title

اسنادی که موضوع آنها "WG سیستم قلب و عروق"است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | ز | س | ش | ص | ض | ع | ف | ق | م | ن | ه | پ | ک | ی
تعداد اسناد در این سطح 299.

آ

آزادپور, نوشین ، ترتیبیان, بختیار ، کوشار, شوکران نازان (1395) تاثیر تمرینات ورزشی هوازی بر روی بیان ژنی ACE و ADRB2، سطوح خونی آنژیوتانسین 2 و FMD : مطالعه ای بر روی زنان یائسه چاق مبتلا به پرفشار خونی(2017). Menopause ــ 24 (3). ص.ص.269-277. شاپا 1072-3714

آقابیگلویی, عباس ، مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، مرتضی, افسانه (1392) آیا مسمومیت با سموم ارگانوفسفره میتواند منجر به آسیب قلبی شود؟. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences ــ 26 (6). ص.ص.1245-1250. شاپا 1011-601X

ا

ابراهیمیان, همایون ، درستی, حسن ، عابد, وجیهه ، تدین, لعیا (1394) بهینه سازی شبکه های عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتمهای ICA و PSO جهت پیش بینی سیگنالهای حیاتی قلب ECG. در: دومین کنفرانس رویکردهای نوین مهندسی پزشکی در حوزه بیماریهای قلب و عروق, 2-1 بهمن 1394, تهران - ایران.

اخوان اکبری, قدرت ، انتظاری, مسعود ، امانی, فیروز (1385) مقايسه اثرات رمي فنتانيل و آلفنتانيل بر پاسخهاي قلبي عروقي به القاء بيهوشي و لوله‌گذاري تراشه در افراد مسن. در: نهمین کنگره سراسری بیهوشی واحیا, 12-10 آبان 1385, مشهد.

اعظمی, احد ، حبیب زاده, شهرام ، دوستکامی, حسین ، امانی, فیروز ، اجری, فرامرز (1385) خصوصيات بالينی و اتيولوژي بيماران مبتلا به افيوژن متوسط تا وسيع پریکارد در بيمارستان بوعلی اردبيل،‌ 1382-1380. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (3). ص.ص.227-237. شاپا 1735-2452

اعظمی, احد ، دوستکامی, حسین ، حبیب زاده, شهرام ، اجری, فرامرز (1383) بررسی تطبيقی مشخصات بالينی و پاراکلينيکی بيماران مبتلا به پريکارديال افيوژن در بيمارستان بوعلی – علی اصغر طی سه سال (82 - 80 ). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

الطافی, داور ، مبارکی, نوشین ، رزاقی, رقیه (1392) بررسی رابطه میگرن با اختلالات فشارخون حاملگی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اللهیاری, ایراندخت ، صمدی, نسرین ، حمیدی فر, رویا ، مستعلی زیبا, مهران ، ابراهیمی بلیل, فاطمه (1392) بررسی عوامل خطرزای بیماریهای فلبی و عروقی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امامزادگان, رامین ، خلفی, جعفر ، سماعی, احمد (1393) بيماري هاي مادرزادي قلب در نوزادان مادران ديابتيك : بررسي اكوكارديوگرافيك. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امامزادگان, رامین ، عطایی, مهدی ، سیگاری, شایان (1392) مقایسه ی اثر میدازولام داخل بینی و کلرال هیدرات در آرام بخشی کودکان زیر 5 سال قبل از اکوکاردیوگرافی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امامزادگان, رامین ، میرزا رحیمی, مهرداد ، عباس زاده, حسین (1390) تعيين اثربخشي ديگوكسين در كودكان مبتلا به بيماري مادرزادي قلبي با شانت چپ به راست بدون نارسايي قلبي در بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 1389. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, فیروز ، حاجي زاده, ابراهیم ، حسینیان, عدالت (1386) براورد ميزان بقا در بيماران مبتلا به سكته قلبي حاد. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان ــ 9 (2). ص.ص.131-138. شاپا 7046-1608

امانی, محمد ، نوروززاده, علی ، عسگری, علیرضا ، خوش باطن, علی (1386) اثر دريافت ویتامین C بر ميزان متابوليت هاي نيتريك اكسايد و فشارخون سيستولي بدنبال مواجهه با سرب در موش بزرگ آزمايشگاهي. در: هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 8-4 شهریور 1386, مشهد - ایران.

امینی ثانی, نیره ، سزاوار, سید هاشم ، شمشیرگران, سید مرتضی (1382) امكان سنجي راه اندازي سيستم Surveillance عوامل خطر قلبي عروقي در اردبيل، 1383. [ طرح تحقیقاتی]

اناری, حسن ، دوستکامی, حسین ، عشایر, مهرداد (1386) پيش بيني شدت نارسايي قلبي به كمك راديوگرافي قفسه صدري نماي رخ در بيماران بستري در بخش قلب بيمارستان بوعلي اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 7 (3). ص.ص.231-235. شاپا 7280-2228

اناری, حسن ، دوستکامی, حسین ، مشعوفی, مهرناز ، جاهد, شیرین (1386) ارزيابي ميزان ضخامت ديواره شريان کاروتيد(IMT) در بيماران مبتلا به بيماري عروق کرونر بالاي 30 سال بستري دربخش قلب بيمارستان بوعلي ـ اردبيل در سال 86-1385. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اناری, حسن ، دوستکامی, حسین ، مهدوی, عبدالله ، عشایر, مهرداد (1383) مقايسه يافته های راد يوگرافيک و اکوکارديوگرافيک مبتلايان نارسايی قلبی بستری در بخش قلب بيمارستان بوعلی اردبيل در شش ماه اول سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

انتظاری, مسعود (1391) محتوای آموزشی درس احیای قلبی ریوی دانشجویان پزشکی. [منابع آموزشی ]

انتظاری, مسعود ، اخوان اکبری, قدرت ، امانی, فیروز (1385) مقايسه اثرات رمي فنتانيل و آلفنتانيل بر پاسخهاي قلبي عروقي به القاء بيهوشي و لوله‌گذاري تراشه در افراد مسن. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (3). ص.ص.220-226. شاپا 1735-2452

انتظاری, مسعود ، عبادی, حمید ، قدرتی, محمدرضا ، امانی, فاطمه (1380) بررسي ميزان شيوع شوك سپتيك و سير باليني و پاسخ به درمان و پيش آگهي آن در ICU بيمارستان فاطمي اردبيـل در شش ماه اول سال 79. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

انتظاری, مسعود ، عباسقلی زاده, ناطق ، اسلام مدد, وحید (1380) سنجش ميزان آگاهی و عملكرد كارورزان دانشگاه علوم پزشكی اردبيـل در مورد احيای قلبی – ريوی در سال 80. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

انتظاری, مسعود ، عیسی زاده فر, خاطره ، صداقت, مجتبی (1387) بررسی میزان تاثیر گذراندن بخش بیهوشی بر روی میزان آگاهی و عملکرد کارورزان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در مورد احياء قلبي ريوي. در: دهمین کنگره سراسری بیهوشی, 19-17 مهر ماه 1387, ایران - تبریز.

اوستا, لیلی ، حبیب زاده, شهرام ، دوستکامی, حسین ، شاهعلی نیا, هامون (1395) تاثیرomega 3 polyunsaturated fatty acids PUFAs در سطح سرمیCK-MB وTroponin I به عنوان مارکرهای آسیب میوکارد بعد از PCI. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اوستا, لیلی ، حبیب زاده, شهرام ، شهباززادگان, بیتا ، دوستکامی, حسین ، شاهعلی نیا, هامون ، شهبازی, علی (1396) تاثیرomega 3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) در سطح سرمیCK-MB و Troponin I به عنوان مارکرهای آسیب میوکارد بعد از پی سی آی. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 5 (2). ص.ص.443-448. شاپا 2394-6032

ب

باباپور, بهزاد ، حبیب زاده, شهرام ، صمدزاده, مهدی ، شهباززادگان, بیتا ، محمدی, طاهره ، عتیقی, الهام (1391) ارزیابی غیر تهاجمی عملکرد قلب در بیماران دیابتی بدون علامت و بدون پرفشاري خون. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ (12). ص.ص.16-23. شاپا 2228-7280

باباپور, بهزاد ، حبیب زاده, شهرام ، مافی, نفیسه (1389) بررسی اثر آسپیرین با دوز پایین بر روی سطح سرمی اسیداوریک در بیماران با بیماری ایسکمیک قلبی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باباپور, بهزاد ، حبیب زاده, شهرام ، محمدزاده, علیرضا ، مافی, نفیسه ، عتیقی, الهام ، حسینیان, عدالت ، شهباززادگان, بیتا (1391) بررسی اثر آسپیرین با دوز پائین بر سطح سرمی اسیداوریک در بیماران ایسکمیک قلبی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (5). ص.ص.24-32. شاپا 2228-7280

باباپور, بهزاد ، حبیب زاده, شهرام ، محمدی, طاهره (1389) ارزیابی غیر تهاجمی عملکرد قلب در بیماران دیابتی بدون علامت و بدون پرفشاری خون. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باباپور, بهزاد ، حسینیان, عدالت ، عابدی, رقیه (1385) مقايسه تأثير متوپرولول و کارودیلول بر کلاس عملکرد و مرگ و مير در نارسايی قلب. در: First Iranian Heart Failure Summit, Feb 28-Marc 2, 2007, Tehran - Iran.

باباپور, بهزاد ، حسینیان, عدالت ، عطایی, مهدی ، امیری, زهرا (1392) تعیین اثر بخشی درمان پرفشاری خون در بیماران دریافت‌ کننده داروهای ضد فشار خون. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باباپور, بهزاد ، حسینیان, عدالت ، پورفرضی, فرهاد ، عتیقی, الهام (1386) بررسي مقايسه اي اثر آتنولول، انالاپريل و هيدروکلروتيازيد بر فشار خون stage II. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باباپور, بهزاد ، زمانی, بیژن ، عطایی, مهدی ، گلعلی زاده, مینا (1395) مقایسه اثرات پیش دارو با شبه دارو بر روی اضطراب بیماران و عوارض آنزیوگرافی. International Journal of Advances in Medicine ــ 3 (4). ص.ص.928-932. شاپا 3925-2349

باباپور, بهزاد ، شهباززادگان, بیتا ، خادمی, بهاره (1396) بررسی تاثیر PCI روی فعالیت رپولاریزاسیون بطنی از طریق بررسی پراکندگی QT در بیماران مراجعه کننده با سکته حاد قلبی. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 5 (2). ص.ص.506-510. شاپا 2394-6032

باباپور, بهزاد ، صادقیه اهری, سعید ، صادقی حریری, مهدی (1396) بررسی شیوع و عوامل موثر در پدیدهSlow Flow وNo Reflow در بیماران آنژیوپلاستی اولیه در مرکز قلب بیمارستان امام خمینی در سال 95-94. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باباپور, بهزاد ، عطایی, مهدی ، گلعلی زاده, مینا (1392) مقایسه اثرات پیش دارو و دارونما بر اضطراب بیماران، عوارض و طول مدت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

باباپور, بهزاد ، میرزا آقازاده, محمد ، شهباززادگان, بیتا ، محسنی فر, هادی ، محمدزاده, علیرضا ، زمانی, بیژن (1396) بررسی دقت تشخیصی N-terminal pro BNP در مایع پلور با منشا قلبی. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 5 (3). ص.ص.912-916. شاپا 2394-6032

باباپور, بهزاد ، پورفرضی, فرهاد ، صمدزاده, مهدی ، محمدزاده, علیرضا ، عتیقی, الهام ، شهباززادگان, بیتا (1392) مقایسه اثر آتنولول، انالاپریل و هیدروکلروتیازید بر فشارخون Stage II. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 13 (3). ص.ص.247-254. شاپا 2228-7280

باباپور, بهزاد ، کاظمی خالدی, علی (1386) شيوع بيماري عروق كرونر و عوامل خطر آن در بيماران كانديد عمل جراحي دريچه قلب در بيمارستان امام خميني (ره) تهران 1383-1378. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 7 (3). ص.ص.254-258. شاپا 2228-7280

باشتی, سمیه ، آقامحمدی, معصومه ، حیدرزاده, مهدی (1395) تاثیر ملاقات خانواده بر میزان اضطراب بیماران مبتلا به آنژین قلبی بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی. مجله سلامت و مراقبت ــ 18 (2). ص.ص.161-169. شاپا 6799-2228

باقری, ابوالفضل ، متوسلی, صفا ، میر سمیعی, بیژن (1384) بررسی میزان فشار خون و نبض بیماران قبل وبعد از تزریق بی حسی موضعی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

براتی, میترا ، حبیب زاده, شهرام ، احسانی پور, سهیلا (1391) بررسی عوارض قلبی عروقی در بیماران مبتلا به ویروس HIV بستری در بیمارستان های رسول اکرم(ص) و فیروزگر در سال های 91-81. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی تهران.

بشردوست, بهمن ، ادیب, عزیزاله ، فعالپور, زیبا ، قوامی, مریم (1386) بررسی ارتباط افزایش فشار خون با افزایش وزن ما بین جلسات همودیالیز در بیماران دیالیزی مرکز همودیالیز بیمارستان بوعلی- اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 7 (1). ص.ص.22-26. شاپا 1735-2452

بشردوست, بهمن ، حبیب زاده, شهرام ، دوستکامی, حسین ، ذاکری, آناهیتا (1391) بررسي ارتباط بين هيپرتروفي بطن چپ و سطح سرمي تروپونين I در مرگ و مير بيماران همودياليزي مزمن. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، حبیب زاده, شهرام ، صادقیه اهری, سعید ، اعتباری, مهدی (1394) بررسی فراوانی فشار خون بالا و ارتباط آن با یافته های آنتروپومتریک در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان اردبیل در سال 1393. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، دوستکامی, حسین ، عابدی, علی ، اسلام نژاد نمین, خدیجه (1384) بررسي ارتباط بين سطح سرمي تروپونين قلبي 1 با Left ventricular mass index در بيماران همودياليزي بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 1383. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بشردوست, بهمن ، دوستکامی, حسین ، فعالپور, زیبا ، اسلام نژاد, خدیجه ، عابدی, علی (1384) ارتباط ميزان تروپونين I با LV Mass Index در بيماران همودياليزي بيمارستان بوعلي اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (4). ص.ص.311-315. شاپا 1735-2452

بشردوست, بهمن ، صادقیه اهری, سعید ، داداش زاده, محمد رضا (1394) بررسي میزان بروز نارسایي حاد کلیوي بعد از جراحي کرونر قلبي در بیمارستان امام خمیني در سال 1393 و تعیین عوامل موثر بر ایجاد آن. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، زاهد, عادل ، رجبي ابداء, سعيد (1388) مقایسه تاثیر دو روش تمرینی هوازی (اینتروال و تداومی) برفشار خون و وزن مردان چاق. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبيلي.

ت

تذکری, زهرا (1380) بررسي اثرات موسيقي بر فشار خون بيماران تحت آندوسكوپي (كولونوسكوپي) بعنوان طرح شاخص اضطراب. [ طرح تحقیقاتی]

تذکری, زهرا ، امانی, فیروز ، کریم اللهی, منصوره (1385) تاثیر موسیقی بر فشار خون بیماران در بخش آندوسکوپی بیمارستان بوعلی- اردبیل. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research ــ 12 (1). ص.ص.10-12. شاپا 1735-9066

تذکری, زهرا ، کریم اللهی, منصوره ، بیات, فاطمه ، بابایی, سودابه (1395) تاثیر عصاره خوراکی گل محمدی بر اضطراب و کیفیت خواب بیماران کاندید آنژیوگرافی بستری در بخش مراقبت ویژه قلب. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ج

جستان, مارینا ، اعظمی, احد ، امانی, فیروز ، زند, سارا (1384) بررسي ميزان فراواني سندرم آنتي فسفو ليپيد در بيماران بستري مبتلا به حوادث ترومبوز اندام و ريه در بيمارستان بوعلي اردبيل در سال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جوادی, نینا ، رستم زاده نمین, حسن ، امینی, کیوان ، قبادی, جعفر (1396) کنترل قند خون در کودکان تحت عمل جراحی قلب باز. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

ح

حاجی حسینی, رضا ، محمدزاده, علیرضا ، نعمتی عطار, مسعود (1395) مقایسه میزان میکروآلبومینوری ادرار 24 ساعته قبل و بعد از عمل جراحی بای‌پس قلبی (Coronary Artery Bypass Graft) در بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونری (Coronary Artery Disease) با استفاده از دو سیستم CPB Pulsatile و CPB Continuous. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه پیام نور.

حبیب زاده, شهرام ، باباپور, بهزاد ، عبداله پور, آیسان (1397) اپيدميولوژي اندوكارديت عفوني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اردبيل از 1395 - 1390. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسن پور, محمد ، صمدی, نسرین ، وکیلی, جعفر ، عیسی زاده فر, خاطره ، محمدی کبار, سوسن ، محمدزاده, علیرضا ، وکیلی, محمدرحیم (1397) مقایسه ای تاثیروازوپرسین ونوراپی نفرین برعملکردکلیوی بیماران تحت عمل. Iranian Red Crescent Medical Journal ــ 20 (8). ص.ص.1-6. شاپا 2074-1804

حسن پور, محمد ، محمدی کبار, سوسن ، عیسی زاده فر, خاطره ، وکیلی, جعفر (1395) بررسی مقایسه ای تاثیروازوپرسین ونوراپی نفرین برعملکردکلیوی بیماران تحت عمل CABG مراجعه کننده به بخش جراحی قلب بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسن پور, محمد ، نوروزی, ودود ، عروجی, پرستو (1397) ارتباط بین لاکتات خون و نسبت vo2/vco2 در بیماران تحت عمل جراحی CABG در اردبیل. International Journal of Scientific Reports ــ 4 (9). ص.ص.220-224. شاپا 2156-2454

حسن پور, محمد ، نوروزی, ودود ، عروجی, پرستو (1396) بررسی ارتباط بین سطح لاکتات سرم و Vo2/Vco2 در بیماران تحت CABG در بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینی نیا, سعید ، زمانی, بیژن ، صادقیه اهری, سعید ، علی عسگرزاده خیاوی, شفق (1395) بررسی رابطه ی اسیدوز و هایپرکاپنی با کورپولمونال در بیماران با COPD. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، اسدی, معصومه ، اکبری, پریسا ، ملکی, اعظم ، علیزاده, سیمین (1393) بررسی رابطه ريسك فاكتورهای بيماری عروق كرونری با يافته های آنژيوگرافی کرونری. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، اعظمی, احد ، حبیب زاده, شهرام ، مشتاقیان, ساناز (1392) بررسی مقایسه ای سطح سرمی ویتامین د در بیماران با سکته قلبی حاد و گروه شاهد. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، الطافی, داور ، حدیثی, فینا (1390) بررسي مصرف قبلي آسپيرين و وارفارين در بيماران با سكته ي مغزي ترومبوآمبوليك همراه با ريتم فيبريلاسيون دهليزي در مركز آموزشي-درماني علوي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، امانی, فیروز ، حاجی زاده, ابراهیم ، حبیب زاده, شهرام (1387) بقاي يك ساله بيماران بستري شده در CCU با سكته قلبي حاد در مركز آموزشي درماني بوعلي. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (4). ص.ص.376-380. شاپا 1735-2452

حسینیان, عدالت ، امانی, فیروز ، حکیمیان, سجاد (1396) ارزیابی عوامل دخیل در مرگ و میر بیماران با سکته قلبی حاد مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، امانی, فیروز ، صمدیان, ایلناز (1385) بررسي يافته هاي اکوکارديوگرافي بيماران باريتم فيبريلاسيون دهليزي دائم و گذرا بستري در بخش قلب بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 84. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، امیرعجم, زهرا ، احمدزاده اقدم, الناز (1396) بررسی یافته های آنژیوگرافی کرونری بیماران مراجعه کننده با سندرم ولنز به بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، ایرانپرور, منوچهر ، سزاوار, سید هاشم ، قلی زاده میمنت, پریسا (1382) بررسی شيوع اختلال عملکرد دياستولی ( اختلال شل شدگی ) بطن چپ در 50 مورد بيمار مبتلا به ديابت مليتوس تيپ II و بدون علائم قلبی در گروه سنی بالای 40 سال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، ایرانپرور, منوچهر ، عبدلی, اکبر (1394) بررسی اثرات ۳ ماهه ترکیبات ویتامین D در بیماران با نارسایی قلبی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، ایرانپرور, منوچهر ، غمام نو, امیررضا (1381) بررسي ميزان هايپرتيروئيدي در100 بيمار مبتلا به فيبريلاسيون دهليـزي در بيمارستان بوعلي اردبيــل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، ایرانپرور, منوچهر ، قلی زاده میمنت, پریسا ، سيفی اسكی شهر, سولماز (1384) بررسي شيوع اختلال عملكرد دياستوليك بطن چپ در 50 بيمار مبتلا به ديابت نوع دو و سن بالاي چهل سال،بدون علائم قلبي. در: Leiden International Medical Student Congress, 7-9 April 2005, Leiden,The Netherlands.

حسینیان, عدالت ، باباپور, بهزاد ، ایرانپرور, منوچهر ، صالحی, محدثه (1385) یک مطالعه در مورد میزان شیوع اختلال عملکرد دیاستولیک بطن چپ (اختلال در آرامش) در 50 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2. در: First Iranian Heart Failure Summit, Feb 28 - Marc 2, 2007, Tehran - Iran.

حسینیان, عدالت ، باباپور, بهزاد ، صادقیه اهری, سعید ، رسولی, زهرا (1385) بررسي مقايسه اي شيوع آريتمي هاي قلبي در بيماران با سکته قلبي حاد قدامي و تحتاني بستري در بيمارستان بوعلي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، جامه, سعيده ، رفیعی, خورشید ، سیدجوادی, مهری (1385) بررسي مقايسه اى ميزان مرگ و مير هفته اول بيماران با سكته قلبى حاد با موج Q و بدون موج Q. در: seventeenth European Students Conference, October 2006, Berlin.

حسینیان, عدالت ، حبیب زاده, شهرام ، صادقیه اهری, سعید ، مختارپور, اکبر (1384) بررسي ارتباط بين سابقه ابتلا به عفونت كلاميدياپنومونيه با بروز انفاركتوس حاد ميوكارد در شصت بيمار بستري در CCU بيمارستان بوعلي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، حبیب زاده, شهرام ، صادقیه اهری, سعید ، مختارپور, اکبر ، عرب, روح اله (1387) اثر کلامیدیا پنومونیه بر انفارکتوس میوکارد. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (2). ص.ص.204-208. شاپا 1815-8846

حسینیان, عدالت ، حبیب زاده, شهرام ، فرجی, مهدی (1390) تعيين ارتباط یافته های آنژیوگرافی با ریسک فاکتورهاي قلبي – عروقي و تغییرات ECG در بيمارستان امام خميني(ره) اردبيل در سال 1388. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، حبیب زاده, شهرام ، فرجی, مهدی ، صادقیه اهری, سعید ، باقری, امين ، متین, سمیرا (1391) ارتباط بین تعداد عوامل خطرزای بیماری عروق کرونر با محل و تعداد عروق گرفتار در آنژیوگرافی. در: اولین کنگره بین المللی دانشجویی قلب و عروق یزد, 28-30 سپتامبر 2011, یزد.

حسینیان, عدالت ، حبیب زاده, شهرام ، مختارپور, اکبر ، روشنی, مرضیه ، هوشیار, پیمان ، نوری, آرزو (1386) مقايسه سطح سرمي آنتي بادي پنوموني كلاميديا دربيماران با سكته قلبي حاد و گروه كنترل. در: eighteenth Europen Students Conference, October 2007, Berlin.

حسینیان, عدالت ، حبیب زاده, شهرام ، نوشیار, معصومه (1390) بررسی مقایسه ای عوارض انوکساپارین و هپارین در بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی (ره). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، دوستکامی, حسین ، امانی, فیروز ، بدلی, رحیم (1396) بررسی فرجام موارد آنژیوپلاستی اولیه در بیماران آنفارکتوس میوکارد حاد و ریسک فاکتور های آن در بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل از تاریخ 1395/3/1 لغایت 1395/6/1. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، دوستکامی, حسین ، سزائی, کیمیا (1382) بررسی شيوع اختلال عملکرد سيستولی و دياستولی (اختلال شل شدگی) بطن چپ توسط اکوکارديوگرافی در صد مورد بيمار مبتلا به نارسايی قلبی بستری در مجتمع آموزشی – درمانی بوعلی و علی اصغر(ع). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، دوستکامی, حسین ، سزاوار, سید هاشم ، کاظمی نوده, علیرضا (1381) بررسي ميزان شيوع بلوك درجه سه گره دهليزي بطني (Complete Heart Block) در بيماران بستري در بخش CCU بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 1380. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، دوستکامی, حسین ، طالبی حقگو, ساسان (1385) بررسي كسر جهشي بطن چپ در 150 بيمار با سكته قلبي حاد و مقايسه آن در سكته قلبي حاد قدامي و تحتاني در بيماران بخش C.C.U بيمارستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، دوستکامی, حسین ، عابدی, علی ، شیخم, سوره (1383) بررسی ميزان شيوع تغييرات الکتروکارديوگرام در 50 مورد پرولاپس دريچه ميترال زير 30 سال و مقايسه با تغييرات الکتروکارديوگرام در 50 فرد سالم. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، دوستکامی, حسین ، فرزانه, علیرضا (1382) بررسی تغييرات نوار قلب در بيماران همودياليزی با مقايسه نوار قلب قبل و بعد از همودياليز در نيمه اول سال 1381 در مرکز همودياليز بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، رسولی, زهرا ، وصال, شبنم ، صامع ملكی, رقیه (1384) مقايسه ميزان مرگ و مير 3 ماهه در دو گروه بيماران با سكته قلبي حاد:گروه دريافت كننده استرپتوكيناز و گروه بدون دريافت استرپتوكيناز. در: International Student Congress of Medical Sciences, June 2005, Groningen,The Netherlands.

حسینیان, عدالت ، سزاوار, سید هاشم ، الطافی, داور (1381) بررسي رابطه QT INTERRAL باانفاركتوس حاد ميوكاردوموتاليتي آن درسه روز اول بستري در بيماران بستري بيمارستان بوعلي درچهارماهه آخر سال1380. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، سزاوار, سید هاشم ، سبزی وند, بابک (1382) بررسی چربيهای سرم (کلسترول تام ، تری گليسريد، HDL کلسترول،LDL کلسترول) در روز اول بستری در 100 بيمار با سکته قلبی حاد در CCU بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل در سال 1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، سزاوار, سید هاشم ، نیک نژاد, محمد تقی ، گسیلی, فرید ، موسوی, زهرا ، محمدی کلاسرلو, ایلنار (1382) بررسی فراوانی بلوک های هدایتی به دنبال سکته فلبی حاد در بیماران بستری شده در CCU بیمارستان بوعلی اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (8). ص.ص.39-44. شاپا 1735-2452

حسینیان, عدالت ، سیدجوادی, مهری ، جامه, سعيده ، رحیمی, ناهیده (1385) بررسي ميزان شيوع سكته قلبي حاد بطن راست در مقايسه با سكته قلبي حاد تحتاني بطن چپ در بيماران بستري در بيمارستان بوعلي اردبيل. در: seventeenth Europen Students Congress, october 2006, Berlin.

حسینیان, عدالت ، شرقی, افشان ، محبی, آیدا (1396) بررسی یافته های آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران با آنژین صدری ناپایدار مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل از اسفند ماه 1395 تا تیر ماه 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، صادقیه اهری, سعید ، حبیب زاده, شهرام ، براک, منوچهر ، نقی زاده, محمد جواد ، شاهین, بهراد ، اشرفی, مهدی (1393) بررسی ارتباط بین سابقه ی ابتلا به عفونت کلامیدیا پنومونیه با بروز انفارکتوس حاد میوکارد در بیماران بستری شده در CCU. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، صادقیه اهری, سعید ، دوستکامی, حسین ، شیخم, سوره (1386) تغييرات الكتروكارديوگرام در پرولاپس دريچه ميترال (یک مطالعه مورد- شاهدی). مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 7 (2). ص.ص.132-136. شاپا 1735-2452

حسینیان, عدالت ، صادقیه اهری, سعید ، غریبانی, مجید محمد (1385) بررسي مقايسه اي قطر دهليز چپ در بيماران با ريتم فيبريلاسيون دهليزي با علت مشخص و بدون علت مشخص بستري در بخش قلب بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، صادقیه اهری, سعید ، ناصحی, سمیرا (1389) بررسي مقايسه اي ميزان مرگ و مير 30 روزه و نيز ميزان اختلال عملكرد سيستولي بطن چپ در بيماران با سكته ي قلبي حاد با توجه به وضعيت CRP و لكوسيتوز. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، صدری, سید فرشاد ، پارسیان, داوود (1385) بررسی میزان کارآیی تست سرمی CK- MB در مقایسه با تست سرمی CPK توتال در تشخیص بیماران با سکته قلبی حاد. در: seventeenth European Students Conference, October 2006, Berlin.

حسینیان, عدالت ، صمدیان, ایلناز ، متین, سمیرا ، باقری, امين (1391) بررسی مقایسه ای بافته های اکوکاردیوگرافی در بیماران با فیبریلاسیون دهلیزی پایدار و گذرا. در: اولین کنگره بین المللی دانشجویی قلب و عروق یزد, 28-30 سپتامبر 2011, یزد.

حسینیان, عدالت ، عابدی, علی ، عین اله زاده, حسین (1380) بررسي تابلوي مرگ بيماران فوت شده در 24 ساعت اول مراجعه به CCU بيمارستان بوعلي اردبيل در مدت 18 ماه از اول فروردين 78 تاپايان شهريور 79. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، عباسقلی زاده, ناطق ، اعظمی, احد (1382) شیوع هیپرتروفی بطنی در الکتروکاردیوگرام بیماران دیابت قندی. در: سومین کنگره گوارش و کبد ایران, 26-30 مهر 1382, تهران.

حسینیان, عدالت ، عباسقلی زاده, ناطق ، سینایی نژاد, حمید (1380) بررسي ميزان شيوع هيپرتروفي بطن چپ در الكتروكارديوگرام 250 بيمار ديابتي مراجعه كننده به بيمارستان بوعلي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، قبادی مراللو, حسن ، غفاری سلیمانی, بیتا (1393) بررسی یافته های الکتروکاردیوگرافی واکوکاردیوگرافی و سطح سرمی ro-BNP وIL6 در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، محمدزاده, علیرضا ، حبیب زاده, شهرام ، کسایی, وحیده (1391) بررسی عوارض زودرس جراحی پیوند عروق کرونری (CABG) در یک ماه اول پس از عمل در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اردبیل در طی سالهای 91 -1390. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، محمدزاده, علیرضا ، شاهمحمدی, قادر ، حسن پور, محمد ، ملکی, نصراله ، دوستکامی, حسین ، حقدوست, زرافشان (1392) پارگی دیواره بطن چپ توسط کیست هیداتید قلبی: جراحی موفقیت آمیز یک پدیده نادر. American Journal of Cardiovascular Disease ــ 3 (2). ص.ص.106-103. شاپا 2160-200X

حسینیان, عدالت ، مظلومی, عادل ، وکیلی, جعفر (1380) بررسي مقايسه اي افزايش آنزيمهاي LDH و CPK در انفاركتوس ميوكارد قدامي و تحتاني در بيماران بستري شده در بخش CCU بيمارستان بوعلي اردبيل در طول 6 ماه گذشته. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، ملکی فرد, الهام ، روشنی, مرضیه ، بروشکی, آرزو (1386) بررسی كاهش برون ده قلبي بطن چپ در بيماران با سكته قلبي حاد با و بدون موج Q. در: 18 Students ConferenceTH European , 2007October 7-11, Berlin.

حسینیان, عدالت ، نصيری, الهام ، علیزاده, فریبا ، ملكی, اعظم (1387) بررسي مقايسه اي قطر دهليز چپ در بيماران با فيبريلاسيون دهليزي با اتيولوژي شناخته شده و ناشناخته. در: The 6th International Scientific Conference for Medical Students in the GCC Countries, January 2009, UAE University-Dubai.

حسینیان, عدالت ، نقوی نیا, اشکان ، امانی, فیروز (1383) بررسي ميزان مرگ و مير شش ماهه در 200 بيمار مبتلا به سكته قلبي حاد. [ طرح تحقیقاتی]

حسینیان, عدالت ، پارسیان, زهرا ، ناصحی, سمیرا ، نصيری, الهام ، عزتی, لیلا (1387) برون ده بطن چپ در بيماران با تنگي دريچه ميترال. در: The 6th International Scientific Conference for Medical Students in the GCC Countries, January 2009, UAE University-Dubai.

حسینیان, عدالت ، پورحاجی شکر, نرگس (1384) بررسي تاثير ريسك فاكتورهاي آترواسكلروزيس بر مرگ و مير 6 ماهه بيماران با سكته قلبي حاد در بيمارستان بوعلي اردبيل. در: Sixteen European Students Conference, October 2005, Berlin-Germany.

حسینیان, عدالت ، پورفرضی, فرهاد ، زارع اکبری, مهناز ، عناصری, هاله ، سیدجوادی, مهری (1391) ارزیابی میزان حساسیت واختصاصي بودن تروپونين T قلبی در تشخيص سکته حاد قلبی در بخش های قلب وCCU در بيمارستان امام خميني(ره) اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

حسینیان, عدالت ، پورفرضی, فرهاد ، سپهوند, نسرین (1389) تعيين زمان دريافت استرپتوكيناز بعد از شروع علائم باليني در مبتلايان به سكته قلبي حاد و بررسي عوامل موثر بر آن. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، پورفرضی, فرهاد ، سپهوند, نسرین ، حبیب زاده, شهرام ، باباپور, بهزاد ، دوستکامی, حسین ، فولادی, نسرین ، سیدجوادی, مهری (1391) بررسی زمان بین شروع علائم بالینی تا دریافت استرپتوکیناز در مبتلایان به سکته قلبی حاد. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (1). ص.ص.16-24. شاپا 2228-7280

حسینیان, عدالت ، پورفرضی, فرهاد ، سید موسوی, المیرا (1386) بررسي مقايسه اي ميزان مرگ و مير 3 ماهه بيماران با سکته قلبي حاد در بيماران سيگاري و غير سيگاري در بيمارستان بوعلي شهر اردبيل در سال 1385-1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، پورفرضی, فرهاد ، عناصری, هاله (1389) بررسي مقايسه‌اي کارآئي تروپونين با ساير آنزيم‌هاي قلبي از نظر تشخيص سکته قلبي حاد در بيماران بستري در بيمارستان امام خميني(ره) اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، پورفرضی, فرهاد ، نامدار, نازنین (1389) بررسی عوامل موثر بر وقوع حوادث عروق مغزی در بیماران مبتلا به تنگی دریچه میترال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، کسایی, وحیده ، محمدزاده, علیرضا ، حبیب زاده, شهرام ، ساقی, فریبا ، داوری, مهناز ، برزگر, اعظم ، سیدجوادی, مهری (1393) بررسی عوارض زودرس جراحی پیوند عروق کرونری (CABG) در یک ماه اول پس از عمل در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی اردبیل در طی سالهای 91 -1390. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 14 (1). ص.ص.18-27. شاپا 2228-7280

حیدرزاده, مهدی ، حسنی, پرخیده ، رحیم زاده, عزیزه ، قهرمانیان, اکرم ، کلاهدوزی پور, جعفر ، یوسفی, ایلناز (1392) کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی درمبتلایان به نارسایی احتقانی قلب و جمعیت سالم. پرستاري و مامایی جامع نگر ــ 23 (1). ص.ص.13-21. شاپا 2251-8460

حیدرزاده, مهدی ، دادخواه, بهروز ، دوستکامی, حسین ، الیاس زاده, شهلا (1397) بررسی علایم پیش درآمد قلبی و ویژگی های روانسنجی دو مقیاس غربالگری علایم پیش درآمد در بیماران مبتلا به سندرم کرونری حاد بستری در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدرزاده, مهدی ، قنواتی, آرش ، پاشایی مغوان, امینه ، کلاهدوزی پور, جعفر ، کرم, امان محمد ، رحیم زاده, عزیزه ، یوسفی, ایلناز (1394) كيفيت زندگي دربيماران نارسایی احتقانی قلب: مقایسه آن با سایر جمعیت ها. مجله پژوهش پرستاری ایران ــ 10 (2). ص.ص.54-62. شاپا 1735-7012

خ

خامنه, سعید ، رفاهی, سهیلا (1379) طراحی و ساخت دستگاه تست حساسيت بارورفلکس کاروتيدی در انسان (مدل ECKBERG). در: چهارمین کنگره فیزیک پزشکی ایران, اردیبهشت ماه 1379, دانشکده شیمی دانشگاه تهران.

د

دادخواه, بهروز ، محمدی, محمدعلی (1379) بررسي تاثير روشهاي مختلف آموزشي بر عملكرد بيماران عروق كرونري بستري در مركز آموزشي – درماني بوعلي اردبيل 1379. [ طرح تحقیقاتی]

دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، باریکانی, آمنه ، بادروح, افسانه (1397) مقایسه تأثیر آموزش گروهی و فردی بر وابستگی و انگیزه ترک سیگار در بیماران عروق کرونری بستری در بیمارستان بوعلی سینا قزوین. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

داسگر, مریم ، سیاهکوهیان, معرفت ، ولی زاده, آیدین ، نقی زاده باقی, عباس ، فراموشی, مهدی (1389) مقایسه پروتکل وابسته به زمان در برابر پروتکل های وابسته به مسافت در تعیین نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) در بین دانشجویان پسر فعال. فیزیولوژی ورزشی - پژوهش در علوم ورزشی ــ 7 (7). ص.ص.89-102. شاپا 1735-7314

دوستکامی, حسین ، امانی, فیروز ، بخشنده, حسین (1381) مقايسه 200 بيمارمبتلا به انفاركتوس ميوكارد حاد سيگاري و غيرسيگاري از نظرسن جنس نوع MI، فشار خون، ديابت، كلسترول تام، سابقه بيماري ايسكمي قلبـي وسابقه خانوادگي بستري شده در بيمارستان بوعلي اردبيــل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین ، امانی, فیروز ، پرهام, محمود ، پیروی, مرضیه (1394) بررسی اثر قرص سرکه سیب بر سندرم متابولیک. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین ، حبیب زاده, افشین (1397) دو شریان کرونری راست از یک استیوم. Erciyes Medical Journal ــ 40 (3). ص.ص.162-163. شاپا 2149-2247

دوستکامی, حسین ، حبیب زاده, افشین (1397) استنت گذاری موفق اوستیال در بیمار با شریان کرونری منفرد از سینوس راست والسالوا: گزارش موردی. Journal of Tehran University Heart Center ــ 13 (3). ص.ص.140-143. شاپا 1735-8620

دوستکامی, حسین ، حسینیان, عدالت ، امانی, فیروز ، هژبری, سلیم (1386) بررسي و مقايسه نتايج تعبيه پيس ميکر موقت داخل وريدي به صورت Blind با تعبيه آن با راهنمايي اکوکارديوگرافي دوبعدي در بيماران بستري در بيمارستان بوعلي بين سالهاي 1378 الي 1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین ، حسینیان, عدالت ، درگاهی, موسی (1380) بررسي شيوع آنفاركتوس ميو كارد با علائم اوليه غير از درد سينه در بيماران بستري شده در بيمارستان بوعلي در طول 6 ماه اول سال79. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین ، حسینیان, عدالت ، سزاوار, سید هاشم ، رحیمی, مهدی (1379) بررسی نحوه مراجعه پذيرش و بستری بيماران مبتلا به انفارکتوس حادقلبی در مرکز آموزش و درمانی بوعلی شهرستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین ، حسینیان, عدالت ، سزاوار, سید هاشم ، فاتحی, غلامحسین (1381) بررسي شيوع انفاركتوس ميوكارد بدون صعود قطعه ST در بين بيماران آنژين صدري ناپايدار در بيمارستان بوعلي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین ، حسینیان, عدالت ، سزاوار, سید هاشم ، فولادوند, تیرزاد (1381) بررسي شيوع انفاركتوس بطن راست در مبتلا يان انفاركتوس تحتاني قلب ( در سه ماهه آخر سال 80 و سه ماهه اول سال 81 در بيمارستان بوعلي اردبيل ). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین ، حسینیان, عدالت ، فاتحی, غلامحسین (1385) شیوع انفارکتوس میوکارد بدون صعود قطعه ST در بیماران با تشخیص اولیه آنژین صدری ناپایدار بستری در بیمارستان بوعلی اردبیل,1381. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (1). ص.ص.37-43. شاپا 1735-2452

دوستکامی, حسین ، حسینیان, عدالت ، مظاهری, عفت ، اصلان آبادی, ناصر ، غفاری, صمد ، سهرابی, بهرام ، محمدزاده, ایرج ، پورفرضی, فرهاد ، مؤیدنیا, ناصر (1392) پیامدهای بالینی درمان بیماران مبتلا به ضایعات محل دو شاخه شدن عروق کرونر در مراجعین به مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 13 (3). ص.ص.281-291. شاپا 2228-7280

دوستکامی, حسین ، سزاوار, سید هاشم ، امانی, فیروز ، شادمان, عاطفه (1385) حساسيت و اختصاصي بودن آريتمي هاي ريپرفيوژن در پيشگويي عملكرد بطن چپ در بيماران با سكته قلبي قدامي. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی اردبيل ــ 6 (2). ص.ص.137-141. شاپا 1735-2452

دوستکامی, حسین ، سزاوار, سید هاشم ، امانی, فیروز ، شادمان, عاطفه (1384) بررسي ميزان حساسيت و اختصاصي بودن ايجاد آريتمي هاي ريپرفيوژن جهت پيشگويي عملكرد بطن چپ در بيماران با سكته قلبي قدامي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین ، سزاوار, سید هاشم ، دریانی, احمد ، ملاجوادی, رئوف (1383) بررسی وضعيت درمانی و شيوع عوامل خطر در بيماران مبتلا به فشار خون بالا در مراجعه کنندگان به مجتمع درمانی آموزشی بوعلی در سال 83-82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین ، سقا, محسن ، عدلخواه, محمد رضا (1379) بررسي دموگرافيك بيماران سكته قلبي از نظرسن و جنس و سال و فصل بين سالهاي 78- 75. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین ، صادقیه اهری, سعید ، اعلایی, مسعود (1392) بررسی نتایج متد Jailed Wire Anchoring در افزایش حمایت کاتتر راهنما در طی آنژیوپلاستی عروق قلبی (Case Series Study). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین ، صادقیه اهری, سعید ، ایرانی جم, عفت ، حبیب زاده, افشین (1397) دوز Eptifibatide بولوس در طی انتخابی Percutaneous مداخلات کرونری. Cardiology Research ــ 9 (2). ص.ص.107-110. شاپا 1923-2829

دوستکامی, حسین ، علیارزاده, بابک ، عابدی, علی ، حسینیان, عدالت ، اسبقی نمین, زهرا (1380) بررسي چگونگي تجويز هپارين و نيل به اهداف درماني توسط چك PTT در بيماران بستري در CCU. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین ، محمدی, محمدعلی (1379) بررسي ميزان آگاهي ، نگرش و عملكرد مردم شهر اردبيل در مورد عوامل خطرساز بيماري عروق كرونري سال 1379. [ طرح تحقیقاتی]

دوستکامی, حسین ، مظاهری, عفت (1385) بررسي نحوه پذيرش بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد قلبي در CCU بيمارستان بوعلي اردبيل، 1379. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (3). ص.ص.240-244. شاپا 7280-2228

دوستکامی, حسین ، مظاهری, عفت ، رفاهی, سهیلا ، فولادی, نسرین (1385) اولین کنگره نارسایی قلب ایران. در: First Iranian Heart Failure Summit, Feb 28-Marc 2, 2007, Tehran - Iran.

دوستکامی, حسین ، ملاجوادی, رئوف ، اعظمی, احد (1386) بررسي سطوح کنترل فشار خون و نوع داروی دریافتی بر كنترل فشار خون در بیماران هيپرتانسيو ، 83 ـ 1382. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 7 (2). ص.ص.143-145. شاپا 1735-2452

دوستکامی, حسین ، ملکی, نصراله ، طاووسی, زهرا (1395) آنوریسم تنه اصلی شریان کرونری چپ. The Journal of Tehran University Heart Center ــ 11 (1). ص.ص.41-45. شاپا 8620-1735

دوستکامی, حسین ، ملکی, نصراله ، هوشيار, افشين ، طاووسی, زهرا ، فیضی, ایرج (1392) پریکاردیت فشارنده مزمن. Case Reports in Cardiology ــ 2013 (2013). ص.ص.1-4. شاپا 2090-6404

دوستکامی, حسین ، نقی زاده باقی, عباس ، اصغری, شیرین (1392) بررسی ترکیب بدن (نمایه توده بدن، نسبت دور کمر به دور ران، درصد چربی) بیماران با سندرم کرونری حاد. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین ، نقی زاده باقی, عباس ، گلی قاضی جهانی, محمدتقی (1392) بررسی تاثیر فعالیت فیزیکی بیماران قبل از MI بر روی فانکشن کلاس و پروگنوز بیماران. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین ، پیرزاده, اصغر ، صادقیه اهری, سعید ، ایرانی جم, عفت (1392) بررسی اثرات درمانی تجویز integrilin به صورت دوزبولوس در مقایسه با بولوس + انفوزیون در بیماران elective Percutaneus Coronary Intervention بیمارستان امام خمینی اردبیل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین ، کرامت پناه, کریم ، حاجوی, ناصر (1379) بررسی شيوع ريسک فاکتورهای آترواسکلروز در بيماران ايسکمی قلبی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ر

رفاهی, رقیه ، رفاهی, سهیلا ، مردی, افروز ، مشعوفی, مهرناز ، جبارزاده, طاهره (1383) ارتباط بین هایپرهموسیستئینمی و استرس اکسیداتیو با شدت ضایعات اترواسکلروزیس. در: 8th Iranian Congress of Biochemistry and First International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, September 11–15, 2005, Tehran, Iran.

رفاهی, رقیه ، رهباني نوبر, محمد ، افراسیابی, عباس ، رفاهی, سهیلا (1384) ارتباط هیپر هموسیستئینمی و استرس اکسیداتیو با وسعت ضایعات آترواسکلروتیک کرونری، بیمارستان شهید مدنی تبریز. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 63 (4). ص.ص.308-315. شاپا ISSN: 1683-1764

رفاهی, سهیلا ، خامنه, سعید (1380) یک روش ساده برای تست حساسیت بارورفلکس کاروتیدی در انسان (مدل Eckberg ). در: چهاردهمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیائی و پانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 17-14 آبانماه 1380, دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

رفاهی, سهیلا ، خامنه, سعید ، عابدی, علی (1382) طراحي و ساخت دستگاه تست حساسيت بارورفلكس كاروتيدي. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (4). ص.ص.23-27. شاپا 1735-2452

روشنی, دایم ، کاظم نژاد, انوشیروان ، حاجی زاده, ابراهیم ، امانی, فیروز (1390) تحليل بقای بيماران مبتلا به سکته قلبی حاد با استفاده از اسپلاين‌های جريمه شده. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ــ 16 (3). ص.ص.56-64. شاپا 1560-652x

ز

زارع, لیلی ، حسنخانی, هادی ، دوستکامی, حسین ، O. Brien, Frances ، محجل اقدم, علیرضا (1395) درک بیماری، درمان پذیرش و مقابله با افراد با عروق کرونر تحت درمان آنژیوپلاستی. Open Journal of Nursing ــ 6 (7). ص.ص.549-557. شاپا 2162-5336

زمانی, بیژن (1397) اقدامات اولیه کرونری در انفارکتوس. در: The second Iranian Congress on Acute Coronary Syndromes, Jun 27-29 , 2018, Tabriz - Iran.

زمانی, بیژن (1395) ارزیابی درمان فیبرینولیتیک در سندرم متابولیک. در: The First Iranian Congress On Acute Coronary Syndromes, Jul 20-22, 2016, Tabriz - Iran.

زمانی, بیژن (1397) پرونده خانم 67 ساله. در: 3rd Congress of Clinical Cases in Complex CardiovascularTherapeutics, Apr 12-13, 2018, Shiraz - Iran.

زمانی, بیژن ، آذری, مهناز ، حسینیان, عدالت ، شکر درگاهی, احمد ، مردی, افروز ، آذری, شهین (1394) بررسی تاثیر سرعت تزریق استرپتوکیناز دربیماران انفارکتوس قلبی حاد بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال 90- 89. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 15 (2). ص.ص.128-136. شاپا 7280-2228

زمانی, بیژن ، امانی, فیروز ، هادئی, فرانک (1396) بررسی فراوانی گروه خونی ABO و RH در بیماران با Acute coronary syndrome مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل از فروردین 1395 تا اردیبهشت 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی, بیژن ، امانی, فیروز ، هادئی, فرانک (1397) مطالعه فراوانی گروه خونی های ABO در بیماران ACS. International Journal of Scientific Reports ــ 4 (5). ص.ص.109-113. شاپا 2156-2454

زمانی, بیژن ، امیرعجم, زهرا ، صادقیه اهری, سعید ، قدیمی, سعید (1397) بررسی عوامل موثر بر زمان Symptom-to-Balloon، تاریخچه‌ی پزشکی و پیش‌آگهی در بیماران STEMI تحت آنژیوپلاستی اولیه(PPCI) در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی, بیژن ، ایرانپرور, منوچهر ، اشرفی, مهدی (1396) ارزیابی بالینی ، الکترگرافیکی و نتایج آزمایشگاهی درمان رپرفیوژن در بیماران باسکته قلبی حاد. Journal of Experimental and Integrative Medicine ــ 7 (1). ص.ص.7-10. شاپا 1309-4572

زمانی, بیژن ، باباپور, بهزاد ، امانی, فیروز ، قاسمیان, محسن (1396) مقایسه ریسک فاکتورهای بیماری عروق کرونری در بیماران با ضایعات اکتازی و استنوتیک. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 4 (12). ص.ص.4411-4415. شاپا 6032-2394

زمانی, بیژن ، باباپور, بهزاد ، امانی, فیروز ، قاسمیان, محسن (1395) مقایسه ریسک فاکتورهای کرونری در بیماران با ضایعات انسدادی و اکتاتیک عروق کرونر بستری در بخش قلب بیمارستان امام خمینی(ره)اردبیل از سال 1391 تا 1394. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی, بیژن ، باباپور, بهزاد ، دوستکامی, حسین ، موسوی, میرهاشم (1395) مقایسه اثر دوز بالا و پایین اتروواستاتین در سطوح پروتئین سی در بیماران دچار سندرم حاد کرونری. International Journal of Research in Medical Sciences ــ 4 (9). ص.ص.3895-3899. شاپا 6071-2320

زمانی, بیژن ، باباپور, بهزاد ، مسعودی, نسیم (1394) تغییرات ldl, hdl در بیماران با سندرم کرونری حاد. International Journal of Advances in Medicine ــ 3 (1). ص.ص.88-91. شاپا 3925-2349

زمانی, بیژن ، باباپور, بهزاد ، مسعودی, نسیم (1393) مقایسه LDL و HDL بدو مراجعه و 3 ماه بعد از درمان بیماران با تشخیص سندروم کرونری حاد بستری در بخش قلب بیمارستان امام خمینی اردبیل در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی, بیژن ، باباپور, بهزاد ، نقوی-بهزاد, محمد ، تقی زاده-جاهد, مهناز ، علی خواه, حسین ، عباس نژاد, محسن (1393) اثر آتورواستاتین نسبت به دوز کم در پروتئین واکنش پذیر حساس C در سندرم حاد کرونری. Nigerian Medical Journal ــ 55 (6). ص.ص.490-494. شاپا 0300-1652

زمانی, بیژن ، حداد, امیر ، دیباوری, سارینا ، زمانی, ان (1396) هیپرکالمی شدید بدون تغییرات الکتروکاردیوگرام. در: هشتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی, 8-9 آذر 1396, اردبیل - ایران.

زمانی, بیژن ، حسینیان, عدالت ، شکر درگاهی, احمد (1390) بررسي مقايسه تاثير نحوه تزريق استرپتوكيناز بركارايي آن دربيماران مبتلا به انفاركتوس قلبي حاد بستري دربخش مراقبتهاي ويژه قلبي دربيمارستان امام خميني اردبيل در سال 90- 1389. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی, بیژن ، دوستکامی, حسین ، موسوی, میرهاشم (1390) مقایسه اثر دوز بالا و پایین آتورواستاتین بر روی سطح hs-CRP وپیامد سه ماهه آن در بیماران با سندرم کرونری حاد. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی, بیژن ، شرقی, افشان ، حسینی, زهرا (1390) بررسي اثر استاتين ها روي ضخامت اينتيما- مدياي كاروتيد در بيماران با سندرم حاد كرونري. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی, بیژن ، شرقی, افشان ، حسینی, زهرا (1395) تاثیر استاتین ها بر ضخامت اینتیما مدیا شریان کاروتید در بیماران با سندرم کرونری حاد. International Journal of Scientific Reports ــ 3 (3). ص.ص.72-75. شاپا 2454-2156

زمانی, بیژن ، صادقی موحد, فریبا ، حسینی, زهره ، زمانی, نگین (1394) فراوانی و شدت اختلالات روانی در بیماران با درد قفسه سینه. International Journal of Scientific Reports ــ 2 (2). ص.ص.36-40. شاپا 2156-2454

زمانی, بیژن ، صادقی موحد, فریبا ، صادقیه اهری, سعید ، حسینی, زهره (1394) بررسی فراوانی و شدت اختلالات روحی روانی در بیماران دچار درد قفسه سینه غیر ارگانیک و عوامل مؤثر بر آن، دربیماران مراجعه کننده به کلینیک قلب و عروق بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی, بیژن ، صالحی, رویا ، اصفهانی, علی (1396) بررسي تاثير محافظتي كاروديلول بر عليه كارديوميوپاتي ناشي از آنتراسايكلين در بيماران مبتلا به سرطان پستان و لنفوم. International Journal of Advances in Medicine ــ 5 (1). ص.ص.16-20. شاپا 3925-2349

زمانی, بیژن ، عبدالهی, اصغر ، مردی, افروز (1397) تاثیر هپارین قبل از pci اولیه روی نتایج کلینیکی و پاراکلینیکی دراز مدت و کوتاه مدت و مرگ ومیر بیماران با سندرم کرونری. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ــ 7 (4). ص.ص.748-752. شاپا 2003-2319

زمانی, بیژن ، مردی, افروز ، عبدالهی, اصغر (1395) بررسی تاثیر تجویز هپارین قبل از Primary PCI بر نتایج کلینیکی و پاراکلینیکی کوتاه مدت و دراز مدت و مورتالیته بیماران مراجعه کننده با سندرم حاد کرونری به بیمارستان امام خمینی اردبیل، سال 94. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

زمانی, بیژن ، پورافکاری, لیلی ، تابان, علیرضا (1392) مشخصه ی تغییرات ECG در پریکاردیت حاد. Emergency Medicine: Open Access ــ 4 (1). ص. 66. شاپا 7548-2165

س

سزاوار, سید هاشم ، احمدآبادی, فرزاد (1381) الکتروکاردیوگرافی بالینی. الکتروکاردیوگرافی بالینی . نیک آموز, اردبیل. شابک 964-7875-28-2

سزاوار, سید هاشم ، امینی ثانی, نیره ، علویزاده, سید علیرضا (1383) بررسی شيوع عوامل خطر سکته قلبی در افراد زير 45 سال بستری در بخش CCU بيمارستان بوعلی شهرستان اردبيل در سال 83-82 هـ.ش. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سزاوار, سید هاشم ، بهلولی, شهاب ، رحیمی, عباس ، نوری, فرهاد (1382) مقايسه اثر کاپتوپريل خوراکی mg 50 با ايزوسوربايد زير زبانی mg 5 در درمان کريزهيپرتانسيون اورژانسی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سزاوار, سید هاشم ، حسینیان, عدالت ، دوستکامی, حسین ، اوستا, لیلی (1381) بررسي شيوع و علل مرگ و مير بيمارستاني انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستان بوعلي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سزاوار, سید هاشم ، حسینیان, عدالت ، زایدی خیاوی, کبری (1381) بررسي ميزان و علل عدم تجويز استرپتوكيناز در بيماران مبتلا به انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستان بوعلي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سزاوار, سید هاشم ، حسینیان, عدالت ، صادق مغانلو, نسرین (1381) بررسي شيوع عوامل تشديد كننده نارسايي قلبي در بيماران بستري شده در بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 81 – 80. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سزاوار, سید هاشم ، حسینیان, عدالت ، عباس زاده, لیلا (1381) بررسي وضعيت كنترل فشار خون در بيماران مبتلا به ديابت تيپ II در مركز آموزشي – درماني بوعلي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سزاوار, سید هاشم ، عابدی, علی ، تبریزیان نمین, شروین (1380) بررسي عوامل زمينه اي و علائم پرودرومال در بيماران دچار انفاركتوس حاد ميوكارد در بيمارستان بوعلي در سال 79. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سزاوار, سید هاشم ، عباس زاده, لیلا ، حسینیان, عدالت ، ایرانپرور, منوچهر ، خدامرادزاده, مینایه (1382) بررسی وضیعت کنترل فشار خون در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان بوعلی اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (9). ص.ص.1-6. شاپا 1735-2452

سزاوار, سید هاشم ، محمدی, محمدعلی (1379) شيوع ريسك فاكتورهاي ماژور بيماري عروق كرونري در افراد بالاي 20 سال شهر اردبيل سال 1379. [ طرح تحقیقاتی]

سزاوار, سید هاشم ، نوری, فریدون ، نوری, فرهاد ، بهلولی, شهاب ، فرشیدی, حسین ، شمشیرگران, سید مرتضی (1383) مقایسه اثرکاپتوپریل خوراکی و نیترات زیر زبانی در کنترل حملات پرفشاری خون. مجله پزشکی هرمزگان ــ 8 (3). ص.ص.121-124. شاپا 2223-1735

سزاوار, سید هاشم ، کرامت پناه, کریم ، اسماعیلی ساری, وجیهه (1379) بررسي سيكل شبانه روزي در سندرم حاد كرونري در بيماران بستري دربيمارستان بوعلي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سوادپور, محمدتقی ، شریفی راد, غلامرضا ، محبی, سیامک ، کامران, عزیز ، درگاهی, عبداله (1393) شیوع پرفشاری خون و ریسک فاکتورهای قلبی عروقی در بین بزرگسالان شهری - ایران. Archives of Hygiene Sciences ــ 3 (2). ص.ص.44-49. شاپا 22519203

سوری, رحمن ، نقی زاده باقی, عباس ، دهقان, محمد حسین ، نعمتی, علی ، ترابی, فرناز ، شیخ الاسلامی وطنی, داریوش ، اسدی, عبدالله (1386) تاثیر فعالیت جسمانی در زمانهای متفاوت با وضعیت تغذیه ای گوناگون بر عوامل خطر قلبی و عروقی در زنان میانسال پرخطر. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (3). ص.ص.256-262. شاپا 1815-8846

سیاهکوهیان, معرفت ، عزیزان, شبنم ، نقی زاده باقی, عباس (1392) ارزيابی همگرايی پروتکل های وابسته به زمان و وابسته به مسافت در تعيين نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) در بين دختران جوان غيرفعال. فیزیولوژی ورزشی - پژوهش در علوم ورزشی ــ 5 (17). ص.ص.47-60. شاپا 1735-7314

سیدجوادی, مهری ، حسینیان, عدالت ، جامه, سعيده ، قاسمی, معصومه (1385) بررسي ميزان شيوع انواع مختلف سكته حاد قلبي در بيماران بستري در بيمارستان بوعلي اردبيل در طي دو سال گذشته. در: seventeenth European Students Conference, October 2006, Berlin.

سیدجوادی, مهری ، محمدی, راحله ، مظاهری, عفت ، ناصری, رقیه (1393) اورژانس های قلبی و تنفسی فوریت های داخلی 1. اورژانس های قلبی و تنفسی . انتشارات آریتان, اردبیل. شابک 0-14-6290-600-978

ش

شریفی راد, غلامرضا ، مصطفوی, فیروزه ، کامران, عزیز ، محبی, سیامک ، میرکریمی, کمال (1392) ادراک افراد مبتلا به پرفشاری خون از بیماری و درمان آن. تحقیقات نظام سلامت ــ 9 (6). ص.ص.10-1. شاپا 1735 -2363

شکیبا, بهرام ، تذکری, زهرا (1377) فشار خون به زبان ساده. شیخ صفی الدین, اردبیل. شابک 7-20-6822-964

ص

صادقی, همایون ، جعفرزاده, حمید ، فلاح, مهدی ، حکمت, شراره ، بشیری, جعفر ، حسینقلی زاده, غلامحسین ، سلطان محمدزاده, محمد صادق ، مرتضی زاده, اکبر ، شاکر, افشین ، دانه زن, محمد ، ظهوری, علی ، خسروی, علیرضا ، نسیمی دوست, رامین ، ملک پور, نیلوفر ، خوارزمی, ا ، بابایی, مسعود ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، مشهدی عبداللهی, حسین (1390) بررسي عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي، بر اساس اطلاعات نظام مراقبت غيرواگير در اردبيل. Vascular Health and Risk Management ــ 7 . ص.ص.417-424. شاپا 1176-6344

صادقی, همایون ، سفیری, سعید ، فرح بخش, مصطفی ، حبیب زاده, شهرام ، نیک نیاز, علیرضا ، کوشا, احمد ، هارشانی, جایاسینگ ، یوسفی سادات, عالیه (1394) اثر سازمانهای مردم نهاد غیر دولتی در ارتقا آگاهی و کنترل فشار خون توسط افراد خانواده. Journal of Archives in Military Medicine ــ 2 (3). ص.ص.1-5. شاپا 2345-5071

صادقی افخم, منصوره ، غفوری, فائزه ، مردی, افروز ، رفاهی, سهیلا (1397) عوامل موثر بر بستری مجدد بيماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر در بيمارستان مرکز قلب تهران. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ــ 26 (5). ص.ص.154-161. شاپا 1563-4728

صادقیه اهری, سعید ، دوستکامی, حسین ، کریم اللهی, منصوره ، وفاپور, مریم (1395) بررسی مقایسه ای میزان سرمایه ی اجتماعی در بیماران مبتلا به حمله اول انفارکتوس میوکارد حاد و گروه شاهد. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید ، پورفرضی, فرهاد ، نیک نژاد, محمدرضا (1389) بررسی فراوانی پرفشاری خون، اضافه وزن و چاقی و ارتباط آنها با شیوه زندگی (فعالیت فیزیکی، مصرف سیگار و عادات غذایی) در پزشکان شهر اردبیل در سال 89. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالحی, رضوانه ، زمانی, بیژن ، اصفهانی, علی ، غفاری, سجاد ، عباس نژاد, محسن ، گلدوست, محمد (1390) اثر محافظتی کارویدول در کاردیوپاتی به وسیله انتراسیکلین در بیماران سرطان پستان و لنفوم. American Heart Hospital Journal ــ 9 (2). ص.ص.95-98. شاپا 1541-9215

ض

ضیاء بخش, حسین ، صادقیه اهری, سعید ، صمد زاده, رسول (1394) مقایسه ی پراکندگی جغرافیایی شیوع فشارخون بالا درمناطق روستایی اردبیل با توجه به ارتفاع. در: اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیا, 15 مرداد 1394, شیراز - ایران.

ع

عابدی, علی ، خامنه, سعید ، محمدی نقده, مصطفی ، ابراهیمي, هادی ، صمدیخواه, جمشید (1387) ارزيابي حساسيت بارورفلكس كاروتيدي در بيماران مذكر با انفاركتوس قلبي. Research Journal of Biological Sciences ــ 3 (2). ص.ص.269-274. شاپا 1815-8846

عباسی, محمد ، محمدی, نورالدین ، نیکبخت نصرآبادی, علیرضا ، پورمیرزاکلهر, رضا ، شمشیری, محمود (1395) تجارب زیسته بیماران پس از پیوند عروق کرونری: یک مطالعه پدیده شناسی هرمنوتیک. مجله تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی ــ 5 (3). ص.ص.178-186. شاپا 2322-1593

عسکری, شهین ، محمدی, نورالدین ، قربانی, اعظم ، غفارزادگان, رضوان ، باباحاجی, ملیحه ، ترکی, یوسف (1392) مقایسه میزان افسردگی در بیماران قبل و بعد از جایگذاری دفیبریلاتور کاشتنی. Advances in Biological Research ــ 7 (5). ص.ص.175-179. شاپا 1992-0067

علی پناه مقدم, رضا ، رهباني نوبر, محمد (1385) بررسي غلظت پراكسيدهاي ليپيدي سرم به عنوان عامل خطر بيماري هاي عروق كرونري در مردان. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (2). ص.ص.149-155. شاپا 1735-2452

علیمحمدی, حسین ، فولادی, نسرین ، پورفرضی, فرهاد ، صفیر, حجت اله (1389) بررسی ارتباط بین عفونت هلیکو باکترپیلوری و ابتلا به سندرم حاد کرونر. در: چهارمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران, 18-20 آبان 1389, اصفهان.

عیسی زاده فر, خاطره ، صداقت, مجتبی ، انتظاری, مسعود (1387) آموزش احیای قلبی ریوی در دانشجویان پزشکی در بخش بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. Journal of medical education ــ 12 (2). ص.ص.37-41. شاپا 3998-1735

ف

فتحی, افشین ، امامزادگان, رامین ، امانی, فیروز ، ساکی, معصومه (1393) بررسی افزایش فشار خون ریوی در بیماران تالاسمی اینتر مدیای تحت درمان با هیدروکسی اوره در بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1391. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، باباپور, بهزاد ، امانی, فیروز ، محمدیان, لیلا (1393) سنجش میزان موفقیت احیای قلبی ریوی و عوامل مرتبط با آن در اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل طی سال 92. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، امانی, فیروز ، پورفرضی, فرهاد ، همايونفر, نسرین ، کریم اللهی, منصوره ، صفیر, حجت اله ، حسینیان, عدالت (1391) بررسی ارتباط بین عفونت هلیکو باکتر پیلوري با سندرم حاد کرونر در شهر اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (1). ص.ص.51-58. شاپا 2228-7280

فولادی, نسرین ، علیمحمدی, حسین ، صفیر, حجت اله (1388) بررسی میزان شیوع عفونت هلیکو باکتر پیلوری در افراد دچار سندرم حاد کرونری در شهر اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

فیضی, ایرج ، عیدی, محمود ، انصاری, معروف (1387) ميزان مرگ و مير و عوامل مؤثر بر آن در بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (4). ص.ص.420-423. شاپا 1735-2452

ق

قبادی, آرزو ، حسینیان, عدالت ، دوستکامی, حسین ، رسولی, رحیمه (1384) ارتباط بين شيوع فيريلاسيون دهليزي با محل دريچه ميترال و قطر دهليز چپ در بيماران با تنگي ميترال. در: Sixteen European Students Conference, October 2005, Berlin-Germany.

قبادی مراللو, حسن ، حبیب زاده, شهرام ، میرزانژاد, محسن (1393) بررسی اندیکاسیون های بستری بیماران و میزان مورتالیته در بخش ICU داخلی بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال 92. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قدرتی, محمدرضا ، اخوان اکبری, قدرت ، مولوی, پرویز ، اخوان اکبری, پوران (1388) مقايسه اثر پروپوفول و تيوپنتال سدیم در القای بیهوشی برای الکتروشوک درمانی. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 9 (3). ص.ص.249-255. شاپا 1735-2452

قدرتی, محمدرضا ، انتظاری, مسعود ، عیسی زاده فر, خاطره (1380) بررسی شيوع عوارض بعد از بيهوشی در بيمارستانهای دولتی و شناسائی ريسک فاکتورهای احتمالی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قدیمی, سعید ، زمانی, بیژن ، امیرعجم, زهرا ، صادقیه اهری, سعید ، اباذری, مالک ، مراد اوغلی, فرشته (1397) بررسی عوامل خطر برای بیماری عروق کرونر در بیماران مبتلا به STEMI و ارتباط آن با زمان ارجاع. در: The second Iranian Congress on Acute Coronary Syndromes, Jun 27-29 , 2018, Tabriz - Iran.

قربانی, اعظم ، قزلباش, سيما ، قزلباش, سحر (1390) کاربرد طب مکمل و جایگزین در کنترل فشار خون بالا. در: اولین همایش بین المللی پیشگیری،تشخیص و درمان پرفشاری خون, 7-5 مهرماه 1390, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

قزلباش, سحر ، قزلباش, سيما ، قربانی, اعظم (1390) تاثیر ویتامین D در پیشگیری و کنترل فشار خون. در: اولین همایش بین المللی پیشگیری، تشخیص و درمان پرفشاری خون, 7-5 مهر 1390, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

قزلباش, سيما ، قربانی, اعظم (1391) تعدیل سبک زندگی و پیشگیری از فشار خون. ARYA Atherosclerosis Journal ــ 8 (suppl). S202-S207. شاپا 1735-3955

قزلباش, سيما ، قربانی, اعظم ، قزلباش, سحر (1390) تعدیل سبک زندگی و پیشگیری از فشار خون بالا. در: اولین همایش بین المللی پیشگیری، تشخیص و درمان پرفشاری خون, 7- 5 مهرماه 1390, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

م

مأذنی, محمد ، دانیال زاده, آلبرت (1377) مقایسه مقادیر میانگین سرمی ویتامین C در بین بیماران شریان کرونر و افراد سالم. بولتن علمی-خبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ پائیز (7). ص.ص.7-15.

مأذنی, محمد ، محمودزاده, یاور ، رضاقلی زاده, لطف اله (1397) بررسی اثرات محافظتی عصاره‌ی بابونه‌ی گاوی بر آسیب‌ قلبی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ــ 23 (2). ص.ص.70-80. شاپا 1560-652x

مأذنی, محمد ، نعمتی, علی (1379) معرفی نسبت مس/ويتامين C به عنوان عامل ضد خطرزای در بيماری شريان کرونر. در: کنگره سالیانه پاتولوژی, 1379 آبان 14-19, تهران، ایران.

مأذنی, محمد ، نعمتی, علی ، دانیال زاده, آلبرت (1378) سطح سرمی مس در بیماری شریان کرونر. در: پنجمین کنگره تعذیه ایران, 1378 شهریور 22-25, تهران، ایران.

مأذنی, محمد ، نعمتی, علی ، سقا, محسن ، عابدی, علی (1379) اثر سیگار بر روی مس/ویتامین C سرم در بین بیماران شریان کرونر. در: چهارمین کنگره بین المللی بیماریهای ریوی و سل, 1379 آبان 10-13, تهران، ایران.

متین, سمیرا ، باقری, امين ، متین, المیرا ، متین, سمیه (1389) ارتباط وضعیت تغذیه سالمندان با بیماریهای قلبی - عروقی و دیابت در شهر نمین در سال 1388. در: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت, 21-22 مهر 1389, تهران- ایران.

محمدزاده, علیرضا ، اوستا, لیلی ، امانی, فیروز ، میربلوک, ندا (1393) مقایسه ی نتایج استفاده از بالون پمپ داخل آئورتی قبل و حین جراحی قلب در بیمارستان امام خمینی اردبیل طی سالهای 92-1388. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدزاده, علیرضا ، باباپور, بهزاد (1393) جراحی کرونری قلب در بیمار مسن مبتلا به هموفیلی A. Aging Clinical and Experimental Research ــ 25 (4). ص.ص.1044-1045. شاپا 1720-8319

محمدزاده, علیرضا ، توفیقی, فرشاد ، حسن پور, محمد ، عیسی زاده فر, خاطره (1395) بررسی تأثیر تجویز منیزیوم بعد از عمل در کاهش آریتمیهاي بعد از جراحی باي پس قلبی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 16 (1). ص.ص.85-94. شاپا 7280-2228

محمدزاده, علیرضا ، جعفری, ناصر ، باباپور, بهزاد ، دوستکامی, حسین ، حسینیان, عدالت ، حسن پور, محمد (1391) ارزیابی تاثیر Preconditioning مرحله ای بر فاکتورهای بیوشیمیایی در بیماران تحت عمل جراحی CABG. ISRN Cardiology ــ 2012 (2012). ص.ص.4-1. شاپا 2090-5599

محمدزاده, علیرضا ، جعفری, ناصر ، حسن پور, محمد ، سهندی فر, سهیل ، غفاری, مسعود ، علائی, واحد (1392) تاثیر پرفیوژن منقطع در بای پس قلبی ریوی روی مارکرهای بیوشیمیایی و فعالیت کلیه در بیماران تحت جراحی قلب. American Journal of Cardiovascular Disease ــ 3 (3). ص.ص.158-162. شاپا 2160-200X

محمدزاده, علیرضا ، عیسی زاده فر, خاطره ، حسن پور, محمد ، توفیقی, فرشاد (1394) بررسی تأثیر تجویز منیزیوم در کاهش آریتمی های بعد از جراحی CABG در بیماران جراحی‌ شده در بیمارستان امام خمینی اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدزاده, علیرضا ، غفاری, سجاد (1397) تاثير اضطراب وتنفر بر روي افسردگي بعد از بازتواني قلبي وتمرينات ورزشي. در: 4th National Confference and the First International Conference on Humanities and Islamic Studies, Jan 17, 2019, Shiraz - Iran.

محمدزاده, علیرضا ، غفاری, سجاد (1397) مطالعه ارتباط بين شدت افسردگي وتنظيم خودكار قلبي. در: 4th National Confference and the First International Conference on Humanities and Islamic Studies, Jan 17, 2019, Shiraz - Iran.

محمدزاده, علیرضا ، غفاری, سجاد ، غفاری صائین, مسعود (1396) نقش بهزیستی روانشناختی, فرسودگی حیاتی وتیپ شخصیتی D در پیش بینی کیفیت زندگی افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلبی شهر اردبیل. در: National Conference on Iran And World New Researches in Psychology and Educational Sciences Law and Social Sciences, Nov 16, 2017, Shiraz - Iran.

محمدزاده وردین, محمد ، حبیبی رودکنار, مهریار (1393) افزایش بیان NF-E2-related factor 2 در سلولهای بنیادی مزانشیمی به منظور بهبود کاردیومیوپلاستی سلولی. Electronic Physician ــ 6 (2). ص.ص.808-813. شاپا 2008-5842

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، سزاوار, سید هاشم (1381) بررسي تاثير پيگيري بر وضعيت کنترل فشار خون در بيماران دچار پر فشاري خون مراجعه کننده به اورژانس مرکز آموزشي درماني بوعلي اردبيل 1381. [ طرح تحقیقاتی]

مدنی, فرنوش ، سزاوار, سید هاشم ، مینایی, رضا (1381) بررسي ميزان شيوع فيبريلاسيون دهليزي دركارديوم گرام200 بيمار بستري شده بعلت سكته مغزي دربيمارستان علوي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، مشفق, مریم ، محترمی, سید علی (1393) برق گرفتگی در بیماران ارجاعی به بیمارستان: یک مطالعه توصیفی. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran ــ 28 (133). ص.ص.1-3. شاپا 1016-1430

مظاهری, عفت ، آهنگران, زینب ، ناصری, رقیه ، محمدی, راحله ، پورقهرمان, شهلا ، عالی, عدیله (1388) بررسی وضعیت آموزش به بیماران قلبی بستری در بخش قلب مرکزآموزشی در مانی بوعلی دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. در: اولین همایش سراسرس آموزش بالینی در پرستاری و مامایی, 15-14 مرداد ماه 1388, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مظاهری, عفت ، ایمانپور, سارا ، احمدزاده, الهام (1387) بررسی وضعيت آموزش به بيماران قلبی در بيماران بستری در مرکز آموزشی درمانی بوعلی دانشگاه علوم پزشكی اردبيل 1382. در: اولین همایش علمی پژوهشی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل , شهریور1387 9-10, اردبیل .

مظاهری, عفت ، تذکری, زهرا ، قدرتی, محمدرضا ، سزاوار, سید هاشم (1384) احیای قلبی و ریوی. یاوریان, اردبیل. شابک 964-8478-25-2

مظاهری, عفت ، سزاوار, سید هاشم ، حسینیان, عدالت ، فولادی, نسرین (1379) بررسي تاثير پيگيري بر سلامت جسمي و روحي بيماران دچار انفاركتوس قلبي مراجعه كننده به مركز آموزشي،درماني بوعلي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 80-1379. [ طرح تحقیقاتی]

مظاهری, عفت ، سزاوار, سید هاشم ، حسینیان, عدالت ، فولادی, نسرین (1381) تاثير پيگيري بر وضعيت سلامت جسمي وروحي بيماران دچار انفاكتوس قلبي مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني بوعلي. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (6). ص.ص.53-59. شاپا 1735-2452

مظاهری, عفت ، محمدی, راحله (1389) میزان آگاهی بیماران قلبی بستری از بیماری خود در بیمارستان آموزشی درمانی بوعلی. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل ــ 12 (1). ص.ص.46-52.

مظاهری, عفت ، مشعوفی, مهرناز ، رفاهی, سهیلا (1385) بررسی عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در بیماران بستری دربخش قلب مرکزآموزشی درمانی بوعلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: هفتمین همایش سراسری چاقی وبیماریهای ناشی از آن , 26آذر1385 , شیراز- دانشکده پرستاری و مامایی. (ثبت شده )

مظاهری, عفت ، ناصری, رقیه ، دوستکامی, حسین ، فولادی, نسرین (1386) تروما و پیامد های اقتصادی آن. در: دومین همایش سراسری طب اورژانس, 8-10 خرداد 1386, تهران - ایران.

مظاهری, عفت ، کریم اللهی, منصوره ، فولادی, نسرین ، سزاوار, سید هاشم ، تذکری, زهرا (1385) بررسي ميزا ن موفقيت احياء قلبي ريوي و عوامل مرتبط با آن در مجتمع آموزشي درماني بو علي، علي اصغر وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. در: نهمین کنگره سراسری بیهوشی واحیائ, 1385, مشهد -دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

منافی, فریده ، علی پناه مقدم, رضا ، نعمتی, علی ، مهری پیرایواتلو, آرش ، ملک زاده, ودود (1395) ایجاد مدل اضافه باری ثانویه آهن در قلب موش صحرایی نژاد اسپراگو. در: The 1 st National congress on Animal models in experimental medical researches, Apr 14, 2016, Shiraz - Iran.

مهاجری, مهسا ، نعمتی, علی ، خیروری, ثریا ، اوستا, لیلی ، ایرانپور, فریده ، کریم زاده, شهین (1393) بررسی ارتباط کلسیم و منیزیم دریافتی با فشار خون بالا و شاخصهای تن سنجی در بیماران مبتلا به سندروم پرینزمتال آنژین و افراد سالم در سال 92. مجله علوم پزشکی جیرفت ــ 1 (2). ص.ص.77-84.

مهدوی شهری, مسلم ، خلیلی, زهرا ، صدرالهی, علی ، سعادتی, بنفشه (1393) بررسی شیوع عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در سالمندان شهر کاشان در سال1393. نشريه پرستاري قلب و عروق ــ 3 (3). ص.ص.3-16. شاپا 8983-2251

مهدی پور, داوود ، حسینیان, عدالت ، صداقت, فاطمه (1384) بررسي مقايسه اي الكتروكارديوگرام برون ده بطن چپ و اندازه دهليز چپ در بيماران با فيريلاسيون گذرا و دائم. در: Sixteen European Students Conference, October 2005, Berlin-Germany.

میرزا آقازاده, محمد ، باباپور, بهزاد ، محسنی فر, هادی (1393) بررسی دقت تشخیصی NT-ProBNP در مایع پلور با منشا قلبی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا آقازاده, محمد ، زمانی, بیژن ، فولادی, نسرین ، مهدی نیا, فریبا (1390) ارتباط بين هيپوکسي شبانه با ميزان برون ده بطن چپ در بيماران با نارسايي احتقاني قلب. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا آقازاده, محمد ، فولادی, نسرین ، زمانی, بیژن ، مهدی نیا, فریبا ، محمدی, راحله (1393) ارتباط بین هیپوکسی شبانه با میزان کسر جهشی بطن چپ در بیماران با نارسایی احتقانی قلب. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 14 (3). ص.ص.240-248. شاپا 2228-7280

میرزا آقازاده, محمد ، ملکی, نصراله ، مهدی نیا, فریبا ، بهتویی, مهرزاد ، طاووسی, زهرا (1392) ارتباط بین هیپوکسمی شبانه و کسر جهشی بطن چپ در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب. Sleep Disorders ــ 2014 . ص.ص.1-6. شاپا 2090-3553

میرزا رحیمی, مهرداد ، دوستکامی, حسین ، پورعلی, رقیه (1387) بررسي علل سوفلهاي قلبي در بخش نوزادان بيمارستانهاي امام خميني (ره) و علوي اردبيل از مهرماه1385 تا مهرماه 1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا رحیمی, مهرداد ، سعادتی, حکیمه ، دوستکامی, حسین ، علی پور, رقیه ، عیسی زاده فر, خاطره ، انتشاری مقدم, افسانه (1389) سوفل قلبی در نوزادان: آیا از بیماریهای مادر زادی قلبی ناشی می شود؟. Iranian Journal of Pediatrics ــ 21 (1). ص.ص.107-110. شاپا 2008-2142

میرکریمی, کمال ، هنرور, محمدرضا ، آریایی, محمد ، بردی اوزونی دوجی, رحمان ، کامران, عزیز (1394) تاثير مصاحبه انگيزشی بر پای‌بندی به درمان در افراد مبتلا به پرفشاری خون. افق دانش ــ 21 (3). ص.ص.213-220. شاپا 1855-1735

ن

نجاتی, افشین ، صادقیه اهری, سعید ، حسینیان, عدالت ، ارشاد, سینا (1396) بررسی فراوانی نسبی تنگی شریان کلیوی در بیماران مبتلا به فشار خون شدید آنژیوگرافی شده در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل در سال 1393 و ارتباط آن با یافته های آنژیوگرافی قلب. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نجفي پور, حميد ، پناهپور, حمداله ، اسمعيلي, فرزانه ، رضواني پور, مظفر ، موذن زاده, منصور (1379) بررسي اثر سه داروي صناعي جديد مهار كننده كانالهاي كلسيمي بر فشار خون،نيروي انقباضي و ضربان قلب در خرگوش. فیزیولو‍ژی و فارماکولوژی ــ 4 (2). ص.ص.197-212. شاپا 1735-0581

نجفی, مسلم ، فرج نیا, صفر ، محمدی نقده, مصطفی ، بدل زاده, رضا ، احمدی اصل, ناصر ، برادران, بهزاد ، امانی, محمد (1393) مهار منافذ عبور میتوکندری باعث بهبود اثر محافظتی پس شرطی در قلب دیابتی می شود. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders ــ 13 (106). ص.ص.1-10. شاپا 2251-6581

نقوی نیا, اشکان ، حسینیان, عدالت (1384) بررسي تاثير هايپرتروفي بطن چپ بر مرگ و مير 6 ماهه 250 بيمار با سكته قلبي حاد. در: Sixteen European Students Conference, October 2005, Berlin-Germany.

نوروزی, ودود ، حسن پور, محمد ، امانی, فیروز ، خواجوی, سحر (1397) مقایسه تاثیرAcute Normovolemic Hemodilution بر میزان خونریزی در 48 ساعت اول بعد از عمل جراحی Coronary Artery Bypass Grafting. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نوروزی, ودود ، حسن پور, محمد ، خواجوی, سحر (1397) بررسی تاثیر ANH (acute normovolemic hemodilution)بر میزان خونریزی در 48 ساعت اول بعد از عمل جراحی پیوند عروق کرونر. International Journal of Advances in Medicine ــ 5 (6). ص.ص.1417-1421. شاپا 3925-2349

نوروزی, ودود ، حسن پور, محمد ، فولادی, ساناز (1397) ارتباط بین فشار PACO2 و PECO2 در طول CBP. International Journal of Medicine in Developing Countries ــ 3 (1). ص.ص.1-4. شاپا 1658-7820

ه

هنرور, محمدرضا ، میرکریمی, کمال ، باقری, دانیال ، کامران, عزیز (1393) تاثیر مصاحبه انگیزشی بر روی بیماران پرفشاری خون: یک مطالعه کارآزمایی کنترل شده تصادفی. HealthMED ــ 8 (12). ص.ص.1273-1280. شاپا 1840-2291

پ

پاسبان, المیرا ، پناهپور, حمداله ، وحدتی, اکبر (1396) اکسیژن درمانی اولیه مغز را در برابر ادم وازوژنیک پس از وقوع سکته ایسکمیک حاد در موش صحرایی نر بالغ محافظت نمی کند. Scientific Reports ــ 7 (3221). ص.ص.1-7. شاپا 2045-2322

پناهپور, حمداله ، دهقان, غلامعباس (1388) مهار آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین مرکزی توسط انالاپریل مغز را در برابر آسیب ناشی از ایسکمی در موش صحرایی با فشار خون طبیعی محافظت می کند. Daru ــ 18 (1). ص.ص.35-40. شاپا ISSN: 1560-8115

پناهپور, حمداله ، نكوئيان, علي اكبر ، دهقان, غلامعباس (1386) روش تعيين كمي تغيير نفوذپذيري سد خوني– مغزي بعد از ايسكمي موضعي موقت در مغز موش صحرايي. فيزيولوژی و فارماكولوژی ــ 11 (2). ص.ص.99-106. شاپا 1735-0581

پناهپور, حمداله ، نكوئيان, علي اكبر ، دهقان, غلامعباس (1385) مهار آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین حجم ضایعه مغزی را در مدل تجربی ایسکمی موضعی مغز در موش صحرایی کاهش می دهد. Iranian Journal of Medical Sciences ــ 32 (1). ص.ص.12-17. شاپا 0253-0716

پناهپور, حمداله ، نکوئیان, علی اکبر ، دهقان, غلامعباس (1393) بررسی اثرات درمانی مهار گیرنده هاي نوع یک آنژیوتانسین دو در کاهش ضایعه مغزي در مدل آزمایشگاهی سکته مغزي در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 14 (2). ص.ص.118-126. شاپا 2228-7280

پناهپور, حمداله ، نکوئیان, علی اکبر ، دهقان, غلامعباس (1393) مهار گیرنده های AT1 مرکزی آنژیوتانسین دو مغز را در برابر آسیب ایسکمیک - ریپرفیوژن در موش صحرایی با فشار خون طبیعی محافظت می کند. Iranian Journal of Medical Sciences ــ 39 (6). ص.ص.536-542. شاپا 0253-0716

پناهپور, حمداله ، نکوئیان, علی اکبر ، دهقان, غلامعباس (1393) کندسارتان ادم ایسکمیک مغزی را کاهش داده و از سد خونی - مغزی در برابر آسیب ایسکمیک - ریپرفیوژن در موش صحرایی محافظت می کند. Iranian Biomedical Journal ــ 18 (4). ص.ص.232-238. شاپا 1028-852X

پهلوان, سمیه ، حسینیان, عدالت ، الطافی, داور ، ایرجی, سمیه ، دسترنج, سمیه (1365) بررسي ارتباط بين فاصلهQTC و 3 روز مرگ و مير در بيماران بستري با سكته قلبي حاد در بيمارستان بوعلي اردبيل. در: Seventeeeen European Students Conference, October 2006, Berlin-Germany.

پورافکاری, لیلی ، اکبرزاده, فریبرز ، غفاری, صمد ، زمانی, بیژن (1389) آقای 70 ساله با تنگی نفس - علت چیست؟. Journal of Cardiovascular and Thoracic Research ــ 2 (3). ص.ص.35-34. شاپا 2008-5117

پورعیسی, مسعود ، رفاهی, سهیلا (1380) مالفورماسیون آدنوماتوئید کیستیک مادرزادی ریه در رابطه با شیفت مدیاستینال. Acta Medica Iranica ــ 39 (1). ص.ص.51-53. شاپا 0044-6025

ک

کامران, عزیز ، آزادبخت, لیلا ، شریفی راد, غلامرضا ، عبدلی, رحیم ، علیزاده, امین الله (1393) ارتباط سنجی درک از بیماری و آگاهی تغذیه ای با رفتار تغذیه ای در بیماران روستایی مبتلا به پرفشاری خون در شهرستان اردبیل. تحقیقات نظام سلامت ــ 10 (3). ص.ص.11-1. شاپا 1735 -2363

کامران, عزیز ، آزادبخت, لیلا ، شریفی راد, غلامرضا ، محکی, بهزاد ، محبی, سیامک (1393) ارتباط فشارخون و سازه های مدل ارتقا سلامت پندر در بیماران پرفشاری خون روستایی. Journal of Education and Health Promotion ــ 4 (2015). ص.ص.1-8. شاپا 2277-9531

کامران, عزیز ، آزادبخت, لیلا ، شفائی خانقاه, یوسف ، شریفی راد, غلامرضا (1394) اثربخشی آموزش تغذیه‌ی تئوری محور بر فیبر و ویتامین C دریافتی بیماران روستایی مبتلا به پرفشاری خون. مجله دانشکده پزشکی اصفهان ــ 33 (321). ص.ص.1-13. شاپا 854x-1735

کامران, عزیز ، آزادبخت, لیلا ، مهکی, بهزاد ، شریفی راد, غلامرضا (1393) ارزیابی سایکومتریک ابزار طراحی شده برای اندازه گیری ادراکات تغذیه ای بیماران پرفشاری خون. Journal of Education and Health Promotion ــ 3 (1). ص.ص.1-8. شاپا 2277-9531

کامران, عزیز ، شریفی راد, غلامرضا ، شفائی خانقاه, یوسف ، آزادبخت, لیلا (1394) تبیین سدیم دریافتی با سازه های مدل ارتقا سلامت در بیماران پرفشاری خون روستایی. Indian Journal of Public Health ــ 59 (2). ص.ص.102-108. شاپا 0019-557X

کامران, عزیز ، شریفی راد, غلامرضا ، محبی, سیامک ، محکی, بهزاد ، ایرانپور, سهراب ، عبدلی, رحیم ، امین اله, علیزاده (1392) روانسنجی ابزار سنجش آگاهی تغذیه ای، ادراکات بیماری و پیگیری رژیم غذایی در بیماران پرفشاری خون. تحقیقات نظام سلامت ــ (13). ص.ص.1774-1785. شاپا 1735 -2363

کامرانی, فرهاد ، سیدجوادی, مهری ، عابدسعیدی, ژیلا (1390) مقايسه ي شاخصهاي فيزيولوژيک بيماران قبل،حين و بعد از ملاقات در بخش مراقبتهاي ويژه ي قلبي در بيمارستان امام خميني(ره) اردبيل سال ۱۳۸۸. در: هفدهمین کنگره بین المللی قلب و عروق ایران, 23 اردبیهشت ماه 1390, ایران - تهران.

کامرانی, فرهاد ، سیدجوادی, مهری ، عابدسعیدی, ژیلا ، عزتی, ژاله ، علوی مجد, حمید ، حسینیان, عدالت (1389) مقایسه ی شاخصهای فیزیولوژیک بیماران قبل، حین و بعد از ملاقات در بخش مراقبتهای ویژه ی قلبی در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل. نشریه علمی پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی ــ 20 (70). ص.ص.31-35. شاپا 8941-1605

کرامت پناه, کریم ، حسینیان, عدالت ، سزاوار, سید هاشم ، دوستکامی, حسین ، فرزانه, علی (1379) بررسي تغييرات كلسترول توتال خون در مبتلايان به انفاركتوس قلبي حاد. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کرامتی, علیرضا ، فتح زاده, محسن ، گو, گوانگ گونگ ، سینگ, راجویر ، چوی, موریم ، فرامرزی, سعید ، مین, شریکانت ، کسایی, محمد ، سراج زاده فرد, کاظم ، هوا, جان ، کید, کنت ک ، بابایی بیگی, محمدعلی ، ملک زاده, رضا ، حسینیان, عدالت ، بابایی, مسعود ، لیفتون, ریچارد پ ، مانی, آریا (1393) شکلی از سندروم متابوتیک در همراهی با جهش هائی در ژن DYRK1B. New England Journal of Medicine ــ 370 (20). ص.ص.1909-1919. شاپا 0028-4793

کریم اللهی, منصوره ، جویباری, لیلا ، تذکری, زهرا ، موسوی, سیده عاطفه (1396) تبیین تجارب زیسته بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب باز از هنر در مراقبت پرستاری. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ی

یزدانی ينگجه, محمد ، محمدی, راحله ، سیدجوادی, مهری ، جعفر زاده, محمد ، غیبتی, فرهاد (1394) بررسي ميزان موفقيت احياء قلبی ريوی در شرايط پيش بيمارستانی و عوامل مرتبط با آن. [ طرح تحقیقاتی]

یعقوبی, محسن ، بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، صفرزاده, صمد (1393) تاثير مصرف کافئين بر ميزان فشار خون در هنگام فعاليت قدرتی در مردان سالم غير فعال. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 14 (1). ص.ص.79-87. شاپا 2228-7280

فهرست در تاریخ 27 / 12 / 1397ایجاد شده است.