ص.ص.49-61. شاپا 9058-2008

نصیری, خدیجه ، جوادی, سمیه ، اکبر حقیقت, مریم ، محمدی, پروانه ، امین, معصومه (1395) بررسی ارتباط سلامت عمومی با نوبت کاری در پرستاران شاغل در دانشکده علوم پزشکی خلخال. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

نصیری, خدیجه ، سلیمانی فرد, پریسا ، خلیلی, زهرا ، بهنام موحد, مرتضی ، خاکی, مهران (1395) پیامدهای فیزیولوژیک و درمانی رفلکسولوژی در ایران: مقاله مروری. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

نصیری, خدیجه ، فتح الهی, فاطمه (1395) بررسی تاثیر عسل بر ترمیم زخم. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

نصیری, خدیجه ، کامران, عزیز ، صادقپور, سجاد ، دیدار, میثم ، گیلک, شادی (1395) بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی خلخال. International Archives of Health Sciences ــ 3 (2). ص.ص.55-59. شاپا 2568-2383

نصیری, خدیجه ، کامران, عزیز ، صادقپور, سجاد ، دیدار, میثم ، گیلک, شادی (1395) بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی خلخال. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

نظری, رباب ، خلیلی, زهرا ، صدرالهی, علی (1394) بررسی میزان مصرف داروهای مخدر در بیمارستان امام خمینی (ره)خلخال. در: کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منظقی دارو, 15-13 آبان 1394, مشهد - ایران.

نظری, رباب ، خلیلی, زهرا ، صدرالهی, علی (1394) فراوانی مشکلات بالینی مصرف کننده داروهای مخدر در بیمارستان امام خمینی (ره) خلخال. در: کنگره بین المللی کیفیت، ایمنی، تجویز و مصرف منطقی دارو, 15-13 آبان 1394, مشهد - ایران.

نقی زاده باقی, عباس ، زاهد بابلان, عادل ، آخربین, پیمان (1393) بررسی رابطه بین سبک رهبری معنوي با اشتياق شغلي پرستاران. در: کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی, 20 خرداد 1393, تهران- مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما.

نم نباتی, محبوبه ، زمان زاده, وحید ، ولی زاده, لیلا ، تذکری, زهرا ، نکویست, کریستین (1395) تئوری اداره گذر نوزادان از بخش مراقبتهای ویژه تا خانه ( مطالعه کیفی). International Journal of Pediatrics ــ online . ص.ص.4059-4069. شاپا 2345-5047

نم نباتی, محبوبه ، فتحی آذر, اسکندر ، ولیزاده, سوسن ، تذکری, زهرا (1389) سخنرانی یا آموزش مبتنی بر حل مسأله: مقایسه دو روش آموزشی بر پیشرفت تحصیلی و یادداری دانشجویان پرستاری در درس کودکان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ــ 10 (4). ص.ص.474-482. شاپا 9359-1608

نمادی وثوقی, مریم ، تذکری, زهرا (1386) دیدگاه پرستاران تازه دانش‌آموخته درباره وضعیت حمایتی آنها در طول دوره گذر در دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مجله ايرانی آموزش در علوم پزشكی ــ 7 (2). ص.ص.389-395. شاپا 9359-1608

نمادی وثوقی, مریم ، تذکری, زهرا ، حبیبی, عقیل ، ابوطالبی دریاسری, قاسم ، کاظم زاده, رأفت (1393) ارزيابی صلاحیت بالینی پرستاران تازه دانش آموخته از دیدگاه خود و سرپرستاران. مجله سلامت و مراقبت ــ 16 (1و2). ص.ص.66-73. شاپا 2228-6799

نمادی وثوقی, مریم ، تذکری, زهرا ، حبیبی, عقیل ، وثوقی, نازیلا (1393) ارزيابی صلاحیت بالینی پرستاران تازه دانش آموخته از دیدگاه خود و سرپرستاران. در: پانزدهمین همایش آموزش پزشکی, 11-9 اردیبهشت 1393, یزد - ایران.

نمازی, آسیه ، همايونفر, نسرین ، کوچك زاده طالمي, سبحانه (1390) چالش ها در روابط حرفه اي تيم پرستاري و پزشكي. در: اولين كنگره بين المللي ارتباطات حرفه اي در مراكز بيمارستاني, 28 و 29 ارديبهشت 90, ايران - مشهد.

نوری آذری, زهره ، آقامحمدی, معصومه ، اباذری, مالک (1397) بررسی عوامل موثر بر خستگی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعهکننده به درمانگاه دیابت اردبیل. مجله سلامت و مراقبت ــ 20 (4). ص.ص.280-291. شاپا 6799-2228

نيكجو, رويا ، محمدی, راحله ، اعتباری اصل, فرزانه ، فرضی پور, شهلا ، اعتباری اصل, زهرا (1397) ارتباط بین سلامت معنوی و شادكامی در دانشجویان. مجله اخلاق پزشکی ــ 12 (43). ص.ص.10-1. شاپا 2008-4374

نیکجو, رويا ، کاظم زاده, رأفت ، رستم نژاد, معصومه ، مشفقی, شهره ، کریم اللهی, منصوره ، صالحی عالی, حبیبه (1395) تاثیر رایحه درمانی با عصاره اسطوخودوس بر شدت درد دیسمنوره اولیه: یک مطالعه سه سو کور. Annals of Medical and Health Sciences Research ــ 6 (4). ص.ص.211-215. شاپا 2141-9248

نیکپور, صغری ، حبیبی, عقیل ، سیدالشهدایی, مهناز ، حقانی, حمید ، حاجی کاظمی, افتخارالسادات (1385) رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در سالمندان غرب تهران. Middle east journal of age and aging ــ 3 (3). ص.ص.3-7. شاپا 1449-8677

ه

هینکل, جانیک ال ، محمدی, بتول ، نریمانی, سجاد ، ماله میر, سحر (1397) پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث، چاقی، کبد، غدد، دیابت و مجاری صفراوی. اندیشه رفیع, تهران. شابک 978-964-987-818-8

و

وثوقی, نازیلا ، آقامحمدی, معصومه ، محمدی, راحله ، صمدزاده, سمیرا (1393) بررسی سطح اضطراب والدین دارای کودک مبتلا به اختلال شنوایی. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

وثوقی, نازیلا ، ابوطالبی, قاسم (1391) راهبردهاي ارتباطي موثر با انواع خانواده ها در پرستاري كودكان. در: پنجمين همايش بين المللي روانپزشكي كودك و نوجوان, 20-17 مهر 1391, سالن همايش هاي رازي تهران.

وثوقی, نازیلا ، محمدی, راحله ، مشفقی, شهره ، ابوطالبی, قاسم ، صمدزاده, سمیرا ، حاج اسمعیلی, نیلوفر (1393) پايش درد در كودكان. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ولي زاده, ليلا ، آوازه, مرضيه ، حسيني, محمدباقر ، اصغري جعفرآبادي, محمد ، کانمن, نيک ، بابایی, نصیب (1393) مقايسه مراقبت خوشه اي سه و چهار پروسيجره ازنظر پاسخ هاي رفتاري نوزادان نارس: كارآزمايي باليني متقاطع تصادفي. مجله دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه ــ 12 (7). ص.ص.552-561. شاپا 6326-2008

ولی زاده, لیلا ، آوازه, مرضيه ، بابایی, نصیب ، اصغری جعفرآبادی, محمد ، حسینی, محمد باقر ، کانمن, نيک (1394) مقایسه مراقبت خوشه‌ای چهار و پنج پروسیجره از نظر پاسخ‌های رفتاری نوزادان نارس: کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی. مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان ــ 23 (3). ص.ص.50-61. شاپا ۲۰۰۸ -۲۸۰۰

ولی زاده, لیلا ، آوازه, مرضيه ، بابایی, نصیب ، حسینی, محمد باقر ، اصغری جعفرآبادی, محمد (1394) پاسخ‌های فیزیولوژیک نوزادان نارس به مراقبت خوشه‌ای سه و پنج مرحله‌ای : یک کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی. نشریه پرستاری ایران ــ 28 (96). ص.ص.30-39. شاپا ۲۰۰۸-۵۹۳۱

ولی زاده, لیلا ، زارعی, سهیلا ، زمان زاده, وحید ، بیلان, نعمت ، نصیری, خدیجه ، هوارد, فوشیا (1393) تاثير مداخله آموزشي- تعديلي بر خودکارآمدی نوجوانان مبتلا به آسم: يک مطالعه کارآزمايي باليني تصادفی شده. Journal of Caring Sciences ــ 3 (2). ص.ص.121-129. شاپا 9920-2251

ولی زاده, لیلا ، زمان زاده, وحید ، لک دیزجی, سیما ، نصیری, خدیجه ، محمدیان روشن, سمیه ، مداح, سادات باقر ، بهشید, مژگان ، پلمه, تینا (1394) عوامل اثرگذار بر فعالیت هاي فردي انتقال دانش حاصل از پژوهش هاي پرستاري. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه ــ 13 (2). ص.ص.99-107. شاپا 6326-2008

ولی زاده, لیلا ، سیدرسولی, الهه ، زمان زاده, وحید ، نصیری, خدیجه (1394) مقایسه تاثیر بازتاب درمانی و حمام پا بر بهبود کیفیت خواب سالمندان: کارآزمایی بالینی کنترل شده. Iranian Red Crescent Medical Journal ــ 17 (11). ص.ص.1-8. شاپا 2074-1804

پ

پروین درآباد, فرح وش ، صالحی عالی, حبیبه ، همايونفر, نسرین (1395) نگرش پرستارانICU به عمل مبتنی بر شواهد در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: 5th International Society for Evidence-based Healthcare Congress, Dec 7-9 , 2016, Kish Island - Iran.

پروین درآباد, فرح وش ، صالحی عالی, حبیبه ، همايونفر, نسرین ، تذکری, زهرا ، آقامحمدی, معصومه (1396) توسعه پرستاری در ایران. در: International Congress of “Nursing & Professionalism in Iran and the World, Sep 6-8 , 2017, Iran - Urmia.

پناهی, مرضیه ، تذکری, زهرا ، کریم اللهی, منصوره (1397) چالش‫های والدین دختران مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس: یک مطالعه پدیده شناسی. مجله سلامت و مراقبت ــ 20 (2). ص.ص.165-176. شاپا 6799-2228

پیروی, حمید ، قزلباش, سيما ، قربانی, اعظم ، اینانلو, مهرنوش ، علیزاده, هما ، حقانی, حمید ، عالی, عدیله ، حاجی آقامحمدی, پریسا (1391) ارتباط عزت نفس با متغیرهای دموگرافیک در دانشجویان پرستاری. مجله سلامت و مراقبت ــ 14 (4). ص.ص.52-61. شاپا 2228-6799

چ

چوکلایی, هدی ، حیدرزاده, مهدی ، حسن پور, محمد ، آقامحمدی, معصومه ، کریم اللهی, منصوره (1396) ابزار مشاهده مراقبت بحرانی درد در بیماران غیر مضطرب معتبر است ، اما نه در بیماران اینتوبه مضطرب. Intensive and Critical Care Nursing ــ 44 . ص.ص.123-128. شاپا 0964-3397

چوکلایی, هدی ، حیدرزاده, مهدی ، حسن پور, محمد ، جبرئیل زاده, سجاد ، صادقپور, فاطمه (1396) مطالعه خواص روان سنجی از مقياس تجدید نظر شده غير کلامی درد و مقياس اولیه غير کلامی درد در بيماران تحت تهویه- غیرکلامی ايرانی. Indian Journal of Critical Care Medicine ــ 21 (7). ص.ص.429-435. شاپا 0972-5229

ک

کابانی, جمال ، قلی زاده, بهاره ، بابایی, نصیب (1396) مروری بر عوامل موثر بر افسردگی دانشجویان علوم پزشکی. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

کامران, عزیز ، ملک پور, عظیم ، بی ریا, مهرداد ، محمدی, مسعود ، بایرامی, ناهیده (1388) بررسی وضعیت آموزش بالینی پرستاری از دیدگاه دانشجویان پرستاری در بیمارستان فاطمی اردبیل، سال 1388. در: اولین همایش سراسری آموزش بالینی در پرستاری و مامایی, 14-15 مرداد 1388, اردبیل - ایران.

کامران, عزیز ، نصیری, خدیجه ، اسکندری, مژگان ، سواد پور, محمد تقی ، الهیاری, ایراندخت ، فتح الهی, فاطمه ، لطفی, فرناز ، نجیبی, سمیراالسادات (1396) مقایسه دیدگاه پرستاران و خانواده بیماران در مورد مراقبت خانواده محور در بیمارستان هاب خلخال، سال 2017. International Archives of Health Sciences ــ 4 (3). ص.ص.58-61. شاپا 2383-2568

کامرانی, فرهاد ، سیدجوادی, مهری ، عابدسعیدی, ژیلا (1390) مقايسه ي شاخصهاي فيزيولوژيک بيماران قبل،حين و بعد از ملاقات در بخش مراقبتهاي ويژه ي قلبي در بيمارستان امام خميني(ره) اردبيل سال ۱۳۸۸. در: هفدهمین کنگره بین المللی قلب و عروق ایران, 23 اردبیهشت ماه 1390, ایران - تهران.

کریم اللهی, منصوره ، تذکری, زهرا (1380) بررسي ميزان بروز و عوامل مساعد كننده فلبيت در بيماران تحت مايع درماني وريدي بستري در بخش هاي جراحي بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل سال 1381. [ طرح تحقیقاتی]

کریم اللهی, منصوره (1378) درمان با الکتروشوک. مجله دانشکده پرستاری و مامائی اردبیل ــ 1 (2). ص.ص.20-22. شاپا 2228-6799

کریم اللهی, منصوره ، آقامحمدی, معصومه (1384) مشخصات دموگرافیک بیماران افسرده مراجعه کننده به درمانگاههای روانپزشکی بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل. در: the second congress of Brainand Behavior, 16-19 november 2005, Greece, Thesaloniki.

کریم اللهی, منصوره ، اباذری, مالک ، تذکری, زهرا ، رمضان زاده, نرگس (1396) بررسی بار مراقبتی و حمایت اجتماعی در خانواده بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال 1395. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کریم اللهی, منصوره ، امانی, فیروز ، تذکری, زهرا (1385) بررسی عوامل تنش زا وروشهای سازگاری در پرستاران بیمارستانهای اردبیل. در: 2nd International Congress on Brain and Behaviour, 17-20november 2005 , Greece- Thesaloniki.

کریم اللهی, منصوره ، تذکری, زهرا (1384) بررسي ميزان بروز فلبيت و ارتباط آن با عوامل مساعد كننده آن در بيماران بستري در بخش‌هاي جراحي بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل سال 1381. تحقیقات پرستاری ومامایی ــ (29). ص.ص.1-7.

کریم اللهی, منصوره ، تذکری, زهرا (1382) بررسي ميزان بروز فلبيت وارتباط آن با عوامل مساعد كننده فلبيت در بيماران تحت مايع درماني وريدي بستري در بخش‌هاي جراحي بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 1381. در: همایش سراسری مراقبتهای پرستاری در جراحی, 24-23 آذر 1382, کرمانشاه - ایران.

کریم اللهی, منصوره ، تذکری, زهرا (1380) بررسی عوامل خطرسرطان دهان در کارگران کارخانه سیمان اردبیل. در: اولین همایش بین المللی سرطان ایران, 20-22 شهریور1380, مشهد - ایران.

کریم اللهی, منصوره ، تذکری, زهرا ، فلاح تبار, رقیه (1396) تبیین ادراکات خانواده‌های دارای بیمار کمایی از بخش‌های مراقبت ویژه. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کریم اللهی, منصوره ، جویباری, لیلا ، تذکری, زهرا ، موسوی, سیده عاطفه (1396) تبیین تجارب زیسته بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب باز از هنر در مراقبت پرستاری. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کریم اللهی, منصوره ، حیدری, هایده ، مهرنوش, نسرین (1395) تبیین مراقبت معنوی از دیدگاه تیم مراقبتی درمانی در بخش مراقبت ویژه نوزادان. [ طرح تحقیقاتی]

کریم اللهی, منصوره ، عابدی, حیدر علی ، یوسفی, علیرضا (1395) حفاظت از خود در هر دو طرف: آسیب شناسی مراقبت معنوی در ایران(2017). Journal of Religion and Health ــ 56 (1). ص.ص.77-88. شاپا 4197-0022

کریم اللهی, منصوره ، عابدی, حیدر علی ، یوسفی, علیرضا (1386) نیازهای معنوی بیماران مسلمان ایرانی. Research Journal of Medical Sciences ــ 1 (3). ص.ص.183-190. شاپا 1815-9346

کریم اللهی, منصوره ، عابدی, حیدر علی ، یوسفی, علیرضا (1387) نیازهای معنوی بیماران مسلمان ایرانی. در: 3rd International Congress on Brain and Behaviour, 28 november - 2 december 2007, Greece- Thesaloniki.

کریم اللهی, منصوره ، مظاهری, عفت (1379) بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. فصلنامه دانشکده پرستاری و مامائی اردبیل ــ 3 (3). ص.ص.24-30.

کریم اللهی, منصوره ، موسوی, سیده عاطفه ، جویباری, لیلا ، ثناگو, اکرم ، تذکری, زهرا (1397) مفهوم هنر پرستاري در تجارب زیسته بیماران تحت جراحی قلب باز: یک مطالعه پدیده شناسی. مجله سلامت ومراقبت ــ 20 (1). ص.ص.82-95. شاپا 6799-2228

کلاهدوزی پور, جعفر ، عبدالله زاده, فرحناز ، زمانزاده, وحید ، واحدی الوانق, سهیلا ، لطفی, مژگان ، حیدرزاده, مهدی (1387) مقایسه تأثیر کلرهگزیدین گلوکنات 2% و الکل اتیلیک 70 % در پیشگیری از فلبیت. افق دانش ــ 14 (4). ص.ص.48-54. شاپا 1735-1855

ی

یزدانی, افشین ، آقامحمدی, معصومه ، حسین زاده, سعید (1391) یافتن حس آرامش: یک مطالعه پدیدارشناسی از نقش قران و باورهاي مذهبی در زندگی بیماران دیابتی. در: اولین همایش سراسری علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب, 19-20 شهریور 1391, اولین همایش سراسری علمی پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب.

یزدانی ينگجه, محمد ، محمدی, راحله ، سیدجوادی, مهری ، جعفر زاده, محمد ، غیبتی, فرهاد (1394) بررسي ميزان موفقيت احياء قلبی ريوی در شرايط پيش بيمارستانی و عوامل مرتبط با آن. [ طرح تحقیقاتی]

فهرست در تاریخ 27 / 12 / 1397ایجاد شده است.