title

اسنادی که موضوع آنها "WF سیستم تنفسی"است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: F | آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ر | س | ش | ص | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | م | ن | پ | ک | ی
تعداد اسناد در این سطح 194.

F

Ferro, Ana ، Morais, Samantha ، Rota, Matteo ، Pelucchi, Claudio ، Bertuccio, Paola ، Bonzi, Rossella ، Galeone, Carlotta ، Zhang, Zuo-Feng ، Matsuo, Keitaro ، Ito, Hidemi ، Hu, Jinfu ، Johnson, Kenneth C ، Yu, Guo-Pei ، Palli, Domenico ، Ferraroni, Monica ، Muscat, Joshua ، ملک زاده, رضا ، Ye, Weimin ، Song, Huan ، Zaridze, David ، Maximovitch, Dmitry ، Aragonés, Nuria ، Castaño-Vinyals, Gemm ، Vioque, Jesus ، Navarrete-Muñoz, Eva M ، پاک سرشت, محمدرضا ، پورفرضی, فرهاد ، Wolk, Alicja ، Orsini, Nicola ، Bellavia, Andrea ، Håkansson, Niclas ، Mu, Lina ، Pastorino, Roberta ، Kurtz, Robert C ، درخشان, محمدحسین ، Lagiou, Areti ، Lagiol, Pagona ، Boffetta, Paolo ، Boccia, Stefania ، Negri, Eva ، Vecchia, CCarlo La ، Peleteiro, Bárbara ، Lunet, Nuno (1397) سیگار کشیدن و سرطان معده: متاآنالیز داده های منتشر شده در مقابل تجزیه و تحلیل جمع آوری شده از داده های فردی (پروژه آنالیز تجمیعی سرطان معده). European Journal of Cancer Prevention ــ 27 (3). ص.ص.197-204. شاپا 0959-8278

آ

آرچین, طلیعه ، کارگر, محمد ، قاسمی, یونس ، افضلیان, عصمت ، هاشمی زاده, زهرا (1391) اپیدمیولوژی مولکولی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در میان ایزوله های کلبسیلاپنومونیه جداشده از بخش مراقبت های ویژه بیمارستان نمازی شیراز. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ا

اثنی عشری, امیر ، قبادی مراللو, حسن ، محمدزاده لاری, شهرزاد ، قلعه نوی, الهام (1389) بیمار مبتلا به سندرم هیپوونتیلاسیون ناشی از چاقی و ترومبوز وسیع وریدهاي عمقی اندام تحتانی با ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین و نکروز جلدي وارفارین. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (3). ص.ص.270-276. شاپا 1735-2452

احدی, عادل ، براک, منوچهر ، امانی, فاطمه (1397) مقايسه اثربخشي 7٪، 5٪ هيپرتونيک سالين و 0.9٪ نرمال سالين در برونشيوليت حاد: يک مطالعه کنترل شده تصادفي. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ــ 7 (5). ص.ص.819-823. شاپا 2319-2003

احدی, عادل ، براک, منوچهر ، عیسی زاده فر, خاطره ، امانی, فاطمه (1395) مقايسه تأثیر درمانی سالين هيپرتونيک 5% و 7% در برونشيوليت شيرخواران. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

احدی, عادل ، بهلولی, شهاب ، شرقی, افشان ، مرتضوی, آصفه (1393) بررسی تاثیر تجویز ویتامین د در درمان بیماری‌های عفونی تنفسی کودکان بستری در بیمارستان بوعلی اردبیل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

احدی, عادل ، بهلولی, شهاب ، شرقی, افشان ، کاتبی, لیلا (1393) تعیین سطح مارکرهای استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدان های سرم در کودکان مبتلا به آسم بعد از تجویز خوراکی ویتامین D و مقایسه آن با گروه کنترل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

احمدآبادی, فرزاد ، شرقی, افشان ، علیپور, رسول (1390) بررسي رابطه ي سطح ويتامين D سرم با شدت علائم باليني آسم در كودكان آسماتيك 15-5 ساله در اردبيل در سال 90-89. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

احمدآبادی, فرزاد ، میرزا رحیمی, مهرداد ، براک, منوچهر ، احدی, عادل ، علیپور, رسول (1393) ارتباط بین سطح سرمی ویتامین د و شدت آسم در کودکان 1 تا 15 ساله. International Journal of Research in Medical Sciences ــ 3 (1). ص.ص.239-243. شاپا 2320-6012

احمدی, اعظم ، وحیدی, وحیده ، ارجمندزادگان, محمد (1391) بررسی پدیده رقابت پرایمری در روش نوین تشخیص سریع مقاومت داروئی به فلوروکینولونها به کمک MAS-PCR در سویه های کلنیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

احمدی, علی ، ایراجیان, غلامرضا ، طالبی, ملیحه (1391) جداسازی و بررسی فنوتیپی و ژنوتیپی مقاومت به ماکرولیدها در استرپتوکوک پنومونیه های جدا شده از موارد بالینی شهر تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

احمدی, مهدی ، رهبر قاضی, رضا ، اصلانی, محمدرضا ، شهبازفر, امیر علی ، کاظمی, معصومه ، کیهان منش, رعنا (1395) سلول های بنیادی مزانشیمال مغز استخوان قادر به کاهش تغییرات آسماتیک ناشی از اوالبومین می باشد(2017). Biomedicine & Pharmacotherapy ــ 85 . ص.ص.28-40. شاپا 0753-3322

احمدی, مهدی ، رهبر قاضی, رضا ، سلطانی, سینا ، اصلانی, محمدرضا ، کیهان منش, رعنا (1395) اثرات تعاملی ضد التهابی سلولهای بینادی مزانشیمالی بر روی تغییرات آسمی القا شده بوسیله اوآلبومین در رتهای ویستار نر. Inflammation ــ 39 (6). ص.ص.1960-1971. شاپا 0360-3997

اخوان اکبری, قدرت (1385) گزارش دو مورد آپنه طولاني مدت پس از تزريق سوكسينيل كولين به دنبال عمل جراحي كاتاراكت. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (1). ص.ص.84-88. شاپا 1735-2452

اخوان اکبری, قدرت ، انتظاری, مسعود (1384) بررسی نقش متخصص بیهوشی مقیم در کاهش مرگ ومیر در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان علوی اردبیل درسالهای 1381 و1382. در: چهاردهمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی , 8-6 مهر1384 , تهران.

اخوان اکبری, قدرت ، انتظاری, مسعود ، اخوان اکبری, پوران (1386) تهویه غیر تهاجمی در نارسایی حاد ریوی. در: پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی, 4-2 آبان 1386, تهران.

اخوان اکبری, قدرت ، باباپور, بهزاد ، علیپور, محمد رضا ، کیهان منش, رعنا ، احمدی, مهدی ، اصلانی, محمدرضا (1397) اثر رژیم غذایی پرچرب بر قوس فیدبک منفی NF-kB-microRNA146a در رتهای حساس شده با اوآلبومین. Biofactors ــ online . شاپا 0951-6433

اصلانی, محمدرضا ، کیهان منش, رعنا ، خامنه, امیر مهدی ، ابراهیمی سعادت لو, محمد علی ، مسگری عباسی, مهران ، علیپور, محمد رضا (1395) بیان تغییر یافته اینترلوکین 1-بتا و مولکول های مسیر سیگنالی آن در رتهای ویستار نر چاق آسمی شده. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology ــ 15 (3). ص.ص.183-197. شاپا 1502 -1735

اصلانی, محمدرضا ، کیهان منش, رعنا ، خامنه, امیر مهدی ، مسگری عباسی, مهران ، فلاحی, مریم ، علیپور, محمد رضا (1395) افزایش بیان تراشه ای اینترلوکین 1 بتا، IRAK-1 و TRAF-6 موش نژاد ویستار نر چاق آسمی شده. Iranian Journal of Basic Medical Sciences ــ 19 (4). ص.ص.350-357. شاپا 2008-3866

اصلانی, محمدرضا ، کیهان منش, رعنا ، علیپور, محمد رضا (1396) افزایش بیان ویسفاتین است همراه با میزان بیان فاکتور رونویسی NF-kB در تراشه رتهای نر نژاد ویستار چاقی حساس شده با اوآلبومین. Medical Principles and Practice ــ online . ص.ص.1-8. شاپا 1011-7571

اعظمی, احد ، شرقی, افشان ، اناری, حسن ، حبیب زاده, الهام (1387) بررسي مقايسه اي ويژگيهاي باليني و پاراكلينيكي بيماران مبتلا به آسم برونشيال ساده با آسم برونشيال به همراه رينوسينوزيت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اردبيل از اول آذرماه 1386 تا آخر خرداد 1387. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اعظمی, احد ، شرقی, افشان ، غفرانی, محسن ، اناری, حسن ، حبیب زاده, الهام (1388) مقايسه ويژگي هاي باليني و پاراكلينيكي بيماران مبتلا به آسم برونشيال ساده با آسم برونشيال به همراه رينوسينوزيت در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني اردبيل از آذر86 لغايت خرداد 1387. IRANIAN JOURNAL OF ALLERGY, ASTHMA AND IMMUNOLOGY ــ 8 (4). ص.ص.199-203. شاپا 1502 -1735

اعظمی, احد ، محمدی, محمدعلی ، معصومی, رحیم (1384) ميزان گرايش به استفاده از مواد مخدر در گروه سنی بالاتر از ده سال استان اردبيل، 1381. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (1). ص.ص.16-21. شاپا 1735-2452

اعظمی, احد ، ملکی, نصراله ، میرزا آقازاده, محمد ، طاووسی, زهرا (1393) سندروم چرگ اشتراوس: گزارش سه مورد. Journal of Medical Society ــ 28 (2). ص.ص.131-134. شاپا 0972-4958

اللهیاری, ایراندخت ، محمدی, راحله ، امیریان, رقیه ، پناهی, اكرم ، مستعلی زیبا, مهران ، صمدی, نسرین (1392) بررسی مشكلات تنفسي در كودكان بستري در بخش او‍رژانس مركز آموزشي درماني بوعلي اردبيل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اله یار ترکمن, محمدرضا ، شیخ الاسلام, فاطمه مریم ، فرنیا, پریسا ، شاه حسینی, محمدحسن ، مظفری, محدثه ، ولایتی, علی اکبر (1391) برآورد سرعت انتقال مایکوباکتریوم توبرکولوزیس در میان جمعیت ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

امانی, فیروز ، صادقیه اهری, سعید ، محمدی, پرهام سعداله ، اعظمی, احد (1384) الگوی تغييرات مصرف مواد مخدر در معتادان مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد، 82-1377. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (3). ص.ص.220-224. شاپا 1735-2452

امیرشاهرخی, کیوان (1392) اثر ضد التهابی تالیدوماید بر آسیب ریوی ناشی از پاراکوات. International Immunopharmacology ــ 17 (2). ص.ص.210-215. شاپا 1567-5769

امیرشاهرخی, کیوان ، بهلولی, شهاب (1392) اثر متیل سولفونیل متان بر آسیب کبدی و ریوی ناشی از پاراکوات. Inflammation ــ 36 (5). ص.ص.1111-1121. شاپا 0360-3997

امینی ثانی, نیره ، براک, منوچهر ، شمشیرگران, سید مرتضی ، امانی, فیروز ، محمدی, پرهام سعداله (1381) بررسي اثرات مكمل ياري روي بر رشد و ابتلاي به عفونتهاي حاد تنفسي و اسهال در شيرخوران با وزن كم هنگام تولد (LBW). [ طرح تحقیقاتی]

اناری, حسن ، پوستی, علیرضا ، امانی, فیروز ، بهرامی نیا, عماد (1384) بررسي يافته هاي راديولوژيك عكس سينه در كودكان بالاي 2 سال مراجعه كننده با سرفه مزمن و ميزان تطابق آن با يافته هاي باليني. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اناری, حسن ، پوستی, علیرضا ، مهدوی, عبدالله ، فکری نوده, حسین (1385) ارزيابي يافته هاي راديولوژي سينه در نوزادان بستري شده به تشخيص ديسترس تنفسي در بيمارستانهاي علي اصغر و امام خميني اردبيل در سال 1384. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

انتظاری, مسعود (1382) بررسي میزان عقونت و مورتالیته ناشی از آن در بيماران بستري دربخش ICU جراحی بیمارستان فاطمی شهرستان اردبیل سال 1379. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل ــ 5 (4). ص.ص.3-8.

انتظاری, مسعود ، اخوان اکبری, قدرت (1386) بررسي يك ساله مرگ و مير ناشي از تروما در بيماران بستري در بخشهاي ICU بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. در: پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی, 4-2 آبان 1386, تهران.

انصارین, خلیل ، عطاران, داود ، جماعتی, حمیدرضا ، مسجدی, محمد رضا ، ابطحی, حمیدرضا ، علوی, علی ، علیاری, مسعود ، اثنی عشری, امیر ، قبادی مراللو, حسن ، ترابی نامی, محمد (1394) راهنمای رسیدگی بالینی در بیماران با آسم شدید: توافق مجربین متخصصین ریه ایران. Tanaffos ــ 14 (2). ص.ص.73-94. شاپا 0344-1735

اکبری, رضا ، والی, پریسا ، سیف پور, مریم ، شاهچراغی, فرشته (1391) بررسی شیوع میکروبی و مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران فیبروز کیستی در تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

اکبری ساری, علی ، رضایی, ستار ، عرب, محمد ، مجدزاده, رضا ، کرمی متین, بهزاد ، زندیان, حامد (1395) تأثیر سیگار بر هزینه بستری شدن و طول مدت اقامت در بیماران مبتلا به سرطان ریه در ایران: یک مطالعه مبتنی بر بیمارستان. Asian Pacific journal of cancer prevention ــ 17 (9). ص.ص.4421-4426. شاپا 1513-7368

ب

براک, منوچهر ، احدی, عادل ، ابراهیمی, جسینعلی ، صادقیه اهری, سعید ، ریحانیان ماسوله, مریم (1397) بررسي اثر زينك گلوکونات در درمان كودكان 2 تا ٢٣ ماه مبتلا به برونشيوليت حاد بستري در بخش عفوني بيمارستان بوعلي شهر اردبیل در سال 1397. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر ، عباسقلی زاده, ناطق ، عارفیان, مسلم (1386) بررسي فراواني نسبي يافته های شرح حال، معاينه باليني وعکس قفسه سينه در کودکان با جسم خارجي مجاري تنفسي بستري در بيمارستان هاي امام خميني (س) و فاطمي اردبيل از سال 1373 تا 1386. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر ، میرزا رحیمی, مهرداد ، سکاکی, مهران ، امانی, فیروز ، قائمیان, یلدا (1395) بررسی میزان LDH در مایع شستشوی بینی به عنوان یک مارکر در ارزیابی پیامد بیماران مبتلا به برونشیولیت در بیمارستان بوعلی اردبیل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

براک, منوچهر ، میرزا رحیمی, مهرداد ، عباسقلی زاده, ناطق ، رسولی, صونا (1382) بررسی ويژگيهای فردی ، خانوادگی و اجتماعی ، اقتصادی کودکان زير 5 سال مبتلا به عفونتهای حاد تنفسی بستری شده در بيمارستان حضرت علی اصغر(ع ) اردبيل در فاصله زمانی مهرماه سال 81 لغايت خرداد 82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بسکابادی, محمد حسین ، اصلانی, محمدرضا (1385) اثر شل کنندگی زعفران بر روی زنجیره تراشه خوکچه هندی و مکانیسم احتمالی آن. Journal of Pharmacy and Pharmacology ــ 58 (10). ص.ص.1385-1390. شاپا 2042-7158

بسکابادی, محمد حسین ، اصلانی, محمدرضا (1384) اثرات شل کنندگی احتمالی تیموکینون بر روی زنجیره تراشه خوکچه هندی. Iranian Biomedical Journal ــ 9 (3). ص.ص.123-128. شاپا 1028-852X

بسکابادی, محمد حسین ، اصلانی, محمدرضا ، طباطبایی, ای (1384) تاثیر ایتکوباسیون اپی تلیوم و ایزوپرنالین بر روی پاسخ دهی تراشه خوکچه هندی نسبت به متاکولین. Pharmacology ــ 76 (1). ص.ص.1-7. شاپا 0031-7012

بسکابادی, محمد حسین ، اصلانی, محمدرضا ، منصوری, اف ، عامری, اس (1386) اثر شل کنندگی گیاه مرزه بر روی زنجیره تراشه خوکچه هندی و مکانیسم احتمالی آن. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences ــ 15 (4). ص.ص.199-204. شاپا 1560-8115

بسکابادی, محمد حسین ، اصلانی, محمدرضا ، کیانی, سحر (1384) اثر شل کنندگی تیموس ولگاریس بر روی زنجیره تراشه خوکچه هندی و مکانیسم احتمالی آن. Phytotherapy Research ــ 20 (1). ص.ص.28-33. شاپا 1099-1573

بسکابادی, محمد حسین ، کیانی, سارا ، اصلانی, محمدرضا (1385) پاسخ دهی تراشه به ایزوپرنالین و مهار کننده گیرنده آدرنرژیکی بتا- دو در خوکچه های هندی حساس شده و در معرض دود سیگار. Respirology ــ 11 (5). ص.ص.572-578. شاپا 1440-1843

بسکابادی, محمد حسین ، کیانی, سحر ، خویی, علیرضا ، اصلانی, محمدرضا (1384) پاسخ دهی تراشه به هیستامین و مهارکننده گیرنده هیستامینی بوسیله کلرفنیرامین در مدل حیوانی COPD. International journal of pharmacology ــ 1 (4). ص.ص.350-356. شاپا 1811-7775

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، فراموشی, مهدی (1388) تاثیر ارتفاع بر عملکرد ریوی و توان هوازی مردان ورزشکار. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، نجفی, احسان (1387) مقایسه تاثیر 24 ساعت بیخوابی بر توان هوازی و بی هوازی بیشینه در دانشجویان پسر فعال. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبيلي.

بیلان, نعمت ، احدی, عادل (1387) بررسي پيآمد کودکان مبتلا به آسم مراجعه کننده به کلينيک سرپايي دانشگاه علوم پزشکي تبريز. Pakistan journal of biological sciences ــ 11 (14). ص.ص.1860-1863. شاپا 1028-8880

ت

تبرائی, یاسر ، بخشنده, زهرا ، بهروزكيا, ژاله ، پیروی, تهمینه ، پورعیسی, مسعود ، اصغری جعفرآبادی, محمد ، دهقان, محمد حسین ، رفاهی, سهیلا ، غمامی, گیتی (1393) تغييرات كوتاه مدت در ماركرهاي هيستوپاتولوژيكي بافت ريه موش صحرائي تحت تابش پرتو يونساز: مطالعه مقدماتي. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences ــ 5 (3). ص.ص.307-315. شاپا 0975-8585

توفیقی زواره, حسن ، مصطفی زاده, بابک ، قره داغی, جابر ، سالکی, سپیده ، فرزانه, اسماعیل (1386) بررسی شیوع ترومبوآمبولی ریه در اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی تهران باسابقه بستری منتهی به فوت در بیمارستان. مجله علمی پزشکی قانونی ــ 13 (1). ص.ص.45-46. شاپا 1027-1457

توکل, الهه ، آذری, منصور ، زنده دل, رضوان ، صالح پور, سوسن ، خداکریم, سهیلا ، نیکو, سعید ، سرانجام, بهزاد (1396) ارزیابی مواجهه کارگران ساختمان سازی با سیلیس کریستالی و امکان اختلالات عملکرد ریوی. Tanaffos ــ 16 (4). ص.ص.295-303. شاپا 1735-0344

تکاور, عباس ، مينایی, باقر ، حدادی, غلامحسين ، خوئی, سمیده ، رفاهی, سهیلا ، بهروزكيا, ژاله ، پورعیسی, مسعود ، غمامی, گیتی (1392) يافته هاي پاتولوژيكي تاخيري در راديوتراپي قفسه سينه: يك مطالعه مقدماتي در مدل حيواني. Life Science Journal - Acta Zhengzhou University Overseas Edition ــ 10 (7s). ص.ص.583-585. شاپا 1097-8135

ج

جستان, مارینا ، اعظمی, احد ، امانی, فیروز ، زند, سارا (1384) بررسي ميزان فراواني سندرم آنتي فسفو ليپيد در بيماران بستري مبتلا به حوادث ترومبوز اندام و ريه در بيمارستان بوعلي اردبيل در سال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

جعفرزاده, حمید ، مهريان, پيام ، کریمی, محمدعلی ، همايونفر, نسرین ، پورقربان, رامين (1392) تظاهرات پروتئينوز آلوئولار ريوي ايديوپاتيك در CT با رزولوشن بالا. در: European Congress of Radiology 2014, March 6-10, 2014, Austria-Vienna.

ح

حبیب زاده, شهرام ، تذکری, زهرا ، امانی, فیروز ، ششگلانی, یونس ، خداپناهی, خدیجه (1383) ميزان تماس كاركنان خدمات بهداشتي درماني بيمارستان بوعلي با مايكوباكتريوم توبركلوزيس،‌ 1383. [ طرح تحقیقاتی]

حبیب زاده, شهرام ، تذکری, زهرا ، امانی, فیروز ، ششگلانی, یونس ، خداپناهی, خدیجه (1384) ميزان تماس كاركنان خدمات بهداشتي درماني بيمارستان بوعلي با مايكوباكتريوم توبركلوزيس،‌ 1383. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 5 (4). ص.ص.321-326. شاپا 1735-2452

حبیب زاده, شهرام ، قبادی مراللو, حسن ، خانجانیان, گیتا (1390) بررسي علت و ميزان تاخير در تشخيص سل در استان اردبيل طي سالهاي 89-88. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، قبادی مراللو, حسن ، میکائیل وند, امیر (1392) مقایسه سطح ویتامین D سرم در مبتلایان به آسم وگروه کنترل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حبیب زاده, شهرام ، محمدشاهی, جعفر ، قبادی مراللو, حسن ، ملکی, نصراله (1396) اولین گزارش از دو مورد هپاتیت منتهی به مرگ در بیماران مسلول مبتلا به کمبود آلفا 1 آنتی تریپسین. The International Journal of Mycobacteriology ــ 6 (2). ص.ص.187-190. شاپا 2212-5531

حسینی, سیده سمیه ، امامزادگان, بهزاد ، جماعتی, حمیدرضا ، رودباری, فاطمه (1391) بررسی عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی در بیماران با تشدید علائم انسداد مزمن ریوی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

حسینی آهق, میر محمد (1377) تاثیر اجرای مدل آموزشی بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی. در: سومین همایش کشوری آموزش پزشکی, 29 الی 31 فروردین ماه 1377, اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی - سالن همایش ها.

حسینی آهق, میر محمد (1377) تاثیر اجرای مدل آموزشی بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 1 (1). ص.ص.5-7.

حسینی آهق, میر محمد ، زهره, ونکی ، موسوی, غلام عباس (1375) تاثیر اجرای مدل آموزش بزرگسالان بر عملکرد پرستاران در پیشگیری از عفونت های ادراری و تنفسی. [ طرح تحقیقاتی]

حسینی نیا, سعید ، حبیب زاده, شهرام ، خلیل پور, مریم (1394) بررسی ارزش تشخیصی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت در تشخییص پنومونی ناشی از ونتیلاتور. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینی نیا, سعید ، زمانی, بیژن ، صادقیه اهری, سعید ، علی عسگرزاده خیاوی, شفق (1395) بررسی رابطه ی اسیدوز و هایپرکاپنی با کورپولمونال در بیماران با COPD. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینی نیا, سعید ، شرقی, افشان ، مویدنیا, ناصر ، لطفی, سیامک (1393) مقایسه اثر تئوفیلین خوراکی با آتورواستاتین در کاهش سطح سرمی CRP در بیماران مبتلا به COPD. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینی نیا, سعید ، علی عسگرزاده خیاوی, شفق ، زمانی, بیژن ، حبیب زاده, افشین ، خیرجو, سعید ، صادقیه اهری, سعید (1396) بررسی رابطه ی اسیدوز و هایپرکاپنی با کورپولمونال در بیماران. Journal of Analytical Research in Clinical Medicine ــ 5 (4). ص.ص.128-133. شاپا 2345-4970

حسینی نیا, سعید ، قدم خیر, کیسان (1395) بررسی فراوانی آنتراکوزیس برونش و عوامل موثر بر آن در بیماران برونکوسکوپی شده بیمارستان امام خمینی اردبیل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینی نیا, سعید ، میرزا آقازاده, محمد ، شاهزاده, جواد (1394) مقايسه اثر تئوفيلين و ان استيل سيستئين در بيماران بستري شده با تشديد آسم در بيمارستان امام خميني اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، قبادی مراللو, حسن ، غفاری سلیمانی, بیتا (1393) بررسی یافته های الکتروکاردیوگرافی واکوکاردیوگرافی و سطح سرمی ro-BNP وIL6 در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حیدری پستکان, رسول ، قبادی مراللو, حسن ، نقی زاده باقی, عباس ، باقری, ابوالفضل ، آندریاسیان ازناوله, آنی (1392) بررسی شاخص نیازهای درمانی پریودنتال (CPITN) در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD) در شهر اردبیل در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

خ

خاموطیان, راضیه ، درگاهی, عبداله ، شکوهی, محمدجواد (1392) ارتباط آسم و شرایط آب و هوایی در شهر کرمانشاه. در: The 6th international congress on pulmonary diseases intensive care and tuberculosis, 15-18october 2013, Tehran.

خرم زاده, محمدرضا ، غلام نیا, رضا ، رضازاده آذری, منصور ، حضرتی, صادق ، زارع, مهدی (1381) ارزيابي گرد و غبار هواي محيط كار و تاثير آن بر عملكرد ريوي كارگران در يك كارخانه سيمان مدرن. در: همايش ملي ارگونومي در صنعت و توليد, 7-8 آبان ماه 1381, تهران - انجمن ارگونومي و مهندسي عوامل انساني.

د

دارابی, شمسی ، دهقان, محمد حسین ، رفاهی, سهیلا ، کیانی, الناز (1388) تهویه و پتاسیم و لاکتات در طول ورزش زیاد در ورزشکاران مرد. Research Journal of Biological Sciences ــ 4 (4). ص.ص.427-429. شاپا 1815-8846

ر

رحیمی, بهاره ، برون, فرخ ، شجاع پور, مانا ، صادقی, عبدالرحیم (1391) روش فنوتیپی Imipenem-EDTA برای تشخیص پسودوموناس آیروژینوزای تولید کننده متالوبتالاکتاماز در اراک. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

رضازاده, امين ، شفائی خانقاه, یوسف ، فیضی, ایرج ، خلقی فرد, مینا ، میرزایی, مینا (1393) گزارش یک مورد پارگی فراموش شده دیافراگم به دنبال تروماي بلانت شکمی. نشریه جراحی ایران ــ 22 (4). ص.ص.88-93. شاپا 4099-1735

رفاهی, سهیلا ، غلامحسن, حدادی (1390) اثر راديوپروتكتيو Glyzyrrhizic acid بر آسيب ريوي ايجاد شده در اثر تشعشع. در: هفتمين كنگره بين المللي سرطان پستان, 3-5 اسفند 1390, دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي.

رفاهی, سهیلا ، مینائی, باقر ، حدادی, غلامحسن ، خوئی, سمیده ، بختیاریان, اعظم ، پورعیسی, مسعود ، تکاور, عباس (1395) بررسی هیستوپاتولوژیکی اثر اسید گلیسریزیک به عنوان یک رادیوپروتکتور در مقابل فیبروز ریوی ناشی ار تشعشع. Iranian Journal of Radiology ــ 13 (2). ص.ص.1-6. شاپا 1065-1735

رفاهی, سهیلا ، پورعیسی, مسعود ، زیرک, محمدرضا ، حدادی, غلامحسين (1394) مدولاسیون ژن (TNF-α) در آسیب ریوی ناشی از اشعه با استفاده از اسید گلیسریزیک. journal of medical physics ــ 40 (2). ص.ص.95-101. شاپا 6203-0971

رهبر قاضی, رضا ، کیهان منش, رعنا ، اصلانی, محمدرضا ، احمدی, مهدی (1397) سلول های بنیادی مزانشیمال مغز استخوان و condition media باعث کاهش مولکول های چسبندگی التهابی در سلول های اندوتلیال ریوی رتهای مدل آسماتیک القا شده با اوآلبومین می شود. Microvascular Research ــ 121 . ص.ص.63-70. شاپا 0026-2862

رومانی, سارا (1391) بررسی ژنوم کامل بوکاویروس انسانی جداشده از بیماران ایرانی. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

س

ستوده, محمد باقر ، گلستانی, خلیل (1377) بررسي بيماران بستري با اجسام خارجي در مجاري تنفسي و مــري در بيمـارستــان دكتر فاطمي اردبيل در سال 1375. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سجادی, علیرضا ، درخشان, محمدحسین ، یزدانبد, عباس ، بوریری, مجید ، پارساییان , محبوبه ، بابایی, مسعود ، علیمحمدیان , معصومه ، صمدی, فاطمه ، اعتمادی, آرش ، پورفرضی, فرهاد ، احمدی, عماد ، دلاوری, علیرضا ، اسلامی, فرهاد ، فرزادفر, فرشاد ، ستوده, مسعود ، نیک منش, آرش ، علیزاده, بهروز ، اچ دی بوک, گیرتودیا ، ملک زاده, رضا (1392) نقش فراموش شده قلیان و تریاک در سرطان معده: مطالعه کوهورت در مورد عوامل خطر. international journal of cancer ــ 134 (1). ص.ص.181-188. شاپا 0020-7136

سعادت, سعیده ، محمدی, مصطفی ، فلاحی, مریم ، کیهان منش, رعنا ، اصلانی, محمدرضا (1394) اثر محافظتی الفا هیدیرین، ماده موثر سیاه دانه بر روی پاسخ دهی و التهاب ریه در خوکچه های هندی حساس شده با اوآلبومین. Journal of Physiological Sciences ــ 65 (3). ص.ص.285-292. شاپا 1880-6546

سیاهکوهیان, معرفت ، نقی زاده باقی, عباس ، هدايت نژاد, ميثم (1387) بررسی تاثیر مصرف دو نوشیدنی Red Bull و Mega Basic بر سطح لاکتات خون و قابلیت های بی هوازی پسران دانشجو. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبيلي.

سیدجوادی, مهری ، محمدی, راحله ، مظاهری, عفت ، ناصری, رقیه (1393) اورژانس های قلبی و تنفسی فوریت های داخلی 1. اورژانس های قلبی و تنفسی . انتشارات آریتان, اردبیل. شابک 0-14-6290-600-978

ش

شفائی خانقاه, یوسف ، عیسی زاده فر, خاطره ، جعفری زارع, نرگس (1396) مقایسه آثار زیبایی و عوارض تنفسی دو روش Spreader Flap و Spreader Graft در عمل جراحی رینوپلاستی باز. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شمشیری, محمود ، Fuh Suh, Boudouin ، محمدی, نورالدین ، نبی امجد, رضا (1395) مطالعه تبعیت پرسنل بهداشتی از گایدلاین های پیشگیری از عفونت در بخش های مراقبت ویژه ایران. Iranian Red Crescent Medical Journal ــ 18 (6). ص.ص.1-8. شاپا 2074-1804

شمشیری, محمود ، رحمانی, فرزاد ، سلامی, المیرا (1396) تأثیر تغییرِ وضعیت بر فشار کاف دو نوع لوله تراشه ساده و اسپیرال در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شیردل, عباس ، عطاران, داود ، قبادی مراللو, حسن ، غیاثی, تقی (1386) پلورال افیوژن میلوماتوزیس. Tanaffos Journal ــ 6 (2). ص.ص.68-72. شاپا 1735-0344

ص

صادقیه اهری, سعید ، اعظمی, احد ، براک, منوچهر ، امانی, فیروز ، صدیق, انوشیروان (1383) علل موثر بر بازگشت به اعتياد در بيماران مراجعه کننده به مراکز ترک اعتياد خود معرف وابسته به بهزيستی تهران،1379. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (2). ص.ص.36-40. شاپا 1735-2452

صادقیه اهری, سعید ، فرزانه, اسماعیل ، امانی, فیروز ، آذری, شهین (1393) اپيدميولوژی مسموميت‏های ناشی از سموم دفع آفات کشاورزی در مراجعين به بيمارستان‏های امام خمينی و تامين اجتماعی شهر اردبيل در سال 1390. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 5 (3). ص.ص.240-247. شاپا 2228-7183

صالحی, فاطمه ، احمدی, اعظم ، شجاع پور, مانا ، رحیمیان ظریف, بهاره ، پولاد, توکتم ، ارجمندزادگان, محمد (1391) طراحي و بررسي مقايسه اي روشهاي مولكولي تشخيص سريع مقاومت به داروهاي تزريقي ضد سل در سويه هاي كلينيكي مقاوم به داروهاي تزريقي. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

صدر, فرهاد ، جستان, مارینا ، عظیمی, فاطمه (1378) بررسي اثرات داروها در درمان بيماران آسمي بستري شده در بيمارستان علوي و بوعلي طي آذر 75 الي شهريور 77. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صمدی, نسرین ، سیدجوادی, مهری ، اللهیاری, ایراندخت ، مظاهری, عفت ، محمدی, راحله (1390) بررسی ارتباط آسم با چاقی در کودکان. در: بیست و سومین همایش بین المللی کودکان تهران, 1390.07.24, تهران.

ط

طاهر احمدی, معصومه ، ارجمندزادگان, محمد ، نظری, راضیه ، شجاع پور, مانا ، احمدی, اعظم ، مودب, سید رضا (1391) تشخیص سریع حساسیت به اتامبوتول در سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایزوله شده از بیماران مسلول با استفاده از روش PCR-RFLP. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ظ

ظریفی, مهران ، حبیب زاده, شهرام ، امانی, فیروز ، معصومی مقدم, ثمر (1384) مقايسه كارآيي و تأثير درماني كلاريترومايسين در مقايسه با اريترومايسين خوراكي به همراه سفالوسپورين تزريقي در بيماران بستري شده با تشخيص تشديد بيماري مزمن انسدادي ريه در زمينه عفونت باكتريال در بيمارستان بوعلي اردبيل در سال 84-83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ظریفی, مهران ، عابدی, علی ، سزاوار, سید هاشم ، تیمورزاده, بابک (1383) ارزيابی تستهای عملکرد ريوی در مصرف کنندگان قليان در شهرستان اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ع

عابدی, علی (1378) ارزيابي تستهاي عملكرد ريوي در كارگران جوشكار اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

عابدی, علی ، تیمورزاده, بابک ، ظریفی, مهران ، نوروزی, ودود ، سزاوار, سید هاشم ، محمدی نقده, مصطفی ، خامنه, سعید ، لطف اله زاده, رسول (1389) ارزيابی تستهای عملكرد ريوی در مصرف كنندگان قليان در اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (2). ص.ص.128-136. شاپا 1735-2452

عرفانی, نصراله ، قیومی, محمدعلی ، مفخمی, شایسته ، امانی, داور ، حق شناس, محمدرضا ، قادری, عباس (1389) شواهد افزایش سلولهای T تنظیم کننده قبل از متاستاز در بیماران مبتلا به سرطان ریه Non small cell lung cancer. در: دهمین کنگره بین المللی ایمنولوژی و آلرژی ایران, 28-30 اردیبهشت 1389, ایران - تهران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

عطاران, داود ، محمدزاده لاری, شهرزاد ، توحیدی, محمد ، قبادی مراللو, حسن ، آیت اللهی, حسین ، خواجه دلوئی, محمد ، قانعی, مصطفی ، بصیری, رضا (1389) سطح اینترلوکین 6 و محدودیت جریان هوا در بیماران جانباز شیمیائی ریوی با بیماری انسدادی مزمن ریه. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease ــ 5 . ص.ص.335-340. شاپا ISSN:1178-2005

عطاران, داود ، محمدزاده لاری, شهرزاد ، خواجه دلوئی, محمد ، آیت اللهی, حسین ، توحیدی, محمد ، اثنی عشری, امیر ، قبادی مراللو, حسن ، مظلومی, مریم ، بلالی مد, مهدی (1388) سطح پروتئین HS-CRP دربیماران ایرانی با عوارض ریوی ناشی از گاز خردل و ارتباط آن با شدت بیماری راه هوائی. Human and Experimental Toxicology ــ 28 (12). ص.ص.745-739. شاپا 0960-3271

علائی, واحد ، سیدجوادی, مهری ، هاشمی بی ریا, بتول ، اصلانی, محمدرضا (1391) بررسی علايم شایع عفونتهای تنفسی و گوارشی كودكان پيش دبستاني در مهد كودك ها و كودكان خانگي بر اساس گزارش والدين در اردبيل. در: بیست و چهارمین همایش بین المللی بیماری های کودکان و دهمین همایش ملی پرستاری کودکان, 20 تا 24 مهرماه 1391, تهران.

علیمحمدی, حسین ، قبادی مراللو, حسن ، حبیب زاده, شهرام ، درختی, فروغ ، فولادی, نسرین (1397) بررسی عفونت حاد کلامیدیا و مایکوپلاسما پنومونیه در تشدید حملات COPD. در: یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی, 30 فروردین الی 2 اردیبهشت 1397, تهران - ایران.

غ

غزنوی راد, احسان الله ، رضازاده, محسن ، یوسفی مشعوف, رسول ، بخشی, بیتا ، سرمدی, حسین (1391) الگوی حساسیت ضد میکروبی متی سیلین مقاوم در برابر استافیلوکوکوس اورئوس در کارکنان مرکز بهداشتی درمانی ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

ف

فاطمی, سارا ، موسوی, سید فضل الله ، شقاقی, بهاره ، سیادت, سیدداور (1391) بهینه سازی یک روش الایزای غیر مستقیم برای تشخیص عفونت های هموفیلوس آنفلوانزا تایپ b در کودکان. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

فراموشی, مهدی ، بلبلی, لطفعلی ، ولی زاده, آیدین ، نقی زاده باقی, عباس ، داسگر, مریم (1387) تاثيرسطوح مختلف ارتفاع بر عملكرد ريوي مردان ورزشكار. در: اولين همايش ملي فيزيولوژي ورزش, 14-15 ، اسفندماه 1387, دانشگاه رازي كرمانشاه.

فرزانه, اسماعیل ، امانی, فیروز ، محمدیان, لیلا (1394) سنجش میزان موفقیت CPR و فاکتورهای موثر بر آن. International Journal of Research in Medical Sciences ــ 3 (3). ص.ص.602-605. شاپا 2320-6012

فرزانه, اسماعیل ، حبیب زاده, شهرام ، ولی زاده, بهزاد ، جباری مقدم, علی اصغر (1393) بررسی اپیدمیولوژی گاز گرفتگی (منوکسید کربن) منجر به فوت در شهرستان اردبیل طی سال‏های 1391-1387. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فرزانه, اسماعیل ، نسل سراجی, فرناز ، ولی زاده, بهزاد (1394) اپیدمیولوژی مرگ های ناشی از گازگرفتگی در استان اردبیل. International Journal of Research in Medical Sciences ــ 3 (4). ص.ص.929-932. شاپا 2320-6071

فیضی, ایرج ، سکوتی, محسن ، گلزاری, صمد ، قوجازاده, مرتضی ، فرحناک, محمدرضا ، هاشم زاده, شهریار ، رحیمی راد, محمدحسین (1391) تعیین حاشیه امن در نمونه های پاتولوژی عمل جراحی سلول های غیر کوچک سرطان ریه. Pneumologia ــ 62 (1). ص.ص.16-18. شاپا 2067-2993

فیضی, ایرج ، عیدی, محمود ، انصاری, معروف (1387) ميزان مرگ و مير و عوامل مؤثر بر آن در بيماران بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (4). ص.ص.420-423. شاپا 1735-2452

فیضی, ایرج ، پیرزاده, اصغر ، پاشائی, داود (1394) ارزیابی تاثیر آنمی ، لکوسیتوز و ترومبوسیتوپنی بر مرگ و میر بیماران COPD در سالهای 1388 تا 1393. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ق

قاسمی, احمد ، حبیب زاده, شهرام ، بخشپوری, پریا (1387) بررسي فراواني پنوموني مايکوپلاسمايي در بيماران بستري شده باتشخيص پنوموني اكتسابي ازجامعه در بخش عفوني بيمارستان امام خميني اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قاسمی, احمد ، حبیب زاده, شهرام ، قنبری, اکبر (1386) بررسي مقاومت آنتي بيوتيکي باکتريهاي جدا شده از راههاي تنفسي در بيماران بستري در بخش هايICU بيمارستانهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي دراردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، اصلانی, محمدرضا ، حسینیان, عدالت ، فرزانه, اسماعیل (1396) ارتباط سطح سرمی پپتید ناتریوارتیک مغزی و اینترلوکین 6 با کیفیت زندگی در بیماران COPD. Medical Principles and Practice ــ online . ص.ص.1-21. شاپا 1011-7571

قبادی مراللو, حسن ، اصلانی, محمدرضا ، حسینیان, عدالت ، فرزانه, اسماعیل (1396) بررسی ارتباط سطح سرمی ناتریورتیک مغزی و اینترلوکین 6 با کیفیت زندگی در بیماران مزمن انسدادی ریوی. در: ERS International Congress 2017, Sep 9-13 , 2017, Milan- Itlay.

قبادی مراللو, حسن ، امانی, فیروز ، نعمتی اناری, بهزاد (1394) بررسی سطح تروپونین T در بیماران COPD exacerbation و رابطه آن با کیفیت زندگی، شدت انسداد و میزان COPD exacerbation در طی یک سال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، امانی, مجتبی ، حسینی نیا, سعید ، صادقیه اهری, سعید ، قدیمی, نعیمه (1395) بررسی مقادیر سطح سرمی Vascular Adhesion Protein-1 در بیمارانChronic Obstractive Pulmonary Disease و مقایسه آن با گروه کنترل. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، امیرعجم, زهرا ، حبیب زاده, افشین (1396) درمان موفق آمبولی وسیع ریوی با رتپلاز. Tanaffos ــ 17 (1). ص.ص.53-56. شاپا 1735-0344

قبادی مراللو, حسن ، اناری, حسن ، حسنی نسب فرزانه, زهره (1392) بررسی شواهد پرهوایی ریه در CXR بیماران مبتلا به COPD و ارتباط آن با یافته های اسپیرومتری در بیماران مراجعه کننده به کلینیک ریه بیمارستان امام خمینی از اسفند 1391 تا مرداد 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، اوستا, لیلی ، صادقیه اهری, سعید ، پرهام, پرستو (1397) بررسی رابطه بین سطح (H-FABP) یا Heart-type fatty acid binding protein با یافته های اکو کاردیو گرافی مبتنی بر شاخص های عملکرد بطن راست در بیماران COPD. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، باقری, ابوالفضل ، نقی زاده باقی, عباس ، جواهری, نازلی (1394) بررسی رابطه وضعیت پریودنتال با بیماری انسدادی مزمن ریوی(COPD). دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، بیوک آقازاده, کاترین ، فولادی, نسرین (1390) مطالعه مقايسه اي ارتباط بين تست CAT و Hs-CRP با ايندكس هاي SPO2 , FEV!, BODE index, و ريت تشديد دوره بيماري COPD. در: ERS 21st Annual Congress. 24-28 September 2011, Amsterdam, The Netherlands. , 24-28 September 2011, Amsterdam-Netherlands.

قبادی مراللو, حسن ، جانبازی, حمید ، متین, سمیه ، محمدزاده لاری, شهرزاد ، انصارین, خلیل (1397) نسبت شریان پولموناری به آئورت: آیا با کیفیت زندگی بیماری انسدادی مزمن ریه ارتباط دارد؟. The Clinical Respiratory Journal ــ 8 (12). ص.ص.2390-2396. شاپا 1752-699X

قبادی مراللو, حسن ، جانبازی رودسری, حمید (1393) ارتباط اندکس پولمونری-آئورت با شدت انسداد راه هوایی وکیفیت زندگی بیماران با بیماری انسدادی مزمن ریوی(COPD). دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، حبیب زاده, شهرام ، علیمحمدی, حسین ، درختی, فروغ (1390) بررسی عفونت حاد کلامیدیا و مایکوپلاسما پنومونیه در تشدید حملات COPD. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، حبیب زاده, شهرام ، ورقایی, آیدا (1392) مقایسه ریسک فاکتورهای آسم و تعداد مطلق ائوزینوفیل خون محیطی در مبتلایان به آسم و گروه کنترل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، حبیب زاده, شهرام ، کریمی, امیرحسین (1391) بررسی سطح سرمی پروکلسی تونین در بیماران مبتلا به سل فعال ریوی و مقایسه آن با گروه کنترل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، حسینی نیا, سعید ، صادقیه اهری, سعید ، ساریخانی, خدیجه (1396) بررسی رابطه بین سطح Heart-type fatty acid binding protein با شدت انسداد مجاری هوایی در بیمارانCOPD. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، شرقی, افشان ، سادات کرمانی, ژیلا (1392) همه گیرشناسی سرطان ریه و عوامل خطر ساز آن در اردبیل، ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 13 (2). ص.ص.228-220. شاپا 2228-7280

قبادی مراللو, حسن ، شرقی, افشان ، قلیزاده, الهام (1397) بررسی رابطه بین شدت انسداد راههای هوایی و امتیاز پرسشنامه تشخیصی بیماری انسدادی مزمن ریوی در بیماران COPD. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، شرقی, افشان ، کرمانی, ژیلا سادات (1391) بررسی همه گير شناسی سرطان ريه و فراوانی نسبی عوامل خطر ساز آن در بيماران مبتلا به سرطان ريه مراجعه کننده به بيمارستان امام خمينی اردبيل از خرداد 1388 تا خرداد 1390. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، صادقیه اهری, سعید ، محمد زاده لاری, شهرزاد (1391) رابطه بين تست ارزيابي copd (cat)باشدت انسداد راه هوائي در بيماران با COPD پايدار. در: 22nd Annual Congress of Eropean Respiratory Society, September 3, 2012, Austria - Vienna.

قبادی مراللو, حسن ، صادقیه اهری, سعید ، کاملی, آزاده (1390) بررسي وضعيت باليني بيماران COPD ( (Chronic Obstructive Pulmonary Disease از طريق آزمون CAT(COPD assessment test) و مقايسه آن با نتايج تست هاي عملكرد ريوي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، صادقیه اهری, سعید ، کاملی, آزاده ، محمدزاده لاری, شهرزاد (1391) رابطه بين امتياز تست ارزيابي COPD (CAT)و شدت انسدارد راه هوائي در بيماران COPD. Tanaffos Journal ــ 11 (2). ص.ص.22-26. شاپا 1735-0344

قبادی مراللو, حسن ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، دیوان پور, سیاوش (1392) بررسی عوارض عصبی_عضلانی در بیماران با بیماری انسدادی مزمن ریوی از طریق ارزیابی پارامترهای EMG_NCV. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، فرزانه, اسماعیل ، درویش خواه, حسین (1392) تومور کارسینوئید با برونشکتازی لوکالیزه. Tanaffos Journal ــ 12 (2). ص.ص.56-60. شاپا 1735-0344

قبادی مراللو, حسن ، فولادی, نسرین ، بیوک آقازاده, کاترین (1389) بررسی ارتباط بین پروتئین واکنشی فاز حاد (hs-CRP) و شدت بیماری انسدادی مزمن راه های هوائی (COPD) در بیماران COPD پایدار. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، فولادی, نسرین ، بیوک آقازاده, کاترین ، محمدزاده لاری, شهرزاد (1391) ارزيابي يافته هاي ذهني (CAT, MMRC)در برابر يافته هاي عيني (PFT, 6MWD, SPO2)در بيماران با COPD پايدار. در: 22nd Annual Congress of Eropean Respiratory Society, September 2, 2012, Austria - Vienna.

قبادی مراللو, حسن ، متین, سمیه (1393) آژنزی یکطرفه شریان پولموناری توام با آسم برونکیال. Journal of Cardio-Thoracic Medicine ــ 2 (2). ص.ص.172-175. شاپا 2345-2447

قبادی مراللو, حسن ، متین, سمیه ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس (1395) تاثیر مکمل اسید لینولئیک مزدوج در وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease ــ 11 (1). ص.ص.2711-2720. شاپا 1176-9106

قبادی مراللو, حسن ، محمد زاده لاری, شهرزاد ، عطاران, داود ، توحیدی, محمد ، میرصدرائی, مجید ، خاکزاد, محمدرضا ، خواجه دلوئی, محمد ، جعفریان, امیر حسین (1388) مقایسه سطح پروتئین کاتیونیک ائوزینوفیلی و شمارش ائوزینوفیلی خلط جانبازان شیمیائی ریوی و افراد نرمال. در: کنگره سالیانه انجمن متخصصین ریه اروپا, شهریور 1388, وین - اتریش.

قبادی مراللو, حسن ، محمد زاده لاری, شهرزاد ، پورفرضی, فرهاد ، محمودپور, افسون ، قانعی, مصطفی (1391) اثر آتورواستاتين در بيماران شيميائي ريوي با بيماري انسدادي مزمن: يك كارآزمائي باليني. در: 22nd Annual Congress of Eropean Respiratory Society, September 4, 2012, Austria - Vienna.

قبادی مراللو, حسن ، محمدزاده لاری, شهرزاد ، امانی, فیروز ، حبیب زاده, شهرام ، کریمی, امیرحسین ، پورفرضی, فرهاد (1393) تاثیر درمان بر سطح سرمی پروکلسیتونین در بیماران با سل فعال ریوی. Journal of Cardio-Thoracic Medicine ــ 2 (4). ص.ص.238-242. شاپا 2345-2447

قبادی مراللو, حسن ، نعمتی, علی ، ذوالفقاری, مریم (1396) تاثیر اسید لینولئیک مزدوج بر سطح سرمی آدیپونکتین در بیماران مبتلا به COPD. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، نعمتی, علی ، علی پناه مقدم, رضا ، جوادی, حسن (1396) تاثیر اسید لینولئیک مزدوج بر سطح سرمی لپتین در بیماران مبتلا به COPD. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، نعمتی, علی ، علی پناه مقدم, رضا ، متین, سمیه (1394) بررسی تاثیر مکمل اسید لینولئیک مزدوج (CLA) بر وضعیت تغذیه ای و استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به COPD. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، پورفرضی, فرهاد ، اناری, حسن ، حسنی نسب فرزانه, زهره (1392) شواهد پر هوائی ریه در گرافی سینه و رابطه آن با شدت انسداد در بیماران COPD. Journal of Cardio-Thoracic Medicine ــ 1 (3). ص.ص.89-94. شاپا 2345-2447

قبادی مراللو, حسن ، پورفرضی, فرهاد ، محمودپور, افسون (1390) بررسي اثرات آتورواستاتين بر روي سطح سرمي hs- CRP و عملكرد ريوي در جانبازان شيميايي مبتلا به بيماريهاي انسدادي مزمن ريه. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قبادی مراللو, حسن ، محمدزاده لاری, شهرزاد ، پورفرضی, فرهاد ، محمودپور, افسون ، قانعی, مصطفی (1392) تاثیر آتورواستاتین در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه ناشی از گاز سولفور موستارد : یک کارآزمائی بالینی. Journal of Research in Medical Sciences ــ 19 (2). ص.ص.99-105. شاپا 1735-1995

م

متین, سمیه ، نعمتی, علی ، قبادی مراللو, حسن ، علی پناه مقدم, رضا ، رضاقلی زاده, لطف اله (1397) اثر اسید لینولئیک کونژوگه بر استرس اکسیداتیو و متالوپروتئینازهای ماتریکس 2 و 9 در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease ــ 13 . ص.ص.1449-1454. شاپا 1176-9106

مجیدپور, علی ، فولادی, نسرین (1377) بررسي مقايسه اي آگاهي ، نگرش و عملكرد مردم شهرستان اردبيل در مورد بيماري سل (پيشگيري و كنترل بيماري) با مبتلايان به سل ريوي اسمير مثبت تحت درمان. [ طرح تحقیقاتی]

مجیدپور, علی ، فولادی, نسرین ، فقیه زاده, سقراط (1382) بررسي آگاهي، نگرش و عملكرد مردم شهرستان اردبيل در مورد پيشگيري و كنترل سل در مقايسه با بيماران مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت. مجله علمی پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران ــ 21 (2). ص.ص.137-142. شاپا 1073-1562

محمد زاده لاری, شهرزاد ، عطاران, داود ، توحیدی, محمد ، اثنی عشری, امیر ، قبادی مراللو, حسن ، خواجه دلوئی, محمد ، آیت اللهی, حسین (1388) آیا پروتئین HS-CRP یک پیش بینی کننده شدت بیماری راه هوائی در جانبازان شیمیائی ریوی است؟. در: سخنرانی کلاسی (E. Communication), شهریور 1388, وین - اتریش.

محمد زاده لاری, شهرزاد ، عطاران, داود ، توحیدی, محمد ، امینی, مهناز ، بصیری, رضا ، قبادی مراللو, حسن (1388) کیفیت زندگی بیماران ریوی موستارد و ارتباط آن با پارامترهای عملکرد ریوی. در: کنفرانس سالیانه انجمن متخصصین ریه اروپا - , شهریور 1388, وین اتریش.

محمدزاده لاری, شهرزاد ، عطاران, داود ، شریعتی, ژاله ، نظری, پویا ، قبادی مراللو, حسن ، اخلاقی, سعید (1391) اندكس EDD (exercise, DLco, dyspnea)در بيماران سيستميك اسكلروز با فيبروز ريوي. در: 22nd Annual Congress of Eropean Respiratory Society, September 2, 2012, Austria - Vienna.

محمدزاده لاری, شهرزاد ، قبادی مراللو, حسن ، عطاران, داود ، توحیدی, محمد ، محمودپور, افسون (1391) كارائي تست ارزيابي copd در بيماران جانباز شيميائي ريوي. در: 22nd Annual Congress of Eropean Respiratory Society, September 3, 2012, Austria - Vienna.

محمدزاده لاری, شهرزاد ، قبادی مراللو, حسن ، عطاران, داود ، محمودپور, افسون ، شادکام, امید ، رستمی, مریم (1392) CAT: ابزاری ساده برای ارزیابی کیفیت زندگی بیماران جانباز شیمیائی مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه. The Clinical Respiratory Journal ــ 8 (1). ص.ص.116-123. شاپا 1752-699X

محمدزاده لاری, شهرزاد ، قبادی مراللو, حسن ، عطاران, داود ، کاظم زاده, اصغر ، محمودپور, افسون ، شادکام, امید ، جاوید عرب شاهی, زهرا (1392) اهميت اندكس BODE (شاخص توده بدن، انسداد، تنگي نفس، فعاليت) در بيماران با عارضه ريوي موستارد. Journal of Cardio-Thoracic Medicine ــ 1 (1). ص.ص.7-11. شاپا 2345-2447

محمدی نسب, سیده مریم ، خسروانی, سید عبدالمجید ، کفیل زاده, فرشید ، جهانگیری سیسخت, البرز ، شرافتی, نگین ، جعفرپور, لیلا (1391) بررسی شیوع بوردتلا پرتوسیس بوسیله PCR و در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

محمدی کبار, یوسف ، قبادی مراللو, حسن ، امانی, فیروز ، نژادسیفی, الهام (1392) بررسی و مقایسه پرو کلسیتونین سرم و مایع پلور در بیماران مبتلا به انواع شایع پلورال افیوژن. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدی کبار, یوسف ، نژادسیفی, الهام ، قبادی مراللو, حسن ، امانی, فیروز (1393) بررسی و مقایسه پرو کلسیتونین سرم و مایع پلور در بیماران مبتلا به انواع شایع پلورال افیوژن. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 14 (4). ص.ص.371-378. شاپا 2228-7280

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، توفیقی زواره, حسن ، قره داغی, جابر ، سالکی, سپیده (1387) شیوع ترومبوآمبولی ریه در اجساد ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی تهران با سابقه بستری بیمارستانی. Journal of Clinical Forensic Medicine ــ 15 (5). ص.ص.322-324. شاپا 1131-1353

مظاهری, عفت ، تذکری, زهرا ، قدرتی, محمدرضا ، سزاوار, سید هاشم (1384) احیای قلبی و ریوی. یاوریان, اردبیل. شابک 964-8478-25-2

مظاهری, عفت ، فلاح میرآقایی, نیکزاد (1389) بررسي نحوه مراقبت از راههاي هوايي مصنوعي در بيماران تحت تهويه مكانيكي در بخشهاي مراقبت ويژه مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي شهراردبيل در سال 1387. [ طرح تحقیقاتی]

ملاطفی, رسول ، پورفرضی, فرهاد ، عباسی, هادی (1397) بررسی فراوانی آلرژن‌های تنفسی در بیماران آسم و رینیت‌آلرژیک مراجعه کننده به کلینیک آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1395 و 96. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مهريان, پيام ، همايونفر, نسرین ، کریمی, محمدعلی ، جعفرزاده, حمید (1393) تظاهرات پروتئينوزيس آلوئولار ريوي در سي‌تي اسكن. Polish Journal of Radiology ــ 79 . ص.ص.65-69. شاپا 134x-1733

موسوی, سید فضل الله ، جلالی, پانته آ ، سیادت, سیدداور ، رضایی, نیما ، زهرایی, سیدمحسن ، پارسا, هادی (1391) بررسی فراوانی ناقلین هموفیلوس آنفولانزا و استرپتوکوکوس پنومونیه در نمونه های نازوفارنکس کودکان زیر 6 سال در شهر تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

موسوی, سید فضل الله ، شقاقی, بهاره ، ستایش, طاهره ، آقا عباسی, مریم ، جلالی, پانته آ (1391) بررسی قدرت تشکیل بیوفیلم در سویه های Streptococcus pneumonia جدا شده از کودکان مقیم پرورشگاه های تهران، ایران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

مير صدرائی, مجيد ، قبادی مراللو, حسن ، محمد زاده لاری, شهرزاد ، خاكزاد, محمد رضا ، عطاران, داود ، توحیدی, محمد ، خواجه دلوئی, محمد ، جعفريان, امير حسين (1390) بررسي سطح پروتيئن كاتيونيك ائوزينوفيل خلط جانبازان شيميائي ريوي و مقايسه آن با گروه كنترل. Iranian Journal of Basic Medical Sciences ــ 14 (3). ص.ص.249-255. شاپا ISSN: 2008-3866

میرزا آقازاده, محمد ، باباپور, بهزاد ، محسنی فر, هادی (1393) بررسی دقت تشخیصی NT-ProBNP در مایع پلور با منشا قلبی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا آقازاده, محمد ، حضرتی, صادق ، عبدالمحمدیان, سویل (1393) بررسی شیوع علائم تنفسی سازگار با آسم در جمعیت شهر اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا آقازاده, محمد ، زمانی, بیژن ، فولادی, نسرین ، مهدی نیا, فریبا (1390) ارتباط بين هيپوکسي شبانه با ميزان برون ده بطن چپ در بيماران با نارسايي احتقاني قلب. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا آقازاده, محمد ، صادقی موحد, فریبا ، لطفی, وزیر (1392) بررسی ارتباط هیپوکسی متناوب و خرناس شبانه با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان مقطع ابتدایی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا آقازاده, محمد ، ملکی, نصراله ، مهدی نیا, فریبا ، بهتویی, مهرزاد ، طاووسی, زهرا (1392) ارتباط بین هیپوکسمی شبانه و کسر جهشی بطن چپ در بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب. Sleep Disorders ــ 2014 . ص.ص.1-6. شاپا 2090-3553

میرزا آقازاده, محمد ، پیرزاده, اصغر ، حریری اردبیلی, امیرمحمد (1391) بررسی میزان فراوانی گروههای خونی در بیماران با ترومبوز وریدهاى عمقی و آمبولی ریه در بیمارستان امام خمینی(ره) اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا رحیمی, مهرداد ، براک, منوچهر ، محمدی کلاسرلو, آناهیتا (1392) مقایسه اثر درمانی دو نوع سورفاکتانت اگزوژن کوروسورف و سوروانتا در نوزادان مبتلا به بیماری غشاء هیالن بستری در بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان بیمارستانهای علوی و بوعلی شهر اردبیل از ابتدای سال 89 لغایت خرداد 92. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا رحیمی, مهرداد ، شرقی, افشان ، مهاجری, شیوا (1387) بررسي مقايسه اي اثر پيراستام با پلاسبو در کنترل حملات ريه. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ن

نوروزی, ودود ، حسن پور, محمد ، زندیان, حامد ، پورنصراله, نیلوفر (1396) تایید صحت انتوباسیون تراشه با سونوگرافی ومقایسه آن با کاپنوگرافی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نیک بین, وجیهه السادات ، شاهچراغی, فرشته ، نخست لطفی, معصومه ، پرزاده, معصومه ، شورج, فهیمه ، شفیعی, حسن (1391) شناسایی بوردتلا پاراپرتوسیس از نمونه های جدا شده از موارد بالینی بر اساس کشت و Real-Time PCR. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

پ

پارسا, هادی ، سيادت, سید داور ، موسوی, سید فضل الله ، رضایی, نیما ، شاپوری, رضا ، مشیری, ارفع ، جلالی, پانته آ ، مکرمی, پیمان (1391) بررسی شيوع گونه های نایسریا در نمونه های نازوفارنکس کودکان زیر 5 سال شهر تهران. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

پورافکاری, لیلی ، اکبرزاده, فریبرز ، غفاری, صمد ، زمانی, بیژن (1389) آقای 70 ساله با تنگی نفس - علت چیست؟. Journal of Cardiovascular and Thoracic Research ــ 2 (3). ص.ص.35-34. شاپا 2008-5117

پورفرزان, ایرج ، رستمی, خلیل ، عبادی, جهانگیر (1382) بررسی علل پنوموتوراکس در بيماران بستری شده در مراکز آموزشی و درمانی شهرستان اردبيل از 1/9/81 الی 1/9/82. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پوستی, علیرضا ، میرزا رحیمی, مهرداد ، فرزانه, اسماعیل (1381) بررسي سطح كارورزان دانشگاه علوم پزشكي اردبيل نسبت به كنترل عفونتهاي حاد تنفسي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ک

کاظمی, اکبر ، سعادت, ساره ، صلح جو, کاوس ، نوروزنژاد, محمدجواد ، روحی جهرمی, ریحانه (1391) بررسی فراوانی ناقلین بینی استافیلوکوکو اورئوس و تعیین الگوی مقاومت آنت بیوتیکی آن در بین پرسنل بیمارستان های شیراز. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

کنده کار قهرمان, محمدرضا ، هاشمی زاده, زهرا ، معتمدی فر, محمد (1391) بررسی شیوع ناقلان بینی استافیلوکوک طلائی و تعیین حساسیت میکروبی استافیلوکوک های طلائی جدا شده از بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان نمازی, شیراز 1391-1390. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

کیهان منش, رعنا ، رهبر قاضی, رضا ، اصلانی, محمدرضا ، حسن پور, مهدی ، احمدی, مهدی (1397) تحویل سیستمیک سلول های مزانشیمال در دوزهای تکراری عمل می کند به عنوان تاثیرگذار اساسی در بازگرداندن تعادل INF/IL-4 در رتهای آسماتیک. Life sciences ــ 212 . ص.ص.30-36. شاپا 0024-3205

کیهان منش, رعنا ، علیپور, محمد رضا ، ابراهیمی, هادی ، اصلانی, محمدرضا (1397) اثرات چاقی ناشی از رژیم غذایی بر روی پاسخ دهی تراشه به متاکولین، سطوح ویسفاتین تراشه، و تغییرات هیستولوژیک ریه در رتهای ویستار ماده حساس شده با اوآلبومین. Inflammation ــ 41 (3). ص.ص.846-858. شاپا 0360-3997

ی

یوسفی مشعوف, رسول ، نوشک, محمد علی ، سعیدی جم, مسعود ، علیخانی, محمد یوسف (1391) شناسايي ژن های مقاوم به ايميپنم با واسطه توليد آنزیم متالوبتالاكتاماز در سويه هاي كلبسيلا پنومونيه به روش PCR. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

فهرست در تاریخ 28 / 12 / 1397ایجاد شده است.