title

اسنادی که موضوع آنها "WL سیستم عصبی"است.

یک سطح بالاتر
استخراج به شکل [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
گروه بندی شده با نویسنده | نوع سند
رفتن به: آ | ا | ب | ت | ج | ح | خ | د | ذ | ر | ز | س | ش | ص | ط | ع | غ | ف | ق | م | ن | ه | و | پ | چ | ک | گ | ی
تعداد اسناد در این سطح 316.

آ

آذری, حسن ، اوزبورن, جفری ، یاسودا, تاکاهیرو ، گل محمدی, محمد قاسم ، رحمان, مریم ، دلی رول, لوئیک ، اسفندياري, ابراهيم ، آدامز, دیوید ، شفلر, جورن ، استیندلر, دنیس ، رینولدز, برنت (1390) تخلیص و جداسازی سلولهای عصبی نابالغ از رده های سلولهای بنیادی عصبی. PloS ONE ــ 6 (6). e20941. شاپا 1932-6203

آذری, حسن ، گل محمدی, محمد قاسم ، اسفندياري, ابراهيم ، مردانی, محمد ، رینولدز, برنت (1386) ارزیابی نورون زایی سلولهاي بنيادي عصبي بااستفاده از فلوسيتومتري و مقایسه آن با روش شمارش دستی. مجله علمی پژوهشی دانشکده پزشکی اصفهان ــ 25 (86). ص.ص.9-18. شاپا ۷۵۹۵-۱۰۲۷

آذری, حسن ، گل محمدی, محمد قاسم ، مردانی, محمد ، اسفندياري, ابراهيم ، رینولدز, برنت (1387) ارزیابی نورونزایی سلولهای عصبی بنیادی با استفاده از فلوسیتومتری و مقایسه آن با روش شمارش دستی. در: پنجمین کنگره بین المللی آسیا-اقیانوسیه و هشتمین کنگره سراسری ایران, 27-30 اردیبهشت 1387, تهران.

آقازاده, ویدا ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، اسبقی, بهزاد ، حسین زاده, پریسا (1393) مقایسه شدت خستگی ، رفتار درد و استراتژی مقابله در بیماران با سندرم روده تحریک پذیرو میگرن. در: 3th Basic and Clinical Neurociense Congress, Oct 29-31, 2014, تهران - ایران.

آقازاده, ویدا ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، اکبری, پریسا ، اسبقی, بهزاد ، ترسلی, نسیم (1393) ارتباط بین شدت خستگی و رفتار درد با استراتژی مقابله در بیماران دچار سردرد میگرن و افراد سالم. در: 3th Basic and Clinical Neurociense Congress, Oct 29-31, 2014, تهران - ایران.

آقامحمدی, معصومه ، رستم نژاد, معصومه ، افضلي فرد, حبيب (1392) عوامل مستعدکننده سندرم تونلکارپ: يك مطالعه مورد-شاهدي. علوم پیراپزشکی و توانبخشی ــ 2 (1). ص.ص.49-54. شاپا 2322-5238

ا

ابراهیمیان, همایون ، عرب زاده, حامد (1395) کنترلر بر اساس سیستمهای نروفازی برای تحلیل فیلترهای فعال سیستمهای قدرت. International Journal of Advanced Biotechnology and Research ــ 7 (2). ص.ص.205-214. شاپا 2612-0976

احمدآبادی, فرزاد (1392) سومین کنگره نورومتابولیک ایران(بیماریهای میتوکندریال). در: سومین کنگره نورومتابولیک ایران, آذر ماه 92, بیمارستان مفید تهران.

احمدآبادی, فرزاد ، براک, منوچهر ، صالح زاده, فرهاد (1396) واسکولیت اولیه مغزی، تجربه ده ساله در کلینیک روماتولوژی کودکان. EC Paediatrics ــ 4 (2). ص.ص.49-55.

احمدآبادی, فرزاد ، براک, منوچهر ، مشایخی, افشین ، زارع اکبری, مهناز ، جعفری, نرجس ، نجفی, ناهید (1396) اثر بخشی ویتامین ب6 خوراکی بر اختلالات رفتاری ناشی ار فنوباربیتال. Acta Medica Mediterranea ــ 33 (6). ص.ص.895-900. شاپا 0393-6384

احمدآبادی, فرزاد ، صالح زاده, فرهاد ، قریشی, اسماعیل ، متضرع, مریم (1395) بررسی تظاهرات نورولوژیک و ارتباط آنها با ژنوتیپ در بیماران مبتلا به تب مدیترانه‏ای فامیلی در شهر اردبیل تا سال 1394. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

احمدآبادی, فرزاد ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، عطالو, ابوالفضل ، بدیهی, پوریا (1397) مقایسات اثرات داروهای ضد تشنج روی سرعت حرکت حسی عصبی در کودکان دچار تشنج. Journal of Neurological Disorders & Stroke ــ 6 (3). ص.ص.1-6. شاپا 2334-2307

احمدآبادی, فرزاد ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، عطالو, ابوالفضل ، بدیهی, پوریا (1397) بررسی اثرداروهای ضد تشنج فنی توئین،فنوباربیتال، توپیرامات، کاربامازپین و والپروات سدیم بر روی سرعت هدایت عصبی در کودکان تشنجی تحت درمان 2 تا 15 سال به تفکیک سن و جنس. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

احمدآبادی, فرزاد ، فتحی, افشین ، صادقیه اهری, سعید ، زارع اکبری, مهناز (1394) بررسی اثربخشی ویتامین B6 خوراکی بر اختلالات رفتاری ناشی از مصرف فنوباربیتال در کودکان 2 الی 15 سال مبتلا به تشنج. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

احمدآبادی, فرزاد ، میرزا رحیمی, مهرداد ، علیزاده, زهرا (1396) بررسی یافته ‏های تصویربرداری CT-scan مغز در نوزادان تشنجی بستری شده در بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1395-1394. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

احمدآبادی, فرزاد ، پورفرضی, فرهاد ، کاظمی, ژیلا (1397) بررسی شیوع تشنج به دنبال واکسیناسیون ثلاث و پنتاوالان در بین کودکان سنین کمتر از 1 سال در بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1397. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

احمدآبادی, فرزاد ، کریم زاده, پروانه ، جعفری, نرجس (1391) سامانه ثبت بیماریهای نورومتابولیک کشور. شهید بهشتی.

اخوان, هما ، حسینی اصل, سید سعید ، عباسقلیزاده, حسن ، سقا, محسن (1397) تاثیر سلنو-ال-متیونین، سدیم سلنیت و کادمیم کلرید بر فعالیت تلومرازی سلول های لوله عصبی جنین جوجه. در: Molecular Analysis for Personalised Therapy (MAP), Sep 14-15 , 2018, Paris - France.

اخوان اکبری, قدرت (1388) سردرد پس از سوراخ شدن دورا بدنبال بی حسی نخاعی. در: دومین کنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران, 14-16 مرداد ماه 1388, تهران- سالن همایش های رازی.

اخوان اکبری, قدرت ، اخوان اکبری, پوران ، قدرتی, محمدرضا (1388) معرفی بیمار مبتلا به افتادگی پا (Foot drop) بدنبال بی حسی نخاعی پس از جراحی سزارین. در: دومین کنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران, 14-16 مرداد ماه 1388, تهران- سالن همایش های رازی.

اخوان اکبری, قدرت ، میرزا رحیمی, مهرداد ، اخوان اکبری, پوران ، رحیم زاده, پوپک (1388) بررسي ميزان آگاهي افراد جامعه در مورد كاربرد، فوايد و عوارض ناشي از طب سوزني. در: دومین کنگره سالیانه انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران, 14-16 مرداد ماه 1388, تهران- سالن همایش های رازی.

اسدی, اسداله ، گل محمدی, محمد قاسم ، سقا, محسن ، میری, وحیده (1392) جداسازی سلولهای بنیادی عصبی از مغز موش بالغ و بررسی تکثیر و تمایز آنها بر روی نانو داربست های پلیمری. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه محقق اردبیلی.

اسماعیل پور, خدیجه ، شیبانی, وحید ، سعادتی, حکیمه (1394) بهبود اختلال یادگیری و حافظه فضایی موشهای بزرگ آزمایشگاهی ماده محروم از خواب توسط کافئین. Physiology and Pharmacology ــ 19 (2). ص.ص.121-129. شاپا 0581-1735

اسماعیل پور, خدیجه ، شیبانی, وحید ، سعادتی, حکیمه ، معصومی اردکانی, یاسر (1393) اثر کافئین بر یادگیری و حافظه فضایی مختل شده توسط محرومیت از خواب در رتهای ماده. در: سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی, 7-9 آبان 1393, مرکز بین المللی همایشهای رازی - تهران - ایران.

اسکندراوغلی, بهزاد ، احمدزاده, الناز ، محبی, آیدا ، سلمانی اقدم, نیکو ، پورنصراله, نیلوفر ، هجرتی, سونیا ، پیله ور ملکی, مریم (1393) اپیدمیولوژی تروما به سر در بیمارستان فاطمی شهر اردبیل. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اسکندراوغلی, بهزاد ، امانی, فیروز ، ابراهیم خلیلی, مهدی ، جوادی, رحیم ، امیری, لیلا ، دوستدار, الفت ، محبی, یاور (1393) اپیدمیولوژی سکته مغزی در شهر اردبیل در سال 92-91. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اسکندراوغلی, بهزاد ، امانی, فیروز ، الطافی, داور ، آذری, مجید (1393) علایم و اندیکاسیون های جراحی در بیماران دارای دیسک گردنی. International Surgery Journal ــ 1 (2). ص.ص.68-72. شاپا 2349-2902

اسکندراوغلی, بهزاد ، شرقی, افشان ، رحیمی موقر, احسان الله (1388) بررسي پيامدهاي حاصل از درمان هماتومهاي ساب دورال و اپي دورال حاد در بيماران دچار ضربه به سر پذيرش شده در بيمارستان فاطمي اردبيل، بين سالهاي 1385-1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اسکندراوغلی, بهزاد ، صادقی فرد, وحید ، جعفری, رقیه ، سرداری, سمیه ، ذکاوتی, سکینه ، جعفری, سمانه ، محسنی, ژیلا ، آقامحمدی, سمیرا ، حیدری, وحید (1393) اپیدمیولوژی صدمات مغزی بیماران بستری در بیمارستان امام استان اردبیل. در: ششمین کنگره سالیانه دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 18 آذرماه 93, اردبیل- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اسکندراوغلی, بهزاد ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، اناری, حسن ، حیدراوغلی, نعمت (1394) بررسی مقایسه ای ارزش و اعتبار تشخیصی EMG-NCV و MRIدر بیماران مبتلا به درد های رادیکولر گردن و کمر. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اسکندراوغلی, بهزاد ، نوروزی, ودود ، شرقی, افشان ، امانی, فیروز (1390) بررسی عوامل موثر بر پیامد هماتوم های حاد ساب دورال و اپی دورال در بیماران دچار تروماي سر در بيمارستان فاطمي شهر اردبيل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (2). ص.ص.105-112. شاپا 2228-7280

اشرفی, مهدی ، نقی زاده, محمد جواد ، مرادیان, فاطمه ، داننده, پریسا ، یزدانی, فاطمه ، امانی, فیروز ، شاهین, بهراد ، آقامحمدی, نگار (1393) میزان آگاهی عموم مردم ازبیماری ام اس درشهرستان اردبیل. در: 11th International Congress on Multiple Sclerosis, October 23 to 24 -2014, Tehran-Olympic Hotel.

اعظمی, احد ، ایرانپرور, منوچهر ، اناری, حسن ، ملکی, نصراله (1392) بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در مقایسه با سرعت هدایت عصبی در افراد دارای سندرم تونل کارپال. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

اعظمی, احد ، ملکی, نصراله ، اناری, حسن ، ایرانپرور, منوچهر ، کلانتر هرمزی, محمدرضا ، طاووسی, زهرا (1393) ارزش تشخیصی سونوگرافی در مقایسه با سرعت هدایت عصبی در سندروم تونل کارپ. International Journal of Rheumatic Diseases ــ 17 (6). ص.ص.612-620. شاپا 1756-185X

الطافی, داور ، مبارکی, نوشین ، رزاقی, رقیه (1392) بررسی رابطه میگرن با اختلالات فشارخون حاملگی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

الطافی, داور ، پورفرضی, فرهاد ، جعفرلو, دانیال (1392) بررسی سیر بالینی و یافته های دموگرافیک بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در استان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

الهی, اصغر ، مولوی, پرویز (1374) بررسی 5 مورد سندرم نورولپتيک بدخيم در مرکز آموزشی درمانی شهيد نواب صفوی. روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ــ 2 (1و2). ص.ص.64-71. شاپا 1735-4315

امانی, فیروز ، انجمنی, مدینه ، انجمنی, ابراهیم ، آدشیرین پور, الهام ، روشنی, زهره (1391) بررسی تطبيقی سلامت روان در بين بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 2 (1). ص.ص.40-44. شاپا 1735-2584

امانی, فیروز ، جباری مقدم, علی اصغر ، کارجو, زهرا ، متین, مریم ، پیرموذن, الناز (1390) بررسی اجمالی آسیب مهره های ستون فقرات و رویکردهای درمانی آنها در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان اردبیل در سال های 81-85. در: دومین کنگره علمی پژوهشی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل, 19آبان ماه1390, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, فیروز ، حسین زاده, شهناز ، سبزواری, احمد ، اوستا, لیلی ، کهنمویی, فریبا ، براک, منوچهر (1393) آگاهی مردم شهر اردبیل از بیماری ام اس. International Journal of Advances in Medicine ــ 2 (2). ص.ص.156-159. شاپا 2349-3933

امانی, فیروز ، یزدانی چراتی, جمشید ، براک, منوچهر ، بیک, سیما ، زرزا, شیما ، امینی, سارا (1394) بررسی میزان اختلالات خواب در بین مردم شهر اردبیل. در: اولین کنگره ملی دانشجویان علوم بهداشتی کشور, 4-3 دی ماه 1394, ساری - ایران.

امانی, محمد (1395) پاتوفیزیولوژی بیماری آلزایمر. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 16 (4). ص.ص.452-463. شاپا 2228-7280

امانی, محمد ، شیخکانلوی میلان, حمید ، حمیدی, نسرین (1396) بررسی نقش ناقل گلوتاماتی GLT-1 بر حافظه و مکانیسم تقویت طولانی مدت نورون های شکنج دندانه دار هیپوکامپ در مدل آلزایمری القا شده با اسید اوکادائیک در موش صحرایی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

امانی, محمد ، محدث, گیسو ، ببری, شیرین (1391) اثر محافظتی تروگزروتین بر تقویت بلند مدت نورون های شکنج دندانه دار در مدل آلزایمری بتا آمیلوئید. در: 2nd Tehran IBRO School of Neuroscience, May 12-23, 2012, Tehran - Iran.

انتظاری, مسعود (1382) بررسی میزان وقوع وعلل مرگ ومیر مغزی در بخش ICU بیمارستانهای فاطمی و علوی اردبیل در سال 1379 و 1380. در: سومین همایش مراقبتهای ویژه پزشکی ایران, 30 مهرو2-1 آبان 1382, اصفهان.

انتظاری, مسعود ، عالیقدری, مرتضی ، تقوا منش, فرشید (1381) بررسي شيوع و علت مرگ مغزي در بخش ICU بيمارستانهاي علوي و فاطمي اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایرانپرور, منوچهر ، الطافی, داور ، محمدزاده, بهمن (1393) مقایسه یافته های TCD در بیماران دیابتیک با مدت ابتلای کمتر از 5 سال و بیش از 5 سال مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان امام خمینی اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

ایمانی, فرناد ، رادمهر, محمد ، انتظاری, سعید رضا ، محمدیان اردی, علی ، گودرزی, وحید (1389) ارزیابی اضافه کردن بلوک اپیدورال ترانس فورامینال به دکمپرس کردن دیسک کمری در بیماران با دیسک کمری. در: The First International Congress of Regional Anesthesia and Pain Interventions, September 15-17,2010, Olympic Hotel, Tehran , iran.

ایمانی, فرناد ، رحیم زاده, پوپک ، انتظاری, سعید رضا ، محمدیان اردی, علی ، منصوری, تیام (1389) ارزیابی اضافه کردن هیالورونیداز به تریامسینولون در تزریق اپیدورال ترانس فورامینال تحت گاید فلوروسکپی در رادیکولوپاتی کمری. در: The First International Congress of Regional Anesthesia and Pain Interventions, September 15- 17 , 2010, Olympic Hotel, Tehran , iran.

ب

براک, منوچهر ، عباسقلی زاده, ناطق ، محمدی, بهزاد (1380) بررسی ايتولوژی و علائم بالينی و آزمايشگاهی و اقدامات درمانی تشنج نوزادی از پايان شهريور 77 تا آذر 79. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

بلکمور, دانیل ، رینولدز, برنت ، گل محمدی, محمد قاسم ، لارج, بیترس ، آگیلار, روبرتو ، هارو, لوئیس ، واترز, م-جی ، ریتز, رادنی لی (1390) وجود سلولهای پیش ساز عصبی حساس به هورمون رشد در مغز پستانداران بالغ. scientific reports ــ 2 (250). شاپا 2045-2322

بلکمور, دانیل ، لارج, بیترس ، گل محمدی, محمد قاسم ، ریتز, رادنی لی (1386) فعالیت فیزیکی باعث افزایش تعداد سلولهای بنیادی عصبی درونزاد در موشهای سالخورده می شود. در: 5th Annual International Society for Stem Cell Research Annual meeting , ( 27-30 خرداد 1386)June 17 – 20, 2007, استرالیا-کوئینزلند.

بلکمور, دانیل ، گل محمدی, محمد قاسم ، لارج, بیترس ، واترز, م-جی ، ریتز, رادنی لی (1388) تاثیر مثبت ورزش بر افزایش تعداد سلولهای بنیادی عصبی از طریق هورمون رشد و تشدید پاسخ ترمیمی در سیستم عصبی موشهای مسن. Stem Cells ــ 27 (8). ص.ص.2044-2052. شاپا 1066-5099

بهرامیان, حمید ، تقی پور, زهرا ، کربلایی, خدیجه ، کیانی, عباس ، نیاپور, علی ، نصر اصفهاني, محمد حسين ، بهاروند, حسين (1391) پيوند سلولهاي بنيادي مشتق از پالپ دندان شيري بر بهبود عملكرد ضايعه نخاعي موش صحرايي. در: دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران-, 20-22 اردیبهشت 1391, رشت، ایران.

بیدو, مارینا ، نیاپور, علی ، صالحی, حسین ، دی آمیچی, النا ، جیوبودی, ماتیلده ، ورچلی, الساندرو (1393) درمان ترکیبی با استفاده از پیوند همزمان سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های پیش ساز عصبی به همراه تمرین و محیط نگهداری نقویت شده حرکتی در درمان ضایعات نخاعی مدل موشی. Advances in Stem Cells ــ 2014 . ص.ص.1-22. شاپا 3569-2327

بیدو, مارینا ، نیاپور, علی ، صالحی, حسین ، دی آمیچی, النا ، ورچلی, الساندرو (1390) تاثیرات درماتی پیوند همزمان سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های پیش ساز عصبی و تقویت فعالیت حرکتی ضمن نگهداری در ضایعات نخاعی مدل موشی. در: کنگره نوروساینس2011 وابسته به SFN , 21-25 آبان 1390 , واشنگتن- امریکا.

بیگی بروجنی, ماندانا ، خانی پور خیاط, زهرا ، عنبری, خاطره ، نیاپور, علی ، غلامی, محمد رضا ، محمد غراوی, آنه (1396) اثرات حفاظتی کوآنزیم Q10 بر آسیب ایسکمی-ریپرفیوژن عضله اسکلتی از طریق NF-kappa B صورت می گیرد. Perfusion ــ 32 (5). ص.ص.372-377. شاپا 0267-6591

ت

تقی پور, زهرا ، کربلایی, خدیجه ، کیانی, عباس ، نیاپور, علی ، بهرامیان, حمید ، نصر اصفهاني, محمد حسين ، بهاروند, حسين (1390) سلولهای بنیادی استخراج شده از پالپ دندان شیری بصورت تمایز نیافته و القا شده سبب بهبودی حرکتی دررت های ضایعه نخاعی از نوع کوفتگی می گردد. Stem Cells and Development ــ 21 (10). ص.ص.1794-1803. شاپا 1547-3287

تنکابنی, سید حسن ، احمدآبادی, فرزاد ، ابراهیمی, احمد (1391) تظاهرات بالینی و پاراکلینیکی توبروس اسکلروزیس در81 بیمار گروه سنی کودکان. Iranian Journal of Child Neurology ــ 6 (3). ص.ص.25-31. شاپا 1735-4668

توتونچی, پريچهر ، پورفرضی, فرهاد ، آهنگرزاده, سميه (1388) بررسي شيوع تشنج ناشي از تب و خصوصيات باليني آن در كودكان زير 6 سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش مركز بهداشت جنوب شهر تهران در سال 1387. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

ج

جامعی, سید بهنام الدین ، شهنام, فاطمه ، کلارستاقی, حسین ، مهدی نژادیانی, شایسته ، کرداری, مهدیه ، قوچ مشکی, آزیتا ، فرهادی, منا (1389) هسته مدیان رافه در موش صحرایی بالغ: بررسی دایمورفیسم جنسی و محرومیت از هورمونهای گنادال استروئیدی ماده. Iranian Journal of Neurology ــ 9 (29-30). ص.ص.732-744. شاپا 2008-384X

ح

حاج علی, وحید ، شیبانی, وحید ، اسماعیلی ماهانی, سعید ، حاج علی زاده, زهرا ، شعبانی, محمد ، پاسبانی علی آبادی, حمزه ، سعادتی, حکیمه ، اسماعیل پور, خدیجه (1394) اوارکتومی اثرات منفی محرومیت از خواب را در شکل پذیری سیناپسی تشدید نمی کند. Physiology & Behavior ــ 144 . ص.ص.81-73. شاپا 0031-9384

حاج علی, وحید ، شیبانی, وحید ، قزوینی, حامد ، قدیری, طاهره ، ولی زاده, تکتم ، سعادتی, حکیمه ، شعبانی, محمد (1394) اثر اخته کردن بر حساسیت موشهای صحرایی نر به اختلالات رفتاری و شکل پذیری سیناپسی ناشی از محرومیت از خواب. Neurobiology of Learning and Memory ــ 123 (Septem). ص.ص.140-148. شاپا 1074-7427

حدادی, غلامحسين ، شیرازی, علیرضا ، سپهری زاده, ضرغام ، حدادی, مریم ، رفاهی, سهیلا (1391) مدولاسيون بيان ژن تومور نكروز فاكتور آلفاناشي از پرتو در نخاع گردني موش توسط ملاتونين. در: World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, IFMBE, 6-11 خرداد ماه 1391, چين - پكن.

حسین زاده, علی ، خلیلی, ملاحت ، صدیقی, بهناز ، ایرانپور, سهراب ، حقدوست, علی اکبر (1397) بیماری پارکینسون و خطر شکستگی هیپ: مرور سیستماتیک و متاآنالیز. Acta Neurologica Belgica ــ 118 (2). ص.ص.201-210. شاپا 0300-9009

حسینیان, عدالت ، الطافی, داور ، حدیثی, فینا (1390) بررسي مصرف قبلي آسپيرين و وارفارين در بيماران با سكته ي مغزي ترومبوآمبوليك همراه با ريتم فيبريلاسيون دهليزي در مركز آموزشي-درماني علوي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حسینیان, عدالت ، پورفرضی, فرهاد ، نامدار, نازنین (1389) بررسی عوامل موثر بر وقوع حوادث عروق مغزی در بیماران مبتلا به تنگی دریچه میترال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

حق نژاد آذر, عادل ، عریان, شهربانو ، بهلولی, شهاب ، پناهپور, حمداله (1395) آلفاتوکوفرول ادم مغزی را کاهش داده و از سد خونی - مغزی پس از وقوع ایسکمی موضعی مغز محافظت می کند(2017). Medical Principles and Practice ــ 26 (1). ص.ص.17-22. شاپا 1011-7571

حیدرزاده, مهدی ، چوکلایی, هدی (1394) مقایسه ویژگی های روان سنجی "مقیاس رفتاری درد" و "مقیاس غیرکلامی درد" در بخش های مراقبت ویژه شهر اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

خ

خدامرادی, مهدی ، قزوینی, حامد ، اسماعیلی ماهانی, سعید ، شاه ویسی, کاوه ، فرنیا, وحید ، ژاله, حسین ، عبدلی, نسرین ، اکبرنژاد, زینب ، سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید (1397) جنیستئین از افزایش بیان ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻣﺸﺘﻖ از ﻣﻐﺰدر هیپوکمپ موشهای فاقد تخمدان تشنجی جلوگیری می کند. Journal of Chemical Neuroanatomy ــ 89 . ص.ص.43-50. شاپا 0891-0618

خلیلی, محمد ، عظیمی, امیررضا ، ایزدی, وجیهه ، اقتصادی, شهریار ، میرشفیعی, عباس ، شهر آیین, محمدعلی ، متولیان, علباس ، نوروزی, عباس ، صنوبر, میثم ، اسکندری, غزاله ، فرهودی, مهدی ، امانی, فیروز (1393) آیا مصرف اسید لیپوئیک روی سایتوکاین بیماران مبتلا به ام اس تاثیر می گذارد ؟. Neuroimmunomodulation ــ 21 (6). ص.ص.291-296. شاپا 1423-0216

د

داورنیا, بهزاد ، Hu, Hao ، کهریزی, کیمیا ، Musante, Luciana ، فتاحی, زهره ، حسینی, معصومه ، مقصودی, فریبا ، فرج اللهی, رضا ، F. Wienker, Thomas ، Ropers, H. Hilger ، نجم آبادی, حسین (1394) نقش موتاسیون های ژن جدید TRMT1 و یک ژن نادر GRM1 به عنوان علل ناتوانی ذهنی و در بین دو خانواده آذری. PloS ONE ــ 10 (8). ص.ص.13-1. شاپا 1932-6203

دهقان, محمد حسین ، اسکندراوغلی, بهزاد ، امیرعجم, زهرا (1388) بررسي تعادل استرس اکسيداتيو و آنتي اكسيدان هاي غير آنزيمي در بيماران صرعي مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژي بيمارستان علوي شهرستان اردبيل از مهر1387 تا پايان اسفند1387. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دهقان, محمد حسین ، اسکندراوغلی, بهزاد ، ایزدی, زینب (1388) بررسي تعادل استرس اکسيداتيو و آنتي اکسيدان هاي آنزيمي در بيماران صرعي مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژي بيمارستان علوي شهرستان اردبيل از مهرماه 1387 تا اسفند ماه 1387. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

دوستی, محمد حسین ، بختیاری, امیر ، زارع, پیمان ، امانی, محمد ، مجیدی ذوالبنین, نعیمه ، ببری, شیرین ، سالاری, علی اکبر (1392) اثر مداخله اولیه با فلوکزتین بدنبال فعال سازی سیستم ایمنی زاده ها در دوران اولیه زندگی بر رفتارهای شبه اضطراب و وزن در موش کوچک آزمایشگاهی. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry ــ 1 (43). ص.ص.65-55. شاپا 0278-5846

ذ

ذبیحی, اسلام ، متولی باشی, سید اقبال ، بامداد, خیام ، فایقه پیله ورعبادی, فایقه ، شیخکانلوی میلان, حمید (1396) اثر عصاره هیدروالکلی قارچ دنبلان بر سطح هورمون استروژن و پروژسترون در مدل تجربی مالتیپل اسکلروزیس موش صحرایی ماده. مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك ــ 20 (3). ص.ص.48-56. شاپا 1735-5338

ر

رحیم زاده, پوپک ، فیض, سید حمیدرضا ، علیمیان, مهزاد ، محمدیان اردی, علی (1394) بررسی رمیفنتانیل با دکسمدتومین در جراحی فیوزن خلفی مهره ها. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran ــ 29 (1). ص.ص.450-456. شاپا 1430-1016

رستمی, خلیل ، فرزانه, اسماعیل ، ابوالحسنی, حسن (1389) فلج دوطرفه عصب پرونئال عمقی بدنبال تزریق نفت در هموروئید خارجی. Case Reports in Medicine ــ 2010 (2010). ص.ص.1-3. شاپا 1687-9627

رضواني پور, مظفر ، حق پرست, عباس ، شیخکانلوی میلان, حمید (1385) نقش مهار کننده گیرنده GABAA بر اثر ضد دردی مورفین در هسته میخی شکل. International journal of pharmacology ــ 2 (4). ص.ص.400-405. شاپا 1811-7775

رفاهی, سهیلا ، پورعیسی, مسعود ، حدادی, غلامحسين (1390) ارزیابی اندازه و تغییرات سیسترنا مگنا با MRI. در: بیست و هفتمین کنگره رادیولوژی ایران- تهران, 30-27 اردیبهشت 1390, تهران - هتل المپیک.

رفاهی, سهیلا ، پورعیسی, مسعود ، داداشی, لیلا (1387) گزارش و مروری بر تومورهای طناب نخاعی. در: بیست و سومین کنگره رادیولوژی ایران, 11-8 آبانماه 1386, هتل المپیک تهران.

رفاهی, سهیلا ، پورعیسی, مسعود ، داداشی, لیلا (1386) یافته های MRI از Flair Sequence در بیماران صرعی. در: بیست و سومین کنگره رادیولوژی ایران, 1108 آبانماه 1386, هتل المپیک تهران.

رفاهی, سهیلا ، پورعیسی, مسعود ، مصباحی, سپیده ، مشعوفی, مهرناز (1389) ارزیابی ابعاد کانال نخاعی کمر با MRI. در: بیست و ششمین کنگره رادیولوژی ایران, 26-23 اردیبهشت ماه 1389, هتل المپیک تهران.

ز

زمانی, بیژن ، صادقی موحد, فریبا ، صادقیه اهری, سعید ، حسینی, زهره (1394) بررسی فراوانی و شدت اختلالات روحی روانی در بیماران دچار درد قفسه سینه غیر ارگانیک و عوامل مؤثر بر آن، دربیماران مراجعه کننده به کلینیک قلب و عروق بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در سال 1392. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

س

سالاری, علی اکبر ، امانی, محمد (1396) بلوک گیرنده های GABA-A در دوره نوزادی فنوتیپ های رفتاری و فیزیولوژیکی را در موش های کوچک آزمایشگاهی بالغ تغییر می دهد(2017). International Journal of Developmental Neuroscience ــ 57 . ص.ص.62-71. شاپا 0736-5748

سالاری, مریم ، شیبانی, وحید ، سعادتی, حکیمه ، پور رحیمی, علی محمد ، خاکساری, محمد ، اسماعیل پور, خدیجه ، خدامرادی, مهدی (1394) اثر جبرانی ورزش منظم بر اختلال حافظه طولانی مدت در موشهای بزرگ آزمایشگاهی ماده محروم از خواب. Behavioural Processes ــ (119). ص.ص.50-57. شاپا 6357-0376

سبزواری, احمد ، امانی, فیروز ، محمدی, پرهام سعداله ، ولیزاده, مهدی ، فرزانه, اسماعیل (1394) آگاهی دانشجویان خلخال از بیماری پوکی استخوان در سال 2014. International Journal of Advances in Medicine ــ 2 (4). ص.ص.354-358. شاپا 3925-2349

سعادتی, حکیمه (1396) بررسی مروری اثرات محافظتی ورزش بر اختلالات شناختی ناشی از محرومیت از خواب در موشهای سفید آزمایشگاهی ماده. Archives of Neuroscience ــ 4 (3). ص.ص.1-7. شاپا 2322-3944

سعادتی, حکیمه (1396) کدام عملکرد ورزش برای اعمال شناختی مهم است؟ اثرات افزایشی یا محافظتی. Oman medical journal ــ 33 (1). ص.ص.82-83. شاپا 1999-768X

سعادتی, حکیمه ، اسماعیلی ماهانی, سعید ، اسماعیل پور, خدیجه ، نظری, مسعود ، مظاهری, شهرزاد ، شیبانی, وحید (1393) ورزش اختلالات یادگیری و حافظه را در رتهای ماده محروم از خواب ، بهبود می بخشد. Physiology & Behavior ــ 138 (2015 j). ص.ص.285-291. شاپا 0031-9384

سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید ، اسماعیلی ماهانی, سعید ، حاج علی, وحید ، مظاهری, شهرزاد (1393) ورزش قبل به طور منظم مانع از اختلال شکل پذیری سیناپسی در رتهای ماده محروم از خواب می شود. brain research bulletin ــ 108 (2014). ص.ص.100-105. شاپا 0361-9230

سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید ، اسماعیلی ماهانی, سعید ، درویش زاده ماهانی, فاطمه ، مظاهری, شهرزاد (1393) ورزش قبلی منظم اثرات کاهشی محرومیت از خواب بر سطح عامل نوروتروفیک مشتق از مغز را در هیپوکامپ رتهای ماده فاقد تخمدان محروم از خواب را معکوس می کند. Regulatory peptides ــ 194-95 (2014). ص.ص.11-15. شاپا 0167-0115

سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید ، اسماعیلی ماهانی, سعید ، درویش زاده ماهانی, فاطمه ، مظهری, شهرزاد (1393) اثر ورزش منظم بر سطح فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در هیپوکمپ رتهای ماده محروم از خواب. در: سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی, 7-9 آبان 1393, مرکز بین المللی همایشهای رازی - تهران - ایران.

سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید ، اسماعیلی ماهانی, سعید ، مظهری, شهرزاد (1393) بررسی اثرات ورزش منظم بر اختلالات شناختی ناشی از محرومیت از خواب REM در موشهای صحرایی ماده سالم و فاقد تخمدان: مطالعات رفتاری، الکتروفیزیولوژی و مولکولی. دکتری تخصصی (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید ، رفاهی, سهیلا (1395) اثرات ورزش و محرومیت از خواب بررفتار شبه اضطرابی و وزن بدن در موشهای صحرائی ماده. در: 5th Basic and Clinical Neuroscience Congress, Dec 7-9, 2016, Tehran - Iran.

سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید ، رفاهی, سهیلا ، سالاری, مریم (1395) اثرات محرومیت از خواب قبل و بعد از یادگیری بر عملکرد شناختی. در: 5th Basic and Clinical Neuroscience Congress, Dec 7-9, 2016, Tehran - Iran.

سعادتی, حکیمه ، شیبانی, وحید ، ناظری, مسعود ، اسماعیل پور, خدیجه ، اسماعیلی ماهانی, سعید (1392) اثر ورزش بر اختلالات یادگیری و حافظه ایجاد شده توسط محرومیت از خواب متناقض در رتهای ماده. در: دومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی, 29-27 آذر 1392, تهران، مرکز همایشهای رازی.

سقا, محسن ، کربلایی, خدیجه ، تنهايي, سميه ، اسفندياري, ابراهيم ، رضوي, شهناز ، نصر اصفهاني, محمد حسين ، بهاروند, حسين (1388) القاي عصبي سلولهاي بنيادي جنيني موش به دنبال هم كشتي با سومايتهاي جنين جوجه. Stem Cells and Development ــ 18 (9). ص.ص.1351-1360. شاپا 1547-3287

سقا, محسن ، اسفندياري, ابراهيم ، رضوي, شهناز ، تنهايي, سميه ، نصر اصفهاني, محمد حسين ، بهاروند, حسين (1392) نقش اسید رتینوئیک در الگویابی عصبی سلولهای بنیادی جنینی موش. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراك ــ 16 (4). ص.ص.16-26. شاپا 2008-644X

سقا, محسن ، اسفندياري, ابراهيم ، کربلایی, خدیجه ، تنهايي, سميه ، نعمت الهی, مرضیه ، کرمعلی, فرشته ، رضوي, شهناز ، نصر اصفهاني, محمد حسين ، بهاروند, حسين (1388) تأثير سومايتهاي جنين جوجه بر تشكيل رزتهاي عصبي در سلو لهاي بنيادي جنيني موش. مجله علمي پژوهشي علوم تشريح ايران ــ 6 (25,26). ص.ص.510-523. شاپا 6158-1728

سقا, محسن ، نجف زاده, نوروز (1395) تمایز بهتر سلولهای بنیادی پرتوان CD34 مثبت فولیکول مو با استفاده از رتینوئیک اسید و محیط بدون سرم. در: Multipotent Stem Cells of the Hair Follicle. Methods and Protocols . Humana press, New York, ص.ص.172-161. شابک 4-3784-4939-1-978

سقا, محسن ، گل محمدی, محمد قاسم ، متین, مریم (1394) جداسازی و کشت اولیه سلولهای ستیغ عصبی جنین جوجه. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سقا, محسن ، گل محمدی, محمد قاسم ، نجف زاده, نوروز ، پیرموذن, الناز (1394) جداسازی و تعیین خصوصیت ناحیه دمی لوله عصبی جنین جوجه به روش RT-PCR. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سوادی اسکویی, داریوش ، عابدی, علی ، احسنی, مالک (1383) گزارش و بررسی پنجاه مورد بيماری فلج دوره ای هيپوکالميک از سال 1377 تا 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سوادی اسکویی, داریوش ، مولوی, پرویز ، محمدزاده, لیلا (1383) بررسی تاثير استرس های روحی روانی بر ابتلا به سکته مغزی در بيمارستان های آمورشی اردبيل در سال 82-81 (مطالعه مورد- شاهدی). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سوادی اسکویی, داریوش ، مولوی, پرویز ، کریم اللهی, منصوره ، محمدزاده, لیلا ، صادقی, همایون (1387) بررسی سلامت عمومی در بیماران دچار سانحه عروق مغز از طریق روش شناسی مقایسه ای. در: the third congress on Brain and Behavior, 27november- 1 december 2007, Greece, thesalonoiki.

سوادی اسکویی, داریوش ، هاشمیلر, مازیار ، اسکندری, آرش (1380) بررسي ميزان شيوع انواع سكته مغزي در 200 بيمار مبتلا به سكته مغزي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سوادی اسکویی, داریوش ، هاشمیلر, مازیار ، امینی ثانی, نیره ، امانی, فیروز (1380) بررسي عوامل خطر عمده سكته مغزي ايسكيميك : يك مطالعه مورد – شاهدي. [ طرح تحقیقاتی]

سوادی اسکویی, داریوش ، هاشمیلر, مازیار ، امینی ثانی, نیره ، زارع, لیلی (1383) بررسی ويژگيهای بالينی و پاراکلينيکی بيماران مبتلا به سندرم گيلن باره بستری شده در مراکز آموزشی درمانی علوی و علی اصغرشهرستان اردبيل از مهر ماه 80 تا خرداد ماه 83. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

سیاه پشت خاچکی, علی ، شیبانی, وحید ، آفرینش, محمدرضا ، شیخکانلوی میلان, حمید ، شمسی زاده, علی (1389) اثر محروميت حسی و تحريک الکتريکی فازيک هسته لوکوس سرولئوس به دنبال جا به جايی ويسکر کناری بر ويژگی های پاسخ نورون های لايه IV قشر بشکه ای در موش صحرايی نر. فیض ــ 14 (1). ص.ص.1-11. شاپا 7855-1029

سیاه پشت خاچکی, علی ، شیبانی, وحید ، آفرینش, محمدرضا ، شیخکانلوی میلان, حمید ، شمسی زاده, علی (1388) اثر محرومیت حسی وتحریک الکتریکی هسته لوکوس سرولئوس برخصوصیات پاسخی نورون هاي لایه IV قشر بارل در موش صحرائی نر. فیزیولوژي و فارماکولوژي ــ 13 (4). ص.ص.415-404. شاپا 1735-0581

ش

شریفی پاسندی, مرضیه ، حسینی شیرازی, فرشاد ، غلامی, محمد رضا ، صالحی, حسین ، نجف زاده, نوروز ، مأذنی, محمد ، قاسمی حمیدآبادی, هاتف ، نیاپور, علی (1396) سلول های اپی/پرینورال، سلول های شوآن و همچنین یکپارچگی غلاف پرینورال به دنبال مواجهه با 2,4-D تحت تاثیر قرار می گیرند. Neurotoxicity Research ــ online . شاپا 1029-8428

شریفی پاسندی, مرضیه ، مأذنی, محمد ، نیاپور, علی (1395) ارزیابی مالون دی آلدهید به عنوان شاخص استرس اکسیداتیو در سلول های فیبروبلاست عصب محیطی پس از مواجهه با 4،2 دی کلروفنوکسی استیک اسید. در: چهاردهمین کنگره سراسری بیوشیمی ایران (مبانی مولکولی تشخیص و درمان بیماریها), 26-28 مرداد 1395, تهران - ایران.

شریفی پاسندی, مرضیه ، مأذنی, محمد ، نیاپور, علی (1394) سد خونی عصبی و نورو پاتی دیابتی:ارتباطات آناتومیکی و بیوشیمیایی. در: هشتمین کنگره بین المللی نوروریستوراتولوژی, 7-9 اردیبهشت 1394, تهران- ایران.

شریفی پاسندی, مرضیه ، محمدی, پرهام سعداله ، نیاپور, علی (1395) آزلائيك اسيداز طریق کاهش رشد فیبروبلاست می تواند به رژنراسیون اعصاب محیطی کمک کند. در: The 5th Symposium of World Federation of Neurosurgical Societies, Apr 17-22, 2016, Tehran- Iran.

شفائی خانقاه, یوسف (1391) ترمیم نقایص وسیع نسوج نرم دیستال اندام تحتانی با فلاپ های آزاد. در: سی و ششمین کنگره جامعه جراحان ایران, 16-20 اردیبهشت 1391, تهران - مرکز همایش های رازی.

شکراللهی, محسن ، شیخکانلوی میلان, حمید (1392) بررسی نقش درجه بندی شده سیستم گاباارژیک-A بر خواص ضد دردی هسته میخی شکل (Cuneiformis) در ساقه مغز. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی(استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

شکری, کبری ، علی آبادی, زهرا ، فاضلی علی آباد, فریده ، حسینی آهق, میر محمد (1390) بررسی تاثیر آموزش پرستاران بر عملکرد بیماران بعد از سکته مغزی. در: سومین کنگره دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با محوریت زیست پزشکی , 11 اسفند 1390, اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی - سالن کنفرانس شهید نوعی اقدم.

شیبانی, وحید ، سعادتی, حکیمه ، آفرینش, محمدرضا (1394) محرومیت از خواب و اختلالات شناختی در موشهای بزرگ آزمایشگاهی ماده:اثرات مفید ورزش. در: The 6th FAONS Congress & The 11th Biennial Conference of CNS, Sep 20-23, 2015, Zehejiang - China.

شیخکانلوی میلان, حمید (1391) بررسی نقش درجه بندی شده سیستم گاباارژیک (GABA A) بر ویژگی ضد دردی هسته میخی شکل در ساقه مغز. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (3). ص.ص.265-275. شاپا 2228-7280

شیخکانلوی میلان, حمید ، شیبانی, وحید ، آفرینش, محمدرضا ، اسماعیلی ماهانی, سعید ، شمسی زاده, علی ، سپهری, غلامرضا (1389) اثر تحریک الکتریکی هسته سجافی خلفی بر خواص پاسخی نورونهای لایه چهار قشر بشکه ای (بارلهای قشر حسی - پیکری اولیه) متعاقب محرومیت حسی طولانی مدت. Neuroscience Bulletin ــ 26 (5). ص.ص.1-7. شاپا 1673-7067

شیخکانلوی میلان, حمید ، شیبانی, وحید ، اسماعیلی ماهانی, سعید ، شمسی زاده, علی ، سپهری, غلامرضا ، آفرینش, محمدرضا (1389) اثر تحریک الکتریکی هسته سجافی خلفی بر خواص پاسخی نورونهای لایه چهار قشر بشکه ای متعاقب محرومیت طولانی مدت. در: Annual Meeting of the Japan Neuroscience Society (Neuro 2010) , شهریور 1389, ژاپن.

ص

صاحب الزماني, محمد ، مهری, سعید ، الطافی, داور (1391) بررسی عوامل خطر موثر در ایجاد بیماری مولتیپل اسکلروزیس در بیماران مراجعه کننده به مرکز درمانی علوی اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (4). ص.ص.426-436. شاپا 2228-7280

صادقی موحد, فریبا ، مولوی, پرویز ، مهری, سعید ، باقری, سید کبری ، بی آزار, مریم (1395) بررسی نقش تیپ شخصیتی بعنوان عامل خطر در ابتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس. در: 5th Basic and Clinical neurosiness congress, Dec 7-9, 2016, Tehran - Iran.

صادقی موحد, فریبا ، مولوی, پرویز ، گسیلی, فرید ، رحمانی, تورج ، امانی, فیروز ، رستمی, امیر مسعود (1391) بررسی اثر الکترومغناطیس تراپی در درمان بی خوابی به روش کارآزمایی بالینی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 12 (1). ص.ص.68-76. شاپا 2228-7280

صادقیه اهری, سعید ، امانی, فیروز ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، مقدم نیا, وحید (1394) بررسی شیوع ابتلا به سردرد میگرنی و تنشنی و عوامل موثر بر اپیدمیولوژی آن در مراجعین سرپایی به درمانگاه نورولوژی بیمارستان علوی اردبیل در سال 1393. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صادقیه اهری, سعید ، دادخواه, بهروز ، بازار خاک, علیرضا (1395) بررسی فراوانی خشونت خانگی علیه زنان و برخی عوامل موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، اکبری, امید (1394) اسكولیت مغزی كودكان يك چالش روماتولوژیک جدید، گزارش سری موردی. International Journal of Advances In Case Reports ــ 2 (9). ص.ص.602-609. شاپا 2349 - 8005

صالح زاده, فرهاد ، شاکر, ایرج ، اکبری الاتیموری, امید (1393) بررسي واسكوليت CNS كودكان در درمانگاه روماتولوژي اطفال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالح زاده, فرهاد ، میرزا رحیمی, مهرداد ، یادسار, صدرا (1388) بررسي ميزان مقادير کمي CRP مايع مغزي نخاعي و سرم در بيماران مبتلا به تب تشنج. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

صالحی, حسین ، امیرپور, نوشین ، نیاپور, علی ، رضوي, شهناز (1394) مروری بر پتانسیل تمایز نورونی سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی. Stem Cell Reviews and Reports ــ online . ص.ص.1-16. شاپا 8943-1550

ط

طاهراقدم, علی اکبر ، دلیر اکبری, نوریه ، خلیلی, محمد ، سلطانی, مجید ، صادقیه اهری, سعید (1394) هایپرسیستینمی،ویتامین ب 12 و فولیک اسید پایین:ایا ریسک فاکتورهای ترومبوز عروق مغزی در شمال غرب ایران هستند؟. journal of research in medical sciences ــ 21 (1). شاپا 1735-1995

ع

عابدی, علی ، پرویز, محسن ، کریمیان, سید مرتضی ، صادقی پور رودسری, حمید رضا (1391) فعالیت احتلامی(جنسی) عصاره آبی دانه گرده خرمای نر در رتهای نر. Advances in Sexual Medicine ــ 3 (1). ص.ص.28-34. شاپا 2164-5191

عابدی, علی ، کریمیان, سید مرتضی ، پرویز, محسن ، محمدی, پرهام سعداله ، صادقی پور رودسری, حمید رضا (1392) تاثیر عصاره آبی دانه گرده خرمای نر بر سیستم دوپامین هسته آکومبنس در رتهای نر. Neuroscience & Medicine ــ 5 (1). ص.ص.49-51. شاپا 2158-2912

عباسی, مسلم ، درگاهی, شهریار ، قاسمی, رضا ، درگاهی, عبداله ، محرابی, علیرضا ، کامران, عزیز (1394) اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عادات نابهنجار دانش آموزان دختر مبتلا به پرخوری عصبی. Archives of Hygiene Sciences ــ 4 (2). ص.ص.48-57. شاپا 4916-2322

عباسی, وحید ، امانی, فیروز ، اصلانیان, رقیه ، حسین خانی, علی ، ذاکری, آناهیتا (1396) اپیدمیولوژی سکته مغزی در استان اردبیل: مطالعه ای بر پایه آمار بیمارستان. Journal of Neurological Disorders & Stroke ــ 5 (2). ص.ص.1-5. شاپا 2334-2307

عباسی, وحید ، امانی, فیروز ، فرجی الموتی, آمنه (1396) بررسی تاثیر متفورمین درمیزان بهبودی عوارض سکته مغزی ایسکمیک. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عباسی, وحید ، امانی, فیروز ، فرجی الموتی, آمنه (1397) تاثیر متفورمین بر شدت و نتایج استروک. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ــ 7 (4). ص.ص.744-747. شاپا 2003-2319

عباسی, وحید ، تبریزیان نمین, شروین ، عطالو, ابوالفضل ، اصلانیان, رقیه ، ذاکری, آناهیتا (1397) آگاهی زنان باردار از بیماری ام اس. International Journal of Community Medicine and Public Health ــ 5 (12). ص.ص.5025-5030. شاپا 2394-6032

عباسی, وحید ، ذاکری, آناهیتا ، انتشاری مقدم, افسانه (1397) ارزیابی هوش هیجانی در کارکنان بیمارستان های شهر اردبیل. Journal of Neurological Disorders & Stroke ــ 6 (3). ص.ص.1-4. شاپا 2334-2307

عباسی, وحید ، سلیمی, مریم ، امانی, فیروز (1395) تاثیر استازولامید روی خونریزی داخل مغزی در بیماران باسکته مغزی. International Journal of Advances in Medicine ــ 4 (1). ص.ص.148-151. شاپا 2349-3925

عباسی, وحید ، عطالو, ابوالفضل ، امانی, فیروز ، فیض الله زاده, هادی (1397) بررسی آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی درباره صرع: شمال غرب ایران. International Journal of Contemporary Pediatrics ــ 5 (5). ص.ص.1729-1732. شاپا 2349-3283

عباسی, وحید ، عطالو, ابوالفضل ، شرقی, افشان ، تقوی طلب, فاطمه (1397) بررسی سیر بالینی و پیش اگهی 3 ماهه بیماران استروک ایسکمیک مغزی تحت درمان با rTPA و عوامل موثر بر آن در بیمارستان علوی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عباسی, وحید ، عطالو, ابوالفضل ، شرقی, افشان ، پوردنیا, میثاق (1397) مقایسه تاثیر ممانتین و سدیم والپروات در پروفیلاکسی سردردهای میگرنی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عباسی, وحید ، عطالو, ابوالفضل ، صدیق نیا, پرهام (1397) مقایسه لووتیراستام و سدیم والپرات در پیشگیری از میگرن: یک کارازمایی بالینی تصادفی شده. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ــ 7 (8). ص.ص.1460-1463. شاپا 2003-2319

عباسی, وحید ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، صفرنژاد, پونه ، اصلانیان, رقیه (1395) تاثیر البومین روی عملکرد بالینی و عوارض ستروک در بیماران با استروک. International Journal of Basic & Clinical Pharmacology ــ 5 (5). ص.ص.2114-2117. شاپا 2003-2319

عبدانی پور, علیرضا ، سقا, محسن ، نوری زاده, علی ، پاکزاد, ایرج ، الطریحی, تقی (1393) تاثیرات درازمدت کورتیزول بر میزان رشد و تکثیر سلولهای بنیادی \ پیش ساز عصبی در شرایط آزمایشگاهی. Neurological Research ــ 37 (2). ص.ص.117-124. شاپا 0161-6412

عطالو, ابوالفضل ، عباسی, وحید ، امانی, فیروز ، صدیق نیا, پرهام (1397) مقایسه تاثیر دو داروی لوتیراستام با سدیم والپرات در پیشگیری از میگرن. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عطالو, ابوالفضل ، عباسی, وحید ، امانی, فیروز ، محمد علیزاده, آیدین (1397) بررسی فراوانی انواع تشنج در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس(MS)مراجعه کننده به بیمارستان علوی شهرستان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عطالو, ابوالفضل ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، شرقی, افشان ، عزتی وند, حامد (1397) بررسی فراوانی، ويژگی های دموگرافيک، اتيولوژيک و يافته های بالينی و پاراکلينيکی بيماران مراجعه کننده با ترومبوز سينوس وريدی مغزی به مرکز آموزشی و درمانی علوی شهر اردبيل در طول 5 سال از سال 1392 تا 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

عطالو, ابوالفضل ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، عباسی, وحید ، احمدآبادی, فرزاد ، زرنثار, سمیه (1397) بررسی تشخیص های افتراقی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان اردبیل با ضایعات هایپرسیگنال. Journal of Neurological Disorders & Stroke ــ 6 (3). ص.ص.1-4. شاپا 2334-2307

غ

غفرانی, محمد ، کریم زاده, پروانه ، احمدآبادی, فرزاد ، یقینی, امید (1391) الکتروانسفالوگرافی کودکان. رویان پژوه, تهران. شابک 978-600-6308-69-2

غلامی, محمد رضا ، خانی پور خیاط, زهرا ، عنبری, خاطره ، عبیداوی, ضیاء ، ورزی, علی محمد ، بیگی بروجنی, ماندانا ، علیپور, محسن ، نیاپور, علی ، محمد غراوی, آنه (1394) کوورستین آسیب ایسکمی-ریپرفیوژن عصب محیطی را از طریق دخالت در مسیر NF-kappa B کاهش می دهد(2016). Anatomical Science International ــ online . ص.ص.1-8.

ف

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، آقازاده, ویدا ، اسبقی, بهزاد ، اکبری, پریسا ، ترسلی, نسیم (1393) مقایسه تفکیک شبه چشمی و شدت خستگی بین افراد دچار سردرد میگرن و افراد سالم. در: 3th Basic and Clinical Neurociense Congress, Oct 29-31, 2014, تهران - ایران.

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، آقازاده, ویدا ، عطالو, ابوالفضل ، عباسی, وحید (1396) مقایسه انحلال سوماتوفرم، شدت خستگی و رفتار درد در بیماران با سردرد میگرنی و افراد سالم. neurology international ــ 9 (2). ص.ص.25-28. شاپا 2035-8377

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، الطافی, داور ، قاسمی, مسعود (1392) ارزیابی تاثیر سولفات منیزیم وریدی در میزان بهبود بالینی بیماران با سکته مغزی در بیمارستان علوی اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، امانی, فیروز ، صادقیه اهری, سعید ، مقدم نیا, وحید (1396) شیوع سردرد میگرنی و تنشنی و فاکتورهای موثر در سال 2014. International Journal of Research in Medical Sciences ــ 5 (5). ص.ص.2016-2020. شاپا 6071-2320

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، امانی, فیروز ، یزدانی چراتی, جمشید ، بیک, سیما (1394) میزان آگاهی مراجعین به بخش اعصاب و روان بیمارستان علوی اردبیل از بیماری مالتیپل اسکلروزیس. در: اولین کنگره ملی دانشجویان علوم بهداشتی کشور, 4-3 دی ماه 1394, ساری - ایران.

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، ایرانپرور, منوچهر ، موسوی عطایی, عاطفه (1394) مقايسه سطح سرمي ويتامين D3 در بيماران مبتلا به مالتیپل اسکروزیس و گروه کنترل در طي يک سال. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، خسروی, علیرضا ، موسوی عطایی, عاطفه (1394) سطح ویتامین د 3 در بیماران ام اس. International Journal of Advances in Medicine ــ 2 (4). ص.ص.393-396. شاپا 3925-2349

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، شرقی, افشان ، عطالو, ابوالفضل ، شرین کار, رضا (1397) بررسی فراوانی ، ویژگی های دموگرافیکی و یافته های بالینی و پاراکلینیکی بیماران مبتلا به خونریزی زیر عنکبوتیه (SAH) مراجعه کننده به بیمارستان علوی طی سال های 1391 الی 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، صادقیه اهری, سعید ، عباسی, وحید ، عطالو, ابوالفضل ، چشمی, عرفان (1397) بررسی اتیولوژی و روند درمانی بیماران مراجعه کننده با اولین تشنج به مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل طی سالهای ۹۶-۹۷. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، عباسی, وحید ، عبدالرحیمی, زهره (1394) مقایسه نسبت آلبومین به کراتنین در بیماران با سردرد. International Surgery Journal ــ 3 (1). ص.ص.158-161. شاپا 3305-2349

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، قاسمی, مسعود ، ترسلی, نسیم (1394) ارزیابی تاثیر سولفات منیزیم وریدي در میزان بهبودي بالینی با سکته هاي ایسکمیک مغزي در شریان مغزي میانی در بیمارستان علوي اردبیل. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 15 (1). ص.ص.90-96. شاپا 2228-7280

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، قریشی, اسماعیل ، شرقی, افشان ، جوانی, بهاره (1393) بررسی تاثیرسطح سرمی منیزیم بر شدت و فرکانس حملات سردرد میگرن در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان علوی شهرستان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، قریشی, اسماعیل ، عبدالرحیمی, زهره (1394) مقایسه‏ نسبت بین آلبومین و کراتینین ادرار در بیماران با سرگیجه‏ مرکزی عروقی و سرگیجه‏ محیطی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، قریشی, اسماعیل ، قلیزاده, امیر (1395) بررسی ارتباط بین یافته های داپلر کاروتید و neuroimaging و functional state در روز اول ضایعه ی حاد عروق مغز (هموراژیک و ایسکمیک) در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان علوی در سال 94. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فتاح زاده اردلانی, قاسم ، مولوی, پرویز ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، عزیزی, رباب (1396) ارتباط افسردگي بعد از سكته مغزي با يافته هاي CT scan و MRI مغزي و اندازه تخريب عملكردي بيمار 2 تا 7 ماه بعد از سكته مغزي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

فتحی, فردین ، جعفری کرمانی, عباس ، گلبار, محمد رضا ، ایزد پناه, اسماعیل ، گل محمدی, محمد قاسم ، مولا, سید جواد ، عسگری, علیرضا (1386) جداسازي، القاي تمايز عصبي و گليال و بررسي بيان پنج ژن خود بازسازي در سلولهاي بنيادي عصبي مغز موشهاي بالغ. مجله علوم تشريح ايران ــ 5 (19و20). ص.ص.81-92. شاپا 6158-1728

فرزانه, اسماعیل ، رستمی, خلیل ، قبادی مراللو, حسن ، مصطفی زاده, بابک ، نسل سراجی, فرناز (1389) بررسی شیوع آنوریسم بری در جمیعت ایران: مطالعه ایی روی اجساد. در: دومین کنگره سالیانه بین المللی پزشکی قانونی ایران, 11-13 اسفند 1389, سالن همایش بیمارستان امام خمینی تهران.

فرزانه, اسماعیل ، صمدزاده, مهدی ، شهباززادگان, بیتا ، صیاد رضایی, ایرج ، مصطفی زاده, بابک ، سربندی فراهانی, اعظم ، حبیب زاده, شهرام (1391) مقايسه ي فراواني تشنج در بيماران مسموم با ترامادول، در دو گروه با و بدون درمان با نالوكسان. مجله دانشكده پزشكي اصفهان ــ 30 (197). ص.ص.1002-1008. شاپا 1027-7595

فرزانه, اسماعیل ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، عباسی, وحید ، کهنمویی, فریبا ، مولایی, بهنام ، ایزی, الهام ، اوجاقی, حبیب (1395) اپیدمیولوژی تروما سر در مراجعین به بیمارستان در شهر اردبیل. Emergency Medicine International ــ 2017 (2017). ص.ص.1-5. شاپا 2090-2840

فرزانه, اسماعیل ، مصطفی زاده, بابک ، ترجمان, فاطمه ، کامران, عزیز (1396) شیوع آسیب مغزی بدون شکستگی جمجمه در اتوپسی قربانیان ترومای سر. World Family Medicine /Middle East Journal of Family Medicin ــ 16 (3). ص.ص.137-143. شاپا 1839-0188

فرزانه, اسماعیل ، مصطفی زاده, بابک ، نسل سراجی, فرناز ، صیاد رضایی, ایرج (1389) اثرات دوز پائین نالوکسان در بروز تشنج در درمان مسمومیت با ترامادول. در: کنگره بین المللی بررسی اثرات زنوبیوتیک ها, September 4 - 8, 2010, ترکیه-استامبول.

ق

قبادی مراللو, حسن ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، دیوان پور, سیاوش (1392) بررسی عوارض عصبی_عضلانی در بیماران با بیماری انسدادی مزمن ریوی از طریق ارزیابی پارامترهای EMG_NCV. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قریشی, اسماعیل ، صادقیه اهری, سعید ، تاج فیروز, ساناز (1394) بررسی وضعیت و کیفیت خواب در بیماران مبتلا به سردرد میگرنی و عوامل موثر بر آن. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قریشی, اسماعیل ، صادقیه اهری, سعید ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، فتاح زاده, ثمر (1395) بررسی ارتباط بین مالتیپل اسکلروز و ابتلا به سردرد های میگرنی در شهرستان اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قریشی, اسماعیل ، صادقیه اهری, سعید ، پورربیعی, سیما (1394) بررسی ارزش پیش آگهی سی تی اسکن مغز در درمان محافظه کارانه بیماران مبتلا به خونریزی داخل مغزی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قریشی, اسماعیل ، فتاح زاده اردلانی, قاسم (1395) ارتباط بین ام اس و سردرد میگرنی. International Journal of Research in Medical Sciences ــ 5 (1). ص.ص.276-279. شاپا 6071-2320

قریشی, اسماعیل ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، سرودان میاندوآب, مسعود (1396) بررسی کیفیت خواب در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان علوی شهرستان اردبیل و مقایسه آن با گروه شاهد. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

قنبری, امیر ، اسماعیل پور, طاهره ، بهمن پور, صغری ، گل محمدی, محمد قاسم ، شریفی فر, شراره ، آذری, حسن (1394) تهی سازی و حذف سلولهای بنیادی عصبی از ناحیه تحت بطنی مغز موش بالغ با استفاده از..... Brain and Behavior ــ 5 (11). شاپا 3279-2162

قندهاری, کاویان ، اخباری, هادی ، شمس, مهدی ، عطالو, ابوالفضل ، افضل نیا, آزاده ، احمدی, فهیمه ، خزائی, مجتبی ، کلهر, محسن (1388) مصرف قرصهای ضد بارداری و ترومبوز وریدی مغزی. ARYA Atherosclerosis ــ 5 (3). ص.ص.106-108. شاپا 1735-3955

قندهاری, کاویان ، شعیبی, علی ، فتاح زاده اردلانی, قاسم (1388) میزان فراوانی علت کاردیوامبولیک در شمال آمریکا و بیماران ایرانی با سکته مغزی. Iranian Red Crescent Medical Journal ــ 10 (2). ص.ص.66-68. شاپا 2074-1804

قندهاری, کاویان ، نیکخواه, کریم ، برومند, امیررضا ، حسینی نژاد, سید جواد ، درخشان, سیاوش ، ملت اردکانی, علی ، فتاح زاده اردلانی, قاسم (1388) تاثیر درمان با هپارین وریدی بر بیماران سکته مغزی در حال پیشرفت. Iranian Journal of Neurology ــ 8 (28). ص.ص.637-644. شاپا 2008-384X

قندهاری, کاویان ، نیکخواه, کریم ، برومند, امیررضا ، حسینی نژاد, سید جواد ، درخشان, سیاوش ، ملت اردکانی, علی ، فتاح زاده اردلانی, قاسم (1389) تاثیر کوتاه مدت درمان ضد انعقادی داخل وریدی در بیماران با خونریزی داخل مغزی. ARYA Atherosclerosis ــ 5 (2). ص.ص.81-84. شاپا 1735-3955

م

محمدی, محمدعلی ، دادخواه, بهروز ، مظفری, ناصر ، مولایی, بهنام (1388) شیوع انواع اختلالات خواب در دانشجویان دانشگاه های شهر اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی اردبیل ــ 11 (4). ص.ص.1-10.

محمدیان اردی, علی (1390) پاتوفیزیولوژی درد. در: سمینار درد های عضلانی،اسکلتی در کودکان, 12/11/1390, تهران،بیمارستان کودکان مفید.

محمدیان اردی, علی ، یوسفیان, مهزاد ، شرقی, افشان ، جلدیانی, سارا (1395) مقایسه اثر بخشی پاراستامول وریدی و لیدوکائین در پیشگیری از درد حین تزریق پروپوفول. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

محمودی نیا, سمیرا ، مأذنی, محمد ، نیاپور, علی (1395) سلول های بنیادی مشتق از دندان: انواع و خصوصیات. در: The 12th Iranian Congress on Anatomical Acience, May 4-6 , 2016, Tehran - Iran.

مدنی, فرنوش ، علیمحمدی, حسین ، اقبالی, حجت (1381) بررسي خونريزي داخل مغزی (CVA) از نظر محل خونريزی در 100 بيمار بستری شده در بيمارستان علوی اردبيل (خونريزی هيپرتانسيو اوليه). دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مرتضی بیگی, حمید رضا ، تقی زاده, اقدس ، طالبی, مهناز ، امینی, کیوان ، گلدوست, محمد (1392) ارتباط ABCD2 و سطح خونی BNP در بیماران ایسکیمی گذرای مغزی و سکته مغزی. Pakistan Journal of Biological Sciences ــ 16 (21). ص.ص.1393-1397. شاپا 1028-8880

مرتضی بیگی, حمیدرضا ، یزدچی, محمد ، احمدی, سجاد ، مشربی, امید ، امینی, کیوان ، نگهی, محسن ، موسوی, مریم (1393) تاثیراستفاده از سولفات منیزیم در بهبود علایم نورولوژیک بیماران با ترومای سر. International Journal of Current Research and Academic Review ــ 2 (9). ص.ص.223-228. شاپا 2347-3215

مردی, افروز ، رفاهی, سهیلا ، عبدالهی, اصغر (1388) بررسی میزان کم توانی ذهنی در کودکان سطح آمادگی اردبیل وبرخی مشخصات دموگرافیک آنها. در: نهمین کنگره اعصاب کودکان ایران, 30 دی- 2بهمن, بندر عباس.

مردی, افروز ، عبدالهی, اصغر (1387) یک مطالعه مورد-شاهدی در مورد بیش فعالی کودکان و مصرف سیگار در مادران. در: اولین کنگره منطقه ای تنباکو وسلامت, 11-9 بهمن ماه 1387, دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان-کیش.

مریم, سالاری ، شیبانی, وحید ، سعادتی, حکیمه ، پور رحیمی, علی محمد ، اسماعیل پور, خدیجه (1393) اثر مفید ورزش منظم بر حافظه طولانی مدت مختل شده در رتهای ماده محروم از خواب. در: سومین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی, 7-9 آبان 1393, مرکز بین المللی همایشهای رازی - تهران - ایران.

مشفقی, شهره ، محمدی, راحله ، وثوقی, نازیلا (1392) مقایسه مشکلات روانی (اضطراب و افسردگی و پرخاشگری) مادران دارای کودک مبتلا به فلج مغزی. در: ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران , 26-28 شهریور ماه 1392, دانشگاه علوم پزشکی تبریز.

مصطفی زاده, بابک ، فرزانه, اسماعیل ، افشاریان, تهمینه ، نسل سراجی, فرناز (1387) شیوع آنوریسم بری در جمیعت ایران، مطالعه ای بر روی اجساد. Turkish Neurosurgery ــ 18 (3). ص.ص.228-231. شاپا 5149-1019

مصطفی زاده, فریده ، مشعوفی, مهرناز ، دیده براه, خدیجه ، کاظم زاده, رأفت (1387) پیامدهای بارداری در زنان مبتلا به بیماری صرع مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی علوی اردبیل. مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل ــ 10 (4). ص.ص.7-12.

مقصودی, محمدرضا ، باباپور, بهزاد ، شهباززادگان, بیتا ، مقصودی, ساقی (1397) گزارش دو مورد ترومبوز وریدی مغز در نوزادان. Acta Medica Iranica ــ 56 (6). ص.ص.410-414. شاپا 0044-6025

مقصودی, محمدرضا ، صمدزاده, مهدی ، مقصودی, ساقی ، عیسی زاده فر, خاطره ، اسدی, تورج ، شهباززادگان, بیتا (1394) علایم بالینی و سی تی اسکن غیر طبیعی در ترومای خفیف سر. Biotechnology and Health Sciences ــ 2 (4). ص.ص.30-35. شاپا 0271-2383

منصوری زاده, فریبا ، میری, وحیده ، سقا, محسن ، اسدی, اسداله ، گل محمدی, محمد قاسم (1393) مقایسه رشد و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی بند ناف جنین انسانی بر روی داربست کامپوزیتی پلی-ال-لاکتیک اسید/هیدروکسی آپاتیت با داربست پلی-ال-لاکتیک اسید خالص. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 24 (120). ص.ص.133-147. شاپا 9279-1735

مهری, سعید ، آقامحمدی, معصومه ، حبیبی, عقیل ، محمدی, راحله ، الطافی, داور ، صاحب الزماني, محمد (1392) سيگار عامل خطري براي بيماري مولتيپل اسكلروزيس:مطالعه مورد شاهدي. مجله سلامت و مراقبت ــ 15 (4). ص.ص.80-87. شاپا 2228-6799

مهری, سعید ، الطافی, داور ، نوروزی, مهستی (1395) تظاهرات اوليه تومورهاي مغزي در بيماران مبتلا به تومور مغزي مراجعه کننده به کلينيک نورولوژي. در: 5th Basic and Clinical Neuroscience Congress, Dec 7-9, 2016, Tehran - Iran.

مهری, سعید ، شمشیری, محمود ، الطافی, داور (1393) سيگار، عامل خطري براي بيماري مولتيپل اسکلروزيس (يک مطالعه مورد- شاهدي). در: 8th international congress on addiction science, 10-12sep2014, Tehran.Iran,Razi hall.

مولوی, پرویز ، سوادی اسکویی, داریوش ، کریم اللهی, منصوره ، محمدزاده, لیلا (1386) ارزیابی سلامتی عمومی در بین بیماران با سکته مغزی بوسیله یک روش مقایسه ای. در: International Society on Brain and Behaviour: 3rd International Congress on Brain and Behaviour Thessaloniki,, 28 -November – 2 December 2007, Greece.

مولوی, پرویز ، صادقی موحد, فریبا ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، هجرتی, سونیا (1396) بررسی میزان اختلالات خواب اولیه و خوددرماني آن در دانشجويان پزشكي دانشگاه تبریز در سال 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مولوی, پرویز ، صادقی موحد, فریبا ، ندرمحمدی مقدم, مهریار ، واصبی, مینا (1396) بررسی اثربخشی درمان دارویی (سرترالین) بر میزان عملکرد اجرایی در مبتلایان به اختلال وسواسی-جبری. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مولوی, پرویز ، صادقی موحد, فریبا ، کاغذیان, هومن (1390) اختلال های عصب شناختی. اختلال های عصب شناختی, 17 . موسسه فرهنگی انتشاراتی اباصالح- حیان, ایران: تهران. شابک 9789646985650

مولوی, پرویز ، کریم اللهی, منصوره (1380) بررسی عوامل تنش زای پرستاران شاغل در بخش های اورژانس بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 1 (2). ص.ص.34-39. شاپا 1735-2452

مولوی, پرویز ، کریم اللهی, منصوره (1385) میزان شیوع افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل. در: 2nd International Congress on Brain and Behaviour, 17-20 november 2005, Greece- Thesaloniki.

مولوی, پرویز ، کریم اللهی, منصوره ، دادخواه, مینو (1383) ارتباط بین فرایندهای فرزند پروری با نوع بیماری روانی در بیماران روانی مراجعه کننده به درمانگاه روان بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل. کادوسه (فصلنامه علمی - پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی) ــ 5 (6). ص.ص.5-9. شاپا 1735-2584

مولوی, پرویز ، کریم اللهی, منصوره ، صادقیه اهری, سعید ، تقی زاده, المیرا (1393) بررسی محرومیت های اجتماعی ناشی ازاسکیزوفرنی در خانواده های بیماران بستری در بیمارستان دکتر فاطمی اردبیل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

مولوی, پرویز ، کریم اللهی, منصوره ، فریدی, م ، محمدنیا, حسین ، دیلمی, پروانه ، عرب, روح اله ، درخشانی, فاطمه (1387) مقایسه انواع مختلف داروهای ضد افسردگی در درمان افسردگی واکنشی. در: 3rd International Congress on Brain and Behaviour, november - 2 December 200728, Greece- Thesaloniki.

مکبر, هاله ، نجف زاده, نوروز ، محمدزاده وردین, محمد (1397) میر-124 با سرکوب بیان ژن های Ptbp1 و Sox9 باعث تمایز نورونی در سلولهای بنیادی بالج می شود. Journal of Cellular Physiology ــ online . ص.ص.1-10. شاپا 0021-9541

میرزا رحیمی, مهرداد ، احمدآبادی, فرزاد ، نقی زاده باقی, عباس ، بابایی کورنده, معصومه (1397) بررسی مقایسه ای تغییرات EEG در تشنج نوزادی با EEG سه ماهگی در نوزادان مراجعه کننده با تابلوی تشنج به بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1396. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میرزا رحیمی, مهرداد ، مأذنی, محمد ، بینازاده, آیدین (1388) تعيين ارتباط سطح روي مايع CSF و انواع تب تشنج. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشكي اردبيل.

میرزا رحیمی, مهرداد ، پوستی, علیرضا ، براک, منوچهر ، معماری, احد (1383) بررسی اتيولوژی تشنج نوزادی در بيمارستان های علی اصغر و علوی اردبيل در سال 1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

میری, وحیده ، اسدی, اسداله ، گل محمدی, محمد قاسم ، سقا, محسن (1392) بررسی زیست سازگاری سلولهای بنیادی عصبی بر روی نانوداربست پلیمری. در: همایش ملی علوم و فناوری نانو, 11-12 اردیبهشت 1392, دانشگاه پیام نور اصفهان.

میری, وحیده ، منصوری زاده, فریبا ، سقا, محسن ، اسدی, اسداله ، گل محمدی, محمد قاسم (1393) ساخت و ارزیابی خواص مورفولوژیکی، شیمیایی و زیست تخریب پذیري داربست نانو فیبري پلی-ال-لاکتیک-اسید(PLLA)و کاربرد آن در مهندسی بافت. مجله پزشکی ارومیه ــ 25 (11). ص.ص.988-997. شاپا 3727-1027

میری, وحیده ، گل محمدی, محمد قاسم ، اسدی, اسداله ، سقا, محسن (1392) جداسازی سلول های بنیادی عصبی از مغز موش بالغ به روش نوروسفر. در: سومین همایش بین المللی دانشجویی بیوتكنولوژی, 16-18 اردیبهشت ماه 1392, تهران - ایران.

میری, وحیده ، گل محمدی, محمد قاسم ، اسدی, اسداله ، سقا, محسن (1392) کشت و تمایز سلولهای بنیادی و پیش ساز عصبی بر روی نانوداربست پلیمری پلی-ال-لاکتیک اسید. در: Royan International Tween Congress-9th Congress on stem cell biology and technology, September 4-6, 2013, Iran - Tehran.

ن

نجف زاده, نوروز ، اسمعیل زاده, بنفشه ، داستان, مریم (1394) سلولهای بنیادی فولیکول مو: تمایز نورونی در آزمایشگاه و در بدن. world journal of stem cells ــ 7 (5). ص.ص.866-872. شاپا 1948-0210

نجف زاده, نوروز ، سقا, محسن ، حیدری تجدد, شیرین ، گل محمدی, محمد قاسم ، مساحی اسکویی, نسیم ، دلداده مقدم, مریم (1393) تمایز عصبی سلولهای بنیادی CD34 مثبت فولیکول مو با استفاده از سه روش تمایز نورونی. In Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal ــ 51 (2). ص.ص.192-203. شاپا 2690-1071

نجف زاده, نوروز ، سقا, محسن ، گل محمدی, محمد قاسم ، مساحی اسکویی, نسیم (1392) اثر اسيد رتینوئیک روی بقا و تمایز نورونی سلولهای بنیادی فولیکول موی موش صحرایی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نجف زاده, نوروز ، نوبخت, ملیحه ، سقا, محسن ، نیاپور, علی ، گل محمدی, محمد قاسم (1391) تغييرات فيزيولوژيك و رفتاري در اندام تحتاني بعد از پيوند سلولهاي بنيادي فوليكول مو به محل ضايعه نخاعي مدل فشاري. در: دهمین گنگره علوم تشریحی ایران, 1391/2/20-22, رشت.

نجف زاده, نوروز ، نوبخت, ملیحه ، منصوری, کوروش ، نیاپور, علی ، گل محمدی, محمد قاسم (1391) تغييرات الكتروميوگرافيك و رفتاري بعد از پيوند سلول هاي بنيادي فوليكول مو به محل ضايعه ي نخاعي موش صحرايي توسط مدل فشاري. مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان ــ 20 (83). ص.ص.31-42. شاپا 1606-9366

نجف زاده, نوروز ، نوبخت, ملیحه ، پورحیدر, باقر ، گل محمدی, محمد قاسم (1392) سلولهای بنیادی فولیکول مو بعد از ضایعه نخاعی متمایز می شود و باعث بهبودی می شود. Neural Regeneration Research ــ 8 (36). ص.ص.3365-3372. شاپا 1673-5374

نقی زاده, محمد جواد ، انجمنی, مدینه ، امانی, فیروز ، انجمنی, ابراهیم (1392) استرس، اضطراب و افسردگی در دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل. در: پنجمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویی (استانی ), 11 خرداد 1392, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نقی زاده, محمد جواد ، تذکری, زهرا ، اسدی, غلامرضا (1393) بررسی مورد شاهدی عوامل خطر و فراوانی خونریزی داخل بطنی در نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان الزهرا تبریز89-88. در: همایش سالیانه انجمن پزشکان و کودکان ایران, 10-13 اردیبهشت 93, تهران.

نژاد بیگلری, حبیبه ، رضایی قلعه, علیرضا ، نژادبیگلری, حمید ، علیزاده, مهدی ، احمدآبادی, فرزاد (1391) ارتباط بین میگرن و یافته های غیر طبیعی نوار مغزی در کودکان. Iranian journal of child neurology ــ 3 (6). ص.ص.21-24. شاپا 1735-4668

نیاپور, علی ، تقی پور, زهرا ، کیانی, سحر ، کرمعلی, فرشته ، نیاپور, نازیلا ، میرحسینی, محمد مهدی ، پیری, محمد رضا ، صالحی, حسین ، نجف زاده, نوروز ، نصر اصفهاني, محمد حسين ، بهاروند, حسين (1392) روشی ساده و کاربردی برای دسترسی به نخاع ناحیه سینه ای در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 13 (4). ص.ص.430-437. شاپا 2228-7280

نیاپور, علی ، مأذنی, محمد ، حسینی شیرازی, سید فرشاد ، شریفی پاسندی, مرضیه (1395) اثر 2،4 دی کلروفنوکسی استیک اسید بر بقا و آپوپتوز سلول های فیبروبلاست مشتق از سیستم عصبی محیطی موش صحرایی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نیاپور, علی ، نیاپور, نازیلا ، سقا, محسن ، نجف زاده, نوروز (1391) تخلیص سلولهای شوان موش صحرایی با روش بازکشت اکسپلنت و برودت سریع (Cold jet). در: هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, شهریور 1391 14-16, کرمان، ایران.

نیاپور, علی ، کرمعلی, فرشته ، نعمتی, شیوا ، تفی پور, زهرا ، مردانی, محمد ، نصر اصفهاني, محمد حسين ، بهاروند, حسين (1390) پیوند سلول های پیش ساز عصبی مشتق از سلول های جنینی انسانی سبب بهبودی حرکتی در رت های ضایعه نخاعی می شود. در: نخستین کنفرانس و کارگاه سالیانه سلولهای بنیادی عصبی, آبان 1390 6-5, تهران- ایران.

نیاپور, علی ، کرمعلی, فرشته ، نعمتی, شیوا ، تقی پور, زهرا ، مردانی, محمد ، نصر اصفهاني, محمد حسين ، بهاروند, حسين (1390) پیوند همزمان سلول های پیش ساز عصبی مشتق از سلول بنیادی جنینی انسانی و سلول های شوان درآسیب طناب نخاعی موش صحرايى از نوع کوفتگی، سبب افزایش مشخص تمایز سلول های پیش ساز عصبی به سمت نورون و بهبودی حرکتی حیوان می گردد. در: هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی سلول های بنیادی و فناوری رویان, شهریور 1390 16-18, تهران- ایران.

نیاپور, علی ، کرمعلی, فرشته ، نعمتی, شیوا ، تقی پور, زهرا ، مردانی, محمد ، نصر اصفهاني, محمد حسين ، بهاروند, حسين (1391) پیوند همزمان سلول های پیش ساز عصبی مشتق از سلول بنیادی جنینی انسانی و سلول های شوان درآسیب طناب نخاعی موش صحرايى از نوع کوفتگی، سبب افزایش مشخص تمایز پیش ساز عصبی به سمت نورون و بهبودی حرکتی حیوان می گردد. Cell transplantation ــ 21 (5). ص.ص.827-843. شاپا 0963-6897

نیاپور, علی ، کرمعلی, فرشته ، کربلایی, خدیجه ، کیانی, عباس ، مردانی, محمد ، نصر اصفهاني, محمد حسين ، بهاروند, حسين (1389) روش نوین برای کشت سلول شوآن موش صحرایی بالغ با درجه خلوص بالا. Biotechnology Letters ــ 32 (6). ص.ص.781-786. شاپا 1573-6776

نیاپور, علی ، گل محمدی, محمد قاسم ، سقا, محسن ، نجف زاده, نوروز ، صالحی, حسین ، تقی پور, زهرا (1391) استفاده از خصوصیت های متفاوت جدا شدن سلول برای تهیه کشت های خالص سلول شوآن. در: دهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران-, 20-22 اردیبهشت 1391, رشت، ایران.

نیاپور, نازیلا ، محمدی قلعه بین, بهنام ، گل محمدی, محمد قاسم ، امانی, محمد ، صالحی, حسین ، نیاپور, علی (1393) اثر بهینه سازی زمان پره دژنراسیون بر تعداد و خلوص سلول های شوآن حاصل از عصب محیطی سگ. Iranian Journal of Basic Medical Sciences ــ 18 (3). ص.ص.307-311. شاپا 2008-3866

نیاپور, نازیلا ، محمدی قلعه بین, بهنام ، گل محمدی, محمد قاسم ، غلامی, محمد رضا ، امانی, محمد ، نیاپور, علی (1393) سیستمی کارآمد جهت جداسازی و کشت سلول های شوان عصب محیطی موش صحرایی بالغ. Cytotechnology ــ online . ص.ص.1-8. شاپا 9069-0920

نیاپور, نازیلا ، نیاپور, علی ، سقا, محسن ، رجبی, کبری (1391) عسل از دیدگاه قرآن و کاربرد درمانی آن در پزشکی نوین. در: اولین همایش ملی علمی، پژوهشی دانشجویی قرآن پژوهی و طب , شهریور 1391 20 و21, دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

نیاپور, نازیلا ، نیاپور, علی ، شیخکانلوی میلان, حمید ، امانی, محمد ، صالحی, حسین ، نجف زاده, نوروز ، غلامی, محمد رضا (1393) اسید رتینوئیک تمام ترانس بقا و آپوپتوز سلول های فیبروبلاست اطراف عصب محیطی را تغییر می دهد. Tissue and Cell ــ 47 (1). ص.ص.61-65. شاپا 0040-8166

نیلی پور, یلدا ، شریعتمداری, فخرالدین ، عبدلله گرجی, فاطمه ، روزرخ, محسن ، غفرانی, محمد ، کریم زاده, پروانه ، تقدیری, محمدمهدی ، احمدآبادی, فرزاد ، دلاور کسمایی, حسین (1392) ارزیابی یکصدمورد بیوپسی عضلانی در کودکان در بیمارستانهای مفید و طوس تهران در یک دوره 2 ساله. Iranian journal of child neurology ــ 7 (2). ص.ص.21-17. شاپا 1735-4668

ه

هاشمی, رضا ، مرشدی, محمد ، اصغری جعفرآبادی, محمد ، الطافی, داور ، حسینی اصل, سید سعید ، عارف حسینی, رفیع (1397) اثرات ضد التهابی ویتامین D3 بر بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. Neurology: Genetics ــ 4 (6). ص.ص.1-9. شاپا 2376-7839

هاشمیلر, مازیار ، امینی ثانی, نیره ، جعفریانی, مریم (1384) بررسي اتيولوژي سكته هاي مغزي افراد كمتر از 55 سال بستري در بخش نورولوژي بيمارستان علوي شهرستان اردبيل در سال 84-83 هجري شمسي. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

هاشمیلر, مازیار ، شاکر, ایرج ، یوسفیان, مهزاد (1384) بررسي اپيدميولوژي باليني ترومبوزهاي وريدي مغز در بيماران بستري در بيمارستان علوي در سال 1384ـ1381. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

هاشمیلر, مازیار ، شکوهی گوگانی, بهروز ، امانی, فیروز ، زرین قلم, آیدین (1383) بررسی فراوانی نسبی تومورهای مغزی و علائم بالينی آنها از اول سال 1381 تا مرداد ماه سال 1382 در بيمارستان علوی اردبيل. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

هاشمیلر, مازیار ، فرهودی, مهدی ، سمانه, حسینی ، مشایدی, هانیه ، سوادی اسکویی, داریوش ، اسکندراوغلی, بهزاد ، ریخته گر, رضا (1390) شیوع سیگنالهای میکروآمبولیک در سکته های مغزی حاد در حوزه شریان مغزی میانی که با آسپرین یا کلوپیدوگرل درمان شده اند. Iranian Journal of Neurology ــ 10 (2-1). ص.ص.16-18. شاپا 2008-384X

هراتی زاده, سارا ، نظم بجنوردی, مریم ، نیاپور, علی ، بختیاری, مهرداد ، قاسمی حمیدآبادی, هاتف (1395) بهبود تمایز نوروگلیال از سلول های بنیادی پالپ دندان انسانی توسط مایع مغزی - نخاعی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ــ 26 (140). ص.ص.1-14. شاپا ۱۷۳۵-۹۲۶۰

و

وجدانی, مرجان ، مولوی طالقانی, یاسمین ، کاچوئی, امیررضا ، حسینی, رقیه ، صالحی, سیروان ، فوجی, سمیرا ، گودرزیان, مریم ، فتاح زاده اردلانی, قاسم (1394) ضروری بودن و اهمیت میزان ام ار آی زانوی انجام شده در بین بیماران بیمارستان بیرجند سال 1393. International Journal of Scientific Reports ــ 1 (8). ص.ص.299-302. شاپا 2156-2545

وفایی, مجید ، میرزا رحیمی, مهرداد ، موسوی, سیده سحر (1396) بررسی نتایج و اندیکاسیون های انجام سی تی اسکن مغزی قبل از پونکسیون کمری در کودکان کمتر از 12 سال مشکوک به مننژیت بستری شده در بیمارستان بوعلی اردبیل در سال 1394. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پ

پاسبان, المیرا ، پناهپور, حمداله ، وحدتی, اکبر (1396) اکسیژن درمانی اولیه مغز را در برابر ادم وازوژنیک پس از وقوع سکته ایسکمیک حاد در موش صحرایی نر بالغ محافظت نمی کند. Scientific Reports ــ 7 (3221). ص.ص.1-7. شاپا 2045-2322

پاشاپور, علی ، عطالو, ابوالفضل ، فرهودی, مهدی ، طاهراقدم, علی اکبر ، صادقی حکم ابادی, الیار ، شریفی پور, احسان ، نجفی, مهدی (1392) پیش آگهی اولیه و میان مدت درمان ترومبولیتیک داخل وریدی در انواع سکته مغزی ایسکمیک حاد. Pakistan Journal of Medical Sciences ــ 29 (1). ص.ص.181-186. شاپا 1682-024X

پاشاپور, علی ، محمدیان, رضا ، صالح پور, فیروز ، شریف پور, احسان ، منصوری زاده, رضا ، مهدوی فرد, علی ، صالحی, محمد غریب ، میرزایی, فرهاد ، ساری اصلانی, پیام ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، الطافی, داور (1393) نتایج طولانی مدت اندوواسکولار درمان 46 بیمار با کاورنو سینوس Dural مراقبت شریانی فیستول دارای علایم چشمی. The Neuroradiology Journal ــ 27 (4). ص.ص.461-470. شاپا 1971-4009

پدرام رازی, شادان ، بصام پور, شیوا سادات ، فقیه زاده, سقراط ، الفبایی, اکرم (1395) بررسی تاثیر تحریکات چند حسی بر وضعیت حافظه بیماران دچار سکته مغزي ایسکمیک در فاز حاد. مجله سلامت و مراقبت ــ 18 (4). ص.ص.280-291. شاپا 2228-6799

پرنیا, رحمان ، سوادی اسکویی, داریوش ، موسوی, سید عباس (1383) بررسی ميزان مرگ و مير بيماران بستری با خونريزی داخل مغزی بر حسب اندازه و محل خونريزی در بيمارستان علوی اردبيل در سال 1382. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پناهپور, حمداله (1390) ایجاد ایسکمی موضعی مغز با کمک ثبت مداوم جریان خون موضعی مغز با جریان سنج لیزري در موش صحرائی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (4). ص.ص.316-328. شاپا 2228-7280

پناهپور, حمداله ، بهلولی, شهاب ، قربانی, مسعود (1395) بررسی اثرات درمان ترکیبی انالاپریل و آلفاتوکوفرول بر حجم ضایعه مغزی و اختلالات حرکتی در مدل آزمایشگاهی ایسکمی موضعی مغز در موش صحرایی نر. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پناهپور, حمداله ، بهلولی, شهاب ، متولی باشی, سید اقبال (1392) اثرات کندسارتان، آنتاگونیست گیرنده های نوع یک آنژیوتانسین دو بر ایسکمی مغزی و ادم مغزی از طریق فعالیت آنتی اکسیدانی واسطه گری می شود. Neurophysiology ــ 45 (5/6). ص.ص.441-447. شاپا 1573-9007

پناهپور, حمداله ، حق نژاد آذر, عادل (1395) افزایش اثرات محافظتی انالاپریل در کاهش اختلالات حسی و حرکتی ناشی از سکته مغزي با تجویز توام آن با آلفاتوکوفرول. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 16 (4). ص.ص.422-431. شاپا 2228-7280

پناهپور, حمداله ، دهقان, غلامعباس (1390) بررسی اثرات مهار سیستم رنین- آنژیوتانسین بر ادم مغزي و آسیب سدخونی مغزي به دنبال وقوع ایسکمی موضعی مغزي در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (1). ص.ص.14-23. شاپا 2228-7280

پناهپور, حمداله ، دهقان, غلامعباس (1391) كاهش ضايعه ايسكميك موضعي مغز به دنبال مهار بعد ايسكمي آنزيم تبديل كننده آنژيوتانسين در موش صحرائي با فشار خون طبيعي. Iranian Biomedical Journal ــ 16 (4). ص.ص.202-208. شاپا 1028-852X

پناهپور, حمداله ، دهقان, غلامعباس (1388) مهار آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین مرکزی توسط انالاپریل مغز را در برابر آسیب ناشی از ایسکمی در موش صحرایی با فشار خون طبیعی محافظت می کند. Daru ــ 18 (1). ص.ص.35-40. شاپا ISSN: 1560-8115

پناهپور, حمداله ، دهقان, غلامعباس ، بهلولی, شهاب (1392) انالاپریل از طریق فعالیت آنتی اکسیدانی ادم ایسکمیک مغزی را کاهش داده و از سد خونی - مغزی محافطت می کند. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology ــ 41 (3). ص.ص.220-226. شاپا 1440-1681

پناهپور, حمداله ، عابدی, علی ، شهبازی, فیاض (1396) بررسی اثرات درمان ترکیبی انالاپريل و اکسیژن نورموباریک بر حجم ضایعه مغزی واختلالات حرکتی ناشي از سكته موضعي مغز در مدل آزمایشگاهی ایسکمی موضعی مغز در موش صحرایی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پناهپور, حمداله ، فرهودی, مهدی ، امیدی, یدالله ، محمودی, جواد (1396) ارزیابی In Vivo آسیب سد خونی- مغزی در مدل آزمایشگاهی سکته مغزی در موش صحرایی. Journal of visualized experiments : JoVE ــ 133 . ص.ص.1-5. شاپا 1940-087X

پناهپور, حمداله ، محمدیان اردی, علی ، مرادی خانکندی, علیرضا (1397) بررسی اثرات درمان با پاراستیامول (استامینوفن) برادم مغزی و آسیب سد خونی – مغزی ناشی از وقوع سکته موضعی مغز در موش صحرایی. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پناهپور, حمداله ، نكوئيان, علي اكبر ، دهقان, غلامعباس (1386) روش تعيين كمي تغيير نفوذپذيري سد خوني– مغزي بعد از ايسكمي موضعي موقت در مغز موش صحرايي. فيزيولوژی و فارماكولوژی ــ 11 (2). ص.ص.99-106. شاپا 1735-0581

پناهپور, حمداله ، نكوئيان, علي اكبر ، دهقان, غلامعباس (1385) مهار آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین حجم ضایعه مغزی را در مدل تجربی ایسکمی موضعی مغز در موش صحرایی کاهش می دهد. Iranian Journal of Medical Sciences ــ 32 (1). ص.ص.12-17. شاپا 0253-0716

پناهپور, حمداله ، نوری, محمد (1391) درمان با كندسارتان مغز را در برابر آسيب ايسكميك ريپرفيوژن در موش صحرائي با فشار خون طبيعي محافظت مي كند. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences ــ 4 (4). ص.ص.286-289. شاپا 0975-1491

پناهپور, حمداله ، نوری, محمد ، گل محمدی, محمد قاسم ، صادقیان, نوشین (1395) بررسی اثرات درمان ترکیبی کندسارتان و آلفاتوکوفرول بر حجم ضایعه و ادم مغزي در مدل آزمایشگاهی ایسکمی موضعی مغز در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 16 (2). ص.ص.178-188. شاپا 2228-7280

پناهپور, حمداله ، نکوئیان, علی اکبر ، دهقان, غلامعباس (1393) بررسی اثرات درمانی مهار گیرنده هاي نوع یک آنژیوتانسین دو در کاهش ضایعه مغزي در مدل آزمایشگاهی سکته مغزي در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ــ 14 (2). ص.ص.118-126. شاپا 2228-7280

پناهپور, حمداله ، نکوئیان, علی اکبر ، دهقان, غلامعباس (1393) مهار گیرنده های AT1 مرکزی آنژیوتانسین دو مغز را در برابر آسیب ایسکمیک - ریپرفیوژن در موش صحرایی با فشار خون طبیعی محافظت می کند. Iranian Journal of Medical Sciences ــ 39 (6). ص.ص.536-542. شاپا 0253-0716

پناهپور, حمداله ، نکوئیان, علی اکبر ، دهقان, غلامعباس (1393) کندسارتان ادم ایسکمیک مغزی را کاهش داده و از سد خونی - مغزی در برابر آسیب ایسکمیک - ریپرفیوژن در موش صحرایی محافظت می کند. Iranian Biomedical Journal ــ 18 (4). ص.ص.232-238. شاپا 1028-852X

پناهپور, حمداله ، پلسنیلا, نیکلاس (1388) معرفی یک مدل استاندارد شده ايجاد ایسکمی مغزی موضعی برای ارزیابی ضایعات و ادم مغزی در موش سوری. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 9 (1). ص.ص.33-43. شاپا 1735-2452

پناهپور, حمداله ، گل محمدی, محمد قاسم ، محمد نژاد, سجاد (1394) بررسی اثرات درمان با روغن سياه دانه ( Nigella Sativa ) بر حجم ضایعه و ادم ايسكميك ناشي از سكته مغزي در مدل آزمایشگاهی ایسکمی موضعی مغز در موش صحرایی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پناهپور, حمداله ، گل محمدی, محمد قاسم ، محمدنژاد, سجاد (1394) بررسی اثرات درمانی روغن سیاهدانه در کاهش ضایعه و ادم مغزي در مدل آزمایشگاهی سکته مغزي در موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 15 (3). ص.ص.301-310. شاپا 2228-7280

پناهپور, حمداله ، گل محمدی, محمد قاسم ، نوری, محمد (1393) بررسی اثرات درمان ترکیبی کندسارتان و آلفاتوکوفرول بر حجم ضایعه مغزی و اختلالات حرکتی در مدل آزمایشگاهی ایسکمی موضعی مغز در موش صحرایی. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پورحیدر, باقر ، بختیاری, مهرداد ، نجف زاده, نوروز ، پورحیدر, مریم ، سلیمانی, سارا (1389) مروری بر استراتژی بهبودی آولودینیا بعد از ضایعات عصب محیطی و ضایعه نخاعی. در: نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران, 4-7 خرداد 1389, همدان.

پورحیدر, باقر ، جغتایی, محمد تقی ، بختیاری, مهرداد ، مهدی زاده, مهدی ، یکتا, زهرا ، نجف زاده, نوروز (1390) پیوند همزمان سلولهای بنیادی استرومای مغز قرمز استخوان با سلولهای شوان در مدل ضایعه نخاعی Contusion، آلودینای مکانیکی را کاهش می دهد. Yakhteh Medical Journal ــ 13 (4). ص.ص.213-222. شاپا 1561-4921

پوردنیا, میثاق ، چینی فروش, میرمهدی (1395) گزارش یک مورد گانگلیونوروم نخاعی در مرد ۲۳ ساله در بیمارستان فاطمی اردبیل - ایران. در: The 5th Symposium of World Federation of Neurosurgical Societies, Apr 17-22 , 2016, Tehran - Iran.

پورعیسی, مسعود ، رفاهی, سهیلا (1381) بررسی میزان شیوع و علل آنسفالوسل و آنومالیهای همراه آن با سونوگرافی در مراجعین به کلینیک فجر تبریز 1378-1369. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ــ 36 (53). ص.ص.9-12. شاپا 1608-5671

پورعیسی, مسعود ، رفاهی, سهیلا (1379) بررسی میزان شیوع و علل آنسفالوسل و آنومالیهای همراه آن با سونوگرافی در مراجعین به کلینیک فجر تبریز(1387-1369). در: هفدهمین کنگره سالیانه رادیولوژی و نهمین دوره بازآموزی, 4-1 آذر ماه 1379, تالار اجتماعات وزارت کار و امور اجتماعی.

پورعیسی, مسعود ، رفاهی, سهیلا (1378) بررسی نتایج سونوگرافی 22045 جنین برای ارزیابی شیوع آنانسفالی و آنومالیهای همراه آن در شهر تبریز. در: شانزدهمین کنگره سالیانه و هشتمین کنگره بازآموزی و اولین گردهمائی بین المللی اینترونشنال, 6-4 آبانماه 1378, سالن همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران.

پورعیسی, مسعود ، رفاهی, سهیلا ، حسین زاده, کریم ، دهقان, محمد حسین (1386) ضایعات مغزی تشخیص داده شده توسط FLAIR در بیماران صرعی. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (7). ص.ص.784-786. شاپا 1815-8846

پورعیسی, مسعود ، رفاهی, سهیلا ، دهقان, محمد حسین (1386) گزارش و مروری بر تومورهای کانال نخاعی. Research Journal of Biological Sciences ــ 2 (6). ص.ص.654-657. شاپا 1815-8846

پورعیسی, مسعود ، نامی, فیروزه ، رفاهی, سهیلا (1384) شیوع آنانسفالی و آنومالیهای همراه آن در تبریز. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ــ 63 (6). ص.ص.438-442. شاپا 1683-1764

پوستی, علیرضا ، براک, منوچهر ، کمالیفر, حسین (1381) بررسي مايع مغزي نخاعي در بيماران مبتلا به تب تشنج در بيماران بستري شده در بيمارستان علي اصغر اردبيل 1380. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

پیرزاده, اکبر ، حسینی, امراله ، ستوده, محمد باقر (1389) گزارش يك مورد بهبودي ناگهاني شنوايي به دنبال كري ناگهانی دو طرفه پس از 15 ماه. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 10 (1). ص.ص.80-85. شاپا 1735-2452

چ

چینی فروش, میرمهدی ، رضائی قالیچی, الناز (1388) گزارش يك مورد سل مخچه در يك مرد چهل ساله از اردبيل. در: 18th European Congress of Psychiatry, February 27, March 2, 2010 , Munich, Germany .

ک

کریم اللهی, منصوره ، تذکری, زهرا ، پناهی, مرضیه (1396) تبیین تجارب زیسته والدین دختران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس اردبیل. کارشناسی ارشد (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کریم اللهی, منصوره ، مولوی, پرویز ، صادقیه اهری, سعید ، فتاح زاده اردلانی, قاسم ، الماسی, سولماز (1393) محرومیت های اجتماعی و احساس گناه و شرم ابتلا به صرع گراندمال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان علوی اردبیل در سال 1392-1393. دکتری حرفه ای (پایان نامه) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

کریم اللهی, منصوره ، مولوی, پرویز ، قمری گیوی, حسین (1385) الگوهای فرزند پروری والدین بیماران روانی. در: 2nd International Congress on Brain and Behaviour, 17-20 november 2005, Greece- thesaloniki.

کریم زاده, پروانه ، احمدآبادی, فرزاد ، آریانی, امید ، هوشمند, مسعود ، خاتمی, علیرضا (1393) جهش جدید بیماری شبه پلزئوس مرزباخر-گزارشی از ایران. Iranian Journal of Radiology ــ 11 (2). e6913. شاپا 1735-1065

کریم زاده, پروانه ، احمدآبادی, فرزاد ، چعفری, نرگس ، جبداری, ساینا ، علائی, محمد رضا ، غفرانی, محمد ، تفدیری, محمد مهدی ، تنکابنی, سید حسن (1392) کمبود بیوتینیداز،یک بیماری نورومتابولیک برگشت پذیر(بررسی یک گروه کودکان ایرانی). Iranian Journal of Child Neurology ــ 7 (4). ص.ص.47-52. شاپا 1735-4668

کریم زاده, پروانه ، جعفری, نرجس ، احمدآبادی, فرزاد ، جبداری, ساینا (1392) متیل مالونیک اسیدمی: تشخیص و یافته های تصویربرداری دراین بیماری نورومتابولیک(مطالعه یک گروه بیماران ایرانی). Iranian journal of child neurology ــ 7 (3). ص.ص.63-66. شاپا 1735-4668

کریم زاده, پروانه ، جعفری, نرجس ، احمدآبادی, فرزاد ، جبه داری, ساینا ، تقدیری, محمدمهدی ، شربت دارعلایی, محمد ، غفرانی, محمد ، تنکابنی, سید حسن (1392) پروپیونیک اسیدمی: یافته های تصویربرداری و تشخیص در بیماریهای نورومتابولیک. Iranian journal of child neurology ــ 8 (1). ص.ص.61-58. شاپا 1735-4668

کریم زاده, پروانه ، جعفری, نرجس ، نژاد بیگلری, حبیبه ، جبه داری, ساینا ، احمدآبادی, فرزاد (1393) گانگلیوزیدوزیس GM2(تاس ساکس و ساندهوف) تشخیص و نمای تصویر برداری، بررسی موارد در ایران. Iranian journal of child neurology ــ 8 (3). ص.ص.55-60. شاپا 1735-4668

کریم زاده, پروانه ، جعفری, نرجس ، نژاد بیگلری, حبیبه ، رحیمیان, الهام ، احمدآبادی, فرزاد ، نعمتی, حمید ، ناصحی, محمد مهدی ، غفرانی, محمد ، ملامحمدی, محمد (1393) نمای بالینی و تشخیص بیماری کاناوان، یک سری بیمار ایرانی. Iranian journal of child neurology ــ 8 (3). ص.ص.66-71. شاپا 1735-4668

کریم زاده, پروانه ، جعفری, نرگس ، احمدآبادی, فرزاد ، شریعتمداری, فخرالدین ، نعمتی, حمید ، احدی, عادل ، کریمی دردشتی, ساناز ، میرزا رحیمی, مهرداد ، زارع نوقابی, جواد ، دست برهان, زهرا (1393) بررسی تغییرات MRI مغز در بیماران مبتلا به PKU مراجعه کننده به بیمارستان مفید. Iranian Journal of Child Neurology ــ 8 (2). ص.ص.53-56. شاپا 1735-4668

کریم زاده, پروانه ، رضایی قلعه, علیرضا ، احمدآبادی, فرزاد (1392) بهترین زمان ثبت الکترو انسفالوگرام در تشنجهای ناشی از تب. Iranian Child Neurology Society ــ 8 (1). ص.ص.25-20. شاپا 1735-46678

کریم زاده, پروانه ، نجم آبادی, حسین ، طبرستانی, سپیده ، احمدآبادی, فرزاد ، آهنگری, اف ، فدایی, ام ، فرخ آشتیانی, تی (1397) جهش جدید PEX12:گزارش موردی یک دختر ایرانی با اختلال پروکسیزومال کودکی:ALDکاذب. research in pediatrics &neonatology ــ 1 (5). ص.ص.1-3. شاپا 2576-9200

کریم زاده, پروانه ، پیرزاده, زهرا ، احمدآبادی, فرزاد ، جعفری, نرجس ، جبه داری, ساینا ، نعمتی, حمید ، غفرانی, محمد ، تقدیری, محمدمهدی ، تنکابنی, سید حسن ، شربت دارعلایی, محمد (1393) گلوتاریک اسیدوری تیپ 1،تشخیص و یافته های تصویر برداری در یک گروه بیماران ایرانی. International Journal of Developmental Disabilities ــ 60 (3). ص.ص.1-6. شاپا 2047-3869

کریم فر, محمد حسن ، کلارستاقی, حسین ، فرجاه, غلامحسین (1390) يک مورد وارياسيون نادر سر فرعی عضله دو سر بازويی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام ــ 19 (2). ص.ص.66-70. شاپا 1563-4728

کلارستاقی, حسین ، فرجاه, غلامحسین ، جامعی, سید بهنام الدین ، غفاری, حمید رضا ، نخ زری مقدم, هادی (1393) مطالعه تفاوت وابسته به جنس (ديمورفيسم جنسی) هسته حرکتی عصب سه قلوی موش صحرائی بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی زابل ــ 6 (1). ص.ص.9-15. شاپا 2008-7837

گ

گل محمدی, محمد قاسم ، آذری, حسن ، مردانی, محمد ، اسفندياري, ابراهيم (1389) جداسازی سلولهای بنیادی و پیش ساز عصبی از مغز موش بالغ بروش ایجاد نوروسفر با تکنیک برش گیری از مغز. در: نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران, 4-7 خرداد 1389, همدان.

گل محمدی, محمد قاسم ، آذری, حسن ، مردانی, محمد ، اسفندياري, ابراهيم ، ریتز, رادنی لی (1387) الگوی توزیع و فراوانی سلولهای بنیادی و پیش ساز عصبی در طول محور بطنی مغز موش بالغ. در: پنجمین کنگره بین المللی آناتومی آسیا-اقیانوسیه و هشتمین کنگره سراسری آناتومی ایران, 27-30 اردیبهشت 1387, تهران.

گل محمدی, محمد قاسم ، آذری, حسن ، مردانی, محمد ، اسفندياري, ابراهيم ، ریتز, رادنی لی (1388) تجمع سلولهای بنیادی عصبی درونزاد در سری ترین قسمت بطن های طرفی مغز موش بالغ. در: سومین کنگره بین المللی تولید مثل در یزد, فروردین 1388, ایران- یزد.

گل محمدی, محمد قاسم ، آذری, حسن ، مردانی, محمد ، اسفندياري, ابراهيم ، ریتز, رادنی لی (1387) روشی جديد و کار آمد براي توليد نوروسفر بیشتر از بطن طرفي مغزموش بالغ. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 8 (2). ص.ص.179-186. شاپا 1735-2452

گل محمدی, محمد قاسم ، آذری, حسن ، مردانی, محمد ، اسفندياري, ابراهيم ، ریتز, رادنی لی (1387) سلولهای بنیادی عصبی بالغ درونزاد جمعیت کوچکی از سلولهای نگهدارنده لیبل را در مغز موش بالغ تشکیل میدهند. در: چهارمین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی رویان, تهران.

گل محمدی, محمد قاسم ، بلکمور, دانیل ، ریتز, رادنی لی (1385) سلولهای بنیادی عصبی در گروههای مجزایی در مغز پستانداران بالغ واقع شده اند. در: Australian Neuroscience Society-26th Annual meeting, 31 ژانویه تا 3 فوریه, استرالیا-سیدنی.

گل محمدی, محمد قاسم ، بلکمور, دانیل ، لارج, بیترس ، آذری, حسن ، اسفندياري, ابراهيم ، پاکسینوز, جورج ، فرانکلین, کیت ، رینولدز, برنت ، ریتز, رادنی لی (1386) آنالیز مقایسه ای فراوانی و توزیع سلولهای پیش ساز وبنیادی عصبی در مغز موش بالغ. Stem Cells ــ 26 (4). ص.ص.979-987. شاپا 1066-5099

گل محمدی, محمد قاسم ، سقا, محسن ، آذری, حسن ، نجف زاده, نوروز (1390) جداسازي سلولهاي بنیادي و پیش ساز عصبی از مغز موش بالغ با روش ایجاد نوروسفر. مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل ــ 11 (3). ص.ص.246-258. شاپا 2228-7280

ی

یزدانی چراتی, جمشید ، امانی, فیروز ، فتحی, افشین ، بیک, سیما (1394) بررسی وضعیت اعتیاد به اینترنت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه های شهرستان خلخال در سال1394. در: اولین کنگره ملی دانشجویان علوم بهداشتی کشور, 4-3 دی ماه 1394, ساری - ایران.

یقینی, امید ، تنکابنی, سید حسن ، شاه کرمی, سید محمدامیر ، احمدآبادی, فرزاد ، شریعتمداری, فخرالدین ، عبداله گرجی, فاطمه (1393) تراکم استخوانی در بیماران مبتلا به صرع با قابلیت حرکت. The Indian Journal of Pediatrics ــ 82 (3). ص.ص.225-229. شاپا 0019-5456

یوسفیان, مهزاد ، گلزارپورصادقی, سیده روشنک ، سکاکی, مهران (1397) تاثیر مکمل ویتامین دی در تسریع فرایند شکنندگی در بیماران با سکته مغزی. Electronic Journal of General Medicine ــ . ص.ص.1-5. شاپا 2516-3507

فهرست در تاریخ 27 / 12 / 1397ایجاد شده است.