title

اسنادی که موضوع آنها "QT فیزیولوژی"است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: آ | ا | ب | ت | ح | خ | د | ذ | ر | س | ش | ص | ع | ف | ق | م | ن | پ | ک | گ | ی
تعداد اسناد در این سطح 212.

آ

آراملی, محمد صادق ، نظری, رجب محمد ، فارسی, پرهام ، مهدی نژاد, نوشین ، آراملی, سلیم ، ستوده, ابراهیم (1395) کارایی عصار هیپوفیز و هورمون آزاد کننده هورمون لوتئینه کننده در دو روش تزریق و کاشت بر روی موفقیت تولید مثلی مولدین ماده فیل ماهی. Aquaculture Research ــ (online). ص.ص.1-8. شاپا 557x-1355

آراملی, محمد صادق ، نظری, رجب محمد ، کلباسی, محمد رضا ، آراملی, سلیم (1392) اسپرم فیل ماهی: محتوای یونی، اسمولا لیته مایع سمینال و روابط فیزیولوژیک آنها با شاخصهای تحرک اسپرم. Fisheries and Aquaculture Journal ــ 4 (1). ص.ص.1-5. شاپا 3508-2150

آراملی, محمد صادق ، کلباسی, محمد رضا ، نظری, رجب محمد ، آراملی, سلیم (1392) تاثیر نگهداری کوتاه مدت روی تحرک، شاخصهای اکسیداتیو و محتوای آدنوزین تری فسفات اسپرم تاس ماهی ایرانی. Animal Reproduction Science ــ 143 (4-1). ص.ص.112-117. شاپا 4320-0378

آراملی, محمد صادق ، گلشاهی, کریم ، نظری, رجب محمد ، آراملی, سلیم ، بنان, اشکان (1394) کارایی رقیق کننده حاوی گلوکز- متانول برای انجماد اسپرم فیل ماهی. Animal Reproduction Science ــ 162 . ص.ص.37-42. شاپا 4320-0378

آزادپور, نوشین ، ترتیبیان, بختیار ، کوشار, شوکران نازان (1395) تاثیر تمرینات ورزشی هوازی بر روی بیان ژنی ACE و ADRB2، سطوح خونی آنژیوتانسین 2 و FMD : مطالعه ای بر روی زنان یائسه چاق مبتلا به پرفشار خونی(2017). Menopause ــ 24 (3). ص.ص.269-277. شاپا 1072-3714

ا

احمدی, مهدی ، رهبر قاضی, رضا ، اصلانی, محمدرضا ، شهبازفر, امیر علی ، کاظمی, معصومه ، کیهان منش, رعنا (1395) سلول های بنیادی مزانشیمال مغز استخوان قادر به کاهش تغییرات آسماتیک ناشی از اوالبومین می باشد(2017). Biomedicine & Pharmacotherapy ــ 85 . ص.ص.28-40. شاپا 0753-3322

احمدی, مهدی ، رهبر قاضی, رضا ، سلطانی, سینا ، اصلانی, محمدرضا ، کیهان منش, رعنا (1395) اثرات تعاملی ضد التهابی سلولهای بینادی مزانشیمالی بر روی تغییرات آسمی القا شده بوسیله اوآلبومین در رتهای ویستار نر. Inflammation ــ 39 (6). ص.ص.1960-1971. شاپا 0360-3997

احمدی اصل, ناصر ، بنایی, شکوفه ، علی همتی, علیرضا (1392) ترکیب اثر آنتی اکسیدانی اریتروپویتین و ملاتونین بر آسیب ایسکیمی-رپرفیوژن کلیه موش صحرایی. Iranian Journal of Basic Medical Sciences ــ 16 (12). ص.ص.1209-1216. شاپا 3866-2008

احمدی اصل, ناصر ، بنایی, شکوفه ، علی همتی, علیرضا ، برادران, بهزاد ، عظیمیان, احسان (1393) اثر ترکیب درمانی با اریتروپویتین و ملاتونین روی آسیب ایسکمی و رپرفیوژن کلیه در رتهای نر. Clinical and Experimental Nephrology ــ 18 (6). ص.ص.855-864. شاپا 1751-1342

احمدی اصل, ناصر ، بنایی, شکوفه ، علی همتی, علیرضا ، برادران, بهزاد ، عظیمیان, احسان (1392) اثر ضد التهابی اریتروپویتین و ملاتونین بر آسیب کلیه ناشی از ایسکیمی-رپرفیوژن در موش صحرایی نر. Advanced Pharmaceutical Bulletin ــ 4 (1). ص.ص.49-54. شاپا 5881-2228

اخوان امجدی, مرجان ، شهباززادگان, سمیرا ، شکیبا, مریم (1394) مقایسه تاثیر طب فشاري در دو نقطه سانینجیائو و تاي چانگ بر دیسمنوره اولیه. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 15 (1). ص.ص.97-106. شاپا 2228-7280

اخوان اکبری, قدرت ، اخوان اکبری, پوران (1389) مقایسه تاثیر تیوپنتال سدیم و پروپوفول در زمان القاء بیهوشی بر روی وضعیت همودینامیک بیماران در عمل جراحی سزارین الکتیو در بیمارستان علوی شهر اردبیل. مراقبت مبتني بر شواهد - فصلنامه دانشكده پرستاري- مامايي مشهد ــ 10 (2). ص.ص.38-43. شاپا 2008-2487

اخوان اکبری, قدرت ، انتظاری, مسعود ، اخوان اکبری, پوران (1386) تهویه غیر تهاجمی در نارسایی حاد ریوی. در: پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی, 4-2 آبان 1386, تهران.

اخوان اکبری, قدرت ، باباپور, بهزاد ، علیپور, محمد رضا ، کیهان منش, رعنا ، احمدی, مهدی ، اصلانی, محمدرضا (1397) اثر رژیم غذایی پرچرب بر قوس فیدبک منفی NF-kB-microRNA146a در رتهای حساس شده با اوآلبومین. Biofactors ــ online . شاپا 0951-6433

اخوان اکبری, پوران ، آهنگرداودی, شبنم (1389) بررسی فراوانی و شدت قاعدگي دردناك اوليه و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل سال 1388. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 1 (3). ص.ص.41-47. شاپا 2228-7183

اخوان اکبری, پوران ، غفاری نوین, معرفت ، ظاهری, فرزانه (1393) تاثیر ماده مخدر شیشه بر عملکرد جنسی و باروری مردان. در: The 8th international congress on Addiction Science, sep 10-12 ,2014, Tehran - Iran.

اسلامی, لیلی ، عیسی زاده فر, خاطره ، کرمی, مریم ، اسلامی, لعیا ، رحمانی نیا, فرهاد ، نخستین روحی, بابک (1394) تأثیر دوازده هفته فعالیت فیزیکی منظم و ویتامین E در درمان بیماران استئاتوهپاتیت غیر الکلی: یک مطالعه پایلوت. govaresh ــ 20 (1). ص.ص.57-65. شاپا 2008-756x

اسماعیل پور, خدیجه ، شیبانی, وحید ، سعادتی, حکیمه ، معصومی اردکانی, یاسر (1393) اثر کافئین بر یادگیری و حافظه فضایی مختل شده توسط محرومیت از خواب در رتهای ماده. در: سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی, 7-9 آبان 1393, مرکز بین المللی همایشهای رازی - تهران - ایران.

اصلانی, محمدرضا ، کیهان منش, رعنا ، خامنه, امیر مهدی ، ابراهیمی سعادت لو, محمد علی ، مسگری عباسی, مهران ، علیپور, محمد رضا (1395) بیان تغییر یافته اینترلوکین 1-بتا و مولکول های مسیر سیگنالی آن در رتهای ویستار نر چاق آسمی شده. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology ــ 15 (3). ص.ص.183-197. شاپا 1502 -1735

اصلانی, محمدرضا ، کیهان منش, رعنا ، خامنه, امیر مهدی ، مسگری عباسی, مهران ، فلاحی, مریم ، علیپور, محمد رضا (1395) افزایش بیان تراشه ای اینترلوکین 1 بتا، IRAK-1 و TRAF-6 موش نژاد ویستار نر چاق آسمی شده. Iranian Journal of Basic Medical Sciences ــ 19 (4). ص.ص.350-357. شاپا 2008-3866

اصلانی, محمدرضا ، کیهان منش, رعنا ، علیپور, محمد رضا (1396) افزایش بیان ویسفاتین است همراه با میزان بیان فاکتور رونویسی NF-kB در تراشه رتهای نر نژاد ویستار چاقی حساس شده با اوآلبومین. Medical Principles and Practice ــ online . ص.ص.1-8. شاپا 1011-7571

امانی, محمد (1396) بلوک گیرنده ان-متیل دی-آسپارتات رفتارهای وابسته به اضطراب و افسردگی را بطور وابسته به جنس در موش کوچک آزمایشگاهی تغییر میدهد. [ طرح تحقیقاتی]

امانی, محمد (1395) پاتوفیزیولوژی بیماری آلزایمر. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 16 (4). ص.ص.452-463. شاپا 2228-7280

امانی, محمد ، ببری, شیرین ، محدث, گیسو ، ابراهیمی, هادی (1392) اثر تروگزروتین بر سطح آنزیم های آنتی اکسیدانی، استیل کولین استراز، تراکم نورونی هیپوکامپ و آپوپتوزیس در مدل آلزایمری بتا آمیلوئید. [ طرح تحقیقاتی]

امانی, محمد ، خوش باطن, علی ، عسگری, علیرضا ، نوروززاده, علی (1387) اثر دريافت اسكوربيك اسيد بر ميزان متابوليت هاي نيتريك اكسايد و فشارخون سيستولي بدنبال مواجهه با سرب در موش بزرگ آزمايشگاهي. [ طرح تحقیقاتی]

امانی, محمد ، شیخکانلوی میلان, حمید ، حمیدی, نسرین (1396) بررسی نقش ناقل گلوتاماتی GLT-1 بر حافظه و مکانیسم تقویت طولانی مدت نورون های شکنج دندانه دار هیپوکامپ در مدل آلزایمری القا شده با اسید اوکادائیک در موش صحرایی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, محمد ، محدث, گیسو ، ببری, شیرین (1391) اثر محافظتی تروگزروتین بر تقویت بلند مدت نورون های شکنج دندانه دار در مدل آلزایمری بتا آمیلوئید. در: 2nd Tehran IBRO School of Neuroscience, May 12-23, 2012, Tehran - Iran.

امانی, محمد ، نوروززاده, علی ، عسگری, علیرضا ، خوش باطن, علی (1386) اثر دريافت ویتامین C بر ميزان متابوليت هاي نيتريك اكسايد و فشارخون سيستولي بدنبال مواجهه با سرب در موش بزرگ آزمايشگاهي. در: هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 8-4 شهریور 1386, مشهد - ایران.

امانی, محمد ، ببری, شیرین ، محدث, گیسو ، ابراهیمی, هادی ، فیضی, ایرج (1392) اثر آمیلوئید بتای 42-1 رسوب یافته بر مکانیسم تقویت طولانی مدت (LTP) سلولهای گرانولی شكنج دندانه دار هيپوكامپ در شرایط In vivo. در: 21st international iranian congress of physiology and pharmacology, Aug 23-27 , 2013, Tabriz University of Medical Sciences.

امانی, محمد ، جدی, سجاد ، احمدی اصل, ناصر ، یوسف زاده, نصیبه ، زمان, جلال (1392) اثر همادو بر سطح آنزیم های کراتین کیناز-ام بی و لاکتات دهیدروژناز بدنبال آسیب ایسکمی-ریپرفیوژن در قلب ایزوله رت. BioImpacts ــ 3 (2). ص.ص.101-104. شاپا 2228-5652

امانی, محمد ، صمدی, هانیه ، دوستی, محمد حسین ، آذرفرین, مریم ، بختیاری, امیر ، مجیدی ذوالبنین, نعیمه ، میرزا رحیمی, مهرداد ، سالاری, علی اکبر (1392) بلوک گیرنده ان-متیل دی-آسپارتات رفتارهای وابسته به اضطراب و افسردگی را بطور وابسته به جنس در موش کوچک آزمایشگاهی تغییر میدهد. Neuropharmacology ــ 73C . ص.ص.87-97. شاپا 0028-3908

امانی, محمد ، نوروززاده, علی ، بدل زاده, رضا ، خوش باطن, علی (1389) اثر دريافت اسكوربيك اسيد بر ميزان متابوليت هاي نيتريك اكسايد و فشارخون سيستولي بدنبال مواجهه با سرب در موش بزرگ آزمايشگاهي. Indian Journal of Pharmacology ــ 42 (2). ص.ص.78-81. شاپا 0253-7613

انتظاری, مسعود ، اعظمی, احد ، امانی, فیروز ، خراسانی مقدم, سولماز (1385) بررسي ميزان ترانسفیوژن غيرضروري خون و فرآورده‌هاي آن در بيماران بستري در بيمارستان دكتر فاطمي اردبيل نيمسال اول 1382. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (4). ص.ص.345-350. شاپا 1735-2452

انتظاری, مسعود ، پریش, مسعود (1383) بررسي استفاده از دستگاه محرك عصبي محيطي براي تشخيص زودرس برگشت شلي عضلاني ناشي از ساكي نيل كولين. در: دومین کنگره بین المللی بیهوشی و مراقبتهای ویژه, 23-21 بهمن ماه 1383, سالن همایشهای رازی - تهران.

ب

بامداد, خیام ، پورمحمد, پیروز ، ذبیحی, اسلام ، محمودزاده, یاور (1395) تاثیر عصاره متانولی بابونه گاوی بر سطح سرمی آریل استراز در موش صحرایی درمان شده با تتراکلرید کربن. در: The Third International And The Sixth National Conference Of Medical Herbs And Stable Agriculture, Dec 1 , 2016, Hamedan - Iran.

ببری, شیرین ، امانی, محمد ، محدث, گیسو ، ابراهیمی, هادی (1391) اثر تروگزروتین بر حافظه فضائی و شکل پذیری سیناپسی نورونهای شکنج دندانه دار هیپوکامپ در مدل آلزایمری بتا آمیلوئید. [ طرح تحقیقاتی]

ببری, شیرین ، امانی, محمد ، محدث, گیسو ، علی همتی, علیرضا ، ابراهیمی, هادی (1391) اثر آمیلوئید بتای رسوب یافته بر شکل پذیری سیناپسی سلولهای گرانولی شکنج دندانه دار هیپوکامپ. BioImpacts ــ 2 (4). ص.ص.189-94. شاپا 2228-5652

ببری, شیرین ، امانی, محمد ، محدث, گیسو ، علی همتی, علیرضا ، ابراهیمی, هادی (1391) اثر تروگزروتین بر اختلال یادگیری و حافظه فضائی ناشی از آمیلوئید بتای 42-1 در موش بزرگ آزمایشگاهی. Neurophysiology ــ 44 (5). ص.ص.387-393. شاپا 0090-2977

ببری, شیرین ، امانی, محمد ، محدث, گیسو ، میرزائی, فریبا ، محمودی, فریبا (1392) اثر تزریق داخل بطنی گرلین بر حافظه فضایی بدنبال صرع ایجاد شده با پنتیلن تترازول در موش بزرگ آزمایشگاهی. Neuropeptides ــ 47 (5). ص.ص.355-360. شاپا 0143-4179

ببری, شیرین ، سعادتی, حکیمه ، احمدی اصل, ناصر (1386) اثر ورزش هوازي بر تثبيت حافظه در موش هاي سفيد آزمايشگاهي نر جوان. در: هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی مشهد 8-4 شهریور 1386, 4-8 شهریور 1386, دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

ببری, شیرین ، سعادتی, حکیمه ، احمدی اصل, ناصر ، شیخ زاده, فرزاد (1385) اثر ورزش هوازي بر تثبيت حافظه در موش هاي سفيد آزمايشگاهي نر جوان. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ــ 28 (4). ص.ص.17-21. شاپا 1608-5671

ببری, شیرین ، محدث, گیسو ، فیضی, ایرج ، محمدنیا, علیرضا ، نیاپور, علی ، علی همتی, علیرضا ، امانی, محمد (1393) اثر تروگزروتین بر شکل پذیری سیناپسی نرون های شکنج دندانه دار هیپوکامپ در مدل آلزایمری بتا آمیلوئید: یک مطالعه الکتروفیزیولوژیکی. European journal of pharmacology ــ 732 (2014). ص.ص.19-25. شاپا 0014-2999

برمکی, سارا ، بهلولی, شهاب ، خوش خواهش, فائقه ، نخستین روحی, بابک (1391) اثر تجویز متیل سولفونیل متان بر روی آسیب عضلانی و ظرفیت آنتی اکسیدانی حین ورزش. The Journal of sports medicine and physical fitness ــ 52 (2). ص.ص.170-4. شاپا 0022-4707

بسکابادی, محمد حسین ، اصلانی, محمدرضا (1385) اثر شل کنندگی زعفران بر روی زنجیره تراشه خوکچه هندی و مکانیسم احتمالی آن. Journal of Pharmacy and Pharmacology ــ 58 (10). ص.ص.1385-1390. شاپا 2042-7158

بسکابادی, محمد حسین ، اصلانی, محمدرضا (1384) اثرات شل کنندگی احتمالی تیموکینون بر روی زنجیره تراشه خوکچه هندی. Iranian Biomedical Journal ــ 9 (3). ص.ص.123-128. شاپا 1028-852X

بسکابادی, محمد حسین ، اصلانی, محمدرضا (1386) تاثیر اپی تلیوم بر روی کاهش حساسیت گیرنده های آدرنرژیک بتای عضله صاف تراشه خوکچه هندی. Respiratory Physiology & Neurobiology ــ 156 (1). ص.ص.69-78. شاپا 1569-9048

بسکابادی, محمد حسین ، اصلانی, محمدرضا ، طباطبایی, ای (1384) تاثیر ایتکوباسیون اپی تلیوم و ایزوپرنالین بر روی پاسخ دهی تراشه خوکچه هندی نسبت به متاکولین. Pharmacology ــ 76 (1). ص.ص.1-7. شاپا 0031-7012

بسکابادی, محمد حسین ، اصلانی, محمدرضا ، منصوری, اف ، عامری, اس (1386) اثر شل کنندگی گیاه مرزه بر روی زنجیره تراشه خوکچه هندی و مکانیسم احتمالی آن. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences ــ 15 (4). ص.ص.199-204. شاپا 1560-8115

بسکابادی, محمد حسین ، اصلانی, محمدرضا ، کیانی, سحر (1384) اثر شل کنندگی تیموس ولگاریس بر روی زنجیره تراشه خوکچه هندی و مکانیسم احتمالی آن. Phytotherapy Research ــ 20 (1). ص.ص.28-33. شاپا 1099-1573

بسکابادی, محمد حسین ، کیانی, سارا ، اصلانی, محمدرضا (1385) پاسخ دهی تراشه به ایزوپرنالین و مهار کننده گیرنده آدرنرژیکی بتا- دو در خوکچه های هندی حساس شده و در معرض دود سیگار. Respirology ــ 11 (5). ص.ص.572-578. شاپا 1440-1843

بسکابادی, محمد حسین ، کیانی, سحر ، خویی, علیرضا ، اصلانی, محمدرضا (1384) پاسخ دهی تراشه به هیستامین و مهارکننده گیرنده هیستامینی بوسیله کلرفنیرامین در مدل حیوانی COPD. International journal of pharmacology ــ 1 (4). ص.ص.350-356. شاپا 1811-7775

بلبلی, لطفعلی ، زاهد, عادل ، نقی زاده باقی, عباس ، آزادی, بهزاد (1388) تاثیر دو شیوه تمرینی درجا و انتقالی بر ترکیب بدن مردان جوان چاق. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم انسانی.

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، زاهد, عادل ، رجبي ابداء, سعيد (1388) مقایسه تاثیر دو روش تمرینی هوازی (اینتروال و تداومی) برفشار خون و وزن مردان چاق. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبيلي.

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، صفرزاده گرگری, صمد (1389) بررسي تأثير دو نوع تمرين مقاومتي، بر پاسخ حاد غلظت کورتيزول پلاسما در مردان ورزشکار. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبيلي.

بلبلی, لطفعلی ، سیاهکوهیان, معرفت ، نقی زاده باقی, عباس ، آزمون زاويه كيوي, حميد رضا (1388) اثرات 8 هفته تمرين قدرتي، استقامتي و ترکيبي بر توانايي هاي زيست حرکتي دانشجويان فعال پسر. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبيلي.

بلبلی, لطفعلی ، معمارباشی, عباس ، نقی زاده باقی, عباس ، زاهد, عادل ، نصرنژاد نشلی, خدیجه (1390) تاثير تغييرات چگالي ويژه ادراري در برآورد توان هوازي بيشينه. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی .

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، زاهد, عادل ، توکلی ساری بگلو, علیرضا (1390) بررسی رابطه بین دانش تغذیه ای ، شاخص های آنتروپومتریک و آمادگی جسمانی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان شهریار. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، سیاهکوهیان, معرفت ، امینی, میترا (1390) تاثیر فعالیت هوازی ویژه بر شاخص های الکتروکاردیوگرام در دختران غیر فعال سالم. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی.

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، دوستی, جعفر (1386) مقایسه میزان تعریق و غلظت الکترولیت های پلاسما و ادرار در شدت های متفاوت. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی.

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، فراموشی, مهدی (1388) تاثیر ارتفاع بر عملکرد ریوی و توان هوازی مردان ورزشکار. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، قضائی عنبران, یاور (1387) مقايسه وبررسي برخي شاخص هاي فيزيولوژيکي ،آنتروپومتريکي وترکيب بدني در ورزشکاران استقامتي ونيمه استقامتي. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی.

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، نجفی, احسان (1387) مقایسه تاثیر 24 ساعت بیخوابی بر توان هوازی و بی هوازی بیشینه در دانشجویان پسر فعال. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبيلي.

بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، یعقوبی, محسن (1389) بررسی تاثیر مصرف کافئین بر عملکرد استقامتی و قدرتی مردان ورزشکار. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی.

بنایی, شکوفه (1395) اثر 5- آمینوسالیسیلیک اسید بر آسیب ناشی از ایسکمی- رپرفیوژن کلیه در موشهای صحرایی. Indian Journal of Pharmacology ــ 48 (2). ص.ص.196-199. شاپا 7613-0253

بنایی, شکوفه (1396) اثر 5-آمینوسالیسیلیک اسید بر آسیب کلیه ناشی از ایسکمی-رپرفیوژن در موشهای صحرائی. در: 3rd congress of Nephrology and Urology, Dec 6-8 , 2017, Kish Island- Iran.

بنایی, شکوفه (1395) اثر ضد التهابی اریتروپویتین و ملاتونین بر آسیب کلیه ناشی از ایسکمی- رپرفیوژن در موشهای صحرایی نر. در: 2nd The International Congress of Nephrology & Urology, Aug 1-4, 2016, Tehran - Iran.

بنایی, شکوفه (1395) ترکیب اثر ضد آپوپتوز اریتروپویتین و ملاتونین بر آسیب کلیه ناشی از ایسکمی- رپرفیوژن در موشهای صحرایی. در: 2nd The International Congress of Nephrology & Urology, Aug 1-4 , 2016, Tehran- Iran.

بنایی, شکوفه (1394) مقایسه اثرات حفاظتی اریتروپویتین و ملاتونین بر آسیب کلیه ناشی از ایسکمی- رپرفیوژن در موشهای صحرایی. در: 8th International Congress of Laboratory and Clinic & the 1th National Congress of Basic Medical Sciences & the Knowledge-based production, Feb 6-8 , 2016, Tehran - Iran.

بنایی, شکوفه (1394) نقش جدید میکروآرناها در آسیب کلیه ناشی از ایسکیمی-رپرفیوژن. Renal Failure ــ 37 (7). ص.ص.1073-1079. شاپا 0886-022x

بنایی, شکوفه ، احمدی اصل, ناصر ، عالی همتی, علیرضا (1395) ترکیب اثر ضدآپوپتوز اریتروپویتین و ملاتونین بر آسیب کلیه ناشی از ایسکمی-رپرفیوژن در موشهای صحرایی. Acta Medica Iranica ــ 54 (10). ص.ص.624-630. شاپا 0044-6025

بنایی, شکوفه ، احمدی اصل, ناصر ، عظیمیان, احسان (1392) ترکیب اثر آنتی اکسیدانی اریتروپویتین و ملاتونین بر آسیب کلیه ناشی از ایسکمی-رپرفیوژن در موشهای صحرائی نر. در: 21st international iranian congress of physiology and pharmacology, Aug 23-27 , 2013, Tabriz-Iran.

بنایی, شکوفه ، احمدی اصل, ناصر ، علی همتی, علیرضا (1395) مقایسه اثرات حفاظتی اریتروپویتین و ملاتونین بر آسیب ناشی از ایسکمی- رپرفیوژن کلیه. Trauma Monthly ــ 21 (3). ص.ص.1-5. شاپا 7464-2251

بهلولی, شهاب ، امیرشاهرخی, کیوان ، قلیزاده, مهرداد (1393) اثر بخشی عصاره لیوفیلیزه میوه گیاه خیار وحشی در کولیت اولسرو در موش بزرگ آزمایشگاهی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بهلولی, شهاب ، برمکی, سارا ، خوش خواهش, فائقه ، نخستین روحی, بابک (1394) مطالعه تاثیر اسفناج بر استرس اکسیداتیو ناشی از ورزش. The Journal of sports medicine and physical fitness ــ 55 (6). ص.ص.609-614. شاپا 4707-0022

بهلولی, شهاب ، رحمانی نیا, فرهاد ، بابایی, پروین ، نخستین روحی, بابک (1391) تاثیر دوز متوسط مکمل ویتامین ث بر اکسیداسیون چربی، آسیب عضلانی و التهاب ناشی از ورزش. Medicina dello Sport ــ 65 (2). ص.ص.187-197. شاپا 0025-7826

بیگی بروجنی, ماندانا ، خانی پور خیاط, زهرا ، عنبری, خاطره ، نیاپور, علی ، غلامی, محمد رضا ، محمد غراوی, آنه (1396) اثرات حفاظتی کوآنزیم Q10 بر آسیب ایسکمی-ریپرفیوژن عضله اسکلتی از طریق NF-kappa B صورت می گیرد. Perfusion ــ 32 (5). ص.ص.372-377. شاپا 0267-6591

ت

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، ایرانپرور, منوچهر ، اخوان اکبری, پوران ، نعمتی, علی (1387) اثرات سبوس برنج بر شاخص هاي ليپيدي بر قند خون و فراسنج هاي ليپيدي سرم خون بيماران ديابتي نوع 2. در: نخستين كنگره سراسري سندرم متابوليك ايران, 24-23 خرداد 1387, تبريز- ایران.

ح

حاج علی, وحید ، شیبانی, وحید ، قزوینی, حامد ، قدیری, طاهره ، ولی زاده, تکتم ، سعادتی, حکیمه ، شعبانی, محمد (1394) اثر اخته کردن بر حساسیت موشهای صحرایی نر به اختلالات رفتاری و شکل پذیری سیناپسی ناشی از محرومیت از خواب. Neurobiology of Learning and Memory ــ 123 (Septem). ص.ص.140-148. شاپا 1074-7427

حسينی, مليحه سادات ، حجازی, مرجانه ، حاجتی, جمشيد ، حتمی, زينب ، محمدرضا, هانیه ، نجف زاده, ابراهیم ، جمالی, آرزو ، پور غلامی نژاد, آرش (1390) ارزيابی حجم تومورهای تجربی در موش با استفاده از سيستم تصويربرداری نوری در مراحل مختلف رشد. لیزر پزشکی ــ 8 (1). ص.ص.6-11. شاپا 1735-3319

حق نژاد آذر, عادل ، عریان, شهربانو ، بهلولی, شهاب ، پناهپور, حمداله (1395) آلفاتوکوفرول ادم مغزی را کاهش داده و از سد خونی - مغزی پس از وقوع ایسکمی موضعی مغز محافظت می کند(2017). Medical Principles and Practice ــ 26 (1). ص.ص.17-22. شاپا 1011-7571

حیدری, حشمت اله ، شریفی راد, غلامرضا ، کامران, عزیز (1393) بررسي وضعیت فعالیت فیزیکي در بیماران دیابتي نوع 2 براساس سازه های الگوی مراحل تغییر رفتار. تحقیقات نظام سلامت ــ 10 (3). شاپا 1735 -2363

حیدری تجدد, شیرین ، نجف زاده, نوروز ، مهدوی راد, مینا ، شیخکانلوی میلان, حمید ، کلارستاقی, حسین ، نجاتی, وحید (1394) جداسازي سلولهاي بنیادي فولیکول مو CD34 مثبت با استفاده از سیستم جداسازي سلولی در میدان آهن ربایی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 15 (2). ص.ص.171-178. شاپا 2228-7280

خ

خامنه, سعید ، رفاهی, سهیلا (1379) طراحی و ساخت دستگاه تست حساسيت بارورفلکس کاروتيدی در انسان (مدل ECKBERG). در: چهارمین کنگره فیزیک پزشکی ایران, اردیبهشت ماه 1379, دانشکده شیمی دانشگاه تهران.

خلجی, حسن ، نقی زاده باقی, عباس ، ازهری, فرهاد (1387) بررسی ارتباط بین برخی ویژگیهای آنتروپومتریکی کف پا و عملکرد حرکتی اندام تحتانی پسران در حال رشد شهرستان اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه پیام نور واحد تهران.

خوش لحنی, نسرین ، میرزاپور, طوبی ، سقا, محسن ، محمدزاده وردین, محمد (1394) تاثیر پارامترهای مختلف چگالی کشت سلولی بر بقای سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان تحت شرایط استرس اکسیداتیو. در: The 3rd International Congress of Transfusion Medicine, Dec 15-17, 2015, Tehran - Iran.

خوش لحنی, نسرین ، میرزاپور, طوبی ، سقا, محسن ، محمدزاده وردین, محمد (1394) گرانباری آهن و لزوم شلاته کردن آهن. در: 13th Conference on Biophysical Chemistry (CBC), 26-27 May 2015, Ardabil, Iran.

خوش لحنی, نسرین ، میرزاپور, طوبی ، محمدزاده وردین, محمد ، سقا, محسن (1394) پیش شرطی کردن با استرس اکسیداتیو، بقای سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان را افزایش می دهد. در: International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine, 20-22 May 2015, Mashhad, Iran.

خوشنویسان, محمد حسین ، صمدزاده, حمید ، بنایی, شکوفه ، موسوی فاطمی, نادره ، کریمی, محمد حسین ، عزتی, فرحناز ، رحیمی, علیرضا ، شعبانی, مسعود (1393) ادغام درمان با وارنیش فلورایددر مراقبت بهداشتی اولیه و نقش ارائه دهندگان مراقبت بهداشتی اولیه در کنترل مراقبتهای اولیه دوران کودکی. Journal of clinical Research & Governance ــ 4 (2). ص.ص.1-4. شاپا 2001-5682

د

داسگر, مریم ، سیاهکوهیان, معرفت ، ولی زاده, آیدین ، نقی زاده باقی, عباس ، فراموشی, مهدی (1387) مقايسه ي سه پروتكل بر روي نوار گردان در تعيين نقطه ي شكست ضربان قلب در بين دانشجويان پسر فعال. در: اولين همايش ملي فيزيولوژي ورزش, 15-14 اسفند 1387, دانشگاه رازی کرمانشاه.

داسگر, مریم ، سیاهکوهیان, معرفت ، ولی زاده, آیدین ، نقی زاده باقی, عباس ، فراموشی, مهدی (1389) مقایسه پروتکل وابسته به زمان در برابر پروتکل های وابسته به مسافت در تعیین نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) در بین دانشجویان پسر فعال. فیزیولوژی ورزشی - پژوهش در علوم ورزشی ــ 7 (7). ص.ص.89-102. شاپا 1735-7314

دل آویز, حمدالله ، میرزایی, علی ، روزبهی, امراله ، جغتایی, محمد تقی ، نجف زاده, نوروز ، راد, پرستو ، محمدی, جمشید (1389) هیستومورفولوژی مخاط بویایی متعاقب پیوند در صدمات ناقص نخاعی در موش صحرایی. ارمغان دانش (فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج) ــ 15 (4). ص.ص.345-355. شاپا 1728-6506

دوستکامی, حسین ، نقی زاده باقی, عباس ، اصغری, شیرین (1392) بررسی ترکیب بدن (نمایه توده بدن، نسبت دور کمر به دور ران، درصد چربی) بیماران با سندرم کرونری حاد. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستکامی, حسین ، نقی زاده باقی, عباس ، گلی قاضی جهانی, محمدتقی (1392) بررسی تاثیر فعالیت فیزیکی بیماران قبل از MI بر روی فانکشن کلاس و پروگنوز بیماران. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستی, جعفر ، بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین (1387) تاثيرات شدت و مدت تمرين روي ميزان تعريق و غلظت الكتروليت هاي پلاسما وادرار در مردان ورزشكار. در: اولين همايش ملي فيزيولوژي ورزش, 14-15، اسفندماه 1387 , دانشگاه رازي كرمانشاه.

دوستی, محمد حسین ، بختیاری, امیر ، زارع, پیمان ، امانی, محمد ، مجیدی ذوالبنین, نعیمه ، ببری, شیرین ، سالاری, علی اکبر (1392) اثر مداخله اولیه با فلوکزتین بدنبال فعال سازی سیستم ایمنی زاده ها در دوران اولیه زندگی بر رفتارهای شبه اضطراب و وزن در موش کوچک آزمایشگاهی. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry ــ 1 (43). ص.ص.65-55. شاپا 0278-5846

ذ

ذبیحی, اسلام ، شیخکانلوی میلان, حمید ، متولی باشی, سید اقبال ، پیله ور عبادی, فایقه ، محمودزاده, یاور ، پورمحمد, پیروز (1396) تاثیر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان (Terfezia boudieri) بر روی سطوح سرمی هورمون های استروژن و پروژسترون در موش صحرایی ماده. مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل ــ 19 (4). ص.ص.54-59. شاپا 1561-4107

ذبیحی, اسلام ، متولی باشی, سید اقبال ، بامداد, خیام ، فایقه پیله ورعبادی, فایقه ، شیخکانلوی میلان, حمید (1396) اثر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان بر سطح هورمون استروژن و پروژسترون در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس موش صحرایی ماده. مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك ــ 20 (3). ص.ص.48-56. شاپا 1735-5338

ذبیحی, اسلام ، متولی باشی, سید اقبال ، پورمحمد, پیروز ، عابدی, علی (1396) ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن( Terfezia Boudieri )ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺳﭙﺮم و ﻣﯿﺰان ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 17 (2). ص.ص.211-220. شاپا 7280-2228

ذبیحی, اسلام ، محمودزاده, یاور ، پورمحمد, پیروز ، بامداد, خیام (1395) اثر حفاظتی عصاره متانولی قارچ دنبلان بودیری بر سطح توتال آنتی اکسیدان و فعالیت آریل استرازی در موش های صحرایی مواجهه شده با تتراکلرید کربن. در: The Third International And The Sixth National Conference Of Medical Herbs And Stable Agriculture, Dec 1 , 2016, Hamedan - Iran.

ر

رحمانی نیا, فرهاد ، بابایی, پروین ، بهلولی, شهاب ، نخستین روحی, بابک (1387) اثر مصرف حاد ویتامین C بر پراکسیداسیون چربی و واکنش های التهابی متعافب یک جلسه فعالیت هوازی شدید. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه گیلان.

رحیمی, علیرضا ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, صدیقه (1386) بررسي رابطه بين تركيبات بدن و ميزان افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.

رضواني پور, مظفر ، حق پرست, عباس ، شیخکانلوی میلان, حمید (1385) نقش مهار کننده گیرنده GABAA بر اثر ضد دردی مورفین در هسته میخی شکل. International journal of pharmacology ــ 2 (4). ص.ص.400-405. شاپا 1811-7775

رفاهی, سهیلا ، اتحاد, غلامحسین ، رفاهی, رقیه (1385) کاربرد کرایو تراپی در پزشکی و طب ورزش. در: اولین کنفرانس انسان، پرتو و زندگی, 9-7 آبانماه 1385, دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان.

رفاهی, سهیلا ، خامنه, سعید (1380) یک روش ساده برای تست حساسیت بارورفلکس کاروتیدی در انسان (مدل Eckberg ). در: چهاردهمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیائی و پانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 17-14 آبانماه 1380, دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

رفاهی, سهیلا ، خامنه, سعید ، عابدی, علی (1382) طراحي و ساخت دستگاه تست حساسيت بارورفلكس كاروتيدي. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 3 (4). ص.ص.23-27. شاپا 1735-2452

رفاهی, سهیلا ، رفاهی, رقیه ، تذکری, زهرا ، مردی, افروز (1386) بررسی میزان شیوع تهوع و استفراغ در اعمال جراحی چشمی و ارتباط آن با تکنیکهای مختلف بیهوشی. در: هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 8-4 شهریور ماه 1386, دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

رفاهی, سهیلا ، سعادتی, حکیمه ، بافنده, ندا (1396) اثر تشعشع بر روی مغز. در: اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت ها و چالش ها, 25 بهمن 1396, تهران - ایران.

رهبر قاضی, رضا ، کیهان منش, رعنا ، اصلانی, محمدرضا ، احمدی, مهدی (1397) سلول های بنیادی مزانشیمال مغز استخوان و condition media باعث کاهش مولکول های چسبندگی التهابی در سلول های اندوتلیال ریوی رتهای مدل آسماتیک القا شده با اوآلبومین می شود. Microvascular Research ــ 121 . ص.ص.63-70. شاپا 0026-2862

س

سالاری, علی اکبر ، امانی, محمد (1396) بلوک گیرنده های GABA-A در دوره نوزادی فنوتیپ های رفتاری و فیزیولوژیکی را در موش های کوچک آزمایشگاهی بالغ تغییر می دهد(2017). International Journal of Developmental Neuroscience ــ 57 . ص.ص.62-71. شاپا 0736-5748

سعادت, سعیده ، محمدی, مصطفی ، فلاحی, مریم ، کیهان منش, رعنا ، اصلانی, محمدرضا (1394) اثر محافظتی الفا هیدیرین، ماده موثر سیاه دانه بر روی پاسخ دهی و التهاب ریه در خوکچه های هندی حساس شده با اوآلبومین. Journal of Physiological Sciences ــ 65 (3). ص.ص.285-292. شاپا 1880-6546

سعادتی, حکیمه ، ببری, شیرین ، احمدی اصل, ناصر ، مشهدی, محمد (1388) بررسی اثر ورزش بر تثبیت و فراخوانی حافظه در یادگیری اجتنابی غیرفعال در موش‌های سفید بزرگ آزمایشگاهی نر جوان. در: کنگره سراسری نقش ورزش در سلامت کودکان7-6 آبان ماه 1388, 6-7 آبان 1388, دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

سعادتی, حکیمه ، اسماعیلی ماهانی, سعید ، اسماعیل پور, خدیجه ، نظری, مسعود ، مظاهری, شهرزاد ، شیبانی, وحید (1393) ورزش اختلالات یادگیری و حافظه را در رتهای ماده محروم از خواب ، بهبود می بخشد. Physiology & Behavior ــ 138 (2015 j). ص.ص.285-291. شاپا 0031-9384

سعادتی, حکیمه ، ببری, شیرین ، احمدی اصل, ناصر ، مشهدی, محمد (1389) بررسی اثرات ورزش بر تثبیت و فراخوانی حافظه در یادگیری اجتنابی غیر فعال در رتهای نر جوان. Asian journal of Sports Medicine ــ 1 ( 3). ص.ص.155-160. شاپا 2008-7209

سعادتی, حکیمه ، ببری, شیرین ، احمدی اصل, ناصر ، مشهدی, محمد (1388) تاثير ورزش بر فراخواني حافظه در يادگيري اجتنابي غيرفعال در موش هاي سفيد بزرگ آزمايشگاهي نر جوان. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم ــ 3 (1). ص.ص.41-49. شاپا 1735-7799

سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید (1396) اثرات ورزش و / یا محرومیت از خواب بر رفتار شبه اضطرابی و وزن بدن در موش های صحرایی ماده. Asian Journal of Psychiatry ــ 28 . ص.ص.26-27. شاپا 1876-2018

سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید ، اسماعیلی ماهانی, سعید ، حاج علی, وحید ، مظاهری, شهرزاد (1393) ورزش قبل به طور منظم مانع از اختلال شکل پذیری سیناپسی در رتهای ماده محروم از خواب می شود. brain research bulletin ــ 108 (2014). ص.ص.100-105. شاپا 0361-9230

سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید ، اسماعیلی ماهانی, سعید ، درویش زاده ماهانی, فاطمه ، مظاهری, شهرزاد (1393) ورزش قبلی منظم اثرات کاهشی محرومیت از خواب بر سطح عامل نوروتروفیک مشتق از مغز را در هیپوکامپ رتهای ماده فاقد تخمدان محروم از خواب را معکوس می کند. Regulatory peptides ــ 194-95 (2014). ص.ص.11-15. شاپا 0167-0115

سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید ، اسماعیلی ماهانی, سعید ، درویش زاده ماهانی, فاطمه ، مظهری, شهرزاد (1393) اثر ورزش منظم بر سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در هیپوکمپ رتهای ماده محروم از خواب. در: سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی, 7-9 آبان 1393, مرکز بین المللی همایشهای رازی - تهران - ایران.

سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید ، اسماعیلی ماهانی, سعید ، مظهری, شهرزاد (1393) بررسی اثرات ورزش منظم بر اختلالات شناختی ناشی از محرومیت از خواب REM در موشهای صحرایی ماده سالم و فاقد تخمدان: مطالعات رفتاری، الکتروفیزیولوژی و مولکولی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید ، رفاهی, سهیلا (1395) اثرات ورزش و محرومیت از خواب بررفتار شبه اضطرابی و وزن بدن در موشهای صحرائی ماده. در: 5th Basic and Clinical Neuroscience Congress, Dec 7-9, 2016, Tehran - Iran.

سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید ، رفاهی, سهیلا ، سالاری, مریم (1395) اثرات محرومیت از خواب قبل و بعد از یادگیری بر عملکرد شناختی. در: 5th Basic and Clinical Neuroscience Congress, Dec 7-9, 2016, Tehran - Iran.

سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید ، رفاهی, سهیلا ، مشهدی, زهرا (1397) بررسی مروری اثرات محرومیت از خواب بر یادگیری و حافظه: نقش هورمونهای جنسی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ــ 17 (4). ص.ص.359-376. شاپا ۱۷۳۵-۳۱۶۵

سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید ، ناظری, مسعود ، اسماعیل پور, خدیجه ، اسماعیلی ماهانی, سعید (1392) اثر ورزش بر اختلالات یادگیری و حافظه ایجاد شده توسط محرومیت از خواب متناقض در رتهای ماده. در: دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی, 29-27 آذر 1392, تهران، مرکز همایشهای رازی.

سقا, محسن ، نعمتی, علی (1381) وضعيت تغذيه و شاخص هاي آنتروپومتريك دختران دانش آموز شهر اردبيل و ارتباط آن با سن شروع اولين قاعدگي، 79-1378. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (3). ص.ص.40-47. شاپا 1735-2452

سوری, رحمن ، نقی زاده باقی, عباس ، دهقان, محمد حسین ، نعمتی, علی ، ترابی, فرناز ، شیخ الاسلامی وطنی, داریوش ، اسدی, عبدالله (1386) تاثیر فعالیت جسمانی در زمانهای متفاوت با وضعیت تغذیه ای گوناگون بر عوامل خطر قلبی و عروقی در زنان میانسال پرخطر. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (3). ص.ص.256-262. شاپا 1815-8846

سوزن گر, نرگس ، محمد رضا, صادقی ، جدی, فرهاد ، صومی, محمد حسین ، شیرمحمدی, مسعود ، صمدی, ناصر (1397) مقایسه تکنیک های تجزیه و تحلیل گسترده ژنوم برای بررسی متیلاسیون DNA در سرطان های انسانی. Journal of Cellular Physiology ــ 233 (5). ص.ص.3968-3981. شاپا 0021-9541

سیاهکوهیان, معرفت ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، کلانتری گوده کهریز, حسنعلی (1387) ارزیابی اعتبار مدل نیلز در برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی در دانشجویان پسر ورزشکار. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبيلي.

سیاهکوهیان, معرفت ، بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس (1386) اثر شدت تمرين بر ويژگيهاي ليپوپروتئين كم چگال:تغييرات كمي و كيفي. Journal of Biological Sciences ــ 8 (2). ص.ص.341-335. شاپا 1727-3048

سیاهکوهیان, معرفت ، عزیزان, شبنم ، نقی زاده باقی, عباس (1392) ارزيابی همگرايی پروتکل های وابسته به زمان و وابسته به مسافت در تعيين نقطه شکست ضربان قلب (HRDP) در بين دختران جوان غيرفعال. فیزیولوژی ورزشی - پژوهش در علوم ورزشی ــ 5 (17). ص.ص.47-60. شاپا 1735-7314

سیاهکوهیان, معرفت ، فرهادی, حسن ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین (1387) تاثير مصرف كربوئيدرات بر عملكرد سرعتي پس از تمرينات مداوم. Journal of Applied Sciences ــ 8 (4). ص.ص.723-726. شاپا 1812-5654

سیاهکوهیان, معرفت ، نقی زاده باقی, عباس ، معمارباشی, عباس ، اسماعيل زاده, صمد (1387) مقایسه پروتئین c واکنش دهنده فاز حاد(HS-CRP) و گلبول های سفید خون(WBC) در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبيلي.

سیاهکوهیان, معرفت ، نقی زاده باقی, عباس ، معمارباشی, عباس ، عزیزان, شبنم (1390) ارزیابی پایایی پروتکل های وابسته به زمان، وابسته به مسافت و وابسته به فرد بیشینه نوارگردان در تعیین نقطه ی شکست ضربان قلب(HRDP) دختران جوان غیر فعال. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی.

سیاهکوهیان, معرفت ، نقی زاده باقی, عباس ، هدايت نژاد, ميثم (1387) بررسی تاثیر مصرف دو نوشیدنی Red Bull و Mega Basic بر سطح لاکتات خون و قابلیت های بی هوازی پسران دانشجو. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبيلي.

ش

شادمان فرد, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، مأذنی, محمد (1391) تاثیر آب انار بر فعالیت آنزیم پارااکسوناز-1 به دنبال ورزش درمانده ساز. در: هشتمین كنگره بین‌المللی پزشكی ورزشی ایران , 13-15 اردبیهشت 1391, فدراسیون پزشكی ورزشی جمهوری اسلامی ایران (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان).

شکراللهی, محسن ، شیخکانلوی میلان, حمید (1392) بررسی نقش درجه بندی شده سیستم گاباارژیک-A بر خواص ضد دردی هسته میخی شکل (Cuneiformis) در ساقه مغز. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی(استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شیخکانلوی میلان, حمید ، ذبیحی, اسلام ، متولی باشی, سید اقبال ، محمودزاده, یاور (1396) تاثیر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان (Terfezia Boudieri) بر روی سطوح سرمی هورمونهای استروژن و پروزسترون در موش صحرایی ماده. [ طرح تحقیقاتی]

شیخکانلوی میلان, حمید ، ذبیحی, اسلام ، متولی باشی, سید اقبال ، محمودزاده, یاور (1395) تاثیر محافظت کبدی عصاره متانولی قارچ دنبلان (Terfezia Boudieri) بر روی آسیب کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در موش صحرایی نر. [ طرح تحقیقاتی]

ص

صادقی موحد, فریبا ، موسی زاده, توکل ، صمدزاده, مهدی ، شهباززادگان, بیتا ، جهان پناه, پریناز ، موسوی, سید امین (1392) ارتباط بین شاخص توده بدنی افراد و بروز افسردگی. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (3). ص.ص.40-49. شاپا 1735-2584

صادقیه اهری, سعید ، امانی, فیروز ، کریم اللهی, منصوره ، خیرجویی, اشکان (1393) بررسی میزان شیوع چاقی، مصرف سیگار، عادات غذایی و میزان فعالیت فیزیکی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و عوامل موثر بر آن در سال 1392 (مطالعه ای کمی و کیفی). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید ، بنایی, شکوفه ، خیرجویی, اشکان (1395) بررسی میزان شیوع چاقی، مصرف سیگار، عادات غذایی و میزان فعالیت فیزیکی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و عوامل موثر بر آن در سال 1392(مطالعه ای کمی و کیفی). در: اولین کنگره پزشکی اجتماعی, 26-29 بهمن 1395, تهران - ایران.

صادقیه اهری, سعید ، بنایی, شکوفه ، نورزاد, سعید (1395) بررسی پراکندگی جغرافیایی و علل فوت و عوامل موثر در آن در حوادث جاده ای منجر به فوت در استان اردبیل از تیرماه 1391 الی 1392. در: اولین کنگره پزشکی اجتماعی ایران, 26-29 بهمن 1395, تهران - ایران.

صالح, سیما ، نجف زاده, ابراهیم ، حجازی, مرجانه (1392) طراحی و پیاده سازی الگوریتم فوروارد بر اساس روش المان محدود برای برش نگاری فلورسنت مولکولی. در: EMIM 2013, May-26 May-28 2013, Italy - Torino.

صالحی, حسین ، امیرپور, نوشین ، نیاپور, علی ، رضوي, شهناز (1394) مروری بر پتانسیل تمایز نورونی سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی. Stem Cell Reviews and Reports ــ online . ص.ص.1-16. شاپا 8943-1550

ع

عابدی, علی ، تیمورزاده, بابک ، ظریفی, مهران ، نوروزی, ودود ، سزاوار, سید هاشم ، محمدی نقده, مصطفی ، خامنه, سعید ، لطف اله زاده, رسول (1389) ارزيابی تستهای عملكرد ريوی در مصرف كنندگان قليان در اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (2). ص.ص.128-136. شاپا 1735-2452

عابدی, علی ، خامنه, سعید ، محمدی نقده, مصطفی ، ابراهیمي, هادی ، صمدیخواه, جمشید (1387) ارزيابي حساسيت بارورفلكس كاروتيدي در بيماران مذكر با انفاركتوس قلبي. Research Journal of Biological Sciences ــ 3 (2). ص.ص.269-274. شاپا 1815-8846

عابدی, علی ، زینالی, کاظم ، رفاهی, سهیلا ، ذبیحی, اسلام (1395) مطالعه تاثير عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان سياه(Terfezia Boudieri) بررفتار جنسي موش صحرائي نر. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عابدی, علی ، پرویز, محسن ، کریمیان, سید مرتضی ، صادقی پور رودسری, حمید رضا (1391) تاثیر عصاره آبی دانه گرده خرمای نر بر رفتار جنسی رتهای نر. Journal of Physiology and Pharmacology Advances ــ 2 (6). ص.ص.235-242. شاپا 2251-7693

عابدی, علی ، پرویز, محسن ، کریمیان, سید مرتضی ، صادقی پور رودسری, حمید رضا (1391) فعالیت احتلامی(جنسی) عصاره آبی دانه گرده خرمای نر در رتهای نر. Advances in Sexual Medicine ــ 3 (1). ص.ص.28-34. شاپا 2164-5191

عابدی, علی ، کریمیان, سید مرتضی ، پرویز, محسن ، محمدی, پرهام سعداله ، صادقی پور رودسری, حمید رضا (1392) تاثیر عصاره آبی دانه گرده خرمای نر بر سیستم دوپامین هسته آکومبنس در رتهای نر. Neuroscience & Medicine ــ 5 (1). ص.ص.49-51. شاپا 2158-2912

عبدانی پور, علیرضا ، سقا, محسن ، نوری زاده, علی ، پاکزاد, ایرج ، الطریحی, تقی (1393) تاثیرات درازمدت کورتیزول بر میزان رشد و تکثیر سلولهای بنیادی \ پیش ساز عصبی در شرایط آزمایشگاهی. Neurological Research ــ 37 (2). ص.ص.117-124. شاپا 0161-6412

ف

فراموشی, مهدی ، بلبلی, لطفعلی ، ولی زاده, آیدین ، نقی زاده باقی, عباس ، داسگر, مریم (1387) تاثيرسطوح مختلف ارتفاع بر عملكرد ريوي مردان ورزشكار. در: اولين همايش ملي فيزيولوژي ورزش, 14-15 ، اسفندماه 1387, دانشگاه رازي كرمانشاه.

فرج دخت, فرشته ، امانی, محمد ، میرزائی باویل, فریبا ، علی همتی, علیرضا ، محدث, گیسو ، ببری, شیرین (1396) تروگزروتین از نورون های هیپوکامپ در برابر استرس اکسیداتیو و آپوپتوز القاء شده با بتا آمیلوئید محافظت می کند. EXCLI Journal ــ 16 . ص.ص.1081-1089. شاپا 1611-2156

فیضی, ایرج ، نقی زاده باقی, عباس ، رحیمی, علیرضا ، نعمتی, صدیقه (1391) رابطه بين شاخص توده بدن و ميزان افسردگي دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشكي اردبيل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (2). ص.ص.213-220. شاپا 2228-7280

ق

قبادی مراللو, حسن ، اصلانی, محمدرضا ، حسینیان, عدالت ، فرزانه, اسماعیل (1396) ارتباط سطح سرمی پپتید ناتریوارتیک مغزی و اینترلوکین 6 با کیفیت زندگی در بیماران COPD. Medical Principles and Practice ــ online . ص.ص.1-21. شاپا 1011-7571

م

مأذنی, محمد ، شادمان فرد, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، علی پناه مقدم, رضا (1393) تأثیر مکمل یاری آب انار بر ماتریکس پروتئینازهای 2 و 9 در مردان جوان متعاقب ورزش وامانده ساز. Jounral of Pakistan Medical Association ــ 64 (7). ص.ص.785-790. شاپا 0030-9982

مأذنی, محمد ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، امانی, مجتبی ، اعلم الهدی, یاشار (1392) تاثیر مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر استرس اکسیداتیو و متالوپروتئینازهای ماتریکسی مردان جوان متعاقب فعالیت ورزشی درمانده ساز. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مأذنی, محمد ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، امانی, مجتبی ، حیدری, کبری (1393) تاثیر مصرف ماست پروبیوتیک بر روی استرس اکسیداتیو و التهاب در زنان جوان متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مأذنی, محمد ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، شادمان فرد, علی (1390) اثر مصرف آب انار بر متغیرهای آنتی اکسیدانی و اکسیداتیو مردان جوان متعاقب فعالیت ورزشی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

متولی باشی, سید اقبال ، ذبیحی, اسلام ، شیخکانلوی میلان, حمید (1396) اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺎده. [ طرح تحقیقاتی]

متولی باشی, سید اقبال ، ذبیحی, اسلام ، پناهپور, حمداله ، شیخکانلوی میلان, حمید (1396) اثر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان بر سطح هورمون تیرویید و محور هیپوفیز تیروئید در موش صحرایی نر. [ طرح تحقیقاتی]

مجیدی ذوالبنین, جعفر ، دوستی, محمد حسین ، برادران, بهزاد ، امانی, محمد ، آذرفرین, مریم ، سالاری, علی اکبر (1393) فعالسازی سیستم ایمنی رفتارهای مرتبط با افسردگی را بصورت مجزا در مراحل ابتدایی و تاخیری شکل گیری مغز پس از تولد در موش کوچک آزمایشگاهی تغییر می دهد. Neuroimmunology and Neuroinflammation ــ 1 (1). ص.ص.35-39. شاپا 2347-8659

محمدزاده وردین, محمد ، حبیبی رودکنار, مهریار ، جهانیان نجف آبادی, علی (1393) افزایش بیان بواسطه آدنوویروس، ژن Nrf2 در سلولهای بنیادی مزانشیمی، رتها را در برابر آسیب حاد کلیوی محافظت نمود. Advanced Pharmaceutical Bulletin ــ 5 (2). ص.ص.201-208. شاپا 5881-2228

محمدزاده وردین, محمد ، نیکوگفتار, مهین ، قره باغیان, احمد ، امیری زاده, ناصر ، حبیبی رودکنار, مهریار ، سقا, محسن ، وائلی, شهرام (1393) بررسی مقایسه ای سه روش مختلف پردازش خون بنذ ناف: هیدروکسی اتیل استارچ، سانتریفیوژ ساده و سامانه خودکار سپکس. دوماهنامه علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) ــ 21 (5). ص.ص.876-884. شاپا 1606-7487

محمدزاده وردین, محمد ، پناهپور, حمداله ، گل محمدی, محمد قاسم ، سقا, محسن (1395) درمان اسفنجی گرانباری آهن توسط ماکروفاژهایی با افزایش بیان هپسیدین. Macrophage ــ 3 . ص.ص.1-3. شاپا 2378-136X

محمدیان اردی, علی (1390) پاتوفیزیولوژی درد. در: سمینار درد های عضلانی،اسکلتی در کودکان, 12/11/1390, تهران،بیمارستان کودکان مفید.

محمودزاده, یاور ، متولی باشی, سید اقبال ، بامداد, خیام ، ذبیحی, اسلام ، شیخکانلوی میلان, حمید ، حمیدی, نسرین (1396) اثر پیش درمانی عصاره هیدروالکی قارچ دنبلان (Terfezia boudieri) بر بهبود فاکتورهای کبدی در مدل آسیب کبدی ناشی از تتراکلرید کربن (CCl4) در موش صحرایی نر. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 17 (1). ص.ص.58-68. شاپا 7280-2228

محمودزاده, یاور ، پورمحمد, پیروز ، بامداد, خیام ، ذبیحی, اسلام (1395) اثر محافظتی عصاره متانولی بابونه گاوی بر روی آسیب بیضه ناشی از تتراکلرید کربن. در: The Third International And The Sixth National Conference Of Medical Herbs And Stable Agriculture, Dec 1 , 2016, Hamedan - Iran.

مریم, سالاری ، شیبانی, وحید ، سعادتی, حکیمه ، پور رحیمی, علی محمد ، اسماعیل پور, خدیجه (1393) اثر مفید ورزش منظم بر حافظه طولانی مدت مختل شده در رتهای ماده محروم از خواب. در: سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی, 7-9 آبان 1393, مرکز بین المللی همایشهای رازی - تهران - ایران.

ن

نجف زاده, ابراهیم ، صالح, سیما (1392) جداسازی طیف های فلئورست کوانتوم دات ها توسط روش جداسازی خطی در مقایسه با تجزیه ماتریسی غیرمنفی در فانتوم معادل بافت. در: EMIM 2013, May-26 May-28 2013, Italy - Torino.

نجف زاده, نوروز ، نوبخت, ملیحه ، آسالگو, سارا (1389) سلولهای ناحیه Bulge فولیکولهای موی موش صحرایی:جداسازی،کشت ، خصوصیات مورفولوژیکی و بیولوژیکی. در: نهمين کنگره سراسري علوم تشريحي ايران, 1389/3/6, همدان.

نجف زاده, نوروز ، نوبخت, ملیحه ، سقا, محسن ، نیاپور, علی ، گل محمدی, محمد قاسم (1391) تغييرات فيزيولوژيك و رفتاري در اندام تحتاني بعد از پيوند سلولهاي بنيادي فوليكول مو به محل ضايعه نخاعي مدل فشاري. در: دهمین گنگره علوم تشریحی ایران, 1391/2/20-22, رشت.

نجفي پور, حميد ، پناهپور, حمداله ، اسمعيلي, فرزانه ، رضواني پور, مظفر ، موذن زاده, منصور (1379) بررسي اثر سه داروي صناعي جديد مهار كننده كانالهاي كلسيمي بر فشار خون،نيروي انقباضي و ضربان قلب در خرگوش. فیزیولو‍ژی و فارماکولوژی ــ 4 (2). ص.ص.197-212. شاپا 1735-0581

نجفی, مسلم ، فرج نیا, صفر ، محمدی نقده, مصطفی ، بدل زاده, رضا ، احمدی اصل, ناصر ، برادران, بهزاد ، امانی, محمد (1393) مهار منافذ عبور میتوکندری باعث بهبود اثر محافظتی پس شرطی در قلب دیابتی می شود. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders ــ 13 (106). ص.ص.1-10. شاپا 2251-6581

نخستین روحی, بابک ، بهلولی, شهاب ، نیکنام, زهرا (1388) تأثیر مصرف مکمل سولفوردار بر التهاب و استرس اکسایشی ناشی از فعالیت شدید هوازی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی.

نخستین روحی, بابک ، بهلولی, شهاب ، واعظی, نسرین (1388) تأثير مصرف متيل سولفونيل متان بر گلوتاتيون پلاسما و پروتئين كربونيل شده متعاقب يك جلسه فعاليت هوازي شديد. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی.

نخستین روحی, بابک ، بابایی, پروین ، رحمانی نیا, فرهاد ، بهلولی, شهاب (1387) تاثیر ویتامین ث بر روی اکسیداسیون لیپید، آسیب عضلانی و التهاب بعد از ۳۰ دقیقه فعالیت در ۷۵٪ VO2max. The Journal of sports medicine and physical fitness ــ 48 (2). ص.ص.217-24. شاپا 0022-4707

نخستین روحی, بابک ، بهلولی, شهاب (1393) مقايسه‌ی تاثير اولتراسوندتراپی و فونوفورزيس با روغن زيتون بر کمردرد مزمن ورزشکاران زن- يک مطالعه‌ی پايلوت. مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ــ 22 (94). ص.ص.42-51. شاپا 1606-9366

نخستین روحی, بابک ، بهلولی, شهاب ، برمکی, سارا ، خوش خواهش, فائقه (1391) تاثیر مصرف اسفناج در آسیب عضلانی ناشی از فعالیت ورزشی. Annals of Biological Research ــ 3 (9). ص.ص.4551-4554. شاپا 0976-1233

نخستین روحی, بابک ، خوش خواهش, فائقه ، بهلولی, شهاب (1395) اثر فنوفورز روغن زیتون خام در مقایل پیروکسیکام در کنترل درد جلوی زانو ناشی از فعالیت. Avicenna Journal of Phytomedicine ــ 6 (5). ص.ص.535-541. شاپا 7930-2228

نخستین روحی, بابک ، نیکنام, زهرا ، واعظی, نسرین ، محمدی, پرهام سعداله ، بهلولی, شهاب (1392) اثر تجویز تک دوز متیل سولفونیل متان بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت فیزیکی حاد ناتوان کننده. Iranian Journal of Pharmaceutical Research ــ 12 (4). ص.ص.845-853. شاپا 1735-0328

نعمتی, علی ، براک, منوچهر ، متین, سمیرا (1393) ارتباط مصرف غذاهاي فوري و آماده با شاخص ها آنتروپومتریک در بین كودكان 12-7 ساله شهرستان اردبیل در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نعمتی, علی ، علیمحمدی, حسین ، پناهپور, حمداله ، سزاوار, سید هاشم (1383) بررسي تاثيرچربي رژيم غذايي بر فاكتورهاي انعقادي افراد سالم. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 4 (1). ص.ص.50-57. شاپا 1735-2452

نقی زاده باقی, عباس ، اسدی, حسن ، گودرزی, محمود ، سجادی, نصراله (1389) رابطه نوع تعارض، سبک مدیریت تعارض و اثر بخشی تیمهای والیبال باشگاههای لیگ برتر کشور. حرکت(مدیریت ورزشی) ــ (5). ص.ص.51-71. شاپا 2008-9341

نقی زاده باقی, عباس ، مأذنی, محمد ، شادمان فرد, علی ، نعمتی, علی (1393) اثر آب انار بر استرس اکسیداتیو در فعالیت جسمانی شدید. Materia Socio Medica ــ 27 (1). ص.ص.48-52. شاپا 1512-7680

نوبخت, ملیحه ، نجف زاده, نوروز ، صفری, منوچهر ، رهبر روشندل, ناهید ، دل آویز, حمدالله ، جغتایی, محمد تقی ، بختیاری, مهرداد ، آسالگو, سارا ، صفر, فرید (1389) سلولهای ناحیه Bulge فولیکولهای موی موش صحرایی:جداسازی،کشت ، خصوصیات مورفولوژیکی و بیولوژیکی. Yakhteh Medical Journal ــ 12 (1). ص.ص.51-58. شاپا 1561-4921

نیکجو, رويا ، شهباززادگان, سمیرا (1396) علایم اندروپوز در مردان. در: دومین کنگره سلامت مردان- ناباروری مردان, 2- 4 اسفند 1396, تهران - ایران.

پ

پازوکی, حمیدرضا ، همایونفر, همایون ، بنایی, شکوفه (1384) بررسي اثر 5- آمينوساليسيليك اسيد(5-ASA) در آسيب ناشي از ايسكمي و رپرفيوژن در كليه موش صحرايي. مجله علوم پزشکی رازی د ــ 12 (48). ص.ص.63-68. شاپا 7043-2228

پاسبان, المیرا ، پناهپور, حمداله ، وحدتی, اکبر (1396) اکسیژن درمانی اولیه مغز را در برابر ادم وازوژنیک پس از وقوع سکته ایسکمیک حاد در موش صحرایی نر بالغ محافظت نمی کند. Scientific Reports ــ 7 (3221). ص.ص.1-7. شاپا 2045-2322

پناهپور, حمداله (1390) ایجاد ایسکمی موضعی مغز با کمک ثبت مداوم جریان خون موضعی مغز با جریان سنج لیزري در موش صحرائی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (4). ص.ص.316-328. شاپا 2228-7280

پناهپور, حمداله ، بهلولی, شهاب ، متولی باشی, سید اقبال (1392) اثرات کندسارتان، آنتاگونیست گیرنده های نوع یک آنژیوتانسین دو بر ایسکمی مغزی و ادم مغزی از طریق فعالیت آنتی اکسیدانی واسطه گری می شود. Neurophysiology ــ 45 (5/6). ص.ص.441-447. شاپا 1573-9007

پناهپور, حمداله ، حق نژاد آذر, عادل (1395) افزایش اثرات محافظتی انالاپریل در کاهش اختلالات حسی و حرکتی ناشی از سکته مغزي با تجویز توام آن با آلفاتوکوفرول. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 16 (4). ص.ص.422-431. شاپا 2228-7280

پناهپور, حمداله ، دهقان, غلامعباس (1390) بررسی اثرات مهار سیستم رنین- آنژیوتانسین بر ادم مغزي و آسیب سدخونی مغزي به دنبال وقوع ایسکمی موضعی مغزي در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (1). ص.ص.14-23. شاپا 2228-7280

پناهپور, حمداله ، دهقان, غلامعباس (1391) كاهش ضايعه ايسكميك موضعي مغز به دنبال مهار بعد ايسكمي آنزيم تبديل كننده آنژيوتانسين در موش صحرائي با فشار خون طبيعي. Iranian Biomedical Journal ــ 16 (4). ص.ص.202-208. شاپا 1028-852X

پناهپور, حمداله ، دهقان, غلامعباس (1388) مهار آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین مرکزی توسط انالاپریل مغز را در برابر آسیب ناشی از ایسکمی در موش صحرایی با فشار خون طبیعی محافظت می کند. Daru ــ 18 (1). ص.ص.35-40. شاپا ISSN: 1560-8115

پناهپور, حمداله ، دهقان, غلامعباس ، بهلولی, شهاب (1392) انالاپریل از طریق فعالیت آنتی اکسیدانی ادم ایسکمیک مغزی را کاهش داده و از سد خونی - مغزی محافطت می کند. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology ــ 41 (3). ص.ص.220-226. شاپا 1440-1681

پناهپور, حمداله ، عابدی, علی ، شهبازی, فیاض (1396) بررسی اثرات درمان ترکیبی انالاپريل و اکسیژن نورموباریک بر حجم ضایعه مغزی واختلالات حرکتی ناشي از سكته موضعي مغز در مدل آزمایشگاهی ایسکمی موضعی مغز در موش صحرایی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پناهپور, حمداله ، فرهودی, مهدی ، امیدی, یدالله ، محمودی, جواد (1396) ارزیابی In Vivo آسیب سد خونی- مغزی در مدل آزمایشگاهی سکته مغزی در موش صحرایی. Journal of visualized experiments : JoVE ــ 133 . ص.ص.1-5. شاپا 1940-087X

پناهپور, حمداله ، نكوئيان, علي اكبر ، دهقان, غلامعباس (1386) روش تعيين كمي تغيير نفوذپذيري سد خوني– مغزي بعد از ايسكمي موضعي موقت در مغز موش صحرايي. فيزيولوژی و فارماكولوژی ــ 11 (2). ص.ص.99-106. شاپا 1735-0581

پناهپور, حمداله ، نكوئيان, علي اكبر ، دهقان, غلامعباس (1385) مهار آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین حجم ضایعه مغزی را در مدل تجربی ایسکمی موضعی مغز در موش صحرایی کاهش می دهد. Iranian Journal of Medical Sciences ــ 32 (1). ص.ص.12-17. شاپا 0253-0716

پناهپور, حمداله ، نوری, محمد (1391) درمان با كندسارتان مغز را در برابر آسيب ايسكميك ريپرفيوژن در موش صحرائي با فشار خون طبيعي محافظت مي كند. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences ــ 4 (4). ص.ص.286-289. شاپا 0975-1491

پناهپور, حمداله ، نوری, محمد ، گل محمدی, محمد قاسم ، صادقیان, نوشین (1395) بررسی اثرات درمان ترکیبی کندسارتان و آلفاتوکوفرول بر حجم ضایعه و ادم مغزي در مدل آزمایشگاهی ایسکمی موضعی مغز در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 16 (2). ص.ص.178-188. شاپا 2228-7280

پناهپور, حمداله ، نکوئیان, علی اکبر ، دهقان, غلامعباس (1393) بررسی اثرات درمانی مهار گیرنده هاي نوع یک آنژیوتانسین دو در کاهش ضایعه مغزي در مدل آزمایشگاهی سکته مغزي در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 14 (2). ص.ص.118-126. شاپا 2228-7280

پناهپور, حمداله ، نکوئیان, علی اکبر ، دهقان, غلامعباس (1393) مهار گیرنده های AT1 مرکزی آنژیوتانسین دو مغز را در برابر آسیب ایسکمیک - ریپرفیوژن در موش صحرایی با فشار خون طبیعی محافظت می کند. Iranian Journal of Medical Sciences ــ 39 (6). ص.ص.536-542. شاپا 0253-0716

پناهپور, حمداله ، نکوئیان, علی اکبر ، دهقان, غلامعباس (1393) کندسارتان ادم ایسکمیک مغزی را کاهش داده و از سد خونی - مغزی در برابر آسیب ایسکمیک - ریپرفیوژن در موش صحرایی محافظت می کند. Iranian Biomedical Journal ــ 18 (4). ص.ص.232-238. شاپا 1028-852X

پناهپور, حمداله ، پلسنیلا, نیکلاس (1388) معرفی یک مدل استاندارد شده ايجاد ایسکمی مغزی موضعی برای ارزیابی ضایعات و ادم مغزی در موش سوری. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 9 (1). ص.ص.33-43. شاپا 1735-2452

پناهپور, حمداله ، گل محمدی, محمد قاسم ، محمدنژاد, سجاد (1394) بررسی اثرات درمانی روغن سیاهدانه در کاهش ضایعه و ادم مغزي در مدل آزمایشگاهی سکته مغزي در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 15 (3). ص.ص.301-310. شاپا 2228-7280

پناهپور, حمداله ، گل محمدی, محمد قاسم ، نوری, محمد (1393) بررسی اثرات درمان ترکیبی کندسارتان و آلفاتوکوفرول بر حجم ضایعه مغزی و اختلالات حرکتی در مدل آزمایشگاهی ایسکمی موضعی مغز در موش صحرایی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ک

کامرانی, فرهاد ، سیدجوادی, مهری ، عابدسعیدی, ژیلا (1390) مقايسه ي شاخصهاي فيزيولوژيک بيماران قبل،حين و بعد از ملاقات در بخش مراقبتهاي ويژه ي قلبي در بيمارستان امام خميني(ره) اردبيل سال ۱۳۸۸. در: هفدهمین کنگره بین المللی قلب و عروق ایران, 23 اردبیهشت ماه 1390, ایران - تهران.

کیهان منش, رعنا ، رهبر قاضی, رضا ، اصلانی, محمدرضا ، حسن پور, مهدی ، احمدی, مهدی (1397) تحویل سیستمیک سلول های مزانشیمال در دوزهای تکراری عمل می کند به عنوان تاثیرگذار اساسی در بازگرداندن تعادل INF/IL-4 در رتهای آسماتیک. Life sciences ــ 212 . ص.ص.30-36. شاپا 0024-3205

کیهان منش, رعنا ، علیپور, محمد رضا ، ابراهیمی, هادی ، اصلانی, محمدرضا (1397) اثرات چاقی ناشی از رژیم غذایی بر روی پاسخ دهی تراشه به متاکولین، سطوح ویسفاتین تراشه، و تغییرات هیستولوژیک ریه در رتهای ویستار ماده حساس شده با اوآلبومین. Inflammation ــ 41 (3). ص.ص.846-858. شاپا 0360-3997

گ

گلشاهی, کریم ، آراملی, محمد صادق ، نظری, رجب محمد ، آراملی, سلیم (1394) تاثیر میزان انجماد بر روی تحرک، محتوای آدنوزین تری فسفات و قابلیت باروری در اسپرم فیل ماهی. Cryobiology ــ 70 (2). ص.ص.170-174. شاپا 2240-0011

ی

یعقوبی, محسن ، بلبلی, لطفعلی ، نقی زاده باقی, عباس ، ولی زاده, آیدین ، صفرزاده, صمد (1393) تاثير مصرف کافئين بر ميزان فشار خون در هنگام فعاليت قدرتی در مردان سالم غير فعال. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 14 (1). ص.ص.79-87. شاپا 2228-7280

فهرست در تاریخ 27 / 12 / 1397ایجاد شده است.