title

اسنادی که موضوع آنها "QU بیوشیمی"است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ذ | ر | س | ش | ص | ط | ع | ف | ق | م | ن | ه | و | پ | ک | گ | ی
تعداد اسناد در این سطح 276.

آ

آراملی, محمد صادق ، نظری, رجب محمد ، کلباسی, محمد رضا ، آراملی, سلیم (1392) اسپرم فیل ماهی: محتوای یونی، اسمولا لیته مایع سمینال و روابط فیزیولوژیک آنها با شاخصهای تحرک اسپرم. Fisheries and Aquaculture Journal ــ 4 (1). ص.ص.1-5. شاپا 3508-2150

آراملی, محمد صادق ، کلباسی, محمد رضا ، نظری, رجب محمد ، آراملی, سلیم (1392) تاثیر نگهداری کوتاه مدت روی تحرک، شاخصهای اکسیداتیو و محتوای آدنوزین تری فسفات اسپرم تاس ماهی ایرانی. Animal Reproduction Science ــ 143 (4-1). ص.ص.112-117. شاپا 4320-0378

ا

ابراهیمیان, همایون ، مهمان نواز, شادی (1394) لغت نامه تخصصی مهندسی پزشکی. مهدی(ع), تهران. شابک 1-3709-04-600-978

اتحاد, غلامحسین ، افشار قهرمانی, فیروزه ، پهلوان, یاسمین ، امانی, مجتبی (1391) بررسی غلظت اکسید نیتریک سنتازآندوتلیوم در سرم افراد مبتلا به هلیکوباکترپیلوري. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 12 (5). ص.ص.7-15. شاپا 7280-2228

اتحاد, غلامحسین ، امانی, مجتبی ، پرستار, ندا (1390) مطالعه غلظت سرمی MMP-9 در افراد مبتلا به هلیکوباکتر پیلوری. در: پنجمین کنفرانس بین المللی بیماریهای عفونی, 14-17 جولای 2011, پکن-چین.

اتحاد, غلامحسین ، برزگر, ابوذر ، طلایی, سمیه ، بشیری, جعفر ، یزدانبد, عباس ، علی پناه مقدم, رضا ، اسدی, اسد ، امانی, مجتبی (1389) رابطه بین چاقی و غلظت آمین اکسیداز پلاسمایی. در: همایش ملی پروتئومیکس, 7- 6 آبان 1389, دانشگاه شیراز.

اتحاد, غلامحسین ، پرستار, ندا ، پهلوان, یاسمین ، امانی, مجتبی (1391) بررسی غلظت پلاسمایی آنزیم ماتریکس متالوپروتئیناز در مبتلایان به عفونت هلیکوباکترپیلوری. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 12 (3). ص.ص.230-238. شاپا 2228-7280

احمدی, محبوبه ، نظری, نسرین (1390) بررسی ارزش تشخیصی غلظت لاکتات ترشحات واژن در تشخیص پارگی پیش از موعد پرده های جنینی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی علوی اردبیل. در: نهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران, 20-17 آبان ماه 1390, سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتي تهران.

احمدی, محبوبه ، نظری, نسرین ، مأذنی, محمد ، علوی مجد, حمید ، رفائی, منصوره ، هدایتی, مهدی (1392) اعتبار سنجي غلظت لاکتات ترشحات واژينال در تشخيص پارگي زودرس پرده‌هاي جنيني. ارمغان دانش (فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج) ــ 18 (7). ص.ص.539-549. شاپا 1728-6506

احمدی, محبوبه ، نظری, نسرین ، مأذنی, محمد ، هدایتی, مهدی ، علوی مجد, حمید (1391) بررسی ارزش تشخیصی غلظت لاکتات ترشحات واژن در تشخیص پارگی پیش از موعد پرده های جنینی در زنان باردار مراجعه کننده به مرکزآموزشی درمانی علوی اردبیل. [ طرح تحقیقاتی]

احمدی, مهدی ، رهبر قاضی, رضا ، اصلانی, محمدرضا ، شهبازفر, امیر علی ، کاظمی, معصومه ، کیهان منش, رعنا (1395) سلول های بنیادی مزانشیمال مغز استخوان قادر به کاهش تغییرات آسماتیک ناشی از اوالبومین می باشد(2017). Biomedicine & Pharmacotherapy ــ 85 . ص.ص.28-40. شاپا 0753-3322

اخوان, هما ، وحیدی, سوگند ، ثریایی, صبا ، حسینی اصل, سید سعید (1396) تاثیر سرکوب بیان hTERT بر بیان TERRA و طول تلومر در سرطان معده. در: International Congress on Targeted Anticancer Therapies (TAT), Mar 5-7 , 2018, Paris - Farance.

اعلم الهدی, سید یاشار ، نعمتی, علی ، علی پناه مقدم, رضا ، ملک زاده, ودود ، میکائیل پور اردبیلی, فرید ، ملک زاده, داود ، نقی زاده باقی, عباس (1394) تاثیر مكمل اسید لینولئیک مزدوج بر فعالیت آنزیمهای آنتي اکسیداني در مردان جوان سالم. در: اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین, 17-15 مهر 1394, مشهد - ایران.

امانی, مجتبی (1392) بیوفیزیک: موضوعات و مفاهیم. Journal of Paramedical Sciences ــ 4 (1). شاپا 20087-496x

امانی, مجتبی (1395) همخوانی انطباق داده های DSC با مدل کامل Lumry-Eyring و مدل دو حالته. در: 14th conference on Biophysical Chemistry, 2016 ,Nov 25 - 27, Zabol - Iran.

امانی, مجتبی ، اتحاد, غلامحسین ، افشار قهرمانی, فیروزه (1390) اندازه گیری غلظت سرمی نیتریک اکسید سنتاز اندوتلیومی در افراد مبتلا به هلیکوباکتر پیلوری. در: Fifth Ditan International Conference on Infectious Diseases, 13-17 جولای 2011, Beijing, China.

امانی, مجتبی ، ارزنلو, محسن ، زین الدینی, مهدی ، برزگر, ابوذر (1390) تخلیص آنزیم آمین اکسیداز از جوانه های نخود و بررسی اثر اسمولیت سوکروز بر پایداری آن. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, مجتبی ، برزگر, ابوذر ، اتحاد, غلامحسین ، یزدانبد, عباس (1390) سنجش آمین اکسیداز حاوی مس در بیماران مبتلا به سرطان معده. در: دوازدهمين کنگره بيوشيمی ايران و چهارمين کنگره بين المللی بيوشيمی و بيولوژی مولکولی, 15 تا 18 شهريور 1390, ایران - مشهد.

امانی, مجتبی ، برزگر, ابوذر ، مأذنی, محمد (1396) اثر اسمولیتی سوکروز بر تقلیب حرارتی آمین اکسیداز حاوی مس از جوانه نخود. The Protein Journal ــ 36 (2). ص.ص.147-153. شاپا 1572-3887

امانی, مجتبی ، خدارحمی, رضا ، قبادی, سیروس ، محرابی, معصومه ، کورگانف, بوریس ایوان ، موسوی موحدی, علی اکبر (1390) مطالعه گرماسنجی افتراقی بر روی واسرشتگی حرارتی آنزیم کربونیک انهیدراز انسانی II. The Journal of Chemical & Engineering Data ــ 56 (4). شاپا 0021-9568

امانی, مجتبی ، خدارحمی, رضا ، محرابی, معصومه ، قبادی, سیروس ، موسوی موحدی, علی اکبر (1388) واسرشتگی برگشت ناپذیر کربونیک انهیدراز II انسانی. در: دهمین کنگره بیوشیمی و سومین کنگره بین المللی بیوشیمی و ملکولی, پاییز 88, تهران.

امانی, مجتبی ، رحیمی, گیتی ، اتحاد, غلامحسین ، خیرجویی, نیکو (1392) بررسی غلظت پلاسمایی آنزیم آمین اکسیداز حاوی مس در بیماران مبتلا به دیسمنوره. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, مجتبی ، قدیمی, نعیمه ، اصلانی, محمدرضا ، قبادی مراللو, حسن (1396) همبستگی پروتئین و چسبندگی عروق سرم 1 با محدودیت جریان هوا و کیفیت زندگی در بیماری انسداد مزمن ریوی. Respiratory Medicine ــ online . شاپا 0954-6111

امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر (1392) سه دهه مطالعه ماکروملکولها با کالریمتری روبشی افتراقی در آزمایشگاه بیوشیمی فیزیک. در: 1st Tabriz International Life Science Conference and 12th Iran Biophysical Chemistry Conference, 2013 May 22-24, Tabriz University of Medical Sciences Faculty of Medicine.

امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر (1395) مدل سازی پروفایل کالریمتری روبشی افتراقی دناتوراسیون حرارتی پروتئینهایی که توده ای می شوند. در: The 2nd Conference on Protein and Peptide Sciences, Apr 27-28, 2016, Isfahan - Iran.

امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر (1396) کالریمتری روبشی افتراقی: کاربرد و آنالیز داده ها در علوم داروئی. در: 15th Iranian Pharmaceutical Sciences Congress, Oct 17-19 , 2017, Hamadan - Iran.

امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر ، Kurganov, Boris I (1396) چه اطلاعاتی از تغییر سرعت روبش در کالریمتری روبش افتراقی می توان بدست آورد؟. International Journal of Biological Macromolecules ــ 99 . 151 - 159. شاپا 0141-8130

امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر (1389) ترموگرام پلاسمای ایرانیان با سایرین متفاوت است. در: دهمین کنگره بیوشیمی فیزیک , 2-5 اسفند 1389, جهرم-ایران.

امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر (1388) کاربرد DSC در تعیین دمینهای پرونئین. در: نهمین کنفرانس بیوشیمی فیزیک ایران, 5-6 اسفند ماه 88, تریبت مدرس.

امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر ، فلوریس, جیووانی ، لونگو, س ، مورا, آنا ، موسوی نژاد, سیده زهرا ، صبوری, علی اکبر ، احمد, فیضان (1383) مطالعه مقایسه ای قفلهای کنفورماسیونی، تفکیک، غیر فعال شدن و پایداری آنزیمهای آمین اکسیداز شیره افوربیا و جوانه عدس. The Protein Journal ــ 24 (3). ص.ص.183-191. شاپا 1572-3887

امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر ، فلوریس, جیووانی ، لونگو, سیلویا ، مورا, آنا ، موسوی نژاد, سیده زهرا ، صبوری, علی اکبر (1384) قفل کنفورماسیونی و غیر فعال شدن حرارتی آنزیم آمین اکسیداز شیره افوربیا. در: 8th Iranian Congress of Biochemistry and First International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, September 11–15, 2005, Tehran, Iran.

امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر ، فلوریس, جیووانی ، مورا, آنا ، کورگانف, بوریس ایوان ، احمد, فیضان ، صبوری, علی اکبر (1385) واسرشتگی حرارتی برگشت ناپذیر دو حالته آنزیم آمین اکسیداز شیره افوربیا. Biophysical Chemistry ــ 125 (2,3). ص.ص.254-259. شاپا 0301-4622

امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, فائزه ، موسوی موحدی, علی اکبر (1397) دقت در استفاده از کالریمتری روبشی فوق حساس. در: 15th CBC Conference on Biophysical Chemistry, Oct 23-24 , 2018, Gorgan - Iran.

امانی, مجتبی ، نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد ، عباسی, اسدالله (1392) اثر همزمان رتینوئیک اسید تمام ترانس، 5-فلورواوراسیل و سیس پلاتین بر روی رده های سلولی AGS و30 KYSE. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, مجتبی ، نیاپور, علی ، فراستی, فریس ، پات راد, الهام (1392) تاثیر اسید رتینوئیک تمام ترانس و DAPT (مهارکننده گاما سکرتاز) بر روی سلول های سرطانی معده. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, مجتبی ، نیاپور, علی ، نجف زاده, نوروز (1397) کاربرد ATRA به عنوان داروی مکمل در درمان سرطان. در: The 3rd Conference on Protein and Peptide Sciences, Apr 25-26, 2018, Shiraz - Iran.

امانی, مجتبی ، یوسفی, رضا ، موسوی موحدی, علی اکبر ، پینتوس, فرانسیسکو ، مورا, آنا ، فلوریس, جیووانی ، کورگانف, بوریس ایوان ، صبوری, علی اکبر (1387) تغییرات ساختاری و توده ای شدن آنزیم آمین اکسید از حاوی مس در حضور تری فلورو اتانل. Protein and Peptide Letters ــ 15 (5). ص.ص.521-527. شاپا 0929-8665

امانی, محمد ، نوروززاده, علی ، عسگری, علیرضا ، خوش باطن, علی (1386) اثر دريافت ویتامین C بر ميزان متابوليت هاي نيتريك اكسايد و فشارخون سيستولي بدنبال مواجهه با سرب در موش بزرگ آزمايشگاهي. در: هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 8-4 شهریور 1386, مشهد - ایران.

امانی, محمد ، جدی, سجاد ، احمدی اصل, ناصر ، یوسف زاده, نصیبه ، زمان, جلال (1392) اثر همادو بر سطح آنزیم های کراتین کیناز-ام بی و لاکتات دهیدروژناز بدنبال آسیب ایسکمی-ریپرفیوژن در قلب ایزوله رت. BioImpacts ــ 3 (2). ص.ص.101-104. شاپا 2228-5652

ایرانپرور, منوچهر ، حبیب زاده, شهرام ، مأذنی, محمد ، بیگدلی, امیر (1393) اندازه گیری سطح ویتامین E در بیماران با دیابت ملیتوس تیپ 2 کنترل شده و کنترل نشده. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ب

باقری, ابوالفضل ، نیاپور, علی ، حاج محمدی, عمران ، طالبی, مهدیه (1395) اثر مهار کننده آنزیم گاما سکرتاز (DAPT) بر بقا سلول های بنیادی پالپ دندان در محیط آزمایشگاهی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

برمکی, سارا ، بهلولی, شهاب ، خوش خواهش, فائقه ، نخستین روحی, بابک (1391) اثر تجویز متیل سولفونیل متان بر روی آسیب عضلانی و ظرفیت آنتی اکسیدانی حین ورزش. The Journal of sports medicine and physical fitness ــ 52 (2). ص.ص.170-4. شاپا 0022-4707

بهروزكيا, ژاله ، زهدی اقدم, رضا ، ریاحی عالم, نادر ، رفاهی, سهیلا (1393) سمیت سلولی نانوذرات اکسید گادولینیم با پلیمر دی اتیلن گلیکول در رده سلولی ملانومای انسان. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences ــ 6 (1). ص.ص.906-913. شاپا 0975-8585

بهلولی, شهاب ، بهلولی, شهریار ، اصلانیان, رقیه ، نوری, فاطمه ، تیمور زاده, علی (1394) عصاره آبی دانه گیاه آگرستما گیتاگو باعث مهار کسپاز 3 و توقف چرخه سلولی در فاز یک در رده سلولی AGS می شود. Journal of ethnopharmacology ــ 175 . ص.ص.295-300. شاپا 8741-0378

بهلولی, شهاب ، مأذنی, محمد ، کریمی, نعمت (1393) تهیه و مطالعه اثر فرم نانولیپوزومی عصاره آبی گیاه اکبالیوم الاتریوم بر روی رده سلولی آدنوکارسینومای انسان(AGS). کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بهلولی, شهاب ، محمدی, پرهام ، مأذنی, محمد ، رضایی, نریمان (1394) مطالعه اثر ضد سرطانی عصاره گیاه آگروستماجیتاگو بر روی مدل حیوانی سرطان معده و اندازه گیری مارکرهای نترین 1 و سایتوکراتین های M30 و M65. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بوستانیان, فاطمه ، صفریان, شاهرخ ، صبوری, علی اکبر ، امانی, مجتبی ، هلی, حسین ، موسوی موحدی, علی اکبر (1385) مهار سوبسترایی د آمینو اسید اکسیداز توسط یون نیکل. در: This paper was presented at 31th FEBS Congress, 24-29 June 2006, Istanbul ,Turkey.

ت

تذکری, زهرا ، زارع, مریم ، ایرانپرور, منوچهر ، اخوان اکبری, پوران ، نعمتی, علی (1387) اثرات سبوس برنج بر شاخص هاي ليپيدي بر قند خون و فراسنج هاي ليپيدي سرم خون بيماران ديابتي نوع 2. در: نخستين كنگره سراسري سندرم متابوليك ايران, 24-23 خرداد 1387, تبريز- ایران.

تقوی, فرشته ، حبیبی رضایی, مهران ، امانی, مجتبی ، صبوری, علی اکبر ، موسوی موحدی, علی اکبر (1396) نقش گلیکاسیون در توده ای شدن پروتئین. International journal of biological macromolecules ــ 100 . ص.ص.67-74. شاپا 8130-0141

ج

جدی, فرهاد ، سوزن گر, نرگس ، صادقی, محمدرضا ، صومی, محمدحسین ، شیرمحمدی, مسعود ، افتخارالسادات, امیرطاهر ، صمدی, ناصر (1396) بیان بیش از حد Nrf2 با تنظیم سطح P-glycoprotein در سرطان معده مرتبط است. Biomedicine & Pharmacotherapy ــ 97 . ص.ص.286-292. شاپا 0753-3322

جدی, فرهاد ، سوزن گر, نرگس ، صادقی, محمدرضا ، صومی, محمدحسین ، صمدی, ناصر (1396) نقش های متناقض مسیر پیام رسانی Nrf2/Keap1 در پیشگیری یا پیشرفت سرطان و مقاومت به شیمی درمانی. DNA Repair ــ 54 . ص.ص.13-21. شاپا 1568-7864

جعفری, ناصر ، بهلولی, شهاب (1390) ارزیابی چرخه سلولی سلولهای سرطان انسانی به وسیله فلوسایتومتری به دنبال تاثیر دی متیل سولفون. در: دوازدهمين کنگره بيوشيمی ايران و چهارمين کنگره بين المللی بيوشيمی و بيولوژی مولکولی, 15 تا 18 شهريور 1390, ایران - مشهد.

جعفری, ناصر ، بهلولی, شهاب (1390) القای مرگ سلولی برنامه ریزی شده در سلولهای سرطان دستگاه گوارش توسط متیل سولفونیل متان. در: دوازدهمين کنگره بيوشيمی ايران و چهارمين کنگره بين المللی بيوشيمی و بيولوژی مولکولی, 15 تا 18 شهريور 1390, ایران - مشهد.

جعفری, ناصر ، بهلولی, شهاب (1390) سمیت متیل سولفونیل متان روی سلولهای سرطان مری. در: دوازدهمين کنگره بيوشيمی ايران و چهارمين کنگره بين المللی بيوشيمی و بيولوژی مولکولی, 15 تا 18 شهريور 1390, ایران - مشهد.

جعفری, ناصر ، پیری دوگاهه, هادی ، بهلولی, شهاب ، ایانگ, گلن ، شیرزاد, زهره ، علی بیکی, فاطمه ، حسینی اصل, سید سعید ، زرگر, سید جلال (1392) بیان ژنهای پردازشگر microRNA، شامل Drosha, Dicer and DGCR8 در سلولهای سرطانی AGS, HepG2, and KEYSE-30. International Journal of Clinical and Experimental Medicine (IJCEM) ــ 6 (4). ص.ص.269-274. شاپا 1940-5901

ح

حاجی حسینی, رضا ، محمدزاده, علیرضا ، نعمتی عطار, مسعود (1395) مقایسه میزان میکروآلبومینوری ادرار 24 ساعته قبل و بعد از عمل جراحی بای‌پس قلبی (Coronary Artery Bypass Graft) در بیماران مبتلا به بیماری شریان کرونری (Coronary Artery Disease) با استفاده از دو سیستم CPB Pulsatile و CPB Continuous. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه پیام نور.

حامدی اصل, پژمان ، حلبیان, راحله ، بهمنی, پریسا ، محمدی پور, مهشید ، محمدزاده وردین, محمد ، محمدی روشنده, آمنه ، جهانیان نجف آبادی, علی ، Kuwahara, Yoshikazu ، حبیبی رودکنار, مهریار (1391) بیان با واسطه آدنوویروسی پروتئین HO-1 در سلولهای بنیادی مزانشیمی سیتوتوکسی سیته را کاهش می دهد و آپوپتوز ناشی از استرس اکسیداتیو را مهار می نماید. Cell Stress and Chaperones ــ 17 (2). ص.ص.181-190. شاپا 8145-1355

حبیب زاده, شهرام ، مأذنی, محمد ، حیدری ترکمانی, نگار (1392) بررسی سطح سرمی ‌روی، مس و منیزیوم در افراد مبتلا به سینوزیت مزمن و گروه شاهد. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسينی, مليحه سادات ، حجازی, مرجانه ، حاجتی, جمشيد ، حتمی, زينب ، محمدرضا, هانیه ، نجف زاده, ابراهیم ، جمالی, آرزو ، پور غلامی نژاد, آرش (1390) ارزيابی حجم تومورهای تجربی در موش با استفاده از سيستم تصويربرداری نوری در مراحل مختلف رشد. لیزر پزشکی ــ 8 (1). ص.ص.6-11. شاپا 1735-3319

حسین زاده, سارا ، مأذنی, محمد (1391) مروری بر آنزیم سوکسینات دهیدروژناز، ساختمان، مهارکننده ها و بیماری های ناشی از نقص در این آنزیم. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (2). ص.ص.69-76. شاپا 1735-2584

حسینی اصل, سید سعید (1392) ژنهای سرکوبگر تومور. [منابع آموزشی ]

حسینی اصل, سید سعید (1392) miRNA. [منابع آموزشی ]

حسینی اصل, سید سعید (1392) الگوی توارث تک ژنی. [منابع آموزشی ]

حسینی اصل, سید سعید (1392) اپی ژنتیک. [منابع آموزشی ]

حسینی اصل, سید سعید (1392) تنوع توالیایی ژنوم انسان. [منابع آموزشی ]

حسینی اصل, سید سعید ، ثریایی, صبا ، وحیدی, سوگند (1396) بیان افزایش یافته miR-1266-5p باعث سرکوب بیان hTERT و فعالیت تلومرازی در رده های سلولی سرطانی می گردد. در: International Congress on Targeted Anticancer Therapies (TAT), Mar 5-7 , 2018, Paris - Farance.

حسینی اصل, سید سعید ، مأذنی, محمد ، ثریایی, صبا (1396) تاثیر سرکوب miR-1266-5p بربیان ژن hTERT و فعالیت تلومرازی در رده های مختلف سلولهای سرطانی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینی اصل, سید سعید ، مأذنی, محمد ، نیاستی, الهام (1390) بررسی ارتباط میان پلی مورفیسم الل C نوکلئوتید 511 سیتوکین IL-1β با سرطان در بیماران مبتلا به سرطان معده در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینی اصل, سید سعید ، مأذنی, محمد ، وحیدی, سوگند (1396) تأثیر سرکوب بیان ژن hTERT بر بیان ژن TERRA در سلول AGS سرطان معده. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حضرتی, صادق ، هاراد, استوارت (1385) علت تغییرات غلظت PCB وPBDE در هوای داخل. Environmental Science and Technology ــ 40 (24). ص.ص.7584-7589. شاپا 0013-936X

حضرتی, عبدالله ، سلیم نژاد, رامین ، علیپور, محمد رضا ، میرزایی, فریبا ، علی همتی, علیرضا (1396) اثر محافظتی گرلین بر آسیب های بیضه ای ناشی از هیپوکسی مزمن در موش های صحرائی: مطالعه هیستوپاتولوژیک. andrologia ــ 50 (4). ص.ص.1-8. شاپا 1439-0272

حیدری, کبری ، مأذنی, محمد ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، علی پناه مقدم, رضا ، امانی, مجتبی ، ملک زاده, ودود ، میکائیل پور اردبیلی, فرید ، ملک زاده, داود (1394) تاثیر مصرف ماست پروبیوتیک بر عوامل التهابي در زنان جوان سالم. در: اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین, 17-15 مهر 1394, مشهد - ایران.

خ

خادم حقیقیان, حسین ، فرساد نعیمی, علیرضا ، پورقاسم گرگری, بهرام ، علی عسگرزاده, اکبر ، نعمتی, علی (1389) اثر مکمل دارچین روی گلوکز خون و سطوح لیپیدی بیماران دیابتی نوع دو. Journal of Paramedical Sciences ــ 2 (1). ص.ص.2-6. شاپا 2008-4978

خدارحمی, رضا ، سوری, حسنیه ، امانی, مجتبی (1388) مطالعه بر روی فیبرینوژنزیس آلفا کموتریپسین القا شده توسط کوسالونتها: آیا هیدروفوبیسیته سطحی میتواند واکنش توده ای شدن را آغاز نماید؟. The Protein Journal ــ 28 (7-8). ص.ص.349-361. شاپا 1572-3887

خدارحمی, رضا ، کرمی, سید آرش ، اشرفی کوشک, محمدرضا ، قدمی, سید ابوالقاسم ، قبادی, سیروس ، امانی, مجتبی (1391) مطالعه طیف سنجی مقایسه ای ویزگی اتصال داروئی و هیذروفوبیسیته سطحی پروتئین اشکال طبیعی و تغییر یافته آلبومین سرم گاوی: رابطه احتمالی بین تغییر در ساختار/عملکرد در نتیجه گلیکاسیون. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy ــ 89 . 177 - 186. شاپا 1386-1425

خرمی زاده, محمد رضا ، حسین زاده, شهناز ، پزشکی, محمد ، سعادت, فرشید (1385) بررسی اثرات الیگودزوکسی نوکلئوتیدها روی سلول های مدل سرطانی. در: هشتمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران, 26-28 اردیبهشت1385, علوم پزشکی تهران.

خوش لحنی, نسرین ، میرزاپور, طوبی ، سقا, محسن ، محمدزاده وردین, محمد (1394) تاثیر پارامترهای مختلف چگالی کشت سلولی بر بقای سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان تحت شرایط استرس اکسیداتیو. در: The 3rd International Congress of Transfusion Medicine, Dec 15-17, 2015, Tehran - Iran.

خوش لحنی, نسرین ، میرزاپور, طوبی ، سقا, محسن ، محمدزاده وردین, محمد (1394) گرانباری آهن و لزوم شلاته کردن آهن. در: 13th Conference on Biophysical Chemistry (CBC), 26-27 May 2015, Ardabil, Iran.

خوش لحنی, نسرین ، میرزاپور, طوبی ، محمدزاده وردین, محمد ، سقا, محسن (1394) پیش شرطی کردن با استرس اکسیداتیو، بقای سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان را افزایش می دهد. در: International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine, 20-22 May 2015, Mashhad, Iran.

د

دارابی, شمسی ، دهقان, محمد حسین ، رفاهی, سهیلا ، کیانی, الناز (1388) تهویه و پتاسیم و لاکتات در طول ورزش زیاد در ورزشکاران مرد. Research Journal of Biological Sciences ــ 4 (4). ص.ص.427-429. شاپا 1815-8846

دیوسالار, عادله ، باقری, محمد جواد ، صبوری, علی اکبر ، منصوری ترشیزی, حسن ، امانی, مجتبی (1388) مطالعه اندرکنش ماده ضد سرطان جدید کمپلکس (Pd II) با دمهای آلیفاتیک آلبومین سرم انسانی. J. Phys. Chem. B ــ 113 (42). ص.ص.14035-14042. شاپا 1520-6106

ذ

ذبیحی, اسلام ، شیخکانلوی میلان, حمید ، متولی باشی, سید اقبال ، پیله ور عبادی, فایقه ، محمودزاده, یاور ، پورمحمد, پیروز (1396) تاثیر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان (Terfezia boudieri) بر روی سطوح سرمی هورمون های استروژن و پروژسترون در موش صحرایی ماده. مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل ــ 19 (4). ص.ص.54-59. شاپا 1561-4107

ذبیحی, اسلام ، متولی باشی, سید اقبال ، بامداد, خیام ، فایقه پیله ورعبادی, فایقه ، شیخکانلوی میلان, حمید (1396) اثر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان بر سطح هورمون استروژن و پروژسترون در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس موش صحرایی ماده. مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك ــ 20 (3). ص.ص.48-56. شاپا 1735-5338

ر

راشدی, جلیل ، اصغرزاده, محمد ، مودب, سید رضا ، امانی, مجتبی ، مأذنی, محمد (1392) بررسی پلی مورفیسم ApaI در ژن گیرنده ویتامین D و حساسیت نسبت به توبرکلوزیس. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 13 (14). ص.ص.379-387. شاپا 2228-7280

راشدی, جلیل ، اصغرزاده, محمد ، مودب, سید رضا ، سحابی, لیلا ، خلیلی, مجید ، مأذنی, محمد ، عبدالعلی زاده, جلیل (1393) پلی مورفیسم ژن گیرنده ویتامین D و غلظت پلاسمایی ویتامین D: همبستگی با حساسیت به توبرکلوزیس. Advanced Pharmaceutical Bulletin ــ 4 (suppl2). ص.ص.607-611. شاپا 2228-5881

رحمانی کوکیا, نسیم ، دلیرژ, نوروز ، علی پناه مقدم, رضا (1394) تولید بهینه سلول های دندریتیک رت از مونوسیت های خون محیطی به صورت In Vitro. در: 13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Apr 26-29, 2016, Tabriz - Iran.

رحمانی کوکیا, نسیم ، دلیرژ, نوروز ، علی پناه مقدم, رضا (1395) تولید بهینه عصاره توموری از سلول های گلیال B92. در: 13th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, Apr 26-29, 2016, Tabriz - Iran.

رحمانی کوکیا, نسیم ، علی پناه مقدم, رضا ، دلیرژ, نوروز ، مأذنی, محمد (1397) تاثیر میکرووزیکول‌های مشتق از سلول‌های مزانشیمی بنیادی روی افزایش لیز تومور و نیز تحریک سلول‌کشی لنفوسیت T توسط سلول‌های دندریتیک توسط این میکرووزیکول‌ها. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention ــ 19 (7). ص.ص.1895-1902. شاپا 1513-7368

رستمی, خلیل ، نعمتی, علی (1380) بررسی میزان سوء تغذیه براساس معیارهای تن سنجی و بیوشیمیائی در بیماران جراحی ( سینه ای- شکمی) بستری شده در بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 1 (1). ص.ص.36-41. شاپا 1735-2452

رستمی مقدم, مجید ، صفوی اردبیلی, نسترن ، شفائی خانقاه, یوسف ، ملکی, نصراله ، جعفری, ناصر ، جعفری, علیرضا (1396) بیان بیش از حد دروشا، DGCR8 و دایسر mRNA ها در پاتوژنز پسوریازیس. Journal of Cosmetic Dermatology ــ online . ص.ص.1-6. شاپا 1473-2165

رضاقلی زاده, لطف اله ، پورفرجام, یاسین ، نوروزی, آذین ، نخجوانی, منوچهر ، میثمی, علی پاشا ، ضیامجیدی, نسرین ، نوروزی, پیمان (1394) تاثیر عصاره بذر کاسنی (.Chicurium intybus L) بر بیان NF-κB و IKKβ هپاتوسیت ها و TNF-α سرمی در رت های دیابتی القاء شده با STZ و STZ + Niacinamide. Diabetology & Metabolic Syndrome ــ 8 . ص.ص.1-11. شاپا 1758-5996

رضایی طاویرانی, مصطفی ، مقدم‌نيا, سيدحسن ، رنجبر, بیژن ، امانی, مجتبی ، مرعشی, سید امیر (1385) مطالعه کنفرماسیونی آلبومین انسانی در دماهای پایین تر از واسرشتگی با کالریمتری روبشی افتراقی، دو رنگ نمایی چرخشی و طیف سنجی (UV)یو وی. Journal of Biochemistry and Molecular Biology ــ 39 (5). ص.ص.530-536. شاپا 1225-8687

رضایی مقدم, عادل ، توتونچی, سهیل ، ناموران عباس اباد, علی ، یزدی, مینا ، بنیادی, فاطمه ، مهاجری, داریوش ، مأذنی, محمد ، مرزبان, حسن ، مارک, جی لوس ، قوامی, سعید (1394) پیش تجویز زردچوبه از استرس اکسیداتیو و آسیب کبدی القاء شده توسط متوترکسات محافظت می کند. BMC Complementary and Alternative Medicine ــ 15 (246). ص.ص.1-13. شاپا 6882-1472

رضایی مقدم, عادل ، زهره, صنعت ، رویا, دولاخه ، پات راد, الهام ، امانی, مجتبی ، اسفندیاری, طوبی ، فراستی, فریس (1394) RalA in biology and therapy of MPNST in correlation to cancer stem cells. در: 3rd Biennial Pediatric Neuro-Oncology Basic and Translational Research Conference, May 7 - 8, 2015, San Diego, California.

رضایی مقدم, عادل ، مهاجری, داریوش ، نام آوران عباس آباد, علی ، منافی, حامد ، شاهی, دلاور ، مأذنی, محمد (1392) اثر حفاظتی عصاره زردچوبه بر روی آسیب های القاء شده با متوترکسات و استرس کسیداتیو. Chinese Journal of Natural Medicines ــ 11 (5). ص.ص.477-483. شاپا 1672-3651

رضایی مقدم, عادل ، مهاجری, داریوش ، رفیعی, بهنام ، دیزجی, رعنا ، اظهری, اصغر ، یگانه زاد, مهدی ، شهیدی, مریم السادات ، مأذنی, محمد (1391) تأثیر عصاره زردچوبه و دانه هویج بر بیومارکرهای سرمی کبد و پراکسیداسیون لیپیدی، آنزیمهای آنتی اکسیدان و وضعیت آنتی اکسیدانی تام در موش صحرایی. BioImpacts ــ 2 (3). ص.ص.151-157. شاپا 2228-5652

رضایی مقدم, عادل ، پات راد, الهام ، تفسیری, الهام ، Peng, Warner ، Fangman, Benjamin ، Pluard, Timothy J ، Accurso, Anthony ، Salacz, Michael ، Shah, Kushal ، Ricke, Brandon ، Bi, Danse ، Kimura, Kyle ، Graves, Leland ، خواجویی نژاد, مرضیه ، دولتخواه, رویا ، صنعت, زهره ، یزدی, مینا ، توکلی نیا, نعیمه ، مأذنی, محمد ، امانی, مجتبی ، قوامی, سعید ، Gartell, Robyn ، Reilly, Colleen ، Naima, Zaid ، اسفندیاری, طوبی ، Farassati, Faris (1396) مسیر پیام رسانی Ral در سلامتی و سرطان. Cancer Medicine ــ online . ص.ص.1-3. شاپا 2045-7634

رفاهی, رقیه ، رفاهی, سهیلا ، مردی, افروز ، مشعوفی, مهرناز ، جبارزاده, طاهره (1383) ارتباط بین هایپرهموسیستئینمی و استرس اکسیداتیو با شدت ضایعات اترواسکلروزیس. در: 8th Iranian Congress of Biochemistry and First International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, September 11–15, 2005, Tehran, Iran.

رفاهی, رقیه ، رهباني نوبر, محمد ، افراسیابی, عباس ، رفاهی, سهیلا (1384) ارتباط هیپر هموسیستئینمی و استرس اکسیداتیو با وسعت ضایعات آترواسکلروتیک کرونری، بیمارستان شهید مدنی تبریز. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 63 (4). ص.ص.308-315. شاپا ISSN: 1683-1764

رفاهی, سهیلا ، رفاهی, رقیه ، مشعوفی, مهرناز ، امانی, مجتبی (1387) نقش نانو ذرات SPIO در تصویربرداری ام آر آی. در: دومین کنگره بین المللی نانوتکنولوژی , 9-7 آبانماه 1387, دانشکده شیمی دانشگاه تبریز.

رمضانی, مهرنوش ، هدایتی, مهدی ، حسینی اصل, سید سعید ، طباطبایی, معراج ، مأذنی, محمد ، نصیری, شیرزاد (1395) ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D و پلی مورفیسم هاي گیرنده آن با سرطان مدولاري تیرویید. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 74 (4). ص.ص.274-281. شاپا 1683-1764

رهبری, رزگار ، مأذنی, محمد ، گل محمدی, محمد قاسم ، بهلولی, شهاب ، نجف زاده, نوروز ، نیاپور, علی ، سقا, محسن (1391) نقش آنتي آپوپتوتيك نوتوكورد جنين جوجه بر سومايتها در محيط آزمايشگاهي. در: دهمین کنگره علوم تشریحی ایران, 1391/2/22, علوم پزشکی گیلان.

رهبری, رزگار ، مأذنی, محمد ، گل محمدی, محمد قاسم ، سقا, محسن (1392) تضعیف بیان Caspase-2 در سلولهای سومایتی به دنبال هم کشتی با نوتوکورد جنین جوجه. ISRN Cell Biology ــ 2013 . ص.ص.2-8. شاپا 2090-7370

س

ستاری, زهرا ، پور فیض, حسین ، دهقان, غلامحسین ، امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر (1391) مطالعات غیرفعال سازی و قفل کنفورماسیونی گلوکز اکسیداز. Structural Chemistry ــ . ص.ص.1-6. شاپا 1040-0400

سرایی, فرنوش ، سقا, محسن ، محسنی کوچصفهانی, هما ، عبدانی پور, علیرضا ، ملکی, مسعود ، نیکوگفتار, مهین (1393) پارامترهای بیولوژیکی موثر بر پاسخ سلولهای بنیادی مزانشیمی بندناف انسانی به اسید رتینوئیک. Biofactors ــ 40 (6). ص.ص.624-635. شاپا 1872-8081

سقا, محسن ، مأذنی, محمد (1386) ضروريات بيوشيمی. انتشارات رهرو دانش (با همكاري دانشگاه علوم پزشكي اردبيل), اردبيل. شابک 964 -8478 - 23 - 6

سقا, محسن ، نصر اصفهاني, محمد حسين ، رضازاده ولوجردی, مجتبی (1376) تاثیر گلوتاتیون و روی بر کروماتین هسته اسپرم انسان. در: The Middle East Fertility Society annual meeting, 1997, Dubai, United Arab Emirates.

سقا, محسن ، مأذنی, محمد ، گل محمدی, محمد قاسم ، رهبری, رزگار (1390) بررسی تغییرات برخی از فاکتورهای آپوپتوتیک در سلول‌های سومایت جنین جوجه به دنبال هم‌کشتی با نوتوکورد. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سقا, محسن ، محمدزاده وردین, محمد (1393) کارکردهای بیولوژیکی مختلف اسید رتینوئیک در تکوین طبیعی جنین. Stem Cells and Translational Medicine ــ 2 (1). ص.ص.1-3. شاپا 2377-2557

سقا, محسن ، نصر اصفهاني, محمد حسين ، رضازاده ولوجردی, مجتبی (1379) اثر گلوتاتيون بر نامتراكم شدن كروماتين هسته اسپرم انسان. فصلنامه پزشكي ياخته ــ 2 (6). ص.ص.77-83. شاپا 1561-4921

سقا, محسن ، نعمتی, علی (1381) وضعيت تغذيه و شاخص هاي آنتروپومتريك دختران دانش آموز شهر اردبيل و ارتباط آن با سن شروع اولين قاعدگي، 79-1378. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (3). ص.ص.40-47. شاپا 1735-2452

سلمانیان, صالحه ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، علی پناه مقدم, رضا ، لعل فام, میترا (1396) تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بر hs – CRP سرمی مردان جوان متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز. در: دومین همایش تازه های پژوهش در علوم ورزشی, 15 اردیبهشت 1396, اردبیل - ایران.

سوزن گر, نرگس ، محمد رضا, صادقی ، جدی, فرهاد ، صومی, محمد حسین ، شیرمحمدی, مسعود ، صمدی, ناصر (1397) مقایسه تکنیک های تجزیه و تحلیل گسترده ژنوم برای بررسی متیلاسیون DNA در سرطان های انسانی. Journal of Cellular Physiology ــ 233 (5). ص.ص.3968-3981. شاپا 0021-9541

ش

شادمان فرد, علی ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، مأذنی, محمد (1391) اثر مکمل یاري آب انار بر استرس اکسیداتیو در مردان جوان. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (5). ص.ص.77-86. شاپا 2228-7280

شادمان فرد, علی ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، مأذنی, محمد (1391) تأثير مکمل آب انار بر استرس اکسیداتیو به دنبال ورزش درمانده ساز. در: اولین کنفرانس بین المللی بیوشیمی فیزیک, 26-24 خرداد 1391, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شادمان فرد, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، مأذنی, محمد (1391) تاثیر آب انار بر فعالیت آنزیم پارااکسوناز-1 به دنبال ورزش درمانده ساز. در: هشتمین كنگره بین‌المللی پزشكی ورزشی ایران , 13-15 اردبیهشت 1391, فدراسیون پزشكی ورزشی جمهوری اسلامی ایران (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان).

شریفی پاسندی, مرضیه ، حسینی شیرازی, فرشاد ، غلامی, محمد رضا ، صالحی, حسین ، نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد ، قاسمی حمیدآبادی, هاتف ، نیاپور, علی (1396) سلول های اپی/پرینورال، سلول های شوآن و همچنین یکپارچگی غلاف پرینورال به دنبال مواجهه با 2,4-D تحت تاثیر قرار می گیرند. Neurotoxicity Research ــ online . شاپا 1029-8428

شریفی پاسندی, مرضیه ، مأذنی, محمد ، نیاپور, علی (1395) ارزیابی مالون دی آلدهید به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو در سلول های فیبروبلاست عصب محیطی پس از مواجهه با 4،2 دی کلروفنوکسی استیک اسید. در: چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران (مبانی مولکولی تشخیص و درمان بیماریها), 26-28 مرداد 1395, تهران - ایران.

شریفی پاسندی, مرضیه ، مأذنی, محمد ، نیاپور, علی (1394) سد خونی عصبی و نورو پاتی دیابتی:ارتباطات آناتومیکی و بیوشیمیایی. در: هشتمین کنگره بین المللی نوروریستوراتولوژی, 7-9 اردیبهشت 1394, تهران- ایران.

شهباززادگان, سمیرا ، هاشمی مجد, كاظم ، شهبازی, بهزاد (1389) اندازه گيري غلظت نيترات در سبزيها و ميوه هاي عرضه شده در شهر اردبيل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (1). ص.ص.38-47. شاپا 1735-2452

شهسواری, غلامرضا ، فیروزی, مجید ، مهدوی فرد, سینا ، جودکی, اسما ، بیرجندی, مهدی (1396) نور درمانی اکسیداسیون پروتئین و لیپید را در نوزادان پیش ترم و ترم تحریک می‌کند. Caspian Journal of Pediatrics ــ 3 (2). ص.ص.248-252. شاپا 2423-4729

شکوهی, مجید ، شوره ای, حامد ، سلطانی, ملیحه ، ابطحی ایوری, سید حسین ، سلیم نژاد, رامین ، مقیمیان, مریم (1397) اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی شاهتره بر آسیب های بیضه ناشی از تورشن / دتورشن در موش های صحرایی بالغ. Andrologia ــ online . ص.ص.1-9. شاپا 1439-0272

ص

صادقی, محمدرضا ، جدی, فرهاد ، سوزن گر, نرگس ، صومی, محمدحسین ، شیرمحمدی, مسعود ، خاضع, وحید ، صمدی, ناصر (1397) محور Nrf2 / P-glycoprotein با ویژگی های بالینی پاتولوژیکی در سرطان کولورکتال همبستگی دارد. Biomedicine & Pharmacotherapy ــ 104 . ص.ص.456-464. شاپا 0753-3322

صادقی, محمدرضا ، جدی, فرهاد ، سوزن گر, نرگس ، صومی, محمدحسین ، صمدی, ناصر (1396) نقش محور Nrf2-Keap1 در پیشرفت و مقاومت به شیمی درمانی در سرطان کولورکتال. Tumor biology ــ 39 (6). ص.ص.1-10. شاپا 1010-4283

صالحی, حسین ، امیرپور, نوشین ، نیاپور, علی ، رضوي, شهناز (1394) مروری بر پتانسیل تمایز نورونی سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی. Stem Cell Reviews and Reports ــ online . ص.ص.1-16. شاپا 8943-1550

ط

طلایی, سمیه ، اسدی, اسد ، امانی, مجتبی (1389) مرور کوتاهی بر سوبستراها و مهار کنندههای آمین اکسیداز حاوی مس. در: همایش ملی پروتئومیکس, 7- 6 آبان 1389, دانشگاه شیراز.

طلایی, سمیه ، اسدی, اسد ، امانی, مجتبی (1389) نقش آمین اکسیداز در گیاهان و اثرات ضد سرطانی آن. در: همایش ملی پروتئومیکس, 7- 6 آبان 1389, دانشگاه شیراز.

طلایی, سونا ، اسدی, اسداله ، امانی, مجتبی (1392) مهار رقابتی آمین اکسیداز حاوی مس توسط هیدروکلراید ویتامین B. Molecular Biology Research Communications ــ 2 (1-2). ص.ص.29-38. شاپا 2322-181X

طلایی, سونیا ، اسدی, اسد ، امانی, مجتبی (1391) مهار آنزیم امین اکسیداز جوانه نخود توسط تترااتیلن پنتامین. Molecular Biology Research Communications (MBRC) ــ 1 (1). ص.ص.27-32. شاپا 2322-181X

ع

عاجلو, داوود ، بهنام, حسین ، صبوری, علی اکبر ، محمدی زنوزی, فرخزاد ، رنجبر, بیژن ، موسوی موحدی, علی اکبر ، حسنی, زهرا ، علیزاده, کمال ، قرنفولی, محسن ، امانی, مجتبی (1386) مطالعات ترمودینامیکی و ساختاری آبومین انسانی در حضور پلی اکسومتالات. Bulletin of the Korean Chemical Society ــ 28 (5). ص.ص.730-736. شاپا 0253-2964

عباسپور چوبی, سید علی اصغر ، عابدی, علی ، مأذنی, محمد ، محمودزاده, یاور ، علیپور, محسن (1396) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪی ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﻮﺩﺭ ﺭﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺁﻧﻐﻮﺯﻩ(ﮔﻮﻧﻪOvina) ﻭ ﺍﻣﭙﺮﺍﺯﻭﻝ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺯﺧﻢ ﻣﻌﺪﻩ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺪﻭﻣﺘﺎﺳﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺵ ﺻﺤﺮﺍﻳﻲ ﻧﺮ. مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ــ 25 (110). ص.ص.24-33. شاپا 1606-9366

عباسی, اسدالله ، امانی, مجتبی ، نجف زاده, نوروز ، یلمه ها, یاسین ، مأذنی, محمد ، فکور, سینا (1394) افزايش اثرات درمانی سيس پلاتين و 5- فلورواوراسيل بر روی رده‌های سلولی AGS و KYSE-30 با استفاده از تيمار ترکيبی رتينوئيک اسيد تمام ترانس. مجله علوم پرشکی زنجان ــ 23 (97). ص.ص.21-33. شاپا 9366-1606

عباسی, اسدالله ، امانی, مجتبی ، نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد (1392) بررسی اثرات سيتوتوکسيک ترکيب رتينوئيک اسيد تمام ترانس با ‌سيس‌ پلاتين بر روی رده سلولی سرطان مری(Kyse-30). مجله دانشگاه علوم پزشکی اراك ــ 16 (11). ص.ص.52-60. شاپا 2008-644X

عبدی, عصمت ، لطیفی نوید, سعید ، زهری, صابر ، یزدانبد, عباس ، صفرعلی زاده, رضا (1396) ژنوتایپ های هلیکوباکتر پیلوری خطر ابتلا به سرطان معده نوع نان-کاردیا و نوع روده ای یا دیفیوز در اردبیل را تعیین می کنند: یک منطقه بسیار خطرناک در شمال غربی ایران. Microbial Pathogenesis ــ 107 . ص.ص.287-292. شاپا 0882-4010

علایی, ل ، امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر (1389) غیر فعال شدن حرارتی و قفلهای کنفورماسیونی کربونیک انهیدراز. در: دهمین کنگره بیوشیمی فیزیک , 2-5 اسفند 1389, جهرم-ایران.

علایی, لقمان ، موسوی موحدی, علی اکبر ، هادی علیجانوند, حمید ، صبوری, علی اکبر ، احمد, فیضان ، امانی, مجتبی (1391) غیرفعال سازی و قفلهای کنفورماسیونی کربونیک انهبدراز گاوی. Protein and Peptide Letters ــ 19 (8). ص.ص.852-858. شاپا 0929-8665

علی پناه مقدم, رضا ، حسین زاده, سارا ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، ملک زاده, ودود (1396) مقایسه عادات غذایی و نیترات سرم در بیماران مبتلا به سرطان مري با افراد سالم. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 17 (2). ص.ص.241-251. شاپا 2228-7280

علی پناه مقدم, رضا ، دلیرژ, نوروز ، مأذنی, محمد ، رحمانی کوکیا, نسیم (1395) تأثیر آنتی ژن های توموری حاوی پروتئین های شوک حرارتی در حضور اگزوزوم های سلول های بنیادی مزانشیمال نوع 1 بر میزان سلول کشی لنفوسیت های T تحریک شده با سلول های دندریتیک. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

علی پناه مقدم, رضا ، رهباني نوبر, محمد (1385) بررسي غلظت پراكسيدهاي ليپيدي سرم به عنوان عامل خطر بيماري هاي عروق كرونري در مردان. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 6 (2). ص.ص.149-155. شاپا 1735-2452

علی پناه مقدم, رضا ، قربانی حق جو, امیر ، ارگانی, حسن ، حسینی اصل, سید سعید (1391) ارتباط سطح هموگلوبین با سطوح سرمی هپسیدین و هاپتوگلوبین و ژنوتیپ و فنوتیپ آنها در بیماران مرحله چهارم نارسايی مزمن کلیوی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

علی پناه مقدم, رضا ، قربانی حق جو, امیر ، ارگانی, حسن ، حسینی اصل, سید سعید (1392) ارتباط میان ژنوتیپ های هاپتوگلوبین و وضعیت التهابی با سطح هموگلوبین در بیماران واجد کم خونی مبتلا به بیماری کلیوی مزمن مرحله ۴. HealthMED ــ 7 (3). ص.ص.779-785. شاپا 1840-2291

علی پناه مقدم, رضا ، قربانی حق جو, امیر ، ارگانی, حسن ، نعمتی, علی ، امانی, فیروز ، بشردوست, بهمن (1394) بررسی ارتباط سطوح سرمی هپسیدین، وضعیت آهن و سطح هموگلوبین در بیماران با مرحله چهارم نارسایی مزمن کلیوی مبتلا به کم خونی. JPMA )Journal Of the Pakistan Medical Association) ــ 65 (4). ص.ص.354-357. شاپا 0030-9982

علی پناه مقدم, رضا ، مأذنی, محمد ، نعمتی, علی ، امانی, مجتبی ، نقی زاده باقی, عباس (1390) بررسي ميزان ريز مغذي ها (Trace elements)، پراکسيداسيون ليپيدي و آنزيم هاي آنتي اکسيدان در بيماران همودياليزي بخش دياليز بيمارستان بوعلي اردبيل. [ طرح تحقیقاتی]

علی پناه مقدم, رضا ، مأذنی, محمد ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، امانی, مجتبی ، بشردوست, بهمن ، بهلولی, شهاب ، وطن خواه, امیرمنصور (1390) استرس اکسیداتیو و عناصر کمیاب در بیماران همودیالیزي غیردیابتی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (3). ص.ص.228-237. شاپا 2228-7280

علی پناه مقدم, رضا ، مهری پیرایواتلو, آرش ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، ملک زاده, ودود ، مأذنی, محمد ، منافی, فریده ، محمدزاده وردین, محمد ، محمدنیا, علیرضا (1397) بررسی تاثیر آندروگرافولید روی بیان آنزیم پاراکسوناز 2 در موش صحرایی نر نژاد ویستار. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 28 (160). ص.ص.1-7. شاپا ۱۷۳۵-۹۲۶۰

علی پناه مقدم, رضا ، نعمتی, علی ، امیریانی, تقی ، حسین زاده, سارا (1394) بررسی مقایسه‌اي‌ سطوح سرمی ‏پروتئین p53 و عوامل خطرزای تغذیه‌اي‌ درژنوتیپ‏های مختلف ‏هاپتوگلوبین در بیماران مبتلا به سرطان مری و افراد سالم در استان گلستان. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

علی پناه مقدم, رضا ، نعمتی, علی ، ملک زاده, ودود ، خدائی, مریم (1395) بررسی تاثیر آندروگرافولید روی بیان هم اکسیژناز1 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان موش صحرایی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

علی پناه مقدم, رضا ، نعمتی, علی ، ملک زاده, ودود ، منافی, فریده (1395) تاثیر آندروگرافولید روی بیان ژن هپسیدین در موش صحرایی نر نژاد ویستار دچار اضافه باری ثانویه آهن. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

علی پناه مقدم, رضا ، نعمتی, علی ، ملک زاده, ودود ، پورمحمد, پیروز (1396) بررسی تاثیر مقایسه ای اکسید روی با نانو ذرات اکسید روی، روی بیان ژن هپسیدین در کبد موش صحرایی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

علی پناه مقدم, رضا ، نعمتی, علی ، مولوی, پرویز (1386) اساس بیوشیمیایی و ملکولی آترواسکلروز. موسسه فرهنگی انتشاراتی یاوریان, اردبیل. شابک 964-6563-26-0

علی پناه مقدم, رضا ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس (1386) استفاده از MDA سرم به عنوان مارکر تشخیصی در بیماری شریان قلبی پایدار. Research Journal of Biological Sciences ــ 3 (2). ص.ص.206-210. شاپا 1815-8846

علیزاده, شعبان ، بهلولی, شهاب ، عابدی, علی ، موسوی, سید هادی ، جعفرزاده, بهزاد ، همرنگ, نوروز ، ایمانی, علی (1389) بررسی سطوح سرمی لپتین، LIF و IL-6 در بیماران با لوسمی های لنفوئیدی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (4). ص.ص.340-351. شاپا 2228-7280

ف

فروغ ریحانی, محمد ، رضا قلی زاده, یوسف ، نریمانی, محمد رضا ، رضاقلی زاده, لطف اله ، مأذنی, محمد ، سروش برحقی, محمد حسین ، محمودزاده, یاور (1396) اثر آنتی باکتریال غلظت های مختلف هیپوکلریت سدیم بر بیوفیلم های انتروکوکوس فکالیس در ریشه دندان. Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects ــ 11 (4). ص.ص.215-221. شاپا 2008-210X

فلاح باقری, آزاده ، امانی, مجتبی ، خدارحمی, رضا ، موسوی موحدی, علی اکبر (1389) پایدار سازی کربرنیک انهیدراز انسانی با گلوکز به عنوان اسمولیت. در: دهمین کنگره بیوشیمی فیزیک , 2-5 اسفند 1389, جهرم-ایران.

ق

قبادی مراللو, حسن ، متین, سمیه ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس (1395) تاثیر مکمل اسید لینولئیک مزدوج در وضعیت تغذیه ای بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease ــ 11 (1). ص.ص.2711-2720. شاپا 1176-9106

قبادی مراللو, حسن ، نعمتی, علی ، علی پناه مقدم, رضا ، جوادی, حسن (1396) تاثیر اسید لینولئیک مزدوج بر سطح سرمی لپتین در بیماران مبتلا به COPD. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

م

مأذنی, محمد ، آصغر زاده, محمد ، مؤدب, سیدرضا ، امانی, مجتبی ، راشدی, جلیل (1392) بررسی پلی مورفیسم ژنی گیرنده ویتامین D و ارتباط آن با غلظت این ویتامین در حساسیت به توبرکلوزیس. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مأذنی, محمد ، آيرملو, هرمز ، ارگانی, حسن (1389) اثر تجويز روي برنتايج آزمايش سرعت هدايت عصبي دربيماران همودياليزي مزمن. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (2). ص.ص.155-165. شاپا 1735-2452

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره (1385) بهبود آسیبهای اکسیداتیو در بیماران همودیالیزی مزمن بدنبال تجویز روی. [ طرح تحقیقاتی]

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره ، بنایی, شکوفه ، کاظمی اربط, بابک ، رضاقلی زاده, لطف اله (1396) اثر مکمل روی بر فشار خون و شمارش کامل سلولهای خونی در بیماران همودیالیزی. Asian Journal of Medicine and Health ــ 7 (3). ص.ص.1-10. شاپا 2456-8414

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره ، رهباني نوبر, محمد ، قربانی حق جو, امیر ، مهدوی, رضا ، رحیمی اردبیلی, بابک (1386) تأثير تجويز روي در بهبود حس چشايي بيماران همودياليزي مزمن. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ــ 29 (1). ص.ص.77-82. شاپا 1608-5671

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره ، قربانی حق جو, امیر ، حمیدی, امیر ، اصغری استیار, مهرداد ، نظامی, نریمان (1392) تأثیر مکمل یاری روی بر وضعیت آنتی اکسیدانی و پراکسیداسیون لیپیدی در بیماران همودیالیزی. Journal of Renal Nutition ــ 23 (3). ص.ص.180-184. شاپا 1051-2276

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره ، قربانی حق جو, امیر ، عقیلی, سهیلا ، حسینی اصل, سید سعید (1385) تأثیر تجویز روی در بهبود حس چشایی بیماران همودیالیزی مزمن. در: اولین کنگره عناصر کمیاب ایران, آبان 1385 20-21, دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

مأذنی, محمد ، ارگانی, حسن ، رشتچي زاده, نادره ، قربانی حق جو, امیر ، عقیلی, سهیلا ، حسینی اصل, سید سعید (1385) روی به عنوان آنتی اکسیدان در بیماران همودیالیزی. در: اولین کنگره عناصر کمیاب ایران, آبان 1385 20-21, دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

مأذنی, محمد ، توتونچی, سهیل ، شاهی, دلاور ، منافی, حامد ، یزدی, مینا ، خواجویی نژاد, مرضیه ، رضایی مقدم, عادل ، مهاجری, داریوش (1393) تأثیر حفاظتی عصاره اتانولی زردچوبه بر آسیبهای روده القاء شده توسط متوترکسات با کاهش استرس اکسیداتیو در موش صحرایی. مجله پزشکی ارومیه ــ 25 (2). ص.ص.119-128. شاپا 3727-1027

مأذنی, محمد ، جوادی, شبنم ، بشیری, جعفر ، نقی زاده باقی, عباس ، وطن خواه, امیرمنصور (1389) بررسی فعالیت پارا اکسونازی و آریل استرازی سرم در بیماران مبتلا به سرطان معده. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (3). ص.ص.250-260. شاپا 1735-2452

مأذنی, محمد ، حسینی اصل, سید سعید ، هدایتی, مهدی ، رمضانی, مهرنوش (1395) بررسی سطح سرمی ویتامین D 25-Hydroxy Vitamin D و ارزیابی پلی مورفیسمهای BsmI rs1544410 G>Aو FokI rs10735810 T>C گیرنده ویتامین D در بیماران مبتلا به سرطان مدولاری تیروئید. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مأذنی, محمد ، حمیدزاده اربابی, یوسف ، نعمتی, علی ، مشعوفی, مهرناز ، مهدوی, رضا (1391) مقایسه تاثیر روش های آموزش حضوری و غیرحضوری کارکنان بهداشتی بر آگاهی مادران و تغییرات آنتروپومتریک شیرخواران. مجله سلامت و بهداشت اردبیل ــ 3 (1). ص.ص.74-86. شاپا 2228-7183

مأذنی, محمد ، دانیال زاده, آلبرت (1377) مقایسه مقادیر میانگین سرمی ویتامین C در بین بیماران شریان کرونر و افراد سالم. بولتن علمی-خبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ پائیز (7). ص.ص.7-15.

مأذنی, محمد ، سعیدیان, شهریار ، جوادی, شبنم (1388) تعيين ميزان آنزيم پاراکسوناز-1 و مالون دي آلدهيد در سرم بيماران مبتلا به سرطان معده در استان اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه پیام نور تهران.

مأذنی, محمد ، شادمان فرد, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، علی پناه مقدم, رضا (1393) تأثیر مکمل یاری آب انار بر ماتریکس پروتئینازهای 2 و 9 در مردان جوان متعاقب ورزش وامانده ساز. Jounral of Pakistan Medical Association ــ 64 (7). ص.ص.785-790. شاپا 0030-9982

مأذنی, محمد ، علی پناه مقدم, رضا ، حیدریان, اسفندیار ، موسوی اضماره, سیده فاطمه (1394) بررسی اثر عصاره هيدروالكلي گياه چویل (Ferulago angulata) بر شاخص‌هاي بیوشیمی و عملکرد كبد در موش‌هاي صحرايي نر ديابتي. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مأذنی, محمد ، محمودزاده, یاور ، رضاقلی زاده, لطف اله (1397) بررسی اثرات محافظتی عصاره‌ی بابونه‌ی گاوی بر آسیب‌ قلبی القاء شده توسط تتراکلریدکربن در موش صحرایی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ــ 23 (2). ص.ص.70-80. شاپا 1560-652x

مأذنی, محمد ، محمودزاده, یاور ، چینی فروش, میرمهدی ، بنایی, شکوفه ، رضاقلی زاده, لطف اله ، محمدنیا, علیرضا (1397) اثر حفاظت کلیوی عصاره متانولی گیاه بابونه گاوي(Tanacetum parthenium) بر آسیب کلیوی القا شده با تتراکلریدکربن در موش صحرایی. Avicenna Journal of Phytomedicine ــ 8 (4). ص.ص.370-379. شاپا 2228-7930

مأذنی, محمد ، نعمتی, علی (1379) معرفی نسبت مس/ويتامين C به عنوان عامل ضد خطرزای در بيماری شريان کرونر. در: کنگره سالیانه پاتولوژی, 1379 آبان 14-19, تهران، ایران.

مأذنی, محمد ، نعمتی, علی ، دانیال زاده, آلبرت (1378) سطح سرمی مس در بیماری شریان کرونر. در: پنجمین کنگره تعذیه ایران, 1378 شهریور 22-25, تهران، ایران.

مأذنی, محمد ، نعمتی, علی ، سقا, محسن ، عابدی, علی (1379) اثر سیگار بر روی مس/ویتامین C سرم در بین بیماران شریان کرونر. در: چهارمین کنگره بین المللی بیماریهای ریوی و سل, 1379 آبان 10-13, تهران، ایران.

مأذنی, محمد ، نعمتی, علی ، عابدی, علی (1380) ارزیابی مقادیر سرمی مس در بیماران لوسمی. در: اولین همایش سراسری تحقیقات سرطان , 25-28 اردیبهشت 1380, ارومیه.

مأذنی, محمد ، نعمتی, علی ، عقیلی, سهیلا (1390) مشروبات الکلی از نظر اسلام. در: کنگره قرآن پژوهی و طب (همایش انسان سالم), 22 آبان 1390, سالن نوعی اقدم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مأذنی, محمد ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، امانی, مجتبی ، حیدری, کبری ، علی پناه مقدم, رضا (1397) تأثیر مصرف ماست پروبیوتیک بر استرس اکسیداتیو و فاکتورهای التهابی در افراد مونث جوان متعاقب ورزش وامانده ساز. Journal of the Pakistan Medical Association ــ 68 (12). ص.ص.1748-1754. شاپا 0030-9982

مأذنی, محمد ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، امانی, مجتبی ، اعلم الهدی, یاشار (1392) تاثیر مکمل اسید لینولئیک مزدوج بر استرس اکسیداتیو و متالوپروتئینازهای ماتریکسی مردان جوان متعاقب فعالیت ورزشی درمانده ساز. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مأذنی, محمد ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، امانی, مجتبی ، حیدری, کبری (1393) تاثیر مصرف ماست پروبیوتیک بر روی استرس اکسیداتیو و التهاب در زنان جوان متعاقب فعالیت ورزشی وامانده ساز. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مأذنی, محمد ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، شادمان فرد, علی (1390) اثر مصرف آب انار بر متغیرهای آنتی اکسیدانی و اکسیداتیو مردان جوان متعاقب فعالیت ورزشی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مأذنی, محمد ، یزدانبد, عباس ، گلمرادی پیله رود, رويا (1390) اندازه گیری فعالیت پارااکسونازی وآریل استرازی آنزیم پارااکسوناز-1 در افراد مبتلا به سرطان مری در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

متین, سمیرا ، متین, سمیه (1397) نقش درمان ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری در مهار متالوپروتیداز ماتریکسی 9 در سرطان معده. در: The Second International Congress on Updates of Prevention Diagnosis and Treatment of GI Cancers, Agu 15-16 , 2018, Tabriz - Iran.

متین, سمیه ، متین, سمیرا (1393) ارزيابي وضعيت تغذيه ای بيماران مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني دربیمارستان امام خمینی اردبیل. در: همایش کشوری تغذیه و سرطان, 30-28 بهمن 1393, یزد،ایران.

متین, سمیه ، نعمتی, علی ، قبادی مراللو, حسن ، علی پناه مقدم, رضا ، رضاقلی زاده, لطف اله (1397) اثر اسید لینولئیک کونژوگه بر استرس اکسیداتیو و متالوپروتئینازهای ماتریکس 2 و 9 در بیماران مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease ــ 13 . ص.ص.1449-1454. شاپا 1176-9106

محمدخانی, اشرف ، درویش مقدم, صدیف ، سلمانرخانی, حسن ، علاف اصغری, امین ، یزدانبد, عباس ، میرزایی, محبوبه ، حاج شیخ الاسلامی, ارغوان ، بشیری, جعفر ، سجادی, علیرضا ، مسرت, صادق (1392) نقش پیشگویی کننده پپسینوژن یک و دو در تشخیص گاستریت آتروفیک در مناطقی با بروز متفاوت از کانسر معده. Archives of Iranian Medicine ــ 16 (4). ص.ص.208-212. شاپا 1029-2977

محمدزاده, علیرضا ، جعفری, ناصر ، باباپور, بهزاد ، دوستکامی, حسین ، حسینیان, عدالت ، حسن پور, محمد (1391) ارزیابی تاثیر Preconditioning مرحله ای بر فاکتورهای بیوشیمیایی در بیماران تحت عمل جراحی CABG. ISRN Cardiology ــ 2012 (2012). ص.ص.4-1. شاپا 2090-5599

محمدزاده, علیرضا ، جعفری, ناصر ، حسن پور, محمد ، سهندی فر, سهیل ، غفاری, مسعود ، علائی, واحد (1392) تاثیر پرفیوژن منقطع در بای پس قلبی ریوی روی مارکرهای بیوشیمیایی و فعالیت کلیه در بیماران تحت جراحی قلب. American Journal of Cardiovascular Disease ــ 3 (3). ص.ص.158-162. شاپا 2160-200X

محمدزاده, علیرضا ، پیرزاده, اصغر ، جعفری, ناصر ، شقاقی, حسن (1395) ارزیابی ارتباط بین سطح پلاسمایی فیبرینوژن و خونریزی بعد از جراحی قلب. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمدزاده وردین, محمد ، حبیبی رودکنار, مهریار ، جهانیان نجف آبادی, علی (1393) افزایش بیان بواسطه آدنوویروس، ژن Nrf2 در سلولهای بنیادی مزانشیمی، رتها را در برابر آسیب حاد کلیوی محافظت نمود. Advanced Pharmaceutical Bulletin ــ 5 (2). ص.ص.201-208. شاپا 5881-2228

محمدزاده وردین, محمد ، پناهپور, حمداله ، گل محمدی, محمد قاسم ، سقا, محسن (1395) انتقال پروتئین تیمیدیلات کیناز بواسطه میکرووزیکولهای اختصاصی تومور پوشیده با آنتی بادی. Critical Reviews in Eukaryotic Gene Expression ــ 26 (1). ص.ص.11-17. شاپا 4403-1045

محمدپور, نوشین ، مهدوی, رضا ، قائم مقامي, سيدجمال ، ارگانی, حسن ، رزاقي, رضا ، مأذنی, محمد (1385) بررسی اثرات مکمل یاری روی بر وضعیت اشتها و خشکی دهان در بیماران همودیالیزی. در: نهمین کنگره تغذیه ایران, 1385 شهریور 13-16, تبریز، ایران.

محمدپور, نوشین ، مهدوی, رضا ، قائم مقامي, سيدجمال ، ارگانی, حسن ، رزاقي, رضا ، مأذنی, محمد (1383) بررسی وضعیت ریزمغذیها در بیماران تحت درمان با همودیالیز مداوم. در: هشتمین کنگره تغذیه ایران, 1383 شهریور 16-19, تهران، ایران.

محمودزاده, یاور ، مأذنی, محمد ، رضاقلی زاده, لطف اله (1396) اثر حفاظتی عصاره متانولی گیاه بابونه گاوي(Tanacetum parthenium) بر آسیب کبدی القا شده با تتراکلریدکربن در موش صحرایی. Toxicology Reports ــ 4 . ص.ص.455-462. شاپا 2214-7500

محمودزاده, یاور ، مأذنی, محمد ، رضاقلی زاده, لطف اله ، عباسپور چوبی, سید علی اصغر (1395) اثر محافظتی عصاره ی هیدروالکلی گیاه بابونه ی گاوی بر میزان گلوکز خون موش های صحرایی مبتلا به آسیب کبدی القا شده توسط تتراکلرید کربن. در: هفتمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجوئی, 23 اردیبهشت 1395, اردبیل - ایران.

محمودزاده, یاور ، مأذنی, محمد ، رضاقلی زاده, لطف اله ، عباسپور چوبی, سید علی اصغر (1395) بررسی تاثیر عصاره ی بابونه ی گاوی(Tanacetum parthenium) بر میزان آنزیم های کبدی در موش های صحرایی آسیب دیده با تتراکلریدکربن. در: چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران ( مبانی مولکولی تشخیص و درمان بیماری ها), 26-28 مرداد 1395, تهران - ایران.

محمودزاده, یاور ، مأذنی, محمد ، رضاقلی زاده, لطف اله ، عباسپور چوبی, سید علی اصغر ، ذبیحی, اسلام ، پورمحمد, پیروز (1395) تأثیر عصاره گیاه بابونه گاوي بر سطوح آنتی اکسیدانی بافتهاي مختلف رتهاي مواجهه یافته با تتراکلریدکربن. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 16 (4). ص.ص.363-373. شاپا 2228-7280

محمودزاده, یاور ، متولی باشی, سید اقبال ، بامداد, خیام ، ذبیحی, اسلام ، شیخکانلوی میلان, حمید ، حمیدی, نسرین (1396) اثر پیش درمانی عصاره هیدروالکی قارچ دنبلان (Terfezia boudieri) بر بهبود فاکتورهای کبدی در مدل آسیب کبدی ناشی از تتراکلرید کربن (CCl4) در موش صحرایی نر. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 17 (1). ص.ص.58-68. شاپا 7280-2228

محمودی نیا, سمیرا ، مأذنی, محمد ، نیاپور, علی (1395) سلول های بنیادی مشتق از دندان: انواع و خصوصیات. در: The 12th Iranian Congress on Anatomical Acience, May 4-6 , 2016, Tehran - Iran.

مقدم‌نيا, سيدحسن ، رضایی طاویرانی, مصطفی ، رنجبر, بیژن ، گلزاری, سوسن ، خزاعی, معصومه ، امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر (1382) حدواسط جديد در ساختار آلبومين سرم انساني در اثر ايجاد تب. علوم پيراپزشکي ــ 1 (3). ص.ص.113-118. شاپا 1735-7802

ملازاده, لیلا ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، علی پناه مقدم, رضا ، مأذنی, محمد (1396) تاثیر مصرف مکمل گلوتامین روی مالون‌دی‌آلدئید و ظرفیت کل‌آنتی‌اکسیدانی سرم مردان جوان متعاقب فعالیت ورزشی درمانده ساز. در: دومین همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی, 15 اردیبهشت 1396, اردبیل - ایران.

ملک زاده, ودود ، منافی, فریده ، علی پناه مقدم, رضا ، نعمتی, علی ، مهری پیرایواتلو, آرش ، نوروزی, فیروز ، محمدزاده وردین, محمد ، امانی, فیروز (1397) آندروگرافولید، یک مهار کننده جدید ژن هپسیدین. Journal of Clinical and Diagnostic Research ــ 12 (5). BF01-BF04. شاپا 2249-782X

ملک زاده, ودود ، منافی, فریده ، مهری پیرایواتلو, آرش ، نعمتی, علی ، علی پناه مقدم, رضا (1397) ایجاد مدل مسمومیت کبدي ناشی از اضافه بار آهن و بررسی تاثیر آن روي سطوح سرمی هپسیدین در موش صحرایی نر نژاد اسپراگو. مجله علوم پزشکی خراسان شمالی ــ 10 (2). ص.ص.65-71. شاپا 8701-2008

منافی, فریده ، علی پناه مقدم, رضا (1395) ارزیابی MDA و SOD در مدل اضافه باری ثانویه آهن. در: The 3rd International CUA Graduate Students Symposium, Jun 5-6, 2016, Ardebil - Iran.

منافی, فریده ، علی پناه مقدم, رضا ، نعمتی, علی ، ملک زاده, ودود ، مهری پیرایواتلو, آرش (1396) ارزیابی تاثیز آندروگرافولید روی فعالیت سرمی آنزیم‌های سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز و سطوح سرمی مالون‌دی‌آلدئید در مدل موش صحرایی دچار اضافه باری ثانویه آهن. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 17 (4). ص.ص.456-464. شاپا 2228-7280

منافی, فریده ، علی پناه مقدم, رضا ، نعمتی, علی ، مهری پیرایواتلو, آرش ، ملک زاده, ودود (1395) ایجاد مدل اضافه باری ثانویه آهن در قلب موش صحرایی نژاد اسپراگو. در: The 1 st National congress on Animal models in experimental medical researches, Apr 14, 2016, Shiraz - Iran.

منافی, فریده ، فرزانه شیخ احمد, زهرا ، مهری پیرایواتلو, آرش ، علی پناه مقدم, رضا (1395) ارزیابی کاتالاز سرمی به عنوان بیومارکر آنتی اکسیداتیو استرس در بیماران مبتلا به سرطان مری. در: The 3rd International CUA Graduate Students Symposium, Jun 5-6, 2016, Ardebil - Iran.

مهاجری, داریوش ، رضایی, علی ، موسوی, غفور ، مأذنی, محمد ، رضایی مقدم, عادل (1391) اثرات محافظتی کروسین بر استئاتوز کبد در موشهاي صحرایی تغذیه شده با جیره پرچرب. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (2). ص.ص.173-189. شاپا 1735-2452

مهدوی راد, مینا ، نجف زاده, نوروز ، نیاپور, علی ، جعفری, علیرضا (1393) اثرات ضد سرطانی نانوکامپوزیت اکسید روی و ترکیب نانویی نقره با اکسید روی بر سلولهای رده سرطانی بدخیم ملانوما (A375). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک ــ 17 (6(87)). ص.ص.74-83. شاپا 19518

مهدوی فرد, سیدسینا ، بطحایی, سیده زهرا ، نخجوانی, منوچهر ، تقی خانی, محمد (1395) اثر هم افزایی چندین ماده ضد گلیکه (MB-92)برمهار گلیکه شدن پروتیئن، بد چین خوردن و اختلالات دیابتی در موش صحرایی دیابتی - آنروسکلروزی. European Journal of Medicinal Chemistry ــ 121 . ص.ص.892-902. شاپا 0223-5234

مهدوی فرد, صفدر ، بطحایی, سیده زهرا ، نخجوانی, منوچهر ، اعتمادی کیا, بتول (1393) اثر یک ماه تیمار با سیستئین بر وضعیت قند و لیپید، همچنین گليكه و اکسید‌ شدنLDL در رت مدل دیابتی ـ آتروسکلروزی. مجله دیابت و متابولیسم ایران ــ 13 (4). ص.ص.279-286. شاپا 2345-4008

مهدوی فرد, صفدر ، بطحایی, سیده زهرا ، نخجوانی, منوچهر ، حیدر زاده, حمید (1393) L-سیستئین مهارکننده قوی گلیکه شدن آلبومین وLDL و پیشگیرنده اختلالات دیابتی در موش صحرایی دیابتی-آتروسکلروزی. Food Research International ــ 62 . ص.ص.909-916. شاپا 0963-9969

مهدوی فرد, صفدر ، جلالی, بمانعلی (1386) تعيين رابطه بين فروكتوزامين و پروتئين هاي پلاسما. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ــ 11 (1). ص.ص.24-27. شاپا 2423-5814

مهدوی فرد, صفدر ، جلالی, بمانعلی (1385) مقایسه آزمون فروکتوزامین با هموگلوبین گلیکوزیله در پایش دیابت. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ــ 10 (3). ص.ص.81-85. شاپا 2423-5814

مهری پیرایواتلو, آرش ، علی پناه مقدم, رضا ، منافی, فریده ، مأذنی, محمد ، ملک زاده, ودود ، نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس (1395) تاثیر عصاره آندروگرافولید روي گلوکز خون و برخی پروفایل لیپیدي در موشهاي صحرایی دچار اضافه باري ثانویه آهن. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 16 (4). ص.ص.399-408. شاپا 2228-7280

موسوی اضماره, سیده فاطمه ، مأذنی, محمد ، حیدریان, اسفندیار ، علی پناه مقدم, رضا ، رفیعیان کوپایی, محمود ، ابراهیمی, مرضیه ، شاهین فرد, نجمه ، قزل سفلی, اسلام (1394) بررسی اثر عصاره هيدروالکلی گياه چويل (Ferulago angulata) بر قند و چربی موش های صحرايی نر ديابتی. مجله‌ی غدد درون‌ريز و متابوليسم ايران ــ 17 (3). ص.ص.230-237. شاپا 4844-1683

موسوی اضماره, سیده فاطمه ، مأذنی, محمد ، حیدریان, اسفندیار ، علی پناه مقدم, رضا ، رفیعیان کوپایی, محمود ، مردانیان, گرشاسب ، رضاقلی زاده, لطف اله ، شمس اذر, علی (1396) بررسی اثر عصاره هيدروالکلی گياه چويل (Ferulago angulata) بر متغیرهای عملکرد کبدی و وضعیت آنتی اکسیدانی در موش های صحرايی ديابتی شده با آلوکسان. European Journal of Medicinal Plants ــ 20 (2). ص.ص.1-9. شاپا 2231-0894

موسوی دوست, سارا ، برزگر, ابوذر ، امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر (1389) کالریمتری روبشی افتراقی: به عنوان ابزار تکمیلی برای پروتئومیکس. در: همایش ملی پروتئومیکس, 7- 6 آبان 1389, دانشگاه شیراز.

موسوی موحدی, علی اکبر ، امانی, مجتبی ، موسوی نژاد, سیده زهرا ، هاشم نیا, صدیقه ، احمد, فیضان ، فلوریس, جیووانی ، مورا, آنا ، رضایی طاویرانی, مصطفی ، حکیم الهی, غلامحسین ، صبوری, علی اکبر ، یوسفی, رضا (1386) تفکیک حرارتی دمینهای آنزیم آمین اکسیداز جوانه عدس با کالریمتری روبشی افتراقی. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry ــ 71 (7). ص.ص.1644-1649. شاپا 0916-8451

موسوی موحدی, علی اکبر ، رجب زاد, حلیمه ، امانی, مجتبی ، نوروزیان, داریوش ، زارع, کریم ، هادی علیجانوند, حمید ، شریفی زاده, احمد ، پورساسان, نغمه ، احمد, فیضان ، شیبانی, نادر (1390) تغییر باقیمانده های اسیدی موجب احیا فعالیت چاپرونی بتا کازئین در اندرکنش با لیزوزیم میشود. International journal of biological macromolecules ــ 49 (4). ص.ص.616-621. شاپا 0141-8130

موسوی موحدی, علی اکبر ، قرنفولی, محسن ، جلیلی, سیف اله ، احمد, فیضان ، چمنی, جمشید خان ، حکیم الهی, غلامحسین ، صادقی, مهدی ، امانی, مجتبی ، صبوری, علی اکبر (1384) رابطه بین فعالیت Rnase A با فاصله بین Nε2-His12 وNδ1- His119 تحت اثر افزایش نمکهای پایدار کننده و ناپایدار کننده. The Protein Journal ــ 25 (2). ص.ص.117-125. شاپا 1572-3887

موسوی موحدی, علی اکبر ، موسوی, سیدجعفر ، دیوسالار, عادله ، بابا احمدی, ابوذر ، کریمیان, خشایار ، شفیعی, عباس ، کمره ای, محمود ، پورساسان, نغمه ، فرزامی, بیژن ، ریاضی, غلام حسین ، حکیم الهی, غلامحسین ، تسای, فو یوان ، احمد, فیضان ، امانی, مجتبی ، صبوری, علی اکبر (1388) اثرات دفریپرون و دفراسیروکس بر ساختار و عملکرد هموگلوبین بتا تالاسمی. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics ــ 27 (3). ص.ص.319-329. شاپا 0739-1102

موسوی موحدی, علی اکبر ، پیرزاده, پیمان ، هاشم نیا, صدیقه ، احمدیان, شهین ، همتی نژاد, بهرام ، امانی, مجتبی ، صبوری, علی اکبر ، احمد, فیضان ، شمسی پور, مجتبی ، حکیم الهی, غلامحسین ، سای, فویوان ، هادی علیجانوند, حمید ، یوسفی, رضا (1386) تشکیل فیبریل در لیزوزیم در اثر اندرکنش با سدیم دودسیل سولفات درpH9.2. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces ــ 60 (1). ص.ص.55-61. شاپا 0927-7765

موسوی موحدی, علی اکبر ، کرم زاده, راضیه ، امانی, مجتبی ، موسوی دوست, سارا (1392) گرماسنجي روبش دمايي: ابزاري نوين در شناسايي و تشخيص بيماري ها. دوماهنامه مهندسي شيمي ايران ــ 12 (68). ص.ص.77-85. شاپا 2008-2797

میرزا رحیمی, مهرداد ، مأذنی, محمد ، سعادتی, حکیمه ، بینازاده, آیدین ، انتشاری مقدم, افسانه (1390) تعيين ارتباط سطح روي مايع مغزي- نخاعي با انواع تب تشنج. مجله پزشکی ارومیه ــ 22 (4). ص.ص.359-363. شاپا 3727-1027

ن

نادی, محمدمصطفوی ، اشرفی کوشک, محمدرضا ، منصوری, کامران ، قدمی, سید ابوالقاسم ، امانی, مجتبی ، قبادی, سیروس ، خدارحمی, رضا (1393) مطالعه مقایسه ای پایدارسازی کورکومین با آلبومین سرم گاوی : چشم اندازی بر کاربرد در انتقال دارو. International Journal of Food Properties ــ 18 (3). ص.ص.638-659. شاپا 1532-2386

نجف زاده, نوروز ، عباسی, اسدالله ، امانی, مجتبی ، مأذنی, محمد (1392) تاثير رتينوئيك اسيد تمام ترانس و تركيب آن با سيس پلاتين بر روي (AGS) بقاء رده سلولي سرطان معده. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان ــ 20 (3). ص.ص.207-214. شاپا 1025-4285

نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد ، ارزنلو, محسن ، سرخانی, الهام (1394) اثرات ضدسرطانی آلیسین و متیل سولفونیل متان(MSM) بر روی سلول‏های ±44CD مشتق از رده سلولی سرطان سینه (MCF7). کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد ، ارزنلو, محسن ، محمدزاده وردین, محمد ، محمدی جوبنی, بهاره (1396) تاثیر ترکیب آلیسین و رتینوئیک اسید تمام ترانس بر بقای سلولهای بنیادی سرطانی مشتق از رده مقاوم ملانوما A375. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد ، امانی, مجتبی ، ترشیزی, منصور ، هادی زاده, شهرام (1392) تاثیر ضد سرطانی کمپلکس های جدید پالادیوم بر روی رده های سلولی سرطان دستگاه گوارش ، معده(AGS) ، مری (KYSE-30) و کبد (HepG2). کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد ، عباسی, اسدالله ، فراستی, فریس ، امانی, مجتبی (1394) دوز پایین رتینوئیک تمام ترانس اثرات سمیت سلولی سیس پلاتین و 5 فلوئورواوراسیل را در سلولهای بنیادی CD44 مثبت افزایش می دهد. Biomedicine & Pharmacotherapy ــ 74 . ص.ص.243-251. شاپا 0753-3322

نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد ، محمدزاده وردین, محمد ، محمدی, پرهام ، امیرفخریان, الهام (1396) بررسی اثر هم افزایی آزالئیک اسید و ماینوکسیدیل بربیان ژن های دخیل در فاز آناژن فولیکول موی موش. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نجف زاده, نوروز ، ناظم, حبیب الله ، مهدوی راد, مینا (1393) بررسي اثرات ضد سرطانی نانوذرات اکسید روی و نانوکامپوزیت اكسيد شده روی و نقره روی سلولهای رده سرطانی ملانوما (A-375) و رده سرطانی معده (AGS). کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نجف زاده, نوروز ، هادی زاده, شهرام ، مأذنی, محمد ، امانی, مجتبی ، منصوری ترشیزی, حسن (1393) تأثیر ضد توموری کمپلکس‌های پالادیوم با مشتقات دی تیوکربوماتی بر روی رده‌ی سلولی سرطان مری (30-KYSE). مجله علمی پژوهشی دانشکده پزشکی اصفهان ــ 32 (294). ص.ص.1-13. شاپا ۷۵۹۵-۱۰۲۷

نخستین روحی, بابک ، بابایی, پروین ، رحمانی نیا, فرهاد ، بهلولی, شهاب (1387) تاثیر ویتامین ث بر روی اکسیداسیون لیپید، آسیب عضلانی و التهاب بعد از ۳۰ دقیقه فعالیت در ۷۵٪ VO2max. The Journal of sports medicine and physical fitness ــ 48 (2). ص.ص.217-24. شاپا 0022-4707

نظری, نسرین ، احمدی, محبوبه ، مأذنی, محمد ، علوی مجد, حمید ، رفائی, منصوره (1391) ارزش تشخیصی مقدار لاکتات مایع واژینال در پارگیهای پیش از موعد پرده های جنینی. HealthMED ــ 6 (12). ص.ص.3961-3966. شاپا 1840-2291

نظری گورانسراب, نسرین ، احمدی, محبوبه ، مأذنی, محمد ، رافائی, منصوره ، علوی مجد, حمید (1390) بررسی ارزش تشخیصی غلظت لاکتات ترشحات واژن در تشخیص پارگی پیش از موعد پرده های جنینی. HealthMED ــ 6 (12). ص.ص.3961-3966. شاپا 1840-2291

نعمتی, علی ، اتحاد, غلامحسین ، مأذنی, محمد ، خامنه, سعید (1380) اثر مواد غذايي كربوهيدرات دار با گلايسميك اينديكس متفاوت روي كارايي ورزشكاران. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ــ 35 (50). ص.ص.75-82. شاپا 1608-5671

نعمتی, علی ، شکاری, حمایت ، اثنی عشری, الهام (1380) بررسي پايداري و ميزان ويتامين C در آبليمو و برخي ميوه ها در درجه حرارت هاي متفاوت. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (1). ص.ص.40-47. شاپا 1735-2452

نعمتی, علی ، علی پناه مقدم, رضا ، عباسقلی زاده, ناطق (1385) اصول بیوشیمیایي تغذیه و تغذیه درمانی. اصول بیوشیمیایي تغذیه و تغذیه درمانی . یاوریان, اردبیل. شابک 964-6563-1-7

نعمتی, علی ، علی پناه مقدم, رضا ، مأذنی, محمد ، درویشی, اکرم (1395) بررسی تأثیر کارنیتین و اسید لینولئیک مزدوج (CLA) بر سطح هموگلوبین و فاکتورهای التهابی در بیماران مرد مبتلا به بیماری مزمن کلیوی و آنمی با ژنوتیپ های مختلف هاپتوگلوبین. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نعمتی, علی ، مجیدپور, علی ، سقا, محسن (1382) بررسي الگوي مصرف مواد غذايي در جمعيت روستايي اردبيل، 1378. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 2 (2). ص.ص.51-58. شاپا 1735-2452

نعمتی, علی ، مهدوی, رضا ، فیضی, ایرج ، امانی, مجتبی (1390) اثر مکمل اسیدهای چرب ω3 بر فاکتورهای التهابی بیماران سرطان معدی در حین شیمی درمانی. Research Journal of Biological Sciences ــ 6 (6). ص.ص.281-285. شاپا 1815-8846

نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، دهقان, محمد حسین ، علیمحمدی, حسین ، اتحاد, غلامحسین ، صادقی, هادی (1387) اثر مصرف روغن آفتابگردان بر فاكتورهاي انعقادي مردان سالم. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (6). ص.ص.650-653. شاپا 1815-8846

نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، علی پناه مقدم, رضا ، ملازاده, لیلا (1396) تاثیر مکمل گلوتامین مصرفی بر سطوح سرمی آدیپونکتین و TNF-α بدنبال ورزش درمانده ساز در مردان جوان. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نعمتی, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، مأذنی, محمد ، علی پناه مقدم, رضا ، سلمانیان, صالحه (1396) تاثیر مکمل گلوتامین مصرفی بر فعالیت متالوپروتئینازهای ماتریکسی 2 و 9 بدنبال ورزش درمانده ساز در مردان ورزشکار. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نعمتی, هوشنگ ، خدارحمی, رضا ، رحمانی, آمنه ، ابراهیمی, علی ، امانی, مجتبی ، افتخاری, کامران (1391) پروقایل لیپیدی بیماران پسیورازیس:ارتیپباط بین پروتئین چسبنده عروقی و لیپوپروتئین. Cell biochemistry and function ــ 31 (1). ص.ص.36-40. شاپا 1099-0844

نقی زاده باقی, عباس ، مأذنی, محمد ، شادمان فرد, علی ، نعمتی, علی (1393) اثر آب انار بر استرس اکسیداتیو در فعالیت جسمانی شدید. Materia Socio Medica ــ 27 (1). ص.ص.48-52. شاپا 1512-7680

نقی زاده باقی, عباس ، مأذنی, محمد ، نعمتی, علی ، امانی, مجتبی ، اعلم الهدی, سید یاشار ، علی پناه مقدم, رضا (1394) اثرات ضد التهابی اسید لینولئیک مزدوج در مردان جوان ورزشکار. Journal Of The Pakistan Medical Association ــ 66 (3). ص.ص.280-284. شاپا 9982-0030

نوروزی, پیمان ، مأذنی, محمد ، رضاقلی زاده, لطف اله ، بنایی, شکوفه (1396) مکانیسم و جنبه های بالینی اثرات کاسنی در دیابت. Asian Journal of Research in Medical and Pharmaceutical Sciences ــ 1 (4). ص.ص.1-11. شاپا 2457-0745

نچواک, سیدمصطفی ، آهنی کمانگر, شیدا ، نعمتی, علی ، صادقیه اهری, سعید (1393) بسامد مصرف میوه جاتو سبزیجات و نمایه هاي استرس اکسیداتیو در کودکان مبتلا به سندرم داون. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 4 (2). ص.ص.184-192. شاپا 2228-7280

نچواک, سیدمصطفی ، آهنی کمانگر, شیدا ، نعمتی, علی ، عباسقلی زاده, ناطق ، جعفریان, کوروش ، ملک زاده, ودود (1395) بررسي شاخص هاي تن سنجي و فعاليت فيزيكي در دانش آموزان استثنايي. مجله سلامت و بهداشت ــ 7 (1). ص.ص.18-25. شاپا 9710-2382

نیاپور, علی ، مأذنی, محمد ، محمودی نیا, سمیرا (1395) اثر 2،4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید (2,4-D) بر بقا و آپوپتوز سلولهای بنیادی مشتق از پالپ دندان انسانی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نیاپور, علی ، کرمعلی, فرشته ، کربلایی, خدیجه ، کیانی, عباس ، مردانی, محمد ، نصر اصفهاني, محمد حسين ، بهاروند, حسين (1389) روش نوین برای کشت سلول شوآن موش صحرایی بالغ با درجه خلوص بالا. Biotechnology Letters ــ 32 (6). ص.ص.781-786. شاپا 1573-6776

نیاپور, نازیلا ، شکری, سمیرا ، امانی, مجتبی ، شریفی پاسندی, مرضیه ، صالحی, حسین ، نیاپور, علی (1395) اپرات اسید رتینوئیک تمام ترانس بر القا آپوپتوز و بیان ژنهای notch1 و hes1 در رده سلولی سرطان معدهMKN-45. کومش ــ 17 (4). ص.ص.1024-1032. شاپا 1608-7046

نیاپور, نازیلا ، نیاپور, علی ، سقا, محسن ، رجبی, کبری (1391) عسل از دیدگاه قرآن و کاربرد درمانی آن در پزشکی نوین. در: اولین همایش ملی علمی، پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب , شهریور 1391 20 و21, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نیاپور, نازیلا ، نیاپور, علی ، نجف زاده, نوروز ، غلامی, محمد رضا (1393) اثر رتینوئیک اسید تمام ترانس بر سلول های سرطانی رده A172 گلیوبلاستوما. در: ششمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین, بهمن 1392 23-25, تهران، ایران.

ه

هادی زاده, شهرام ، مأذنی, محمد ، نجف زاده, نوروز ، منصوری ترشیزی, حسن ، پورحیدر, باقر ، میرزانژاد اصل, حافظ (1393) اثر كمپلكسهاي جديد پالاديوم ديتيوكارباماتي بر مورفولوژي و كلونيزايي سلولهاي سرطان كبد. دو ماهنامه فیض ــ 18 (6). ص.ص.506-514. شاپا 2008-9821

هادی زاده, شهرام ، نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد ، امانی, مجتبی ، منصوری ترشیزی, حسن ، نیاپور, علی (1393) اثرات سیتوتوکسیک کمپلکس های جدید پالادیومی دی اتیل دی تیوکربومات روی رده های سلولی سرطانی دستگاه گوارش. Biochemistry Research International ــ 2014 (2014). ص.ص.1-9. شاپا 2090-2247

هلی, حسین ، امانی, مجتبی ، موسوی موحدی, علی اکبر ، جباری, علی ، فلوریس, جیووانی ، مورا, آنا (1387) مراکز الکترواکتیو آنزیم های آمین اکسیداز شیره افوربیا و جوانه عدس. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry ــ 72 (1). ص.ص.29-36. شاپا 0916-8451

هونگ, جون ، موسوی موحدی, علی اکبر ، قورچیان, هدایت اله ، امانی, مجتبی ، امانلو, مسعود ، چیلاکا, فردیناندو چیمکا (1384) تفکیک حرارتی و قفلهای کنفورماسیونی سوپراکسیداز دیسموتاز. Journal of Biochemistry and Molecular Biology ــ 38 (5). ص.ص.533-538. شاپا 1225-8687

و

ولیزاده, مهدی ، عنصری, حبیب ، فتحی, افشین ، جبارپوربنیادی, مرتضی ، رضامند, عظیم ، امانی, فیروز (1393) تعیین مولکولی جهش مدیترانه (G6PD) در شمال غرب ایران. Journal of Physiology and Pharmacology Advances ــ 4 (7). ص.ص.389-395. شاپا 2251-7693

ویسی ملکشاهی, زیبا ، شیرازی, محمد حسن ، پاکباز, زهرا ، حاجی خانی, سارا (1391) شناسایی عفونت کمپیلوباکتر در بیماران اسهالی به روش PCR. در: The 13th Iranian & The Second International Congress of Microbiology, July 14 – 16, 2012, Ardabil - Iran.

پ

پات راد, الهام ، نیاپور, علی ، امانی, مجتبی (1393) اثر آپوپتوتیک رتینوئیک اسید تمام ترانس (ATRA) در سلول های سرطان معده از طریق کاهش بیان ژن Bcl2 و افزایش فعالیت کاسپاز3 صورت می گیرد. در: دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران, اردیبهشت 1393 9-12, تهران، ایران.

پات راد, الهام ، نیاپور, علی ، امانی, مجتبی (1392) اثر سمیت سلولی مهار کننده γ-secretase (DAPT) در سرطان معده از طریق القای آپوپتوز و مهار رشد صورت می گیرد. در: ششمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین, بهمن 1392 23-25, تهران، ایران.

پات راد, الهام ، نیاپور, علی ، امانی, مجتبی (1393) هدف قرار دادن سلول های بنیادی سرطای معده از طریق استفاده از مسیرهای تکوینی: یک فرضیه. Journal of Reports in Pharmaceutical Sciences (JRPS) ــ 3 (2). ص.ص.108-114. شاپا 2322-1232

پات راد, الهام ، نیاپور, علی ، فراستی, فریس ، امانی, مجتبی (1397) تیمار ترکیبی رتینوئیک اسید تمام تذانس و گاما سکرتاز موجب مهار رشد و آپوپتوزیس در رده سلولهای سرطان معده انسان می شود. Cytotechnology ــ 70 (2). ص.ص.865-877. شاپا 0920-9069

پورفرجام, یاسین ، رضاقلی زاده, لطف اله ، نوروزی, آذین ، میثمی, علی پاشا ، قاسمی نژاد, سارا ، ضیامجیدی, نسرین ، نوروزی, داوود (1396) تاثیر عصاره بذر کاسنی (.Chicurium intybus L) بر پارامترهای کلیوی در موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع 2. Renal Failure ــ 39 (1). ص.ص.211-221. شاپا 0886-022X

پورمحمد, پیروز ، علی پناه مقدم, رضا ، امانی, فیروز ، نعمتی, علی ، ملک زاده, ودود (1397) تاثیر نانوذرات اکسید روي بر سطوح پروفایل لیپیدي خون در موشهاي نر نژاد ویستار. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 18 (1). ص.ص.34-42. شاپا 2228-7280

پیری دوگاهه, هادی ، جعفری, ناصر ، علی بیکی, فاطمه (1396) بررسی اثرات سایتوتوکسیک و القای آپوپتوزیس کورکومین و مشتقات متقارن 2و 6 بیس بنزیلیدین سیکلو هگزانون آن در رده سلولی AGS. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ک

کریمی, نعمت ، بهلولی, شهاب ، مأذنی, محمد (1395) فرمولاسیون نانولیپوزومی عصاره گیاه اکبالیوم الاتریوم:ارزیابی سیتوتوکسیک بر روی رده سلولی آدنوکارسینومای(AGS)انسانی. Nanomedicine Research Journal ــ 1 (1). ص.ص.9-14. شاپا 2476-3489

کیا, سولماز ، فضیلتی, محمد ، صلواتی, حسین ، بهلولی, شهاب (1395) تهیه پلیمر چاپ شده مولکولی جدید به روش سل-ژل برای استخراج ویتامین D3. RSC Advances ــ 6 (38). ص.ص.31906-31914. شاپا 2069-2046

گ

گلشاهی, کریم ، آراملی, محمد صادق ، نظری, رجب محمد ، آراملی, سلیم (1394) تاثیر میزان انجماد بر روی تحرک، محتوای آدنوزین تری فسفات و قابلیت باروری در اسپرم فیل ماهی. Cryobiology ــ 70 (2). ص.ص.170-174. شاپا 2240-0011

ی

یوسفی, رضا ، کبودانیان اردستانی, سوسن ، صبوری, علی اکبر ، کریمی نیا, آمینا ، زینالی, مجید ، امانی, مجتبی (1384) مطالعه هیدروفوبیسیته سطحی و سینتیک تودهای شدن کال پروتکتین انسانی در حضور کلسیم. Journal of Biochemistry and Molecular Biology ــ 38 (4). ص.ص.407-413. شاپا 1225-8687

فهرست در تاریخ 3 / 12 / 1397ایجاد شده است.